Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2007-22. årgang"

Transkript

1 Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December årgang

2 LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf Søren Holm Mogensen - Næstformand Parkstien 2, 8870 Langå Tlf Bjarne Bach - Kasserer Væthvej 51, 8870 Langå Tlf Morten Andersen Østergade 29, , 8450 Hammel Tlf Lars Spey Christensen Villavej 66, 8870 Langå Tlf Torben Andersen Rougsøvej 7, 8900 Randers Tlf Ole Pilgaard - Sekretær Malerkrogen 33, 8450 Hammel Tlf Flemming Højfeldt Lodsejer Toftevænget 26, 8870 Langå Tlf Suppleanter: Martin Dalgaard Knudsen Esben Snarres Vej 3, 8900 Randers Tlf Poul Erik Jensen Skovlystvej 27, 8870 Langå Tlf.: Udvalg: Vandpleje: Lars Spey Christensen Formand Morten Andersen Martin Dalgaard Knudsen Bredpleje: Torben Andersen Formand Poul Erik Jensen Martin Dalgaard Knudsen Flemming Højfeldt PR-Optimisten: Lars Kielsgaard Søren Holm Mogensen Bjarne Bach Lodsejerudvalg: Lars Kielsgaard Bjarne Bach Flemming Højfeldt Juniorafdelingen: Bjarne Bach - Formand Jørgen Nielsen Lars Kielsgaard Knud Erik Vedel (Børge) Erik Nielsen (Stopper efter denne sæson) Poul Erik Jensen Ole Pilgaard - Kasserer Ørredfonden: Morten Andersen Holger Mosberg Gudenåsammenslutningen: Lars Kielsgaard Lars Spey Christensen Ferskvandsfiskeriforeningen: Lars Kielsgaard Web- Side: Ole Pilgaard Søren Holm Mogensen Ole Welling Hansen Fiskeribetjente: Kaj Nielsen Tlf.: Erik Nielsen Tlf.: Niels J. Hansen Tlf.: Bjarne Bach Tlf.:

3 Formandens side Fiskeriet har i år været rimeligt godt, det bedste de sidste 3 år. Specielt er der fanget flere laks end de 2 foregående år. Og det er mit indtryk at fangsterne er spredt rimeligt ud over hele sæsonen, selvom der har været nogle døde perioder. Det har også vist sig ved at der i år har været meget mere held ved indfangning af laks til avl. Der har også i år været problemer med at Dansk Center for Vildlaks ikke kunne få lov til at elfiske på alle Bjerringbros strækninger. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, så LSF stillede det krav at skulle der elfiskes skulle det være på ens betingelser. Det lykkedes heldigvis at nå til enighed, og elfiskeriet er gået rigtig godt og det nødvendige antal avlsfisk er i dag hos DCV på Brusgård. Lakseprojektet er inde i en ny fase, der er søgt om støtte hos de nye storkommuner, og Randers og Faurskov har reageret positivt, på den måde at der er sat et revisionsfirma til at gennemgå DCV`s regnskaber og når det arbejde er afsluttet vil de 2 kommuner tage stilling til hvor meget de vil involvere sig i projektet. Der er blevet elfisket 2 gange i Lilleåen og det nødvendige antal avlsfisk blev fanget, der var nogle steder langt mellem fiskene, men specielt ved tilløbene til Lilleåen stod mange store fisk og ventede på at gå op. På den anden tur blev der fanget 2 store hanlaks i parken ved Hadsten. Beslutningen om Tangeværkets fremtid er inde i sin sidste fase. Der er stillet ændringsforslag af Torben Hansen fra Socialdemokratiet. Tangeværket skal kun have 3 års forlængelse i første omgang, så må man se hvordan tingene er om 3 år. Gudenåcentralens ret til at etablere yderligere en spærring ved Kongensbro fjernes fra lovforslaget. Jeg håber det ender med at fornuften sejrer og tilladelsen kun bliver givet for 3 år, så arbejdet med at slippe Gudenåen fri kan starte om 3 år. Det vand der skal lukkes ud kan man så lukke gennem turbinerne indtil der ikke er mere. Nu er det også ganske vist at Tangeværket er en total spærring. Der er de sidste par måneder med tilladelse fra fiskeridirektoratet, opsat en fiskefælde i et af bassinerne i fisketrappen. Der er blevet fanget få havørreder i fælden. Og i hele perioden ganske få laks. Det viser med al tydelighed at trappen ikke virker, og dette års talfuskerier som Gudenåcentralen kom ud med i pressen med hensyn til en undersøgelse, opgang gennem trappen er hermed manet helt til jorden. Vandmiljøet går en hård tid i møde, regeringen har valgt at se helt bort fra Danmarks Miljø Undersøgelses anbefalinger til hvilke værdier der er acceptable i de danske vandmiljøer. Regeringen mener at værdierne kan være mere end det dobbelte, dette kan meget vel blive en katastrofe for miljøet, og er kun lavet for at tækkes landbruget. Vi har nogenlunde styr på afføring fra 5 mill mennesker, hvorimod det samme fra 26 mill svin bliver spredt ud på markerne. Samarbejdet med de nye kommuner langs vores fiskevande har været inde i en positiv udvikling. Vi har sammen med Hanne Wind Larsen fra Randers kommune afholdt et kursus i vandløbsrestaurering, hvor den praktiske del foregik ved Elbækken hvor mange tons sten blev lagt ud. Vi er i gang med at etablere et grønt partnerskab med Randers kommune og vi er blevet repræsenteret i Randers kommunes grønne råd. Vi har gennem Danmarks sportsfiskerforbund indsendt forslag til idefasen til Miljøcenter Midt. Vi har foreslået at der laves en helhedsplan for Lilleåen: Hvor er der spærringer? Hvor skal der laves sandfang? DFU s undersøgelser viser at Lilleåen kan producere det dobbelte antal smolt. For Gudenåen er forslaget at der på stykket fra Langå til Randers udlægges store sten og stenbunker. Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.n. Knæk & Bræk Lars Kielsgaard

