Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009"

Transkript

1 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse - fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, - oplæsning og drama - tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel - bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer - lytte aktivt. Det skrevne sprog - læse - læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp - både fag- og skønlitteratur - vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer - bruge forskellige elementære læsestrategier - læse forberedte tekststykker op - lytte til andres oplæsning af tekster - udtrykke deres egen forståelse af tekster - gengive tekster i dramatisk form - læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst. Det skrevne sprog - skrive - skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr - skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster - skrive berettende - skrive kronologisk - stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster - navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst - skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift - skrive på computer - lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper - forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder. Sprog, litteratur og kommunikation

2 - bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser - tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation - være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - kende enkle sproglige virkemidler - vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser - vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog - vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster - forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier - samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse - kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion - tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer - udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form - finde information i forskellige medier. Efter 4. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse - udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof - give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden - bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel - bruge visuelle hjælpemidler - lytte aktivt og følge op med spørgsmål - fungere som ordstyrer i en mindre forsamling - forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer. Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og med god forståelse - læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen - oversigtslæse og punktlæse - fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat - læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form - læse lette og korte norske og svenske tekster. Det skrevne sprog - skrive - skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer - skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser - skrive refererende, beskrivende og berettende - skrive kronologisk ud fra indsamlet stof

3 - følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster - bruge ordbog, der angiver bøjningsformer - bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster - bruge illustrerende billeder i egne tekster - skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift - skrive på computer med passende hastighed - give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål - bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog. Sprog, litteratur og kommunikation - bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion - udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation - forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - kende brugen af sproglige virkemidler - vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser - kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog - vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i - vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier - samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber - kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion - kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form - søge information på forskellige måder. Efter 6. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse - udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form - bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre - bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher - lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål - fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling - forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

4 Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning - bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé - læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form - læse lette norske og svenske tekster. Det skrevne sprog - skrive - skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer - skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form - skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende - indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst - bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egnetekster -bruge regler for sammensætninger - bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer - bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster - bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation - skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning - bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater. Sprog, litteratur og kommunikation - bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion - udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation - vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - kende betydningen af sproglige virkemidler - skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget - kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog - kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i - finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider - fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre

5 - kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion -gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form - søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne. Efter 9. klassetrin Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion - vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen - fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation - bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript - lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling - fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer - forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning - benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater - læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form - læse norske og svenske tekster. Det skrevne sprog - skrive - vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet - skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen - skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende. - indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen - styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst - forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster - bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster - bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og

6 autokorrektur på computer - bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster - anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation - skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster - bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater. Sprog, litteratur og kommunikation - bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion - gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation - forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster - gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem - kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget - anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i - kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed - vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider - fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse - kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikkefiktion - gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form - søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Slutmål for faget Dansk Efter 9. klasse. Det talte sprog - tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen - bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor - lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen

7 og andres mundtlige fremstilling - lytte til norsk og svensk med forståelse. Det skrevne sprog - læse - læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse - bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie - fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form - forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier - opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler - forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål - læse norske og svenske tekster med forståelse. Det skrevne sprog - skrive - skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst - anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster - anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen - skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger - bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe - fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. Sprog, litteratur og kommunikation - gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen - tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning - have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation - opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling, bl.a. gennem kendskab til folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg - gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer - fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk

8 litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse - gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen - tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik - anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen - søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen. Teateruge for hele skolen Teaterugen er en fast tradition på Faarevejle Friskole. Skuespillet indeholder mange af danskfagets vigtige facetter og er samtidig udviklende for det sociale liv på skolen. Forløbet har følgende indhold: Læsning af og sproglig opmærksomhed i genren skuespil Valg og tilegnelse af en rolle Udtrykke sig med drama, dans og sang At føle glæden ved samspillet At føle grænseoverskridelsen Fællesskab og fælles ansvar Nye sociale samspil mellem eleverne Forældresamarbejde At gennemleve en proces fra start til slut Morgensang En fast tradition er daglig morgensang på vores skole. Morgensangen indeholder sang, informationer og fortælling/ musik af forskelligt indhold og karakter. Morgensangens formål er: At give en fælles start på dagen At mærke fællesskabet og glæden ved at synge sammen At synge på fremmedsprog At opleve akkompagnement, kor og forskellige musikgenrer At læse sangtekster og få dem forklaret/ kommenteret At lære nye sange At lytte til en fælles fortælling. En dag om ugen er morgensang udvidet, og der fortælles om dagen i dag. (Datoen). Endvidere er der en fælles fortælling som en fælles oplevelse.

9 Matematik Formål Vores formål med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligdag, samfundsliv og naturvidenskabelige forhold. I undervisningen indgår samtalen og refleksionen som en del af arbejdet med emner og problemstillinger. Her indøves evnen til at analysere og argumentere i forhold til matematikken, og til at anvende matematiske fagudtryk. Gennem forskellige undervisningsmetoder opbygger eleverne matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger, så de selvstændigt og i fællesskab erfarer, at matematik både er et redskab og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fordybelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Delmål Efter børnehaveklassen I børnehaveklassens daglige lektioner og i deres træning af den sproglige opmærksomhed er der megen matematik bl.a. forklædt som tælleremser, talskrivning, tælleopgaver, sorteringsopgaver, sanglege, målinger og begyndende købmandsregning. Matematikken figurerer ikke på børnehaveklassens skema som selvstændigt fag, men indgår i deres dagligdag. Efter 3. klassetrin Arbejde med tal og algebra - kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet - bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater - kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion - arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division - kende til eksempler på brug af decimaltal, bl.a. i forbindelse med penge og enkle brøker som en halv og en kvart. Arbejde med geometri - tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser - arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning - undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri - arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt - undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren. - benytte konkrete materialer til at fremstille modeller og tegninger. Matematik i anvendelse

10 - vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge - kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen - indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber - behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer - opnå erfaringer med begrebet "tilfældighed" gennem spil og eksperimenter. Kommunikation og problemløsning - kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer - arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk - beskrive enkle løsningsmetoder, bl.a. ved hjælp af tegning - kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik - anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer - samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes - gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre og sammenhænge. Efter 6. klassetrin Arbejde med tal og algebra - kende til de hele tal, decimaltal og brøker. - benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse. - kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter. - kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel. - benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger. - anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger. - arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter. - kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner. - kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer. - arbejde med "forandringer" og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre. - kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning. Arbejde med geometri - benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre. - undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen. - kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet. - arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse. - kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder.

11 - undersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand. - måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer. - tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer. Matematik i anvendelse - vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge. - anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. - anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv. - arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb. - beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer. - indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer. - foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. Kommunikation og problemløsning - kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer. - beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater. - opstille hypoteser, og efterfølgende ved at "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer. - formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber. - samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning. - undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer. Efter 9. klassetrin Arbejde med tal og algebra - kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal. - kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel. - arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse som led i opbygning af en generel talforståelse. - benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger. - anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning. - benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang. - forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable. - kende og anvende procentbegrebet. - regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer. - undersøge og beskrive "forandringer" og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker

12 og mønstre. - kende funktionsbegrebet. - regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge. - bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder. - løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder. Arbejde med geometri - kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber. - fremstille tegninger efter givne forudsætninger. - benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed. - forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden. - undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning og tegnet objekt. - kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum. - kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens. - udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras' sætning. - arbejde med enkle geometriske beviser. - benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer. Matematik i anvendelse - vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge. - behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår. - foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger. - arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb. - arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår. - opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. - arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. - udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren. - kende det statistiske sandsynlighedsbegreb. - benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold. - anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde. Kommunikation og problemløsning

13 forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. - problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis, såvel skriftligt som mundtligt. - benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået. - vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art. - samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik. - anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer. - benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises. - benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer. - forstå, at valget af en matematisk model kan afspejle en bestemt værdinorm. - veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger. Slutmål for faget Matematik Efter 9. klasse. Arbejde med tal og algebra - anvende tal i forskellige sammenhænge - arbejde med forskellige skrivemåder for tal - udvikle og benytte regneregler - bestemme størrelser ved måling og beregning - læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem - vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning. Arbejde med geometri - benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen - arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser - tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning - undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer. Matematik i anvendelse - vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer - bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed - arbejde med grafiske fremstillinger - anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger - forholde sig til sandsynligheder - erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller.

14 Kommunikation og problemløsning - erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer - argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger - vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning - overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art - benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge - veksle mellem praksis og teori - anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision - bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk. Anderledes dage, fagdage og tværfaglige emnearbejder I overbygningen arrangerer vi fagdage, hvor eleverne fordyber sig hele dage med forskellige fag, herunder også matematikken.

15 Engelsk Engelsk fagets formål. Formålet med engelsk faget er at eleverne tilegner sig alsidig viden,og at de bliver glade nysgerrige, kreative mennesker. Ligeså er det målet, at de skal opnå kommunikative færdigheder, kulturel forståelse således at de kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Det fordres at undervisningen bidrager til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres personlige udvikling. Der synges også engelske sange til morgensang. Engelsk undervisningen starter i 4. klasse. Delmål Delmål efter 4. klassetrin. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet kundskaber og færdigheder, der leder frem mod at: - Forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med nære og genkendelige emner, som familie, dagligdag, skole, dyr, fritid, ferie og højtider - Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole. - Læse korte, sprogligt helt enkle tekster om dagligdagsemner - Deltage i sproglege og små rollespil. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod at eleven har tilegnet sig kundskaber og : - Have et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære og genkendelige emner - Udtale de engelsk ord, der arbejdes med. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til egnet kundskaber og færdigheder, der leder frem mod at: - Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til. - Have mod på at gætte i forbindelse med forståelse af lytte og læsetekster. - Indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg. Kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til egnet kundskaber og færdigheder, der leder frem mod at: - Kende til eks. på engelsksproget børnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger. Delmål efter 7 klasse Kommunikative færdigheder : - Forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier om centrale emner - Stille spørgsmål og udveksle informationer inden for kendte og centrale emner. - Læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster, bl.a. med støtte i lyd og billed medier.

16 - Udtrykke fantasi og oplevelser, i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser. Sprog og sprogbrug - Udtale sproget så det er umiddelbart forståeligt. - Anvende almindelige omgangsformer på engelsk. - Anvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt. Sprogtilegnelse - Gætte kvalificeret i forbindelse med læsning. - Foretage ord til ord opslag i en ordbog. - Anvende computeren til kommunikation. Kultur og samfundsforhold - Kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande. - Anvende engelsk som internationalt kommunikations middel. Slutmål efter 9. klassetrin Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet kundskaber og : - Forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen. - Deltage uforberedt om kendt emner - Fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt. - Redegøre for holdninger følelser holdninger og viden iforbindelse med samtaler, debatter om almindeligt kendte emner. - Læse og forstå og refererer hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog indefor mange forskellige genre. De skal kunne anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder. - Følge med i og deltage i en samtale mellem flere sprogbrugere. - De kan afpasse en mundtlig og skreven tekst i forhold til modtageren. - Udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende skriftlig form. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at elever har tilegnet sig kundskaber og : - Anvende en basisviden om gængse teksters opbygning, så der bliver en naturlig sammenhæng mellem grammatik og sprogbrug. - De kan anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt, og afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype. - Anvende et forholdsvist præcist og varieret ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger. - Tilegne sig en udtale der ligner britisk eller amerikansk udtalelse. Sprogtilegnelse : - Understøtte et sprogligt udtryk med praktisk- musiske udtryksformer i henhold til skolens formålsparagraf. - Udnytte den moderne teknologi, såsom ordbøger og grammatiske oversigter o.s.v.

17 - Vælge læsestrategier i forhold til en given tekst. - Gennemfører en sproglig aktivitet individuelt og i samarbejde med andre. Kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede dem frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og : - Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsk talende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger. - Belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat. - Give eksempler på basis viden om værdier og normer i engelsk talende lande, tilegnet igennem forskellige genrer.

18 Fagene Historie, Kristendom og Samfundsfag undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Biologi Biologiundervisningen påbegyndes i 6. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Geografi Geografiundervisningen påbegyndes i 6. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Fysik/kemi Fysik-/kemiundervisningen påbegyndes i 7. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Tysk Tyskundervisningen påbegyndes i 7. klasse og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet.. Sang/musik Sang-/musikundervisningen og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Erhvervsvejledning Skolen har et tæt samarbejde med "Unddommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland" Skarridsøgade i Jyderup. Vejlederen kommer jævnligt på skolen for at vejlede og informere eleverne fra 6.kl. og til 9.kl jvf. UVM s trin -og slutmål. Børnehaveklasse Undervisningen og udviklingen i undervisningen følger folkeskolens fællesmål indenfor faget. Dette gælder også for delmålene og slutmålet. Vores elever kommer op i samme antal fag som andre elever i 9. klasse og tager dermed en alm. afgangsprøve.

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Vinde Helsinge Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2009/2010

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Vinde Helsinge Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2009/2010 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Vinde Helsinge Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2009/2010 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 12. Matematik

Fælles Mål. Faghæfte 12. Matematik Fælles Mål Faghæfte 12 Matematik Fælles Mål Faghæfte 12 Matematik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 10-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

MATEMATIK SLUTMÅL FOR FAGET MATEMATIK

MATEMATIK SLUTMÅL FOR FAGET MATEMATIK MATEMATIK FORMÅLET FOR FAGET Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Fagplan for Matematik

Fagplan for Matematik Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Samtalen

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere