Reestimation af importligningerne i 2000-priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reestimation af importligningerne i 2000-priser"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Boberg 10. december 2007 Reestimation af importligningerne i 2000-priser Resumé: I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrende import, fmzrelationerne. De nye tal fører egentlig ikke til væsentlige ændringer, resultaterne ligger stadig rimelig tæt op ad de tidligere. Dog viser sig nogle problemer med priselasticiteterne. Desuden skulle bruget af trenden overvejes i fremtiden. nbb Nøgleord: reestimation import Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan vfre Fndret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. Indledning I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrerende import, fmzrelationerne. I estimationen bruges samme metode, der blev anvendt i skp15n99, Reestimation af importligningerne. Det er således blot de nye dataserier, der udgør forskellen. Stort set giver relationerne stadig pæne resultater dog peger det på at dette kunne ændre sig fremover. For det første bliver residualerne større med tiden og for det andet ser det ud til at trenderne falder fra når man estimerer over senere tidsperioder. 2. Reestimation Reestimationen bruger data fra 1960 frem til 2003, hvor data fra 1960 til 1966 er blevet splejset fra ADBK0797 mens data fra 1966 frem til 1990 er blevet splejset fra ADBK0405 til den nyeste ADAMBK. Ligningerne er som hidtil: Dlog(fMz) = δ Dlog(fAm) + γ fmz - k [ log( fam ) -1 - γ log(pxm) L -1 K - µ - Dlog(pxm) (evt. trend)] δ Kortsigtet efterspørgselselasticitet (typisk noget større end 1) γk Kortsigtet priselasticitet γl Langsigtet priselasticitet k Tilpasningsparameter 0 De fleste af de 7 sitc-grupper er estimeret lineært 1, hvorfor koefficienterne til de langsigtede parametre skal divideres med -[tilpasningshastigheden]. 3. Resultater og kommentarer Af de følgende tabeller og de tilhørende figurer for observeret-beregnetresidualer ses reestimationen at have givet gode resultater. I grupperne 1, 2 og 5 (dvs. drikkevarer og tobak, ubearbejdede varer og kemikalier) viser sig nogle positive residualer over de sidste år, importen er derfor større end troet. Samtidig er der fundet nogle negative residualer for maskiner (7q) og andre færdigvarer (8), den egentlige import er dermed mindre end troet. Stort set ligner resultaterne meget 01-estimationen dog skal der gøres opmærksom på at der opstod problemer med trenderne ved estimationen over Dette er beskrevet nærmere i afsnit 4. 1 Som i mac14801 er parametre til evt. trends estimeret ikke-lineært i TSP. Kun relationerne for sitcgruppe 1, 7Q og 8 er helt igennem estimeret ikke-lineært.

3 3 Tabel 1. Lineær estimation af Dlog(fMz0) Variabel Navn Koefficient t-værdi Import Dlog(fMz0) Efterspørgsel Dlog(fam0) Relativ pris Dlog(pxm0) B B Tilpasning B Relativ pris log(pxm0) B1 B Logistisk trend α B B3.458 t Konstant Anm. n= s=0.037 R 2 =0.66 DW=1.97 Ligesom i mac14801 er den kortsigtede priselasticitet udeladt da den er fundet positiv og insignifikant. Også den langsigtede priselasticitet er insignifkant, men det var den også i 01-estimationen. T-værdien er dog faldet ret meget, før lå den på Trenden er fundet signifikant og kunne estimeres frit både med hensyn til hældningen og vendeåret. Forklaringsgraden er faldet en smule fra 0.69 i 01-estimationen. Udfra figurerne nedenfor ses der at relationens forklaringsevne er rimelig god. Figur 1. Lineær estimation af Dlog(fMz0) Historisk forklaringsevne for SITC 0, logline r-relation dlog(fmz0) Beregnet Residual, h jre akse -

4 4 Tabel 2. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz1) Variabel Navn Koefficient t-værdi Import Dlog(fMz1) Efterspørgsel Dlog(fam1) Relativ pris Dlog(pxm1) B B Tilpasning B Relativ pris log(pxm1) B1 B Konstant Anm. n= s=0.077 R 2 =0.42 DW=2.14 Da estimationen er ikke-lineær, er koefficienterne til pris og konstant angivet som langsigtsparametre og skal ikke divideres med tilpasningshastigheden. DW er kun angivet som indikator. I estimationen med trend blev næsten alle parametre insignifikante og trenden er derfor udeladt. Trenden blev også udeladt i 01-estimationen, ligesom i tidligere estimationer. Kort- og langtsigtselasticiteten er igen bundet til hinanden, da man ved fri estimation estimerer kortsigtselasticiteten større end langtsigtselasticiteten. Tilpasningsparameteren er endnu lidt mindre end i 01- estimationen efter den også var faldet den gang. Også forklaringsgraden er faldet lidt (0.45 i 01-estimationen). I figuren nedenfor ses der at relationens forklaringsevne er acceptabel men at der er en lang række positive residualer efter ca Figur 2. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz1) Historisk forklaringsevne for SITC 1, logline r-relation dlog(fmz1) Beregnet Residual, h jre akse -0.30

5 5 Tabel 3. Lineær estimation af Dlog(fMz2) Variabel Navn Koefficient t-værdi Import Dlog(fMz2) Efterspørgsel Dlog(fam2) Relativ pris Dlog(pxm2) B Tilpasning B Relativ pris log(pxm2) B1 B Logistisk trend B α B B1.424 t Konstant Anm. n= s=0.076 R 2 =0.58 DW=2.54 Begge priselasticiteter er nu insignifikante mens det kun var den kortsigtede i 01-estimationen. Hældningen til trenden (α) er stadig insignifikant, dog er t- værdien steget. Forklaringsgraden er dog faldet fra 0.63 og det samme holder for tilpasningsparameteren. Figuren viser at der er en række positive residualer over de sidste år, ellers er forklaringsevnen af relationen nogenlunde pæn. Figur 3. Lineær estimation af Dlog(fMz2) Historisk forklaringsevne for SITC 2, logline r-relation dlog(fmz2) Beregnet Residual, h jre akse

6 6 Tabel 4. Lineær estimation af Dlog(fMz5) Variabel Navn Koefficient t-værdi Import Dlog(fMz5) Efterspørgsel Dlog(fam5) Relativ pris Dlog(pxm5) B Tilpasning B Relativ pris log(pxm5) B1 B Logistisk trend B α B96 B9.456 t B Konstant Anm. n= s=0.024 R 2 =0.84 DW=1.53 I modsætning til 01-estimationen er den kortsigtede priselasticitet nu estimeret negativ men stadig insignifikant. Trenden er signifikant men kunne kun estimeres med vendeåret låst. Forklaringsgraden er lidt mindre end i 01- estimationen hvor den lå på I figurerne ses der at relationens forklaringsevne er rimelig pæn men viser nogle negative residualer i 1990er og en række positive residualer bagefter. Figur 4. Lineær estimation af Dlog(fMz5) Historisk forklaringsevne for SITC 5, logline r-relation dlog(fmz5) Beregnet Residual, h jre akse

7 7 Tabel 5. Lineær estimation af Dlog(fMz6q) Variabel Navn Koefficient t-værdi Import Dlog(fMz6q) Efterspørgsel Dlog(fam6q) Relativ pris Dlog(pxm6q) B Tilpasning B Relativ pris log(pxm6q) B1 B Logistisk trend B α B B4.001 t Konstant Anm. n= s=0.028 R 2 =0.87 DW=2.28 Ligesom i 01-estimationen er den kortsigtede priselasticitet fundet insignifikant mens den langsigtede er signifikant. Desuden er forklaringsgraden faldet fra 0.93, dog er tilpasningsparameteren nu blevet lidt større. Figurerne viser at relationen har en rigtig god forklaringsevne. Figur 5. Lineær estimation af Dlog(fMz6q) Historisk forklaringsevne for SITC 6Q, logline r-relation dlog(fmz6q) Beregnet Residual, h jre akse

8 8 Tabel 6. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz7q) Variabel Navn Koefficient t-værdi Import Dlog(fMz7q) Efterspørgsel Dlog(fam7q) Relativ pris Dlog(pxm7q) B B Tilpasning B Relativ pris log(pxm7q) B1 B Logistisk trend B α B B3.240 t Konstant Anm. n= s=0.026 R 2 =0.90 DW=1.80 Da estimationerne er ikke-lineære, er koefficienterne til pris og konstant angivet som langsigtsparametre og skal ikke divideres med tilpasningshastigheden. DW er kun angivet som indikator. Den kort- og langsigtede priselasticitet er bundet til hinanden da den kortsigtede blev estimeret større end den langsigtede, i modsætning til 01- estimationen. Forklaringsgraden er en smule mindre, i 01 lå den på Trenden er meget signifikant i denne relation. I figuren nedenfor ses der at forklaringsevnen er ganske god, bortset fra ikke-endelige tal. Figur 6. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz7q) Historisk forklaringsevne for SITC 7Q, logline r-relation dlog(fmz7q) Beregnet Residual, h jre akse

9 9 Tabel 7. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz8) Variabel Navn Koefficient t-værdi Import Dlog(fMz8) Efterspørgsel Dlog(fam8) Relativ pris Dlog(pxm8) B B Tilpasning B Relativ pris log(pxm8) B1 B Logistisk trend B α B B7.112 t B Konstant Anm. n= s=0.036 R 2 =0.86 DW=2.02 Da estimationerne er ikke-lineære, er koefficienterne til pris og konstant angivet som langsigtsparametre og skal ikke divideres med tilpasningshastigheden. DW er kun angivet som indikator. I modsætningen til 01-estimation er priselasticiteterne nu bundet til hinanden da den kortsigtede bliver estimeret større end den langsigtede. Dette var også tilfælde i sidste omgang men da det gav en højere forklaringsgrad blev den frie estimation bibeholdt. Nu er forklaringsgraden under fri og bundet estimation nogenlunde den samme, derfor er parametrene nu bundet. Trenden er signifikant men vendeåret skal låses, ligesom i 01-estimationen. Figuren viser at relationen har en god forklaringsevne, dog med nogle positive residualer omkring året 1999 og en række negative residualer for de ikke-endelige tal.

10 10 Figur 7. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz8) Historisk forklaringsevne for SITC 8, logline r-relation dlog(fmz8) Beregnet Residual, h jre akse estimation Igennem reestimationen blev det opdaget at trenden ikke ser ud til at forbedre forklaringsevnen af relationerne ved estimation over perioden fra Dette peger på problemer med trenden i fremtiden. Forklaringsgraderne bliver stort set mindre og mange priselasticiteter bliver insignifikante. Estimationerne blev også afprøvet med en eksponentiel trend, hvilket ikke gav nogle gode resultater som er derfor udeladt af papiret. Da trenden i mange tilfælde ikke hjælper til at beskrive data og ofte er insignifikant kunne der altså overvejes at udelade trenderne i fremtiden. Nedenunder beskrives estimationen kort og figurerne vises for estimationerne over den nævnte periode med og uden trend. Derefter følger en kort beskrivelse af de vigtigste tal i forhold til de andre estimationer.

11 11 Figur 8. Lineær estimation af Dlog(fMz0) med trend Historisk forklaringsevne for SITC 0, logline r-relation dlog(fmz0) Beregnet Residual, h jre akse - Ligningen giver ikke mening uden trend i dette tilfælde da tilpasningshastigheden bliver insignifikant. Derfor er grafen kun vist for estimationen med trend. Generelt ses der at forklaringsevnen bliver mindre pæn end på de gamle tal. Figur 9. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz1) uden trend Historisk forklaringsevne for SITC 1, logline r-relation dlog(fmz1) Beregnet Residual, h jre akse Da næsten alle parametrene bliver insignifikante når man tager trenden ind er figuren kun vist for estimationen uden trend. Forklaringsevnen er nogenlunde den sammen som i ovenstående estimation. Derudover ses der den samme række positive residualer over de sidste år ligesom det er beskrevet ovenpå.

12 12 Figur 10a. Lineær estimation af Dlog(fMz2) med trend Historisk forklaringsevne for SITC 2, logline r-relation dlog(fmz2) Beregnet Residual, h jre akse - Figur 10b. Lineær estimation af Dlog(fMz2) uden trend Historisk forklaringsevne for SITC 2, logline r-relation dlog(fmz2) Beregnet Residual, h jre akse - Trenden er ikke signifikant og ser ikke ud til at forbedre forklaringsevnen af relationen. Dog falder tilpasningsparameteren når man udelader trenden fra til Der en række positive residualer over de sidste år, ligesom i estimationen på de gamle tal, hvilket bliver værre når trenden er med idet residualerne bliver større. Trenden kunne derfor også udelades helt. Generelt ligner resultaterne dog meget estimationen på hele tidsperioden.

13 13 Figur 11a. Lineær estimation af Dlog(fMz5) med trend Historisk forklaringsevne for SITC 5, logline r-relation dlog(fmz5) Beregnet Residual, h jre akse Figur 11b. Lineær estimation af Dlog(fMz5) uden trend Historisk forklaringsevne for SITC 5, logline r-relation dlog(fmz5) Beregnet Residual, h jre akse Forklaringsgraden er nogenlunde den samme som i 01- og ovenstående estimation. Dette vises også af graferne. Tilpasningsparameteren er signifikant men ganske lille og endnu mindre uden trend. I graferne ser det ikke ud til at trenden forbedrer forklaringsevnen.

14 14 Figur 12a. Lineær estimation af Dlog(fMz6q) med trend Historisk forklaringsevne for SITC 6Q, logline r-relation dlog(fmz6q) Beregnet Residual, h jre akse - Figur 12b. Lineær estimation af Dlog(fMz6q) uden trend Historisk forklaringsevne for SITC 6Q, logline r-relation dlog(fmz6q) Beregnet Residual, h jre akse - Beskrivelsen af data ser en smule pænere ud når trenden er med. Udover det falder tilpasningsparameteren fra til når trenden er udeladt. Beskrivelsen af data ser en smule mindre pæn ud end i ovenstående estimation men er stadig fin. Ligesom der, viser sig også her en række positive residualer over det sidste styk tid.

15 15 Figur 13a. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz7q) med trend Historisk forklaringsevne for SITC 7Q, logline r-relation dlog(fmz7q) Beregnet Residual, h jre akse Figur 13b. Ikke-lineær estimation af Dlog(fMz7q) uden trend Historisk forklaringsevne for SITC 7Q, logline r-relation dlog(fmz7q) Beregnet Residual, h jre akse Trenden er ikke signifikant og forklaringsgraden er den samme i begge estimationer. Trenden ser altså ikke ud til at forbedre relationen. Alligevel falder tilpasningsparameteren fra til når man tager den ud. Figurerne ligner dog hinanden meget og også den fra ovenstående estimation.

16 16 Figur 14a. Lineær estimation af Dlog(fMz8) med trend Historisk forklaringsevne for SITC 8, logline r-relation dlog(fmz8) Beregnet Residual, h jre akse Figur 14b. Lineær estimation af Dlog(fMz8) uden trend Historisk forklaringsevne for SITC 8, logline r-relation dlog(fmz8) Beregnet Residual, h jre akse I modsætning til 01- og ovenstående estimation er den langsigtede prisparameter her estimeret større end den kortsigtede og relationen estimeres derfor lineært. Dog er trenden nu insignifikant og kunne kun estimeres med både vendeåret og hældningen låst. Forklaringsgraden er den samme med og uden trend. I forhold til ovenstående estimation er der en lidt længere række negative residualer her.

17 17 Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen i priselasticiterne, signifikansen af trenden og forklaringsgraden af de enkelte relationer. Generelt kan der siges at færre elasticiteter er signifikante (indikeret med *) når man tager de nye tal med, dvs. i estimationen på Dette bliver værre ved estimationen på perioden og især når man tager trenden ind. Resultaterne bliver altså mindre skøn på de nye tal og det peger på at det fremtidig vil give flere problemer. Som udgangspunkt kunne der overvejes at udelade trenden, dog er priselasticiteterne stadig problematiske. mac14801 nbb trend uden trend fmz0 - γk fmz0 - γl trend sign. sign. sign. R fmz1 - γk fmz1 - γl * * * trend - - R fmz2 - γk fmz2 - γl * trend sign. sign. (α insign.) (α insign.) insign. R fmz5 - γk * fmz5 - γl * * trend sign. sign. sign. (α insign.) R fmz6q - γk fmz6q - γl * * trend sign. sign. sign. (α insign.) R fmz7q- γk * fmz7q -γl * * * * trend sign. (α insign.) sign. insign. R fmz8 - γk * * * fmz8 - γl * * * trend sign. sign. insign. R I figuren nedenfor ses relationernes samlede egenskaber for estimationen på perioden. Igen kan der ses en række negative residualer over de sidste år. Det bliver også tydeligt at der er en række positive residualer i årene

18 18 før og generelt bliver residualerne større med tiden. Ellers ser det rimelig pænt ud. De estimerede importrelationers samlede historiske beskrivelse Observeret Beregnet Residual, h jre akse 5. Konklusion Generelt ser relationernes forklaringsevner stadig fine ud men der er en klar forværring i forhold til tidligere estimationer. Dette vises tydeligt i større residualer over de sidste par år. Udover det bliver flere og flere elasticiteter insignifikante. Dette gælder især når man kun estimerer på nyere tal. Disse estimationer viser desuden at trenderne ikke længere giver en betydelig forbedring. I fremtiden kunne trenden derfor udelades helt. Kun for sitcgrupper 0 er den fundet signifikant og i det tilfælde skulle trenden også beholdes. Der skal lægges mærke til at et resultat af udeladte trender vil sandsynligvis være mindre tilpasningshastigheder. Desuden ser det ud til at importen af sitc-grupperne 0, 2, 5 og 6q bliver estimeret for lille siden ca mens den bliver estimeret for stor for grupperne 7q og 8. For tiden er der ikke en god forklaring på dette. Stort set er beskrivelsen af data stadig fin men der viser sig problemer som sandsynligvis vil blive mere tydeligt i fremtiden.

Reestimation af importrelationer

Reestimation af importrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret

Læs mere

Reestimation af importrelationerne

Reestimation af importrelationerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II

Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Edith Madsen 16. januar 1998 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Resumé: I dette papir estimeres kontantprisrelationen med variabel

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende

Reestimation af uddannelsessøgende Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, April 2004

Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Reestimation af sektorpriser 08

Reestimation af sektorpriser 08 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Mads Svendsen-Tune september 8 Reestimation af sektorpriser 8 Resumé: Reestimation af sektorpriser for erhvervene i ADAM forløber fornuftigt, kun med små ændringer

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Tilbageføring af data til reestimation af importrelationerne til Okt18

Tilbageføring af data til reestimation af importrelationerne til Okt18 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Louise Ellekjær Jensen 2. februar 28 Dan Knudsen Britt Gyde Sønnichsen Tilbageføring af data til reestimation af importrelationerne til Okt8 Resumé: Datagrundlaget

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Reestimation af eksportrelationen

Reestimation af eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 3. November 2015 Reestimation af eksportrelationen Resumé: I dette papir præsenteres reestimationen af eksportrelationen til modelversionen

Læs mere

Reestimation af DLU. Resumé:

Reestimation af DLU. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. Oktober 2004 Reestimation af DLU Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af forbrugssystemet. Baggrunden for reestimationen er ændringer

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Pristilpasningen i ADAM, I

Pristilpasningen i ADAM, I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 16. november 1999 Pristilpasningen i ADAM, I Resumé: Papiret søger at erstatte sektorprisligningerne i ADAM, maj98, med estimerede ligninger

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Reformulering af Lagerrelationen

Reformulering af Lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé:

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen 03.08.94 Eksportrelationer Resumé: Dette papir beskriver estimation af eksportrelationer vha. fejlforrektionsmodeller.

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 26. januar 2017 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet Okt15

Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nicoline Wiborg Nagel Jacob Nørregaard Rasmussen Arbejdspapir 10. maj 2016 Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen

Læs mere

Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA

Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Sara Skytte Olsen Arbejdspapir*. april 6 Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Resumé: Papiret redegører for reestimationen af erhvervenes transportenergiforbrug

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk

Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 21. juli 1997 Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Resumé: Papiret præsenterer en reestimationen af fcb-relationen.

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet

Læs mere

Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA

Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sara Skytte Olsen 1. oktober Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Resumé: Dette papir gennemgår reestimationen af erhvervenes

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel Nikolaj Mose Hansen 1. marts 216 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 215 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Indkomstbegrebet i boligprisrelationen

Indkomstbegrebet i boligprisrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 7. marts 011 Indkomstbegrebet i boligprisrelationen Resumé: Vi erstatter variablen for forbrug undtagen boligydelse, Cpuxh, i boligprisrelationen,

Læs mere

Reestimation af eksportrelationerne april 2000

Reestimation af eksportrelationerne april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 14. marts 2000 Reestimation af eksportrelationerne april 2000 Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af eksportrelationerne

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Lagerinvesteringsrelationerne på kædetal

Lagerinvesteringsrelationerne på kædetal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 1. april 28 Lagerinvesteringsrelationerne på kædetal Resumé: I papiret reestimeres lagerinvesteringsrelationerne på kædetal til brug i den

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter

Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 20. juli 2000 Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter Resumé: Papiret sammenligner

Læs mere

Arbejdsudbudsrelationen II

Arbejdsudbudsrelationen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette

Læs mere

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 19.04.1999 Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Læs mere

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 8. januar 2004 Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Resumé: I dette papir ses på, hvordan de nye arbejdstimetal kan indarbejdes

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 24. maj 22 Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 22 Resumé: I dette modelgruppepapir reestimeres ADAM's sektorprisrelationer

Læs mere

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,

Læs mere

Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18

Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 11. oktober 218 Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18 Resumé: Boligmodellen er reestimeret til modelversion ADAM

Læs mere

Uendelig priselasticitet i eksporten?

Uendelig priselasticitet i eksporten? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Marie Bendixen Morten Malle Pedersen 2. september 994 Uendelig priselasticitet i eksporten? Resumé: I dette papir undersøges det, om der i data for eksporten

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst II

Den personlige skattepligtige indkomst II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 24. maj 1994 Den personlige skattepligtige indkomst II Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for den skattepligtige indkomst

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Reestimation af lagerrelationer

Reestimation af lagerrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Jacob Nørregård Rasmussen Arbejdspapir 28. januar 29 Reestimation af lagerrelationer Resumé: Lagerinvesteringsrelationerne er re-estimeret så 25 inddrages. Vi prøver også

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til Okt16

Reestimation af boligligningerne til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 9. januar 217 Reestimation af boligligningerne til Okt16 Resumé: Boligmodellen reestimeres på det nyreviderede nationalregnskab, NR16.

Læs mere

Estimation af ny bilmodel til ADAM

Estimation af ny bilmodel til ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir[Udkast] Peter Rørmose Jensen og Rasmus Holm Madsen 2. februar 24 Estimation af ny bilmodel til ADAM Resumé: I papiret estimeres bilkøbet med brug af de nye

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Det nye DLU: Forslag til nye modelligninger i forbrugssystemet

Det nye DLU: Forslag til nye modelligninger i forbrugssystemet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 4. februar 1997 Det nye DLU: Forslag til nye modelligninger i forbrugssystemet Resumé: Papiret er en opfølgning af modelgruppepapir EDM 20. november

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh 26. juli 202 Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Resumé: I dette papir undersøger jeg, hvordan overgangen fra apr08 til

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 16. oktober 218 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 218 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Bidragssatser i ADAM

Bidragssatser i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 3. april 2018 Bidragssatser i ADAM Resumé: Antagelsen om bidragssatser har tidligere været, at de har været konstante og dermed uden betydning

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

Undersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step.

Undersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Andreas Østergaard Iversen 1599 Undersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step. Resumé: 1 2 Dette papir undersøger betydningen

Læs mere

Eksport og import i ADAM

Eksport og import i ADAM Eksport og import er især vigtige i lille åben økonomi (som den danske økonomi), og derfor også vigtige i Adam Eksporten er en stor efterspørgselskomponent, og import spiller en særlig rolle for sammensætning

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden

Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 11. november 22 Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden HVXPp +LGWLO KDU GHW VDPOHGH SULYDWH IRUEUXJ

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 28. august 1997 Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Resumé: For bygningskapitalens vedkommende er kapitalmængden meget

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen

En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 4. februar 2014 En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen Resumé: ADAMs lønrelation reestimeres på 5 måder med alternative

Læs mere

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. september 2008 Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi afgrænser private byerhverv til

Læs mere

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen Nina Gustafsson. juni 3 Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 3 Resumé: Nationalregnskabet

Læs mere

6. Udenrigshandel. 6.1. Eksport. Kapitel 6. Udenrigshandel 75

6. Udenrigshandel. 6.1. Eksport. Kapitel 6. Udenrigshandel 75 6. Udenrigshandel Kapitel 6. Udenrigshandel 75 Bestemmelsen af eksport og import er af afgørende betydning for de samlede modelegenskaber. Eksporten er en af de centrale efterspørgselseskomponenter. Importen

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet Apr12

Reestimation af forbrugssystemet Apr12 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 26. marts 22 Reestimation af forbrugssystemet Apr2 Resumé: Forbrugssystemet reestimeres i forbindelse med overgangen til apr2. Der findes at

Læs mere

Forbrugs- og boligrelationer, oktober 2004

Forbrugs- og boligrelationer, oktober 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Martin Junge 1. oktober 004 Forbrugs- og boligrelationer, oktober 004 Resumé: Efter en meget lang testperiode og et par rettelser af datafejl har vi endelig

Læs mere

Data for boligbeholdning og afskrivninger.

Data for boligbeholdning og afskrivninger. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik C. Olesen Lena Larsen 30. september 1996 Data for boligbeholdning og afskrivninger. Resumé: Papiret gennemgår, hvordan dataserier for boligbeholdningen

Læs mere

Om mindre boligpriselasticitet i ADAM

Om mindre boligpriselasticitet i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 4. maj 2009 Om mindre boligpriselasticitet i ADAM Resumé: I den officielle april08-adam deflateres forbrugsrelationens indkomst med en forbrugspris,

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Eksperimenter med inflationsforventningerne

Eksperimenter med inflationsforventningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Tony Maarsleth Kristensen 12. september 20 Eksperimenter med inflationsforventningerne Resumé: I papiret undersøges om ændringer i det geometriske lag, som

Læs mere

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere?

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 25. september 2017 Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Resumé: Lønrelationen overvurderer lønstigningerne i de seneste år. Der kan for det

Læs mere

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 29. september 2011 Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Resumé: I dette papir aftrendes visse af de store makrovariable og

Læs mere

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 20. november 1994 Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Resumé: I papiret estimeres forbrugsfunktioner hvor arbejdsløsheden (bul) indgår

Læs mere

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 11. marts 2008 Thomas Jacobsen Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Resumé: Dette papir beskriver, hvordan en sammensætning af rationelle

Læs mere

Dagpengenes kompensationsgrad

Dagpengenes kompensationsgrad Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 31. marts 217 Dagpengenes kompensationsgrad Resumé: Dagpengenes kompensationsgrad skaber problemer for lønrelationen i de seneste år,

Læs mere

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 27. november 2018 Tony Maarsleth Kristensen Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Resumé: I ADAM modelversion Okt18

Læs mere

Data for banker og sparekassers rentestrømme

Data for banker og sparekassers rentestrømme Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Christian Olesen 3. december 1997* Data for banker og sparekassers rentestrømme Resumé: Papiret diskuterer opdateringen af banker og sparekassers rentestrømme,

Læs mere

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 30. januar 2013 Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Resumé: I denne note fremlægges et forslag til hvordan en ny serie for ejendomsskatter

Læs mere

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer.

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Henrik Hansen Arbejdspapir* 14. marts 2001 Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Et kik på eksportrelationerne Resumé: I dette papir diskuteres fortolkningen

Læs mere

Eksport og import i ADAM

Eksport og import i ADAM Esport og import er især vigtige i lille åben øonomi (som den danse øonomi), og derfor også vigtige i Adam Esporten er en stor efterspørgselsomponent, og import spiller en særlig rolle for sammensætning

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen til brug for ADAM oktober 2012

Reestimation af ejendomsskatterelationen til brug for ADAM oktober 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 31. august 1 Reestimation af ejendomsskatterelationen til brug for ADAM oktober 1 Resumé: I dette modelgruppepapir estimeres ADAM s ejendomsskatterelation

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,

Læs mere

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7..96 Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 99 og marts 99 Resumé: ADAMs multiplikatorer

Læs mere