4 Kortere vandring øger ikke smoltoverlevelse Uddrag fra Christian Dieperink s hjemmeside Baggrund I 2004 iværksatte Gudenåcentralen en række undersøgelser af fiskepassagen i Gudenåen ved Tange Sø. Formålet var at sikre, at beslutninger om den fremtidige fauna- og fiskepassage forbi opstemningen ved Tangeværket kunne hvile på et komplet og opdateret grundlag. Et meget afgørende punkt i vurderingen af fiskepassagen ved Tangeværket er betydningen af Tange Sø for de udvandrende ungfisk af ørred og laks (under ét betegnet smolt). Tidligere undersøgelser af radiomærkede smolt har vist, at kun ca. 10 % finder gennem søen. Og senest, i 2005, har smolt mærket i Tange Å - og derfor kun behøver vandre 1 km igennem Tange Sø - haft samme høje dødelighed, som fisk der skulle vandre igennem hele søen. Det nye spørgsmål var derfor, om den valgte mærkningsmetode, kirurgisk implantering af radiosender i bughulen, kunne have været afgørende for smoltens passage og overlevelse. Samtidig ønskedes det klarlagt, i hvilken grad dødeligheden var under indflydelse af vandringsafstanden gennem Tange Sø. Der blev derfor planlagt forsøg med mere skånsomme mærkningsmetoder og med forskellige udsætningspositioner i søen, der kunne afspejle vandringsvejens betydning. Resultater Genfangsterne af de mærkede smolt startede umiddelbart efter udsætningen, og fortsatte indtil den 27. maj, 33 døgn efter udsætningen. De fleste genfangster skete indenfor de første 10 dage. I alt blev i ungfiskeslusen registreret 94 mærkede laksesmolt fra udsætningsgrupperne 1-11, svarende til ca. 9 % af de mærkede fisk. Imellem grupperne varierede genfangsten fra 3 til 15 % (tabel 1). Foruden mærkede smolt blev også registreret 1985 vilde ørredsmolt og 99 vilde laksesmolt. Oprindelsen af de vilde laksesmolt er ukendt. Der var ikke statistisk signifikant sammenhæng mellem udsætningsgruppernes vandringsafstand og genfangstrate. Resultaterne i nærværende undersøgelse stemmer godt overens med tidligere gennemførte forsøg med smoltoverlevelsen i Tange Sø. Alle undersøgelser peger på at smoltens dødelighed under passagen af Tange Sø ligger indenfor 90 ± 5 %, uanset hvordan fiskene er mærket inden udsætningen. Det mest overraskende resultat var, at overlevelsen ikke varierede mellem udsætningsgrupperne. Der var en ensartet høj dødelighed i alle udsætningsgrupper, uanset afstand til søens udløb. Perspektivering Resultaterne har bekræftet, at søen dels forsinker smoltenes udvandring mod havet dels medfører at en stor del af smoltene dør som følge af prædation. Samtidig peger resultaterne på, at en kortere vandringsvej (ved et delvis omløb og en mindre sø) ikke vil påvirke smoltens dødelighed og kun vil påvirke forsinkelsen marginalt. Dette er kun et lille uddrag af Christian Dieperink s senest offentliggjorte undersøgelse foretaget for GUC. Læs den fulde ordlyd på: oltvandring.pdf Redigeret af Søren H Mogensen

5 Foredrag med Steen Ulnits Tirsdag den 26. februar 2008, kl på Langå Bibliotek Laks og havørred nære slægtninge og arge fjender Den kendte journalist, fotograf og foredragsholder belyser emnet dels biologisk med danske og udenlandske case stories - dels rent lystfiskermæssigt. Lars Kielsgaard fortæller om sidste nyt fra Gudenå-Sammenslutningen. Billetter á 50 kr. købes eller bestilles på forhånd på Langå Bibliotek fra den 4. februar (begrænset antal pladser). Langå Bibliotek, Bredgade 4, 8870 Langå, tlf. :

6 Testbro ved sommerhuset Tekst og billeder: Lars Kielsgaard og Søren H Mogensen I forbindelse med de våde enge ved Væth, har LSF fået tilladelse til at forbedre adgangen til fiskevandet fra Jernbanesvinget og nedstrøms ved at opsætte fiskebroer så man kan komme helt ud til grødekanten, dvs det skulle blive muligt at fiske mange steder hvor det i dag kun er muligt fra opankret båd. Den er meget simpel i konstruktionen og lavet af kasserede stilladsmaterialer. Hele konstruktionen består af 4 stk 4m lange rør der er banket ca 2 m ned i undergrunden. Vi har ingen erfaring i brobygning, men har tiltro til dette koncept. Problemet vil helt sikkert være en eventuel isvinter som vil kunne rive det hele væk. Hvis der er nogen i foreningen som har bedre ideer hører vi meget gerne på dem. Dagen bød for øvrigt på fantastisk vejr og nogle flotte billeder fra fotografen Lars Kielsgaard. Herover er den færdige bro som næsten er usynlig. Opstilling af broer er for foreningens egen regning. Derfor forsøger vi at gøre det så billigt og nemt som muligt. Vi har lige opsat en prøvemodel som står lidt opstrøms sommerhuset. Herunder Hoppesbros

7 Gudenåkonkurrencen 2007 Tekst og billeder: Søren H Mogensen Gudenå konkurrencen strakte sig i år over 2 dage så man fik natfiskeriet med. Arrangementet blev igen i år en stor succes. Indvejningen blev afholdt på sportspladsen i Langå hvor der var fremmødt lokale til at få arrangementet til at forløbe glat. Der var fuldt styr på det og der skal her lyde en stor tak til alle frivillige der hjalp med til at få alt til at forløbe planmæssigt. Der var i år mulighed for at købe grillmad og hygge sig i festteltet. Grillmaden blev positivt modtaget og der blev både spist, drukket og fortalt lystfiskerhistorier, se blot billeder herunder. Herunder en af de store laksedræbere, både på Langå, Bjerringbro og norske lakseelve, Lars Wies, for øvrigt fik han præmie for sin gedde. Tror I Sofa (Jørgen Nielsen) mistede den store?? Herunder den store vinder, både for junior og senior-konkurrencen med den største havørred fanget i Lilleåen. Fisken var 5.2 kg tung og gav blandt andet en gavecheck på 5000 kr til Grejbiksen.

8 LSF pokaler 2007 Tekst: Søren H Mogensen, billeder: Langå Camping Der er i år indvejet følgende rekordfisk af LSF s medlemmer på Langå Camping. Pokalerne overrækkes i pausen af Generalforsamlingen der afholdes den 7. februar For at få flere fisk frem i dagens lys forventer bestyrelsen at der bliver oprettet en medlems-portal på hvor det bliver muligt automatisk at uploade flotte billeder med gode/tossede/usandsynlige lystfiskerhistorier. Største havørred Fanget af Henrik Overby, Kjellerup, den 26/ på spinflue. Fisken målte 86 cm og vejede kg. Største gedde Der er ikke indvejet gedder på Langå camping i år, derfor uddeles der ingen pokal i denne kategori. Der er dog fanget gedder. Jeg har personligt hørt om én i bestyrelsen der havde et rigtigt godt hug på det rigtige sted, så det var bare med at nyde fighten medens den foregik langs bunden af Gudenåen. Skuffelsen var stor da det viste sig at være gal gedde. Var der nogen der sagde spey?? Største laks Fanget af Edmond Eriksen, Odense, den 9/ på spinflue. Fisken målte 92 cm og vejede kg. Største sandart Der er ikke indvejet sandarter på Langå camping i år, derfor uddeles der ingen pokal i denne kategori.

9 Moderfisk 2007 Tekst : Søren H Mogensen, billeder: Søren Kristensen Elfiskeri i Gudenåen Der er blevet elfisket i Gudenåen flere gange, både ved Bjerringbro, Ulstrup og Langå. Resultatet har i år været betydeligt bedre end sidste år. Især var det meget spændende at se at de nyudlagte sten nedenfor Ulstrup by straks begyndte at virke som lakseholdepladser hvorfra der blev elfisket en del laks. Fiskeriet efter laks har i år været betydelig bedre end sidste år. (Selv jeg har præsteret at fange laks, faktisk blev det til 3 stk). Elfiskeri i Lilleåen Søndag den 24/11 var der elfiskeri i Lilleåen. Fiskeriet foregik fra Ballebro og ned til Bidstrup gods. Der blev fanget en del fisk, ca 140 stk. Målet var 8 liter rogn som skulle stryges på stedet. Da dagen var forbi var der 6 liter i spanden. Det betød at det blev til en ekstra formiddagstur ned igennem parken i Hadsten den 9. dec. Jeg havde sidste år gennemført elfiskekursus, så jeg fik lov til at være elektrodefører på denne tur. Der var ikke så mange fisk, men der var flere rigtigt store. Blandt andet observerede vi mindst 3 stk store laks, ca cm. Den største havørred i båden var 82 cm, men der var en der var noget større, den valgte dog at stikke af da der kom strøm i vandet. Denne korte tur med middelhøj vandføring og kraftig strøm i åen gav kun få fisk, men det gav alligevel 2½ liter rogn så kvoten blev opfyldt. Fiskefælde i Tangetrappen Der er i år blevet ansøgt om sætte en fiskefælde i kammer 2 i fisketrappen ved Tangeværket. I stedet for at elfiske det mest af Gudenåen flere gange, ville det være nemmere og mere skånsomt at fange moderfisk på denne måde. Fælden blev opsat i midten af oktober hvor opgangen forventedes at være størst. Resultatet udeblev dog nærmest på det skammeligste indtil her i starten af december hvor vandføring/temperatur åbenbart passer bedre. Den sidste uge er der gået 55 havørreder og 9 laks i fælden, så nu er der nok ørredmoderfisk til at opfylde næste års udsætningsplaner. Følgende resume er blevet fremsendt til LSF. RESUME Fældens indretning har været velegnet til fangst af opvandrende havørreder og laks i fisketrappen. Fælden har været let at betjene ved rensning og tømning. Fældens kapacitet har harmoneret med tømningsintervallerne. Der har ikke været nogen skade eller dødelighed hos moderfiskene i fælden. BSFs tømninger af fælden har forløbet præcis efter planen og der blev systematisk ført logbog ved hver tømning. Fælden har været aflåst konstant, imellem tømningerne, og låsen har ikke været forsøgt opbrudt. Alle nøgler blev returneret til Gudenåcentralen. Fælden har fungeret meget tilfredsstillende i perioden. Fælden blev besigtiget af Fiskeriinspektoratet, og der blev rapporteret til relevante myndigheder efter tilladelsesperiodens udløb. De kortvarige sænkninger af vandstanden i fisketrappen, under tømning af fælden, har ikke medført skade eller dødelighed på de øvrige fiskearter i fisketrappens hvilebassiner. Moderfiskenes ophold i opbevaringsbassinet har fungeret tilfredsstillende. Fiskene var sunde og sygdomsfrie ved afhentningen. Der her har ikke været dødelighed under opholdet. Opbevaringsbassinet indeholdt det antal havørreder, der var registreret sat i. Ved afhentning d. 14. dec. blev 26 havørreder, sat fri i fisketrappen. De var ikke modne. 37 modne havørreder blev bragt til Skibelund, for afstrygning lørdag morgen d. 15. dec. Alle deltagerne har fået denne opgørelse. De har samlet evalueret erfaringerne, og har opsamlet forbedringsforslag til fremtidige fældebefiskninger af moderfisk.

10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Langå SportsFiskerforening Torsdag den 7. februar 2008 kl på Langå Kro Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Orientering fra juniorafdelingen, (herunder aflæggelse af regnskab), udvalg og eksterne sammenslutninger. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Orientering om budget og regulativ for fiskeriet. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Søren Holm Mogensen ---- Modtager ikke genvalg. Lars Spey Christensen ---- Modtager genvalg. Torben Andersen ---- Modtager genvalg. Morten Andersen ---- Modtager genvalg. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg: Martin D. Knudsen ---- Modtager genvalg. Poul Erik Jensen ---- Modtager genvalg. 9. Valg af 1 revisor. På valg: Steen Nørgaard ---- Modtager genvalg 10. Forslag til vedtægtsændringer. Ingen indkomne forslag 11. Indkomne forslag i øvrigt. 12. Eventuelt.

11 Regulativ Foreningens fiskevand Stk. 1. De af foreningens medlemmer, der er i besiddelse af et gyldigt statsligt fisketegn, har ret til at udøve lystfiskeri overalt i de vande, hvor foreningen har erhvervet fiskeret. Fiskevandet er opdelt i følgende zoner og med følgende restriktioner: Rød zone Øvrige zoner : Forbeholdt medlemmer. : For alle medlemmer samt indehavere af dagkort til den aktuelle zone. Stk. 2. Rød zone er opdelt i 1 delområde i Lilleåen og 1 delområde i Gudenåen: a) højre bred af Lilleåen fra Løjstrup Dambrug og nedstrøms til jernbanebroen og b) Peter Møllers Eng. Stk. 3. Grøn zone er beliggende i Gudenåen og er opdelt i 2 delområder: a) venstre bred af Gudenåen fra Porskær (skilt) og nedstrøms over Åbro til skel mod planteskolen og b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 200 m opstrøm for Åbro og nedstrøms til grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro. Stk. 4. Gul zone er opdelt i 3 delområder i den nedre del af Gudenåen: a) venstre bred af Gudenåen fra skel mod Langå Bådelaug og nedstrøms til skel til haver ved Amtmand Hoppes Bro, b) venstre bred fra Amtmand Hoppe Bro til skilt overfor Frisenvold Laksegård og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms Amtmand Hoppes Bro til ca. 100m nedstrøms brændenælderne. Stk. 5. Grå zone er opdelt i 2 delområder i Lilleåen og 2 delområder i Gudenåen: a) venstre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen og b) højre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen, c) højre bred af Gudenåen fra grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro og ca. 900 m nedstrøms til skilt ved grøft og d) venstre bred af Gudenåen fra den nye jernbanebro og nedstrøms til og med Smedens Eng. Stk. 6. Blå zone (Lilleåen opstrøms Løjstrup dambrug) med 2 delområder: a) venstre bred af Lilleåen fra landevejsbroen ved Laurbjerg og nedstrøms til Løjstrup Dambrug og b) højre bred af Lilleåen mellem skilte nedstrøms landevejsbroen og opstrøms Løjstrup Dambrug. 2. Fredning - mindstemål Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5 Fra den 1. november til den 28/29. februar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Gudenåen. Fra den 1. november til den 31. marts (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Lilleåen. Mindstemålet for bækørreder er 40 cm. Nedfaldsfisk er fredet i foreningens fiskevand og skal derfor straks genudsættes. Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter naturligvis overholdes. 3. Øvrige forhold Stk. 1. Stk. 2. stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Hunde og jagtgeværer må ikke medføres ved fiskeri. Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra båd må kun foregå på foreningens fiskevand. Fra solopgang til solnedgang må hver lystfisker benytte 1 stang. Fra solnedgang til solopgang er der ingen begrænsninger. Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt. Fiskeri med rogn er forbudt. Fiskeri med garn, ruser og lignende faste eller drivende redskaber er forbudt. Der må højst samlet hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred, laks og stalling) pr. fisker pr. døgn, idet regnbueørreder er undtaget. Fiskekortet (medlems- eller dagkort) er strengt personligt. Fiskekortet, det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiskeriet og skal forevises på forlangende overfor enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lodsejerkort eller kontrolskilt. Alle uanset alder skal være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlemskort. Medlemmer kan dog medtage børn, op til 12år. Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt. Enhver vadning i op- eller nedstrøms retning i området mellem sivkant mod frit vand og den egentlige åbrink er forbudt. For 2008 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinier i tidsrummet 29. marts 31. oktober.

12 Medlemskonkurrencen 2007 Tekst og billeder: Ole Welling og Søren H Mogensen LSF medlemskonkurrencen 2007 var efter min mening endnu engang en succes. Vejret var helt i top med høj sol og næsten ingen vind. I år blev der tilmed fanget fisk, så det var ikke nemt at vinde på indgangsbilletten. Vinderne fordelte sig som følger: Herunder følger stemningsbilleder fra dagen. Havørred: 1. Ulrik Andersen 2,86kg og 64cm (Præmie: Gavekort til Grejbiksen 3000kr) 2. Erik Schiøler 2,39kg og 60cm (Præmie: Gavecheck 1000kr. fra Langå Sparekasse) 3. Frank Johannesen 2,05kg og 60cm (Præmie: Scierrastang fra Grejbiksen) 4. Lars Kielsgaard Rasmussen 1,92kg og 56cm (Præmie: Ambassadeur Rocket fra Grejbiksen) Laks: 1. Stefan Christensen 1,89kg og 63cm. (Præmie:?) 2. Peter Christensen 1,68kg og 61cm. (Præmie: Shimano Super fra Grejbiksen) Juniorer 1. Nikolaj Borup Skalle 0,655kg og 36cm.

13 Indbydelse til morgenkaffe på Campingpladsen den 29/ Som noget nyt prøver vi at lave lidt socialt komsammen i samarbejde med Campingpladsen for at byde den nye sæson velkommen. Fiskeriet starter jo den 1/3 i Gudenåen, hvorimod dagkortsalget starter lørdag den 29/ Ideen er at vi mødes til rundstykker, kaffe og en lille en til halsen på campingpladsen. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu, men hold øje med hjemmesiden.

14

15 Løkke på flueline Årstiden hedder nu vinter, sæsonen i åen er ovre, og meget fiskeri er gået i dvale. Denne årstid danner basis for vintersyslerne. Det er nu fluelinen skal ses efter, og gøres klar til den nye sæson. Fluelinen har godt af at komme væk fra de små viklinger på hjulet og hænges op i store løkker, efter at den er blevet renset og smurt. Husk at gå dine løkker(loops) efter, og få lavet nye inden tiden skal bruges ved åen. Meget snart er det forår og de blanke begynder at indfinder sig igen.. Med nålen skal der nu laves et hul i kernen, som den splittede kerne skal trækkes igennem. Sæt nålen i kernen lige foran den coatede flueline, og med forsigtighed og tålmodighed skal nålen skubbes to-tre cm frem inde i kernen, og til sidst ud gennem siden på kernen. Go arbejdslyst Peder Pedersen Grejbiksen Læg fluelinen på bordet med ca.1 meter fri til arbejdsbrug. Tag baglinen, læg den dobbelt og lav en løkke. Linen skal være så stærk, at du kan trække coatingen af fluelinen. Tag fluelinen. Læg løkken på nylonlilen over fluelinens spids, træk løkken til cm nede på fluelinen. Hold godt fast i begge liner og træk med en jævn bevægelse i nylonlinen, så coatingen trækkes af fluelinen. Gentag om nødvendigt, hvis ikke al coating kom af i første træk. Hvis der sidder rester af coating, er det besværligt at lave løkken. Når fluelinens coating er fjernet, er du klar til at lave løkken. Med en nål, den bedste er C&F Designs 3-in-1 NailKnot Pipe, eller en tacklenål fra fluebindings-grejet, skal du splitte de yderste to cm af fluelinens kerne op. Hvis der sidder coatingrester, er det besværligt at splitte kernen op i tråde. Tag kun et par millimetre ad gange, da der ellers vil være knuder på de flettede tråde. Det kan kræve lidt tålmodighed. Når du har splittet de yderste to cm af kernen, deler du det opsplittede i to lige store dele. Klip den ene del væk helt nede ved kernen. Når man kun skal trække den halve tykkelse igennem kernen, er det meget nemmere, end hvis den ikke var delt. Når nålen er skubbet gennem kernen, skal du dreje og skubbe nålen, så den kommer så langt igennem, at hullet er blevet stort nok til, at du kan få din tråder igennem hullet. Når du har fået tråderen gennem hullet i kernen, er det værste overstået. Sæt nu den splittede del af kernen ind i tråderen og træk forsigtigt tråderen tilbage gennem kernen. Når du trækker kernen igennem sig selv, regulerer du størrelsen af løkken, og husk at stoppe i tide. Sæt din tråder eller noget andet ind i løkken, vikl fluelinen om hånden, og træk så til. Løkken skal nu låse sig selv ved at kernen strækkes, og du er sikker på, at den ikke går op ved brug. Det er let at trække kernen igennem og gøre løkken mindre, men det er næsten umuligt at trække den tilbage igen. Du skal nu sikre dig, at løkken holder. Med limen, Knot Preserver eller vinyllim, smører du et lag på kernen fra den coatede line op til løkken. Når limen er størknet lidt, kan den glattes ud med fingrene. Gentag processen, hvis coating og kerne ikke har en blød overgang. Lad limen tørre nogle timer, inden du spoler linen op på hjulet. De fleste kræver timer for at hærde.

16 LSF s Juniorforening (Tekst og billeder Bjarne Bach) Vi er kommet godt i gang med junioraftnerne. Vi har fået et par nye medlemmer. Vi har indkøbt nye materialer til spinnerfremstilling og til selvbyg af fiskestænger. Hvis man ønsker selv at bygge en fiskestang koster det en lille egenbetaling. alle seniorer og inviteret med. Det bliver nok torsdag den 28. februar. Hvis Peder ellers har tid? Den årlige tur til Gjerrild bliver fra den 16. maj til den 18. maj Stangbygning i seniorklubben, er også muligt for jer juniorer. Billeder her på siden er fra Gjerrild tur Aftenhygge på stranden i Gjerrild Junioraftnerne foregår på torsdage kl til 21.00, i ulige uger. Vi holder dog ferie i uge 7. Vi tager til en Put & Take en lørdag her i januar eller begyndelsen af februar. Der bliver også en tur til Grejbiksen i Trige inden fiskesæsonen starter. Der er Tilmelding til turen kan allerede ske til mig på Det er gratis at deltage, man skal kun selv medbringe madpakke til fredag aften, samt sovepose, egnet tøj og fiskegrej.

17 Årets Junior: Jeff Mortensen Tekst og billeder: Lars Kielsgaard, Søren H Mogensen og Bjarne Bach Han kan også fange fisk. Jeff Mortensen Søvej Langå, er af Langå sportsfiskerforening blevet valgt til årets junior. Jeff har i løbet af 2007, deltaget i alle de junior aftener og fisketure som vi har arrangeret. Jeff fik et fiskesæt i gave for udnævnelsen. At han også det sidste år er begyndt at udvise stor tålmodighed med fiskeriet, beviste han på vores juniortur til Norge. Trods manglende fangster fiskede Jeff tålmodigt fra tidlig morgen og til sen aften, de tre dage i træk, som vores tur varede. Vi er sikre på at belønningen vil komme i 2008, og jo nok på det nye fiskesæt. Knæk og bræk Jeff i Jeff og Daniel fra sildetur ved Kanaløen (Manden med det store fiskemål = Børge) Jeff blev valgt fordi han altid møder op med et godt humør og et stort gå på mod. Jeff på de norsk klippe ved Mandalselven.

18 Kontingent 2008 Tekst: kasserer Bjarne Bach. Girokortene er allerede printet og udsendes i første halvdel af januar måned. Sætternissen har spillet et puds så der står 2 forskellige datoer. Kontingentet skal være betalt inden 20. januar. Betaler man efter denne dato, er det spildt indbetaling, for fiskekortet vil være ugyldigt. Gyldigt fiskekort kan kun generhverves, efter de i vedtægterne fastsatte regler. Kontingent for 2007 er (inclusiv fuldt kontingent til DSF): Seniorer: 1020 kr Pensionister: 695 kr Juniorer: 390 kr. Pas på girokortet for 2008, det kommer ikke i en kuvert, men bare som det ser ud herunder. Det er igen i år muligt at bruge home banking da det gyldige fiskekort er kortet udstedt af DSF.

19 Nyttige oplysninger Mindstemål og fredningstider cm Fra Til Havørred 40 31/10 1/3 Bækørred 40 31/10 1/3 Laks 60 31/10 1/3 Sandart 50 30/4 1/6 Helt 36 31/10 1/2 Gedde 40 31/3 1/5 Aborre 19 Ål 45 Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri forbudt i Gudenåen. Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri forbudt i Lilleåen. Bådudlejning: Båden i Udbyhøj kan lejes for 50 kr. pr. dag + benzin. Henvendelse til: Jørgen Nielsen Vinkelvej 1 st.th. Langå Tlf Alu-jollen på trailer kan lejes For 150 kr. pr. dag + benzin Alu-jollen må ikke bruges i vores eget fiskevand. Henvendelse til: Kaj Nielsen Fælledvej 2 G, 8870 Langå Tlf / LSF s Adresse: Langå Sportsfiskerforening Bredgade 48C 8870 Langå Web: Forsidebilledet: Vinterstemning 2006 ved jernbanesvinget (det var dengang der var buske på Væth siden af Gudenåen). Hytten: Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggende i et naturskønt område mellem Langå og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan lejes til favorable priser. Så hvis du/i har lyst til en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, er I meget velkomne. Kan lejes af alle. Beskrivelse af hytten: Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 4 sovepladser, mulighed for at slå telt op. Der er gasblus og lamper, samt brændeovn og ved leje af generator også el. Der forefindes tørkloset. Der er mulighed for at få fisk frosset ned hos Kaj Nielsen. Lejer skal aflevere hytten i rengjort stand. Henvendelse om leje: Kaj Nielsen Fælledvej 2 G, 8870 Langå Tlf.: / Priser: Døgn: Weekend: Uge: Hytten 250 kr. 400 kr. 800 kr. Annekset 100 kr. 200 kr. 400 kr. Generator: 25 kr. pr. døgn + brændstof. Julestemning i det lille hjem En familie sidder omkring bordet. Sønnen spørger faren, om han må stille et spørgsmål og faren svarer: "Selvfølgelig, min søn!" Sønnen spørger så sin far: "Far! Hvor mange slags bryster findes der?" Faren er lidt overrasket over spørgsmålet, men svarer: "Hmm, tja, der findes tre slags bryster. Når kvinden er i tyverne, er hendes bryster som meloner, runde og faste. I trediverne og fyrrerne er de som pærer; stadig dejlige, men de kan godt hænge lidt. Efter halvtreds er de som løg!" "Løg??" - Ja, når du ser dem, får de dig til at græde!" Konen og datteren, der havde siddet og lyttet til denne intelligente samtale, var ret naturlig lidt mopsede!! Efter nogen tid spørger datteren så sin mor: "Hvor mange slags tissemænd findes der?" Moren var lidt overrasket - selv om hun vel dybest set burde have forventet dette spørgsmål! Hun kiggede over på manden og svarede så datteren: "Nu skal du høre! Mandens tissemand gennemgår tre faser. Når han er i tyverne, er den som et egetræ, stor og hård. I trediverne og fyrrerne er den som et birketræ, bøjelig men til at stole på. Når han er på den anden side af halvtreds er den som et juletræ." "Et juletræ??" - Ja, helt udtørret og kuglerne er kun til pynt!"

20 Afsender: LSF, Bredgade 48C 8870 Langå

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Dagsorden Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W Hansen. I oplægget

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå Sporrttsffi iskerrfforreni ing NNr r... 22 - DDeecceembbeer r 22001122-2277... åår rggaanngg LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Langå Sportsfiskerforening Nr. 3- December 2006-21. årgang

Langå Sportsfiskerforening Nr. 3- December 2006-21. årgang Optimisten Langå Sportsfiskerforening Nr. 3- December 2006-21. årgang LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren Holm Mogensen -

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter:

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Lars Spey Christensen - Næstformand Villavej 66, 8870 Langå Tlf.: 86462117 E-mail:

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 1 - Maj 2011-26. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Lars Spey Christensen

Læs mere

Optimisten. Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang

Optimisten. Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2- September 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Juni 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Maj 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen - Næstformand

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live. LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Peter H Fosgerau- Næstformand Ryttervej 12, 8450 Hammel Tlf.: 26371904 E-mail: peter196@live.dk

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers NØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail.

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers NØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail. LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Søren Holm Mogensen - Næstformand Skovbakken 4, 8870 Langå Tlf.: 24663376 E-mail:

Læs mere

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang

Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3- December 2008-23. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Orientering

Læs mere

Langå Sportsfiskerforening Nr. 2- August 2006-21. årgang

Langå Sportsfiskerforening Nr. 2- August 2006-21. årgang Optimisten Langå Sportsfiskerforening Nr. 2- August 2006-21. årgang LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf. 86461171 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren Holm Mogensen - Næstformand

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Gudenåens fremtid. vores webmarster gerne hjælpe, og vi planlægger at holde en klub aften hvor der vil være introduktion til hjemmesiden.

Gudenåens fremtid. vores webmarster gerne hjælpe, og vi planlægger at holde en klub aften hvor der vil være introduktion til hjemmesiden. Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - December 2011-26. årgang LSF 75 år Gudenåens fremtid Siden sidst Endnu en fiskesæson er slut, den femoghalvfjersende i klubbens historie. Der har igen i år

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 3 - December 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers SØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail.

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Karsten Boddum-Olesen Fasanvej 6, 8930 Randers SØ Tlf.: 22929368 E-mail : karstenole@gmail. LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Søren Holm Mogensen - Næstformand Skovbakken 4, 8870 Langå Tlf.: 24663376 E-mail:

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind.

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Referat fra BSF generalforsamling 2016 Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55

Læs mere

Knuder af Anders Toft Jensen

Knuder af Anders Toft Jensen Knuder af Anders Toft Jensen Alle typer af monofile kunststofliner har ikke den samme brudstyrke i våd og tør tilstand. Linens brudstyrke angives i lbs (pund) eller kilogram, og er et udtryk for den dødvægt

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.

LSF s Bestyrelse: Udvalg: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live. LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Peter H Fosgerau- Næstformand Ryttervej 12, 8450 Hammel Tlf.: 26371904 E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 2008 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Ørredfonden har rundet de 37 år og trives stadig. Gudenåens Ørredfond har i 2008: opfyldt udsætningsplanen for

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009.

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Så er der igen gået et år og det er tid til at gøre status. 2009 har budt på udfordringer i form af meget grøde i åen, sløjt sommerfiskeri

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere,

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere, G.F.F. NYT. Bestyrelsen for 2010: Formand: Søren Drachmann Dybdalsvej 7a 8641 Sorring Tlf. 21 62 40 74 Næstformand / sekretær: Torben Blohm Thorsøvej 21 8882 Fårvang Tlf. 86 87 18 33 Kasserer: Torben Kristensen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere