Test- og prøvesystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test- og prøvesystemet"

Transkript

1 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater

2 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 26. februar

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Support Forberedelse Om UNI-Login Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Computere og andre enheder Lokalnetværk og internetforbindelse Om brugerrettigheder Om mine rettigheder Redigering af rettigheder trin for trin Medarbejderes rettighed til booking og prøveafvikling Adgang til prøveresultater Booking Om booking Oprette og redigere booking trin for trin Opret booking Vælg elever Vælg tidspunkt Bekræftelse Bookingoversigten Rediger booking Prøveafholdelse Retningslinjer Elever med særlige behov Alternativ prøveafholdelse Hvad nu hvis..? Om at starte og afslutte prøven Prøveafvikling trin for trin Registrering af elever Giv elever adgang til prøven Eleven er i gang med prøven Afslutte prøven Genåbne prøven Styrelsen for It og Læring, 26. februar

4 1.1 Målgruppe 4.7 Elevens prøvestartside Elevens prøveside Opgavenavigation Gå til aflevering Prøveresultater Om prøveresultater Prøveresultater trin for trin Oversigt over skolens resultater Elevens prøveforløbsrapport Styrelsen for It og Læring, 26. februar

5 1.1 Målgruppe 1 Indledning Denne vejledning er udviklet til brug for skolens medarbejdere i forbindelse med afviklingen af folkeskolens digitale prøver i maj Forberedelse og gennemførelse af de digitale prøver sker i test- og prøvesystemet via Målgruppe Denne vejledning henvender sig til de af skolens medarbejdere, der skal arbejde med systemets funktioner i forbindelse med folkeskolens digitale prøver. Det vil typisk være: Målgruppe Rolle Relevante afsnit Administrativ medarbejder UNI Loginbrugeradministrator It-ansvarlig Administrator Opdatere skolens administrative system Opdatere elevers og medarbejderes UNI Login Markere rettighed for skolens testadministrator (Eval. adm) Markere rettighed for skolens leder (Inst. ledelse) Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse Tildele medlemmer af skolens administration rettighed til at booke Tildele tilsynsførende rettigheder til at afvikle prøve Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Skolens administration Tilsynsførende med adgang til at afvikle prøver Booking af prøve (prøve tidspunkt elever) Booking Afholdelse af prøve (aktivere elevers adgang til prøven monitorere elevernes prøve) Gennemførelse af prøve Leder Adgang til: prøveforløb, elevresultat og skoleresultat Forberedelse Prøveresultater 1.2 Support Styrelsen for It og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på Styrelsen for It og Læring, 26. februar

6 2.1 Om UNI-Login 2 Forberedelse 2.1 Om UNI-Login Alle skolens medarbejdere og elever, der skal benytte test- og prøvesystemet i forbindelse med de digitale prøver, skal have et personligt UNI-Login. Bruger skolen ikke UNI-Login i forvejen, skal skolen være opmærksom på, at tilmelding til UNI-Login, import og evt. brugeroprettelser administrativt kan tage flere dage, og det anbefales derfor at påbegynde denne proces i god tid. Vejledninger til UNI-Login brugeradministration kan findes via I forbindelse med skolens forberedelse til brug af test- og prøvesystemet skal skolen være opmærksom på følgende: Skolens administrative system skal være opdateret med alle medarbejdere og elevers oplysninger, herunder navn, cpr-nummer og for elever desuden klassebetegnelse og klassetrin. Det er elevens klassetrin, der afgør, hvilke prøver eleven kan bookes til. Importen af stamdata fra skolens administrative system til UNI-Login skal være opdateret senest to dage før booking. Derved sikres det, at test- og prøvesystemet modtager aktuelle data om alle skolens elever og medarbejdere. På mange skoler sker denne opdatering automatisk hver nat. Alle brugere skal være identificerede i UNI-Login brugeradministrationen. På de fleste skoler sker identifikation automatisk i forbindelse med import fra et administrativt system. Mindst én medarbejder på skolen skal fungere som administrator med adgang til at redigere de enkelte medarbejderes rettigheder til afvikling af prøver. Administratorer markeres i UNI-Login brugeradministrationen med rettigheden Eval.adm. Skolens leder og andre medlemmer af skolens ledelse har adgang til at se prøveresultater og kan foretage booking af prøverne. Medlemmer af skoleledelsen markeres i UNI-Login brugeradministrationen med rettigheden Inst. ledelse. Rettigheden sikrer, at kun skolens ledelse kan foretage booking af prøver og se hvilke prøver skolens elever er bookede til frem til datoen for offentliggørelsen af udtræksfagene. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

7 2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Elever, som er primært tilknyttet en anden institution end den prøveafholdende skole, skal aflægge prøven på papir. 2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Dette afsnit henvender sig primært til skolens it-ansvarlige. For at benytte test- og prøvesystemet er der en række tekniske krav til skolens itkapacitet, hvad angår hardware, software og internetforbindelse, herunder krav til lokalnetværket. Helt grundlæggende kræves der ved prøveafholdelsen én computer per elev, plus en computer til den tilsynsførende lærer. Det skal så vidt muligt sikres, at eleverne ikke kan se hinandens skærme. Alle computerne skal være på internettet Computere og andre enheder Opgaverne i folkeskolens digitale prøver ligner almindelige websider i størrelse og kompleksitet. Kravene til enhedernes operativsystem og hardware: Operativsystem Minimumskrav Microsoft Windows Windows XP Apple Mac OS Mac OS X Vær opmærksom på, at afvikling af en digital prøve på ipad eller Chromebook kan give en anderledes brugeroplevelse. Det kan derfor være en fordel, at eleverne har haft mulighed for at afprøve de digitale eksempelprøvesæt på ipad eller Chromebook inden prøverne. På ligger under Demo > Start Eksempelprøve i højre side af skærmen eksempler på digitale prøver, som kan bruges til at forberede eleverne på prøvesituationen. Kravene til enhedernes opsætning: Software/opsætning Krav Browser Internet Explorer 9 eller højere Firefox 18 eller højere Safari 6.1 eller højere Chrome 23 eller højere Skærmopløsning og farvedybde 1024x768 og 24bit eller højere Session Skal kunne etableres Cookies Skal accepteres under sessionen Javascript Version 1.3 eller højere Pop op-vinduer Elevens test åbner i et nyt pop op-vindue, som ikke må blokeres. Test pc en Det er muligt at teste pc en fra: menuen: Relevante link / Test din PC Skolen skal som led i det almindelige tilsyn sikre, at eleverne ikke benytter hjælpemidler Styrelsen for It og Læring, 26. februar

8 2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse under prøven, som ikke må anvendes. Det anbefales desuden at sikre, at enhederne ikke kører programmer, som er unødvendige for prøven. Det gælder naturligvis i særdeleshed skadelig software som virus, men det gælder også andre programmer eller processer, som kan lægge beslag på dele af maskinens ydeevne eller på internetforbindelsens båndbredde i tidsrummet for prøven. Det anbefales, at man holder maskinernes operativsystemer og antivirusprogrammer opdaterede, og at man så vidt muligt minimerer risikoen for, at større opdateringer sættes i gang automatisk umiddelbart før eller under prøven Lokalnetværk og internetforbindelse Minimumskravet til internetforbindelsens båndbredde er antal maskiner x 50 kb/s i downloadhastighed og antal maskiner x 5 kb/s i uploadhastighed. Det giver anledning til følgende oversigt: Antal elever Minimum download Minimum upload kb/s 50 kb/s 20 1 Mb/s 100 kb/s Mb/s 150 kb/s 40 2 Mb/s 200 kb/s Mb/s 250 kb/s Ovenstående krav til hastighed indebærer, at den angivne båndbredde skal være til rådighed for eleverne under hele prøveafholdelsen. Det er altså ikke i sig selv nok, hvis forbindelsens tekniske specifikationer lever op til den i oversigten angivne hastighed. Det skal også sikres, at båndbredden reelt er til rådighed. Det kan derfor være nødvendigt enten helt at udelukke andre fra at benytte internetforbindelsen i samme tidsrum eller at træffe trafikstyrende foranstaltninger, som sikrer, at alle elever har adgang til den nødvendige båndbredde under hele prøven. Ud over kravet om båndbredde skal alle hardware-komponenter, som indgår i skolens lokalnetværk eller internetforbindelse, kunne håndtere det nødvendige antal samtidige brugere (sideløbende sessioner). Antallet af samtidige brugere, der kan håndteres af skolens netværk, kan sætte en begrænsning for, hvor mange af skolens elever der kan afvikle prøven samtidigt uden at opleve problemer. Mulige begrænsninger i netværket ved afvikling af prøven: Båndbredde (up/down) Antallet af samtidige brugere Generelt kan man sige, at hvis et givent antal elever kan surfe på internettet samtidigt uden at opleve symptomer på flaskehalse (lange svartider eller forespørgsler, der giver timeout), så bør det samme antal elever også kunne afvikle prøven fra det samme netværk. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

9 2.3 Om brugerrettigheder 2.3 Om brugerrettigheder Medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse i Uni-login har automatisk rettighed til at booke og se resultater fra folkeskolens digitale prøver. Medarbejdere, der skal fungere som tilsynsførende, skal tildeles rettighed til at monitorere prøveafholdelse. 2.4 Om mine rettigheder Fra menupunktet Mine rettigheder kan man se, hvilke rettigheder man som lærer eller skoleleder har til booking og prøveafvikling. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

10 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin Administratoren tildeler rettigheder til skolens medarbejdere. Alle medarbejdere kan tildeles rettighed til at afvikle prøve. Alle medarbejdere, der har rollen Inst. ledelse har automatisk rettighed til at booke. Alle medarbejdere, der har rollen Inst. ledelse, har automatisk rettighed til at tilgå alle elevers prøveresultater. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

11 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin Medarbejderes rettighed til booking og prøveafvikling Det er kun medlemmer af Inst.ledelse, der kan booke til folkeskolens digitale prøver. Medlemmer af Inst.ledelse har automatisk rettighed til booking. Alle skolens medarbejdere kan tildeles rettighed til afvikling af prøver. Klik på fanen Lærere, Pædagogisk personale eller TAP for at vælge brugerkategori Klik på OK-knappen Medarbejderen har nu rettighed til funktionen afvikling Adgang til prøveresultater Det er kun medlemmer af Inst.ledelse, der kan se elevresultater. Medlemmer af Inst.ledelse har automatisk rettighed til at tilgå resultater fra prøven. Der skal derfor ikke tildeles rettigheder til at se resultaterne fra prøven. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

12 3.1 Om booking 3 Booking 3.1 Om booking For at eleverne kan deltage i en prøve, skal der oprettes en booking i test- og prøvesystemet. En booking omfatter tilknytning af elever til en prøve og et prøvetidspunkt. Det er kun medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse, der kan booke og redigere en booking til de digitale prøver. Forud for bookingperioden informerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om de præcise datoer og tidspunkter for booking. Bookingen kan i den angivne periode redigeres med hensyn til at tilføje eller fjerne elever. 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Bookingprocessen forløber i 4 trin. Bookingprocessen kan foregå fra Forsiden og Bookinger. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

13 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Opret booking Vælg Kategori Vælg Prøve Indtast bookingnavn (typisk klassenavn) Klik på Næste-knappen Vælg elever På trin 2 vælges eleverne. Man kan booke en eller flere hele klasser på én gang, eller man kan vælge eleverne enkeltvis. Se (1) og (2) nedenfor. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

14 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Vælg hele klasser (1) Vælg hele klassen Klik på knappen Vælg klasse/hold Marker klassens navn fx 9.d Styrelsen for It og Læring, 26. februar

15 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Vælg elever enkeltvis (2) I kolonnen Vælg Find den eller de elever, der skal bookes. Hvis listen med elever er lang, kan man vælge at finde de forskellige elever ved at søge på en del af elevnavn i feltet Søg elev. Marker hver enkelt elev, der skal indgå i bookingen Vælg tidspunkt Tidspunktet markeres i kalenderen. Marker tidspunkt ved at klikke i kalenderen Klik på knappen Næste Styrelsen for It og Læring, 26. februar

16 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Bekræftelse Bekræftelsessiden indeholder en oversigt over de bookede elever. Klik på Godkend og udskriv (bekræftelsen printes) eller Klik på Godkend Bookingoversigten Den oprettede booking vises på Bookingoversigten Kommende test Styrelsen for It og Læring, 26. februar

17 3.3 Rediger booking 3.3 Rediger booking En booking kan redigeres. Dette er fx aktuelt, hvis der kommer en ny elev i klassen. Se yderligere i næste afsnit. Den oprettede booking vises på Bookingoversigten Kommende test Klik på Bookinger i venstre menu Find den booking, der skal redigeres, og klik på blyant-ikonet Klik dig frem til det trin, hvor ændringen skal laves fx trin 2, hvor det er muligt at tilføje eller fjerne elever. Lav ændringen og klik på Næste-knappen indtil kvitteringssiden bliver vist. Klik på Godkend og udskriv eller Godkend. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

18 4.1 Retningslinjer 4 Prøveafholdelse 4.1 Retningslinjer Prøveafholdelsen følger de almindelige regler i den til enhver tid gældende prøvebekendtgørelse (med bilag) og fagenes prøvevejledninger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på Retningslinjer ved skriftlige prøver, som findes på UNI-Login Eleverne skal logge sig på prøven med deres personlige UNI-Login. Hvis en elev har glemt sit UNI-Login-kodeord, kan den tilsynsførende tildele eleven et midlertidigt kodeord fra monitoreringssiden. Eleven skal herefter logge ind fra elevsiden på via linket Log på med midlertidigt kodeord. Elevernes adgang til prøven Eleverne kan logge ind, når de vil, men de kan først starte prøven, når den tilsynsførende har givet adgang fra monitoreringssiden og tidspunktet for den officielle prøvetidsstart er nået. Prøven startes, når den tilsynsførende har annonceret prøvestarten mundtligt ("Nu må I starte"). Adgang til prøven kan kun gives til de elever, der booket til den pågældende prøve. Tidsramme for prøveafvikling og lokal tidstyring Det er den tilsynsførende, der afgør, hvornår prøveafviklingen påbegyndes, og den tilsynsførende der sikrer, at den officielle prøvetid overholdes. Prøveafviklingen kan dog ikke startes før tidspunktet for den officielle prøvestart, og prøveafviklingen skal være afsluttet senest kl , hvor test- og prøvesystemet lukkes. Der er adgang til monitoreringssiden 30 minutter før prøvestartstidspunktet. Inden prøven Inden prøven begynder, skal den tilsynsførende informere eleverne om, hvordan prøven skal forløbe, og hvad de skal foretage sig for at deltage i prøven. Eleverne bør have deres UNI-Login parat. Det anbefales, at eleverne logger ind inden prøvestart, da det giver den tilsynsførende mulighed for at se på monitoreringssiden, at alle elever er logget ind og klar til at påbegynde prøven. Ved prøvestart Ved prøvestart skal den tilsynsførende give eleverne adgang til prøven ved at klikke på knappen Giv adgang til alle, der er logget ind på monitoreringssiden. Samtidig annonceres prøvestarten mundtligt ("Nu må I starte"). Eleverne kan herefter klikke på knappen Opdater i deres statusvindue. Når eleverne opdaterer siden, vises en aktiv Start-knap, som de skal klikke på for at starte prøven. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

19 4.1 Retningslinjer Hvad skolen bør sørge for/gøre eleverne opmærksomme på inden prøven Eleverne bør være fortrolige med prøveafholdelsen. De kan øve sig på eksempelprøverne, der er tilgængelige på Den tilsynsførende bør sikre sig, at alle elever er logget på. Når eleverne har klikket på Start, vises prøvesættets forside med opgavevælgeren placeret øverst. Eleverne kan springe en opgave over og gå videre til næste opgave. Eleverne kan vende tilbage til ubesvarede opgaver eller opgaver, som tidligere er besvaret og ændre svaret. Ved klik på knappen Gå til aflevering får eleven mulighed for at gennemlæse sin besvarelse af prøven. Eleven kan herefter vælge at redigere i besvarelsen ved at klikke Ret besvarelse eller at aflevere besvarelsen ved at klikke Afslut prøven. Ved klik på Afslut prøven bliver eleven bedt om at bekræfte afslutningen. Når en elev har bekræftet sin afslutning af prøven, vil det fremgå på skærmen, at prøven er slut. Under prøven Når eleverne har klikket på Start, vises prøvesættets forside med opgavevælgeren placeret øverst. Via opgavevælgeren kan eleverne springe en opgave over og gå videre til næste opgave, og eleverne kan desuden vende tilbage til ubesvarede opgaver eller opgaver, som tidligere er besvaret og ændre svaret. Så snart den tilsynsførende har givet adgang til prøven, bliver knappen Afslut prøven for alle aktiv på monitoreringssiden. Det samme gælder knappen Afslut ud for den enkelte elev. Knapperne bliver aktive, fordi det er op til den tilsynsførende at holde øje med prøvetiden, og at bede eleverne klikke Gå til aflevering (efterfulgt af Afslut Prøven), når prøvetiden er gået. Hvis en elev skal have forlænget prøvetiden, fx pga. tekniske vanskelligheder undervejs, skal den tilsynsførende også holde regnskab med, at eleven får tildelt den ekstra prøvetid. Afslutning af prøven Ved klik på knappen Gå til aflevering får eleven mulighed for at gennemlæse sin besvarelse af prøven. Eleven kan herefter vælge at redigere i besvarelsen ved at klikke Ret besvarelse eller at aflevere besvarelsen ved at klikke Afslut prøven. Ved klik på Afslut prøven bliver eleven bedt om at bekræfte afslutningen. Herefter vil det fremgå på skærmen, at prøven er slut. Hvis eleven eller den tilsynsførende har afsluttet elevens prøve ved en fejl, kan den tilsynsførende give adgang igen ved at klikke Genåbn prøven (ud for elevens navn på monitoreringssiden). Styrelsen for It og Læring, 26. februar

20 4.2 Elever med særlige behov Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende mundtligt annoncere at prøven er slut, og bede eleverne klikke Gå til aflevering efterfulgt af Afslut Prøven. Hvis en elev ikke selv afslutter prøven, kan den tilsynsførende afslutte prøven ved at klikke Afslut ud for navnet på den pågældende elev på monitoreringssiden. Alle prøver skal være afsluttet inden kl , hvor test- prøvesystemet lukkes. Eksempel på prøveafholdelse - biologi, prøvestart kl Eleverne er booket til biologiprøven kl Eleverne kan logge ind, når de vil Den tilsynsførende (med rettighed til afvikling) kan give adgang til prøven fra monitoreringssiden og fra kl mundtligt annoncere prøvestart. Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med tiden for de elever, der skal have tildelt ekstra prøvetid. Den tilsynsførende skal selv holde øje med, hvornår de 30 minutter, biologiprøven varer, er gået. Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende annoncere at prøven er slut og bede eleverne aflevere (dvs. klikke på Gå til aflevering efterfulgt af Afslut Prøven). Såfremt en elev ikke følger den tilsynsførendes opfordring til at afslutte, kan den tilsynsførende afslutte elevens prøve fra monitoreringssiden. 4.2 Elever med særlige behov Reglerne om elever med særlige behov fremgår af den til enhver tid gældende prøvebekendtgørelse. For elever med særlige behov kan prøvetiden forlænges. Prøvetiden kan ligeledes forlænges, hvis der opleves tekniske problemer af kortere varighed under prøveafviklingen. Det er dog en betingelse, at de gældende regler om fravigelse af prøvereglerne, som fremgår af og i prøvebekendtgørelsen og Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår (februar 2015), overholdes. Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med tiden for de elever, der skal have prøvetiden forlænget, og annoncere prøvens sluttidspunkt for de pågældende elever. 4.3 Alternativ prøveafholdelse Prøver på papir, hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres Opgavesættene på papir skal benyttes, hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres fx hvis der opstår problemer med netværket, som ikke umiddelbart kan løses. Sygeprøve Elever, som på grund af sygdom, uforskyldt eller uretmæssig udeblivelse ikke aflægger den digitale prøve på prøvedagen, skal på et senere tidspunkt tage sygeprøven på papir. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

21 4.4 Hvad nu hvis..? 4.4 Hvad nu hvis..? Problem Den tilsynsførende kan ikke monitorere Hvis en elev har klikket på krydset i øverste højre hjørne og lukket prøvevinduet Hvis eleven ikke har afsluttet og ikke længere er til stede Hvis eleven ikke kan afslutte prøven Hvis der opstår et midlertidigt netværksproblem, hvor eleven ikke kan afsende et svar Løsning Administrator skal tildele rettighed til afvikling. Prøven bliver ikke afsluttet. Eleven skal blot trykke på Start og genoptage prøven. Prøven kan afsluttes af den tilsynsførende fra monitoreringssiden. Prøven kan afsluttes af den tilsynsførende fra monitoreringssiden. Eleven får en fejlmeddelelse på skærmen. Forslag til løsning: log ud og ind igen genstart maskinen skift maskine Hvis der opstår netværksforstyrrelser Hvis pc en midlertidigt mister forbindelsen til serveren, vises der på den tilsynsførendes skærm en dialogboks: Pc'ens forbindelse til serveren har været afbrudt. For alle løsningsforslag gælder det, at den tilsynsførende skal give eleven adgang igen. I tilfælde af mistet tid kan den tilsynsførende give eleven længere tid til prøven. Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med den tildelte tid. Hvis den digitale prøve ikke kan gennemføres Hvis en elev kommer for sent I dialogboksen: Klik på OK og åbn prøvens afviklingsside igen via venstremenuen - Afvikling. Papirudgaven skal benyttes og udleveres undervejs i den digitale prøve, hvis der for eksempel opstår problemer med netværket eller andre forhold, som gør, at den digitale prøve ikke kan gennemføres. Såfremt den prøveansvarlige vurderer, at eleven godt må gå i gang med prøven, selvom eleven er kommet for sent, startes prøven op som vanligt (jf. Prøvebekendtgørelsen 26, stk. 2). Styrelsen for It og Læring, 26. februar

22 0 4.5 Om at starte og afslutte prøven Tidsstyring af de digitale prøver håndteres lokalt på skolerne Lokal tidsstyring betyder at: 1. Du skal selv sætte prøven i gang ved at give eleverne adgang, når det officielle starttidspunkt er nået. Prøven kan ikke starte før tid. Du kan vælge at udsætte prøvestart, hvis det er nødvendigt af lokale hensyn. 2. Du skal meddele eleverne, når prøven er slut. Eleverne skal selv afslutte prøven. Prøven afslutter ikke automatisk. 3. Hvis en elev skal have ekstra tid, skal du notere i prøveprotokollen, hvor meget ekstra tid eleven skal have. Ekstra tid skal ikke tildeles i systemet. Du skal selv holde styr på, at eleven fortsætter i det præcise tidsrum efter, at de øvrige elever har afsluttet. 4. Som prøveansvarlig skal du afslutte prøven i følgende situationer: o Hvis en elev glemmer at afslutte og har forladt lokalet. o Hvis en elev ikke følger din opfordring til at afslutte, når prøven er færdig. o I tilfælde af ekstraordinære hændelser. 4.6 Prøveafvikling trin for trin Prøveafviklingen foregår fra menupunktet Afvikling. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

23 4.6 Prøveafvikling trin for trin Den tilsynsførende har adgang til monitoreringssiden på prøvedagen 30 min. før prøven og frem til kl Styrelsen for It og Læring, 26. februar

24 4.6 Prøveafvikling trin for trin Registrering af elever Afviklingssiden registrerer, når eleven er logget ind med Uni-login eller med midlertidigt kodeord Giv elever adgang til prøven Giv adgang til eleven, der er logget ind: Klik på Giv adgang Giv adgang til alle elever, der er logget ind: Klik på Giv adgang til alle, der er logget ind Styrelsen for It og Læring, 26. februar

25 4.6 Prøveafvikling trin for trin Når eleven har adgang ændres teksten i status-feltet til Har adgang eleven skal klikke på Start-knappen Eleven er i gang med prøven Eleven har logget ind og har besvaret en opgave. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

26 4.6 Prøveafvikling trin for trin Afslutte prøven Den tilsynsførende kan i særlige tilfælde afslutte og genåbne prøven. For at afslutte prøven: Klik på Afslut Styrelsen for It og Læring, 26. februar

27 4.6 Prøveafvikling trin for trin Genåbne prøven Den tilsynsførende kan genåbne prøven for elever, hvor lærer eller elev har afsluttet prøven. For at genåbne prøven: Klik på Genåbn prøve Elevens side opdaterer og viser Start. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

28 4.7 Elevens prøvestartside 4.7 Elevens prøvestartside Eleven logger ind med UNI-login eller midlertidigt kodeord. Eleven får information om, hvorvidt der er åbnet op for adgang til prøven. Når lærer har givet adgang inden prøvestart - og eleven klikker på Opdater, tæller tiden ned. Når prøven starter: Eleven klikker på Start Styrelsen for It og Læring, 26. februar

29 4.8 Elevens prøveside 4.8 Elevens prøveside Opgavenavigation Eleven navigerer fra opgave til opgave ved at klikke på opgavenummer Gå til aflevering Eleven kan gennemse sin besvarelse inden prøven afsluttes ved at klikke på Gå til aflevering. Her kan eleven: se sine svar på de enkelte opgaver rette sine svar afslutte prøven Tilbage til prøven Hvis eleven vil rette i sin besvarelse, kan eleven klikke på opgavenumrene øverst på siden eller klikke på Ret besvarelse. Afslut prøven Når eleven klikker på Afslut prøven, skal eleven bekræfte prøvens afslutning. Herefter fremgår det, at prøven er afsluttet. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

30 5.1 Om prøveresultater 5 Prøveresultater 5.1 Om prøveresultater Skoleledelsen kan via sit UNI-Login hente karakterer og prøveforløbsrapporter i test- og prøvesystemet fra Resultaterne vil være klar nogle uger efter prøverne er afholdt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver skolerne direkte besked, når karaktererne er klar. Test- og prøvesystemet tilbyder følgende oversigter: Bruger Beskrivelse Rapporttype Skoleledelsen Viser elevens prøveforløb Prøveforløbsoversigt Skoleledelsen Viser elevens karakter Elevresultater Skoleledelsen Viser elevernes karakterer Skoleresultater Styrelsen for It og Læring, 26. februar

31 5.2 Prøveresultater trin for trin 5.2 Prøveresultater trin for trin Prøveresultater kan tilgås fra menupunktet Digitale prøver - resultater. Styrelsen for It og Læring, 26. februar

32 5.2 Prøveresultater trin for trin Oversigt over skolens resultater Resultatsiden viser skolens resultater for prøver, klasser og elever samt prøvegennemsnittet Elevens prøveforløbsrapport Prøveforløbsrapporten viser elevens prøveforløb, herunder hvordan eleven har besvaret den enkelte opgave. Klik på Vis detaljer Styrelsen for It og Læring, 26. februar

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2017 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2015 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-2 (januar 2018) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-1 (August 2016) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 2-1-3-2 (september 2015) Styrelsen for IT og Læring,

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater 2015) Styrelsen for IT og Læring Test- og prøvesystemet

Læs mere

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011)

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011) Brugervejledning Testsystemet De nationale test Indledning Booking Version: 2-1 (oktober 2011) 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE TEST... 4 1.3 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk.

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk. Booking af prøver...1 Oprettelse af booking...2 1 Vælg prøve...3 2 Navngiv booking...3 3 Tilføj elever...3 4 Angiv start-tidspunkt...5 5 Godkend booking...6 Ændring af booking...7 Sådan får eleverne adgang

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 Adgang til LUDUS Web via UNI Login Opsætning i LUDUS og LUDUS Web Kørslen Indsend brugeroplysninger til UNI Login i LUDUS Web Hent UNI Login oplysninger

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Procedure for evaluering

Procedure for evaluering Procedure for evaluering Evaluering af et undervisningsforløb indeholder tre elementer. Ved undervisningens start orienteres de studerende om indhold og mål for faget, og de har mulighed for at redegøre

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med "Opret nyt slideshow". Dette fører en til "Rediger slideshow".

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med Opret nyt slideshow. Dette fører en til Rediger slideshow. Hjælp til Praksisskærm Redigering i Praksisskærm Redigeringsdelen består af 2 sider. Den ene side - "Oversigt over slideshows" indeholder oversigten over ens slideshows. Den anden - "Rediger slideshow"

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale DE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL INDEN VI STARTER HVAD ER ET FORLØB I MEEBOOK? Et forløb er

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Quick guide - WISEflow

Quick guide - WISEflow Quick guide WISEflow 1.4.0 // 2015 05 04 1 Quick guide - WISEflow 1. Introduktion 2. Opret brugere a) Tilføj flere brugere (Licensadmin) b) Tilføj en enkelt bruger (Licensadmin) c) Log in meddelelse til

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Vejledning til forberedelse af booking til vinterprøver (syge- og semesterprøver) 2018 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Version

Læs mere

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00 1 Forbered computerne til Cyklistprøven For at kunne afvikle Cyklistprøven uden tekniske problemer anbefaler vi, at du bruger nedenstående tjekliste til at gennemgå om de computere, Cyklistprøven skal

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk Autodesk produkter til studerende VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! Senere i denne vejledning skal du oprette dig som bruger hos Autodesk. Når du gør dette, SKAL DU IKKE (!) BENYTTE EN ELLER ANDEN PRIVAT E-MAIL

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 20. februar 2019 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

SKS Applikation Service ApS. Logon vejledning til virksomheder. Version 1.2. Redigeret 21. september 2018

SKS Applikation Service ApS. Logon vejledning til virksomheder. Version 1.2. Redigeret 21. september 2018 SKS Applikation Service ApS Redigeret 21. september 2018 SKS Applikation Service ApS Parallelvej 16 9800 Hjørring T: 22 67 08 00 E: info@sks-as.dk CVR-nr. 32475906 Dokumentversioner Version Dato Forfatter/redigeret

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere 3.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd Vejledningen er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig som

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

SKS Applikation Service ApS

SKS Applikation Service ApS SKS Applikation Service ApS Vejledning kom godt i gang med SKS Redigeret 1. januar 2019 SKS Applikation Service ApS Parallelvej 16 9800 Hjørring T: 22 67 08 00 E: info@sks-as.dk CVR-nr. 32475906 Dokumentversioner

Læs mere

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune).

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Indhold INTRODUKTION... 2 1. LOGGE IND PÅ RUT... 3 2. OVERSIGT OVER RUTER... 4 3. OPRETTELSE AF RUTER... 5 4. RUTERESERVATION

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan sorterer

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad I det følgende vil vi gennemgå de forskellige funktioner, i web applikationen som skal anvendes til bestilling af mad. Trin for trin kan

Læs mere