Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1"

Transkript

1 TILLÆGSREGLER Foto Jørgen Ring-Andersen DM RALLYCROSS 2015 (+ info om NEZ Rallycross) Side 1

2 Baner der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2015 Nysumbanen GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik Banens længde (med forbehold for ændringer) NISSERINGEN GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning 220V stik Banens længde (med forbehold for ændringer) ØRNEDALEN GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik Banens længde LØVELBANEN GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik Banens længde: Motorsport Nord Jylland Nysumgårdsvej 8, DK-9610 Nørager Tel Kaj Storgaard, Toftemarksvej 9, 9230 Svenstrup J Tel / mail E45 afkørsel 34, Kør mod Hobro, 2. vej på venstre hånd mod Døstrup og True. Banen kommer på venstre hånd. Ja Asfalt: Grus,ler,slagger,m.m.: Totallængde: 1250m Næstved Motor Klub Auto Gambakkevej 14, Nr.Tvede, Tel DK-4684 Holmegård Bjarne Christensen, Lærkevej 15, 4261 Dalmose Tel mail Landevej mellem Næstved og Rønnede, afkørsel i Toksværd mod Nr.Tvede Ja. Asfalt:200m Grus,ler,slagger,m.m.: 610m Totallængde: 810m Frederikshavn Sæby Auto Sport Vandløsvej 5, DK-9500 Sæby Jonas Kristensen, Solsbækvej 120, 9300 Sæby mail: E45 afkørsel 13, kør ca 1,5km mod Sæby, i rundkørsel køres mod Ørnedalen Ja Asfalt: 176 Grus,ler,slagger,m.m.: 630 Totallængde: 806m Viborg Motor Klub Auto Haurisvej 10, Løvel, 8830 Tjele Nikolaj Justesen, Sødalvej 19, 8830 Tjele Mail: Hovedvej A13, ca. 8 km nord for Viborg. Drej ved skilt mod motorbane Ja Asfalt 215m Grus, ler, slagger 600m Totallængde 815m Kørerforeningen RCD : Se Side 2

3 Tillægsregler Arrangementet afholdes under FIAs internationale bestemmelser, DASUs reglementer for automobilsport, banernes certifikater og nærværende tillægsregler. DASU er medlem af DIF 2. Tid og sted for arrangementet. Se under det pågældende arrangement. 3. Arrangørens navn, navn på løbslederen, samt stævnesekretariatets adresse og telefonnummer. Se under det pågældende arrangement. 4. Banens længde, se side Klasseinddeling i Rallycross DM 2015: Super 1600 nat. Super 2000 Supernational Gruppe N Startnr Startnr Startnr Startnr FIA Super 1600 RCN ccm FIA Touring car RCN ccm Supernational og RC-Support ccm Gr.N Super 1600 nat.: FIA Super 1600, Teknisk reglement 279 Rallycross national , teknisk reglement 279F. Super 2000: FIA Touring car, Teknisk reglement 279 Rallycross national , Teknisk reglement 279F. Supernational: Supernational over 2000cc, Teknisk reglement 279G RC support, Teknisk reglement 279C Gruppe N Gruppe N, Teknisk reglement 279B Alle klasser: a. Biler udgået af homologering kan fortsat deltage i mesterskabet. b. Super 1600, Super 2000 og Supernational: Frie dæk, dog skal dim. i klassereglement overholdes. 6. Anmeldelse: Se under det enkelte arrangement. 7. Startproceduren påbegyndes når alle biler er på plads og en official viser 5 sekunders skilt. Startordre gives med grønt lys. Bedste startposition er i inderbane. Kørere der ikke fuldfører løbsdistancen betragtes som udgået 8. Placering af den officielle resultattavle, Se det pågældende arrangement. 9. Tid og sted for afholdelse af førermøde. Se det pågældende arrangement. Deltagelse i førermødet for den klasse en kører deltager i er obligatorisk. 10. At enhver anmelder, kører og officials deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, den arrangerende klub og disses konkurrencefunktionærer kan ikke gøres til ansvarlige for nogen som helst skade på eller tab af bil, dets dele eller tilbehør, eller nogen som helst skade, som føreren eller bilen forvolder på egen person og/eller tredje person og /eller tredjes persons ejendom. Side 3

4 Side 4

5 11. Forsikring er tegnet i overensstemmelse med justitsministeriets bestemmelser herfor (se reglement 1 kap. 16). 12. Tilmeldingsgebyr: kr incl. el+miljø,+ 50m 2 depotplads+ 4 billetter. Hvis en kører har behov for større plads skal dette tilkøb oplyses ved anmeldelsen. I forbindelse med Motorsportsfestivalen på Ørnedalen kan der opkræves ekstra gebyr for miljø, samt ophold ud over 4 dage på banen. Se endvidere Adm Cir H2 Ved accepteret efteranmeldelse betales efteranmeldelsesgebyr på 50 % af anmeldelsesgebyret. 13. Særlige bestemmelser: a. Startnumre+reklamer Alle deltagere skal køre med startnumre og nummerbaggrunde leveret af kørerforeningen. De skal monteres på bilens fordøre. Startnummeret er personligt og skal udskiftes hvis bilen deltager med en anden fører. Hvis ikke bilen er forsynet med startnummer på fronten skal der i forrudens øverste del, modsat føreren, være et startnummer med talhøjde på min. 10 cm. Reklamer i forbindelse med startnumre må ikke fjernes. Ved løb med deltagelse af udenlandske kørere kontakter løbsledelsen kørerforeningen for at få ledige startnr. tildelt. Startnumre skal være påsat inden fremstilling ved teknisk kontrol. b. Protesttiden efter offentliggørelsen af resultatlisten er sat til 30 min. Protesttid for heatresultater er 10 min. Ingen kører eller konkurrencebil må forlade banen før dommerne har kontrasigneret resultatlisterne. Protestafgiften fremgår af DASU ADM-cirkulære H1 og er p.t. kr. 750,- c. Præmiering: Ved 6 eller flere rettidigt tilmeldte pr. klasse: 3 præmier. Ved færre end 6 rettidigt tilmeldte, præmie til 50%, dog altid 1 præmie pr. klasse. Hvis der afvikles klasser der ikke tæller til DIF/DASU mesterskabet gælder de samme præmieregler for disse klasser. Alle deltagere der skal modtage præmier umiddelbart efter løbet skal møde til præmieoverrækkelsen iført køredragt. d. Støjmåling foretages på afmærket areal. Resultatet af støjmålingen er en faktadom. e. Der skal være en 6 kg ildslukker i umiddelbar nærhed af alle deltagende biler, når de er parkeret på deres plads i depotet. (én ildslukker pr. bil). f. Der må ikke bruges radiofrekvenser, som forstyrrer banens radioanlæg. g. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at lade en eller flere af deltagerne lægeundersøge, og såfremt lægen ikke skønner vedkommende egnet til at føre en konkurrencebil på betryggende måde, at udelukke den pågældende for videre deltagelse i løbet. h. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at skønne om en bil, der er blevet påkørt eller væltet, skal blive stående på inderkredsen til efter sidste heat. Løbsledelsen fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå på biler i den anledning, og i det hele taget for skader der måtte opstå under fjernelse af bilen. i. Træning og warm-up afvikles fælles for alle klasser. Side 5

6 (Uddrag af Rallycross sportsreglement) 2.1 AFVIKLING Tillægsregler til DM i Rallycross o-o-o Serien afvikles efter DASU s reglement, klasse reglement for Rallycross og løbets tillægsregler Fælles tillægsregler kan hentes på 2.2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR RALLYCROSS Træning: Tillægsreglerne angiver om der afvikles fælles- eller klassevis træning Der skal være mindst 1 træningssession af minimum 30 minutters varighed. Træningssessionen skal planlægges så alle deltagere har mulighed for minimum 3 omganges træning. Kørerne skal have mulighed for at træne alle 30 min. Hvis der er plads på banen Træningssessionen efterfølges af en pause på minimum 15 minutter inden første heat runde startes Jokerlap må gennemkøres Start,Tyvstart m.m Startproceduren påbegyndes når alle biler er på plads og en official viser 5 sekunders skilt Startordre gives med grønt lys Ved tyvstart vises det røde flag som tegn på omstart. I alle indledende heat, semifinaler og finaler. Den deltager der tyvstarter, skal på de baner hvor jokerlap er længere end ordinær bane, tage jokerlap en ekstra gang ud over den obligatoriske gang. Og på de baner hvor jokerlap er kortere end ordinær bane må deltageren ikke tage jokerlap den obligatoriske gang. Den/de næste deltagere som efterfølgende tyvstarter i samme heat, nægtes start og betragtes som udgået af heatet Jokerlap Jokerlap skal gennemføres korrekt en gang i alle heat (indledende, semifinaler og finaler) gennemføres det ikke gives en tidsstraf på 30 sekunder, og gennemføres det mere end en gang udelukkes man af heatet. Ved tyvstart skal deltageren der tyvstarter, følge reglen for tyvstart med jokerlap Indledende heat: Hver heatrunde skal have en løbsdistance på minimum 4000 meter Klasserne kører fælles indledende heat. Der køres 4 indledende heatrunder alle heatrunder er tællende. Startopstillingen er max 5 biler på række ved siden af hinanden Hurtigste tid i en heatrunde gives 100 point, 2. hurtigste 95 point, 3. hurtigste 92, 4. hurtigste 90, 5. hurtigste 89, 6. hurtigste 88, 7. hurtigste 87, 8. hurtigste 86, o.s.v Deltagere der udgår af et heat får 5 point mindre end sidste deltager af heatrunden Deltagere som ikke starter i et heat får 10 point mindre end sidste deltager af heatrunden. Deltagere der udelukkes i et heat får 25 point mindre end sidste deltager af heatrunden. En deltager kan dog aldrig få mindre end 0 point Startopstillingen til 1. heatrunde opsættes efter lodtrækning. Startopstillingen til 2. heatrunde opsættes efter resultatet af 1. heatrunde. Startopstillingen til 3. heatrunde opsættes efter resultatet af 2. heatrunde. Startopstillingen til 4. heatrunde opsættes efter resultatet af 3. heatrunde. Side 6

7 Hver heatrunde afvikles med 5 dårligste tider i 1.heat, 5 næst dårligste i 2. heat o.s.v. De 2 sidste heat i hver heatrunde fordeles således de bedste starter i sidste heat og de bedste i næstsidste heat. Hvis ikke deltagerantallet er deleligt med 5 skal deltagerne i de 2 sidste heat fordeles ligeligt Den bedst kvalificerede kører vælger først startplacering. Derefter den næstebedste o.s.v. Kørerne kan frit vælge mellem alle ledige pladser Efter de 4 indledende heatrunder opdeles klasserne og der gives de første DM point. Der gives point til de 16 første i hver klasse. Den deltager i hver klasse med flest point efter de 4 indledende heatrunder får 16 point, den 2. point rigeste får 15 point, den 3. point rigeste får 14 point, den 4. point rigeste får 13 point. o.s.v Hvis flere deltagere har samme antal point, er det den kører med den hurtigste heat- tid der er bedst placeret En deltager skal have gennemført minimum 2 heat for at kvalificere sig til en semifinale, eller finale, hvis der ikke køres semifinale i klassen. Har en deltager ikke gennemført minimum 2 heat får deltageren ikke DM point efter de indledende heat. Skulle en deltager være mellem de 16 første uden og have gennemført 2 indledende heat flyttes deltageren ud af top 16 og deltageren/ deltagerne under rykker pladsen op Semifinaler: Semifinalerne køres klassevis Hver semifinale skal have en løbsdistance på minimum 6400 meter Der skal være minimum 8 deltagere i klassen for og åbne semifinalerne, er der mindre i klassen springes semifinalerne over, og de 6 bedste i klassen fra de indledende heat går direkte til finalen De 12 bedste efter de indledende heatrunder, går i semifinalerne. 6 deltagere i hver semifinale og 11. point rigeste i semifinale og 12. point rigeste i semifinale Start opstillingen i semifinalerne er 3 rækker med 2 biler i hver række. Forreste række spor 1 og 3. Anden række spor 2 og 4 og tredje række spor 3 og Bedst placeret fra indledende heat vælger først start spor i den række de er kvalificeret til, dernæst anden bedste o.s.v De 3 bedste fra hver semifinale går videre til Finalen Efter semifinalerne gives der igen DM point. 6,5,4,3,2 og 1 point 6 Point til vinderen af begge semifinaler, 5 point til begge 2 ere, 4 point til begge 3 ere. O.s.v Kan en deltager ikke stille til start, skal pladsen stå tom, og deltageren gives point som sidst i semifinalen Finalen: finalen skal have en løbsdistance på minimum 6400 meter Start opstillingen til finalen er 3 rækker 2 i hver række. De 2 vindere fra semifinalerne i forreste række. Den af dem der var bedst placeret efter de indledende heat vælger start plads først. De 2, 2 ere fra semifinalen i anden række. Den af dem der var bedst placeret efter de indledende heat vælger start plads først De 2, 3 ere fra semifinalen i tredje række. Den af dem der var bedst placeret efter de indledende heat vælger start plads først Start spor er spor 1 og3 i forreste række. 2 og 4 i anden række og 3 og 5 i tredje række DM point i finalen er 8,5,4,3,2,1. Vinderen får 8 point. 2 eren får 5 point, 3 eren får 4 point. O.s.v Kan en deltager ikke stille til start skal pladsen stå tom, og deltageren gives point som sidst i finalen. Side 7

8 2.3 MESTERSKAB OG MESTERSKABSPOINT: KUN DE 16 BEDSTE PLACEREDE I HVER KLASSE KAN OPNÅ MESTERSKABSPOINT Hvis en klasse ikke afvikler finale, tildeles der mesterskabspoint ud fra placeringen efter semifinalerne, hvis sådanne har været kørt, ellers ud fra placering efter de indledende heatrunder Der giver mesterskabspoint over 3 gange. Efter de indledende runder, efter semifinalerne og efter finalen Pointskala efter indledende runde: Pointskala efter semifinalerne, i begge semifinaler gives: Pointskala efter finalen: Udgåede deltagere tildeles mesterskabspoint som sidst placerede i semifinaler og finaler, men før evt. udelukkede deltagere. Hvis to eller flere udgår i samme semifinale eller finale, bliver de klassificeret i forhold til antal kørte omgange. Hvis dette er ens i forhold til sidste passering af mållinjen er det dårligst placeret inden semifinale eller finale start der betegnes som udgået først Antal tællende løb: Gruppe N..7 danske afdelinger (Inkl. NEZ Nysum) alle er tællende Super 1600 nat.. 7 danske afdelinger (Inkl. NEZ Nysum) alle er tællende Super danske afdelinger (Inkl. NEZ Nysum) alle er tællende Supernational 7 danske afdelinger (Inkl. NEZ Nysum) alle er tællende Regler for NEZ afdelingen på Nysumbanen tællende til DM: Der køres ikke separate DM Semifinaler og Finaler, Men DM point fordeles efter de indledende heat mellem danske + udenlandske deltagere som i sæsonen 2015 har deltaget i DM i klassen, Samt DM point i semifinaler og finaler gives for den placering man opnår der Hvis klassen ønsker det kan der indtil 1. april tilføjes 1 løb i udlandet som så vil være DM tællende Ved pointlighed ved mesterskabets afslutning henvises til Side 8

9 DM dato 1 MAJ. Klasse :RC Alle klasser. Løvelbanen. VMKA Nikolaj Justesen/513 Nikolaj Justesen Bane Klubbens hjemmeside Arrangør klub Løbsleder / ID nr Løbssekretariat Adresse Sødalvej 19 Postnr. / By 8830 Tjele Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 1000kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: Licenskontrol dato: fra/til Fra 30-4 kl Til 30-4 kl Licenskontrol dato: fra/til Fra 1-5 kl.7.00 Til 1-5 kl.8.00 Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 30-4 kl Til 30-4 kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 1-5 kl.7.00 Til 1-5 kl.8.00 Sted+ tidspunkt for førermøde Ved depot hus.kl 8.15 Fri træning fra / til Kl til kl Warm up Nej Tidtagning RC Alternativ bane Ja Antal omgange i heat / finaler 5/7 Start 1. Heat kl.: Ca Hvor opslås resultatlister Tavle i depot. Hvor kan resultatlister afhentes Beregner hus. Beholdere til miljøaffald findes: Ved tavle i depot Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl Bemærkninger Det er forbudt at bruge el til opvarming. Side 9

10 DM dato: maj Klasse : Rallycross DM 2 Bane Ørnedalsbanen Klubbens hjemmeside Arrangør klub Frederikshavn-Sæby autosport Løbsleder / ID nr Heidi H Jensen/ Løbssekretariat Heidi H Jensen Adresse Højlundsvej Postnr. / By 9750 Østervrå Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 1000,- Sidste frist for anmeldelse 3/ Depotet åbner for kørerne: kl Licenskontrol dato: fra/til Fra kl. 16 Til kl Licenskontrol dato: fra/til Til Tekniskkontrol dato: fra/til Fra kl. 16 Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra Til Sted+ tidspunkt for førermøde 7.30 på starten Fri træning fra / til Alternativ bane Ja Antal omgange i heat / finaler 5/8 Start 1. Heat kl.: 9.45 Hvor opslås resultatlister Tavle ved beregnerhus Hvor kan resultatlister afhentes I bakker ved depothus Beholdere til miljøaffald findes: I depot Præmieoverrækkelse kl. Bemærkninger Efter finaler Licens- og teknisk kontrol d kun iflg. aftale med løbsleder. Side 10

11 DM 3 dato Maj 2015 Klasse : Rally Cross Bane Nysum Banen Klubbens hjemmeside Arrangør klub Motorsport Nordjylland Løbsleder / ID nr Finn Knudsen Løbssekretariat Klaus Knudsen Adresse Skovmarken 1 Postnr. / By 9510 Arden Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. 1150,- kr. el+miljø Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse 19. Maj 2015 Depotet åbner for kørerne: 29. maj maj maj Licenskontrol dato: fra/til Fra 29. maj Til 29. maj Licenskontrol dato: fra/til Fra 30. maj Til 30. maj Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 29. maj Til 29. maj Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 30. maj Til 30. maj Sted+ tidspunkt for Starten 30. maj førermøde Træning fra 30. maj kl maj kl Warm up 31. maj kl max 3 omg. Tidtagning RC Alternativ bane ja Antal omgange i heat / 6/8 finaler Start 1. Heat kl.: 30. maj kl Hvor opslås resultatlister På tavle ved licenskontrollen Hvor kan resultatlister I holder ved siden af licenskontrollen afhentes Beholdere til miljøaffald Ved miljøplads ved vaskeplads findes: Præmieoverrækkelse kl. 31. maj ca. kl Bemærkninger Al opvarmning med el er forbudt Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på deltagende biler - fritagelse = 1000,- kr. Side 11

12 Side 12

13 DM dato 4-5 juli Klasse :RC DM 4 Bane Nisseringen Klubbens hjemmeside Arrangør klub NMKA 040 Løbsleder / ID nr Morten G Jensen Løbssekretariat Jette Nielsen Adresse Sneserevej 55 Bårse Postnr. / By 4720 Præstø Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 1150 kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø 1150 kr. Sidste frist for anmeldelse 25.juni Depotet åbner for kørerne: 3. juli kl Licenskontrol dato: fra/til Fra d. 3. juli kl Til kl Licenskontrol dato: fra/til Fra d. 4. juli kl Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra d. 3. juli kl Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra d..4. juli kl Til kl Sted+ tidspunkt for førermøde I gården kl træning Kl Warm up d. 5. juli kl Alternativ bane Ja Antal omgange i heat / finaler 5 /8 Start 1. Heat kl.: Kl Hvor opslås resultatlister På tavlen ved depothus Hvor kan resultatlister afhentes I depothus Beholdere til miljøaffald findes: Ved buehallen Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl Bemærkninger Ankomst til depotet udenfor åbningstid kun ifølge aftale med løbsleder. Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer, fritagelse =1000kr. Side 13

14 DM 5 dato Juli 2015 Klasse: Rallycross Bane Ørnedalsbanen Klubbens hjemmeside Arrangør klub Frederikshavn-Sæby Autosport Løbsleder / ID nr Lene Andersen / Løbssekretariat Lene Andersen Adresse Fårdrupvej 1 Postnr. / By 4200 Slagelse Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Kr ,- Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: kl Licenskontrol dato: fra/til Fra kl. 18 Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra kl. 18 Til kl Sted+ tidspunkt for førermøde kl på starten Fri træning fra / til kl Warm up kl Alternativ bane Ja Antal omgange i heat / finaler 5/8 omg. Start 1. Heat kl.: kl Hvor opslås resultatlister Tavle ved beregnerhus Hvor kan resultatlister afhentes I bakker ved depothus Beholdere til miljøaffald findes: I depot Præmieoverrækkelse kl aften i festtelt Se Bemærkninger Køb af mad onsdag, torsdag og fredag, samt billetter m.v. til festen lørdag aften: Se ca. fra Slutinstruktion sendes pr. mail og kan ses på samt på opslagstavler på banen. Licens- og teknisk kontrol aften kun iflg. skriftlig aftale med løbsleder senest d Side 14

15 NEZ 3 + DM 6 dato 8 9 August 2015 Klasse : Rally Cross Bane Nysum Banen Klubbens hjemmeside Arrangør klub Motorsport Nordjylland Løbsleder / ID nr Carsten Storgaard Løbssekretariat Klaus Knudsen Adresse Skovmarken 1 Postnr. / By 9510 Arden Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. 120 Euro/ dkr. el+miljø Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse 1. August 2015 Depotet åbner for kørerne: 7. August August August Licenskontrol dato: fra/til Til 7. August Fra 7. August Licenskontrol dato: fra/til Til 8. August Fra 8. August Tekniskkontrol dato: fra/til Til 7. August Fra 7. August Tekniskkontrol dato: fra/til Til 7. August Fra 8. August Sted+ tidspunkt for førermøde Starten 8. August kl Træning fra 8. August kl Warm up 9. August kl max 3 omg. Tidtagning RC Alternativ bane ja Antal omgange i heat / finaler 6/8 Start 1. Heat kl.: 8. August kl Hvor opslås resultatlister På tavle ved licenskontrollen Hvor kan resultatlister I holder ved siden af licenskontrollen afhentes Beholdere til miljøaffald På miljøplads ved vaskeplads findes: Præmieoverrækkelse kl. 9. August ca. kl Bemærkninger Afvikling iflg.nez reglement dog ikke Gr. N Al opvarmning med el er forbudt Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på deltagende biler - fritagelse = 1000,- kr. Side 15

16 Side 16

17 DM 7 dato 12 september 2015 Klasse : Rally Cross Bane Nysum Banen Klubbens hjemmeside Arrangør klub Motorsport Nordjylland Løbsleder / ID nr Finn Knudsen Løbssekretariat Klaus Knudsen Adresse Skovmarken 1 Postnr. / By 9510 Arden Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 1000,- kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse 2 september 2015 Depotet åbner for kørerne: 11 september september Licenskontrol dato: fra/til Fra Til Licenskontrol dato: fra/til Tekniskkontrol dato: fra/til Fra Til Tekniskkontrol dato: fra/til Sted+ tidspunkt for førermøde Starten 12 september kl Træning fra Warm up Tidtagning RC Alternativ bane ja Antal omgange i heat / finaler 6/8 Start 1. Heat kl.: Hvor opslås resultatlister På tavle ved licenskontrollen Hvor kan resultatlister afhentes I holder ved siden af licenskontrollen Beholdere til miljøaffald findes: På miljøplads ved vaskeplads Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl Bemærkninger Al opvarmning med el er forbudt Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på deltagende biler - fritagelse = 1000,- kr. Side 17

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint CENTRUMPOSTEN Nr. 2. Maj 2012 Benny Koch & Hans Oluf Nielsen Foto: Bjarne Kristensen Læs bla. i dette nummer Resultater fra Superdæk Classic 2012 Prøv noget nyt Yokohama Rally sprint Goodwood Festival

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG 2009 DISTRITETS HJEMMESIDE WWW.DCU-JF.DK SE TERMIN, RESULTATER, STATESTIK OG MEGET MERE 2 DISTRIKTSBESTYRELSEN: FORMAND: Niels Sørensen Plus office,

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere