Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner."

Transkript

1 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle øvrige officials Dommersystem: DASU udpeger et antal dommere til hvert stævne Teknisk kontrol ved arrangementerne foretages af banens tekniske kontrol. Denne kontrol kan suppleres med klassernes tekniske kontrollanter, der kan udtage køretøjer til en udvidet kontrol i samråd med chef for teknisk kontrol. 1.3 DELTAGERE Klasse 1 Klasse 2 Ladies Klasse U-16: Kun klasse 1 biler. Klasse U-18: Kun klasse 1 biler. Der kan i tillægsreglerne være anført min. / max. antal startende i hver klasse, dog ikke i DASU-mesterskabsafdelinger Aldersgrænser for juniormesterskab: Hvis en U16-kører fylder 16 år må Mesterskabet køres færdig i klassen U16. Køreren må ikke være fyldt 16 år ved DASU-mesterskabets start. Hvis en U18 kører fylder 18 år må mesterskabet køres færdig i klassen U18. Køreren må ikke være fyldt 18 år ved DASU-mesterskabets start. 1.4 LØBSSERIE Se tillægsregler 1.5 KLASSER OG POINT Folkerace afvikles i klasserne U16, U18, klasse 1 og klasse Der afvikles DASU-mesterskab i klasse 1, klasse 2, U16, U18 og Ladies. [ Pointtildeling DASU-mesterskabsløb: Februar 2016 Side 1

2 Den endelige vinder i hver afdeling i hver klasse tildeles 70 point, nr. 2 tildeles 68 point, nr. 3 tildeles 67 point osv. En kører skal have målflag i mindst 1 heat for at få tildelt mesterskabspoint Placering i et DASU-mesterskabsløb afgøres ved placeringen i finalerne, således, at de første 6 placeringer, findes efter placeringen i A-finalen. De 5 næste efter placering i B-finalen, og de 5 næste efter placering i C-finalen Smid væk: Udgår en deltager i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat hvor kvalifikation har fundet sted, skal pladsen stå tom. Og vedkommende bliver placeret sidst, men før udelukkede kørere i det pågældende finaleheat. Hvis flere skal placeres sidst afgøres rækkefølgen ud fra opnåede point i de kørte heat. Har kørere opnået ens points, er points i 3.indledende heat afgørende, derefter 2. indledende heat, og derefter 1. indledende heat. Hvis stadig ens points, er længst kørte distance afgørende. Kørere, som udelukkes af et finaleheat placeres efter udgåede og ikke startende kørere. Hvis flere udelukkelser af samme finaleheat, anvendes samme startplaceringsregler som for udgåede kørere. Ikke-finaledeltagere, opnår de efterfølgende placeringer ud fra de opnåede point i de indledende heat. Det gælder også såfremt, der ikke køres C-eller B-Finaler, Er her lighed deles mesterskabspointene. C-finale/B-finale køres ikke, hvis der er henholdsvis 18 / 12 deltagere i en klasse (ved konkurrencens start.) Ved pointlighed i den samlede stilling, er den kører bedst, der har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv. FR-mesterskabsklasser 1 og 2 køres over 7 afdelinger hvor de 6 bedste er tællende. Ladies, U16 og U18 køres over 6 afdelinger, hvor de 5 bedste er tællende. Holdmesterskabet køres over alle afdelinger, hvor alle klasserne er tællende Pointtildeling holdmesterskab: De point, som de 3 bedst placerede, uanset klasse, fra hver klub opnår individuelt ved en afdeling udgør holdets point. Ved pointlighed, er det hold bedst, som har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv. Februar 2016 Side 2

3 1.6. PRÆMIER Præmiering fremgår altid af tillægsregler. Dog minimum præmiering af alle deltagere i A-finalen i DASU-mesterskabsklasserne. Der skal være blomster eller lign. til de 3 på podiet i alle klasser Udover startgebyr betaler mesterskabskørerne i klasse 1 og klasse 2 kr til mesterskabskassen. Dette beløb går til tilskud til pokaler og pengepræmier til de endelige vindere. Pengepræmierne fremgår af tillægsreglerne. Mesterskabskassen administreres af Allan Jensen, 1.7 KLASSESPONSORER, STARTNUMMER Præmiering Ladies DASU-mesterskab: Pokal til nr. 1, 2 og 3 skænkes af EMSA Esbjerg Motorsport Auto Præmiering DASU-mesterskab U16: Pokal til nr. 1, 2 og 3 skænkes af KAC Kolding Automobil Club Præmiering DASU-mesterskab U18: Pokal til nr. 1, 2 og 3 skænkes af IMK Ikast og omegns Motorklub Laurbærkranse til vinderen i hver klasse skænkes af MNJ Motorsport Nordjylland STARTNUMRE DASU-mesterskab ÅBNE LØB U-16 startnr U-18 startnr Klasse 1 startnr Klasse 2 startnr Ladies startnr Mesterskabs-kørerne kører med faste startnumre, som registreres / bestilles på Startnumre fremgår af tillægsregler / slutinstruktion. 1.8 SÆRLIGE BESTEMMELSER Budsum: Ved din anmeldelse forpligter du dig til at sælge din bil for kr.6.000,- for klasse 1-biler, og kr.9.000,- for klasse 2-biler Publikum har under / efter løbet adgang til depotet, og kan her bedømme de enkelte biler på nærmere hold. Uanset om der opkræves entre for adgang til Februar 2016 Side 3

4 depotet, skal der være fri adgang uden betaling af entre senest ved starten af sidste heat. Når sidste folkeraceheat er kørt, er der et tidspunkt på min. 15 minutter (tilbudstid), hvor publikum og andre kan afgive bud på den bil, vedkommende måtte ønske at købe. I tilbudstiden afleverer den bydende et eller flere bud til løbsledelsen samt foreviser en kuvert indeholdende henholdsvis kr ,- for klasse 1-biler og kr ,- for klasse 2-biler. Der skal betales kr. 200,- i budgebyr for hvert bud. Gebyret tilbagebetales ikke. Det er tilladt at lægge 1 eller flere bud på sin egen folkeracebil, hvor kuverten kun skal indeholde gebyret/gebyrerne. Kuverten med budsummen plomberes sammen med en eller flere nummererede kuponer, hvorpå anføres startnummer på den bil, der lægges bud på. Kuverten opbevares med ubrudt plombering af budgiveren indtil tilbudstiden er overstået. Et kopi af kuponen med angivelse af startnummer på den bil, der er budt på, opbevares af arrangøren. Ved flere bud på samme bil, lægges disse kuponer i en ikke gennemsigtig pose, og en uvildig person trækker lod i overværelse af de bydende. Vinderen af lodtrækningen, samt budgivere, der er ene om at byde på en bil, afleverer den plomberede kuvert og pengene tælles af løbsledelsen i overværelse af den bydende. Beløbet videregives herefter til sælger, der samtidig afleverer vognbog til køber. Hvis kuverten indeholder mindre end budsummen, eller hvis plomberingen er brudt, betragtes buddet som ugyldigt, og gebyret er tabt og en ny lodtrækning foretages Ny ejers navn påføres vognbog af løbsledelsen. Sælger må afmontere sikkerhedssele, førersæde, vinduesnet samt evt. ildslukker og kamera. Vogn skal sælges med de dæk, der var monteret ved sidste heat / finale. Hvis bilen sælges kan sælger fjerne evt. reklamer, hverken køber eller sælger kan kræve betaling for fjernelse af reklamer. Hvis en folkeracebil deltager i flere klasser, kan der ikke bydes på denne, før den har kørt sidste heat / finaler i stævnet. 2 SPORTSREGLEMENT 2.1 AFVIKLING Februar 2016 Side 4

5 2.1.1 Folkerace afvikles efter DASU s reglement 5 og nærværende sportslige reglement for Folkerace samt løbets tillægsregler Tillægsregler til DASU-mesterskabsklasserne findes på Tillægsregler til øvrige folkeraceløb udstedes af de arrangerende klubber Der køres ikke på tid, men udelukkende på point. I tillægsreglerne angives hvor mange startende der er i hvert heat. Ved hjælp af reserver forsøges at nå op på det pågældende antal startende i hvert heat. Tillægsreglerne skal angive hvor mange reserver, der kan udtages. Reserver kan kun udtages blandt ikke rettidig tilmeldte. Fordelingen af startpladser foretages ved lodtrækning I klasse U16 må der kun starte 6 kørere i heat og finaler. I alle andre klasser må der starte 6-9 kørere i heat og 6 i finaler. Ved mere end 6 startende, startes i mindst 2 og højst 3 rækker. Man skal have passeret målstregen ved egen hjælp og fået målflag for at få point i det pågældende heat. Der køres særskilte heat i hver mesterskabsklasse Såfremt tillægsreglerne angiver, at der startes med 9 kørere afrundes antallet. Såfremt deltagerantallet ikke er deleligt med 9, skal det tilstræbes, at der så vidt muligt er lige mange kørere i hvert heat Et heat er slut når der er gået 2 minutter efter, at den første bil har fået målflag Ved heat udskrevet med 6 deltagere: Får vinderen 7 point, derefter og 1 point. Ved heat udskrevet med 9 deltagere: Får vinderen 10 point, derefter osv. Alle klasser: De 5 point rigeste går i A Finalen, de 5 næste i B-Finalen de 6 næste går i C. Pointlighed, kvalifikation til finaler 6 deltagere: Er den kører bedst, som har højeste point antal i 3. kvalifikations heat, derefter 2.kvalifikations heat og derefter i 1. kvalifikations heat. Ved stadig lighed trækkes lod. Pointlighed, kvalifikation til finaler 9 deltagere: Er den kører bedst, der har højst pointtal i et af heatene, derefter næsthøjest pointtal osv. Ved stadig lighed trækkes lod. Februar 2016 Side 5

6 2.1.9 Efter de indledende heat afgør point tallene hvem der skal køre C-, B- og A- finale. Den kører, der har flest point vælger først startplacering til finale osv. Ved pointlighed trækkes lod. Vinderen af C-finalen rykker op i B-finalen, og vinderen af B-finalen rykker op i A-finalen. Hvis en kvalificeret kører ikke kan stille op i en af finalerne, skal pladsen stå tom Klasse 1 og 2 kan have fælles heatafvikling - dog ikke i mesterskabsløb. Hvis, der ikke er tilstrækkelig deltagelse i en af klasserne, kan der køres fælles indledende heat. Min. antal skal angives i tillægsreglerne. Der skal være særskilt præmiering til begge klasser. Det skal tilstræbes ens antal biler i klasse 1 og 2 i alle heat, men med særskilte finaler. U-16 og U-18 kørere må ikke deltage i denne afviklingsform En folkeracebil kan deltage med forskellige kørere i samme arrangement Deltagere der ikke gennemkører alternativsporet korrekt i heat / finaler betragtes som udgået. Denne straf undlades dog, hvis deltageren er blevet overhalet med en eller flere omgange. Kun deltagere der får målflag får placering / point. Er der flere deltagere, vil passeringen over mållinjen være afgørende. 3 LØBSANMELDELSE, FØRERMØDE & LØBSPROCEDURE 3.1 Anmeldelse Dato for sidste frist for tilmelding offentliggøres i de udsendte tillægsregler. Ladies DASU-mesterskabsklassen åbnes ikke, hvis der ikke er min. 6 deltagere tilmeldt ved anmeldelsesfristens udløb. Tilmeldingen skal ske på I forbindelse med tilmeldinger har hver kører ret til 3 fribilletter samt 36 m2 plads i depot. Ved efteranmeldelse opkræves 50 % ekstra i startgebyr Hvis, der i tillægsregler er udskrevet både U-18 og klasse 1, er der valgfri tilmelding, hvis ikke andet er anført. Kørere kan også tilmelde sig i begge klasser Reserver, der ikke får lov at komme til start, får startgebyret tilbagebetalt Løbsarrangøren vil til hvert folkeraceløb afholde førermøde med mødepligt. Februar 2016 Side 6

7 Se tidspunkt i slutinstruktion / tidsplan Løbsdistance: Antal meter i heat og finaler samt om der køres alternativspor vil fremgå af tillægsregler. 3.2 Teknisk kontrol og træning Løbets tekniske kontrol åbner iht. tillægsregler Før en folkeracebil må træne og køre løb, skal den samt gyldig vognbog fremvises for teknisk kontrol. Typeattest/homologeringsattest kan kræves fremvist. For alle klasser, se teknisk reglement 279D. Svenske og norske biler, der deltager i danske folkeraceløb, kan deltage efter deres lands gældende tekniske reglement. I DASU-mesterskabsløb skal de overholde det danske reglement. Støjgrænser iht Alle former for dækopvarmning er forbudt, hvis ikke andet oplyses i slutinstruktion eller til førermøde Træning: 3 omgange gælder kun mesterskabsklasserne. 3.3 Tidtagning For ikke-mesterskabsklasser vil træning fremgå af tillægsregler / slutinstruktion Folkerace køres ikke på tid. 3.4 Løbsdistance Heatlængde min m. Finaler min m. 3.5 Start Stående start med motoren i gang. Startordre gives ved grønt lys. En kører er under starters kommando fra det tidspunkt, et skilt med 5 sek. vises Ved tyvstart benyttes rødt flag med efterfølgende omstart. Hvis en kører tyvstarter 2 gange i samme heat, bliver vedkommende udelukket 3.6 Race slut og efterkontrol Enhver folkeracebil kan udtages til efterkontrol af banens tekniske chef samt af banesportsudvalgets teknisk delegerede. Alle biler, som er kvalificeret eller deltager i finaler skal i parc ferme. Februar 2016 Side 7

8 Hvis en bil skal deltage i flere finaler, er det efter sidste kørte finale, at denne skal i parc ferme. 3.7 Resultatlisten Resultatlisten skal ophænges på opslagstavler efter hver heatrunde, samt udleveres i sekretariatet. 4 STRAFFE, PROTESTER OG APPELLER 4.1 Mesterskabets straffe Såfremt en deltager ikke overholder DASU's reglement, vil deltageren blive straffet i henhold til DASU's regler. 4.2 Protester og appeller Protester og appeller iht. DASU s reglement 1 og 5. Februar 2016 Side 8

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Folkerace. Sportsligt reglement

Folkerace. Sportsligt reglement Folkerace Sportsligt reglement DASU Banesportsudvalg 19-01-2017 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Folkerace. Sportsligt reglement 2018

Folkerace. Sportsligt reglement 2018 Folkerace Sportsligt reglement 2018 DASU Banesportsudvalg 29-01-2018 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske

Læs mere

Folkerace. Sportsligt reglement 2019

Folkerace. Sportsligt reglement 2019 Folkerace Sportsligt reglement 2019 DASU Banesportsudvalg 09-11-2018 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES Tillægsregler Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB LADIES 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf. 9856

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse Tillægsregler FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse 1 Klasse 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE 2 2014 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Crosskart. Sportsligt reglement 2018

Crosskart. Sportsligt reglement 2018 Crosskart Sportsligt reglement 2018 Banesportsudvalget 01-01-2018 Crosskart SPORTSLIGT REGLEMENT 2018 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Løbsserie DM i Crosskart er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges

Læs mere

Crosskart. Sportsligt reglement

Crosskart. Sportsligt reglement Crosskart Sportsligt reglement Banesportsudvalget 31-01-2017 Crosskart SPORTSLIGT REGLEMENT 2017 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Løbsserie DASU-mesterskab i Crosskart er en løbsserie som er udskrevet af DASU

Læs mere

Crosskart. Sportsligt reglement 2019

Crosskart. Sportsligt reglement 2019 Crosskart Sportsligt reglement 2019 Banesportsudvalget 14-11-2018 Crosskart SPORTSLIGT REGLEMENT 2019 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Løbsserie DM i Crosskart er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges

Læs mere

Rallycross. Sportsligt reglement 2017

Rallycross. Sportsligt reglement 2017 Rallycross Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 19-01-2017 Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB PÅ NISSERINGEN 2018

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB PÅ NISSERINGEN 2018 TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB PÅ NISSERINGEN 2018 1 TILLÆGSREGLER TIL KM på NISSERINGEN I 2018 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Morten G. Jensen, Lene Andersen, Daniel

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB 2015 PÅ NISSERINGEN TILLÆGSREGLER TIL KM PÅ NISSERINGEN I 2015 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Bjarne Christensen DELTAGERE: Medlemmer

Læs mere

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Årets Klubrally begivenhed Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2012 igen med Ikast

Læs mere

Tillægsregler. Folkerace 2015. DASU Mesterskab U 16 og U18

Tillægsregler. Folkerace 2015. DASU Mesterskab U 16 og U18 Tillægsregler Folkerace 2015 DASU Mesterskab U 16 og U18 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB U16 OG U18 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

Folkerace DASU CUP. Klasse 1 Klasse 2

Folkerace DASU CUP. Klasse 1 Klasse 2 2013 Folkerace DASU CUP Klasse 1 Klasse 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE 2 2013 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf. 9856 9310

Læs mere

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013 SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013 1. Titel 1.1. Seriens navn Seriens navn er Legend Cup (Legend), og tilrettelægges af promotor Driftsforeningen Padborg Park. Serien er åben for Legend fra US 600 Racing,

Læs mere

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for: -Rally Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord www.kjargaardbyg.dk Parcelhuse Hvad enten I skal have bygget helt nyt hus, have

Læs mere

Carbusters Autospeedway Club. SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

Carbusters Autospeedway Club. SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Referent: Mads B. Petersen Deltagere: RCD s bestyrelse, 11 aktive kørere +repræsentanter fra FSAS, NMKA, VMKA, DMKA

Referent: Mads B. Petersen Deltagere: RCD s bestyrelse, 11 aktive kørere +repræsentanter fra FSAS, NMKA, VMKA, DMKA SØNDAG d. 25. September kl.13.00 KAC s klubhus på Søholmbanen Dagsorden: 1. Velkomst v/ Formanden 2. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer : Jørgen Ring Referent: Mads B. Petersen Deltagere: RCD s bestyrelse,

Læs mere

INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT

INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løbsserie 1.6 Point 1.7 Vægttillæg 1.8 Præmier 1.9 Klassesponsorer, Startnummer og

Læs mere

Danish Thundersport Championship. Sportsligt reglement 2018

Danish Thundersport Championship. Sportsligt reglement 2018 Danish Thundersport Championship Sportsligt reglement 2018 DASU Banesportsudvalg 24-01-2018 Danish Thundersport Championship SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART 2019: CADETT MINI,CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2.

AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART 2019: CADETT MINI,CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2. AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART 2019: CADETT MINI,CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2. Indhold 1 GENERELT... 2 2 SÆRLIG BESTEMMELSER... 4 3 TILLADT MATERIEL... 5 Stk. 3.1 Kart og motor... 5

Læs mere

Danish Thundersport Championship. Sportsligt reglement 2019

Danish Thundersport Championship. Sportsligt reglement 2019 Danish Thundersport Championship Sportsligt reglement 2019 DASU Banesportsudvalg 06-02-2019 Danish Thundersport Championship SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

Rallycross Sportsligt Reglement

Rallycross Sportsligt Reglement DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Reglement for RALLYCROSS Rallycross Sportsligt Reglement 2014 Indhold 1 GENERELT 2 1.1 TITEL 2 1.2 OFFICIALS 3 1.3 DELTAGERE 3 1.4 LØBSSERIE 3 1.5 KLASSER OG STARTNUMRE 3 1.6

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016 ~ 1 ~ Danish Masters til Mesterskabsbestemmelser 2016 1. Om Danish Masters Danish Masters et åbent nationalt mesterskab for historiske Standard-, GT- og formelvogne efter DASU Reglement 9 og FIA Appendix

Læs mere

Carbusters Autospeedway Klub. SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

Carbusters Autospeedway Klub. SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART 2019: CADETT MINI,CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2.

AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART 2019: CADETT MINI,CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2. AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART 2019: CADETT MINI,CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2. Indhold 1 GENERELT... 2 2 SÆRLIG BESTEMMELSER... 4 3 TILLADT MATERIEL... 5 Stk. 3.1 Kart og motor (ROK

Læs mere

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER DM Crosskart 2015 Side 1 r der afvikler DM i Crosskart 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nord Jylland www.mnj.dk GPS Adresse Nysumgårdsvej 8, DK-9610 Nørager Tel 9856 9310 ns kontaktperson Kaj Storgaard,

Læs mere

TILLÆGSREGLER. KLUBMESTERSKAB og Ø-mesterskab PÅ NISSERINGEN Og Lundsgårdsvej

TILLÆGSREGLER. KLUBMESTERSKAB og Ø-mesterskab PÅ NISSERINGEN Og Lundsgårdsvej TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB og Ø-mesterskab 2017 PÅ NISSERINGEN Og Lundsgårdsvej TILLÆGSREGLER TIL KM, BM og de 4 afdelinger af Ø-Mesterskabet som køres på NISSERINGEN Og Banen på Lundsgårdsvej i 2017

Læs mere

Digital Scale Racing Løbsreglement 2018

Digital Scale Racing Løbsreglement 2018 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er DM for Digital Scale Racing og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART/NEZ 2018: CADETT MINI, CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2.

AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART/NEZ 2018: CADETT MINI, CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2. AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DANSK SUPER KART/NEZ 2018: CADETT MINI, CADETT JUNIOR, OK JUNIOR, OK og KZ2. 1 GENERELT... 2 2 SÆRLIG BESTEMMELSER... 3 3 TILLADT MATERIEL... 3 Stk. 3.1 Kart og motor... 3 Stk.

Læs mere

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 Regler for Hill Climb, manøvre- og specialprøver Indhold 3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 3.55 Konkurrenceformen...

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto Jørgen Ring-Andersen DM RALLYCROSS 2015 (+ info om NEZ Rallycross) Side 1 Baner der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2015 Nysumbanen GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning

Læs mere

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser BILAG 2 INDHOLD AFVIKLINGS REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løbsserie 1.6 Point 1.7 Vægttillæg

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2018

DEC. Sportsligt reglement 2018 DEC Sportsligt reglement 2018 DASU Banesportsudvalget 19-01-2018 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Folkerace Info-hæfte 2015

Folkerace Info-hæfte 2015 Folkerace Info-hæfte 2015 Generelt 1 Folkerace 2 Medlemskab 3 Kursus 4 Licens 5 Anmeldelse / Løbspapirer 6 Anmeldelsesblanket 7 Vognbog / Licenskontrol / Teknisk Kontrol 8 Nordisk deltagelse i Danmark.

Læs mere

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER DANSK SUPER KART 2015 CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT Dansk Super Kart (DSK) for KF ogkz2/kz2ob afvikles over 6 weekendarrangementer. Dansk Super Kart

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet. Tilmelding er åben og kan foretages på

Tillægsregler vedhæftet. Tilmelding er åben og kan foretages på Tillægsregler vedhæftet. Tilmelding er åben og kan foretages på www.drmc.dk. Mesterskabsstillinger kan ses på www.hlkartracing.dk og fra 7. september også på www.drmc.dk ARRANGØR SEKRETARIAT MIDTJYSK

Læs mere

Danmarksmesterskaberne i

Danmarksmesterskaberne i Danmarksmesterskaberne i kano og kajak sprint 2014 d. 21.-24. august på Bagsværd Sø Praktisk information Tilmelding Løbsudskrivning og afvikling af stævnet sker i henhold til DKF s love. Sidste frist for

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE Ladies - Cup

Tillægsregler. FOLKERACE Ladies - Cup Tillægsregler 2009 FOLKERACE Ladies - Cup Side 1 r der afvikler Ladies Cup i 2009. Nysumbanen Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tel 9856 9310 ns kontaktperson Kaj

Læs mere

DSK DM-AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DSK DM-AFVIKLINGSBESTEMMELSER DIF DANSK MESTERSKAB FOR OK OG KZ2 SAMT DASU MESTERSKAB CADETT MINI, CADETT JUNIOR, OK JUNIOR samt KZ2 Gentlemans DASU Cup 2019 DSK DM-AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 DEFINITION DIF Dansk Mesterskab (DIF DM)

Læs mere

AFVIKLINGSBESTEMMELSER

AFVIKLINGSBESTEMMELSER DIF DANSK MESTERSKAB FOR OK OG KZ2 SAMT DASU MESTERSKAB CADETT MINI, CADETT JUNIOR, OK JUNIOR 2018 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 DEFINITION DIF danmarksmesterskab (DIF DM) OK og KZ2 afvikles over et weekendarrangement,

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Løbsarrangør og sekretariat: Grindsted gokart klub Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted, Info@grindstedgokartklub.dk Løbsdatoer: ÅR 2015 11. april 9. maj 6. juni 22. august

Læs mere

Technical / Competition Guide

Technical / Competition Guide for SjællandsCuppen 2016 1. afdeling -, 17. april 2. afdeling -, 8. maj 3. afdeling -, 19. juni 4. afdeling - Sydhavs, 14. august 5. afdeling -, 28. august 6. afdeling - Slagelse, 18. september 7. afdeling

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser 2019

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser 2019 Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser 2019 INDHOLD 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.2.8 Klassesponsorer, Startnumre og On- Board Kamera. 2 SPORTSLIG REGLEMENT/ TILMELDNING

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2017

DEC. Sportsligt reglement 2017 DEC Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 23-01-2017 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed Nord Årets Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2016 med Vejen og

Læs mere

Feldborg BMX Byder velkommen til Danmarks Mesterskaberne i BMX 27. - 28. september 2014.

Feldborg BMX Byder velkommen til Danmarks Mesterskaberne i BMX 27. - 28. september 2014. Feldborg BMX Byder velkommen til Danmarks Mesterskaberne i BMX 27. - 28. september 2014. Der køres i følgende klasser, dog åbnes ingen klasser med færre end 3 deltagere: Drenge: 6 år og under, 7 år, 8

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

26.-27. september 2015

26.-27. september 2015 GTI har hermed fornøjelsen af at indbyde til GTI Cup. 26.-27. september 2015 GTI Cup står for et hyggeligt og bredt stævne i en af Danmarks bedste svømmehaller med gode tilskuerfaciliteter. Der svømmes

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage.

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med 295 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er stadig DANSKE BANK, Albertslund afd. som

Læs mere

Sydsjællands Automobil Klub

Sydsjællands Automobil Klub BARMOSE CUP 2017 KLUBMESTERSKAB GÆLDENDE FOR SAK. MESTERSKABET HVOR ALLE KAN VÆRE MED. REGLEMENT: BESKRIVELSE: MOSECUPPEN AFVILKES OVER I ALT 6 LUKKEDE ARRANGEMENTER. REGLERNE ER UDFORMET MED TANKE PÅ

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Dansk Super Kart 2017

Dansk Super Kart 2017 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2017 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 8-9/4 TMSK DSK 2 20-21/5 SAK DSK 3 24-25/6 VKK DSK 12-13/8 GGK Cadett Mini Cadett Junior OK Junior

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af rangliste i forbindelse med stævner for Guld-felter og

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2015

Munkebjerg Hill Climb 2015 Slutinstruktion nr. 1 5. august 2015 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 605 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

Folkerace Info-hæfte 2012

Folkerace Info-hæfte 2012 Folkerace Info-hæfte 2012 Generelt 1 Folkerace 2 Medlemskab 3 Kursus 4 Licens 5 Anmeldelse / Løbspapirer 6 Anmeldelsesblanket 7 Vognbog / Licenskontrol / Teknisk Kontrol 8 Nordisk deltagelse i Danmark.

Læs mere

Folkerace Info-hæfte 2008

Folkerace Info-hæfte 2008 Folkerace Info-hæfte 2008 Generelt 1 Folkerace 2 Medlemskab 3 Kursus 4 Licens 5 Anmeldelse / Løbspapirer 6 Anmeldelsesblanket 7 Vognbog / Licenskontrol / Teknisk Kontrol 8 Dansk deltagelse i Sverige. 9

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk Side 1 AUTOMANIA Silkeborg Automobilfestival Sidste weekend i august Klik ind på festivalen www.automania.dk Side 2 Indbydelse til Dansand Classic Sprint 2013 KlubRally Light og Rallysprint Arrangerende

Læs mere

MKK, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf / Fax: / Internet:

MKK, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf / Fax: / Internet: Hermed tillægsreglerne til årets kanonrace årets største danske karting arrangement - Rotax Nordisk Mesterskab 2011 ARRANGØR SEKRETARIAT MIDTJYSK KARTING KLUB MKK, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning.

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Søndag den 12. august 2012 Kontrol og træningskørsel lørdag d. 11. august

Invitation til Munkebjerg HillClimb Søndag den 12. august 2012 Kontrol og træningskørsel lørdag d. 11. august Indhold: Bekendtgørelse...side 2 Maksimalt deltagerantal...side 2 Licenskursus for debutanter...side 2 Tidsplan for løbsdag...side 2 Beskrivelse af løbet...side 2 Organisation...side 3 Anmeldelse...side

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober

Læs mere

DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP. 17 th. - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014. Sponseret af:

DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP. 17 th. - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014. Sponseret af: 17 th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014 Sponseret af: Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til 17. DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP

Læs mere

TILLÆGSREGLER. FOTO: DanishCrosskartMedia.com. Crosskart 2019

TILLÆGSREGLER. FOTO: DanishCrosskartMedia.com. Crosskart 2019 TILLÆGSREGLER FOTO: DanishCrosskartMedia.com DM Crosskart 2019 Tillægsregler 2019 1. Arrangementet afholdes under FIA s internationale bestemmelser, DASU s er for automobilsport, banens certifikat samt

Læs mere

2 Teknisk Reglement. 2.1 - Biler. 2.2 - Batterier. DRCMU 1:10 Off-road Reglement Sidst opdateret d. 13.05.2016

2 Teknisk Reglement. 2.1 - Biler. 2.2 - Batterier. DRCMU 1:10 Off-road Reglement Sidst opdateret d. 13.05.2016 2 Teknisk Reglement 2.1 - Biler 2.1.1 2wd Off-road Bilen skal være en eldrevet skalamodel af en 1:10 Off-Road. Dette kan være en jordbane model, pickup eller andet. Karosseriet må ikke være gennemsigtigt.

Læs mere

Folkerace Info-hæfte 2014

Folkerace Info-hæfte 2014 Folkerace Info-hæfte 2014 Generelt 1 Folkerace 2 Medlemskab 3 Kursus 4 Licens 5 Anmeldelse / Løbspapirer 6 Anmeldelsesblanket 7 Vognbog / Licenskontrol / Teknisk Kontrol 8 Nordisk deltagelse i Danmark.

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL

FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL DM 17 18 september 2005 1 Praktiske oplysninger. Banens adresse: Tilmelding: Bredgade 82, Feldborg, 7540 Haderup. Sendes klubvis til: Birgit Rolfing Barslundvej 9 7500

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere