Oversættelse af original manual Push & Pull B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af original manual Push & Pull B"

Transkript

1 Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 /

2 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 /

3 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 /

4 VIGTIGT: Brug ikke den motorramme, der følger med motoren. Det er nødvendigt at forbinde trækstangen til den motorramme, der allerede er placeret på porten, se trin 12. Push & Pull B 4 Rev. 2 /

5 min: 30mm, mm, max: maks.: 70 mm 70 mm Push & Pull B 5 Rev. 2 /

6 Push & Pull B 6 Rev. 2 /

7 Push & Pull B 7 Rev. 2 /

8 A ~10 sec B C = OK 100% D E = OK 100% Push & Pull B 8 Rev. 2 /

9 F AUTO- MATISK AUTO- MATISK = OK. G Rød LED (Modtager) 1 sek. sec maks. maxi 2-3 sec. AUTO- MATISK AUTO- MATISK Push & Pull B 9 Rev. 2 /

10 ~ U sek. jord Modtager antenne Trykknap eller styrekontakt Ledningsføring i det tilfælde der ikke anvendes fotoceller: Mellem skruerne Fotoelektrisk lysbarriere RX = Modtager TX = Afsender Push & Pull B 10 Rev. 2 /

11 1 Generelle oplysninger Sikkerhedsanvisninger Forhåndsbetingelser Oplysninger om brug Portautomatik Præsentation Tilbehør Montering af motor Forberedelse Formontering af motor Montering af motor Montering af portfastgørelser med trækstangen Installation af nødåbning Elinstallation Placering af advarselsmærkater Ibrugtagning Manuel funktionstest Programmering Programmering af trækstyrke og bevægelsesbane Programmering af fjernbetjening Tilpasning af motorens trækkraft til afbryder Kontrol af fejlgenkendelse Driftsoversigt Transformertilslutning (C) Motortilslutning (D) Tilslutning af tilbehør (G) Tilbehøret tilsluttes Betjening /betjening ved brug af nøgle Fotoelektrisk lysbarriere Antenne Brug Fejlmelding og afhjælpning Udskiftning af batterier (fjernbetjening) Vedligeholdelse/Service Demontering og genanvendelse Tekniske data Generelle oplysninger Kære kunde Tillykke med købet af dette produkt. Denne portautomatik er baseret på den nyeste viden og den nyeste teknik ved hjælp af de mest pålidelige og moderne elektriske/elektroniske komponenter. Producenten forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at foretage forbedringer eller ændringer til udstyret og i instruktionerne. Brug venligst et par minutter til at læse instruktionerne grundigt igennem i sin helhed, før arbejdet med produktet påbegyndes. 1.1 Sikkerhedsanvisninger Portautomatikken opfylder de gældende EN-standarder, til privat brug Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL AF HENSYN TIL PERSONSIKKERHEDEN ER DET VIGTIGT AT FØLGE ALLE ANVISNINGER! GEM DISSE ANVISNINGER! Der kræves en grundlæggende viden om teknik og generel elektricitet. Forkert installation kan forårsage alvorlig skade! Hvis trækkraften er tilpasset således, at porten udøver en belastning på over 150N på rammen eller på porten selv, brug da ekstra sikring ved hjælp af fotoceller eller andre sikkerhedsanordninger, før en automatisk frakobling finder sted. Ved montering skal de gældende sikkerhedsregler om forebyggelse af ulykker overholdes. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Push & Pull B 11 Rev. 2 /

12 1.2 Forhåndsbetingelser Portautomatikken er udelukkende beregnet til anvendelse ved garagevippeporte/sektionsporte, der er afbalanceret med fjedre og kun til privat brug. Dette udstyr må udelukkende anvendes på følgende porte: Se figur 1 Standard garagevippeport Sektionsport (vi anbefaler sektionsporten), se afsnit 12) De tekniske grænser i afsnittet Tekniske Data skal overholdes. Inden montering af motoren skal den mekaniske lukning af porten afmonteres eller afbrydes. Tag altid strømstikket ud inden, der foretages arbejder (undtagen i tilfælde af forsøg og igangsættelser). Tildæk motoren ved boring. Stikkontakten skal installeres af en autoriseret elinstallatør. Den skal være lettilgængelig. Inden motoren monteres skal porten være i god mekanisk stand, afbalanceret og manøvredygtig. Motoren må kun anvendes i tørre omgivelser. Garagen og loftet skal være udformet således, at sikkerheden ved montering af motoren er sikret. Den minimale belastning af loftet skal være 700 N (ca. 70 kg). For at undgå personfare og sikre optimal ydeevne er det forbudt at foretage ændringer, ombygninger eller udvidelser af produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten. Montering eller placering af reservedele der ikke er i overensstemmelse med produktet, udgør fare, og er derfor forbudt. portlåsen (låseblik og snaplås). Hvis der ikke er en alternativ adgang til garagen er en nødåbningsmulighed påkrævet. Dennes funktion bør kontrolléres en gang om måneden. Ved tryk på nødåbningen kan der forekomme ukontrollérede bevægelser af porten, hvis fjedrene er ødelagte eller dårlige, eller hvis døren ikke er afbalanceret. Hæng ikke i sikkerhedsbefæstigelsen med kropsvægten. Sørg for, at nødåbningen ikke er fastgjort til nogen trækstangsanordning, køretøjets tagbagagebærer eller til selve porten. De første funktionstest samt programmering af fjernbetjeningen skal i princippet ske inde i garagen. Sørg for, at alle brugere sættes ind i den korrekte og sikre betjening af portautomatikken. Afmonter og afprøv reversionen (automatisk ændring af kørselsretning i tilfælde af overvægt; mere end 50 mm åbning med en maksimum belastning på 150-N) samt nødåbningsmekanismen. Advarsel: Porten kan lukke meget hurtigt, hvis fjedrene er dårlige, ødelagte eller defekte, hvilket kan skabe ubalance i porten. Porten bør kun betjenes, når man har fuldt overblik over dens bevægelsesområde. Sørg for, at hverken mennesker eller genstande opholder sig i portens bevægelsesområde. Hold øje med portens bevægelse, og hold mennesker væk, indtil porten er fuldstændigt åbnet eller lukket. Sørg for, at porten er helt åben før indgang og udgang. Lad ikke børn lege med fjernbetjeningen. Anbring den udenfor børns rækkevidde. Batterierne og pærer er ikke omfattet af garantien. Vær opmærksom på, at den nationale lovgivning for anvendelse af elektriske apparater skal tages i betragtning. Vi er ikke ansvarlige for forkert anvendelse eller vedligeholdelse af port eller motor. 1.3 Oplysninger om brug ADVARSEL: Sikkerhedsmeddelelse Af hensyn til personsikkerheden skal alle anvisninger strengt overholdes. Gem venligst denne manual. Før ibrugtagning af motoren: Lås løbevognen op, åbn porten manuelt, og luk den herefter igen helt. I åben tilstand må løbevognen ikke støde mod muffen, og i lukket tilstand må den heller ikke støde mod skinnen. Afmonter fuldstændigt Permanent installeret tilbehør (såsom trykknapper eller andet) skal installeres inden for synsvidde af porten. Sikkerhedsafstanden mellem de bevægelige dele og højden skal være mindst 1,5 m. Førnævnte tilbehør skal monteres utilgængeligt for børn! Advarselsmærkater til at forhindre klemskader skal sættes op i nærheden af kontakten. Efter installationen skal der sørges for, at portens komponenter ikke svinger ud overoffentlige stier eller veje. Ved anvendelse på offentlige steder skal lyssensorer være installeret. Disse er valgfrie. Push & Pull B 12 Rev. 2 /

13 2. Portautomatik Portens automatik styres af en mikroprocessor, der opfylder de seneste europæiske standarder. Motoren er selvstyrende, og holder garageporten lukket. Yderligere lukningssystemer fjernes fra porten. 2.1 Præsentation Se figur 2 1. Motordrev 2. Lyspanel/programmering 3. Kæde/rem 4. Løbevogn 5. Trækstang 6. Fastgørelse (til garagevippeporten) 7. Nødåbning 8. Holdevinkel til overligger eller loft 9. Skinne 10. Løbeskinne 11. Kontakt 12. Fjernbetjening 2.2 Tilbehør Se figur 3 Alle dele til portens automatik hører under tilbehør (dog ikke monteringsmøtrikker til montering af vinkler, da delene varierer afhængig af porttype). Tilbehør til fjernbetjeningen: alt efter modellen er det 1 eller 2 del(e). Hvis det ønskes, kan der fås andet tilbehør til garageporten (se afsnit 12). 3. Montering af motor 3.1 Forberedelse ADVARSEL: VIGTIGE OPLYSNINGER TIL SIKKER MONTERING. FØLG ALLE ANVISNINGERNE FØLG DEM TIL MINDSTE DETALJE EN FORKERT ANVENDELSE KAN FØRE TIL ALVORLIGE ULYKKER For at lette arbejdet forberedes følgende: Læs instruktionerne først, da de indeholder nyttige oplysninger om monteringen Vær opmærksom på lofttykkelsen ved boring (Fare ved boring!) Kontrollér tilbehøret Forbered eventuelt det nødvendige tilbehør Forbered værktøjet (figur 4) Portens mekaniske låse samt al udstyr, som ikke længere skal bruges til monteringen af motoren, afbrydes. 3.2 Før motoren monteres Se figur 5, 6 og 7 Samling af motoren er forklaret ved hjælp af de nummererede billeder Det letter monteringen at have en medhjælper Tildæk motoren inden boring Bær beskyttelsesbriller ved boring Det anbefales at bære beskyttelseshandsker ved samling og montering af motoren. Trin for trin Skyd løbevognen ind i en af skinnerne. Monter skinnerne (figur 6) Montering af alle komponenterne på én gang (figur til 7.7). For at forhindre at kæden ikke laver knuder, anbefales det at rulle den omkring et fast punkt f.eks. en skruetrækker eller et søm på et bræt og efterlade for enden af skinnen. Kæden strækkes (se figur 11) så de to modsatte dele af kæden holdes mere end 5 mm fra hinanden på midten af skinnen. 3.3 Montering af motor Se figur 9, 10 og 11 Trin for trin Delene er formonteret, se figur 5, 6 og 7 Monteringshullerne til fastgørelse af motoren bores i midten af overliggeren og mellem 30 og 70 mm over kanten af portens overligger (figur 8) Monter og fastgør skinnen på overliggeren (figur ) Fastgør beslagene til motoren (figur 10.2) Fastgør styringen ved at tilpasse den til loftets midte (figur 10.4) Tilpas nu beslagene i den nødvendige længde (figur 10.3). Skinnemotoren SKAL være vandret for at følge portens bevægelse Stram kæden (figur 11), hvis ikke det allerede blev gjort efter samlingen af motoren 3.4 Montering af portfastgørelser med trækstangen Figur 12 Efter montering af styringen i loftet forbindes trækstangen til motorrammen, der allerede er monteret på porten. Brug skruerne L2, L3, L4 og L5, der blev leveret med motoren. 3.5 Installation af nødåbning Figur 13 I garager uden alternativ adgang er en ekstern og manuel nødåbning obligatorisk. Dette giver adgang til garagen i tilfælde af strømsvigt. Alt efter modellen er tilbehøret leveret eller kan købes i forretninger. Hold øje med, at kablet er stramt under monteringen. Kablet skal være stramt således at, i tilfælde af låsning (også portlåsen), er dørhåndtaget låst fast i rotation, og kan ikke åbnes. Justeringen skal udelukkende ske inde i garagen. Ved installation af nødåbningen udelukkende inde i garagen skal nødåbningen sidde (håndtag) mindst 1,8 m over jorden. Anbring advarselsmærkat om nødåbning nær håndtaget. Push & Pull B 13 Rev. 2 /

14 3.6 Elinstallation Strømtilslutningen går via et 230V strømstik. Dette bør være cirka 20 cm fra motoren. Installationen skal foretages af en autoriseret elinstallatør! Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den repareres af producenten, dennes servicerepræsentant eller en autoriseret elinstallatør for at undgå farer. 3.7 Placering af advarselsmærkater Mærkatet, der angiver risiko for klemskader bør være placeret på en fremtrædende plads på eller i nærheden af den fastgjorte styring. Mærkatet, der angiver nødåbning skal være permanent, klart synligt og tæt på nødåbningen. Mærkatet, der angiver, at børn ikke bør være i nærheden af portåbningen skal være permanent, klart synligt og i nærheden af svingområdet. 4.2 Programmering Fjern drevlampens dæksel (A1) Tilslut strømforsyningen På de efterfølgende trin justeres programmeringen. Handlingen kan afbrydes når som helst ved at trække strømstikket. Efter tilslutning begynder en ny proces. Fremføringsspolen (H figur 7) bør være inde og låst i løbevognen. 4.3 Programmering af trækstyrke og bevægelsesbane (tegning A, B, C, D, E og F) Under godkendelsesforløbet er funktionen for fotolysbarriere og overbelastning inaktiv. Det er umuligt at benytte fjernbetjeningen. 4. Ibrugtagning Hold mennesker på afstand af garageportens bevægelsesområde ved ibrugtagning og justering. grøn rød Under de første automatiske igangsættelser skal man være inde i garagen. Dette giver i tilfælde af en ulykke mulighed for at åbne porten. Hvis fjedrene er svage, ødelagte eller portvægten ubalanceret, er det muligt, at igangsættelsen aktiverer ukontrollérede bevægelser. Under denne handling definerer styringen portens endestop samt behovene for åbnings- og lukningskraft. Ved første ibrugtagning af motoren: Figur A: Tilslut ledningen. Vent ca. 10 sekunder, indtil selvkontrollen (grøn LED PROG blinker) er afsluttet. Styringen vil automatisk skifte til godkendelse, og de røde LED CANC og grøn PROG blinker samtidigt. Begynd dernæst med trin 1 af programmeringen. Advarsel: Hvis løbevognen er for tæt på åbningen, registrer stadig denne stilling (trin 1.3 nedenfor) og fuldfør programmeringen begrænsninger og kraft, og start igen et nyt program ved at slette, som beskrevet i det følgende afsnit: 4.1 Manuel funktionstest Efter monteringen af motoren skal garageporten åbnes og lukkes manuelt. Det skal sikres, at den nemme betjening af porten ikke er påvirket efter monteringen af motoren. Lås op med nødåbningsmekanismen (fig. 13,3) Åbn og luk garageporten flere gange Lås nødåbningen, når fremføringsspolen (H figur 7) er inde i løbevognen. Porten bør derefter ikke længere kunne betjenes manuelt. Push & Pull B 14 Rev. 2 /

15 Sletning af en allerede eksisterende og tidligere justeret programmering: Tilslut ledningen. Vent ca. 10 sekunder, indtil selvkontrollen (grøn LED PROG blinker) er afsluttet. Den røde LED blinker CANC. Tryk og hold knapperne CANC og TEST nede i mindst 3 sekunder. Slip så snart den røde LED CANC og grønne LED PROG blinker på samme tid. Når begge LED blinker langsomt, begynd programmeringens Trin 1. Trin 1: Justering ved portåbning 1.1 Figur B: Tryk på TEST-knappen (hold) og sæt motoren i gang med tryk på Åbn. Den grønne LED PROG lyser. Omkring 10 cm inden den når sin endelige placering, skal du slippe knappen. 1.2 Dernæst tryk kort flere gange på TEST-knappen, indtil porten er i den ønskede endelige stilling. Den grønne LED PROG lyser. 1.3 Figur C: Tryk på CANC-knappen. Placeringen åbn er registreret, den røde LED CANC lyser. Følg derefter trin 2. Hvis den røde LED CANC ikke lyser, afbryd og genstart programmeringen. Trin 2: Justering ved portlukning 2.1 Figur D: Tryk på TEST-knappen (hold) og sæt motoren i gang med tryk på Luk. Den grønne LED PROG lyser. Omkring 10 cm inden den når sin endelige placering, skal du slippe knappen. 2.2 Dernæst tryk kort flere gange på TEST-knappen, indtil porten er i den ønskede endelige stilling. Den grønne LED PROG lyser. 2.3 Figur E: Tryk på CANC-knappen. Placeringen luk er registreret, den røde LED CANC lyser. Følg derefter trin 3. Hvis den røde LED CANC ikke lyser, afbryd og genstart programmeringen. Trin 3: Justering af kraften (kun muligt efter vellykket gennemførelse af trin 1 og 2) 3.1 Figur F: Tryk kort på TEST-knappen. Den røde LED CANC og grønne LED PROG blinker, porten åbner sig en gang til øverste endestop og lukker sig en gang helt til nederste endestop. I løbet af denne cyklus registrerer betjeningen den nødvendige kraft til åbning og lukning. Derefter blinker den røde LED CANC og efter cirka 3 minutter tændes betjeningslyset. 3.2 Programmeringen er færdig, betjeningen er klar. Herefter kan motoren tændes ved at trykke TEST (se afsnit 7). Værdierne forbliver i hukommelsenselv under strømafbrydelse eller hvis strømforsyningen bliver afbrudt. VIGTIGT: Under normal drift blinker den røde LED CANC hele tiden langsomt. Hvis porten støder på en forhindring, vil den røde LED CANC blinke hurtigt (med angivelse af en fejl på motoren). Efter justeringen af betjeningen udføres med jævne mellemrum en automatisk justering af portlukningens begrænsede stillinger. Således vil for eksempel termiske ændringer blive inkluderet automatisk. ADVARSEL Efter monteringen kontrolléres, at mekanismen er justeret, og at betjeningen reverser, hvis porten støder på en 50 mm høj genstand på jorden. Efter monteringen er det vigtigt at sikre, at åbningsbetjeningen forhindrer eller stopper bevægelsen, hvis porten er forsynet med 20 kg, der er knyttet til rammen og til centrum af porten. 4.4 Programmering af fjernbetjeningen (Figur G) Rød LED (Modtager) Grøn LED rød Der er muligt at tilpasse 4 afsendere pr. motor. Indkodning af afsenderen og portautomatik synkroniseres. Her skal følgende trin udføres (under initialisering skal en afstand på mindst 1 m opretholdes mellem afsender og motor): Programmering af afsender 1 Tryk kort på PROG-knappen. Radiomodtagerens røde LED lyser i cirka 30 sek. (genkendelse). 2 I disse 30 sek. holdes afsenderens knap nede i 2-3 sek. og indtil modtagerens røde signal slukkes. Slip dernæst afsenderknappen. 3 Tryk igen på afsenderen, og porten åbnes. Programmeringen er færdig, og afsenderen er klar til brug. For at programmere andre fjernbetjeninger, følg trin 1 til 3. Ved programmering af mere end 4 fjernbetjeninger, slettes den ældste lagring automatisk. Bemærk: Det er muligt at bruge en kombination af knapper på afsenderen for at udføre programmeringen (for at undgå uønsket igangsætning): under programmeringen vælg to knapper, der trykkes ned samtidigt. Disse to knapper vil blive lagret. Det er muligt helt at slette fjernbetjeningernes hukommelser. Dette kan være nyttigt i tilfælde af ejerskifte eller ved tabet af en sender for at udelukke misbrug. Sletning af alle fjernbetjeningers hukommelser Tryk og hold PROG-knappen nede i ca. 4 sek., og når modtagerens røde signal tændes og slukkes, skal du slippe knappen. Det røde LED CANC begynder at blinke langsomt. Alle hukommelser er slettet. Push & Pull B 15 Rev. 2 /

16 4.5 Tilpasning af motorens trækkraft Kraften på nederste del af porten må aldrig overstige de værdier, der blev indført med EN standard Motorens trækkraft kan eventuelt justeres via et potentiometer. Det skal justeres, så det driver en modvægt på 150 N (ca. 15 kg) ved lukning, hvilket skaber en reversion (stop og bevægelse i modsat retning), og muliggør at stoppe porten. Denne modvægt kan simuleres ved at presse en let hånd mod porten under lukning af garagen. Potentiometeret er som standard indstillet til niveau 5. Kraften kan tilpasses på følgende måde: Hold POWER-knappen nede i mere end 3 sekunder, indtil et af POWER-knappens signaler lyser eller blinker. Dette signal viser den aktuelle indstilling for afbryderen (se tabel). Enhver anden handling på POWER-knappen øger styrken af et niveau. Efter at have nået den maksimale værdi, skifter den programmering til den mindste værdi. Hvis en værdi ønskes bekræftet, skal CANC-knappen aktiveres. Signaleringen af den justerede værdi udføres i retning af uret i overensstemmelse med nedenstående tabel: 4.6 Kontrol af fejlgenkendelse Når justeringen af motoren er udført, skal det kontrolléres, at bevægelsen stopper eller reverserer (skifter retning), når der er en forhindring. Dette kan testes ved at placere et stort stykke træ på 50 mm på jorden i portens bevægelsesbane og derefter aktivere portens bevægelse (se fig. 13.5). Når porten rammer forhindringen, bør den stoppe eller reversere (skifte retning). Hvis dette ikke er tilfældet, må programmeringen rettes. 5. Driftsoversigt Se figur 14.1 Standardinstallation: Skruerne 4 et 5 er forbundet af en ledningsføring A. Transformer med termisk beskyttelse B. Motor C. Transformertilslutning D. Motortilslutning E. Tilslutning til Hall-sensorer (3-bens stik) F. Lys 24V/10W (E14) G. Tilslutning af tilbehør 5.1 Transformertilslutning (C) Skrue 6: sort ledning Skrue 7: sort ledning 5.2 Motortilslutning (D) LED Tændt LED Slukket LED Blinker Niveau 3 Niveau 6 Niveau 1 Niveau 4 Niveau 7 Niveau 2 Niveau 5 Niveau 8 Kantkonnektor + grøn ledning (gn) Kantkonnektor rød ledning (rt) 5.3 Tilslutning af tilbehør (G) Skrue 1 Start: trykknap med trådledning Skrue 2 Start -: trykknap med trådledning Skrue 3 L+: strøm ved fotoceller (+) Skrue 4 LS: indgangssignal ved fotoceller Skrue 5 L -: strøm ved fotoceller (-) Kontrollér afbryderknappen efter ændring af det digitale potentiometer! ADVARSEL: Der må ikke programmeres et for højt niveau, da dette kan forårsage person- eller materielle skader. Når kraften er justeret, således at portens ramme eller forskydningsoverfladen har en belastning på over 150N, før en automatisk afbrydelse sker, skal den give yderligere sikring ved hjælp af lyssensorer eller andet tilbehør. Hvis motoren er monteret i en portåbning med en diameter på mere end 50 mm, er det vigtigt at sikre, at portens åbningsbetjening stopper sin bevægelse, hvis en masse på 20 kg er placeret i midten af den nederste del af porten. Push & Pull B 16 Rev. 2 /

17 6. Tilbehøret tilsluttes Det er bydende nødvendigt at fjerne strømstikket under alle tilslutningsarbejder for at forhindre systemskader. 7. Brug 6.1 Betjening med trykknapper/brug af nøgle/ andre kontakter Se figur 14.1 Brug kun trykknapper med lukkekontakter og impulskontakter (NON kontakt opretholdes). Ingen andre eksterne tilslutninger. Tilslut betjeningskontakterne (trykknap, nøglekontakt, andre kontakter) til skrue 1 og skrue Fotoelektrisk lysbarriere VIGTIGT: I mangel af fotoelektrisk lysbarriere SKAL ledningsføringen mellem skrue 4 og 5 forblive på kassen. Se figur 14.2 I tilfælde af afbrydelse af ledningen, mens garageporten lukker, stopper bevægelsen straks, og skifter til åbning (reversion). Strømforsyningen til afsenderen på den infrarøde barriere (TX) og modtagerbarrieren (RX) sker via skrue 3 og 5. Modtagerbarrierens (RX) udgangssignal (kontakt) skal tilsluttes anordningerne (G) mellem skrue 4 og 5, fjern derefter ledningsføringen. 6.3 Antenne For at øge radiorækkevidde kan det være nødvendigt, afhængig af de lokale forhold, at installere en ekstra antenne. Garagen kan åbnes og lukkes på flere måder ved hjælp af: - Fjernbetjening [1] - Motorens TEST-knap [2] - Nøgle [4] (tilbehør) - Eller ved en kontakt der er tilsluttet indgangstrykknappen Hver anvendelse udløser nye impulsgivninger: Første anvendelse: motoren bevæger sig i én retning Anden anvendelse (i bevægelse): motoren stopper Tredje anvendelse: motoren bevæger sig i modsat retning Fjerde anvendelse (i bevægelse): motoren stopper Femte anvendelse: som første anvendelse osv. Ved aktivering af motoren tændes og slukkes lyset automatisk efter cirka 3 minutter. I tilfælde af strømsvigt, kan garagen åbnes ved: Nødåbning [3] Se 3.5 Fjern stråleantennen som muligvis er på styringen. Tilslut antennens skaft til forbindelsen og tilslut til skrue L- (se figur). Installer antennen udenfor garagen i et frit område. Højeste punkt på taget Push & Pull B 17 Rev. 2 /

18 8. Fejlmeldinger og afhjælpning 8.1 Udskiftning af batterier (fjernbetjening) Fejlmelding LED PROG+CANC Blinker langsomt Mulig årsag - Lysbarriere frakoblet/fejl Stop af kraft - Motorfejl Fejl på Hall-sensorerne (fotoceller) - Over/ under-spænding Blinker hurtigt - Processorfejl periferisk fejl Afhjælpning Fejlmeldingen slettes automatisk, så snart fejlene er rettet. og en ny impuls er givet Sluk/tænd for strømmen (vent cirka 10 sek.) Problem Pæren lyser ikke Porten reagerer ikke på fjernbetjeningen Fjernbetjeningens rækkevidde er ikke tilfredsstillende Fjernbetjeningen programmerer sig ikke og motoren er ved endestop af åbning eller lukning Porten mangler strøm Porten virker ikke Porten stopper midtvejs Porten reverserer under åbning/lukning Automatikken fungerer men porten bevæger sig ikke Fejlfinding Skift pære Kontrollér strømforsyningen Kontrollér batterierne, udskift om nødvendigt Fjernbetjeningen har ikke lagret programmeringen, gentag programmeringen Kontrollér at antennen er tilsluttet Kontrollér batterierne, udskift om nødvendigt Åbn eller luk porten ved at trykke på TEST og stop den midtvejs ved igen at trykke på TEST. Gentag derefter programmeringen af fjernbetjeningen. Kontrollér strømtilførslen Kontrollér strømtilførslen Kontrollér ledningsføringen på driftoversigten (figur 14) Kontrollér om sikkerhedsudstyret virker (lysbarriere) Porten er for tung, kontrollér portautomatikken og udskift den eventuelt (skal ske af en fagmand!!) Kontrollér om der befinder sig en forhindring i bevægelsesbanen, fjern den herefter Øg kraften med potentiometret (se afsnit 4.5) Løbevognen er stoppet og blokeret af medbringeren (H) Ethvert problem forbundet med 230V-strømforsyningen bør kun rettes af fagfolk. Fjern låget på fjernbetjeningen ved at trykke og trække udad. Udskiftning af batterier type LR27 størrelse A27, 12V. Tjek batteriets polaritet! Smid ikke batterier i husholdningsaffaldet! Brugte batterier returneres til indsamlingssteder i kommune eller forretninger. 9. Vedligeholdelse/Service ADVARSEL: Brug ikke porten, hvis reparationer eller justeringer skal foretages på grund af forkert installation eller en fejljusteret port, da det kan forårsage skade. Installation, især af kabler, fjedre og skruer, viser ofte tegn på slitage, forringelse eller mangel på balance. Hvis det er nødvendigt, skal installationen repareres af en fagmand. Diagnosering af problemer, sikkerhedsudstyr samt at nødåbningen fungerer, skal kontrolléres hver 4. uge. Eventuelle fejl skal omgående rettes. Påvisning af et problem kan testes ved at placere et stort stykke træ på 50 mm på jorden foran porten og derefter aktivere porten (se fig. 13.5). Når porten rammer forhindringen, skal den stoppe og reversere (i modsat retning). Hvis dette ikke er tilfældet, skal installationen hermed justeres. Før udførelse af arbejder på porten eller motoren, afbryd strømmen (undtagen til justering og programmering). Elektriske reparationer of motoren skal foretages af en fagmand. Man må aldrig nærme sig porten eller andre dele i bevægelse. Der er fare for klem- eller skæreskader ved lukningshjørnerne. 10. Demontering og genanvendelse Ved demontering og genanvendelse skal de lokale sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Push & Pull B 18 Rev. 2 /

19 11. Tekniske Data Push & Pull B Generelt Vægt (cirka) Tryk-/trækkraft maks. Bevægelsesbane (3m skinner) maks. Portens overflade (letvægtsmetal) maks. Motortræk Minimum højde på enheden Brugsbetingelser Omgivende temperatur (TÜV) Udvendig temperatur (fabriksnorm) ~ 14 kg 550 N cirka 2200mm 10 m 2 Kæde 35mm +5 C à +40 C -20 C à +40 C Nominal driftstid 4 minutter Tændtid 30 % Nominal driftscycklus gange Mål Total længde 2910 mm Elektrisk anlæg Strømforsyningskonnektor 230V~ / Hz Motoreffekt 110 W Nominal effekt 170 N Tæthed IP 20 Standby forbrug ~ 8 W Indbygget lys 24V/10W (E14) Radio Radiofrekvens Maksimal rækkevidde (i det fri) Antenne 433,92 MHz 50 m 17 cm Push & Pull B 19 Rev. 2 /

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref.

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref. Tilt & Lift 5 RTS Central Installationsanleitung Installatiegids Installationsvejledning Installationsanvisning Asennusohje FI SV DA NL DE Ref. 53054A Installasjonsguide NO Copyright 03 Somfy SAS. All

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726 GARAGEPORTÅBNER MED FJERNBETJENINGER Brugervejledning Modelnr. 075/076 INDHOLD:. Vigtige sikkerhedskrav og forskrifter. Egenskaber og specifikationer 3. Produktegenskaber 3. Produktspecifikationer 3 Model

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke?

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Garageportåbnere So mmer og Aper t o garageportå b Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Med en garageportåbner slipper du for at gå ud af bilen i regn og blæst blot for at åbne porten.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Model: Luksus rullegardin

Model: Luksus rullegardin ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED RF-FJERNBETJENING Model: Luksus rullegardin 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med RF-fjernbetjening...3 1.1 Generelle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

AXA Remote. Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer.

AXA Remote. Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer. AXA Remote Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer. AXA Remote De er nu ejer af et AXA kvalitets-produkt. For at sikre en problemfri betjening af dette produkt,

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 070402 _dk.pdf INSTALLATIONS manual DK Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindføler til Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med indbygget sol- & vindautomatik. Information om gældende sol- & vindforhold

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere