Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling"

Transkript

1 Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

2 Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi Infrastruktur... 6 Handling... 6 Projekt: Genetablering af dansepladsen i Avnbølsned... 6 Afslutning... 7 Forord Med denne lokale udviklingsplan i hånden ønsker Landsbyrådet at sikre en positiv udvikling i Adsbøl Ullerup området. Når mennesket gerne vil forstå sin nutid, hænger det formodentlig sammen med, at det ønsker at gribe ind i den for at skabe en anden fremtid en vision. En vision er et drømmesyn, en fantasi om fremtiden. Men én af forudsætningerne for at gribe ind i nutiden er en forståelse af, hvorfor nutiden er blevet til dét, den er. Med fortiden som redskab søger man i en udviklingsplan at afdække og forstå de udviklingsforløb, der ligger til grund for nutiden, og som er medbestemmende for fremtiden. I det efterfølgende, tages udgangspunkt i de historiske og nutidige forhold, de stedbundne og menneskelige ressourcer i Adsbøl - Ullerup, for derefter at sammenfatte med aktuelle input og ønsker til fremtiden. Vi glæder os fortsat med det fremadrettede arbejde. Landsbylauget Beskrivelse, historie og analyse Nedenstående beskrivelse af området danner grundlag for udarbejdelse af vision og strategi: Geografi: Vi er et landsbysamfund bestående af de to landsbyer Avnbøl og Ullerup samt oplandet Bojskov og Rufas. Borgere: I området bor der cirka i alt 1000 borgere. Unge mellem 0-18 udgør cirka en tredjedel. Der har gennem det sidste årti været en negativ vækstkurve i antallet af borgere i vort område. Avnbøl-Ullerup Side 2 af 7

3 Beliggenhed: Vi ligger cirka 10 km fra Sønderborg centrum. Vi grænser op til Aabenraa Kommune, olleg har dermed en central placering i forhold til Sønderborg, Ger det nemtynråsten og Aabenraa. Med færdiggørelsen af den sønderjyske motorvej i 2012 kan man fra Avnbøl/Ullerup inden for en halv time komme til Flensborg i syd og Haderslev i nord. Med færgen fra Ballebro er Nordals kun en stenkast herfra. Endvidere kan man inden for en halv time opnå forbindelse med færgen til Fyn. Bebyggelse: Både Avnbøl og Ullerup rummer gamle bydele, hvoraf den gamle bydel i Ullerup skal fremhæves, idet der er fredede og bevaringsværdige huse. Byerne har også parcelhuskvarterer samt gennem Gråsten Andelsboligforening lejeboliger. Der forefindes enkelte uudnyttede byggegrunde - både til private og erhverv. Ud over boligbygninger findes erhversbyggeri. Landbruget står her for den overvejende del. Der er ydermere flere byggegrunde på vej. Forhold for børnene: Skole fra klasse, SFO, børnehave, dagpleje, legepladser og sportsplads. Skolegang for elever fra klasse foregår i Vester Sottrup der ligger cirka 4 kilometer fra Avnbøl/Ullerup. Da der forsøges at oprette et børneunivers har de forskellige institutioner et meget tæt samarbejde. Dette ses blandt andet til sommerfesten der arrangeres af børnehaven og skolen i fællesskab. Dagplejen besøger regelmæssigt børnehaven for at lette overgangen fra dagpleje til børnehave og for at skabe en synergieffekt institutionerne imellem. Fællesskab: Vi har et rigt klub- og foreningsliv for både børn og voksne: For eksempel, Bobs (klub for børn fra klasse), løbeklubben Tempo, cykelklubben Nix-Tempo, Husholdningsforeningen, Avnbøl- Ullerup Ringriderforening m.m. Der afholdes diverse arrangementer, som for eksempel ringridning, fastelavn (brandvæsnet), juletræsfest (Landsbylauget) m.m. Landsbylauget udsender AU-Posten 4 gange årligt, hvor alle gratis kan bidrage med artikler, og hvor der er kalender over arrangementer. Når der afholdes fællesarrangementer i Avnbøl/Ullerup er der altid stor opbakning. Vi har blandt andet fællesspisning på skolen hvor op imod 100 mennesker deltager. For første gang blev der i år (2010) afholdt Sankt Hans i Avnbølsned, et arrangement der blev planlagt af landsbylauget, skolen, SFO\'en og børnehaven i fællesskab. Cirka 90 mennesker dukkede denne aften op. Sådanne arrangementer er kun mulige ved at opgaven bliver løftet i flok. Det vil sige at vi som landsbylaug agerer som tovholder men har brug for frivillige i lokalbefolkningen til at hjælpe med det praktiske. Ullerup Kirke og kirkegården: Kirken i Ullerup ligger omgivet af gamle lindetræer i et bevaringsværdigt landsbymiljø, og er bygget i romansk stil. Størstedelen af den høje hvide bygning er fra år 1150 til og det karakteristiske rødstenstårn fra starten af 1900 tallet, gør kirken let genkendelig. På kirkegården med gravstæder rammet ind af gamle tujahække, ses bl.a. store familiegravsteder med imponerende mindesten samt mindesten fra de seneste århundredes krige som har haft stor betydning for sognets borgere. Brandstation i Ullerup: Ullerup Frivillige Brandværn har garage og undervisningslokale midt i Ullerup, bygget sammen med det gamle kommunekontor. Værnet har siden 1932 været en vigtig del af byen, både som skaber af tryghed og som aktivt samlingspunkt for en væsentlig del af borgerne i og omkring byen. Idag er der også medlemmer fra nabobyerne Avnbøl og Blans og værnet er en integreret del af beredskabet i hele Sønderborg kommune. De løser opgaver primært i det gamle Sundeved Avnbøl-Ullerup Side 3 af 7

4 kommune område. Værnet laver hvert år aktiviteter for området, hvor den årlige fastelavnsfest med typisk 100 udklædte børn er den største - en god måde at holde kontakten til lokalmiljøet og skabe bevidstheden om beredskabets tilstedeværelse. Indkøbsmuligheder: I Ullerup har vi tankstationen Q8. I Blans der ligger cirka 2 kilometer væk findes der en købmand og i Vester Sottrup, cirka 4 kilometer herfra kan vi handle i Brugsen. Privat erhverv: Vi har i vort lokalområde følgende erhverv repræsenteret: Håndværkere: Tømrer, VVS-installatør, Blikkenslager, Smed, Maler, Elektriker Indkøb (non-food): Brugskunst, Rideudstyr, Mobiltelefoner, Foder og udstyr til husdyr, Tøjbutik Indkøb (fødevarer): Tankstation, Grillbar Personlig pleje: Frisør, Massage Til bilen: Mekaniker, Dækcenter, Bil/trailer forhandler Ingeniørvirksomhed, Vagtbureau, Vognmand, Maskinfabrik, Sproglig oversættervirksomhed Naturområder: Avnbølsned: En lille statsskov på 43,8 hektar. Der går en skovvej gennem skoven men har ellers ikke nogen stier og er ret uigennemtrængelig. Skoven består af primært bøge- og asketræer. Tranekær: Et fredet moseområde i østlig retning mellem Ullerup og Avnbøl. Overskydende vand fra de omkringliggende marker bliver ført ind i området og giver derfor et solidt grundlag for et rigt dyreliv. Af dyr i området kan man bl.a. finde fasaner, ræve,.gæs og dådyr. Infrastruktur: Der er busforbindelser til alle tre større byer, samt nærliggende færgeforbindelse til Nordals. Den kommende motorvej har en til- og frakørsel tæt på Avnbøl. Der er cykelstier til landsbyerne omkring os. Historie: Avnbøl/Ullerup er en del af Sønderborg Kommune. Inden kommunesammenlægningen i 2008 var vi en del af Sundeved Kommune, som bestod af landsbyerne Vester Sottrup, Nybøl, Avnbøl/Ullerup og Blans samt opland. Sundeved Kommune blev dannet tilbage i 1970, hvor sognene Nybøl, Sottrup og Ullerup blev lagt sammen i en Kommune. Ullerup har således tidligere været et selvstændigt sogn med selvstændig kommune. Historien om vores område viser en udvikling fra at være et område med meget landbrug og mange små erhvervsdrivende til et område, hvor der i dag er store gårde og dog stadig flere små erhvervsdrivende. Derfor har området bevaret sit islæt med at have små erhvervsdrivende og den kommende motorvej kan være med til at fastholde denne udvikling og forhåbentlig også øge chancen for tilflytning af erhverv, da infrastrukturen vil gøre det nemmere at komme hurtigere længere væk. Bakkensbro Skole blev bygget i 1951/52 og fik sit nuværende navn i 1959, da man nedlagde Bojskov Skole. Indtil da hed Bakkensbro Skole Avnbøl-Ullerup Skole. Skolen er gennem årene blev udbygget og i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 Avnbøl-Ullerup Side 4 af 7

5 overgik 7. klasse til Nydamskolen, hvorfor skolen i dag huser fra 0. til og med 6. klasse. Ullerup Børnegård blev etableret tilbage i 1972 og er i dag stadig beliggende på Rosenvej og er normeret til 44 børn i alderen 2 år og 9 måneder og indtil skolestart. Ullerup Børnegård og Bakkensbro Skole arbejder i dag hen imod at blive et samlet børneunivsers. I 1901 åbnede man Sønderborg Banen med stop ved Avnbøl station. I 1965 blev stationen dog nedrykket til et trinbræt, som man fjernede i Grunden til at man fjernede dette trinbræt var at der var et sporskifte, som den danske stat ikke ville bruge penge på. Derfor valgte man helt at fjerne muligheden for at stige på toget i Avnbøl. I dag betyder det at man skal tage toget fra Sønderborg eller Gråsten. Infrastrukturen er gennem årene blev styrket af etableringen af vejen som går fra Blans, over Ullerup og Avnbøl mod Adsbøl samt hovedvejen mellem Sønderborg og Aabenraa. Den nye motorvej, som skal forbinde Alssundområdet med den nuværende motorvej ved Kliplev bliver etableret for at skabe en bedre infrastruktur i området. Det forventes at den er færdig i 2012, og der vil være en afkørsel ved Avnbøl. Vision Med udgangspunkt i ovennævnte beskrivelse og analyse, har Landsbyrådet formuleret en vision for lokalsamfundet Avnbøl-Ullerup, dvs. hvordan vi kan nytænke og udvikle vores landsbysamfund i positiv retning de næste 10 år frem: Avnbøl/Ullerup og opland er et lokalsamfund med en stærk vilje til at stå sammen om udfordringer og udvikling af lokalområdet. Det vil vi i fremtiden styrke og vi vil fortsat være en oase, hvor værdier som tryghed, rummelighed og fællesskab er i højsæde. Vi vil sikre at der er muligheder for alle aldersgrupper: Let adgang til naturen ved at puste nyt liv i Avnbølsned Et børneunivers / multihus som rummer legestue, børnehaven og skolen. Et sted hvor man skaber en rød tråd i børnenes liv. Et hus som om eftermiddagen/aften kan bruges til aktiviteter til unge, voksne, ældre og foreninger. Børneuniverset/multihuset vil være et naturligt udgangspunkt for ture til f.eks. Avnbølsned, som man via naturstier kommer til. I Avnbølsned vil der være en naturlegeplads for både børn og voksne. Gode vilkår for tilflytning- både private og erhverv skal have mulighed for at bosætte sig. Erhverslivet skal have gode muligheder for at udbygge. Foreningslivet er en synlig del af området. En god infrastruktur, som sikrer at man kan nyde det gode ved at bo på landet, samtidig med at man uden de store problemer kan komme til og fra arbejde, ud og handle mv. En intrastruktur som også tilgodeser de bløde trafikanter gennem cykel-gangstier, overgange mv. Have ældreboliger, evt. et oldekolle, så man kan blive i området, når man når den 3. alder. Avnbøl-Ullerup Side 5 af 7

6 Strategi For at nå visionen skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen. Nedenstående omfatter elementer, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen: 1. Infrastruktur Sikre bløde trafikanter. Sørge for at børn kan komme sikkert til skole uden at skulle krydse motorvejstrafik, evt. ved hjælp af tunneller. Udnytte at vi får en motorvejstilkørsel i baghaven. Etablere stisystem til Avnbølsned således at daginstitutionerne samt skolen bedre kan udnytte den natur vi har til rådighed. 2. Natur Etablering af danseplads i Avnbølsned. Mødested for beboere og rammer for arrangementet i omådet. Oprettelse af aktivitetskasser med værktøjer til at studere den natur der findes i Avnbølsned. Avnbølsned skal i anden fase udvides med en naturlegeplads. 3. Foreningsliv Vi ønsker at bevare eksisterende foreninger i området samt støtte op om evt. nye foreninger. Dette vil vi gøre ved at: 1. Vise foreningerne frem på hjemmesiden så det er nemt for nye og/eller interesserede borgere at overskue områdets foreningsliv. 2. Støtte op om foreningernes arrangementer og omtale dem på hjemmesiden, i AU-bladet samt skrive arrangementerne hjemmesidens kalender. 3. Fungere som bindeled eller matchmaker borgere, foreninger og arrangementer i mellem. 4. Erhverv Vi ønsker at bevare det erhverv og de arbejdspladser vi i dag har i området samt gøre det attraktivt for eksisterende virksomheder at udvide og for nye virksomheder at etablere sig. Dette vil vi gøre ved at: 1. Sikre erhvervsbyggegrunde tæt på den kommende motorvejsafkørsel. 2. Tilbyde alle virksomheder gode annonceringsmuligheder på hjemmesiden samt i AU-bladet. 5. Demografi Vi ønsker en positiv befolkningsvækst i området med alle aldersgrupper repræsenteret. Vi vil vende den nuværende negative vækstkurve ved at: 1. Kæmpe for bevarelse af skole og børnehave f.eks. gennem etablering af børneunivers. 2. Arbejde for byggegrunde til både privat og erhverv. 3. Arbejde for et multihus der kan virke som ramme for aktiviteter for alle aldersgrupper. 4. Arbejde for at fastholde de ældre i området. 5. Synliggørelse af området i medierne. Handling Projekt: Genetablering af dansepladsen i Avnbølsned Formål Vi vil genetablere dansepladsen i Avnbølsned, hvor lokalbefolkningen kan få nogle gode oplevelser og et fællesskab sammen. Man kan lave bålmad, sidde og hygge sig, udforske sine sanser og motorik. Avnbøl-Ullerup Side 6 af 7

7 Et sådan sted vil kunne bruges af borgere i alle aldersgrupper. Ydermere vil det kunne bruges af børnehaven og skolen til udflugter og undervisning. Etablering af et sådan område vil gøre vores landsby mere attraktiv for mulige tilflyttere samt herboende borgere. Udførelse og tidsramme - fase 1 Projektet finder sted i en statsskov. Arealet omkring dansepladsen ryddes maj Vi har fået accept fra Skov- og naturstyrelsen, som også er behjælpelig med at for at rydde de planlagte arealer. Ansvarlig: Andreas Hermann. Der skal opstilles øko-baser i foråret Ansvarlig: Jette Moos og Andreas Hermann. Der skal laves borde og bænkesæt samt såes græs i efteråret Ansvarlig Jette og Andreas Hermann. Fase 1 forventes færdigt i forår 2011 ansvarlig Andreas Hermann og Jette Moos. Planlægning af fase 2, som omfatter sansestien, påbegyndes når fase 1 er helt færdig. Finansiering Finansiering af projektet skal ske med egne midler og ved at søge diverse fonde og puljer. Derudover stiller de lokale borgere frivillig arbejdskræft til rådighed. Afslutning Vi glæder os til det spændende udviklings arbejde. Landsbyrådet i Avnbøl-Ullerup Avnbøl-Ullerup Side 7 af 7

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil 52 39 65 46 Mail: paul.johnsen@mail.dk www.undloese-lokal.dk Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst,

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Byfornyelsesprogram for Hørdum

Byfornyelsesprogram for Hørdum Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts 2014. Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Bakkensbro aktivitets- og Kultur Center Side 10

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere