TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014"

Transkript

1 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år 50,00 30,00 Pas - børn 0-11 år 115,00 115,00 Pas børn og unge år 141,00 141,00 Pas - voksne mellem 18 - og 65 år 626,00 626,00 Pas voksne over 65 år 376,00 376,00 Foto til pas og/eller kørekort 145,00 145,00 Vielser udenlandske statsborgere 500,00 500,00 Duplikatkørekort 280,00 280,00 Fornyelse af erhvervskørekort 280,00 280,00 Bus og kørelærer 280,00 280,00 Kategori C-D 135,00 135,00 Erstatningskørekort - under 70 år 280,00 280,00 Erstatningskørekort - over 70 år 50,00 50,00 Internationalt kørekort 25,00 25,00 Sundhedskort 185,00 180,00 Lægeskift 185,00 180,00 BYGGESAGSGEBYRER: SIMPLE KONSTRUKTIONER 1. Lovgrundlag - Kapitel stk. 1 nr. 1-2 Garager, carporte, udhuse > 50 m² - pr. m² 27,00 27,00 Kapitel 1.5 stk. 5 Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.275, ,00 Kapitel 1.7 stk. 1 Nedrivning af bygninger Tilbygning til ovennævnte pr. m² - dog mindste gebyr k r ,00 27,00 ENFAMILIEHUSE 2. Lovgrundlag - Kapitel stk. 1 nr. 3-5 Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse 4.000, ,00 Kapitel stk. 1 nr. 1 Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger med lodret lejlighedsskel - pr. enhed 4.000, ,00 Sommerhuse 4.000, ,00 Nedrivning af bygninger 1.060, ,00 Tilbygning af ovennævnte - pr. m² - dog mindste gebyr kr ,00 27,00 Ombygning af ovennævnte, som kræver byggetilladelse 1.275, ,00 INDUSTRI OG LAGERBEBYGGELSE SAMT JORDBRUGS-ERHVERVET AVLS- OG DRIFTSBYGNINGER AF BEGRÆNSET KOMPLEKSITET 3. Lovgrundlag - Kapitel 2 og kapitel 5 jfr. kapitel stk. 1 nr. 2 og 3 Industri og landbrug - pr. m² - dog mindste gebyr k r og max k r ,00 27,00 Nedrivning af bygninger 1.060, ,00 Om/tilbygning til ovennævnte - pr. m² - dog mindste gebyr kr og max. k r ,00 27,00 Minkhaller - pr. m² - dog max k r ,00 6,00 Takstoversigt Side 171 Budget

2 BYGGESAGSGEBYRER: ANDRE FASTE KONSTRUKTIONER M.V. 4. Lovgrundlag - Kapitel stk. 2 Antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner) 1.275, ,00 Kapitel 1.5 stk. 1 nr. 7 Vindmøller - pr. megawatt 5.300, ,00 Nedrivning af bygninger 1.060, ,00 Nedsivningsanlæg 1.000, ,00 Jordvarmeanlæg 1.000, ,00 ØVRIGT ERHVERVS- OG ETAGEBYGGERI 5. Lovgrundlag - Kapitel 1.12 stk. 4 nr. 5 Bebyggelser, der ikke hører under de øvrige katagorier pr. m2 *-dog mindste gebyr kr. 27,00 27,00 Kapitel Om- og tilbygninger til ovennævnte pr. m² - dog mindste gebyr kr ,00 32,00 Nedrivning af bygninger - pr. m² 3,00 3,00 * (Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, sundhedsklinikker, bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker, institutioner, skoler, sundhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og anlæg, svømmehaller m.v. samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedr. alle reglementets bestemmelser) BØRNEPASNING: Dagplejen: Fuld tid - pr. måned (11 rater) 2.510, ,00 Småbørnsgrupper Fuld tid - pr. måned (11 rater) 2.854, ,00 Børnehaver: Fuld tid - 11 rater 1.565, ,00 Formiddagsplads 892,00 874,00 Eftermiddagsplads 673,00 659,00 Herudover kan komme betaling for madordninger Skolefritidsordninger: Fuld tid - 11 rater 1.725, ,00 Eftermiddagsplads 1.380, ,00 Fuld tid - 11 rater (Fritidstilbud ved Fjerritslev skole) 1.470, ,00 Eftermiddagsplads fra (Fritidstilbud ved Fjerritslev skole) 1.125, ,00 Morgenplads 345,00 341,00 EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER: Vurderingsattest 70,00 70,00 Vurderings- skatteattest 70,00 70,00 BBR ejer-/lejermeddelelse 70,00 70,00 Telefonforespørgsel - ESR 50,00 50,00 Ejeroplysninger, uanset antal ejendomme (hele veje/partsfordelinger) 250,00 250,00 Takstoversigt Side 172 Budget

3 FOLKEBIBLIOTEKET: Bødetakster: 1. Hjemkaldelse - børn 10,00 10,00 1. Hjemkaldelse - voksne 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - børn 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - voksne 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - børn 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - voksne 100,00 100,00 Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr. Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr. Servicetakster: Fax - indenrigstakst 10,00 10,00 Fax - udenrigstakst 20,00 20,00 Fotokopiering - A4 sort/hvid 2,00 2,00 Fotokopiering - A3 sort/hvid 5,00 5,00 Fotokopiering - A4 farve 5,00 5,00 Fotokopiering - A3 farve 10,00 10,00 AFFALD: DAGRENOVATION BYOMRÅDE, ugetømning, 52 tømninger pr. år 1 sæk 950, , l container 1.300, , l container 1.825, , l container 2.750, , l container 3.800, , l container 4.925, ,00 LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år 240 l container 950, , l container 1.500, , l container 2.050, , l container 2.625, ,00 SOMMERHUSE Sommerordning, 30 tømninger 1 sæk 725,00 725, l container 1.200, , l container 1.525, , l container 2.500, , l container 3.150, ,00 Vinterordning, 10 tømninger 1 sæk 275,00 275, l container 425,00 425, l container 550,00 550, l container 850,00 850, l container 1.050, ,00 Takstoversigt Side 173 Budget

4 Container-håndtering m.v. 2-hjulede containere l,rabat med egen container* 60,00 60,00 4-hjulede containere l, rabat med egen container 150,00 150,00 Rengøring af tilbageleveret container (ved manglende rengøring) 150,00 - Ombytning til mindre container, ud over første ændring i året 150,00 - * Ingen rabat ved vinterordning ved sommerhus* Sæsontømninger beregnes ud fra årstakst inkl. leje, pr. tømning 1/52 1/52 Isætning af inliner (plastpose) i container 2-hjulet container, pr. stk 5,00 5,00 Isætning af inliner (plastpose) i container 4-hjulet container, pr. stk. 10,00 10,00 Kompostbeholder, salgspris med rabat, pr. stk. 200,00 200,00 Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler, pr. time 627,00 619,00 Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler, min. pr. tømning 107,00 106,00 Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk 25,00 25,00 Ekstratømning af container på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst inkl. leje 1/52 1/52 Ekstratømning af container uden for ruten - kørsel på timepris, kr. pr. time 627,00 619,00 - affaldsbehandling beregnes ud fra årstakst incl. leje, men excl. transport Medtagning af ekstra fremsat affald, beregnes efter årstakst plus kr. 40 Nøglepenge 232,00 229,00 Vippecontainere efter særlig aftale, excl. leje 52 tømninger pr. år (1 gang om ugen) Excl. leje Inkl. leje 6 kbm , ,00 8 kbm , ,00 10 kbm , ,00 12 kbm , ,00 Øvrige tømningsfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten Leje af vippecontainer pr. år - uanset tømningsfrekvens eller periode 6 kbm ,00 8 kbm ,00 10 kbm ,00 12 kbm ,00 Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel 611,00 600,00 Undergrundscontainer efter særlig aftale 3 kbm., tømmepris pr. gang 361,00 354,00 5 kbm., tømmepris pr. gang 453,00 445,00 Forbrænding af affald, pr. tons 790,00 722,00 ANDRE AFFALDSORDNINGER HUSHOLDNINGER, pr. boligenhed Administration og planlægning 285,00 235,00 Genbrugspladser 875,00 860,00 Storskraldsindsamling 140,00 140,00 Papirindsamling ved husstande 75,00 10,00 Bobler til glas og papir 50,00 40,00 Grundgebyr i alt 1.425, ,00 Takstoversigt Side 174 Budget

5 FRITIDSBOLIGER og småboliger, pr. enhed Administration og planlægning 285,00 235,00 Genbrugspladser 490,00 475,00 Bobler til glas og papir 50,00 50,00 Grundgebyr i alt 825,00 760,00 KOLONIHAVER, pr. kolonihave Administration og planlægning 142,50 117,50 Genbrugspladser 245,00 237,50 Grundgebyr i alt 387,50 355,00 ERHVERV Administration og planlægning 305,00 255,00 Miljøbil Erhverv 557,00 547,00 Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140 l 170,00 - Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 240 l 180,00 - Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 660 l 450,00 - Genbrugsplads, pr. besøg med lille køretøj uden trailer 195,00 195,00 Genbrugsplads, pr. besøg med stort køretøj under kg uden trailer 390,00 390,00 Genbrugsplads, pr. besøg, ekstra for trailer 195,00 195,00 AFLÆSNING ELLER OMLASTNING, Affaldscenter Udholm - pris pr. ton For affald, der køres dertil med køretøj over kg m/u trailer Minimumstakst ved indvejning. pr. vejning 32,00 31,00 Akkumulatorer 0,00 0,00 Eternit, tagplader 2.000, ,00 Blandede læs til genbrug (ikke-kildesorteret) 380,00 375,00 Forbrændingsegnet affald 800,00 800,00 Bygningsaffald - genbrug (beton, tegl m.v.) 75,00 250,00 Deponering 1.335, ,00 Elektronikskrot omfattet af DPA 0,00 0,00 Haveaffald 100,00 250,00 Ren jord (til Udholm, kun efter aftale) 0,00 0,00 Rødder (biomasse til brændselsformål) 350,00 345,00 Sorteringsgebyr - blandet affald til genbrug, tillægges affaldstakst 560,00 550,00 Sorteringsgebyr - blandet deponiaffald, tillægges affaldstakst 560,00 550,00 Affaldstyper, der ikke er nævnt herover, modtages ikke fra erhverv med køretøj over kg HAVNE: Prisniveauet for Gjøl og Attrup havne er ens. Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjøl og Østmolen i Attrup) 1.865, ,00 Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads 1.450, ,00 Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning) 145,00 145,00 Gæstebåd (medlem af frihavnsordning) 40,00 40,00 Årskort til benyttelse af slæbested 470,00 470,00 Uden årskort, pr. gang 45,00 45,00 Brug af løftekran Attrup Havn (taksten gæler ikke medlemmer af bådelauget) 500,00 Brug af mastekran Gjøl Havn (taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen)250,00 Takstoversigt Side 175 Budget

6 MILJØGEBYR: Pr. ejendom / erhvervsejendom 20,00 20,00 Vandløbsregulering- og restaurering, herunder 6.339, ,00 Regulering af vandløb - ændring af vanløbets skikkelse eller bundkote Rørlægning af vandløb Sækning af vandstand eller tørlægning af søer Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.( 21,stk.4) MADSERVICE: Mad til pensionister (egenbetaling) Hovedret incl. udbringning (prisloft) 48,00 48,00 Servicepakken, døgnkost (plejecentre) Fuld kost pr. dag (prisloft) 105,22 105,22 OPKRÆVNINGSENHEDEN: Rykkerskrivelser 250,00 250,00 Rykkerskrivelser på krav under 500 kr. 100,00 100,00 Morarente vedrørende ejendomsskat 0,5% pr. måned 0,5 % pr. måned PARKERINGSFOND: P-fond , ,00 TAXI: Behandling af ansøgning om taxibevilling 460,00 479,00 Udstedelse af tilladelse 1.512, ,00 Udstedelse af førerkort 112,00 109,00 Påtegning toldattest 158,00 154,00 Bevillingsnummerplade - fremstillingpris + 39 kr. Trafikbøger - fremstillingspris + 26 kr. Takstoversigt Side 176 Budget

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct.

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct. Takster - Økonomi- og Planudvalget Side 121 00.28.24 Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0,0 06.45.51

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014 17. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 17.3 Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag 2014 17.5 Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov,

Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov, Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 23 Offentligt WESTLAW DANMARK Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov, (*) som ændret ved L 2001-03-31 nr. 228, L 2002-12-17 nr. 1088, L 2004-06-09

Læs mere