Husorden Søagerpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden 1-1027 Søagerpark"

Transkript

1 Husorden Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012

2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt at tage hensyn til hinanden og at have nogle fælles regler en husorden Husordenen er et led i 3B s bestræbelser på at skabe gode rammer for et godt naboskab, for at holde bebyggelsen og udearealerne i pæn stand og på den måde også holde udgifterne til vedligeholdelse nede. Som beboer og lejer er det dit ansvar, at din husstand, dine logerende og andre der kommer hos dig, overholder husordenen. Vær opmærksom på, at overtrædelse af husordenen i værste fald kan føre til opsigelse af lejemålet Gem husordenen Det er vigtigt, at du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af både lejekontrakten, denne husorden, råderetsreglerne, vedligeholdelsesreglementet med tillæg og 3B s vedtægter. Ændring af husorden Denne husorden kan kun ændres på det årlige afdelingsmøde eller ved en urafstemning Hvis du ønsker at ændre husordenen, skal du derfor stille forslag om det til afdelingsmødet inden for fristen for indkomne forslag. 2

3 Affald Køkkenaffald skal afleveres i containerne i en af de fire affaldsøer. Alt affald i containerne skal være i forsvarligt lukkede poser. Løst køkkenaffald må ikke forekomme. Alt andet affald skal afleveres i storaffaldsrummet. I storaffaldsrummet skal batterier i den til formålet opsatte beholder. Mindre brændbart, pap, metal og mindre el-apparater i de opmærkede beholdere. Lysstofrør, elpærer, stort brændbart som møbler, keramik, hvidevarer skal beboeren selv sørge for bliver afleveret på den kommunale genbrugsplads. Haveaffald kan henlægges på den dertil beregnede plads. Husk i øvrigt, at det er forbudt at brænde haveaffald af. I tvivlstilfælde kontakt ejendomsfunktionæren. Antenner Søagerpark har fællesantenneanlæg, det er ikke tilladt at opsætte paraboler og udvendige antenner. Det er ikke tilladt at foretage indgreb i antenne eller datastik, da det kan give store gener for naboerne. Begræns støjen Tag hensyn til øvrige beboere ved brug af radio, fjernsyn og musik m.v. Støjende adfærd må ikke finde sted mellem kl. 23 og Undgå unødvendig motorstøj indenfor bebyggelsen. Erstatningsansvar Pas på boligen. Over for boligselskabet har du ansvaret for skader som følge af hærværk og misligholdelse, som du eller din husstand er årsag til. Graffiti, hærværk eller andre ødelæggelser vil medføre, at boligforeningen rejser erstatningskrav. Fodring Af hensyn til rottefare må der ikke kastes eller lægges brød, mad, fugle- eller dyrefoder ud på jorden. Udlægning af fuglefoder skal placeres minimum 1 meter over jorden. Forsikring Søagerpark er dækket af 3B s normale forsikring. Afdelingen har pligt til at vedligeholde og forny ruder, toiletter og håndvaske, såfremt disse ved et hændeligt uheld skades. Såfremt beboeren med vilje eller uforsvarlig adfærd ødelægger inventar, kan der pålægges skadesansvar. Afdelingen erstatter dog kun værdien af boligens standardmonterede udstyr. Da boligerne imidlertid er individuelt indrettet af beboerne, tilrådes det den enkelte husstand at sørge for forsikringsmæssig dækning af egne anskaffelser som supplement til den normale indboforsikring. Grønne områder Vis omsorg for de fælles grønne områder. Søen er et smukt, men farligt element i Søagerpark. Intet affald, grene eller andet må kastes i søen. Søens afgrænsning SKAL respekteres. Børn uden opsyn må ikke færdes omkring søen. 3

4 Haver Beboerne i Søagerpark skal selv holde haver og altaner ryddelige og fri for affald. Anlæg af haveanlæg er mulig efter ansøgning til ejendomsselskabet. Terrasser, Hegn og hække etableret efter ansøgning og tilladelse fra 3B, SKAL den enkelte boliglejer selv vedligeholde, Hegn med maling, hække med klipning. Husdyr Du må, efter ansøgning, holde enten en hund eller en kat. Det er dit ansvar, at dyret og dets efterladenskaber ikke generer de andre beboere. Husdyret skal føres i snor af en person, der har herredømme over det og så skal politivedtægterne naturligvis overholdes. Leg og boldspil Ved leg på fællesarealerne skal der tages hensyn til de omkringboende. Udendørs leg skal stoppe senest kl Boldspil op ad vægge er ikke tilladt. Låge til Orange sti Lågen til orange sti er og skal altid være aflåst. Det påhviler beboerne at sikre, at lågen er lukket og låst efter passage. Hindring af lågens lukkefunktion er ikke tilladt. Parkering og trafik I Søagerpark er max hastighed 20 km/timen. Parkering må kun ske i de afmærkede 4

5 båse. Lastvogne må ikke parkeres i bebyggelsen, og cykel-, knallert og motorkørsel er forbudt på gangstier og græsplæner. På p- pladserne mellem nummer 12 og 14, 24 og 26, 47 og 49 samt mellem nr. 79 og fælleshuset må kun parkeres 1 bil pr. bolig. Firmabiler samt gæster henvises til pladserne ved indkørslen til Søagerpark. Trailere henvises til de første pladser ved indkørslen. Campingvogne må kun undtagelsesvis og kun efter aftale med afdelingsbestyrelsen henstilles i Søagerpark. Skiltning Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. del af boligens funktion og må IKKE stoppes. Stop kan resultere i fugt og skimmelsvamp. Sker der driftstop, skal dette øjeblikkelig anmeldes til ejendomsfunktionæren. Vand Du betaler selv dit vandforbrug, men vand er en ressource der skal bruges med omtanke. Vand er dyrt, så fortæl ejendomskontoret hvis toiletter eller vandhaner løber, eller hvis du opdager andre utætheder. Vedtaget på afdelingsmøde den 17. marts Ændret på afdelingsmøde den 9. marts Ændret på afdelingsmøde den 19. september Støj, bore- og banketider Støj forplanter sig let i bebyggelsen, Unødvendig støj, herunder motorstøj, er forbudt på bebyggelsens område. Støjende værktøj, der kan være til gene for beboerne, må kun bruges hverdage mellem kl og og på lørdage, søn- og helligdage mellem kl og Udluftning Det er meget vigtigt, at du flere gange hver dag lufter effektivt ud ved at lave gennemtræk i 5 10 minutter. På den måde undgår du fugt i boligen og dermed de skader, fugt kan medføre på træværk, tapet og maling. Boligens udluftningsanlæg er en integreret 5

6 Reglement for fælleshuset Søagerpark Fælleshuset administreres af afdelingsbestyrelsen, der udpeger kontaktperson til varetagelse af udlejning og vedligehold. Kun beboerne i Søagerpark kan leje fælleshuset til afholdelse af familiefester og lignende, hvor de selv deltager. Fælleshuset råder over borde/stole og service til 60 personer. Det er lejerens pligt og ansvar, at deltagerne udviser»god ro og orden«under arrangementet. Rygning er ikke tilladt i fælleshuset. Musik og dans SKAL foregå for lukkede vinduer, og alle døre SKAL være lukket. Musik og dans er kun tilladt til kl. 24, og arrangementet skal ophøre senest kl , hvor lokalet skal forlades. Gæsternes biler skal henvises til parkering ved pladserne ved Søagerparks indkørsel. Lokalet skal forlades i absolut ro, så de omkringboende ikke generes. Lejeren har det fulde ansvar og er erstatningspligtig for skader, der forvoldes på lokalet, inventar og service. Fælleshuset inkl. køkken skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Særlig omhu skal udvises overfor køleskabe, fryser, kaffemaskiner, ovn, køkkenredskaber og service. I tilfælde af manglende rengøring vil denne blive udført af eksternt rengøringsfirma på lejerens regning. Affald inkl. pynt af enhver art skal anbringes i containerne i affaldsøerne eller i storaffaldsrummet og flaskecontaineren efter gældende regler. Ved aflevering af fælleshuset skal alle vinduer være lukkede, og i fyringssæsonen skal alle radiatortermostater stå på stilling 1. Afdelingens bestyrelse er berettiget til påtale, såfremt regler ikke overholdes. Lejen for fælleshuset er kr.750. (normalt et døgn fra kl. 12 kl.12) Ved bestilling betales et gebyr på kr Dette gebyr tilbagebetales ikke ved aflysning af lejemålet. Ved nøgleafhentning betales kr Efter aflevering af huset uden påtale tilbagebetales kr Projektor og lærred er ikke inkluderet i den normale leje af fælleshuset. Brug af projektor og skærm aftales samtidig med leje af huset under forudsætning af at der sikres fornøden instruktion. Betaling og afhentning af nøgle sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsens kontaktperson. Der udstedes kvittering for beløbet. Lejeren skal selv medbringe: Viskestykker, duge, opvaskemiddel, håndsæbe, håndklæder og toiletpapir. Plænen bag Højbjerggård kan i særlige tilfælde og efter aftale med afdelingsbestyrelsen lånes i forbindelse med leje af fælleshuset. Vedtaget på beboermøde den 19. september

7 7

8 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere