ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015"

Transkript

1

2 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT PROPOSITIONER REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet kan ændres ved et Rotax Bulletin. Rotax Rotax konceptet - Rotax Max Challenge er BRP-ROTAX GmbH & Co. KG s ejendom. Rotax konceptet tilhører Rotax Danmark / HL Kart Racing. Der afvikles flg. løbsserier i Danmark: Rotax Jysk Mesterskab Rotax Sjællandsmesterskab Rotax Dansk Mesterskab Rotax Max Challenge DK og som enkeltstående arrangement Rotax Nordisk Mesterskab. Rotax konceptet DK er bygget på Rotax CIK FIA approved sporting and tecnical regulations samt FIA authorised series. Løbsarrangementer i Danmark afvikles efter DASU`s reglement 1 og 6 samt Rotax DK sports- og løbsreglement MEDLEMSSKAB licens og forsikring. Iflg. DASU reglement. 1.2 KLASSER / arrangementer Ifølge klassereglementer for Rotax Micro Rotax Mini Rotax Junior Rotax Senior / Master/XL Rotax Super Senior Rotax DD2 Junior DD2 og Master/XL DD2. Alle arrangementer afvikles i sammenarbejde med DASU og DASU klubber. Der arrangeres Dansk Mesterskab Sjællandmesterskab Jysk Mesterskab og Dansk Rotax Max Challenge. Dette i samarbejde med dansk Automobil Sports Union. 1.3 KLASSER - op-nedrykning. Ansøgning omkring op- nedrykning sendes til skriftligt til promotor, Rotax Danmark. Ansøgningen behandles af promotor. Afgørelsen er endelig og inappellabel. Ansøgningen kan, hvis det ønskes, også behandles af promotor samt to Rotax Service-centre. Afgørelsen er endelig og inappellabel. KLASSER Senior / førergruppe Super Senior. De kører, der er listet på Rotax Super Senior seedningslisten, kan deltage i klubløb / begrænsede / åbne løb sammen med de andre førergrupper i Rotax Senior. Derved også opnå evt. mesterskaber / mesterskabspoint, der evt. afvikles ved disse løb. De kan deltage med det motorudstyr, der er godkendt til førergruppen Rotax Super Senior. Rotax Super Senior kører kan ikke deltage i Rotax Senior ved afdelinger af Dansk Mesterskab og Rotax Challenge. KLASSER samkøring af klasser ved åben arrangementer: I samråd med promotor kan der gives tilladelse til samkøring af Rotax Klasser. 2.1 KØRERBEKLÆDNING Iflg. DASU reglement Køredragten må bestå af en kedeldragt i svær kvalitet. 2.3 TELEMETRI, DATALOGGING OG RADIO. I henhold CIK-FIA tekniske reglement. 3.0 FLAGSIGNALER. Iflg. DASU reglement undtagen Grønt flag med gult kryds: Omstart. Sammen med nummertavle, er det en advarsel for tyvstart. Kan evt. give straf i form af advarsel, tillæg af strafsekunder eller sort flag. Blåt flag: Vises til kører, der er ved at blive, af feltet indhentet med en omgang eller flere omgange. Hold linjen og vær klar til, ved første mulighed at give plads for forbikørsel. Udnyttes flag til at, drage fordel kan det medføre tillæg af strafsekunder. Blåt flag med rødt kryds og med nummertavle: Pågældende kører skal køre i depot ved først givende lejlighed. Flaget kan kun anvendes hvis flaget har været anført i tillægsreglerne, i en slutinstruktion og aftalt med Rotax DK. Sort / hvidt flag en sort og en hvid trekant og med nummertavle: Advarsel til køreren med det pågældende nummer. Kan evt. medføre tillæg af strafsekunder. Sort flag og med nummertavle: Bortdømt fra træning, tidtagning, heat, og / eller resten af arrangementet. Køreren med det pågældende nummer skal køre i depot ved først givende lejlighed. Køreren skal umiddelbart efter heatet henvende sig ved løbslederen, som giver tilladelse til videre deltagelse i løbet eller ej. Flaget må kun gives at løbslederen eller efter ordre fra denne. Flaget kan også gives til køreren efter et heat. Køreren orienteres herom senest 15 minutter efter slutflag. Flaget kan gives under

3 hele arrangementet for usportslig optræden eller overtrædelse af arrangementets regler. Rødt flag: Løbet er afbrudt nedsæt hastigheden og fortsæt meget langsomt til startstregen, hvor der er fuldt stop. Kørsel med nedsat hastighed til depotet kan også foretages. Information herom skal dog været givet under førermøde eller ved en slutinstruktion. Ved stop ved startstregen bliver der gives besked om omstart eller re start eller aflysning af heatet. Rødt flag med omstart og re- start er angivet i punkt 20.2 startprocedure. Ved rødt flag under heat efter omgang 2 bliver heatet re- startet eller aflyst. 4.0 TEKNISK ANSVARLIG: Rotax Danmark, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. Mail: Tlf TEKNISKE KONTROLLANTER: Rotax tekniske kontrollanter uddannes af Rotax DK. Liste over ROTAX tekniske kontrollanter udgives særskilt. 4.2 ROTAX TEKNISK KONTROL. Foretages af ROTAX tekniske kontrollant / er. Ved løb ( klubløb og enkelte åbne løb ( ikke mesterskabsafdelinger ), hvor der ingen Rotax kontrollant er tilstede ) er proceduren for teknisk kontrol følgende: Ønsker løbsledelsen en motor / karburator / udstødning undersøgt eller ved en eventuel protest, udtages den pågældende motor ( del ) til kontrol. Der afleveres kvittering til kører / værge. Den udtagne del sendes som alm. postpakke til Rotax DK. Rotax DK betaler for postudgifterne. Den undersøgte del skal ( hvis delen er i overensstemmelse med reglementet ) senest 5 hverdage efter tilbageholdelsesdatoen, tilbagesendes til køreren postdato/kvittering er gyldig som afsendelsesdato. Rotax DK betaler for postudgifterne. Ved protest, hvor protest ikke tages til følge betale den protesterende ( værge ) for postudgifterne Rotax teknikeren kan eller efter protest tilbageholde motorer / motortilbehør komplet for en efterfølgende kontrol på et Rotax servicecenter eller hos Rotax DK. Motorer / motortilbehør kan tilbageholdes i op til 5 hverdage efter arrangementet. Hvis der findes ulovligheder i henhold til reglementet, bortfalder reglen omkring tilbageholdes i op til 5 hverdage. Materialet udleveres herefter først efter endelig og afsluttende behandling af sagen. Postudgifter vedr. kontrol, hvor der ikke findes uoverensstemmelser med reglementet, dækkes af Rotax DK. I modsat fald dækkes postudgifterne af tabende part ( værge ). Adskillelse og kontrol kan overværes af køreren og / eller dennes værge. I rimelig tid før kontroltidspunktet adviseres kører / værge. Kører / værge kan skriftlig afstå fra at overvære kontrollen. Samme regler er gælden for udtagelse / protest mod dæk / benzin. Udtagelse af dæk / benzin til kontrol kan kun foretages af Rotax DK, og her bortfalder alle tidsfrister. Her bortfalder reglen omkring overværelse af målinger. Ved uoverensstemmelse med Rotax klasse, tekniske eller mesterskabsreglementet, træffer Rotax DK endelige og inappellable afgørelse. Hvis det ønskes, kan denne afgørelse afgøres ved hjælp af repræsentanter fra 2 Rotax servicecentre. Ved uregelmæssigheder og eller tekniske ulovligheder i forhold til Rotax reglementerne, konstateret ved eller under et arrangement kan nedenstående sanktioner tages i anvendelse. Hændelsen/erne kan også være observeret og pådømt af løbsleder og / eller dommer, og herefter taget op til Rotax DK bedømmelse. Beslutning og valg af sanktioner foretages af Rotax DK alene eller i samråd med et eller flere Rotax Servicecentre. Afgørelsen/erne fra Rotax DK er inappellable. Rotax sanktioner: Nægte starttilladelse til Rotax løb ( tidsperiode ). Sletning af løbsresultat / er ( heat / s ). Sletning af points til Rotax mesterskaber. Ved påbegyndelse af en Rotax teknisk kontrol afleveres kørerens licens samt Rotax motor ID kort. 4.3 MOTORPLOMBERING Ifølge Rotax klassereglement. Motorplomberinger ved deltagere fra udlandet: plombering fra Rotax importør og / eller autoriseret Rotax Servicecenter i det land, hvor køreren har licens. 4.4 ROTAX - PARC FERME Rotax Danmark kan til det enkelte arrangement ( løb ) arrangere parc ferme for en eller flere kører. I denne parc ferme kan/ skal opbevares den / de udvalgte køreres benzin og eller dæk / fælge. Dette parc ferme område vil være overvåget, og al af- og påmontering af tank og eller dæk / fælge mellem tidtagning heats pre- finale og finalen skal foregå i dette område. En Rotax kontrollant kan i god tid ( umiddelbart ) før tidtagningen ved et løbsarrangement, forlange at få udleveret det dæksæt tør / regn køreren påtænker at anvende til tidtagningen. I så fald vil Rotax kontrollanten udlevere et nyt sæt dæk ( af samme type som det afleverede ), som køreren skal bruge i resten af arrangementet. Køreren vil ikke få det afleverede dæksæt tilbage. En Rotax kontrollant kan til ethvert tidspunkt ( dog, så det ikke er / bliver en hindring for kørerens muligheder i arrangementet ), forlange at få udleveret en køreres dæk til kontrol. 4.5 DÆK og DÆKKONTROL Et dæksæt defineres som to fordæk og to bagdæk. Til hvert Rotax arrangement må kun bruges et sæt tørvejrs- og regndæk. Til arrangementet kan bruges Mojo dækregistreringsblanket for det pågældende arrangement.

4 Til hvert arrangement kan der tages et reservedæk af hver type i brug. Det dæk, der ikke skal anvendes mere, afleveres samtidig med at der foretages registrering af reservedækket Enhver brug af hjælpemidler til dækopvarmning er forbudt. Enhver from for kemiske præparater eller andet, der kan forbedre dækkets performance er forbudt. Ved ethvert Rotax arrangement ( løb ) i Danmark kan den tekniske Rotax kontrol anvende MiniRea Lite PID måleapparat til kontrol af dæk. Kontrol om der er påført kemiske præparater eller andet, der har til hensigt at forbedre dækkets performance. Dækkene kan kontrolleres udvendigt, indvendigt samt gennem luft fra fælgventilen. Ved udlæsninger der er større end det tilladt ifølge tekniske specifikationerne fra Rotax DK og RAE Systems - USA, medfører evt. startforbud / udelukkelse og evt. tillægsstraf af Rotax Danmark. 5.0 ROTAX IMPORTØR DK: HL KART RACING, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf KONKURRENCE- ARRANGEMENTSAFVIKLING KONKURRENCE- ARRANGEMENTSSTART: Ved tidsplanes starttidspunkt angivet i tillægsreglerne. LØBSAFVIKLING Efter Rotax DK reglement, klasse-, sports- og løbs-, tekniske-, mesterskabs-, samt tillægsreglerne for det enkelte arrangement. Tilmelding til alle Rotax Mesterskabsløb / afdelinger skal foretages på Træning og heats: Al træning op til arrangementerne skal foregå ifølge Rotax reglementerne. Der er kun træning for de deltagende klasser iflg. tillægsreglerne. Startprocedure rødt flag procedure: Starten anses for givet når startsignalet ( lys flag ) er givet. Der kan dømmes omstart, hvor feltet kører en omgang mere før ny start. Der kan dømmes tyvstart samt evt. idømmes en tidsstraf eller sort flag for tyvstart der behøves ikke gives omstart, for at straf kan bruges. I det tilfælde, at det er svært/umuligt at få feltet af sted på en sikker og korrekt måde, kan løbslederen give omstartsflag og rødt flag for omstart af heatet. Rødt flag skal være givet på en af de to første omgange for at heatet kan startes igen som omstart. Omstarten af heatet kan evt. foretages med alle kørerne på en række. Før omstarten må der ikke repareres på karten. Der må modtages hjælp til at få karterne på plads til ny oplining og omstart. Oplining og start på sædvanlig måde, evt. med kørerne på en række. Hvis der startes på en række og starten er givet, må der ikke foretages overhalinger før efter startlinjen. Hvis det bliver nødvendigt at afbryde et heat ( rødt flag ) tæller heatet, hvis 2/3 af heatet er kørt. Der rundes ned. Hvis dette ikke er tilfældet skal heatet re-startes igen. Re- start kan foretages med normal startprocedure eller foretages med kørerne på en række i stedt for to. Hvis der startes på en række og starten er givet, må der ikke foretages overhalinger før efter startlinjen. Startrækkefølgen efter sidste kørte fulde omgang før afbrydelsen ( rødt flag ). Kører der er udgået af løbet eller udgår på samme omgang, som det røde flag bliver givet, kan ikke være med i re- starten. Før re- starten må der ikke repareres på karten. Der må modtages hjælp til at få karterne på plads til ny oplining og re start. Tyvstart: DASU regl minus sidste pin. Kørselsregler på banen: Iflg. DASU reglement Strafsekunder tidsstraf: Løbslederen kan bruge 3 straf- / 5 straf- / 10 strafsekunder i heat. For tyvstart og andre forseelser der begås under heatet. Strafsekunder for skal vises på tavle med antal sekunder samt kartnummer vises på start / målstregen. Kan også tildeles efter heatet, her dog efter afhøring af implicerede parter. Straffen kan ændres efter afhøring af køreren, kørerne og / eller officials. Vognbaneskift: Hvis der på banens - lige stykker - foretages vognbaneskift væk fra racingline, kan der ikke vendes tilbage til denne. Vognbaneskift mere en gang pr. lige banestykke, er ikke tilladt. AMB transponder: AMB transponder skal anvendes under hele arrangementet. Karts der ikke har monteret transponder under træning, vil blive sendt i pit med mekanisk fejl flag, og en evt. straf. Slutinstruktion. Kan kun skrives af Rotax Danmark og / eller i samråd med løbsledelsen. Skal offentliggøres på banens informationstavle. Strafmeddelelser: Alle strafmeddelelser ophænges på banen informationstavle.

5 Heatafslutning: Deltagerrækkefølgen over målstregen bestemmes af AMB anlæggets registreringer. Hvis AMB anlægget ikke er i brug, varetages ovennævnte opgave af en start- og måldommer. Der er altid det antal omgange / tid, der er anført i tillægsreglerne, der afgør afslutningen af et heat. Ved for få kørte omgange / tid i forhold til tillægsreglerne, er det målflaget der er gældende. Afkortning / heats: Løbsledelsen kan afkorte træning / og heats med op til 1/3 af den angivne tid. Den afkortede tid rundes ned. Misbrug / blåt flag: Kører der udnytter blåt flag situationer til at foretage overhaling (er ) kan idømmes 10 strafsekunder, der tillægges heatets resultat. Warm up: Hvis ikke andet er anført i tillægsreglerne skal der til warm up anvendes registrerede dæk, da varm up er en del af et arrangement Heatafvikling / startopstilling / heatberegning. Arrangementet kan bestå af følgende tidtagning tidtagning 1 - ( med eller uden super pole ) et antal heat indledende heat kvalifikationsheat pre- finale - pre- finale 1 finale 1 finale alt sammensat iflg. tillægsregler. Startopstilling til heat eller indledende/kvalifikationsheat efter tidtagning eller bedste tidtagning. Ved afvikling med heats ( f. eks. 1 2 og 3 ) er startopstillingen til heat/s efter den øjeblikkelige stilling i løbet. Køres der med finale 1 er startopstillingen til denne efter indledende heat/s. Resultatet af finale 1 ændrer ikke på andre efterfølgende startopstillinger. Startopstilling til pre- finale efter resultatet af indledende heat/s. Startopstillingen til finalen efter resultatet af pre- finale eller samlet resultat af pre- finale 1 og pre- finale. Finalen er arrangementets resultat. Køres der med indledende heats er startopstillingen i hvert heat efter tidtagning. Pointberegning: 1. plads = 0 point, 2. plads = 2 point o.s.v. Ved pointlighed er tidtagningen afgørende. Resultat af de indledende heats er startopstilling til Final1 og pre- finale. Ved flere end 34 startende i en klasse deles kørerne i grupper - ( A B C )( D ). Hurtigste kører fra tidtagning i gruppe A anden hurtigste i gruppe B tredje hurtigste i gruppe C fjerde hurtigst i gruppe A ( D ). Grupperne kører alle mod alle. Efter indledende heats går de 28 bedste direkte til pre- finale. De resterende kører et opsamlingsheat, hvorfra de 6 bedste går videre til pre- finaler og finale. Pointberegning ved kvalifikationheats og heats, der skal lægges sammen: 1. plads = 0 point, 2. plads = 2 point o.s.v. Ved pointlighed er tidtagningen afgørende. Alle kombinationer af ovenstående kan være pointgivende til mesterskaber. Se mesterskabsreglementer. Andre afviklingsformer angives i tillægsregler. TIDTAGNING: Der kan afvikles en eller to tidtagninger, køres klassevis. Bedste tidtagning er gældende. Længde angives i tillægsregler. Herefter DASU reglement med følgende ændring 100 kg som kontrolvægt er tilstrækkelig. SUPER POLE: Hvis der køres med super pole, skal det være angivet i tillægsreglerne. De 8 hurtigste ved den bedste tidtagning, kører en ny tidtagning en super pole om startplaceringerne 1 8. Opnår en kører i super polen ingen tid, tillægges kørerens tid fra den bedste tidtagning 1 sekund. Kørerens startplacering følger herved placeringen på den samlede startopstilling. PRE- FINALE 1: En pre- finale med omvendt startrækkefølge ( resultat af indl. heat/s ). Afvikles før pre- finale. FINALE 1: Pointgivende ikke pokalgivende. Startopstilling til - FINALE 1 efter indledende heat / s DASU REGLEMENT 6 - REGLEMENTSPUNKTER: Følgende DASU reglementspunkter fra reglement kan ikke finde sted ved Rotax konkurrence / arrangement: ( minus sidste afsnit ) ( minus sidste pind ) ( minus og opnår fordele heraf ) ( minus sidste afsnit ) Reglementspunkter sammenfald: Ved sammenfald af reglementspunkter DASU regl. 6 og Rotax Sports- og løbsreglement er Rotax reglementet gældende HENVISNINGER: Rotax reglementer: Rotax klassereglementer Rotax tekniske reglementer Rotax mesterskabsreglementer Rotax Bulletin: / Oversigt over Rotax Servicecentre og Rotax tekniske kontrollanter, kan findes på

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 20111. Oversat i et samarbejde mellem DFTF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere