Test- og prøvesystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test- og prøvesystemet"

Transkript

1 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater

2 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2015 Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 17. marts

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Support Forberedelse Om UNI Login Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Om brugerrettigheder Om mine rettigheder Redigering af rettigheder trin for trin Booking Om booking Oprette og redigere booking trin for trin Prøveafholdelse Retningslinjer Elever med særlige behov Alternativ prøveafholdelse Hvad nu hvis?? Om afvikling af prøven Prøveafvikling trin for trin Elevlogin Forlæng prøveperioden Prøveresultater Om prøveresultater Skoleresultat Elevens prøveforløbsrapport Elevens resultat Styrelsen for It og Læring, 17. marts

4 1 Indledning 1 Indledning Denne vejledning er udviklet til brug for skolens medarbejdere i forbindelse med folkeskolens digitale prøver. Forberedelse og gennemførelse af de digitale prøver sker i testog prøvesystemet via Målgruppe Denne vejledning henvender sig til de af skolens medarbejdere, der skal arbejde med systemets funktioner i forbindelse med folkeskolens digitale prøver. Det vil typisk være: Målgruppe Rolle Relevante afsnit Administrativ medarbejder It-ansvarlig UNI Loginbrugeradministrator Testadministrator Opdatere skolens administrative system Opdatere elevers og medarbejderes UNI Login Markere rettighed for skolens testadministrator Markere rettighed for skolens leder Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse Tildele medlemmer af skolens administration rettighed til at booke Tildele tilsynsførende rettigheder til at afvikle prøve Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Skolens administration Tilsynsførende med adgang til at afvikle prøver Booking af prøve (prøve tidspunkt elever) Booking Afholdelse af prøve (aktivere elevers adgang til prøven monitorere elevernes prøve) Gennemførelse af prøve Leder Adgang til: prøveforløb, elevresultat og skoleresultat Forberedelse Prøveresultater 1.2 Support Styrelsen for It og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på 4 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

5 2.1 Om UNI Login 2 Forberedelse 2.1 Om UNI Login Alle skolens medarbejdere og elever, som skal benytte test- og prøvesystemet i forbindelse med de digitale prøver, skal have et personligt UNI Login. Bruger skolen ikke UNI Login i forvejen, skal skolen være opmærksom på, at tilmelding til UNI Login, import og evt. brugeroprettelser administrativt kan tage flere dage, og det anbefales derfor at påbegynde denne proces i god tid. Vejledninger til UNI Login brugeradministration kan findes via I forbindelse med skolens forberedelse til brug af test- og prøvesystemet skal skolen være opmærksom på følgende: Skolens administrative system skal være opdateret med alle medarbejdere og elevers oplysninger, herunder navn, cpr-nummer og for elever desuden klassebetegnelse og klassetrin. Importen af stamdata fra skolens administrative system til UNI Login skal være opdateret senest to dage før booking. Derved sikres, at testsystemet modtager aktuelle data om alle skolens elever og medarbejdere. På nogle skoler sker denne opdatering automatisk hver nat. Alle brugere skal være identificerede i UNI Login brugeradministrationen. På de fleste skoler sker identifikation automatisk i forbindelse med import fra et administrativt system. Medarbejdere, der skal arbejde med systemet, skal have brugertypen Lærer i UNI Login brugeradministrationen. Elever, som er tilknyttet mere end én institution, skal i UNI Login brugeradministrationen være primært tilknyttet den prøveafholdende institution. Mindst én medarbejder på skolen skal fungere som testadministrator med adgang til at redigere de enkelte medarbejderes rettigheder til booking eller afvikling af test og prøver. Testadministratorer markeres i UNI Login brugeradministrationen (rettigheden Eval.adm ). Skolens leder og andre medlemmer af skolens ledelse har adgang til at se prøveresultater og kan, hvis de også har rettighed til booking, foretage booking af prøverne. Medlemmer af skoleledelsen markeres i UNI Login (rettigheden Inst.ledelse ). Ret- Styrelsen for It og Læring, 17. marts

6 2 Forberedelse tigheden sikrer, at ingen uden for skolens administration på forhånd kan få kendskab til, hvilke fag skolens elever er udtrukket til. 2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Dette afsnit henvender sig primært til skolens it-ansvarlige. For at benytte test- og prøvesystemet er der en række tekniske krav til skolens itkapacitet, hvad angår hardware, software og internetforbindelse, herunder krav til lokalnetværket. Helt grundlæggende kræves der ved prøveafholdelsen én computer per elev, plus en computer til den tilsynsførende lærer. Det skal så vidt muligt sikres, at eleverne ikke kan se hinandens skærme. Alle computerne skal være på internettet Computere og andre enheder Opgaverne i folkeskolens digitale prøver ligner almindelige websider i størrelse og kompleksitet. Kravene til elev-maskinernes operativsystem og hardware: Operativsystem Minimumskrav Microsoft Windows Windows XP Apple Mac OS Mac OS X Google Chrome OS Version 32 Apple ios Apple ios 7 Vær opmærksom på, at afvikling af en digital prøve på ipad eller Chromebook kan give en anderledes brugeroplevelse. Det kan derfor være en fordel, at eleverne har haft mulighed for at afprøve de digitale eksempelprøvesæt på ipad eller Chromebook inden prøverne. På ligger under Demo i højre side af skærmen eksempler på digitale prøver, som kan bruges til at forberede eleverne på prøvesituationen. Kravene til elevmaskinernes opsætning: Software/opsætning Krav Browser Internet Explorer 9 eller højere Firefox 18 eller højere Safari 6.1 eller højere Chrome 23 eller højere Skærmopløsning og farvedybde 1024x768 og 24bit eller højere Session Skal kunne etableres Cookies Skal accepteres under sessionen Javascript Version 1.3 eller højere Pop op-vinduer Elevens test åbner i et nyt pop op-vindue, som ikke må blokeres. Test pc en Det er muligt at teste pc en fra: menuen: Relevante link / Test din PC 6 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

7 2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse Skolen skal som led i det almindelige tilsyn sikre, at eleverne ikke benytter hjælpemidler under prøven, som ikke må anvendes. Det anbefales desuden at sikre, at elevmaskinerne ikke kører programmer, som er unødvendige for prøven. Det gælder naturligvis i særdeleshed skadelig software som virus, men det gælder også andre programmer eller processer, som kan lægge beslag på dele af maskinens ydeevne eller på internetforbindelsens båndbredde i tidsrummet for prøven. Det anbefales, at man holder maskinernes operativsystemer og antivirusprogrammer opdaterede, og at man så vidt muligt minimerer risikoen for, at større opdateringer sættes i gang automatisk umiddelbart før eller under prøven Lokalnetværk og internetforbindelse Minimumskravet til internetforbindelsens båndbredde er antal maskiner x 50 kb/s i downloadhastighed og antal maskiner x 5 kb/s i uploadhastighed. Det giver anledning til følgende oversigt: Antal elever Minimum download Minimum upload kb/s 50 kb/s 20 1 Mb/s 100 kb/s Mb/s 150 kb/s 40 2 Mb/s 200 kb/s Mb/s 250 kb/s Ovenstående krav til hastighed indebærer, at den angivne båndbredde skal være til rådighed for eleverne under hele prøveafholdelsen. Det er altså ikke i sig selv nok, hvis forbindelsens tekniske specifikationer lever op til den i oversigten angivne hastighed. Det skal også sikres, at båndbredden reelt er til rådighed. Det kan derfor være nødvendigt enten helt at udelukke andre fra at benytte internetforbindelsen i samme tidsrum eller at træffe trafikstyrende foranstaltninger, som sikrer, at alle elever har adgang til den nødvendige båndbredde under hele prøven. Ud over kravet om båndbredde skal alle hardware-komponenter, som indgår i skolens lokalnetværk eller internetforbindelse, kunne håndtere det nødvendige antal samtidige brugere (sideløbende sessioner). Antallet af samtidige brugere, der kan håndteres af skolens netværk, kan sætte en begrænsning for, hvor mange af skolens elever der kan afvikle prøven samtidigt uden at opleve problemer. Mulige begrænsninger i netværket ved afvikling af prøven: Båndbredde (up/down) Antallet af samtidige brugere Generelt kan man sige, at hvis et givent antal elever kan surfe på internettet samtidigt uden at opleve symptomer på flaskehalse (lange svartider eller forespørgsler, der giver timeout), så bør det samme antal elever også kunne afvikle prøven fra det samme netværk. Styrelsen for It og Læring, 17. marts

8 2 Forberedelse 2.3 Om brugerrettigheder Det er kun medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse i Uni-login, der kan booke til og se resultater fra folkeskolens digitale prøver. Medarbejdere med Inst.ledelse har automatisk rettighed til at se prøveresultaterne, men ikke til booking. Testadministrator administrerer medarbejderes adgang til booking. Medlemmer af Inst.ledelse, der skal booke til folkeskolens prøver, skal tildeles rettighed til at booke. Medarbejdere, der skal fungere som tilsynsførende, skal tildeles rettighed til at monitorere prøveafholdelse. 2.4 Om mine rettigheder Fra menupunktet Mine rettigheder kan man se, hvilke rettigheder man har til booking og testafvikling (= afvikling af folkeskolens prøver) og elevers resultater fra De nationale test. Desuden står der, hvem der er skolens testadministrator(er). 8 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

9 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin 2.5 Redigering af rettigheder trin for trin Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Tildeling og fjernelse af rettigheder sker under menupunktet: Administration af brugere Klik på Administration af brugere Styrelsen for It og Læring, 17. marts

10 2 Forberedelse 4. I kolonnen Navn vises de af skolens ansatte, der er importeret i UNI Login. I kolonnen Roller vises medarbejderens brugertype og rettighed(er) i UNI Logins brugeradministration I kolonnerne Booking / Testafvikling Klik på knappen Skift for at redigere medarbejderens rettighed til at booke og afvikle test og prøver 5. Det er alene medlemmer af Inst.ledelse, der kan tildeles rettighed til at foretage booking af prøver. Kolonnen Booking: klik på knappen Skift for at ændre medarbejderens rettighed til at booke Kolonnen Testafvikling: klik på knappen Skift for at ændre medarbejderens rettighed til at monitorere prøveafholdelse OBS: Det er kun medlemmer af Inst.ledelse, der kan se elevresultater. Medlemmer af Inst.ledelse har automatisk rettighed til at tilgå resultater fra prøven. Der skal derfor ikke tildeles rettigheder til at se resultaterne fra prøven. 10 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

11 3.1 Om booking 3 Booking 3.1 Om booking For at kunne deltage i prøven skal eleverne først bookes til, hvad der i systemet betegnes en booking. Bookingen omfatter tilknytning af elever til en prøve og et prøvetidspunkt. Det er kun medarbejdere med funktionsmarkeringen Inst.ledelse, som kan booke og redigere en booking til de digitale prøver. Forud for bookingperioden informerer Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skolerne direkte om de præcise datoer og tidspunkter for booking. Bookingen kan i den angivne periode redigeres med hensyn til at tilføje eller fjerne elever samt ændre valg af tidspunktet for prøven, såfremt prøven afvikles på flere tidspunkter, og der er ledig plads på det ønskede tidspunkt. 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Opret booking Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login Indtast brugeroplysningerne Styrelsen for It og Læring, 17. marts

12 3 Booking 3. Klik på Booking 4. Klik på Opret/rediger 5. Klik på Opret ny booking 6. I feltet Navngiv booking: indtast valgfrit navn, f.eks. klassebetegnelse I rullemenuen Vælg test: vælg prøve Klik på Gem 7. Tilføj elever til booking I kolonnen Elevliste klikkes på Tilføj 12 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

13 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin 8. Udpeg eleverne via Klassetrin, Klasse eller Hold. I kolonnen Elever der kan vælges, markeres eleverne. (Elever kan vælges enkeltvis vha. Ctrl-tasten) Ved hjælp af tasten > flyttes markerede elever over i kolonnen Valgte elever Ved hjælp af tasten < flyttes markerede elever tilbage til kolonnen Elever der kan vælges Klik på Gem 9. Vælg starttidspunkt for prøven I kolonnen Starttidspunkt: Klik på Vælg Styrelsen for It og Læring, 17. marts

14 3 Booking 10. Marker tidspunktet ved at klikke på reservér-knappen Klik på Gem 11. Godkend booking Klik på knappen Godkend Klik på knappen OK i den efterfølgende dialogboks 12. Bekræftelse Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen anbefaler, at bekræftelsen udskrives. 13. Bekræftelsen kan frem til prøvestart tilgås fra: Menuen Testoversigt / kolonnen Booking 14 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

15 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Rediger booking ændring af starttidspunkt Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne 4. Klik på Booking Klik på Opret/Rediger Styrelsen for It og Læring, 17. marts

16 3 Booking 5. I kolonnen Slet: Klik på Godkendelse for booking, der skal redigeres 6. I kolonnen Starttidspunkt Klik på tidspunktet, der skal ændres 7. Marker nyt tidspunkt (det er ikke alle prøver, der afvikles på flere tidspunkter) Klik på Gem 8. Godkend booking Klik på knappen Godkend Klik på knappen OK i den efterfølgende dialogboks 16 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

17 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Rediger booking tilføje fjerne elever Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Klik på Booking 4. For prøven Klik på Opret/Rediger Styrelsen for It og Læring, 17. marts

18 3 Booking 5. I kolonnen Slet: Klik på Godkendelse for booking, der skal redigeres 6. I kolonnen Elevliste: Klik på Elever 7. Tilføj nye elever til eller fjern elever fra booking Klik på Gem 8. Godkend din booking Klik på knappen Godkend Klik på knappen OK i den efterfølgende dialogboks 9. Såfremt der ikke er kapacitet på serveren til at afvikle flere elever på det pågældende tidspunkt, informerer systemet ved hjælp af en advarsel. 18 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

19 3.2 Oprette og redigere booking trin for trin Klik på Annuller Informationer om bookingens elever Informationer om bookingens elever herunder elevens navn og UNI Login kan hentes fra menuen Testoversigt Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Klik på Testoversigt Styrelsen for It og Læring, 17. marts

20 4. I gruppen Kommende test: Klik på booking 5. Vis booking 20 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

21 4.1 Retningslinjer 4 Prøveafholdelse 4.1 Retningslinjer Prøveafholdelsen følger de almindelige regler i den til enhver tid gældende prøvebekendtgørelse (med bilag) og fagenes prøvevejledninger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på Retningslinjer ved skriftlige prøver, som findes på UNI Login Eleverne skal logge sig på prøven med deres personlige UNI Login. Elever, som ikke ved prøvens begyndelse har deres login, kan aflægge prøven på papir (samtidig med de elever, der aflægger prøven digitalt). Tidsramme for prøveafvikling 30 min. 60 min. Biologi, geografi, læsning Matematiske færdigheder, retskrivning Forudsætningen for, at eleven kan logge sig på prøven, er, at eleven er booket til prøven, og den tilsynsførende har aktiveret elevens adgang til prøven. Aktiveringen kan ske fra 30 minutter før prøven begynder. Muligheden for at besvare opgaver lukkes automatisk, når tiden er gået. Inden prøven Inden prøven begynder: Skal den tilsynsførende informere eleverne om, hvordan prøven skal forløbe, og hvad eleverne skal foretage sig for at deltage i prøven. Skal eleverne have deres UNI Login parat (Skolen har mulighed for at lade eleverne logge sig på fra og med 10 min. før prøvestart). Herved kan skolen opnå, at alle elever er klar til at aktivere prøven på starttidspunktet). Skal den tilsynsførende aktivere elevernes adgang. Hvad læreren bør sørge for/gøre eleverne opmærksomme på inden prøven Eleverne bør være fortrolige med prøveafholdelsen. De kan øve sig på eksempelprøverne, der er tilgængelige på Den tilsynsførende sikrer sig, at alle elever bliver logget på, at de er klar over, hvordan opgaverne virker, og hvad de skal gøre i forskellige situationer, fx at man kan bladrer frem og tilbage mellem opgaverne. Når eleven har klikket på OK til at starte prøven, kommer prøvesættets forside med opgaverne placeret øverst. Eleven har mulighed for at bladre frem og tilbage i opgaverne. Styrelsen for It og Læring, 17. marts

22 4 Prøveafholdelse Eleven kan springe en opgave over og gå videre til næste opgave. Eleven kan vende tilbage til ubesvarede opgaver eller opgaver, som tidligere er besvaret og ændre svaret. Ved klik på knappen Afslut prøven bliver eleven bedt om at bekræfte afslutningen, inden den endelige afslutning foretages. Når eleven har klikket på knappen Afslut prøven, kommer der en information på skærmen om, at prøven er slut. Under prøven Eleven skal have logget sig på prøven indenfor loginperioden for den pågældende prøve. Eleven besvarer opgaverne én efter én. Eleven har mulighed for at bladre frem og tilbage i opgaverne. Eleven kan springe en opgave over og vende tilbage til ubesvarede opgaver. Eleven kan gå tilbage og ændre i tidligere afgivne svar. Afslutning af prøven Når eleven har besvaret opgaverne og ikke ønsker at rette i sine svar, skal eleven klikke på knappen Afslut prøven. Når eleven har afsluttet prøven, kommer der en information på skærmen om, at prøven er slut. Hvis eleven ikke selv afslutter prøven, lukkes den automatisk, når prøveperioden er afsluttet. Tjekliste for afholdelse af prøve eksempel = biologi, prøvestart kl Der er booket en prøve til kl Den tilsynsførende (med rettighed til at testafvikling) kan aktivere eleverne fra og med kl Den tilsynsførende skal senest have aktiveret eleverne inden for prøvens loginperiode kl (loginperioden er ikke den samme ved alle prøver) Eleverne kan logge på prøvestartsiden fra kl Eleverne kan påbegynde prøven mellem og Elever med særlige behov skal have tildelt ekstra tid umiddelbart efter, at de har påbegyndt prøven (se nedenfor) Når eleven har besvaret opgaverne, skal eleven afslutte prøven. 4.2 Elever med særlige behov Reglerne om elever med særlige behov fremgår af den til enhver tid gældende prøvebekendtgørelse. For elever med særlige behov kan prøveperioden forlænges. 15 min. 30 min. Biologi, geografi, matematiske færdigheder og læsning Retskrivning 22 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

23 4.3 Alternativ prøveafholdelse Det er dog en betingelse, at de gældende regler om fravigelse af prøvereglerne, som fremgår af og i prøvebekendtgørelsen og Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår (februar 2015), overholdes. Tildelingen af ekstra tid kan ske, når eleven har startet prøven og bør foretages umiddelbart herefter. Prøveperioden kan ligeledes forlænges, hvis der opleves tekniske problemer af kortere varighed under prøveafviklingen. 4.3 Alternativ prøveafholdelse Prøver på papir, hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres Opgavesættene på papir skal benyttes, hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres hvis der for eksempel opstår problemer med netværket eller andre forhold, som gør, at den digitale prøve ikke kan aflægges. Det samme gør sig gældende, hvis en elev kommer for sent til den digitale prøve, så login-tiden er udløbet. Hvis prøven efter ca. 15 minutter ikke kan gennemføres digitalt, skal eleven have udleveret prøven på papir, så den kan aflægges med det samme. Hvis det betyder, at eleven kommer senere i gang med at aflægge prøven, skal skolen sikre, at eleven får den korrekte samlede prøvetid til at udarbejde sin besvarelse. Sygeprøve Elever, som på grund af sygdom, uforskyldt eller uretmæssig udeblivelse ikke aflægger den digitale prøve på prøvedagen, skal på et senere tidspunkt tage sygeprøven på papir. Styrelsen for It og Læring, 17. marts

24 4 Prøveafholdelse 4.4 Hvad nu hvis?? Problem Den tilsynsførende kan ikke monitorere Hvis en elev har klikket på krydset i øverste højre hjørne og lukket prøvevinduet Hvis eleven ikke har afsluttet og ikke længere er til stede Hvis eleven ikke kan afslutte prøven Hvis tiden udløber, og eleven ikke har afsluttet prøven Hvis der opstår et midlertidigt netværksproblem, hvor eleven ikke kan afsende et svar Løsning Testadministrator skal tildele rettighed til Testafvikling. Prøven bliver ikke afsluttet. Eleven kan logge sig på, når den tilsynsførende har givet adgang igen. Prøven bliver afsluttet automatisk umiddelbart efter, at prøveperioden er udløbet. Prøven bliver afsluttet automatisk umiddelbart efter, at prøveperioden er udløbet. Elevens forsøg på at fortsætte (det være sig ved at genoptage, bladre eller afslutte) resulterer i, at prøven afsluttes, og eleven får en meddelelse på skærmen om, at prøven er slut. Eleven får en fejlmeddelelse på skærmen. Forslag til løsning: log ud og ind igen genstart maskinen skift maskine Hvis der opstår netværksforstyrrelser Hvis pc en midlertidigt mister forbindelsen til serveren, vises der på den tilsynsførendes skærm en dialogboks: Pc'ens forbindelse til serveren har været afbrudt. for alle løsningsforslag gælder det, at den tilsynsførende skal give eleven adgang igen. I tilfælde af mistet tid kan prøven forlænges. Hvis den digitale prøve ikke kan gennemføres Hvis en elev kommer for sent I dialogboksen: Klik på OK og åbn prøvens afviklingsside igen via venstremenuen - Testafvikling. Papirudgaven skal benyttes og udleveres undervejs i den digitale prøve, hvis der for eksempel opstår problemer med netværket eller andre forhold, som gør, at den digitale prøve ikke kan gennemføres. Papirudgaven skal benyttes. 24 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

25 4.5 Om afvikling af prøven 4.5 Om afvikling af prøven Fra afviklingssiden i test- og prøvesystemet skal den tilsynsførende give eleverne adgang til prøverne. Afviklingssiden giver den tilsynsførende mulighed for at følge med i, om eleven er startet på prøven, hvor lang tid eleven har tilbage af prøveperioden samt forlænge prøven for elever med særlige behov og for elever, som har været udsat for tekniske forstyrrelser. Rammerne for forlænget tid er beskrevet ovenfor i afsnittene Elever med særlige behov og Alternativ prøveafholdelse. Hvis der opstår problemer med netværket eller andre forhold, som gør, at den digitale prøve ikke kan gennemføres skal papirudgaven benyttes. Det samme gør sig gældende, hvis en elev kommer for sent til den digitale prøve. Styrelsen for It og Læring, 17. marts

26 4 Prøveafholdelse 4.6 Prøveafvikling trin for trin Den tilsynsførende skal aktivere elevens adgang til prøven. Dette sker fra prøveafviklingssiden i test- og prøvesystemet. Aktiveringen kan ske fra 30 min. før prøvestart og frem til sluttidspunktet for elevens logintid for den pågældende prøve. Digitale prøvers login-tid 10 min. 20 min. 70 min. Matematiske færdigheder Biologi, Geografi, Retskrivning Læsning Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Klik på Testoversigt 26 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

27 4.6 Prøveafvikling trin for trin 4. Siden Testoversigt I oversigten over Aktive test kolonnen Testafvikling: Klik på Ok 5. Inden eleverne kan få adgang til prøven, skal de aktiveres. Dette foregår fra prøveafviklingssiden. I kolonnen Adgang Marker de fremmødte elever ved at klikke i boksen (= flueben) Når eleven har logget sig ind, forsvinder fluebenet, så snart siden opdateres. Hvis eleven lukker for prøven eller smides af prøven pga. netværksproblemer, kan det være nødvendigt igen at sætte flueben i Adgang. Styrelsen for It og Læring, 17. marts

28 4 Prøveafholdelse 4.7 Elevlogin Trin Handling 1. Fra menuen Elev Klik på knappen Start 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne 4. Prøvestartsiden viser, hvor lang tid der er til prøvestart. Tiden tæller automatisk ned. Ved prøvestart (f.eks. kl. 9.00) opdateres siden automatisk med knappen Start. Eleven klikker på Start-knappen for at gå i gang med selve prøven 28 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

29 4.8 Forlæng prøveperioden 4.8 Forlæng prøveperioden Så snart eleven har logget på prøven, kan elevens adgang til prøven forlænges. Forlængelse kan ske i henhold til reglerne om elever med særlige behov, hvor der kan tildeles en forlængelse. Elever med særlige behov bør have tildelt ekstra tid umiddelbart efter, de har logget på prøven. Digitale prøvers forlængelsestid 15 min. 30 min. Biologi, geografi, matematiske færdigheder og læsning Retskrivning Såfremt det skønnes, at eleven har behov for mere tid på grund af tekniske forstyrrelser, kan elevens prøveperiode forlænges. Hvis den digitale prøve ikke kan afvikles pga. problemer med netværket eller andre forhold, skal papirudgaven benyttes og udleveres undervejs i den digitale prøve. Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login Indtast brugeroplysningerne Styrelsen for It og Læring, 17. marts

30 4 Prøveafholdelse 3. Klik på Testoversigt 4. Aktive test 5. I oversigten over Aktive test kolonnen Testafvikling: Klik på OK ud for booking I kolonnen Tid til slut: Klik på knappen +15 (for biologi, geografi, matematiske færdigheder og læsning) eller +30 (for retskrivning) for at forlænge prøven 30 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

31 5.1 Om prøveresultater 5 Prøveresultater 5.1 Om prøveresultater Skoleledelsen kan via sit UNI Login hente karakterer og prøveforløbsrapporter i test- og prøvesystemet fra Adgang til resultaterne Biologi, geografi og matematiske færdigheder er normalt tilgængelig efter 1-2 uger. Læsning og retskrivning er forventes tilgængelig efter ca. 4 uger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen giver skolerne direkte besked, når karaktererne er klar. Test- og prøvesystemet tilbyder følgende oversigter: Bruger Beskrivelse Rapporttype Skoleledelsen Viser elevens prøveforløb Prøveforløbsoversigt Skoleledelsen Viser elevens karakter Elevresultater Skoleledelsen Viser elevernes karakterer Skoleresultater Styrelsen for It og Læring, 17. marts

32 5 Prøveresultater Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Login med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Klik på Resultater digitale prøver 32 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

33 5.2 Skoleresultat 4. For det aktuelle skoleår kan der vælges mellem følgende rapporter: Skoleresultat Elevresultater (vises ved at indtaste UNI Login eller CPRnr.) - Prøveforløbsrapport - Elevresultat 5.2 Skoleresultat Skoleresultatet viser skolens samlede karakterresultat for prøven. Styrelsen for It og Læring, 17. marts

34 5 Prøveresultater 5.3 Elevens prøveforløbsrapport Rappporten indeholder følgende informationer for den enkelte elev: Prøvens start- og sluttidspunkt Antal genoptag (hvor mange gange har genoptaget prøven) Prøvens samlede resultat Information om den enkelte opgave med hensyn til: o Antal point for den enkelte opgave og for hele prøven o Elevens afgivne svar samt markering af korrekte svar 34 Styrelsen for It og Læring, 17. marts 2015

35 5.4 Elevens resultat 5.4 Elevens resultat Elevresultat indeholder følgende informationer: Styrelsen for It og Læring, 17. marts

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2017 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 2-1-3-2 (september 2015) Styrelsen for IT og Læring,

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-2 (januar 2018) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011)

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011) Brugervejledning Testsystemet De nationale test Indledning Booking Version: 2-1 (oktober 2011) 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE TEST... 4 1.3 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-1 (August 2016) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater 2015) Styrelsen for IT og Læring Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Vejledning til forberedelse af booking til vinterprøver (syge- og semesterprøver) 2018 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Version

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 20. februar 2019 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning til en digital stedprøve med overvågning (ITX Flex) Pilotfase 1. okt. 2. nov.

Vejledning til en digital stedprøve med overvågning (ITX Flex) Pilotfase 1. okt. 2. nov. Vejledning til en digital stedprøve med overvågning (ITX Flex) Pilotfase 1. okt. 2. nov. NYT! Særlige opmærksomhedspunkter ift. ITX Flex Din computer skal leve op til minimumskravene (se nedenfor). Du

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 14. maj 2018 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 1.3

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00 1 Forbered computerne til Cyklistprøven For at kunne afvikle Cyklistprøven uden tekniske problemer anbefaler vi, at du bruger nedenstående tjekliste til at gennemgå om de computere, Cyklistprøven skal

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk.

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk. Booking af prøver...1 Oprettelse af booking...2 1 Vælg prøve...3 2 Navngiv booking...3 3 Tilføj elever...3 4 Angiv start-tidspunkt...5 5 Godkend booking...6 Ændring af booking...7 Sådan får eleverne adgang

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER @ventures, c/o Aarhus Business College, ventures.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Opret booking... 2 Eleven tager test... 4 Testresultater...

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder

Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder Indhold Vejledningen indeholder: Hvor finder du prøvesystemet? Login og andre funktioner for prøvestedet i prøvesystemet Gennemgang af prøveforløb

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

SKS Applikation Service ApS. Logon vejledning til virksomheder. Version 1.2. Redigeret 21. september 2018

SKS Applikation Service ApS. Logon vejledning til virksomheder. Version 1.2. Redigeret 21. september 2018 SKS Applikation Service ApS Redigeret 21. september 2018 SKS Applikation Service ApS Parallelvej 16 9800 Hjørring T: 22 67 08 00 E: info@sks-as.dk CVR-nr. 32475906 Dokumentversioner Version Dato Forfatter/redigeret

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

SKS Applikation Service ApS

SKS Applikation Service ApS SKS Applikation Service ApS Vejledning kom godt i gang med SKS Redigeret 1. januar 2019 SKS Applikation Service ApS Parallelvej 16 9800 Hjørring T: 22 67 08 00 E: info@sks-as.dk CVR-nr. 32475906 Dokumentversioner

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Digital Prøvevagts-ansvarlig. 21. februar 2019

Netprøver.dk. Brugervejledning til Digital Prøvevagts-ansvarlig. 21. februar 2019 Netprøver.dk Brugervejledning til Digital Prøvevagts-ansvarlig 21. februar 2019 1 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Status på Den Digitale Prøvevagt... 4 2.1 Sådan tjekker du om eleverne kører Den Digitale

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL

GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL Kom i gang... 1 Oprette og redigere brugere... 3 Oprette relationer... 4 Opret relation til bruger placeret i en anden gruppe... 4 Flyt bruger... 4 Grupper... 5 Opret gruppe...

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk Netprøver.dk Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk 5. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Elev... 3 3 Eksamensansvarlig... 4 4 Prøveansvarlig... 5 5 Prøvevagt... 6 6 Skolens it ansvarlige...

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

OS2faktor. Brugervejledning. Version: Date: Author: BSG

OS2faktor. Brugervejledning. Version: Date: Author: BSG OS2faktor Brugervejledning Version: 1.0.0 Date: 27.01.2019 Author: BSG Indhold 1 Indledning... 3 2 Forskellige OS2faktor klienter... 5 3 Hvor får man en klient?... 6 4 Hvordan registreres min OS2faktor

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Fra Elevplan kan der indsættes en digital test

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Quickguide Connect App 3.0

Quickguide Connect App 3.0 Quickguide Connect App 3.0 Information Denne guide beskriver de grundlæggende funktionaliteter i Connect App 3.0 til din smartphone. Vær opmærksom på at der kan være funktionaliteter beskrevet i denne

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Administration generelt

Administration generelt Administration generelt Med Business Online Administration kan du bl.a. oprette, rette og slette brugere bestille pinkoder tildele og ændre brugeres adgange til Cash Management tildele og ændre brugeres

Læs mere

Vejledning til EUD-visitering

Vejledning til EUD-visitering Bilag 1 til afrapportering af FoU-projekt 1220322: Fagdidaktik, test og læringsstile Vejledning til EUD-visitering Booking Afvikling af Test Rapporter Version 4 (august 2009) Vejledning EUD-visitering

Læs mere