Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:"

Transkript

1 Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September årgang

2 LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: Søren H Mogensen - Næstformand Skovbakken 4, 8870 Langå Tlf.: Bjarne Bach - Kasserer Væthvej 51, 8870 Langå Tlf.: Morten Andersen Østergade 29, 1., 8450 Hammel Tlf.: Lars Spey Christensen Villavej 66, 8870 Langå Tlf.: Torben Andersen Rougsøvej 7, 8940 Randers SV Tlf.: Ole Pilgaard - Sekretær Malerkrogen 33, 8450 Hammel Tlf.: Erik Tind Christensen Lodsejer Grenstenvej 42, Damgård, 8870 Langå Tlf.: Martin Dalgaard Knudsen Esben Snarres Vej 3, 8960 Randers SØ Tlf.: Poul Erik Jensen Skovlystvej 27, 8870 Langå Tlf.: Udvalg: Vandpleje: Lars Spey Christensen Formand Morten Andersen Martin Dalgaard Knudsen Bredpleje: Torben Andersen Formand Poul Erik Jensen Martin Dalgaard Knudsen Erik Tind Christensen PR-Optimisten: Lars Kielsgaard Søren Holm Mogensen Bjarne Bach Lodsejerudvalg: Lars Kielsgaard Bjarne Bach Erik Tind Christensen Juniorafdelingen: Bjarne Bach - Formand Jørgen Nielsen Lars Kielsgaard Martin D Knudsen Poul Erik Jensen Ole Pilgaard - Kasserer Ørredfonden: Morten Andersen Holger Mosberg Gudenåsammenslutningen: Lars Kielsgaard Lars Spey Christensen Ferskvandsfiskeriforeningen: Lars Kielsgaard Web- Side: Ole Pilgaard Søren Holm Mogensen Ole Welling Hansen Fiskeribetjente: Kaj Nielsen Tlf.: Erik Nielsen Tlf.: Niels J. Hansen Tlf.: Bjarne Bach Tlf.: Erik H. Schøler Tlf.:

3 Formandens side Sæsonen er nu inde i sin femte måned, og der er kun et par måneders fiskeri tilbage. Skal jeg se tilbage på hvordan fiskeriet er forløbet må man sige at det har været en supersæson. Mange store forårslaks, og fangster af pæne laks henover sæsonen. Havørredfiskeriet har også været godt, og så vidt jeg er orienteret, er den største havørred i Danmark også i år fanget i vores fiskevand. Der har heller ikke manglet PR for vores fiskevand. Der har været mange og positive artikler, både om Lilleåen og Gudenåen. Hvad der konkret er fanget må jeg tage som gisninger, noget jeg hører fra forskellige fiskere. Vi er godt nok ikke særlig gode til at melde fangster ind på vores gode hjemmeside, og på campingpladsen. Hvis vi kommer ud for en forurening eller en anden hændelse, som vil kræve en erstatning, vil det være meget svært at lave noget dokumentation for hvor godt vores fiskevand egentlig er. Det er også mit indtryk at der er meget modstand mod en tvungen fangstregistrering, men det er nok det der skal arbejdes hen imod. Der er lige blevet afholdt medlemskonkurrence, der var et stigende antal deltagere, 64, som er ca 10 mere end sidste år. Der blev fanget flotte blanke fisk, så det er rigtigt at lægge konkurrencen i August i stedet for Oktober. Gudenåens vand har også i år været meget klart. Det har undret mig flere gange at man kan følge den snurrende meps 5 kobber, hele vejen hen over bunden. Det klare vand har også resulteret i at mange vandplanter i Gudenåen som man troede var uddøde, nu er dukket op igen, og har etableret sig igen i åen. Det diskuteres om det er vandremuslingen der gør vandet klart, eller om det er vandmiljøplanerne der begynder at virke?, hvis det er tilfældet er det meget positivt. Lakseprojektet er stadig inde i en økonomisk krise. I Sportsfiskeren`s september nummer kunne man læse at problemet for lakseprojektet er at Randers kommune har skåret ned på deres tilskud. Randers kommune har siden starten af projektet brugt et to cifret millionbeløb. Jeg syntes ikke det er i orden at Randers skal stå med den konklusion, jeg syntes faktisk at det er uanstændigt. De andre kommuner langs den nedre del af Gudenåen har de sidste 10 år høstet laksene i åen, uden at være med til at så. Der er kommunalvalg til oktober, jeg vil opfordre alle medlemmer til at starte en debat med de lokale politikere, i de berørte kommuner. Jeg tror det er den vej vi skal gå for at lave en bæredygtig selvreproducerende laksestamme i Gudenåen. SF i viborg kommune har vist det mod at tage stilling til en løsning ved den sidste spærring i Gudenåen. Søren Gytz Olesen, borgmesterkandidat i Viborg kommune, har lavet en pressemeddelelse, hvor han går ind for omløb fra Ans, og 90 % af vandet til Gudenåen. I Randers har Socialdemokraterne en holdning, og den lokale kandidat fra Langå, Malthe Larsen, som også er en af vores lodsejere, har givet udtryk for at han vil sætte sig grundigt ind forholdene omkring spærringen af Gudenåen. Det er blevet besluttet at skære grøde i Gudenåen, i første omgang ned til Jernbanebroerne. Jeg syntes man skulle fortsætte nedstrøms, hvis det sænker vandstanden, vil det give endnu bedre betingelser for de nye kolonier af uddøde vandplanter som er ved at etablere sig på ny, det vil så give endnu bedre betingelser for fiskene og vores hobby. Vi har fået et rigtig dejligt klublokale i Langå kulturhus, jeg håber rigtig mange vil komme til vores klubaftener, også de nye medlemmer vi har fået ind. Det vil være med til at vi er en forening hvor vi er sammen om en fælles interesse. Så tjek kalenderen på hjemmesiden og se hvad der sker. Knæk og Bræk resten af sæsonen Lars Kielsgaard

4 Bestyrelsesseminar 2009 Tekst: Søren H Mogensen Igen i år besluttede bestyrelsen at vi godt kunne bruge et weekendmøde for at drøfte nogle af de emner som vi ikke når på almindelige bestyrelsesmøder. Lørdag den 22/8 mødtes vi til morgenmad i klublokalerne på lokalsamfundet. Dagens punkter var: 1) Kontraktopbygning samt overskudsdeling, er der forskel mellem Gudenå og Lilleå?? Bjarne informerede. Revisorer inviteres til næste bestyrelsesmøde for at fortsætte diskussionen. 2) Samarbejde med kommuner, hvordan går det? Vi vil prøve at lave et formaliseret samarbejde med foreninger/kommuner langs Lilleåen. Lars K og Ole P arbejder videre. Samarbejde med Randers kører godt. 3) Vådenge ved Gudenåen, skal alle træer skoves? Poul Erik og Lars K arbejder videre for at se vi kan redde træerne på nord-siden af Gudenåen. 4) Kan fiskesæsonen forlænges ved nye tiltag? Eventuelt samarbejde med andre foreninger eller leje af søer.. Behandles på oktober bestyrelsesmøde. 5) Hvordan skal foreningen profilere sig: mange fisk, fine fisk, miljøvenlig?? Bred enighed om at vi skal profilere os på det miljømæssige. Ole P vil prøve at formulere et værdigrundlag for foreningen. 6) Havørreden har en central plads i vedtægter, men hvad med laksen?? Laksen bør også inkluderes i foreningens vedtægter, der bliver opstillet forslag til næste generalforsamling. Disse 6 små emner blev flittigt diskuteret, vendt og drejet, samt navne sat på hvem der skal forfølge de forskellige punkter. Bjarne skulle stå for frokost, det blev til hjemmebagte pitabrød fra Winner burger, de kan varmt anbefales. Kl 14 stoppede vi mødet og pakkede bilerne og tog til Simested Å hvor resten af lørdagen samt søndag formiddag skulle tilbringes. Spey havde sin fine Weber de luxe med så der blev grillet og drukket vin til den store medalje. Der blev også tid til at fiske dog uden held. Vandet var spritklart og alle var enige om at fiskene nok skulle komme frem sidst på aftenen når det var blevet mørkt. Det skete ikke, men vi gik alle med troen på at nu ville vi fange fisk. Aftenens dessert (Spey surprise) var grillede bananer. Herefter flækkes bananen, drysses med farin, overhældes med Whisky og så fløde eller vanilleis ovenpå. Spises/graves ud med ske.

5 Naturgenopretning Vilholt Mølle Tekst: Uddrag fra Skov og naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen har i flere år arbejdet på at genoprette Gudenåen ved Vilholt Mølle, hvor det gamle stemmeværk udgjorde den sidste totalspærring i Gudenåens hovedløb. Et usædvanligt flot stykke Gudenå er det synlige resultat af det store naturgenopretningsprojekt ved Vilholt Mølle mellem Silkeborg og Horsens. Vandet er krystalklart med masser af gydebanker til søørreder, som endelig kan vandre frit efter at det næsten 100 år gamle stemmeværk på tværs af Gudenåen er fjernet, og åen har fået frit løb. Formålet med projektet: Fjernelse af opstemning og genskabelse af 1500 m å-strækning. Forbedre de fysiske forhold i Gudenåen. Give fisk og andre vandlevende smådyr fri vandring i åen. At bidrage til gennemførelse af EU s Vandrammedirektiv. At sikre fri passage for kanoer og andre både. At formidle de kulturhistoriske interesser. Genopretningen er gennemført under størst mulig hensyntagen til habitatområdet og til den gældende fredning. Der er således i 2008 gennemført en ny fredningssag. Anlægsarbejderne er igangsat i august 2008, og projektet afsluttet i juni Nyheder fra Sportsfiskeren Det vrimler med fisk ved det retablerede stryg ved Vilholt Mølle i Gudenåen. Den fantastiske nyhed kunne en begejstret Jan Kjærgaard, naturvejleder i Skov & Naturstyrelsen, berette om i går, tirsdag den 2. september. Ved elfiskeri har DTU Aqua og Horsens Kommune fanget ikke færre end stk ørredyngel på en kun 160 meter lang strækning ved det nye stryg. Stryget blev lavet sidste år i forbindelse med, at opstemningen ved Vilholt Mølle blev fjernet. Før den tid har man stort set ikke kunnet konstatere yngel på strækningen. Ifølge fiskeplejekonsulent Jan Nielsen har restaureringen ved Vilholt Mølle betydet en hundrededobling af ørredbestanden på strækningen. I en udtalelse til Østjyllands Radio onsdag siger han: - Jeg havde nok håbet, at der var nogle fisk, men jeg havde ikke drømt om, at der kunne være så mange, da vi igennem 30 år ikke har kunnet finde nogen fisk herude. Det er en kæmpe overraskelse, siger Jan Nielsen. Ifølge fiskeplejekonsulenten kan de flotte resultater fra Vilholt Mølle også opnås i andre åer, hvor man overvejer at fjerne opstemninger eller dæmninger. (/RED Hvad med Tangeværket?)

6 LSF s medlemskonkurrence 2009 Tekst og billeder: Bjarne Bach Så var det anden gang vi prøvede at lade vores medlemskonkurrence løbe over et døgn. Kortsalget og konkurrencen begyndte fredag kl. 18. Der var i år 63 deltagere (ud af en forening på ca 700 medlemmer!!??) De fleste kort blev solgt fredag aften, med nogle få lørdag morgen. den anden blev fanget af undertegnede lørdag eftermiddag. Billede fra præmieuddelingen. Kortsalget fredag Der var løbende indvejning på Langå Camping (tak for hjælpen Ervin). Dette gav også mulighed for at få fangsten lagt på køl. Der var nogle foretagsomme mennesker der benyttede lejligheden til en hyggeaften og nat på vores egen eng i toppen af rød zone. De fik selvfanget fisk (røget og ikke fra denne aften for der blev ikke fisket meget, mest hygget). Forsidebilledet på dette blad er med vinderen af juniorkonkurrencen Rasmus Mogensen, med en gedde på 64cm. og 1,815kg. Jeg overværede fangsten. Søren (faren) og jeg stod og snakkede og stille fra Rasmus lyder det: Far jeg har vist fisk på. Rasmus tog det meget roligt. Det samme kan ikke siges om farmand. Fangsterne dog uden laksen på de 3,2 kg. Som var taget med hjem. Fra rød zone, fredag aften. Der blev i år kun fanget 2 laks. Den ene på 73cm og 3,265kg blev fanget fredag aften og På næste side ses præmielisten. Der blev indvejet 2 laks, 9 havørreder, 1 gedde og en skalle. Efter konkurrencen var bedstefar Arne ved at filetere Nicolai s skalle, hvilket medførte nogle bemærkninger. Men som Arne sagde disse 100gram filer er 500 kr værd (præmien).

7 Vindere fra medlemskonkurrence Stefan Christensen, Laks 73cm 3,27kg. Orm Præmie: Gavekort 1500,- til Grejbiksen. Niels Bach, Havørred 73cm 4,80kg. Spinner Præmie: Gavekort 1500,- til Grejbiksen. Steffen Nielsen, Havørred 68cm 3,81kg. Flue Præmie: 1000,-kr. fra Sparekassen Langå Jannik Kristensen, Havørred 64cm 2,77kg. Spinner Præmie: Shimano symetre 4000r Lars Christensen, Havørred 61cm 2,73kg. Flue Præmie: Berkley spinnestang 10 Martin Jensen, Havørred 61cm 2,65kg. Wobler Præmie: Snowbee fangstnet Bjarne Bach, Laks 65cm 2,03kg. Reje Præmie: Plano systemboks Niels Bach, Havørred 55cm 1,98kg. Spinner Præmie: 300,- kr. fra Sparekassen Langå Erling Nielsen, Havørred 47cm 1,19kg. Orm Præmie: 200,-kr. fra Sparekassen Langå Junior: Rasmus Mogensen, Gedde 64cm 1,82kg. Spinner Præmie: Berkley spinnestang 9 Nicolai Borup, Skalle 28cm 0.345kg. Orm Præmie: 500,-kr. fra Sparekassen Langå Thomas Knudsen, Trøstepræmie for 4 genudsatte fisk: 3 skaller 1 gedde Præmie: 300,- kr. Fra Sparekassen Langå Efter konkurrencen var der grill på campingen. Der var deltagelse af ca. 30 personer. Vi fik nogle lækker højrebsbøffer med diverse tilbehør pølser mv. Jeg kan kun sige at de der ikke deltog, gik glip af god mad og godt fadøl og hygge. Vi var nogle der blev og hjalp Ervin med at tømme fadølsanlægget, så det ikke blev for gammelt. Vi vil gerne takke Langå Camping for et godt samarbejde ved vores medlemskonkurrence. Cykelsti mellem Langå og Fladbro Tekst: Bjarne Bach Som nogen lokale nok allerede ved en del om, skal der laves en ny cykelsti fra Langå til Randers. Det er meningen at cykelstien stort set skal ligge mellem jernbanen og Gudenåen (vores Gul Zone). Arbejdet med cykelstien, skal allerede begynde her i sidste halvdel af september. Der mangler dog stadig nogle enkelte tilladelser fra Banedanmark, så disse steder venter man med. Cykelstien bliver asfalteret i 2 meters bredde. Ved Jernbanesvinget, hvor åen løber tæt på banen, bliver der bygget en træ og betonbro henover. (Så kan vi jo altid fiske derfra ved højvande). På mødet om stien jeg var til, var de eneste der var bekymrede, beboerne i Skovlyst. De er bange for at når 2 meter af vejen bliver med asfalt, at folk så vil køre for stærkt. Så husk 15 km/t når I køre ned til vores parkering i Møllerens. Adgangen til vores sommerhus bliver meget bedre og vi slipper selv fremover at skulle vedligeholde vejen derud. Og vores adgang til hele Gul Zone bliver meget forbedret. Fra Stevnstrup siden bliver der 2 meter asfalt og resten af bredden på vejen bliver grus som Randers Kommune vedligeholder. Fra Langå siden bliver der kun adgang på gåben og cykel. Så vi er nok nogle der skal have opfundet en stangholder til cyklen (spørg formanden/red). Cykelstien er en forlængelse af den sti der nu slutter i Langå og går helt til Resenbro uden stort set at komme ud i den almindelige trafik. For dem som ikke ved det, ligger den fra Laurbjerg på den nedlagte jernbanedæmning helt til Resenbro allerede nu. Det er meningen at den skal videreføres til Hobro. Sådan at man kan cykle næsten hele vejen, uden at komme ud i den normale trafik. Det kan dog ikke undgås i Randers by. Vi glæder os til at se stien færdiganlagt, samt den lettere og lovlige adgang til Jernbanesvinget.

8 18 og 19 september Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl Præmieoverrækkelse fra kl Konkurrencestart fredag kl Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl Billetsalg: Grejbiksen Silkeborg. Q8 i Bjerringbro. Bamsebo Camping Langå Camping. Randers Jagt & Fiskeri Grejbiksen Trige Billetsalg slutter fredag kl Præmier for over kr Pris for begge dage Hovedsponsor Støt lakseudsætningerne i Gudenåen en Støt lak seu enå ne i Gud r e g n i n dsæt.dk aala guden ksen kun 150,- kr juniorer halv pris EKSTRA TILBUD Scierra pol. solbriller til halv pris

9 Norgestur 2009 Vi var 8 juniorer og 4 voksne med på turen til Bjerkreimselva i det sydlige Norge. Elven er ikke kendt for store fisk, men til gengæld mange små. Det måtte vi også sande. 7 laks og en havørred. Laksene var for de fleste under 1 kg. Juniorsiden (Tekst og billeder: Bjarne Bach) Ikke alle var lige dygtige med teltet. Som det ses på billedet herunder, blev nogle af laksene røget og fortæret på stedet. Vi tog af sted onsdag aften den 29. juli, og skulle være hjemme igen mandag den 3. august ved midnat. Men færgen var desværre 3½ time forsinket. Så vi var nogle der mødte trætte på arbejde tirsdag. Det blev nogle våde 4 dage i Norge. Det regnede stort set hele tiden. Men vi er vel outdoor folk, så det blev taget i stiv arm. Alle fik fisket en del, trods der var meget høj vandstand. Det var godt/heldigt vi tog til Bjerkreimselva, for i Mandal var der ingen fisk i zone 3, pga. for meget vand. Laks 0,8 kg. Jeppe smager på fisken. Trods det dårlige vejr, havde vi alle en rigtig fin tur. Det bliver jo nok ikke sidste gang vi taget til Norge. På næste side er der flere billeder og indtryk fra turen.

10 Campingkaravanen på vej hjem. Juniorklubben Morgenmad (selvglade lystfiskere). Fiskepause. Tørvejr i forteltet, formanden havde heldigvis taget campingvognen med.. Vi starter op med klubaftnerne som vi plejer i uge 43. Det vil sige onsdag den 21. oktober kl til Der bliver klubaftner onsdage i ulige uger. Den sidste aften inden jul bliver onsdag den 16. december. Og starter igen onsdag den 6. januar Vi vil inden juleferien tage på 2 fisketure. En kyst/fjord tur og en Put & Take tur. Der vil på nogle af klubaftnerne blive undervisning i fiskeetik, miljø mv. Det bliver i form af billeder mv. på vores projektor. Vel mødt til en ny vintersæson. Billede fra sidste vinter i klublokalet.

11 WEB-udvalgets hjørne Tekst: Ole Welling Hansen Hjemmesiden kører med et forholdsvis konstant besøgstal stigende tendenserog med næsten de samme lystfiskere i fangstindberetningen. Det kunne stadig være et ønske fra os, at få mange flere med på den elektroniske sag. Hvis der er ønske om viden på det digitale område, ser jeg, at der i Langå aftenskoleregi tilbydes kurser, hvor bla. Digital billedbehandling bliver gennemgået. Der er vel nok nogle af jer lystfiskere, som måske holder sig lidt tilbage grundet manglende viden på dette område? Selv vil jeg helt sikkert med stolthed lægge alle mine egne fangster ud. Dog jeg er ikke helt enig med min fiskegud om, hvordan man fanger en ørred. Udtrukne vindere: (Gavekort på 300 kr til Grejbiksen) Marts Ole Knudsen, Som den Fangede en Havørred på 69.0 cm med en vægt på kg April Poul Erik Jensen, Som den Fangede en Laks på 97.0 cm med en vægt på kg Maj "0 - Fiskeren", Bjarne bach, Som den Fangede en Laks på 94.0 cm med en vægt på kg Juni Martin Bahr, Som den Fangede en Havørred på 65.0 cm med en vægt på kg Juli Carsten Jensen, Som den Fangede en Havørred på 67.0 cm med en vægt på kg Præmierne kan afhentes i Grejbiksen Trige, mod forevisning af legitimation samt en kopi fra denne side. Besøgsstatistik: Status på hjemmesidens besøgstal: Juli 2009 Gennemsnit pr dag 195 (max 242) besøgende I alt 6062 besøgende. August 2009 (Til den 26.) Gennemsnit pr dag 197 (max 249) besøgende I alt 5125 besøgende I August måned 2008 var der gennemsnitlig dagligt 156 direkte besøgende med et max. på 223. Som sammenligning var dette tal for August 2007 på 67 direkte besøgende med et max. på 89. Venlig hilsen og knæk og bræk Ole Welling Hansen (LSF WEB-master) (Samt mine to gæve udvalgskollegaer Søren og Ole)

12

13 September Oktober November December Ti 1 On 2 To 1 Fr 2 Sø 1 Ma 2 45 Ti 1 Bestyrelsesmøde On 2 Junioraften To 3 Lø 3 Ti 3 Bestyrelsesmøde To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 4 Ma 5 41 On To 5 4 Junioraften Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 37 Ti On 7 6 Bestyrelsesmøde Fr 6 Lø 7 Sø 6 Ma 7 50 Ti 8 On 9 To 8 Fr 9 Sø 8 Ma 9 46 Ti 8 On 9 To 10 Lø 10 Ti 10 To 10 Senioraften Fr 11 Lø 12 Sø 11 Ma On 11 To 12 Senioraften Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma Ti 13 On 14 Fr 13 Lø 14 Sø 13 Ma Ti 15 Bestyrelsesmøde On 16 To 15 Fr 16 Sø 15 Ma Ti 15 On 16 Junioraften To 17 Lø 17 Ti 17 To 17 Fr 18 Gudenåkonkurrencen Lø 19 Gudenåkonkurrencen Sø 18 Ma On 18 Junioraften To 19 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma Ti 20 On 21 Juniorklub Fr 20 Lø 21 Sø 20 Ma Ti 22 On 23 To 22 Fr 23 Sø 22 Ma Ti 22 On 23 To 24 Lø 24 Ti 24 To 24 Juleaften Fr 25 Lø 26 Sø 25 Ma On 25 To 26 Senioraften Fr 25 Juledag Lø Juledag Sø 27 Ma Ti 27 On 28 Fr 27 Lø 28 Sø 27 Ma Ti 29 On 30 To 29 Senioraften Fr 30 Sø 29 Ma Ti 29 On 30 Lø 31 Sidste fiskedag i LSF 2009 To 31 Nytårsaften 22 arbejdsdage excl. 4 lørdage 22 arbejdsdage excl. 5 lørdage 21 arbejdsdage excl. 4 lørdage 22 arbejdsdage excl. 3 lørdage

14 Nyttige oplysninger: Mindstemål og fredningstider cm Fra Til Havørred 40 31/10 1/3 Bækørred 40 31/10 1/3 Laks 60 31/10 1/3 Sandart 50 30/4 1/6 Helt 36 31/10 1/2 Gedde 40 31/3 1/5 Aborre 19 Ål 45 Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri forbudt i Gudenåen. Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri forbudt i Lilleåen. Bådudlejning: Båden i Udbyhøj kan lejes for 50 kr. pr. dag + benzin. Henvendelse til: Jørgen Nielsen Vinkelvej 1 st.th. Langå Tlf Alu-jollen på trailer kan lejes For 150 kr. pr. dag + benzin Alu-jollen må ikke bruges i vores eget fiskevand. Henvendelse til: Bjarne Bach Væthvej 51, 8870 Langå Tlf / LSF s Adresse: Langå Sportsfiskerforening Bredgade 4, 1. sal 8870 Langå Web: Forside billedet: Rasmus H Mogensen Hans første gedde. Hytten: Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggende i et naturskønt område mellem Langå og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan lejes til favorable priser. Så hvis du/i har lyst til en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, er I meget velkomne. Kan lejes af alle. Beskrivelse af hytten: Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 4 sovepladser, mulighed for at slå telt op. Der er gasblus og lamper, samt brændeovn og ved leje af generator også el. Der forefindes tørkloset. Der er mulighed for at få fisk frosset ned hos Kaj Nielsen. Lejer skal aflevere hytten i rengjort stand. Henvendelse om leje: Kaj Nielsen Fælledvej 2 G, 8870 Langå Tlf.: Priser: Døgn: Weekend: Uge: Hytten 250 kr. 400 kr. 800 kr. Annekset 100 kr. 200 kr. 400 kr. Generator: 25 kr. pr. døgn + brændstof. En bugtaler optrådte med en lille dukke på knæet. Dukken kom med den ene fluefiskervits efter den anden. Til sidst er der en fluefisker blandt publikum, som rejser sig og siger: - Vi fluefiskere er slet ikke så dumme, som du påstår! - Nej, sagde bugtaleren, men det er jo heller ikke så alvorligt ment. Det er jo kun for sjov. Hold din mund. Det er ikke dig, jeg taler til, det er til den lille laban, du har på skødet... /Bjarne Vigtige datoer 18-19/9: Gudenåkonkurrencen. 21/10: Junioraftener starter. 29/10: Senioraftner starter. 31/10: Sidste fiskedag i sæsonen.

15 Afsender: LSF, Væthvej Langå

Optimisten. Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang

Optimisten. Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Juni 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers SØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail.

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers SØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail. LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Søren Holm Mogensen - Næstformand Skovbakken 4, 8870 Langå Tlf.: 24663376 E-mail:

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter:

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Lars Spey Christensen - Næstformand Villavej 66, 8870 Langå Tlf.: 86462117 E-mail:

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 1 - Maj 2011-26. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Lars Spey Christensen

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Dagsorden Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W Hansen. I oplægget

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3 - December 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå Sporrttsffi iskerrfforreni ing NNr r... 22 - DDeecceembbeer r 22001122-2277... åår rggaanngg LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen - Næstformand

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live. LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Peter H Fosgerau- Næstformand Ryttervej 12, 8450 Hammel Tlf.: 26371904 E-mail: peter196@live.dk

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Orientering

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers NØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail.

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers NØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail. LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Søren Holm Mogensen - Næstformand Skovbakken 4, 8870 Langå Tlf.: 24663376 E-mail:

Læs mere

Langå Sportsfiskerforening Nr. 2- August 2006-21. årgang

Langå Sportsfiskerforening Nr. 2- August 2006-21. årgang Optimisten Langå Sportsfiskerforening Nr. 2- August 2006-21. årgang LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren Holm Mogensen - Næstformand

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live. LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Peter H Fosgerau- Næstformand Ryttervej 12, 8450 Hammel Tlf.: 26371904 E-mail:

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Langå Sportsfiskerforening Nr. 3- December 2006-21. årgang

Langå Sportsfiskerforening Nr. 3- December 2006-21. årgang Optimisten Langå Sportsfiskerforening Nr. 3- December 2006-21. årgang LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren Holm Mogensen -

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2007-22. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2007-22. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2007-22. årgang LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren Holm Mogensen -

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft,

Læs mere

Gudenåens fremtid. vores webmarster gerne hjælpe, og vi planlægger at holde en klub aften hvor der vil være introduktion til hjemmesiden.

Gudenåens fremtid. vores webmarster gerne hjælpe, og vi planlægger at holde en klub aften hvor der vil være introduktion til hjemmesiden. Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - December 2011-26. årgang LSF 75 år Gudenåens fremtid Siden sidst Endnu en fiskesæson er slut, den femoghalvfjersende i klubbens historie. Der har igen i år

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009.

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Så er der igen gået et år og det er tid til at gøre status. 2009 har budt på udfordringer i form af meget grøde i åen, sløjt sommerfiskeri

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Per Hougaard med laks fanget 16.juni 2016, 4,7kg og 78cm. Juli-August 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening er stort set gået

Læs mere

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere,

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere, G.F.F. NYT. Bestyrelsen for 2010: Formand: Søren Drachmann Dybdalsvej 7a 8641 Sorring Tlf. 21 62 40 74 Næstformand / sekretær: Torben Blohm Thorsøvej 21 8882 Fårvang Tlf. 86 87 18 33 Kasserer: Torben Kristensen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31 Orientering 2014 [Indsæt dato] Bestyrelsen 2015 Formand: Jan Snejbjerg Jensen Asgårdvej 33, 7800 Skive - Tlf. 40 90 39 49 Mail: jan.snejbjerg@gmail.com Næstformand: Thyge Andersen Ulkærvej 34, 7840 Højslev

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015

45. årgang - nr.2 April 2015 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 2008 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Ørredfonden har rundet de 37 år og trives stadig. Gudenåens Ørredfond har i 2008: opfyldt udsætningsplanen for

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Vi har haft en fantastisk sstart på laksefiskeriet i Gudenå. Laks 13,23kg 108cm fanget af Søren Agesen 23. april 2017 årets største indtil videre.. Maj

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Vilholt Mølle. Genopretning af Gudenåen. Skov- og Naturstyrelsen

Vilholt Mølle. Genopretning af Gudenåen. Skov- og Naturstyrelsen Genopretning af en Formålet med projektet Genopretning af en Fjernelse af opstemning og genskabelse af 1500 m å-strækning Forbedre de fysiske forhold i en Give fisk og andre vandlevende smådyr fri vandring

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Vi har haft et fantastisk godt laksefiskeri i maj måned. Laks 9,6kg 97cm fanget af Gert Winther Molbech 17.maj 2017 på wobler. Juli August 2017 God

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

NR. 193 November ÅRGANG

NR. 193 November ÅRGANG NR. 193 November 2013 36. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG: BLADUDVALG:

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39/E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Medlemsblad for Fyns Trolling Klub FTK Debataften 6.september 2017 Til vor første klubaften efter sommerferien, var temaet DEBATAFTEN. Der var fremmødt

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 Emil Fisker med sin Danmarksrekord, fluefanget Rudskalle 43cm og 1.350g Medlem af Danmarks sportsfiskerforbund 16 2 REDAKTØRENS SIDE Kære læsere,

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 9. november 2016 omløbsstryget ved Møllebækken indvies det kommer til at give flere havørreder i Gudenåen omkring Bjerringbro. Foto: Erik Søndergaard

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere