Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager"

Transkript

1 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og Center for Teknik og Miljø Rekvirering af håndværker Center for Plan og Byg SV: Agtindsigt Center for HR og Udvikling Spørgsmål til ansøger Center for Plan og Byg Orientering ansøger Center for Plan og Byg Svar på foresp. af d. 13/1-15 fra Politiet om restance Ejendomme Ny tildeling af adresse Center for Plan og Byg Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Byggetilladelse Center for Plan og Byg Kvittering på færdigmelding - Kongsmarkvej Center for Plan og Byg Sydvestsjællands Kloakservice Orbicon anmodes om analyse af dokument fra Center for Teknik og Miljø Revideret tidsplan for Skema B - sportscollege Center for HR og Udvikling Slagelse Boligselskab Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Mail til ansøger med mangler (indledende dialog) Center for Plan og Byg invitation til dialog - etablering af et teaterpolitisk forum Indkaldelse til Info-møde Byggetilladelse Center for Plan og Byg Orientering om ret og pligt Kvittering på færdigmelding - Tranevej Center for Plan og Byg Svebølle Entreprenør og Maskinudlejning Orientering om skærpet sanktion Brev til politiet Anmodning om tegning og status på sagen Center for Plan og Byg Lånedokument til borgers underskrift Beredskab Jordflytning Center for Plan og Byg Byggetilladelse Center for Plan og Byg Sikring af vej Center for Plan og Byg Lånedokument Beredskab Bevilling Beredskab

2 Skolefest Beredskab Kvittering Afslag på lån til beboerindskud Beredskab Svar til NAVN Center for Teknik og Miljø Kvittering for modtaget anmeldelse Center for Plan og Byg Røde tal på analyserapport , Højstrupvej 1, Slagelse Center for Teknik og Miljø SV: KDI: 14/ Orientering om høring - Ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 9bv Kelstrup By, Kirke Stillinge, Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø rykker Center for Plan og Byg Partshøring af de omboende og grundejerforeningen Center for Plan og Byg Kvittering for modtagelse af dokumentation for arbejdstider Center for Dagtilbud Anmodning om materiale vedr. ventilation Center for Plan og Byg NAVN oplyser om pris Center for Teknik og Miljø Byggetilladelse Center for Plan og Byg Foresp. af d. 8/1-15 fra Politiet ang. restace hertil Ejendomme Svar fra NAVN videresendt til NAVN Center for Plan og Byg Foresp. af d. 5/1-15 fra Politiet om restance hertil Ejendomme Kontakt til AffaldPlus om genbrugsø - ibrugtagning af ny standplads Center for Teknik og Miljø Affald Plus Bilag - Affaldsskema Center for Plan og Byg Bilag - Affaldsskema Center for Plan og Byg Bilag - Jordflytning Center for Plan og Byg Bilag - Jordflytning Center for Plan og Byg Bilag - Sikring af vejanlæg Center for Plan og Byg Bilag - Sikring af vejanlæg Center for Plan og Byg Indkaldelse til samtale rykker for færdigmelding og teknisk dokumentation Center for Plan og Byg

3 Svar på henvendelse om ibrugtagning af nedgravet affaldssystem (molok) i SB's afdeling på Ærøvej Center for Teknik og Miljø SV: Køb af Sagavej 26, 4200 Slagelse deb.nr Ejendomme Situationsplan Center for Plan og Byg Kvittering med øvrig korrespondance LOF Svar til ejer vedrørende opvarmning Center for Plan og Byg Mail fra/til pgl. vedr. 030/ Ejendomme SV: beskyttelsesrum Herluf Trollesvej Beredskab Eksisterende situationsplan Center for Plan og Byg Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Vedr. klage over støj fra varmepumpe Bøgevej 18, Frølunde Center for Teknik og Miljø Kvittering Korsør Kart Klub rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Vandrefestival Center for Sundhed og Omsorg Følgebrev vedrørende ophævelse af uddannelsesaftale Center for HR og Udvikling Kvittering Center for Teknik og Miljø LÆ Kvittering på færdigmelding - Østergade 15 A-F Center for Plan og Byg Slagele Kloakservice Pop-up plads _evaluering.docx Center for Teknik og Miljø Forskningens Døgn 2015_ansøgningsbilag_skabditliv.pdf Center for Teknik og Miljø Svar samt orienteing Center for Plan og Byg Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Spørgsmål til ejer Center for Plan og Byg Besked til ejer om at bygninger skal lovligøres Center for Plan og Byg Kvittering på færdigmelding - Skovvej Center for Plan og Byg Entreprenørfa. Peter E. Andersen Spørgsmål til NAVN Center for Plan og Byg

4 Spørgsmål fra NAVN + besvarelse Center for Plan og Byg Lånedokument Beredskab Bevilling Beredskab Svar fra Slagelse: Styrket indsats overfor anbragte børn - en projektmulighed Center for Børn, Unge og Familie Godkendelse iht. Planlovens Center for Plan og Byg Fjerrring A/S Tillægskommentar og replik NAVN Center for Plan og Byg Svar til NAVN: Høflig rykker på status omkring Kanehøj Center for Teknik og Miljø Mail til Naturerhverv, bankkvittering for faktura 409: Slutudbetalingsanmodning for Natur- og miljøprojektet: Retablering og afgræsning af historiske enge. J.nr.: G M Center for Teknik og Miljø Naturrerhvervsstyrelsen Mødeindbydelse Center for Teknik og Miljø Redegørelse vedr. Nedrivning af sommerhus og udhus Center for Plan og Byg Slotsvænget blok Center for Plan og Byg Afslag på lån til beboerindskud Beredskab Efterregulering Center for Dagtilbud Tildeling af adresse Center for Plan og Byg SV: Musholm - info vedr. byggeriet Center for Plan og Byg Byggetilladelse Center for Plan og Byg Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Vedr. Brandsyn ved Damborg Isenkram i Slagelse Beredskab Damborg Isenkram Kvittering på færdigmelding - Rødstjærtevej Center for Plan og Byg J.W.R. Jens Rasmussen ApS Brandsynsrapport City Beredskab City Tilbagemelding Muskelsvindsfonden. SV: Løsrevet plastic på boligdelen af nybyggeriet, Musholm Bugt Feriecenter Center for Plan og Byg Tilbagemelding til NAVN vedr. Musholm. SV: lørdag morgen Center for Plan og Byg Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Kvittering på færdigmelding - Spurvevej Center for Plan og Byg J.W.R. Jens Rasmussen ApS Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Kvittering på færdigmelding - Skovpibervej Center for Plan og Byg J.W.R. Jens Rasmussen ApS Tilladelse til afbrænding af festfyrværkeri Beredskab No place in Møllegården Center for Dagtilbud

5 Brev til Fjerring Center for Plan og Byg Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning SV: Banevej 10, 4261 Dalmose Center for Plan og Byg Kvittering på færdigmelding - Sortmejsevej Center for Plan og Byg J.W.R. Jens Rasmussen ApS Brev til Visbjergvej Center for Teknik og Miljø Tilladelse til afbrænding af festfyrværkeri Beredskab Svar til naboer Center for Plan og Byg rykker for energimærkning, tæthedsprøve, teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Plan og Byg SK Forsyning Kvittering på færdigmelding - Spurvevej Center for Plan og Byg Arkil A/S Tilladelse til ophæng af plakater Center for Teknik og Miljø Kvittering på anmeldelse - Søkongevej Center for Plan og Byg Peter Christensen Broby ApS Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Stofa A/S Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg SK Service Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Rigspolitiet Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg SEAS-NVE Holding A/S Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Renonorden A/S Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Post Danmark A/S Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Eniro Danmark A/S Stopbrev af 12/12015: Stop (advis om samliv) Center for Dagtilbud Adresseændring og tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Falck Danmark A/S Kontrahøring Center for Plan og Byg Varsel af besigtigelse (og kopi til beboere) Center for Plan og Byg Anmod + filer genfremsendt til Horten Center for Plan og Byg rykker for teknisk dokumentation og færdigmelding Center for Plan og Byg Princip for for udført brandadskillelse Center for Plan og Byg Vi mangler oplysninger Center for Plan og Byg Forespørgelse på afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Lånedokument Beredskab Revideret kortbilag fremsendt til NAVN Center for Teknik og Miljø Brev til borger SV: Grundejerforeningen 15 Stillinge Center for Teknik og Miljø

6 Grundejerforening Center for Teknik og Miljø Brev til borger Brev til borger Brev til borger Afslutning af sag Center for Plan og Byg KS Sørensen A/S Bevilling Beredskab Afslag på beboerindskudslån Beredskab SV: SV: SV: SV: Svar vedr. status på slam og lugtgener Møllebakkevej 168, 4243 Rude Center for Plan og Byg Vi mangler oplysninger Center for Plan og Byg Kvittering Center for Plan og Byg

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indgående den 27. Juli 2015

Indgående den 27. Juli 2015 ndgående den 27 Juli Journa l Løbenr titel ndhold Afs/modt 135658 CaseNo15-12746_høring hos landbrug, landzone, natur og vand_#135435-15_v1pdf 135657 Forespørgsel på udstykning af ejendommen 135653 Ny

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere