TIGRIS AHC 8007/8014 styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIGRIS AHC 8007/8014 styring"

Transkript

1 Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr / Installationsvejledning for Klik dig ind på eller kontakt Wavin på , hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring styring af gulvvarmesystemer. Providing Essentials

2 Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...7 Telestater...7 Tekniske specifikationer... 8 Vi ønsker dig hermed tillykke med din nye TIGRIS AHC 8007/8014 styreenhed. Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, vejlede om drift og vedligeholdelse samt svare på nogle almindeligt forekommende spørgsmål. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Wavin Produktets anvendelse TIGRIS AHC 8007/8014 trådløs styreenhed anvendes sammen med TIGRIS AHC 8000 trådløse rum-termostater og TIGRIS AHC 800 fortråede rumtermostater til styring af rumtemperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg. TIGRIS AHC 8007/8014 leveres med indbygget: Relæ for pumpestop Ventil- og pumpemotioneringsprogram Indbygget modtager og antenne Netledning Ekstraudstyr Til TIGRIS AHC 8007/8014 kan der leveres et kedelstyringsrelæ således at kedlen kan få et signal om at der ikke er behov for varme til gulvvarmesystemet. Ved hjælp af et GSM modul er der mulighed for at styre visse af styreenheden funktioner ved hjælp af en mobil telefon. 2 telefon telefax

3 Oversigtstegning Res Mode AC-8014 Channel Set Figur 1 Lysdiode f/hver kanal Trykknapper Lysdiode f/overstyringskanal Sikring 24V 3, 15A Klemmer for tilslutning af fortrådet rumtermostat Tilslutning af antenne Klemmer for tilslutning af ekstra styreenhed Klemmer for tilslutning af telestater. Telstat 1 og 2 har fælles Com Telstat 3 og 4 har fælles Com Mulighed for montering af kedelstoop relæ Sikring 230V T0,4 ma Figur 2 Pumpestop relæ Pumperelæ Styreenhed Pumperelæ Styreenhed 2 Pumperelæ Styreenhed 1 L_B N_B PE_B L_A N_A PE_A L_B N_B PE_B L_A N_A PE_A L_B N_B PE_B L_A N_A PE_A 230V PE = jord N = nul L = fase 230V PE = jord N = nul L = fase Figur 3a Figur 3b Providing Essentials 3

4 Driftsvejledning TIGRIS AHC 8007/8014 kræver ingen form for dagligt tilsyn. Lysdiode 1-14 Beskrivelse Hvad betyder lysdiodernes forskellige farver/blinken? Styreenheden har en lysdiode for hver kanal (Se oversigttegning på side 3, figur 1). Lysdioden viser status for den aktuelle kanal. Nedenstående skema forklarer lysdiodernes signaler. Slukket Vedvarende grønt lys Vedvarende rødt lys Kanalen er ikke i brug. (Ingen tilmeldt rumtermostat) Kanalen har en rumtermostat tilmeldt. Rumtermostatem kalder ikke på varme. Kanalen har en rumtermostat tilmeldt. Rumtermostatem kalder på varme. Blinkende grønt lys Kanalen har en rumtermostat tilmeldt. Kommunikationen med den tilmeldte rumtermostat er afbrudt. Blinkende rødt lys Programeringstilstand (For tilmelding eller sletning af rumtermostat Blinkende rødt lys (Hurtigt blinkende) Udgang er kortsluttet eller overbelastet. Styreenheden har en special kanal der kaldes overstyringskanal. Ved at tilmelde en kommunikationsenhed til denne kanal er det muligt at overstyre signalerne fra alle rumtermostaterne. Der må IKKE tilmeldes en rumtermostat til denne kanal. Lysdiode Overstyringskanal Slukket Beskrivelse Kanalen er ikke i brug. (Ingen tilmeldt transmitter) (Styreenhenden reagerer på standard signaler fra rumtermostater) Overstyringskanalen har også tilknyttet en lysdiode. Nedenstående skema forklarer denne lysdiodes signaler. Vedvarende grønt lys Kanalen har en transmitter tilmeldt. Kanalen er deaktiveret. Kanal 1-14 reagerer kun på anti-frostsignaler fra rumtermostater. Vedvarende rødt lys Kanalen har en transmitter tilmeldt. Kanalen er aktiveret. Kanal 1-14 reagerer på standard signaler fra rumtermostater. Blinkende grønt lys Kanalen har en transmitter tilmeldt. Kommunikationen med den tilmeldte transmitter er afbrudt (lav batteristand i transmitter, radio interferens etc.) Blinkende rødt lys Programeringstilstand (For tilmelding eller sletning af transmitter) 4 telefon telefax

5 Vedligehold Styreenheden TIGRIS AHC 8007/8014 kræver ingen vedlige hold. Styreenheden kan rengøres med en hårdt opvredet klud. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler. Ofte stillede spørgsmål: Før der evt. tilkaldes assistance til afhjælpning af evt. fejl, anbefaler vi, at du gennemlæser listen over ofte stillede spørgsmål. Hvorfor /Hvad /Hvordan Fordi Afhjælpes ved at Mister styreenheden sin indprogrammering hvis der slukkes for strømmen?..åbner telestaterne en gang imellem selv om der ikke er behov for varme på kredsen? kører cirkulationspumpen selvom ingen af gulvvarmekredsene kalder på varme? sker der hvis styreenheden mister kontakten med rumtermostaten? kan være årsag til at styreenheden har mistet kontakten til en rumtermostat? betyder lysdiodernes forskellige farver/ blinken? kan jeg se om en telestat har åbnet for en kreds? Nej, styreenheden mister ikke indprogrammeringen hvis der slukkes for strømmen Styreenheden har indbygget ventil motionering, der gør at telestaterne åbner i ca. 10 minutter, hvis de ikke har været åbnet i de seneste 7 dage. Cirkulationspumpen er ikke tilsluttet over styreenhedens pumperelæ, og vil derfor køre konstant. Cirkulationspumpen er tilsluttet over styreenhedens pumperelæ. Rumtermostaten har indbygget pumpemotionering, der gør at pumpen kører i ca. 10 minutter, hvis den ikke har kørt i de seneste 7 dage Hvis styreenheden mister kontakten med styreenheden vil lysdioden for den/de pågældende kanel/kanaler blinke grønt. For at undgå at rummet bliver koldt og/eller anlægget fryser vil styreenheden åbne for den tilhørende kanal 10 minutter i hver time. Batteri i rumtermostat er fladt. Hvis det er en fortrådet rumtermostat som styreenheden har mistet kontakten til, skyldes det sandsynligvis at der er knækket en ledning ud til pågældende rumtermostat. Se beskrivelsen af lysdioderne i skemaerne på side 3 Du kan på telestatens funktionsindikator (den lille knap der er på toppen af telestaten) se om den har åbnet for en kreds. Er det farvede område synligt - er telestaten åben - er det farvede område skjult - er telestaten lukket. Udskift batteri i rumtermostat. (se rumtermostatens monteringsvejledning). Udskifte/reparere ledningen til rumtermostaten. Providing Essentials 5

6 Monteringsvejledning Montering og tilslutning af TIGRIS AHC 8007/8014 må bør kun udføres af en autoriseret installatør. Udpakning Kontroller, at forsendelsen ikke er beskadiget undertransport. Kontroller, at følgende er medleveret i kassen: 1 stk. TIGRIS AHC 8007/8014 styreenhed 1 stk. pose med skruer og rawlplugs Denne vejledning. Montage 1. Fastgør styreenheden på væggen 2. Monter telestater på fordelerrøret (leveret sammen med rumtermostaten). a. Skru den grå ventiladapter på fordelerrøret med hånden. Tryk telestaten på med hånden, indtil det siger klik. 3. Tilslut telestater til styreenheden (Se oversigtstegning på side 3, figur 2) 4. Trækaflast alle ledningerne med de monterede ledningsstrips 5. Hvis der også skal tilsluttes fortrådede rumtermostater tilsluttes buskablet fra rumtermostaterne (Se oversigtstegning på side 3, figur 2) 6. Tilslut cirkulationspumpe og dennes strømforsyning i henhold til el-diagram A på side 3, figur 3a. Hvis der er brug for mere end de 14 tilslutninger som TIGRIS AHC 8014 boksen kan håndtere, monteres en ekstra styreenhed. Den ekstra styreenhed kan enten være en TIGRIS AHC 814 eller AHC 8007/8014. Følg først ovenstående montageprocedure og derefter nedenstående: 7. Pumperelæet i de 2 bokse parallel forbindes som vist på el-diagram vist på side 3, figur 3b. 8. Forbind de 2 styreenheder via klemmerne mærket med 1-4 som vist på eldiagram vist på side 3, figur Tilslut 230 V til styreenheden/styreenhederne. 6 telefon telefax

7 Opstart Før systemet kan tages i brug skal hver af rumtermostaterne tilmeldes til den/de kanaler som de skal styre. 1. Tryk (pil til højre) eller (pil til venstre) på styreenheden indtil rødt lys blinker ud for den kanal som rumtermostaten skal tilmeldes til. 2. Ved trådløse rumtermostater: Sæt batteriet i rumtermostaten. (Se evt. rumtermostatens monteringsvejledning. Ved fortrådedet rumtermostater: Tryk på rumtermostatens knap og hold den inde i ca. 5 sek. (Se evt. rumtermostatens monteringsvejledning.) Når styreenheden har modtaget tilmeldingskoden fra rumtermostaten skifter lyset ud for den pågældende kanal til fast lys, enten grønt eller rødt. 3. Skal rumtermostaten tilmeldes mere end én kanal, gentages punkt 1 og 2 for den næste kanal. Gentag ovenstående for de øvrige rumtermostater der skal indkodes. Ønsker du at afmelde en rumtermostat fra styreenheden følges nedenstående: 1. Tryk (pil til højre) eller (pil til venstre) indtil den ønskede kanal blinker rødt. 2. Tryk på Res på styreenheden. Lysdioden ud for den pågældende kanal/zone vil da slukke. Styreenheden har en speciel kanal der kaldes en overstyringskanal. Ved til tilmelding af en kommunikationsenhed til denne kanal er det muligt at overstyre signalerne fra alle rumtermostaterne. Der må IKKE tilmeldes en rumtermostat til denne kanal. Telestater Telestaten leveres med first open-funktion. Ved igangsætning sættes first open-funktionen ud af funktion ved første åbning (længere end 6 min.). Telestaten er herefter klar til drift. Efter udløsningen af first open-funktionen og idrifttagning kan tilpasningen mellem ventilunderdel og telestat kontrolleres. I lukket tilstand bør funktionsindikatoren være let hævet. Den bør ikke være i niveau med ventilhuset, og det farvede område bør ikke være synligt. Providing Essentials 7

8 Nr Tekniske specifikationer Målskitse: Mål Højde (H1) 214 Bredde (L1) 258 Dybde (B) 77 Alle mål i mm. H H Res Mode AC-8014 Channel Set Vægt Styreenhed 1,7 Alle vægte i kg. L1 L1 Tekniske specifikationer Strømforsyning: 230 V, 50Hz Effekt forbrug: 0,02 A(Stand-by), Max 0,2 A Maks. pumpe relæ belastning: 10 A / 230V Spænding på udg. 1-7/14 og COM.: 24 V DC Maks. belastning på udg. 1-7/14: Max 0,4 A pr. udg. og 1,7 A i alt for alle udg. Frekvens: 868,5 MHz Rækkevidde: Maks. 100 mtr. i åben terræn Radioegenskaber: ETSI EN EMC: EN , EN Sikkerhed: EN Tæthedsklasse: IP30 (EN60529) Drift temperatur: -10 til +40 C Kan anvendes i overensstemmelse med ERC REC Styreenheden opfylder essentielle krav og relevante forordninger i direktivet 1999/5/EC. Selvom dette produkt ikke indeholder skadelige stoffer, vil vi anbefale, at produktet returneres til forhandleren eller direkte til producenten efter endt brug. Hovedkontor VVS-afdeling Wavinvej 1 Vrøndingvej Hammel Telefon: Horsens Telefax: Telefax: Telefon: B B

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

FORDELERSYSTEM TYPE 7035TDM. Montage- og brugervejledning. til fordelersystem type 7035TDM ALPHA og BRAVO styring TIL INSTALLATØR OG SLUTBRUGER

FORDELERSYSTEM TYPE 7035TDM. Montage- og brugervejledning. til fordelersystem type 7035TDM ALPHA og BRAVO styring TIL INSTALLATØR OG SLUTBRUGER FORDELERSYSTEM TYPE 7035TDM Montage- og brugervejledning til fordelersystem type 7035TDM ALPHA og BRAVO styring TIL INSTALLATØR OG SLUTBRUGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESTYKNING 2. MONTAGEGRUNDLAG 3. RØRMONTAGE

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING Wespot SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING DA Denne brugervejledning er udgivet af Optex, uden garanti. Forbedringer og ændringer i denne brugervejledning nødvendiggjort

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Stikkontakt med indbygget GSM modul

Stikkontakt med indbygget GSM modul Stikkontakt med indbygget GSM modul Varenr. 6000.0160 Vejledning Version 19.11.13 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk 1 / 28 Stikkontakt med indbygget GSM modul TUTA S30 Tak fordi

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere