Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender"

Transkript

1 Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads Center for Teknik og Miljø INDU A/S Ansøgning om tilladelse til indretning af legeplads Center for Teknik og Miljø INDU A/S Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø NÆSBY STRAND VVS ApS Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Analyserapport Strædet 1 - begrænset kontrol Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Udkast til afgrænsning af NFI og IO Center for Teknik og Miljø NIRAS A/S Oplysning om olietank Center for Teknik og Miljø Borger Ny mødedato for bestyrelsesmøde i september Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Indsendelse nr. 2 ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads Center for Teknik og Miljø INDU A/S Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Indsendelse nr. 4 - ansøgning om tilladelse til indretning af legeplads Center for Teknik og Miljø INDU A/S Indsendelse nr. 2 - ansøgning om tilladelse til indretning af legeplads Center for Teknik og Miljø INDU A/S Indsendelse nr. 3 - ansøgning om tilladelse til indretning af legeplads Center for Teknik og Miljø INDU A/S Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Mail fra Færgesekretariatet om afløserfærgeproblematik Center for Vækst og Plan Færgesekretariatet Levering 24/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til Forslag til spildevandsplan Center for Teknik og Miljø Borger fra Hulby Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Re: Forespørgsel om kursus og tilbud - Skælskør Vandrehjem Center for Børn, Unge og Familie Danhostel Forespørgsel til KL Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager

2 Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Høringssvar - Slagelse Kommunes Spildevandsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Fotos - grundvand Center for Teknik og Miljø Borger Supplerende oplysninger Center for Teknik og Miljø Tegnestuen DESIGN-PLAN Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger VS: Landsbyggefonden orienterer nr. 670: Indberetning af ledige boliger pr. 1. april Center for HR og Udvikling Borger Fremsendelse af kommunehøring fra Næstved Kommune Center for Teknik og Miljø GRONTMIJ A/S B73 betaler selv kr. itl projektet Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Boldklubben af Re: Svar på anmodning om aktindsigt Center for Skole Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af skur til storskrald Center for Teknik og Miljø FÆLLESORG BOLIGFORENING Ansøgning om lovliggørelse af lejligheder Center for Teknik og Miljø JESPER LUND LARSEN Museum Vestsjælland om dialog omkring samling for mål og vægt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Ansøgning om spildevandstilladelse i ukloakerede områder Center for Teknik og Miljø SYDVESTSJÆLLANDS KLOAKSERVICE V Ingen bemærkninger Center for Teknik og Miljø Borger Tilmelding til DUBU Superbrugernetværksmøde Greve 16. april Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Superbrugernetværksmøde i Greve d 16. april Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysninger / fotos - olietank fra Center for Teknik og Miljø Borger Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Afmelding af 1500 l olietank Center for Teknik og Miljø Borger Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger

3 Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om landzonetilladelse til indretning af lejligheder i tidligere plejehjem Center for Teknik og Miljø Design-Plan V/Johnny Andersen Ansøgning om tilladelse til indretning af lejligheder i tidligere plejehjem Center for Teknik og Miljø Design-Plan V/Johnny Andersen svar på mail fra NAVN Center for Teknik og Miljø ArkiDesign Sender forslag til parkering på Europavej Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til indretning af lejligheder i tidligere plejehjem Center for Teknik og Miljø Design-Plan V/Johnny Andersen Tegning - områdeinddeling og forslag til placering af grundvandsboringer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til indretning af legeplads Center for Teknik og Miljø INDU A/S Ønske om hastighedsdæmpende skiltning Center for Teknik og Miljø Borger Lån og leje af grønne arealer - Guldagergård Skælskør Center for Teknik og Miljø Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Situationsplan + facader - indsendelse nr Center for Teknik og Miljø NIHERO V/NIELS HENRIK ROSSING Afsætningsplan Center for Teknik og Miljø TVILUM LANDINSPEKTØRFIRMA A/S Rapport om rottebekæmpelse Center for Teknik og Miljø Slagelse Kommune Entreprenørser Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Bemærkninger til naboorientering til lokalplan Center for Teknik og Miljø DANALET A/S VS: Konstruktørforeningens brev af 10. november Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager

4 Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Ansøgning om opførelse af et anneks/bjælkehytte Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Foreløbige resultater fra FUH på motorvej ved Korsør Center for Teknik og Miljø DMR A/S Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S Den selvejende institution - vedtægter m.v Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Tjek på om bygningerne er revet ned Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Juridisk vurdering om Selskaber og hæftelse Center for Teknik og Miljø Borger Indsigelse fra nabo Center for Teknik og Miljø Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål om adresse Center for Teknik og Miljø DONG GAS DISTRIBUTION A/S Fravær Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Fraværende praktiksamtaler Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Ajourført og yderligere materiale Center for Teknik og Miljø FJERRING A/S Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Udhus fra Center for Teknik og Miljø EDC BoligEksperterne yderligere oplysninger ønskes fra forsikring Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Spørgsmål til byggetilladelsen Center for Teknik og Miljø Borger Henvendelse fra lejer Center for Teknik og Miljø Borger Yderligere om tidligere og ny anvendelse Center for Teknik og Miljø DREIST ADVOKATER A/S s fra Tina Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af carport og udhus Center for Teknik og Miljø Borger Baggrund for ændring af selvskabsform Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Afsluttende praktikerklæring 3. praktik PA Center for HR og Udvikling Borger Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr Langøre park- og fritidsanlæg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Korrespondance vedr. sagsbehandling til majmødet Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB

5 Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Langøre park og fritidsområde, Slagelse øst Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger Afsluttende praktikerklæring 3. praktik PA Center for HR og Udvikling Borger Statusrapport for Skælskør Turistforening - regnskab og bilag.pdf Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Omø lokalplan spørgsmål fra NAVN Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Høringssvar til spildevandsplanen Center for Teknik og Miljø Borger Påbegyndelse + færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om spildevandstilladelse i ukloakerede områder Center for Teknik og Miljø SYDVESTSJÆLLANDS KLOAKSERVICE V Oplyser at bygningerne er nedrevet og fjernet Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Skema for afmelding af olietanke Center for Teknik og Miljø BRØDRENE K. HANSEN ApS Center for HR og Udvikling Borger Indsendelse nr Center for Teknik og Miljø Borger Analyserapport Spildevand Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ VAND A/S Uddannelsesaftale pr underskrevet Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Afmelding af 6000 l olietank Center for Teknik og Miljø Borger ejerskifte forsikring Center for Teknik og Miljø Borger Fædigmelding Center for Teknik og Miljø LILLE BJØRN ApS Vandprøver ved servicebesøg den fra minirenseanlæg Center for Teknik og Miljø NEW-LINE FAABORG A/S Vandprøver ved servicebesøg den fra minirenseanlæg m.m Center for Teknik og Miljø NEW-LINE FAABORG A/S Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, herunder asbestholdigt affald Center for Teknik og Miljø NIELSEN & RISAGER A/S, RÅDGIVEN NMK Orientering om udbetaling af godtgørelse - Fredning af landkabssti mellem Korsør og Søskær Mose Center for Teknik og Miljø Natur- og Miljøklagenævnet Klage fra borger via borgerrådgiveren - NAVN Center for Arbejdsmarked og Integration Borger mail til NAVN og yderligere oplysninger til vores forsikringsafdeling Center for Teknik og Miljø Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Høring: Udkast til ændring af affaldsbekendtgørelsen (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) Center for Teknik og Miljø Miljøstyrelsen svar fra NAVN at de dækker ikke det anmeldte Center for Teknik og Miljø Borger

6 Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Uddannelsesaftale pr Center for HR og Udvikling Borger Oplysning om olietank Center for Teknik og Miljø Borger Information om ny facadeskilting Center for Teknik og Miljø VANGSGAARD A/S Uddannelsesaftale pr underskrevet Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Uddannelsesaftale pr Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Uddannelsesaftale pr underskrevet Center for HR og Udvikling Borger Indsigelser til lokalplanforslag mail Center for Vækst og Plan Borger Uddannelsesaftale pr underskrevet Center for Handicap og Psykiatri Borger Høringssvar - Spildevandsplan Center for Teknik og Miljø Borger Uddannelsesaftale pr underskrift Center for HR og Udvikling Borger Kontaktoplysninger KL Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Elever i Vestermose Børnehave maj Center for Dagtilbud Oplyses af modtager Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Indsigelser til Lokalplanforslag 1130.pdf Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Uddannelsesaftale pr underskrift Center for HR og Udvikling Borger Rapport - NAVN fra Serviso.docx Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Uddannelsesaftale pr underskrevet Center for HR og Udvikling Borger Uddannelsesaftale pr underskrevet Center for HR og Udvikling Borger Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger Naturstyrelsens bemærkninger til forslag til spildevandsplan Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Uddannelsesaftale pr underskrevet Beredskab Borger Lån og leje af grønne arealer - Korsør Lystskov Center for Teknik og Miljø Borger Fwd: Vedr. min stedsøn NAVN Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger Materiale aflevering iht. mødet 25. marts på Stigsnæs - nødsejlplan og forslag til afløserfartøj Center for Vækst og Plan Borger Det koordinerende udvalg for Sundhedsprofilen: hjælp til besvarelse af spørgsmål - frist 9. april Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager

7

8 KSERVICE V...

9

10 DERSEN A/S

11 KSERVICE V...

12

330-2015-406577 330-2015-406523

330-2015-406577 330-2015-406523 330-2015-406786 Ansøgning om aktivitetstilskud 06-08-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 36 36 88 29 Musisk Forening Skælskør 330-2015-406644 SV: Dokument Bevilling - Slagelse Damehåndbold

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere