SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender"

Transkript

1 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling Center for Økonomi Borger SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn Center for Skole Kvittering og anmodning om yderligere oplysninger Center for Teknik og Miljø NIELSEN & RISAGER AS Rykker for svar på kontrahøring Center for Plan og Byg NyErhvervsejendom Anmodning om at få fremsendst kopi af rapport Center for Plan og Byg Fællesorganisationens Boligforening Svar på mail af 6/22015 fra NAVN - Delvis økonomisk friplads fra 6/ Center for Dagtilbud Borger Kvittering for modtaget redegørelse Center for Plan og Byg Advokatfirmaet Søren Larsen I/S Mail fra Opkrævningen om friv. afdrag via BI Center for Økonomi Borger Kvittering på påbegyndelse Center for Plan og Byg Slagelse Kloakservice Jørgensmindevej Center for Plan og Byg Borger Musholmvej Center for Plan og Byg Nybolig Svar til ansøger - Østergade Skælskør - udskiftning af vinduer og døre Center for Plan og Byg Borger Møde kolonihaver 12. marts Center for Skole Stofa Igen mail fra/til pgl. kontoudtog 132/12 x / Center for Økonomi Borger Hvordan Slagelse Kommune opfylder arkivlovgivningen.docx Følgeskrivelse Center for Plan og Byg Borger Aftalt, at hun sender sagsmaterialet på Center for Plan og Byg Borger Mødenotat - Påbud i indeklimasag - Jernbanegade 14, Slagelse Center for Plan og Byg Svar Center for Plan og Byg Teglværksparken Center for Økonomi BoligKorsør støjklage Center for Teknik og Miljø Apostrofgruppen Mail til pgl. med opl. om restancens størrelse på 132/12 x / Center for Økonomi Borger SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr Center for Teknik og Miljø VS: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr Center for Teknik og Miljø Byggetilladelse Center for Plan og Byg Partshøring - til 2 naboer Center for Plan og Byg Ændret Byggetilladelse sendt med mail Center for Plan og Byg Intern høring forespørgsel om skelregulering - Kødgrossisten Plantebælte efter evt. skelregulering Center for Plan og Byg Orientering om revision af udledningskrav for NAVN, Møllevangen 37 Korsør, Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø

2 Ændret byggetilladelse Center for Plan og Byg Brev om ophør af løntilskud Integration Borger Afslag på ansøgning om dispensation Center for Plan og Byg Borger Svar på indretning af badeværelse Center for Plan og Byg Brev til politiet Borger Svarbrev fra NaturErhvervsstyrelsen, Ansøgning om udsættelse af frist for genopførelse af stuehus (DOK ).pdf Center for Plan og Byg NaturErhvervsstyrelsen Kopi til AffaldPlus Vedr. liste om antal ansatte på virksomheders p-numre for 2014 til brug for fritagelse ved affaldsgebyropkrævning Center for Teknik og Miljø AffaldPlus orientering om ret og pligt Integration Borger Orientering om skærpet sanktion Integration Borger SV: Kontaktpersoner Center for Skole Skema udfyldt - Lillegade 13, Agersø Center for Plan og Byg d-0330_2015_84870.endlig_dispensation_jf._17 Slagelsevej 4, 4200 Slagelse.pdf Center for Teknik og Miljø Endlig dispensation jf. 17, Slagelsevej 4, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Svar på UpperHills klage. Fisketorvet Center for Teknik og Miljø Upperhill Indsigelse 5 - Sørby Børnehave - LP Center for Plan og Byg Sørby Børnehave Indsigelse 4 - Grundejerforeningen Søparken - LP Center for Plan og Byg Grundejerforeningen Søparken Indsigelse 3 - Sørbymagle Lokalråd - LP Center for Plan og Byg Sørbymagle Lokalråd Indsigelse 2 - NAVN - LP Center for Plan og Byg Borger Naboorientering Center for Plan og Byg Ansøgning samt situationsplan Center for Plan og Byg Annullering af adressetildeling Center for Plan og Byg Borger Oplysning om naboorientering Center for Plan og Byg Partshøring af ejer (kopi til lejer Center for Plan og Byg Annullering af adressetildeling Center for Plan og Byg Borger SV: Kommentering af varsel og afslutning af oprens Center for Teknik og Miljø Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud Lejerbo Følgebrev - Naboorientering Center for Plan og Byg

3 Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud SLAGELSE BOLIGSELSKAB GIS-kort Center for Plan og Byg Klagebrev Center for Plan og Byg Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud Boligselskabet Sjælland Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud FÆLLESORG BOLIGFORENING Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud Vestsjællands Almene Boligselskab Naboorientering af ejer af Gråstenvænget Center for Plan og Byg Brev til FOB - afdrag via huslejen Center for Økonomi FÆLLESORG BOLIGFORENING Jobsamtaleindkaldelse.docx Integration Borger Forespørgselsadgang NAVN Center for Økonomi Jyske Bank Felixvej 24 - tilladelse til overkørsel Center for Teknik og Miljø Borger Rykket for kloakplan Center for Plan og Byg Borger Forespørgselsadgang NAVN Center for Økonomi Jyske Bank opsigelse af læsesalsfunktion.docx Slagelse Arkiverne Afvikling indskudslån - frivillig afdragsordning Center for Økonomi Borger Indkaldelse til samtale Integration Borger Afvikling - indskudslån Degnevænget Center for Økonomi Borger Fristforlængelse Center for Plan og Byg Orientering om ret og pligt Integration Borger Orientering om skærpet sanktion Integration Borger Orientering om skærpet sanktion Integration Borger Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud DAB Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Kvitterer for udtalelse Center for Teknik og Miljø Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud DAB

4 Indkaldelse til samtale Integration Borger Procedure for ansøgning om lån til beboerindskud BoligKorsør Lån til beboerindskud SV: NAVN Autoophug Center for Teknik og Miljø Aktindsigt - Felixvej 24, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Center for Plan og Byg Oplysning om grundejerforening Center for Plan og Byg Borger Brev til låntager ændring i afdrag Center for Økonomi Borger Brev til boligforening - ændring i afdrag Center for Økonomi Borger Artikel om nedbrændning af virksomheden Center for Teknik og Miljø VS: SV: AK Frugt og Grønt Nytorv Slagelse Center for Teknik og Miljø Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Kvittering - har brug for flere oplysninger Center for Plan og Byg Borger Annullering af sagen Center for Plan og Byg Borger Svar vedr. problemer med samletank Center for Plan og Byg Borger strandvej 55 ( Center for Økonomi STRANDVEJ, KORSØR ApS Byggetilladelse Center for Plan og Byg Kvittering - sagen lukkes Center for Plan og Byg Strandvej 1 ( ) Center for Økonomi STRANDVEJ, KORSØR ApS Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Rettelse af dato til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Adresseændring/tildeling - Afgørelse Center for Plan og Byg SLAGELSE BOLIGSELSKAB Ansøgning med tegninger Center for Plan og Byg Lånedokument Borger Kvittering for modtagelse Center for Plan og Byg Bevilling af lån til beboerindskud Borger Byggetilladelse Center for Plan og Byg SV: Fisketorvet 3 - udeservering m.m Beredskab Betaling af SFO Center for Dagtilbud Borger Besked til arkivet Center for Plan og Byg Svar til ansøger Center for Plan og Byg Ibrugtagningstilladelse Center for Plan og Byg

5 rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Borger Ibrugtagningstilladelse Center for Plan og Byg Accept for udskiftning af jord med sandpude Center for Plan og Byg Ibrugtagningstilladelse Center for Plan og Byg Indkaldelse til samtale Integration Borger Kort i pdf format til Region Sjælland Center for Teknik og Miljø Mail til NAVN: Kørsel på stier ved Musholm Center for Teknik og Miljø Udkast til referat af møde om Tjørne Allé 12 i Slagelse Center for Teknik og Miljø Orientering af klageberettigede Center for Plan og Byg Sådan får du et godt vandhul Center for Plan og Byg Forpagtning for 2015 på Japanvej/Kinavej - nu med begge Center for Kommunale underskrifter Ejendomme Anmodning om udtagning af omprøve Center for Teknik og Miljø Adressetildeling til lejligheder i tagetage Center for Plan og Byg ATLANTIA 1 ApS Svar på henvendelse til borgmesteren Center for HR og Udvikling Borger Strandvej 55 ( ) Center for Økonomi MT HØJGAARD A/S indskærpelse Center for Teknik og Miljø Kopi af brev til NAVN Center for Teknik og Miljø Kopi af brev til NAVN Center for Teknik og Miljø kopi af påbud til NAVN Center for Teknik og Miljø Strandvej 1 ( ) Center for Økonomi MT HØJGAARD A/S Lånedokument Borger Svar på vandværkets forklaring Center for Teknik og Miljø Bevilling Borger Gebyrer for taxitilladelser m.v Center for Teknik og Miljø Ibrugtagningstilladelse Center for Plan og Byg Kvitterings- og mangelbrev Center for Plan og Byg Svar vedrørende vedligehold af sti Center for Teknik og Miljø SV: Flugtvejsplaner Beredskab Høring af SK Forsyning A/S Center for Teknik og Miljø SK Forsyning Supplerende spørgsmål til ansøgning om etablering af grundvandsbrønd Center for Teknik og Miljø Slagelse Kloakservice Høring af SK Forsyning A/S Center for Teknik og Miljø SK Forsyning Supplerende spørgsmål til ansøgning om etablering af grundvandsbrønd Center for Teknik og Miljø Slagelse Kloakservice

6 Mail fra/til pgl. s datter NAVN vedr. restance på 081/ / Center for Økonomi Borger SV: Møde vedrørende træer i fredninssag Center for Teknik og Miljø ændring til projekt godkendt Center for Plan og Byg Landzonetilladelse nr. 2 til 700 m² sø Center for Plan og Byg SKOVSØHUS NATUR ApS Landzonetilladelse nr. 1 til 700 m² sø Center for Plan og Byg SKOVSØHUS NATUR ApS Herluf Trollesvej Slagelse - adresseændring offentliggørelse Center for Plan og Byg VS: Herluf Trollesvej Slagelse - adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Meddelelse om byggearbejde Center for Plan og Byg rykker for teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Borger o Center for Økonomi Offentliggørelse Center for Plan og Byg Information til ansøger og ejer Center for Plan og Byg Brev Henvendelse til borgmesteren vedr Lokalplan 1139.docx Center for Plan og Byg Brev til Politiet om straffeattest Center for Teknik og Miljø Politiet Ansøgningsskema til Skattecenter og Politi Center for Teknik og Miljø rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Borger FOB afd. 76, Garantivedståelse Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Søg legat på kr. fra Skolemælk inden 13. marts Nymarkskolen Center for Skole Fremtidig organisering af Slagelse Kommunale Tandpleje i Center for Børn, Unge og Korsør og Skælskør Familie VS: beslutning om betaling for vandafledning i kolonihaverne i Slagelse Center for Skole Naboorientering Center for Plan og Byg FOB Naboorientering Center for Plan og Byg Slagelse Motorcompagni Brev til Skat om gæld til det offentlige Center for Teknik og Miljø Skattecenter Naboorientering Center for Plan og Byg Borger Naboorientering til Ejendomsselskab Center for Plan og Byg Aktindsigt - Felixvej 24, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Center for Plan og Byg Hashøjnet Annulleret arrangement for 2b - Skælskør Lystskov Center for Teknik og Miljø Varsel af besigtigelse Center for Plan og Byg SV: Fasanstien Beredskab Bilag til naboorientering Center for Plan og Byg

7 Svar på henvendelse vedr. Flagning med Dannebrog nat og dag!! Center for HR og Udvikling Borger Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger rykker for færdigmelding + tekn.dok.+energimærkning Center for Plan og Byg Borger Stopbrev af 17/22015: Stop (advis om samliv med anden) Center for Dagtilbud Borger Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Kinavej Center for Økonomi K/S VESTSJÆLLAND Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering om fremsendt materiale Center for Teknik og Miljø aktindsigt frankrigsvej.xlsx Center for Teknik og Miljø Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Mail fra NAVN - yo indsendes 18. februar Svar til ansøger Center for Plan og Byg Apostrofgruppen rykker for færdigmelding og færdigsyn Center for Plan og Byg Borger Svar på anmodning om aktindsigt Center for Teknik og Miljø Borger Påbud om klipning af hegn Lærkevej 2, Korsør Center for Teknik og Miljø vejlagervej 21, 4241 Vemmelev, Vedr. museumslovens 29 e Center for Teknik og Miljø VS: Pædagogisk tilsyn - ændring af dato Center for Dagtilbud rykker for færdigmelding og tekn.dok Center for Plan og Byg Borger Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Svar med afslag med henvisning til driftstilskud for Havrebjerg Sogneforening rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Borger Underskrevet garantierklæring vedr. FOB afd. 23 pant.nr til RD Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Kvittering på ansøgning - Rørhønevej Center for Plan og Byg DANSK KLOAKSYN ApS Underskrevet garantierklæring kr vedr. etape Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg FÆLLESORG BOLIGFORENING

8 Kvittering på ansøgning - Kongsmarkvej Center for Plan og Byg DANSK KLOAKSYN ApS FOF Syd- og Vestsj. høringssvar SV: Høring om retningslinjer for brug af Musikhuset/Badeanstaltens lokaler FOF Syd- og Vestsjælland Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg FÆLLESORG BOLIGFORENING rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Påbud om klipning af hegn Center for Teknik og Miljø r Dyrehovedgårds Alle 57 - Påbud om beskæring af hegn Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere