HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7."

Transkript

1 BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden i bebyggelsen og i egen interesse at efterkomme, hvad der bestemmes af boligselskabet eller dets befuldmægtigede. 1. AFFALD Køkkenaffald: Al udsmidning af dagrenovation må kun finde sted i de, af afdelingen, dertil opstillede containere, der er placeret på den store og lille parkeringsplads i Byager Vænge. Aviser og blade: Aviser, blade o.lign. skal anbringes i aviskuben ved den store parkeringsplads. Flasker og glas: Alle flasker og glas skal anbringes i containeren glas til genbrug opstilles ved siden af aviscontaineren på den store parkeringsplads. Storskrald: Storskrald og metaller må ikke smides eller henstilles på bebyggelsens område, men kan stilles i storskraldsrummet ved indkørsel til Byager Vænge (ud for det første bump). Man kan, ved at benytte trailernøglen, låse sig ind i storskraldsrummet. Man bedes venligst tjekke, om lågen lukker og låser, når man forlader rummet. Storskraldet bedes ved anbringelse i storskraldsrummet sorteres efter opsatte skilte. Under storskrald hører : Kasseret indbo metal elektronik - plast pap som skal klappes sammen. Glas, haveaffald, papir samt malerbøtter er ikke storskrald. Tillige opfordrer vi stadig beboere til, som har mulighed for det at låne afdelingens trailere til bortkørsel af affald. Haveaffald: Haveaffald skal bringes til den dertil indrettede plads ved ejendomsfunktionærens skur ud mod Stenløkken. Der må kun henlægges affald til kompostering ikke jord og sten m.m.

2 2. ANSVAR Ved overtrædelse af sundhedsvedtægter eller politiforordningers bestemmelser må beboerne selv stå til ansvar og holde boligselskabet skadesløs herfor. 3. ANTENNER & PARABOLER Tilslutning til fællesantennen må kun ske med originale stik, og det er ikke tilladt at opsætte udvendige antenner eller paraboler uden tilladelse fra boligselskabet. 4. CYKLER OG KNALLERTER Det er ikke tilladt at køre på cykel eller knallert på stier og flisebelagte områder. Cykler, knallerter, barnevogne, legeredskaber mm. skal ligeledes af hensyn til sikkerheden hensættes på en sådan måde, at de ikke er til gene for andre. Defekte cykler og knallerter må ikke henstå på stier og flisebelagte områder. Beboerne i ungdomsboligerne skal kontakte hovedhuset med hensyn til henstilling af knallerter og cykler, da hovedhuset har vedligeholdelsespligten/råderetten over forhaven. 5. FORURENING Er en beboer skyld i forurening af afdelingens arealer, må den pågældende selv sørge for, at den nødvendige rengøring OMGÅENDE finder sted. 6. HUSDYR I henhold til lejekontraktens 5 stk. 3 må husdyr ikke holdes uden boligselskabets skriftlige tilladelse. Anmeldelsesblanket fås ved henvendelse til lokalinspektørkontoret. Hver husstand må maksimalt have 2 husdyr f.eks. 2 hunde eller 2 katte eller 1 hund og 1 kat (fugle-fisk osv. er undtaget). Husdyrhold i ungdomsboligerne er ikke tilladt! Det fremgår bl.a. af reglerne for husdyrhold, at hunde altid skal føres i snor på boligselskabets område, og at de ikke må være til gene for andre beboere eller forurene bebyggelsens stier, friarealer eller grønne områder, samt at en berettiget klage over et husdyr vil medføre krav om fjernelse af husdyret fra boligen. 7. FRAVÆR I LÆNGERE TID Såfremt De skal være væk fra Deres bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren herom. Denne har dog ingen pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. 4.2

3 FROSTVEJR M.V. For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis der er åbne vinduer eller døre, ligesom der naturligvis heller ikke må slukkes for gasfyret. 9. FÆLLESLOKALERNE Beboere i Byager Vænge har efter boligselskabets vedtægter adgang til fælleslokalerne i Byager Vænge 66. Henvendelse om leje af lokaler sker til lokalinspektøren. Her oplyses om lejevilkår og forudbestillinger. Desuden er det ikke tilladt at ryge i fælleslokalerne incl. vaskeri. Ved rygning uden for fælleslokalerne bedes man lægge cigaretskodder i de udendørs askebægre. Festhuset udlejes ikke 31. december. 10. KØLESKAB, KOMFUR, UDSUGNING, GASFYR og andre tekniske installationer For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer, bør De sætte Dem ind i brugsanvisningerne for disse. I tvivlstilfælde kan De rådføre Dem med lokalinspektøren på tlf. nr Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer afholdes af boligselskabet. Skader, der skyldes forkert betjening eller misbrug, betales af beboerne. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal straks anmeldes til lokalinspektøren. 11. LEG OG BOLDSPIL Børns støjende adfærd på stier, legepladser og andre anlæg uden for boligen må ophøre senest kl Børn og voksnes leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler o.lign. er meget farlig og må derfor ikke finde sted på boligselskabets område. Endvidere er det forbudt at tegne eller male på bebyggelsens træværk og murværk, at lege på tagene eller på anden måde beskadige bygninger eller inventar.

4 12. STØJ Benyttelse af støjende værktøj, radio, TV, CD, og musikinstrumenter må ikke finde sted for åbne døre og vinduer, og skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl FÆLLESAREALER Beboerne må være nænsomme overfor beplantninger og græs. I øvrigt står alle anlæg, også de på volden langs Byagervej, under beboernes beskyttelse. Beboerne må ikke plante, fælde eller beskære på fællesarealerne uden medlemmer af bestyrelsen er til stede. 14. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede p-pladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og uden særlig tilladelse heller ikke på afdelingens p-pladser. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmodes beboerne om at køre med forsigtighed inden for boligområdet, dvs. med en hastighed på max. 30 km/t. Trailere må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke uden særlig tilladelse på afdelingens p-pladser. 15. RENHOLDELSE OG SNERYDNING Af hensyn til ejendomsfunktionærernes kørsel med fejemaskiner el.lign. på gangstierne er det ikke tilladt at opsætte hegn eller plante hæk udenfor udhus og bryggers samt i en linie herimellem. Det påhviler beboerne selv at holde ryddeligt foran hoved- og bryggersdøre ud til fælles gangstier, så uhindret adgang sikres. 16. SKILTNING Skiltning må ikke finde sted uden boligselskabets særlige tilladelse, og navneskilte må ikke beskadige hoveddøre eller andre døre og ej heller murværk. 17. UDENDØRSBELYSNING. Udendørsbelysning (lamper monteret på ydervægge) ved de enkelte boliger indgår i bebyggelsens generelle belysning af fælles arealer, og må derfor ikke afbrydes. Ved uregelmæssigheder ved belysningen skal dette straks meldes til lokalinspektøren. Ved evt. faldulykker p.g.a. manglende belysning kan boligselskab/beboer blive draget til ansvar, såfremt misligholdelse kan konstateres. 4.4

5 UDLUFTNING Beboerne skal sørge for en effektiv udluftning. 19. VINDUER OG DØRE Beboerne skal sørge for, at vinduer og døre holdes i en sådan stand, at de uhindret kan åbnes og lukkes. Hængsler og lukkemekanismer skal smøres jævnligt. Uregelmæssigheder skal anmeldes til lokalinspektøren. 20. TOILETTER I WC-skålen må der ikke kastes ting, som kan tilstoppe afløbet, og kun toiletpapir må benyttes. Utætheder skal straks anmeldes til lokalinspektøren. 21. VEDLIGEHOLDELSE OG BENYTTELSE Med hensyn til boligens benyttelse og vedligeholdelse henvises i øvrigt til lejekontrakten, Vedligeholdelsesreglementet samt Råderetskataloget. Der må kun benyttes, de af boligselskabet godkendte farver udvendigt. Maling til normal udvendig vedligeholdelse kan efter forudgående aftale afhentes via lokalinspektøren. AFDELINGSBESTYRELSEN

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere