Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:"

Transkript

1 Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September årgang

2 LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: Søren H Mogensen - Næstformand Skovbakken 4, 8870 Langå Tlf.: Bjarne Bach - Kasserer Væthvej 51, 8870 Langå Tlf.: Morten Andersen Østergade 29, 1., 8450 Hammel Tlf.: Lars Spey Christensen Villavej 66, 8870 Langå Tlf.: Torben Andersen Rougsøvej 7, 8940 Randers SV Tlf.: Ole Pilgaard - Sekretær Malerkrogen 33, 8450 Hammel Tlf.: Erik Tind Christensen Lodsejer Grenstenvej 42, Damgård, 8870 Langå Tlf.: Martin Dalgaard Knudsen Esben Snarres Vej 3, 8960 Randers SØ Tlf.: Poul Erik Jensen Skovlystvej 27, 8870 Langå Tlf.: Udvalg: Vandpleje: Lars Spey Christensen Formand Morten Andersen Martin Dalgaard Knudsen Bredpleje: Torben Andersen Formand Poul Erik Jensen Martin Dalgaard Knudsen Erik Tind Christensen PR-Optimisten: Lars Kielsgaard Søren Holm Mogensen Bjarne Bach Lodsejerudvalg: Lars Kielsgaard Bjarne Bach Erik Tind Christensen Juniorafdelingen: Bjarne Bach - Formand Jørgen Nielsen Lars Kielsgaard Martin D Knudsen Poul Erik Jensen Ole Pilgaard - Kasserer Ørredfonden: Morten Andersen Holger Mosberg Gudenåsammenslutningen: Lars Kielsgaard Lars Spey Christensen Ferskvandsfiskeriforeningen: Lars Kielsgaard Web- Side: Ole Pilgaard Søren Holm Mogensen Ole Welling Hansen Fiskeribetjente: Kaj Nielsen Tlf.: Erik Nielsen Tlf.: Niels J. Hansen Tlf.: Bjarne Bach Tlf.: Erik H. Schøler Tlf.:

3 Formandens side Sæsonen er nu inde i sin femte måned, og der er kun et par måneders fiskeri tilbage. Skal jeg se tilbage på hvordan fiskeriet er forløbet må man sige at det har været en supersæson. Mange store forårslaks, og fangster af pæne laks henover sæsonen. Havørredfiskeriet har også været godt, og så vidt jeg er orienteret, er den største havørred i Danmark også i år fanget i vores fiskevand. Der har heller ikke manglet PR for vores fiskevand. Der har været mange og positive artikler, både om Lilleåen og Gudenåen. Hvad der konkret er fanget må jeg tage som gisninger, noget jeg hører fra forskellige fiskere. Vi er godt nok ikke særlig gode til at melde fangster ind på vores gode hjemmeside, og på campingpladsen. Hvis vi kommer ud for en forurening eller en anden hændelse, som vil kræve en erstatning, vil det være meget svært at lave noget dokumentation for hvor godt vores fiskevand egentlig er. Det er også mit indtryk at der er meget modstand mod en tvungen fangstregistrering, men det er nok det der skal arbejdes hen imod. Der er lige blevet afholdt medlemskonkurrence, der var et stigende antal deltagere, 64, som er ca 10 mere end sidste år. Der blev fanget flotte blanke fisk, så det er rigtigt at lægge konkurrencen i August i stedet for Oktober. Gudenåens vand har også i år været meget klart. Det har undret mig flere gange at man kan følge den snurrende meps 5 kobber, hele vejen hen over bunden. Det klare vand har også resulteret i at mange vandplanter i Gudenåen som man troede var uddøde, nu er dukket op igen, og har etableret sig igen i åen. Det diskuteres om det er vandremuslingen der gør vandet klart, eller om det er vandmiljøplanerne der begynder at virke?, hvis det er tilfældet er det meget positivt. Lakseprojektet er stadig inde i en økonomisk krise. I Sportsfiskeren`s september nummer kunne man læse at problemet for lakseprojektet er at Randers kommune har skåret ned på deres tilskud. Randers kommune har siden starten af projektet brugt et to cifret millionbeløb. Jeg syntes ikke det er i orden at Randers skal stå med den konklusion, jeg syntes faktisk at det er uanstændigt. De andre kommuner langs den nedre del af Gudenåen har de sidste 10 år høstet laksene i åen, uden at være med til at så. Der er kommunalvalg til oktober, jeg vil opfordre alle medlemmer til at starte en debat med de lokale politikere, i de berørte kommuner. Jeg tror det er den vej vi skal gå for at lave en bæredygtig selvreproducerende laksestamme i Gudenåen. SF i viborg kommune har vist det mod at tage stilling til en løsning ved den sidste spærring i Gudenåen. Søren Gytz Olesen, borgmesterkandidat i Viborg kommune, har lavet en pressemeddelelse, hvor han går ind for omløb fra Ans, og 90 % af vandet til Gudenåen. I Randers har Socialdemokraterne en holdning, og den lokale kandidat fra Langå, Malthe Larsen, som også er en af vores lodsejere, har givet udtryk for at han vil sætte sig grundigt ind forholdene omkring spærringen af Gudenåen. Det er blevet besluttet at skære grøde i Gudenåen, i første omgang ned til Jernbanebroerne. Jeg syntes man skulle fortsætte nedstrøms, hvis det sænker vandstanden, vil det give endnu bedre betingelser for de nye kolonier af uddøde vandplanter som er ved at etablere sig på ny, det vil så give endnu bedre betingelser for fiskene og vores hobby. Vi har fået et rigtig dejligt klublokale i Langå kulturhus, jeg håber rigtig mange vil komme til vores klubaftener, også de nye medlemmer vi har fået ind. Det vil være med til at vi er en forening hvor vi er sammen om en fælles interesse. Så tjek kalenderen på hjemmesiden og se hvad der sker. Knæk og Bræk resten af sæsonen Lars Kielsgaard

4 Bestyrelsesseminar 2009 Tekst: Søren H Mogensen Igen i år besluttede bestyrelsen at vi godt kunne bruge et weekendmøde for at drøfte nogle af de emner som vi ikke når på almindelige bestyrelsesmøder. Lørdag den 22/8 mødtes vi til morgenmad i klublokalerne på lokalsamfundet. Dagens punkter var: 1) Kontraktopbygning samt overskudsdeling, er der forskel mellem Gudenå og Lilleå?? Bjarne informerede. Revisorer inviteres til næste bestyrelsesmøde for at fortsætte diskussionen. 2) Samarbejde med kommuner, hvordan går det? Vi vil prøve at lave et formaliseret samarbejde med foreninger/kommuner langs Lilleåen. Lars K og Ole P arbejder videre. Samarbejde med Randers kører godt. 3) Vådenge ved Gudenåen, skal alle træer skoves? Poul Erik og Lars K arbejder videre for at se vi kan redde træerne på nord-siden af Gudenåen. 4) Kan fiskesæsonen forlænges ved nye tiltag? Eventuelt samarbejde med andre foreninger eller leje af søer.. Behandles på oktober bestyrelsesmøde. 5) Hvordan skal foreningen profilere sig: mange fisk, fine fisk, miljøvenlig?? Bred enighed om at vi skal profilere os på det miljømæssige. Ole P vil prøve at formulere et værdigrundlag for foreningen. 6) Havørreden har en central plads i vedtægter, men hvad med laksen?? Laksen bør også inkluderes i foreningens vedtægter, der bliver opstillet forslag til næste generalforsamling. Disse 6 små emner blev flittigt diskuteret, vendt og drejet, samt navne sat på hvem der skal forfølge de forskellige punkter. Bjarne skulle stå for frokost, det blev til hjemmebagte pitabrød fra Winner burger, de kan varmt anbefales. Kl 14 stoppede vi mødet og pakkede bilerne og tog til Simested Å hvor resten af lørdagen samt søndag formiddag skulle tilbringes. Spey havde sin fine Weber de luxe med så der blev grillet og drukket vin til den store medalje. Der blev også tid til at fiske dog uden held. Vandet var spritklart og alle var enige om at fiskene nok skulle komme frem sidst på aftenen når det var blevet mørkt. Det skete ikke, men vi gik alle med troen på at nu ville vi fange fisk. Aftenens dessert (Spey surprise) var grillede bananer. Herefter flækkes bananen, drysses med farin, overhældes med Whisky og så fløde eller vanilleis ovenpå. Spises/graves ud med ske.

5 Naturgenopretning Vilholt Mølle Tekst: Uddrag fra Skov og naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen har i flere år arbejdet på at genoprette Gudenåen ved Vilholt Mølle, hvor det gamle stemmeværk udgjorde den sidste totalspærring i Gudenåens hovedløb. Et usædvanligt flot stykke Gudenå er det synlige resultat af det store naturgenopretningsprojekt ved Vilholt Mølle mellem Silkeborg og Horsens. Vandet er krystalklart med masser af gydebanker til søørreder, som endelig kan vandre frit efter at det næsten 100 år gamle stemmeværk på tværs af Gudenåen er fjernet, og åen har fået frit løb. Formålet med projektet: Fjernelse af opstemning og genskabelse af 1500 m å-strækning. Forbedre de fysiske forhold i Gudenåen. Give fisk og andre vandlevende smådyr fri vandring i åen. At bidrage til gennemførelse af EU s Vandrammedirektiv. At sikre fri passage for kanoer og andre både. At formidle de kulturhistoriske interesser. Genopretningen er gennemført under størst mulig hensyntagen til habitatområdet og til den gældende fredning. Der er således i 2008 gennemført en ny fredningssag. Anlægsarbejderne er igangsat i august 2008, og projektet afsluttet i juni Nyheder fra Sportsfiskeren Det vrimler med fisk ved det retablerede stryg ved Vilholt Mølle i Gudenåen. Den fantastiske nyhed kunne en begejstret Jan Kjærgaard, naturvejleder i Skov & Naturstyrelsen, berette om i går, tirsdag den 2. september. Ved elfiskeri har DTU Aqua og Horsens Kommune fanget ikke færre end stk ørredyngel på en kun 160 meter lang strækning ved det nye stryg. Stryget blev lavet sidste år i forbindelse med, at opstemningen ved Vilholt Mølle blev fjernet. Før den tid har man stort set ikke kunnet konstatere yngel på strækningen. Ifølge fiskeplejekonsulent Jan Nielsen har restaureringen ved Vilholt Mølle betydet en hundrededobling af ørredbestanden på strækningen. I en udtalelse til Østjyllands Radio onsdag siger han: - Jeg havde nok håbet, at der var nogle fisk, men jeg havde ikke drømt om, at der kunne være så mange, da vi igennem 30 år ikke har kunnet finde nogen fisk herude. Det er en kæmpe overraskelse, siger Jan Nielsen. Ifølge fiskeplejekonsulenten kan de flotte resultater fra Vilholt Mølle også opnås i andre åer, hvor man overvejer at fjerne opstemninger eller dæmninger. (/RED Hvad med Tangeværket?)

6 LSF s medlemskonkurrence 2009 Tekst og billeder: Bjarne Bach Så var det anden gang vi prøvede at lade vores medlemskonkurrence løbe over et døgn. Kortsalget og konkurrencen begyndte fredag kl. 18. Der var i år 63 deltagere (ud af en forening på ca 700 medlemmer!!??) De fleste kort blev solgt fredag aften, med nogle få lørdag morgen. den anden blev fanget af undertegnede lørdag eftermiddag. Billede fra præmieuddelingen. Kortsalget fredag Der var løbende indvejning på Langå Camping (tak for hjælpen Ervin). Dette gav også mulighed for at få fangsten lagt på køl. Der var nogle foretagsomme mennesker der benyttede lejligheden til en hyggeaften og nat på vores egen eng i toppen af rød zone. De fik selvfanget fisk (røget og ikke fra denne aften for der blev ikke fisket meget, mest hygget). Forsidebilledet på dette blad er med vinderen af juniorkonkurrencen Rasmus Mogensen, med en gedde på 64cm. og 1,815kg. Jeg overværede fangsten. Søren (faren) og jeg stod og snakkede og stille fra Rasmus lyder det: Far jeg har vist fisk på. Rasmus tog det meget roligt. Det samme kan ikke siges om farmand. Fangsterne dog uden laksen på de 3,2 kg. Som var taget med hjem. Fra rød zone, fredag aften. Der blev i år kun fanget 2 laks. Den ene på 73cm og 3,265kg blev fanget fredag aften og På næste side ses præmielisten. Der blev indvejet 2 laks, 9 havørreder, 1 gedde og en skalle. Efter konkurrencen var bedstefar Arne ved at filetere Nicolai s skalle, hvilket medførte nogle bemærkninger. Men som Arne sagde disse 100gram filer er 500 kr værd (præmien).

7 Vindere fra medlemskonkurrence Stefan Christensen, Laks 73cm 3,27kg. Orm Præmie: Gavekort 1500,- til Grejbiksen. Niels Bach, Havørred 73cm 4,80kg. Spinner Præmie: Gavekort 1500,- til Grejbiksen. Steffen Nielsen, Havørred 68cm 3,81kg. Flue Præmie: 1000,-kr. fra Sparekassen Langå Jannik Kristensen, Havørred 64cm 2,77kg. Spinner Præmie: Shimano symetre 4000r Lars Christensen, Havørred 61cm 2,73kg. Flue Præmie: Berkley spinnestang 10 Martin Jensen, Havørred 61cm 2,65kg. Wobler Præmie: Snowbee fangstnet Bjarne Bach, Laks 65cm 2,03kg. Reje Præmie: Plano systemboks Niels Bach, Havørred 55cm 1,98kg. Spinner Præmie: 300,- kr. fra Sparekassen Langå Erling Nielsen, Havørred 47cm 1,19kg. Orm Præmie: 200,-kr. fra Sparekassen Langå Junior: Rasmus Mogensen, Gedde 64cm 1,82kg. Spinner Præmie: Berkley spinnestang 9 Nicolai Borup, Skalle 28cm 0.345kg. Orm Præmie: 500,-kr. fra Sparekassen Langå Thomas Knudsen, Trøstepræmie for 4 genudsatte fisk: 3 skaller 1 gedde Præmie: 300,- kr. Fra Sparekassen Langå Efter konkurrencen var der grill på campingen. Der var deltagelse af ca. 30 personer. Vi fik nogle lækker højrebsbøffer med diverse tilbehør pølser mv. Jeg kan kun sige at de der ikke deltog, gik glip af god mad og godt fadøl og hygge. Vi var nogle der blev og hjalp Ervin med at tømme fadølsanlægget, så det ikke blev for gammelt. Vi vil gerne takke Langå Camping for et godt samarbejde ved vores medlemskonkurrence. Cykelsti mellem Langå og Fladbro Tekst: Bjarne Bach Som nogen lokale nok allerede ved en del om, skal der laves en ny cykelsti fra Langå til Randers. Det er meningen at cykelstien stort set skal ligge mellem jernbanen og Gudenåen (vores Gul Zone). Arbejdet med cykelstien, skal allerede begynde her i sidste halvdel af september. Der mangler dog stadig nogle enkelte tilladelser fra Banedanmark, så disse steder venter man med. Cykelstien bliver asfalteret i 2 meters bredde. Ved Jernbanesvinget, hvor åen løber tæt på banen, bliver der bygget en træ og betonbro henover. (Så kan vi jo altid fiske derfra ved højvande). På mødet om stien jeg var til, var de eneste der var bekymrede, beboerne i Skovlyst. De er bange for at når 2 meter af vejen bliver med asfalt, at folk så vil køre for stærkt. Så husk 15 km/t når I køre ned til vores parkering i Møllerens. Adgangen til vores sommerhus bliver meget bedre og vi slipper selv fremover at skulle vedligeholde vejen derud. Og vores adgang til hele Gul Zone bliver meget forbedret. Fra Stevnstrup siden bliver der 2 meter asfalt og resten af bredden på vejen bliver grus som Randers Kommune vedligeholder. Fra Langå siden bliver der kun adgang på gåben og cykel. Så vi er nok nogle der skal have opfundet en stangholder til cyklen (spørg formanden/red). Cykelstien er en forlængelse af den sti der nu slutter i Langå og går helt til Resenbro uden stort set at komme ud i den almindelige trafik. For dem som ikke ved det, ligger den fra Laurbjerg på den nedlagte jernbanedæmning helt til Resenbro allerede nu. Det er meningen at den skal videreføres til Hobro. Sådan at man kan cykle næsten hele vejen, uden at komme ud i den normale trafik. Det kan dog ikke undgås i Randers by. Vi glæder os til at se stien færdiganlagt, samt den lettere og lovlige adgang til Jernbanesvinget.

8 18 og 19 september Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl Præmieoverrækkelse fra kl Konkurrencestart fredag kl Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl Billetsalg: Grejbiksen Silkeborg. Q8 i Bjerringbro. Bamsebo Camping Langå Camping. Randers Jagt & Fiskeri Grejbiksen Trige Billetsalg slutter fredag kl Præmier for over kr Pris for begge dage Hovedsponsor Støt lakseudsætningerne i Gudenåen en Støt lak seu enå ne i Gud r e g n i n dsæt.dk aala guden ksen kun 150,- kr juniorer halv pris EKSTRA TILBUD Scierra pol. solbriller til halv pris

9 Norgestur 2009 Vi var 8 juniorer og 4 voksne med på turen til Bjerkreimselva i det sydlige Norge. Elven er ikke kendt for store fisk, men til gengæld mange små. Det måtte vi også sande. 7 laks og en havørred. Laksene var for de fleste under 1 kg. Juniorsiden (Tekst og billeder: Bjarne Bach) Ikke alle var lige dygtige med teltet. Som det ses på billedet herunder, blev nogle af laksene røget og fortæret på stedet. Vi tog af sted onsdag aften den 29. juli, og skulle være hjemme igen mandag den 3. august ved midnat. Men færgen var desværre 3½ time forsinket. Så vi var nogle der mødte trætte på arbejde tirsdag. Det blev nogle våde 4 dage i Norge. Det regnede stort set hele tiden. Men vi er vel outdoor folk, så det blev taget i stiv arm. Alle fik fisket en del, trods der var meget høj vandstand. Det var godt/heldigt vi tog til Bjerkreimselva, for i Mandal var der ingen fisk i zone 3, pga. for meget vand. Laks 0,8 kg. Jeppe smager på fisken. Trods det dårlige vejr, havde vi alle en rigtig fin tur. Det bliver jo nok ikke sidste gang vi taget til Norge. På næste side er der flere billeder og indtryk fra turen.

10 Campingkaravanen på vej hjem. Juniorklubben Morgenmad (selvglade lystfiskere). Fiskepause. Tørvejr i forteltet, formanden havde heldigvis taget campingvognen med.. Vi starter op med klubaftnerne som vi plejer i uge 43. Det vil sige onsdag den 21. oktober kl til Der bliver klubaftner onsdage i ulige uger. Den sidste aften inden jul bliver onsdag den 16. december. Og starter igen onsdag den 6. januar Vi vil inden juleferien tage på 2 fisketure. En kyst/fjord tur og en Put & Take tur. Der vil på nogle af klubaftnerne blive undervisning i fiskeetik, miljø mv. Det bliver i form af billeder mv. på vores projektor. Vel mødt til en ny vintersæson. Billede fra sidste vinter i klublokalet.

11 WEB-udvalgets hjørne Tekst: Ole Welling Hansen Hjemmesiden kører med et forholdsvis konstant besøgstal stigende tendenserog med næsten de samme lystfiskere i fangstindberetningen. Det kunne stadig være et ønske fra os, at få mange flere med på den elektroniske sag. Hvis der er ønske om viden på det digitale område, ser jeg, at der i Langå aftenskoleregi tilbydes kurser, hvor bla. Digital billedbehandling bliver gennemgået. Der er vel nok nogle af jer lystfiskere, som måske holder sig lidt tilbage grundet manglende viden på dette område? Selv vil jeg helt sikkert med stolthed lægge alle mine egne fangster ud. Dog jeg er ikke helt enig med min fiskegud om, hvordan man fanger en ørred. Udtrukne vindere: (Gavekort på 300 kr til Grejbiksen) Marts Ole Knudsen, Som den Fangede en Havørred på 69.0 cm med en vægt på kg April Poul Erik Jensen, Som den Fangede en Laks på 97.0 cm med en vægt på kg Maj "0 - Fiskeren", Bjarne bach, Som den Fangede en Laks på 94.0 cm med en vægt på kg Juni Martin Bahr, Som den Fangede en Havørred på 65.0 cm med en vægt på kg Juli Carsten Jensen, Som den Fangede en Havørred på 67.0 cm med en vægt på kg Præmierne kan afhentes i Grejbiksen Trige, mod forevisning af legitimation samt en kopi fra denne side. Besøgsstatistik: Status på hjemmesidens besøgstal: Juli 2009 Gennemsnit pr dag 195 (max 242) besøgende I alt 6062 besøgende. August 2009 (Til den 26.) Gennemsnit pr dag 197 (max 249) besøgende I alt 5125 besøgende I August måned 2008 var der gennemsnitlig dagligt 156 direkte besøgende med et max. på 223. Som sammenligning var dette tal for August 2007 på 67 direkte besøgende med et max. på 89. Venlig hilsen og knæk og bræk Ole Welling Hansen (LSF WEB-master) (Samt mine to gæve udvalgskollegaer Søren og Ole)

12

13 September Oktober November December Ti 1 On 2 To 1 Fr 2 Sø 1 Ma 2 45 Ti 1 Bestyrelsesmøde On 2 Junioraften To 3 Lø 3 Ti 3 Bestyrelsesmøde To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 4 Ma 5 41 On To 5 4 Junioraften Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 37 Ti On 7 6 Bestyrelsesmøde Fr 6 Lø 7 Sø 6 Ma 7 50 Ti 8 On 9 To 8 Fr 9 Sø 8 Ma 9 46 Ti 8 On 9 To 10 Lø 10 Ti 10 To 10 Senioraften Fr 11 Lø 12 Sø 11 Ma On 11 To 12 Senioraften Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma Ti 13 On 14 Fr 13 Lø 14 Sø 13 Ma Ti 15 Bestyrelsesmøde On 16 To 15 Fr 16 Sø 15 Ma Ti 15 On 16 Junioraften To 17 Lø 17 Ti 17 To 17 Fr 18 Gudenåkonkurrencen Lø 19 Gudenåkonkurrencen Sø 18 Ma On 18 Junioraften To 19 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma Ti 20 On 21 Juniorklub Fr 20 Lø 21 Sø 20 Ma Ti 22 On 23 To 22 Fr 23 Sø 22 Ma Ti 22 On 23 To 24 Lø 24 Ti 24 To 24 Juleaften Fr 25 Lø 26 Sø 25 Ma On 25 To 26 Senioraften Fr 25 Juledag Lø Juledag Sø 27 Ma Ti 27 On 28 Fr 27 Lø 28 Sø 27 Ma Ti 29 On 30 To 29 Senioraften Fr 30 Sø 29 Ma Ti 29 On 30 Lø 31 Sidste fiskedag i LSF 2009 To 31 Nytårsaften 22 arbejdsdage excl. 4 lørdage 22 arbejdsdage excl. 5 lørdage 21 arbejdsdage excl. 4 lørdage 22 arbejdsdage excl. 3 lørdage

14 Nyttige oplysninger: Mindstemål og fredningstider cm Fra Til Havørred 40 31/10 1/3 Bækørred 40 31/10 1/3 Laks 60 31/10 1/3 Sandart 50 30/4 1/6 Helt 36 31/10 1/2 Gedde 40 31/3 1/5 Aborre 19 Ål 45 Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri forbudt i Gudenåen. Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri forbudt i Lilleåen. Bådudlejning: Båden i Udbyhøj kan lejes for 50 kr. pr. dag + benzin. Henvendelse til: Jørgen Nielsen Vinkelvej 1 st.th. Langå Tlf Alu-jollen på trailer kan lejes For 150 kr. pr. dag + benzin Alu-jollen må ikke bruges i vores eget fiskevand. Henvendelse til: Bjarne Bach Væthvej 51, 8870 Langå Tlf / LSF s Adresse: Langå Sportsfiskerforening Bredgade 4, 1. sal 8870 Langå Web: Forside billedet: Rasmus H Mogensen Hans første gedde. Hytten: Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggende i et naturskønt område mellem Langå og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan lejes til favorable priser. Så hvis du/i har lyst til en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, er I meget velkomne. Kan lejes af alle. Beskrivelse af hytten: Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 4 sovepladser, mulighed for at slå telt op. Der er gasblus og lamper, samt brændeovn og ved leje af generator også el. Der forefindes tørkloset. Der er mulighed for at få fisk frosset ned hos Kaj Nielsen. Lejer skal aflevere hytten i rengjort stand. Henvendelse om leje: Kaj Nielsen Fælledvej 2 G, 8870 Langå Tlf.: Priser: Døgn: Weekend: Uge: Hytten 250 kr. 400 kr. 800 kr. Annekset 100 kr. 200 kr. 400 kr. Generator: 25 kr. pr. døgn + brændstof. En bugtaler optrådte med en lille dukke på knæet. Dukken kom med den ene fluefiskervits efter den anden. Til sidst er der en fluefisker blandt publikum, som rejser sig og siger: - Vi fluefiskere er slet ikke så dumme, som du påstår! - Nej, sagde bugtaleren, men det er jo heller ikke så alvorligt ment. Det er jo kun for sjov. Hold din mund. Det er ikke dig, jeg taler til, det er til den lille laban, du har på skødet... /Bjarne Vigtige datoer 18-19/9: Gudenåkonkurrencen. 21/10: Junioraftener starter. 29/10: Senioraftner starter. 31/10: Sidste fiskedag i sæsonen.

15 Afsender: LSF, Væthvej Langå

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Juni 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå Sporrttsffi iskerrfforreni ing NNr r... 22 - DDeecceembbeer r 22001122-2277... åår rggaanngg LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen - Næstformand

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Gudenåens fremtid. vores webmarster gerne hjælpe, og vi planlægger at holde en klub aften hvor der vil være introduktion til hjemmesiden.

Gudenåens fremtid. vores webmarster gerne hjælpe, og vi planlægger at holde en klub aften hvor der vil være introduktion til hjemmesiden. Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - December 2011-26. årgang LSF 75 år Gudenåens fremtid Siden sidst Endnu en fiskesæson er slut, den femoghalvfjersende i klubbens historie. Der har igen i år

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3 GUDENÅKOMITEEEN LOKALØKONOMISKE EFFEKTER AF DET UDSÆTNINGSBASEREDE LAKSEFISKERI I GUDENÅEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP SEATROUT MARIAGER FJORD CUP ET DØGN MED FISKESTANGEN VED DANMARKS SMUKKESTE FJORD 1. præmie kr. 5000- INFO OG TILMELDING PÅ WADERS.DK Mariagerfjord Kajak Udlejning og salg af fiske- og havkajakker Tlf:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI FISKERI 2014 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI PUT&TAKE FÅ DIN DRØMMEFANGST PÅ FLUE! FANGER DU DEN STØRSTE FISK, VINDER DU ET SCIERRA FLUESÆT TIL EN VÆRDI AF KR. 5.000,-

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008.

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008. dansk ørredrekord i Gudenåen Begejstrede biologer og erfarne vandløbsingeniører oplevede et af karrierens højdepunkter, da det i september 2009 væltede frem med ørredyngel i Gudenåen syd for Mossø. Teknikerne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 Åge R. Nielsen med en fin Laks fra Brufoss-Lågen i Norge Se omtale på side 2 Fluebinding i vinterhalvåret. Så er der atter tid til efteråret`s og

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven.

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven. Nyhedsbrev nr. 14. April 2009 Kære æbleven. Der er gået godt og vel tre måneder siden sidste nyhedsbrev så nu er det på tide at få fulgt op på noget af det, der har været siden sidste nyhedsbrev. Indhold:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Korte nyheder. Vicevært søges. Fisk fra åen

Korte nyheder. Vicevært søges. Fisk fra åen 23. årgang nr. 3 juli 2013 Korte nyheder side 2 Vicevært søges side 7 Fisk fra åen side 12 og de korte nyheder Links fra hjemmesiden Husk, at du via de indsatte links på vores hjemmeside har hurtig adgang

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere