Søtransporttjenesteeksport i ADAM, NR og BB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søtransporttjenesteeksport i ADAM, NR og BB"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 13. januar Søtransporttjenesteeksport i ADAM, NR og BB Resumé: Papiret ridser situationen i dag op, og foreslår hvordan vi kan sørge for at ADAMs værdier for eksport af søtransporttjenester overens stemmer med tallene fra Betalingsbalancen. Ligningerne er inddraget i modelversion OKT Revideret senest d. 16. januar Sat stjerne på Resume tilføjet sidste sætning. Bilagstabellen er revideret MOL13115 Nøgleord: søtransporttjenester, betalingsbalance Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 Indledning ADAMs variabel for eksport af søtransporttjenester (i løbende priser), Ess, er defineret på en måde der ikke automatisk har givet overensstemmelse med tallene fra betalingsbalancen. Brugere der har behov for at kunne forholde sig systematisk til tal for eksport af søtransporttjenester, som de fremgår af betalingsbalancen, Ess_bb, er dårligt hjulpet i den nuværende situation. Papiret præciserer hvori problemet består, og giver et forslag til hvorledes vi kan rette ADAM til på dette punkt, såvel data som model. Eksport af søtransporttjenester I betalingsbalancen indsamles data der udmøntes i tal for eksport af søtransporttjenester, Ess_bb. 2 I bilag fremgår hvorledes denne post underopdeles i søtransporttjenester vedr. personer, vedr. gods og hjælpevirksomhed. I nationalregnskabet gennemføres to behandlinger. Ved udarbejdelsen af tal for endelige år foretages en analyse af hvilke produkter (blandt de godt NRprodukter) som indgår i eksporten af søtransporttjenester. Denne analyse 3 betyder at den største del kommer fra produktion af søtransporttjenester i branchen søtransport ( og ). Men der indgår også hjælpevirksomhed til søtransport (522xxx), og desuden vurderes en del af eksporten at være reeksport af søtransporttjenester. Fra IO-matricerne kan vi finde (tilgangen) importen opdelt på konkurrerende erhverv Skibsfart (NR-brch: ), ført til anvendelse i eksport, hvilket præcis giver reeksporten af skibstransporttjenester, Mss_Ess. 4 Ved udarbejdelsen af tal for foreløbige år benyttes år-til-år stigningen i årssummerne fra det kvartalsvise NR til at videreføre de endelige års værdier af Ess (og Xqs_Es). I ADAM har vi hidtil i datagenereringen benyttet definitionen = _ I modellen pt. er fess eksogen og Ess defineret som endogen pris (= pxqs) gange fess. 2 Dette gælder tilbage til Før 2005 kan vi finde tal for denne eksport i Abasen, under koden L , jf. bilag. 3 I bilag gengives en analyse for et af de senere år. 4 Se i GAUSS-udtræksprogrammet DanEss_nr_2005t2011.g beliggende under stien G:\Datop2014\NRbanker\IO\data\.

3 3 Forslag: data På baggrund af ovenstående beskrivelse vil det give mere retvisende tal hvis vi i datagenereringen definerer ( )= _ + _ + _ hvor _, reeksporten, tages fra IO-matricer, og vi residualdefinerer _ = _ ( _ + _ ) Tabel med værdierne i millioner kroner for de seneste år i løbende priser: år Xqs_Es Xqz_Ess Mss_Ess Ess_bb Ess, pt. Forskel * * Note: Tal for årene 2012 og 2013 er foreløbige jf. NR, og endelige for tidligere år. For foreløbige år må vi finde en passende metode til at fastlægge værdierne af Xqs_Es og Mss_Ess. Forslag: model I modellen, version OKT2014, inddrages følgende ligninger i IO-ligningerne for de relevante tilgange fxqs, fms hhv. fxqz. Xqs_Es = pxqs * axqs_ess * fess, hvor axqs_ess = Xqs_Ess / (pxqs * fess) dvs. pxqs * axqs_ess * fess skal erstatte fess*pess i I-ligningen for fxqs. Mss_Ess = pmss * amss_ess * fess, hvor amss_ess = Mss_Ess / (pmss * fess) dvs. amss_ess * fess skal tilføjes sidst i I-ligningen for fms Xqz_Ess = pxqz * axqz_ess * fess, hvor axqz_ess = Xqz_Ess / (pxqz * fess), dvs, axqz_ess * fess skal tilføjes sidst i I-ligningen for fxqz. axqs_ess = axqs_ess(-1) amss_ess = amss_ess(-1)

4 4 axqz_ess = axqz_ess(-1) pmss = pxqs pess = pxqs * axqs_ess + pmss * amss_ess + pxqz * axqz_ess erstatter ligningen pess=pxqs Konklusion Der er datamæssigt grundlag for at rette definitionen af variablen for eksport af søtransporttjenester, Ess, så dens værdier overens stemmer med tallene fra betalingsbalancen. Nye ligninger foreslås. De skal aftestes, og evt. rettes til inden lukningen af betaperioden for modelversion OKT2014. Litteratur <pt. tom liste> Bilag: Nye ligninger FRML _I fxqz = axqz_vma*fvma+axqz_vme*fvme+axqz_vmng*fvmng +axqz_vmne*fvmne+axqz_vmnf*fvmnf+axqz_vmnz*fvmnz +axqz_vmb*fvmb+axqz_vmqz*fvmqz+axqz_vmqs*fvmqs +axqz_vmqf*fvmqf+axqz_vmh*fvmh+axqz_vmo*fvmo +axqz_cf*fcf+axqz_cv*fcv+axqz_ce*fce+axqz_cg*fcg +axqz_cb*fcb+axqz_ch*fch+axqz_cs*fcs+axqz_ct*fct +axqz_co*fco+axqz_im*fim+axqz_ib*fib+axqz_it*fit +axqz_ikn*fikn+xqz_il/pxqz+axqz_e01*fe01+axqz_e2*fe2 +axqz_e3*fe3+axqz_e59*fe59+axqz_e7y*fe7y +axqz_esq*fesq+axqz_ess*fess $ FRML _I fxqs = axqs_vma*fvma+axqs_vme*fvme+ axqs_vmng*fvmng +axqs_vmne*fvmne+xqs_vmnf*fvmnf+axqs_vmnz*fvmnz +axqs_vmb*fvmb+axqs_vmqz*fvmqz+axqs_vmqs*fvmqs +axqs_vmqf*fvmqf+axqs_vmh*fvmh+axqs_vmo*fvmo +axqs_cf*fcf+axqs_cv*fcv+axqs_ce*fce+axqs_cg*fcg +axqs_cb*fcb+axqs_ch*fch+axqs_cs*fcs+axqs_ct*fct +axqs_co*fco+axqs_im*fim+axqs_ib*fib+axqs_it*fit +axqs_ikn*fikn+xqs_il/pxqs+axqs_e01*fe01+axqs_e2*fe2 +axqs_e3*fe3+axqs_e59*fe59+axqs_e7y*fe7y +axqs_ess*fess $ FRML _I fms = ams_vma*fvma+ams_vme*fvme+ams_vmng*fvmng +ams_vmne*fvmne+ams_vmnf*fvmnf+ams_vmnz*fvmnz +ams_vmb*fvmb+ams_vmqz*fvmqz+ams_vmqs*fvmqs +ams_vmqf*fvmqf+ams_vmh*fvmh+ams_vmo*fvmo+ams_cf*fcf +ams_cv*fcv+ams_ce*fce+ams_cg*fcg+ams_cb*fcb +ams_ch*fch+ams_cs*fcs+ams_ct*fct+ams_co*fco +ams_im*fim+ams_ib*fib+ams_it*fit+ams_ikn*fikn +Ms_il/pms+aMs_e01*fE01+aMs_e2*fE2+aMs_e3*fE3 +ams_e59*fe59+ams_e7y*fe7y+ams_esq*fesq+amss_ess*fess $ FRML _I pess = pxqs*axqs_ess+pxqz*axqz_ess+pmss*amss_ess $

5 5 Bilag: NRudtræk fra TA for 2011 anvid 6000 Sum af Vaerdi Kolonnenavne Rækkenavne Hovedtotal T ,931 20,931 T , ,011 T ,656,779 1,656,779 T ,477, ,477,084 T ,057 1,057 T , ,117 T , ,428 T , ,229 T , , ,269 T ,760 2,963,935 3,482,695 T , ,607 Hovedtotal 1,656, ,003,403 5,892, ,552,207 Bilag: Betalingsbalance udtræk for Løbende indtægter Søtransport Søtransport, person Søtransport, gods Søtransport, hjælpevirksomhed Løbende udgifter Søtransport Søtransport, person Søtransport, gods Søtransport, hjælpevirksomhed

6 6 Bilag: Tabel med Ess opdelt på Xqs_Es, Mss_Ess og Xqz_Ess. Tabel med værdierne i millioner kroner for de seneste år i løbende priser: år Xqs_Es Xqz_Ess Mss_Ess Ess_bb Ess, pt. Forskel Ess_abas * * Note: Ess_abas (abase-tal): L årligt tal. IO-matrix-tal, Mss_Ess: produktion fra brch til eksport. Reeksport: IO-import der konkurrerer m skibsfart, ført til eksport. Ess_bb: Statistikbankens tabel BB3, løbende indtægter, søtransport, lande i alt, for Før 2005 er indlagt tallet fra Xqs_Es fra IO-matricerne, aftalt m. PRJ. Xqz_Ess: residual bestem ved Ess_bb (Xqs_Ess + Mss_Ess).

7 7 Bilag: datagenereringsprogrammer i GAUSS DanEss_nr_2005t2011.g 5 /* */ /* */ /* */ aar = 05 ; aar4 = aar ; /* 1900;*/ do while aar4 <= 2011 ; xlsind = "G:\\Datop2014\\NRbanker\\IO\\data\\InputOutput" $+ ftos(aar4,"%0*.*lf",4,0) $+".xlsx"; mat_ud = "Ess_bop_" $+ ftos(aar4,"%0*.*lf",4,0); Xqs_Ess = xlsreadm(xlsind,"ik63:ik63",1,0) ; Ms_Ess = xlsreadm(xlsind,"ik181:ik181",1,0) ; D_Xqs_Ess = xlsreadm(xlsind,"ik63:ik63",2,0) ; D_Ms_Ess = xlsreadm(xlsind,"ik181:ik181",2,0) ; elio = (Xqs_Ess Ms_Ess D_Xqs_Ess D_Ms_Ess); save path = G:\Datop2014\nrbanker\io\data\; save ^mat_ud = elio; aar = aar + 1 ; aar4; aar4 = aar4 + 1 ; endo; Ess_nr_05t11.g 6 loadm path=g:\datop2014\io\; loadm mtransf, mtransf2, dmtransf; save path= g:\datop2014\io\; forsp ={"Xqs_Es","Ms_Ess","D_Xqs_Es","D_Ms_Ess"}; format /mb1 /ros; aar = 05 ; aar4 = aar ; /*1900;*/ do while aar4 <= 2011 ; s1 = "Ess_bop_" $+ ftos(aar4,"%0*.*lf",4,0); s3 = "Ess_nr." $+ ftos(aar,"%0*.*lf",2,0); loadm path=g:\datop2014\nrbanker\io\data\; output file= ^s3 reset; year=aar4; print "NAME " ftos(year,"%*.*lf",8,0); loadm ioa= ^s1; i = 1 ; do while i <= rows(forsp) ; s = forsp[i]; print $s ftos(ioa[i],"%*.*lf",16,3); i = i + 1 ; endo ; if aar == 99; aar = 0; 5 Beliggende under G:\Datop2014\NRbanker\IO\data\. 6 Beliggende under G:\Datop2014\IO\.

8 8 aar4 = 2000; else; aar = aar + 1 ; aar4 = aar4 + 1 ; endif; endo ; output file=slut.txt;

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Svar til FM om pensionsdata

Svar til FM om pensionsdata Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 17. august 2015 1 Svar til FM om pensionsdata Resumé: Papiret svarer på fire spørgsmål fra FM. 1 Behandlet på modelgruppemødet 2015.10.19.

Læs mere

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Pensionsgruppe udvalgsarbejde i 2015

Pensionsgruppe udvalgsarbejde i 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. januar 2015 1 Pensionsgruppe udvalgsarbejde i 2015 Resumé: Papiret opridser et forslag til genvækning af pensionsgruppen fra efteråret

Læs mere

Definitionen af inputs in brancherne

Definitionen af inputs in brancherne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 19. oktober 2009 1 Definitionen af inputs in brancherne Resumé: Vi danner nogle input-variabler for brancherne afledt af de IO-matrix

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Pensionsaktiver: hvem "ejer" hvad (i VP)?

Pensionsaktiver: hvem ejer hvad (i VP)? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 15. november 2013 1 Pensionsaktiver: hvem "ejer" hvad (i VP)? Resumé: Papiret præsenterer resultatet af en undersøgelse af ejerforhold

Læs mere

Ligningsændringer vedr. LD

Ligningsændringer vedr. LD Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 3. august 2017 1 Ligningsændringer vedr. LD Resumé: Papiret præciserer en række ændringer i ADAMs ligninger vedrørende Lønmodtagernes

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 30. januar 2013 Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Resumé: I denne note fremlægges et forslag til hvordan en ny serie for ejendomsskatter

Læs mere

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDKAST] Arbejdspapir Peter Rørmose Jensen 27. oktober 23 Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Resumé: Ved en gennemgang af de sektormæssigt fordelte

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret

Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Gustafsson 5. september 2014 Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret Resumé: I forbindelse med hovedrevisionen af Nationalregnskabet

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Data for banker og sparekassers rentestrømme

Data for banker og sparekassers rentestrømme Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Christian Olesen 3. december 1997* Data for banker og sparekassers rentestrømme Resumé: Papiret diskuterer opdateringen af banker og sparekassers rentestrømme,

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Reestimation af eksportrelationerne april 2000

Reestimation af eksportrelationerne april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 14. marts 2000 Reestimation af eksportrelationerne april 2000 Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af eksportrelationerne

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Sipur 4-ever!!!!! Danmarks Statistik. Lena Larsen 28. april Resumé:

Sipur 4-ever!!!!! Danmarks Statistik. Lena Larsen 28. april Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 28. april 1998 Sipur 4-ever!!!!! Resumé: Ved hjælp af afgiftsmatricen for 1992 og subsidietabellen, opstilles en ny relation for Sipur. LLR28498.wp

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år

Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 9. august 2018 Tony Maarsleth Kristensen Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år Resumé: For nuværende fremskrives værdien for

Læs mere

Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990

Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 19. november 1998 Henrik C. Olesen Carl-Johan Dalgaard Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår

Læs mere

Reestimation af importrelationerne

Reestimation af importrelationerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Modellering af PSO i Adam oktober 2014

Modellering af PSO i Adam oktober 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen Tony Maarsleth Kristensen. november 24 Modellering af PSO i Adam oktober 24 Resumé: I dette papir dokumenteres behandlingen af PSO-afgiften

Læs mere

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 27. november 2018 Tony Maarsleth Kristensen Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Resumé: I ADAM modelversion Okt18

Læs mere

Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15

Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 12.september 2016 Michael Osterwald Lenum Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15 Resumé: Ved beregning af pensionsformuernes afkast og kursudvikling

Læs mere

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 20. februar 2017 Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Resumé: Der er uoverensstemmelser

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende

Reestimation af uddannelsessøgende Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere?

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 25. september 2017 Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Resumé: Lønrelationen overvurderer lønstigningerne i de seneste år. Der kan for det

Læs mere

ADAM og EMMA. Danmarks Statistik. Dorte Grinderslev Thomas Thomsen. Resumé:

ADAM og EMMA. Danmarks Statistik. Dorte Grinderslev Thomas Thomsen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 09.07.97 Thomas Thomsen ADAM og EMMA Resumé: Endelig skete det: ADAM mødte EMMA. ADAM havde allerede adskillige for- og eftermodeller, men

Læs mere

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II)

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen /-996 Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Resumé: Med grundkørslen

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion.

Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Poul Uffe Dam 17. januar 1995 Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion. Resumé: Det noteres, at bestemmelsen af de private investeringer

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer

Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Morten Werner 8. februar 2000 Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer 1966-1987 Resumé: I det hovedreviderede nationalregnskab

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue II

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 16. Maj 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue II Resumé: Ideen i papiret er at beregne nutidsværdien af pensionsindbetalinger

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere

Reestimation af importligningerne i 2000-priser

Reestimation af importligningerne i 2000-priser Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Boberg 10. december 2007 Reestimation af importligningerne i 2000-priser Resumé: I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrende import, fmzrelationerne.

Læs mere

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. januar 2014 1 Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Resumé: Papiret sporer værdierne for pensionsafkastskatten

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Introduktion til PCIM version 9.07

Introduktion til PCIM version 9.07 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Lars Brømsøe Termansen 25. marts 2003 (UDKAST) Introduktion til PCIM version 9.07 Resumé: Papiret beskriver kort om den nye version af PCIM løsningsprogrammet.

Læs mere

Realrenteafgiften i ADAM

Realrenteafgiften i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 27.04.99 Gitte Terp Henriksen Realrenteafgiften i ADAM Resumé: I papiret gives en beskrivelse af den nuværende modellering af realrenteafgiften

Læs mere

Data- og modelversioner

Data- og modelversioner Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 21. september 2012 1 Data- og modelversioner Resumé: Papiret opstiller et samlet overblik over de forskellige versioner der findes

Læs mere

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 8. januar 2004 Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Resumé: I dette papir ses på, hvordan de nye arbejdstimetal kan indarbejdes

Læs mere

Bidragssatser i ADAM

Bidragssatser i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 3. april 2018 Bidragssatser i ADAM Resumé: Antagelsen om bidragssatser har tidligere været, at de har været konstante og dermed uden betydning

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT DANMARKS REDERIFORENING ÆNDRET BEREGNING AF BETALINGSBALANCEEFFEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Oprindelig

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Data for arbejdstid og timeløn

Data for arbejdstid og timeløn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 7. februar 1994 Data for arbejdstid og timeløn Resumé: Datakonstruktionen af Hgn og lna eftergås. Hgn bør nok rettes i årene før 1966. hgn.jao

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Dannelse af IO-data for slankede brancher, forbrugsgrupper og produkt(sitc)grupper

Dannelse af IO-data for slankede brancher, forbrugsgrupper og produkt(sitc)grupper Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. maj 2009 1 Dannelse af IO-data for slankede brancher, forbrugsgrupper og produkt(sitc)grupper Resumé: I dette papir dokumenteres

Læs mere

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 12. oktober 215 Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Resumé: Dette papir dokumenterer ændringer i forbindelse

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger

Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger Danmarks Statistik MDELGUPPEN Arbejdspapir Michael sterwald-lenum 10. november 2010 1 Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger 2005-2009 esumé: Papiret opsummerer et detaljeret arbejde der

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, April 2004

Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.

Læs mere

Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II

Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Edith Madsen 16. januar 1998 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Resumé: I dette papir estimeres kontantprisrelationen med variabel

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 26. januar 2017 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks

En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] mow 2. Februar 2005 En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks Resumé: I papiret opstilles en lille input-output model med 6 tilgang og

Læs mere

Reformulering af Lagerrelationen

Reformulering af Lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Dagpengenes kompensationsgrad

Dagpengenes kompensationsgrad Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 31. marts 217 Dagpengenes kompensationsgrad Resumé: Dagpengenes kompensationsgrad skaber problemer for lønrelationen i de seneste år,

Læs mere

Reestimation af eksportrelationen

Reestimation af eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 3. November 2015 Reestimation af eksportrelationen Resumé: I dette papir præsenteres reestimationen af eksportrelationen til modelversionen

Læs mere

Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning

Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Gitte T. Henriksen 4. december 2000 Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning Resumé: I papiret forslås ligninger vedr. husholdningernes og selskabernes

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Reestimation af importrelationer

Reestimation af importrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret

Læs mere

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. september 2008 Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi afgrænser private byerhverv til

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Om ny beregning af kapitalbeholdninger

Om ny beregning af kapitalbeholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 11. marts 15 Om ny beregning af kapitalbeholdninger 19-1995 Resumé: Vi vil gerne genberegne kapitalbeholdninger i faste priser for

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé:

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl. april Asger Olsen Rentesatser i ADAM Resumé: Papiret søger at besvare følgende spørgsmål: Hvilke rentesatser indgår i ADAM? Hvad er kilden

Læs mere

Aktivering, uddannelse og offentlige overførsler

Aktivering, uddannelse og offentlige overførsler Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Morten Werner 16. september 2004 Aktivering, uddannelse og offentlige overførsler Resumé: Forslag til endogenisering af offentlige overførsler til

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel Nikolaj Mose Hansen 1. marts 216 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 215 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter

Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 20. juli 2000 Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter Resumé: Papiret sammenligner

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA

Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sara Skytte Olsen 1. oktober Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Resumé: Dette papir gennemgår reestimationen af erhvervenes

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 24. maj 22 Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 22 Resumé: I dette modelgruppepapir reestimeres ADAM's sektorprisrelationer

Læs mere

Pristilpasningen i ADAM, I

Pristilpasningen i ADAM, I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 16. november 1999 Pristilpasningen i ADAM, I Resumé: Papiret søger at erstatte sektorprisligningerne i ADAM, maj98, med estimerede ligninger

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere