Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009"

Transkript

1 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse - fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, - oplæsning og drama - tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel - bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer - lytte aktivt. Det skrevne sprog - læse - læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp - både fag- og skønlitteratur - vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer - bruge forskellige elementære læsestrategier - læse forberedte tekststykker op - lytte til andres oplæsning af tekster - udtrykke deres egen forståelse af tekster - gengive tekster i dramatisk form - læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst. Det skrevne sprog - skrive - skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr - skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster - skrive berettende - skrive kronologisk - stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster - navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst - skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift - skrive på computer - lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper - forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder. Sprog, litteratur og kommunikation

2 - bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser - tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation - være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - kende enkle sproglige virkemidler - vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser - vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog - vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster - forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier - samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse - kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion - tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer - udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form - finde information i forskellige medier. Efter 4. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse - udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof - give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden - bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel - bruge visuelle hjælpemidler - lytte aktivt og følge op med spørgsmål - fungere som ordstyrer i en mindre forsamling - forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer. Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og med god forståelse - læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen - oversigtslæse og punktlæse - fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat - læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form - læse lette og korte norske og svenske tekster. Det skrevne sprog - skrive - skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer - skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser - skrive refererende, beskrivende og berettende - skrive kronologisk ud fra indsamlet stof

3 - følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster - bruge ordbog, der angiver bøjningsformer - bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster - bruge illustrerende billeder i egne tekster - skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift - skrive på computer med passende hastighed - give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål - bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog. Sprog, litteratur og kommunikation - bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion - udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation - forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - kende brugen af sproglige virkemidler - vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser - kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog - vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i - vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier - samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber - kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion - kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form - søge information på forskellige måder. Efter 6. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse - udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form - bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre - bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher - lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål - fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling - forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

4 Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning - bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé - læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form - læse lette norske og svenske tekster. Det skrevne sprog - skrive - skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer - skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form - skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende - indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst - bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egnetekster -bruge regler for sammensætninger - bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer - bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster - bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation - skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning - bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater. Sprog, litteratur og kommunikation - bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion - udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation - vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - kende betydningen af sproglige virkemidler - skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget - kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog - kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i - finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider - fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre

5 - kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion -gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form - søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne. Efter 9. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion - vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen - fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation - bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript - lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling - fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer - forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning - benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater - læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form - læse norske og svenske tekster. Det skrevne sprog - skrive - vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet - skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen - skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende. - indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen - styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst - forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster - bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster - bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og

6 autokorrektur på computer - bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster - anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation - skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster - bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater. Sprog, litteratur og kommunikation - bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion - gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation - forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem - kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget - anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i - kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed - vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider - fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse - kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikkefiktion - gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form - søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Slutmål for faget Dansk Efter 9. klasse. Det talte sprog - tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen - bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor - lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen

7 og andres mundtlige fremstilling - lytte til norsk og svensk med forståelse. Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse - bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie - fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form - forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier - opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler - forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål - læse norske og svenske tekster med forståelse. Det skrevne sprog - skrive - skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst - anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster - anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen - skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger - bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe - fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. Sprog, litteratur og kommunikation - gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen - tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning - have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation - opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling, bl.a. gennem kendskab til folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg - gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer - fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk

8 litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse - gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen - tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik - anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen - søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen. Teateruge for hele skolen Teaterugen er en fast tradition på Faarevejle Friskole. Skuespillet indeholder mange af danskfagets vigtige facetter og er samtidig udviklende for det sociale liv på skolen. Forløbet har følgende indhold: Læsning af og sproglig opmærksomhed i genren skuespil Valg og tilegnelse af en rolle Udtrykke sig med drama, dans og sang At føle glæden ved samspillet At føle grænseoverskridelsen Fællesskab og fælles ansvar Nye sociale samspil mellem eleverne Forældresamarbejde At gennemleve en proces fra start til slut Morgensang En fast tradition er daglig morgensang på vores skole. Morgensangen indeholder sang, informationer og fortælling/ musik af forskelligt indhold og karakter. Morgensangens formål er: At give en fælles start på dagen At mærke fællesskabet og glæden ved at synge sammen At synge på fremmedsprog At opleve akkompagnement, kor og forskellige musikgenrer At læse sangtekster og få dem forklaret/ kommenteret At lære nye sange At lytte til en fælles fortælling. En dag om ugen er morgensang udvidet, og der fortælles om dagen i dag. (Datoen). Endvidere er der en fælles fortælling som en fælles oplevelse.

9 Matematik Formål Vores formål med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligdag, samfundsliv og naturvidenskabelige forhold. I undervisningen indgår samtalen og refleksionen som en del af arbejdet med emner og problemstillinger. Her indøves evnen til at analysere og argumentere i forhold til matematikken, og til at anvende matematiske fagudtryk. Gennem forskellige undervisningsmetoder opbygger eleverne matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger, så de selvstændigt og i fællesskab erfarer, at matematik både er et redskab og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fordybelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Delmål Efter børnehaveklassen I børnehaveklassens daglige lektioner og i deres træning af den sproglige opmærksomhed er der megen matematik bl.a. forklædt som tælleremser, talskrivning, tælleopgaver, sorteringsopgaver, sanglege, målinger og begyndende købmandsregning. Matematikken figurerer ikke på børnehaveklassens skema som selvstændigt fag, men indgår i deres dagligdag. Efter 3. klassetrin Arbejde med tal og algebra - kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet - bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater - kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion - arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division - kende til eksempler på brug af decimaltal, bl.a. i forbindelse med penge og enkle brøker som en halv og en kvart. Arbejde med geometri - tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser - arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning - undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri - arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt - undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren. - benytte konkrete materialer til at fremstille modeller og tegninger. Matematik i anvendelse

10 - vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge - kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen - indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber - behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer - opnå erfaringer med begrebet "tilfældighed" gennem spil og eksperimenter. Kommunikation og problemløsning - kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer - arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk - beskrive enkle løsningsmetoder, bl.a. ved hjælp af tegning - kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik - anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer - samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes - gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre og sammenhænge. Efter 6. klassetrin Arbejde med tal og algebra - kende til de hele tal, decimaltal og brøker. - benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse. - kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter. - kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel. - benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger. - anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger. - arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter. - kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner. - kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer. - arbejde med "forandringer" og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre. - kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning. Arbejde med geometri - benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre. - undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen. - kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet. - arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse. - kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder.

11 - undersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand. - måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer. - tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer. Matematik i anvendelse - vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge. - anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. - anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv. - arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb. - beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer. - indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer. - foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. Kommunikation og problemløsning - kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer. - beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater. - opstille hypoteser, og efterfølgende ved at "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer. - formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber. - samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning. - undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer. Efter 9. klassetrin Arbejde med tal og algebra - kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal. - kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel. - arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse som led i opbygning af en generel talforståelse. - benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger. - anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning. - benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang. - forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable. - kende og anvende procentbegrebet. - regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer. - undersøge og beskrive "forandringer" og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker

12 og mønstre. - kende funktionsbegrebet. - regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge. - bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder. - løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder. Arbejde med geometri - kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber. - fremstille tegninger efter givne forudsætninger. - benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed. - forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden. - undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning og tegnet objekt. - kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum. - kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens. - udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras' sætning. - arbejde med enkle geometriske beviser. - benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer. Matematik i anvendelse - vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge. - behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår. - foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger. - arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb. - arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår. - opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. - arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. - udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren. - kende det statistiske sandsynlighedsbegreb. - benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold. - anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde. Kommunikation og problemløsning

13 forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. - problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis, såvel skriftligt som mundtligt. - benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået. - vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art. - samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik. - anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer. - benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises. - benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer. - forstå, at valget af en matematisk model kan afspejle en bestemt værdinorm. - veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger. Slutmål for faget Matematik Efter 9. klasse. Arbejde med tal og algebra - anvende tal i forskellige sammenhænge - arbejde med forskellige skrivemåder for tal - udvikle og benytte regneregler - bestemme størrelser ved måling og beregning - læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem - vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning. Arbejde med geometri - benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen - arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser - tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning - undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer. Matematik i anvendelse - vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer - bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed - arbejde med grafiske fremstillinger - anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger - forholde sig til sandsynligheder - erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller.

14 Kommunikation og problemløsning - erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer - argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger - vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning - overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art - benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge - veksle mellem praksis og teori - anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision - bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk. Anderledes dage, fagdage og tværfaglige emnearbejder I overbygningen arrangerer vi fagdage, hvor eleverne fordyber sig hele dage med forskellige fag, herunder også matematikken.

15 Engelsk Engelsk fagets formål. Formålet med engelsk faget er at eleverne tilegner sig alsidig viden,og at de bliver glade nysgerrige, kreative mennesker. Ligeså er det målet, at de skal opnå kommunikative færdigheder, kulturel forståelse således at de kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Det fordres at undervisningen bidrager til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres personlige udvikling. Der synges også engelske sange til morgensang. Engelsk undervisningen starter i 4. klasse. Delmål Delmål efter 4. klassetrin. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet kundskaber og færdigheder, der leder frem mod at: - Forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med nære og genkendelige emner, som familie, dagligdag, skole, dyr, fritid, ferie og højtider - Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole. - Læse korte, sprogligt helt enkle tekster om dagligdagsemner - Deltage i sproglege og små rollespil. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod at eleven har tilegnet sig kundskaber og : - Have et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære og genkendelige emner - Udtale de engelsk ord, der arbejdes med. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til egnet kundskaber og færdigheder, der leder frem mod at: - Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til. - Have mod på at gætte i forbindelse med forståelse af lytte og læsetekster. - Indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg. Kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til egnet kundskaber og færdigheder, der leder frem mod at: - Kende til eks. på engelsksproget børnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger. Delmål efter 7 klasse Kommunikative færdigheder : - Forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier om centrale emner - Stille spørgsmål og udveksle informationer inden for kendte og centrale emner. - Læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster, bl.a. med støtte i lyd og billed medier.

16 - Udtrykke fantasi og oplevelser, i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser. Sprog og sprogbrug - Udtale sproget så det er umiddelbart forståeligt. - Anvende almindelige omgangsformer på engelsk. - Anvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt. Sprogtilegnelse - Gætte kvalificeret i forbindelse med læsning. - Foretage ord til ord opslag i en ordbog. - Anvende computeren til kommunikation. Kultur og samfundsforhold - Kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande. - Anvende engelsk som internationalt kommunikations middel. Slutmål efter 9. klassetrin Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet kundskaber og : - Forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen. - Deltage uforberedt om kendt emner - Fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt. - Redegøre for holdninger følelser holdninger og viden iforbindelse med samtaler, debatter om almindeligt kendte emner. - Læse og forstå og refererer hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog indefor mange forskellige genre. De skal kunne anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder. - Følge med i og deltage i en samtale mellem flere sprogbrugere. - De kan afpasse en mundtlig og skreven tekst i forhold til modtageren. - Udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende skriftlig form. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at elever har tilegnet sig kundskaber og : - Anvende en basisviden om gængse teksters opbygning, så der bliver en naturlig sammenhæng mellem grammatik og sprogbrug. - De kan anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt, og afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype. - Anvende et forholdsvist præcist og varieret ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger. - Tilegne sig en udtale der ligner britisk eller amerikansk udtalelse. Sprogtilegnelse : - Understøtte et sprogligt udtryk med praktisk- musiske udtryksformer i henhold til skolens formålsparagraf. - Udnytte den moderne teknologi, såsom ordbøger og grammatiske oversigter o.s.v.

17 - Vælge læsestrategier i forhold til en given tekst. - Gennemfører en sproglig aktivitet individuelt og i samarbejde med andre. Kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede dem frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og : - Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsk talende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger. - Belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat. - Give eksempler på basis viden om værdier og normer i engelsk talende lande, tilegnet igennem forskellige genrer.

18 Fagene Historie, Kristendom og Samfundsfag undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Biologi Biologiundervisningen påbegyndes i 6. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Geografi Geografiundervisningen påbegyndes i 6. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Fysik/kemi Fysik-/kemiundervisningen påbegyndes i 7. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Tysk Tyskundervisningen påbegyndes i 7. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet.. Sang/musik Sang-/musikundervisningen og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Erhvervsvejledning Skolen har et tæt samarbejde med "Unddommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland" Skarridsøgade i Jyderup. Vejlederen kommer jævnligt på skolen for at vejlede og informere eleverne fra 6.kl. og til 9.kl jvf. UVM s trin -og slutmål. Børnehaveklasse Undervisningen og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Vores elever kommer op i samme antal fag som andre elever i 9. klasse og tager dermed en alm. afgangsprøve.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

FORMÅL, TRINMÅL OG SLUTMÅL

FORMÅL, TRINMÅL OG SLUTMÅL FORMÅL, TRINMÅL OG SLUTMÅL Hjemmesiden, herunder ALLE formuleringer vedr. fagenes formål, trinmål, slutmål og undervisningsplaner er under revidering, så de dels kan fremstå klart for hvert fag, og også

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Ulfborg Friskole. Mål-delmal-slutmål. Skolens formål

Ulfborg Friskole. Mål-delmal-slutmål. Skolens formål Ulfborg Friskole Mål-delmal-slutmål. Skolens formål Ulfborg Friskole er en forældredrevet friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 8. klasse ud fra følgende grundlag: En nytænkning ag

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Matematik 1. - 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Matematik 1. - 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Matematik 1. - 9. klasse 1. klasse Denne undervisning begynder med at tælle, tælle rytmisk fulgt af klappe-, gå-, trampe- og hoppeøvelser. Fra rytmisk tælling er vejen

Læs mere

2012/2013 Friskolens undervisnings- og kursusplan

2012/2013 Friskolens undervisnings- og kursusplan 2012/2013 Friskolens undervisnings- og kursusplan Gitte Jørgensen Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Friskolens målsætning 3 De fysiske rammer 4 Elevgruppen

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Rudolf Steiner skolen

Rudolf Steiner skolen Undervisningsplan matematik Rudolf Steiner skolen Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med slut- og delmål Skolens formål Rudolf Steiner skolen er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3

Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3 Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 4 Emneoversigt... 5 Historie (og samfundsfag)... 9 Beskrivelse... 9 Del- og slutmål... 9 Slutmål...

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere