Årets landsby i Assens kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets landsby i Assens kommune."

Transkript

1 Årets landsby i Assens kommune. Der var mange officielle gæster og lokale til stede ved prisoverrækkelsen. Her er det Johanne og Victoria, der er på spil under talerne i festteltet. November 2013

2 2 Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen Formand: Bolette Eggers, Skolebakken 4. Tlf.: Mobil: Mail: Kasserer: Palle Isaksen, Jacob Gades Vej 22. Tlf.: Mobil: Mail: Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen, Ålevejen 3. Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard, Jacob Gades Vej 1. Tlf.: Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem: Peter Herzog, Fælleden 7. Tlf.: Mobil: Mail: Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard, Jacob Gades Vej 23. Tlf.: Mobil: Mail: Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen, Drejet 4. Tlf.: Mobil: Mail: Ålegildet 2013 er aflyst

3 Redaktøren har ordet. Som redaktør har man den fordel, at man kan tildele sig selv spalteplads. Og det skal man selvfølgelig benytte sig af. Det er igen væltet ind med tekst og billeder, så det at redigere får virkelig mening. I dette nummer finder du en beretning fra en sejltur på Götakanalen, og med rette kan man spørge, om det hører hjemme i nærværende blad. Jeg har opfordret Rie og Otto til at fortælle om deres spændende tur, så vi alle får mulighed for at drømme med. Tak til de to lystsejlere. Og så kommer der med mellemrum forskellige (meget forskellige) læserbreve, som jeg helt subjektivt har arkiveret i mappen med fnidder. Denne gang drejer det sig om 4 indlæg. Hvis du har noget på din nabo eller vil klage over, at dit indlæg ikke er med, ja så bank på min dør. Jeg lover at give kaffe. Bladet egner sig simpelt hen ikke til ping/pong læserbreve. Stor tak til alle for de mange bidrag. P.S. Ny service. Skulle du kende nogen, der har interesse i at modtage Thorøhuseposten elektronisk på mail, ja så send mig en mailadresse med angivelse af et modtagernavn. BTO. Velkommen til Thorøhuse Nye beboere er: Lis Anker, Jacob Gadesvej 23 og Pia og Allan på Saltoftevej 2 3 Thorøhuse Postens redaktør Bjarne Toft Olsen Ålevejen 11, telefon: eller Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle husstande i byen. Indlæg sendes til: Deadline for næste nummer: 22. januar 2014

4 4 It-cafe. It-cafeen begynder igen onsdag d. 8. januar kl. 19 i forsamlingshuset og herefter hver onsdag frem til påske. Deltagerne betegner cafeen som særdeles vellykket og en succes. Lars har indvilliget i at fortsætte som instruktør og byder alle velkommen til at deltage i det nye år.

5 5 Status på ombygningen. Ombygningen af forsamlingshuset kom godt i gang. Mange frivillige tog del i nedrivningen af det gamle køkken. Det gik over al forventning, og arbejdet var færdigt på den første uge. Herefter løb vi ind i nogle problemer. Projektet blev forsinket pga. partshørings-frister. Det har desværre derfor været nødvendigt at aflyse 2 aftalte udlejninger i december samt vores egen årlige julestue og fællesspisningen/julefrokost d. 6. december. Assens Kommune har bestemt, at det nye tag ikke må opføres med valm i den sydlige ende, men skal have høj gavl, ligesom mod nord. Gavlen mod nord skal restaureres og fremstå i de samme røde sten, som den gør nu. De nuværende røde sten med diverse navneinskriptioner er fundet historisk bevaringsværdige. Enkelte sten skal udskiftes. Resten af huset kan pga. en tilladelse, der blev givet i forbindelse med opførelsen af toiletbygningen i 2004, vandskures, pudses og males hvid ligesom toiletbygningen. Kommunen har besluttet at støtte ombygningen med yderligere kr. samt at finansiere restaureringen af nordgavlen med et beløb op til kr.. Arbejdet blev genoptaget af håndværkerne mandag d. 7. oktober, og det er bestyrelsens håb og forventning, at projektet kan være fuldført inden jul. Der bliver igen behov for frivillig arbejdskraft i forbindelse med indretning af køkken, opsætning af fliser, rengøring osv. Der vil blive nærmere informeret om dette ved opslag på pælene og på opslagstavlen på forsamlingshuset.

6 6 Sejltur til: Stockholm og Götakanalen sommeren Vi har i mange år talt om, at det kunne være spændende og interessant at sejle på Götakanalen. En sejltur tværs gennem Sverige fra øst til vest. I 2013 havde vi for første gang muligheden. Turen blev planlagt. Vi købte div. søkort, div. havnelodser (havneoversigter), og vi lånte også nogle søkort af Bent Bach (vores nabo, som også har sejlet på Götakanalen). Vi har fået mange gode råd og vejledning af forskellige sejler-venner, som tidligere har været på denne tur. Men også flere praktiske ting herhjemme skulle planlægges. Axel Reinholt var så flink at passe vores græsplæne, og vores nærmeste nabo Palle Jensen holdt øje med huset og postkasse. Vi lagde ud fra Assens d. 12. juni. Turen gik syd om Fyn, nord om Langeland til Smålandshavet og Møn, hvorfra vi sejlede til Gislövs Läga lidt øst for Trelleborg i Sydsverige. Her i starten af turen havde vi ikke det bedste vejr. Det var koldt, og vi måtte ligge over nogle dage pga. for kraftig vind. Nu skulle ipad en afprøves. Virkede det nye sim-kort nu også som beskrevet hos internetudbyderen 3. Vi havde købt et abonnement hos 3, som skulle dække både Danmark og Sverige. I dag kan man jo ikke sejle uden internetforbindelse. Vi vil helst have styr på mails, banken og ikke mindst vejrudsigten. Der ud over klarer ipad en også radio og fjernsyn i et vist omfang. Det virkede fint efter en lille indstillingsændring. 3 har en ret god dækning de steder i Sverige, hvor vi befandt os.

7 Vi sejlede videre langs Sveriges sydkyst og op langs østkysten. I Kalmar er der etableret en rigtig flot og velindrettet marina i den gamle inderhavn. En herlig by at besøge. Vi fik cyklerne frem, og med dem har vi en langt større aktionsradius på land. Vi kan godt lide at cykle rundt lidt på må og få og opleve byen, også set fra vrangen. Men vi skulle selvfølgelig se kongeslottet i Kalmar. Det er stort og pompøst. Her oser der af gammelt kongedømme, krige, magt og ære. Det var her, at Kalmarunionen blev underskrevet i 1397 af Danmark, Norge og Sverige. Aftalen gik ud på at hjælpe hinanden i tilfælde af indtrængen udefra. En slags forsvarsunion, hvor landene i øvrigt havde stor grad af selvstyre hver især. Ja, unionstanken er ikke ny. 7 På højde med det nordlige Öland begynder den østsvenske skærgård for alvor. Heldigvis har man på søkortene angivet nogle ruter, der er gode at følge; de såkaldte farledet. Uden dem kunne det godt blive ret svært at finde rundt. Vi følger således en slags landevej; så kan alle være med. Men vi skal godt nok være vågne og følge med på søkortet hele tiden, ellers er vi hurtigt på herrens mark. Helt enkelt afkrydsede vi faktisk div. sømærker, når vi passerede dem. På den måde vidste vi hele tiden, hvor vi var.

8 8 Den ene af os sejlede, den anden passede navigationen og søkortet. Vi skiftedes til det. Det er sikrest, at vi begge kan begge dele. I vores unge dage havde vi kun kort og kompas, når vi sejlede. I dag kan vi ikke klare os uden ekkolod, GPS, selvstyrer, log (fartmåler) og internet. Især GPS en er en fantastisk hjælp ved sejlads i skærgården. Vi kan se helt præcist, hvor båden befinder sig på et søkort på skærmen. Det er rart, når man sejler mellem tusindvis af øer og holme. Vores GPS er allerede lidt gammel. Den kan ikke rumme ret store kortområder i hukommelsen på en gang. Derfor må vi på længere ture som denne flere gange indlæse nye søkort fra i GPS en. Vi havde et par pudsige episoder i relation hertil. Bl.a. første gang, hvor vi måtte indlæse et nyt kort, kommer jeg til at sige, at jeg ikke lige kan huske, hvordan man gør. En sådan ubetænksom bemærkning skaber naturligvis utryghed, når vi befinder os i et område med utroligt mange småøer, der alle ligner hinanden. Men Rie handler ofte ret resolut. Så må jeg jo bare sejle rundt og rundt på samme sted, indtil du finder ud af det. Vi skal i hvert fald vide, hvor vi befinder os. Således sejler vi rundt og rundt, indtil det nye kort er indlæst. Så kan du vel lære det.

9 9 Herfra gik turen videre nord på til Stockholm. Vi havde planlagt, at Stockholm skulle være den nordligste destination. Vi lå i Wasahamnen i 4 dage. Denne havn er placeret i centrum helt tæt ved Wasamuseet, som vi naturligvis besøgte. Et imponerende museum med et fantastisk skib. Helt enormt flot kunstnerisk udsmykket. Desværre nåede dette prægtige krigsskib, bygget i 1627, ikke at sejle uden nogle få sømil (20 minutter) ud i fjorden ved Stockholm, før det kæntrede. En frygtelig ulykke med mange druknede søfolk til følge. Ballasten, som bestod af sten, var for lille og kunne rulle nede i bunden af skibet. Skibet blev hævet i 1958/59.. I dag er det et super moderne museum med masser af information fra 1600-tallet. Et besøg her er meget anbefalelsesværdigt. Vi cyklede meget rundt i Stockholm og så div. seværdigheder. En rigtig flot by med masser af flotte gamle palæer og huse. Herefter var det næste store mål Götakanalen. Vi måtte sejle ca. 100 sømil syd på igen for at komme ned til indsejlingen, som hedder Mem. Her køber man en kanalbillet, som dækker al sejlads på Götakanalen, Trolhättankanalen og ned ad Götaelven til Göteborg. Billetten dækker også alle havneafgifter på Götakanalen. Det var en rigtig stor oplevelse at passere 64 sluser og ca. 50 større eller mindre broer, som alle skulle åbne for os. Dette har naturligvis afkrævet en vis tålmodighed hos besætningen. Vi fik ret hurtigt lært, hvordan man gebærder sig i sluserne. Det er langt lettere at blive sluset ned end op. Således var det mest omstændelige overstået ca. halvvejs. Fra Mem og til Göteborg sejler man udelukkende i ferskvand på floder, kanaler og søer.

10 10 Det højeste niveau, hvorpå vi sejlede, er på søen Vikan, som ligger mellem Vänern og Vättern. Den er 92 m. over havets overflade. Det er lidt underligt at sejle så højt, men man skal rent mentalt være bevidst om det; højdeforskellen kan naturligvis ikke ses. Næsten al sejlads gennem Sverige foregik med motor. Kun på de store søer sejlede vi for sejl, så motoren blev brugt mere i denne sommer end normalt. Der er rigtig mange flotte naturoplevelser tværs gennem Sverige, og vi var lige så heldige med vejret der ovre, som man har været her i Danmark i år; herligt. Undervejs så vi flere skarv-kolonier, hvor alt var overskidt og dermed totalt dødt. Helt hvidt og sort. Kun skarvens ekskrementer og visne træer. Det ser ret uhyggeligt ud. Til sidst nåede vi ud til Göteborg på vestsiden af Sverige. Her var vi også i sommeren 2011, så vi følte, at nu var vi næsten hjemme. Men nej; kraftig syd-vest vind drillede i 4 dage, så vi kunne ikke komme ned til Læsø. På 5. dagen gik vinden i nordvest, og vi måtte afsted. Her oplevede vi det hårdeste vejr på hele turen. Vi løb ind i en lille kuling fra nord-vest, og i Kattegat bliver bølgerne godt nok lidt større end i Lillebælt. Men Sophia (vores skib) og besætningen klarede det fint, og vi nåede til Østerby på Læsø i god behold med et meget rent skib; i hvert fald udvendigt.

11 11 D. 21 august var vi atter tilbage i Assens efter 10 rigtig dejlige uger på søen. Vi har befundet os rigtig fint i båden til trods for den begrænsede plads. Turen blev på i alt sømil (2.260 km.). Det kunne godt have været gjort hurtigere, men nu hvor vi er pensionister, behøver vi ikke at race så meget mere. Det har vi nydt, og vi glæder os allerede til næste sæson. Rie/Otto Markleddet 13.

12 12 Nekrolog Lilian kom til Thorøhuse i 2003 sammen med Palle og flyttede ind i Kromanns hus på Markleddet 15. Sådan siger vi jo her i Thorøhuse. De nye flytter ikke kun ind på en adresse. Den tidligere ejer nævnes altid. Allerede i 2005 bliver hun kasserer i Bylauget. Det var et nemt job for Lilian, som tidligere selvstændig forretningskvinde med styr på mange finanser, at styre det lille regnskab i Thorøhuse Bylaug. Det blev gjort med akkuratesse og disciplin. Under Lilians domæne blev medlemslisterne digitaliseret og ajourført med årstal og medlemsnavne, så vi kunne følge med i, hvem der kom til og faldt fra og skulle have en lille opfordring. Lilian havde et fantastisk livsmod og humør. Under en omdeling af giroer i postkasserne til det årlige kontingent stod vi og fumlede med en postkasse, da ejeren åbnede døren og højlydt fortalte, hvorfor hun ikke skulle have nogen giro og være medlem. Og Lilians bemærkning: Tænk at være så sur for 75,-kr. Lilian sluttede som kasserer i foråret 2011, fordi tiden skulle gå til hendes 4 børn og 10 børnebørn, som var fordelt i Spanien, Stockholm, København og Strib, og til lidt golf og rejser. I juni 2012 fik Lilian opdaget modermærkekræft, og behandlingen gik godt og fremad. Men i maj 2013 kom det igen. Lilians livsmod og humør var igen hendes helbreder. Men kræften er en hård modpart, og i uge 41 måtte hun give op. Lilian blev 69 år. Thorøhuse Bylaug takker for at have fået lov til at lære Lilian og hendes kvaliteter at kende. Skrevet af Bolette. Lilian Jensen Markleddet 15 Bisat torsdag d. 17. oktober 2013 i Kærum Kirke.

13 13 Forsamlingshusets og Bylaugets bestyrelser indkalder gode ideer fra thorøhuserne til anvendelse af de ,-kr. som vi fik af Landdistriktsrådet og Assens Kommune som ÅRETS LANDSBY. Forslag afleveres til :formanden for Bylauget: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Mail: eller Formanden for Forsamlingshuset: Ole Nielsen. Markledet 1A. Mail:

14 14 Nedrivning og opbygning sten for sten.

15 15 Foto på denne side: Bolette og Bjarne

16 Efterlysning. Hvem har lånt forsamlingshusets bankospil og brikker? 16

17 Thorøhuse kåret som Årets Landsby 2013 Det lille landsbysamfund Thorøhuse kan nu prise sig med at være Årets Landsby 2013 i Assens Kommune. Efter indstilling fra Landdistriktsrådets bestyrelse har Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune udpeget Thorøhuse som vinder, og kåringen finder sted fredag den 27. september 2013 kl , hvor borgmester Finn Brunse overrækker prisen til Thorøhuse. Sammen med æren modtager Thorøhuse en check på kr., der skal bruges på et af indsatsområderne i Assens Kommunes landdistriktspolitik. Nytænkende landsby Temaet for udvælgelsen af Årets Landsby 2013 var: En landsby, der har nytænkt initiativer, eksempelvis udviklet på bosætning, flere arbejdspladser, bedre udnyttelse af energi og bedre kommunikation. - Temaerne indikerer, at Assens Kommune og Landdistriktsrådet har ønsket, at sætte fokus på initiativer, der medvirker til udvikling af landsbyerne, fortæller Charlotte Christiansen, næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, - For Assens Kommune er det vigtigt, at vi understøtter de lokale initiativer, der er med til at fastholde sammenhold og netværk i lokalsamfundene. - Thorøhuse har formået at udvikle deres lille samfund på trods af tab af bådebyggere, fiskere og den lokale købmand, fortæller Kisser Christensen, kasserer i Landdistriktsrådet og fortsætter: - I Thorøhuse har de været gode til at afholde mange arrangementer og koncerter i forsamlingshuset, både for børn, voksne og ældre. Desuden har de god lokal kommunikation, blandt andet via Thorøposten, der udgives 4 gange årligt. 17 For femte år i træk Det er femte gang, at kåringen af Årets Landsby i Assens Kommune finder sted. Det startede i 2009 som et fælles initiativ fra Landdistriktsrådet og det daværende udviklingsudvalg. Kultur- og Fritidsudvalget overtog ved årsskiftet 2009/2010 landdistrikterne som indsatsområde, og har valgt at videreføre traditionen med kåringen af årets landsby i samarbejde med Landdistriktsrådet. For yderligere information Landdistriktskoordinator Steen Søgaard Tlf: / Charlotte Christiansen, næstformand for Fritids- og Kulturudvalget, tlf , Kisser Christensen, kasserer i Landdistriktsrådet, tlf: ,

18 18 Steen Søgaard Landdistriktskoordinator Assens Kommune Årets landsby 2013: Et af temaerne til årets landsby er kommunikation. Dette tema vil vi i Thorøhuse godt knytte an til. En tilflytter sagde for nogle år siden: - jeg skal bare gå udenfor min dør, så er der altid nogen, der vil snakke med mig, sådan var det det ikke dér, hvor jeg boede før. Thorøhuse er et lille, tætbygget landsbysamfund med meget tæt til naboen. 106 husstande plus lidt sommerhuse og næsten 200 indbyggere. To foreninger dækker en del af vores kommunikation. Forsamlingshuset og Bylauget. Forsamlingshuset rummer mange aktiviteter: kortspil for de gamle damer hver uge, velbesøgt IT-undervisning for alle hver uge, håndarbejde hver måned og den meget populære fællesspisning hver måned 9 gange om året. På toppen årets ålegilde, juletræsfest for børn og gamle, nytårsfest og Sct. Hans. Alle aktiviteterne drives frivilligt. Derudover er der koncerterne, hvor også folk fra nær og fjern deltager og som er med til at sætte Thorøhuse på landkortet. Bylauget udgiver vores lille avis: Thorøhuse Posten 4 gange årligt. Den redigeres af en frivillig thorøhuser og skrives af alle, der har lyst til at komme med et indlæg, et foto eller en illustration. Bylauget informerer om kontakten til myndighederne, Forsamlingshuset skriver om begivenheder, andre kommer med små fine historier. Kun nabofnidder afvises. Bylauget har netop udgivet en nyrevideret bog om Thorøhuse, som oprindeligt er skrevet af en thorøhuser. Børnefamilierne i byen laver aftaler med hinanden om aktiviteter og pasning, og snapselauget hygger sig med hinandens produkter, opskrifter og prøvesmagning. Alt dette er med til at forøge kendskabet til hinanden og dannelsen af netværk hinanden imellem. Det viser sig tydeligt. Man passer på hinanden ved at lave nabohjælp, man går sammen om vedligeholdelse af de private grusveje, man deler avis og passer hinandens hunde, katte og blomster, når der er behov for det. På Drejet holder bådejerne til. To erhvervsfiskere og en masse fritidsfiskere fra byen. Bådene ligger fortøjet ved pæle, så de kan svaje hele kompasset rundt. Her er fællesskabet at hjælpe hinanden med at trække både på land, sætte både i vand, renovere, få en snak og en øl. Hvis man selv vil, kan man få al den kommunikation, man ønsker, inklusiv de arrangementer det lille samfund stabler på benene. Mange beboere er barnefødte i byen, tilflytterne bliver boende, flere af sommerhusejerne har renoveret med henblik på varig bolig ved pensionen, og håbet er, at de annoncerede huse bliver solgt til børnefamilier, så generationerne kan fortsætte. Dette var ansøgningen til Årets Landsby. På vegne af Borgergruppen: Bolette Eggers. Formand for Thorøhuse Bylaug.

19 19 Flagene vejede over hele byen, solen skinnede og borgmesteren kom med en stor check. Skilte blev afsløret, og Folkebladet kom (Lokalavisen udeblev). Der var festtelt, champagne og kransekage, spillemænd, ildsjæle og skåltaler. Jo, vi fejrede os selv den 27. september, da vi blev årets landsby i Assens Kommune. Formanden for Landdristriktsrådet Steen Kjær motiverede i en tale valget af Thorøhuse til titlen bl.a. på grund af de mange aktiviteter, der foregår i byen. Og en anden Steen, med efternavnet Søgaard, afslørede to nye skilte ved byens indfaldsveje, for skilte skal vi ikke mangle. Steen Søgaard, der er koordinator i Landdistriktsrådet, betroede dog de nærmeste, at disse skilte kun er til låns. De fjernes om et år, når en anden landsby overtager titlen. Alle de mere officielle dokumenter kan læses andets steds i bladet. Husk at indsende forslag til anvendelsen af de mange rare penge. Tekst og foto Bjarne T.O.

20 Edith og Grethe nyder en sommersøndag ved Noret 20

21 21 Sommerstemning på Drejet Foto på denne og modstående side: Jørgen Eeg Sørensen

22 22 Thor Fisk Keld Mogensen

23 23 FYNS DYRLÆGEHUS Aps. MEDICINSK BEHANDLING AF HESTE - HUNDE OG KATTE. Dyrlæge Henrik Ullum Drejet 5, Thorøhuse Tlf ASSENS SKIBSVÆRFT A/S Havnen 5610 ASSENS Denmark Telephone Telefax Telex

24 24

25 25 Solsikkekonkurrence Tekst og foto indsendt af Anja Larsen som takker for deltagelsen Der var mange deltagere til årets solsikkekonkurrence. De 3 højeste lå meget tæt på hinanden, men de heldige vindere af en kasse øl, chokolade og en chrysanthemum blev Hans Henrik og Ursula. 1.Plads: Hans Henrik og Ursula 3,35m 2.Plads: Knud 3,30m 3.Plads: Delt mellem Hanne Yderstræde 3,20m Rumle ( Niels og Karins barnebarn ) 3,20m

26 Beboerne på Ålevejen har sammen givet grusvejen et nyt lag af knust asfalt og ovenpå så et lag skærver. Det skete lørdag d.10.august. Bagefter var der madkurvsfest hos Torben Clausen. Foto og tekst: Bolette 26

27 Her kommer fotos af den forsvundne trappe til badebroen. Den blæste væk med 17 m/ sek 27 Visti - Preben Jeppe - Ulrik - Hans - Niels fik sat den på plads igen. Visti fik bagefter sat gelænderet på plads. Nu kan havfruerne Alice, Åse og Ulla igen bade - og måske resten af vinteren til det bliver sommer igen. Jeppe planter et æbletræ, som er podet fra det gamle æbletræ på p-pladsen ved Forsamlingshuset. Det er en gave til Årets Landsby fra byrådspolitikeren Rie Nielsen. Indsendt af Bolette

28 28 Mere om gadebelysning i Torø Huse Vej- og Trafikudvalget i Assens kommune behandlede på et møde den 13. august en investeringsplan for renovering af gadebelysningen i hele kommunen. Uddrag fra referatets pkt /13146 Renovering af gadebelysning konsekvenser for energiforbrug og økonomi ): Renoveringen er delt op i 4 overordnede kategorier med forventet udskiftning til LED armaturer; Gadelysanlæg, der skal renoveres de kommende år pga. sikkerheds- og lovmæssige årsager. Gadelysanlæg, der skal renoveres snart, men godt kan vente et par år før igangsætning. Gadelysanlæg, der kan vente en del år. Gadelysanlæg, der er en god ide at renovere af miljø og økonomisk hensyn. Kategori 1. er inddelt i 3 underkategorier: a, b, c.: Kviksølvholdige lyskilder disse udgår af produktion og kommunen har drift af ca armaturer, hvoraf 2600 er på stålmaster og resten på træ-,gitter- eller hjemmelavede master. Alle er gamle og trænger til udskiftning, og der skal bruges ca. 15,6 mio. kr. fra Vintergækarmaturer med kviksølvholdige armaturer og hjemmelavede master i Hårby i alt 215 stk., som skal skiftes. Der skal bruges ca. 2,3 mio. kr. fra Træmaster med luftledninger og gamle lysstofarmaturer. I alt ca. 280 stk. skal skiftes, og der skal bruges ca. 4,8 mio. kr. fra En del af masterne er ved at være rådne og kan være til fare for trafiksikkerheden. Når masterne skiftes til stålrørsmaster, er det nødvendigt at lægges kablerne i jorden. Udvalget anbefaler, at renoveringsarbejdet igangsættes fra 2014 og søges afsluttet i Det anbefales, at udgiften lånefinansieres og at forslaget indgår i budgetforhandlingerne. Vi skønner, at Torø Huse er med i kategori 1 c, og at man går i gang i Som tidligere nævnt forventer vi fortsat, at bylauget bliver hørt i den kommende proces. Hele referatet med bilag fra udvalgsmødet kan læses på kommunens hjemmeside. Jørgen Eeg Sørensen Thorøhuse Bylaug

29 29 Sy og strik. Vi holder afslutning på efteråret mandag d. 11. nov. kl hos Jytte på Bagerstræde med et stykke smørrebrød og en øl/vand. Husk at medbringe tallerken og bestik. Pris 20 kr. denne aften. Tilmelding senest søndag d. 10. nov. til Jytte på tlf Det har været nogle hyggelige aftener på Bagerstræde med pænt fremmøde. Tak til dem, der har bagt og hjulpet. Vi ser frem til at fortsætte sy og strik i forsamlingshuset til januar. Vi har fastsat følgende datoer i foråret: Mandag d. 13. januar kl. 19. Tirsdag d. 11. februar kl. 19. Mandag d. 17. marts kl. 19. Onsdag d. 23. april kl. 19. Tirsdag d. 20. maj kl. 19. (foto og tekst: Jytte Pedersen)

30 30 Juletræ søndag d. 29. december. Ombygningen forventes afsluttet inden jul, og vi forventer at kunne afholde det årlige Juletræ, som vi plejer. For de voksne/ældre om eftermiddagen kl. 14 og børnene kl. 19. Der vil blive samlet ind til arrangementet som sædvanligt i begyndelsen af december, så I må gerne have lidt kontanter parat. På forhånd tak. Nye priser ved leje af forsamlingshuset. Bestyrelsen har i forbindelse med renoveringen valgt at forhøje priserne ved leje af forsamlingshuset fra nuværende kr. til kr. Rengøringen fra 400 til 500 kr. Medlemsrabatterne forbliver uændrede. De ny priser træder i kraft 1. januar Fællesspisning. Som nævnt andetsteds har det pga. ombygningen desværre været nødvendigt at aflyse fællesspisningen/julefrokost fredag d. 6. december. Men vi begynder igen i det nye år, og der er fundet nye datoer for fællespisninger i foråret. Tirsdag d. 7. januar kl. 18. Mandag d. 10. februar kl. 18. Tirsdag d. 11. marts kl. 18. Mandag d. 7. april kl. 18. Tirsdag d. 6. maj kl. 18. Dorthe og Flemming sammen med Inga og Carl Emil har indvilliget i at lave maden d. 7. januar. Jytte og Jeppe bager. Der vil som vanligt også blive informeret ved opslag på pælene. Vi tager gerne imod tilsagn om madlavning respektive datoer allerede nu. Teksten på denne side er indsendt af Jeppe Nielsen

31 31 Thorøhuse Forsamlingshus Bestyrelse Formand: Ole Nielsen, Markleddet 1 A, tlf Næstformand: Anja Larsen, Fælleden 1, tlf Kasserer: John Jensen, Skolebakken 3, tlf Inspektør: Finn Nielsen, Saltoftevej 15, Sekretær: Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf Medlem: Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1, tlf Medlem: Pernille Hede, Jacob Gades vej 2, tlf Suppleant: Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15 tlf Thorøhuse Forsamlingshus tlf Udlejning: Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf Hjemmeside: (udlejning og aktiviteter) Billedet til venstre er taget af Esben Brage. Teksten lyder: Torøgyden 1, Thorøhuse (garagerne til Thorø den 16. november 2008 med udsigt til Thorø. Fotoet,som er ret unikt, er taget fra 1. salen under Huggehusmødet

32 32 Thorøhuse-bogen 2. og 3. udgave. Vi udgav i sommer 3. udgave af Thorøhuse-bogen, som jo er en god gave til familie og venner med relation til vor dejlige by. Koster kr. 125,-. Vi har også nogle få eksemplarer af 2. udgave tilbage, som kan købes for kr. 25,-/stk. ved henvendelse til mig, hvis man har interesse i at have begge udgaver. Palle Isaksen, kasserer, Thorøhuse Bylaug Et vind og vandsikkert mærkat med dit navn og telefonnummer kan sikre dit udstyr og redde dit liv. Enkelt, effektivt og gratis. Operation Sømærkning tilbyder mærkater til alt dit vandgrej. Kan bl.a. sikre hurtig hjælp, og forhindre dyre redningsaktioner over vand. Henvendelse: Nyt skilt. Hundelufterne og andre markvandrere må gå hen til skiltet i Hans Oles mark langs Noret og ikke længere. Gå i kanten af marken. Indsendt af Bolette

foto. Lars Foto: Alex J. R. Læs om Sophia s sejltur til Sverige gennem Götakanalen inde i bladet

foto. Lars Foto: Alex J. R. Læs om Sophia s sejltur til Sverige gennem Götakanalen inde i bladet foto. Lars NR. 1 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG Foto: Alex J. R. Læs om Sophia s sejltur til Sverige gennem Götakanalen inde i bladet Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Foto: Jeppe Nielsen. Midsommervisen: Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus.

Foto: Jeppe Nielsen. Midsommervisen: Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus. 1 Foto: Jeppe Nielsen Midsommervisen: Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde August 2012 2 Herren velsigne dig og bevare dig, - Sådan lød det 2. pinsedag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Kitesurfing i Noret 1. November 2012

Kitesurfing i Noret 1. November 2012 1 Foto: Bjarne Toft Olsen Kitesurfing i Noret 1. November 2012 2 Kender du onsdagsklubben? Der er dømt kortspil hver anden onsdag i Forsamlingshuset, hvor 9-10 ældre damer mødes til en hyggelig eftermiddag.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Foto: Bjarne Toft Olsen. DMIs vejrstation på Drejet. Læs mere inde i bladet. 1. februar 2013

Foto: Bjarne Toft Olsen. DMIs vejrstation på Drejet. Læs mere inde i bladet. 1. februar 2013 1 Foto: Bjarne Toft Olsen DMIs vejrstation på Drejet. Læs mere inde i bladet. 1. februar 2013 2 Havørne i Thorøhuse Bent Bak på Markleddet har sendt følgende: Onsdag d 16 jan. så jeg på marken ud for vores

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

Livet set fra oven. Fra skorstenen på Uffe & Pernilles hus.

Livet set fra oven. Fra skorstenen på Uffe & Pernilles hus. Livet set fra oven. Fra skorstenen på Uffe & Pernilles hus. 1. november 2011 Redaktør Rasmus Dorph Bendtzen Jacob Gadesvej 12 Tlf. 38890700 (fastnet, har ikke mobil) Email: rasmusdb@gmail.com Tvivl er

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere