PAARISA PAARISA Boks Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAARISA 2010. PAARISA Boks 1160 3900 Nuuk"

Transkript

1 PAARISA 2010 Oqaasertai / Tekst: Berti Bourup, Nukaaraq Eugenius & Arnaq Nielsen Titartagartai / Illustrationer: Nina Spore Kreutzmann Assitai / Fotos: Kristine Spore Kreutzmann Ilusilersuisoq / Layout: Tegnestuen Tita Naqinneqarfia / Tryk: Clemenstrykkeriet Quppersakkap imai tigulaariffigineqarsinnaapput sumit tiguneqarnerat erseqqissumik nalunaarlugu. Pjecens indhold kan citeres med tydelig kildeangivelse. PAARISA Boks Nuuk

2 2 3 Meeqqat Inuusuttullu oqarasuaataat 134 Børne- og ungetelefonen 134 Inersimasumik oqaloqateqarusukkuit Meeqqat Inuusuttullu oqarasuaataannut sianersinnaavutit. Tassanimi akeqanngitsumik ilinniarsimasunik siunnersorneqarsinnaavutit. Oqarasuaat ullut tamaasa imit ip tungaanut ammasarpoq. Aamma illoqarfigisanni Pinaveersaatitsinermik siunnersorti imigassaq, aanngajaarniutillu allat pillugit suleqatigiinnissamut apeqquteqarfisinnaavat. pulaaruk paasisassarsiorlutillu Uani quppersakkami atuarsinnaasatit GODA-p quppersagaanit tigulaagaapput. GODA tassaavoq peqatigiiffik Foreningen Gode A lkoholdninger pilersinneqartoq Bryggerforeningen-imit. Taanna Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter aamma Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.)-p pilersitaraa. GODA-p siunertarivaa imigassamik iluamik atuinissaq, aammalu atornerluisunngunnginnissamut suliniuteqarneq. Quppersakkami allaqqasut ilai Sundhedsstyrelsemit tigulaagaapput. Allaqqasuni Inerisaavik PAARISA-lu Kalaallit Nunaanni pissutsinut tulluarsaasoralugit. Såfremt du vil snakke med en voksen, så ring til Børne Unge telefonen 134. Her kan børn og unge ringe gratis fra hele landet og modtage rådgivning hos professionelle rådgivere. Telefonen er åben alle ugens dage kl I kan også kontakte Forebyggelseskonsulenten i jeres by og spørge om samarbejde i forhold til alkohol og andre rusmidler. Besøg endvidere Teksterne i denne pjece er tildels hentet og med tilladelse fra GODA s pjece GODA Foreningen Gode Alkoholdninger er stiftet af Bryggeriforeningen, Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.). GODA s formål er at fremme den gode alkoholkultur for derigennem at modvirke og reducere misbrugssituationer. Endvidere er der hentet tekster fra Sundhedsstyrelsen Inerisaavik og PAARISA har tilpasset teksterne til grønlandske forhold.

3 4 Sooq taakkorpiaat ilisimasariaqarpat Inuit amerlanerpaat imeraangamik nuannersunik misigisaqarnissartik ilima gisarpaat. Soorlu ilaquttat kammalaatillu nuannisaqatiginerani. Imigassartornerulernerli assigiinngitsutigut sunniutipiloqarsinnaavoq. Imernerulernermi timikkut, tarnikkut inooqatigiinnermilu ajutoornissamut qaninnerulersitsisarpoq. Inersimasut amerlanerpaat assigiinngitsumik imigassamik atueriaaseqarput. Ilaqutariippassuarnilu nuannisaaqa tigiin nermi eqqissisimaaqatigiinnermilu imigassaq akuutinneqartartunut ilaavoq. Imer niaraannili apeqqusiisinnaaneq eqqarsaqqeq qaarnissarlu pisariaqarpoq. Imerneq ajornartorsiutinngortarpoq inunnut allanut, ulluinnarnilu inuunermut akornutaaleraangami. Timikkummi peqqissuuneq inuunerissaarniaraanni naammanngilaq. Pingaarutillit ilagaat nuannaarneq, toqqissisimaneq nukissaqarluartuunerlu. Ilaquttanut kammalaatinnullu nukissaqa runnaar simaguit imer tarnerit ajornartorsiutaasinnaavoq. Paasissutissanik, siunnersuutinik misiliutinillu quppersagaq una i maqarpoq. Hvorfor dit og hvorfor dat.. De fleste mennesker forventer at få positive oplevelser, når de drikker alkohol. Det vil ofte foregå i hyggeligt samvær med familie eller venner. Men alkohol øger også risikoen for en lang række fysiske, psykiske og sociale skader. Jo større alkoholforbrug jo højere risiko. De fleste voksne vælger at have et regelmæssigt moderat forbrug af alkohol. I mange familier nydes der alkohol i forbindelse med festlige og afslappede situationer. Men der er alligevel en masse overvejelser og spørgsmål, som trænger sig på, når det handler om alkohol. Alkohol holder op med at være en privat sag, når det går ud over andre og påvirker det daglige liv. Et godt liv handler ikke kun om et godt helbred, men også om glæde, tryghed og overskud. Et af de typiske tegn på et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol er, at man mangler overskud til familie og venner. Denne pjece giver dig nogle oplysninger og råd om alkohol og du kan også teste dig selv. Særlige bestemmelser i Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. 16. Hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke må ikke finde sted. Stk. 2. Malt, humle og ekstrakter, der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke, må ikke indføres. 18. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år, eller er be rusede. Stk. 4. Det er såvel bevillingshaverens som den der forestår salget eller udskænkningens ansvar at sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år. Stk. 5. Efter kl har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder med udskænkning af stærke eller svage drikke, medmindre de ledsages af for ældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige. 27. Stk. 2. Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig selv eller andre alkoholholdige drikke i strid med denne lovs bestemmelser, kan idømmes bøde. 5 Imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqartar neq sassaallertarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 11. november 2000-imeersoq. Immikkut aalajangersakkat. 16. Angerlarsimaffinni aalakoornartulinnik imigassaliorneq i nerteqqutaavoq. Imm. 2. Immiassat, sungarnitsussat akuutissallu allat angerlarsimaffimmi aalakoornartulinnik imigassaliornermi ator neqarajuttut Kalaallit N unaannut eqqunnissaat inerteqqutapput. 18. Imigassanik kimittuunik kimikitsunilluunniit inunnut 18- inik ukioqalersimanngitsunut imaluunniit aalakoortunut nioqqute qar neq sassaallernerluunniit inerteqqutaavoq. Imm. 4. Akuersissummik piginnittup aamma nioqquteqarnermut sassaallernermulluunniit akisussaasup inuup ilumut 18- inik ukioqale reersimaneranut uppernarsaatissat pisariaqartunik pissarsiariniarnissaat akisussaaffigaat. Imm. 5. Nal ip kingorna inuit 18-inik ukioqale reersiman ngitsut sutorniartarfinnut allanulluunniit imigassanik aalakoornartortalinnik sassaallertarfinnut iseqqusaanngillat angajoq qaaminnit, angajoqqaatut sinniisuminnit inersimasumilluunniit a llamit nammineersinnaassusilimiit nammineersinnaassuseqalersimanngitsumut immikkut akisussaaffilimmit ingiaqatigineqan ngikkunik. 27. Imm. 2. Inatsisip matuma aalajangersagaanut akerliusumik imigassanik aalakoornartortalinnik imertoq, pisisoq imminut pissarsisittoq allanulluunniit pissarsisitsisoq kinaluunniit pillaammik akiliisinneqarsinnaavoq.

4 Qassinik ukioqalereersimasariaqarpa? 18-ileereerlutit imigassarsisinnaanngornissat asuli aalajangiunne qarnikuunngilaq. Inuummi qarasaa aatsaat inerivittarpoq illu missaani ukioqaleraanni.qaratsatta ilaaniittoq imminut sianigi nermi, ajutoornissamullu naliliisinnaanermi aqutsisoq kingullerpaalluni ineriartortarpoq. Taamaattumik i nuusuttuaraanerni imigassartortaruit imminut aqussinnaajunnaarnissat ilimanarneruvoq. Inuusuttut inersimasullu imertarnerat assigiinngissuteqarpoq. I nuusuttut nuannisarniarlutik aalakuualaarniarlutillu imertarput. Imeraangamik ataatsikkorsuaq imigassaq annertooq i mertarpaat, taamaalilluni ajutoornissamut qaninnerulersinnaallutik. Amerlasuut imernerminni nakuuserneq, ajortuliorneq, illersuuteqaranilu atoqa teqarneq misigisarpaat. 6 Killiliigit 7 Sæt grænser Timit inunnit allanit aalajangiiffigineqarsinnaanngilaq. Naameersinnaaneq torrassuuvoq, tassami namminiussutsit allanullu malinnaaginnannginnerit takutittarpaa. Sapaatip-akunnera 18 Sapaatip-akunnera 18 tassaavoq nunatsinni imernaveer saaqusi neq. Sapaatip-akunnera 1992-imi atuutilersinneqarpoq siunerta ralugu 18-ileereersimagaanni imminut akisussaaffigilertarnerup ersersinnissaa, soorlu qanoq imertigisarneq qanorlu annertutigisumik imigassarsisarneq. Sapaatip-akunnerup siunertaraa pilersissallugu imigassartoriaasitta peqqinnarnerusumik ileqqoqalertinnissaa, piffissamimi tassani imigassartortarnerit eqqartorneqartarput. Hvor gammel skal man være? Der er en god grund til, at du først må købe alkohol, når du er 18 år gammel. Menneskets hjerne er nemlig først færdigudviklet i års alderen. Den del af hjernen, der udvikles sidst, er pandelapperne, hvor bl.a. selvkontrol og risikovurdering styres. Derfor er du som ung mere udsat for at komme galt af sted, hvis du drikker alkohol. Unge og voksne drikker forskelligt. Unge drikker for stemningen og selve rusens skyld. De drikker typisk i weekenden. De drikker ofte meget alkohol på én gang med stor risiko for s ociale problemer og skader. Mange unge oplever vold, kriminalitet eller dyrker ubeskyttet sex, når de har drukket alkohol. Det er dig selv og ikke de andre, der bestemmer over din krop. Det virker sejt at sige nej, for det viser, du er et selvstændigt i ndivid og ikke et flokdyr. Uge 18 Uge 18 er en årlig landsomfattende periode i Grønland, hvor man opfordrer folk til at undlade at drikke alkohol. Baggrunden for uge 18, som blev indført i 1992, er netop, at man som 18- årig bliver myndig og herefter selv har ansvaret for sit eget liv, herunder selvbestemmelse om, hvorvidt man vil købe og drikke alkohol samt hvor meget. I uge 18 sættes der fokus på drikkevaner og drikke mønstre med det formål sammen at skabe en sund drikkekultur.

5 Imertorit imigassartornermi puallarnarpoq Inuusuttut amerlanerpaat pualavallaarusunneq ajorput. Paasineqarnikuuvoq imigassartorneruleruit nerisaqarnerit peqqinnarunnaassasoq. Aqaguluttummi peqqinnanngitsunik tarajulinnik mamakujunnillu nererusunnerusarput. Imigassaq sukkulerujussuuvoq imerpallaarnerullu kingunerisarpaa oqimaalliartorneq.puallavallaarusunngikkuit imermik imernissat pitsaaneruvoq. Imigassartussagaanni arlaannik pisoqarneranut atasumik taamaaliortarnissaq iluarneruvoq. Imigassaq atoqatigiinnerlu Drik vand - man bliver tyk af at drikke alkohol De fleste unge vil helst være slanke. Det er påvist, at jo mere alkohol du drikker, desto mere usund bliver din kost. Mange har lyst til fastfood, mad med meget salt og søde sager dagen efter, de har drukket. Da alkohol endvidere indeholder meget sukker, vil vægten stige hos personer med et stort alkoholforbrug. Hvis du ikke vil være tyk, er det en god ide at drikke vand i stedet for. Alkohol anbefales kun til særlige lejligheder. 8 Amerlanerpaat illu missaanni ukioqaleraangamik ilaqaqqaartarput. Ilaannili inuusuttut imerpallaarsimallutik imminut i l lersornissartik puigorsinnaasarpaat. Amerlasuut illersuute qaratik atoqateqarsimanertik peqqissimissutigisarpaat, nalunngereertarpaammi illersuuteqarani atoqateqarneq kinguaassiuutitigut nappaateqassutaalersinnaasoq naartulertoqarsinnaasorluunniit. Imigassalli aamma atoqateqarusunnermi pilerineq annikillisissinnaavaa. Kissaatiginagu naartulersoortartut nunatsinni peqqinnissaqarnermi ajornartorsiutit annertuut ilagaat. Naartusut marluugaangata ataaseq naartuersittarpoq, tamanna inuiaqatigiinnut akisoorujussuuvoq. Arnat ilarpassui arlaleriarlutik naartuersittarput, ilaasalu naartuersittarneq naartunaveersaatitut allaat atortarpaat. Naartuersinneq kinguneqapilussinnaavoq, arnat ilaat naartusinnaajunnaartarput, meerartaarusulerunillu aamma naartuniarnissartik ajornartorsiutigilersinnaasarpaat. Usuup puua naartunaveersaatitsialaavoq. isumannaatsumik atoqateqarneq pillugu paasissutissanik aaller figine qar sinnaavoq. Alkohol og sex Den seksuelle debut sker som regel i års alderen. Unge drikker typisk i weekenden for stemningen og selve rusens skyld. De drikker ofte meget alkohol på én gang og risikerer at glemme alt om prævention. Mange fortryder, at de har haft ubeskyttet sex, for de kender udmærket til de mulige konsekven ser som kønssygdomme og, uønsket graviditet. Endvidere kan alkohol også medføre nedsat sexlyst. Uønskede graviditeter er et stort sundhedsproblem i Grønland. Næsten hver anden graviditet ender i en abort, hvilket koster samfundet rigtig mange penge. En del unge kvinder får foretaget abort mere end en gang, og nogle bruger endda abort som en slags prævention, hvilket ikke er holdbart i længden. Abortindgreb kan have uheldige følgevirkninger. Kvinderne kan blive sterile eller få svært ved at blive gravide den dag, de ønsker sig et barn. Kondom er den foretrukne form for prævention. Du kan få mere information om sikker sex på 9

6 Imigassaq tarnerillu Alkohol og psyke Aliasukkuit nuannaanngillutilluunniit imigassartorneq iluaqutiginavianngilat. Aliasuutitimmi imigassap peertinnavianngilai. I mersimallutit aqaguani iteruit nuannaanngissutitit suli tassaniissapput. I mersimatillunimi aamma sianiilliortoqarsinnaavoq. Aliasukkaanni imigassap aqunnissaa ajornakusoorsinnaavoq. Imer simallutit ajornartorsiutitit nuannaanngissutitillu suli ajorneru lersinnaapput, allaat inuunerpit ingerlateqqinnissaanut neriuutaa russinnaallutit aliasorujussualersinnaallutillu. Inuusuttut imigassamik aanngajaarniutinilluunniit atornerluisut eqqarsartaatsimikkut napparsimasuunngillat. Eqqarsarluarsinnaanertilliuna puigortaraat. Inuunermi aqqusaagassatik nuannerpallaanngitsut aaqqinniarnissaat imminullu paarinissartik nalulertarpaat. Imminut toqunneq, imminullu toqoriarluarnerit aalakoornermi pisinnaasarput. Taamaattumik imminut toqunnissamik eqqarsaateqaraanni imigassartorneq pissutsinik ajornerulersitsiinnassaaq. Det frarådes, at du drikker alkohol, når du er i dårligt humør eller ked af det. Årsagen til nedtryktheden forsvinder nemlig ikke. Dagen efter er du i samme situation igen. Det kan ske, at man foretager sig noget dumt, når man er beruset. Når man er ked af det, kan det være svært at holde styr på alkoholforbruget, og til gengæld bliver man ramt af voldsom tristhed og håbløshed, når man bliver ædru igen. Unge med et misbrug af alkohol eller stoffer (ofte begge dele) er ikke psykisk syge, men har alligevel mistet den sunde fornuft. De har mistet deres evne til at udholde ubehagelige situationer og smerte, og de er ikke i stand til at finde alternative løsninger og passe godt på sig selv. Mange selvmord og selvmordsforsøg sker i påvirket tilstand. Derfor er det ekstra farligt for personer, der er nedtrykte eller går med selvmordstanker at drikke alkohol Ajornartorsiuteqaruit imminut toqunnissamulluunniit eqqarsaateqa ruit ATTAVIK 146-mut sianerfigisinnaavat. ATTAVIK sianerfi gineqarsinnaavoq ataasinngornermi pingasunngor ner miluunniit nalunaa qutaq imit imut Hvis du har store personlige problemer, selvmordstanker eller på anden måde har behov for hjælp, kan du ringe til ATTAVIK 146 mandag og onsdag fra kl

7 Ajutoorsinnaaneq Risikovillighed Imerpallaarneq kinguneqapilussinnaavoq. Imer pallaaruit imaanngilaq atornerluuisuusutit. Imerpallaarneq ima luun niit atornerluineq inummiit inummut assigiinngitsuusinnaavoq. Taamaattumik pisariaqarpoq imigassap aqussinnaajuaannarnissaa. Inuit amerlasuut ulluinnarni ajutoorutigisinnaasaminnik iliuuseqartarput. Soorlu immaqa biilertilluni qitequtaasaq atornagu biilerlutik. Aammali ilaat ingasattarput allaat inuunertik navianartorsiortissinnaallugu. Illit qanoq navianartorsiorsinnaatigerusuppit? Inuit imminnut tatiginngitsut tassaanerusarput n avianartorsiornissaminnut qaninnerusut. Sapiillisaaginnarlutit kammalaatitaartorsinnaa vit? Qanoq aalakoorsimatiginerpit tanngassimaarutiginerani kammalaatitaartornerusinnaavit? Hyppigt forbrug af alkohol kan have meget alvorlige følgevirkninger. At drikke for meget er ikke nødvendigvis det samme som at have et misbrug. Men overgangen fra et mindre problematisk forbrug til et problematisk misbrug er både glidende og forskellig fra person til person. Det er derfor en god ide at passe på, at alkoholforbruget ikke kommer ud af kontrol. Hver eneste dag foretager de fleste sig noget, de ved indebærer en eller anden form for risiko. Det kan være små ting som for eksempel at gå over for rødt eller undlade at spænde sikkerhedsselen. Der kan også være tale om mere alvorlige situationer, hvor man bevidst udsætter sig selv for livsfare. Hvor stor en risiko er du villig til at løbe? Faktisk viser det sig, at jo mindre selvtillid man har, jo større risiko er man villig til at tage. Får du flere venner og mere selvtillid ved at være overmodig? Får du flere venner af at prale med, hvor fuld du var? Medicin og alkohol kan være en farlig cocktail Det er en god ide, at spørge lægen til råds, hvis du har tænkt sig at drikke alkohol, mens du tager medicin. At blande medicin og alkohol kan give meget ubehagelige bivirkninger og være direkte farligt. Vær især forsigtig, hvis medicinen er mærket med en advarselstrekant. Hvis du får ordineret medicin hos lægen, så husk at spørge, om du må drikke alkohol i perioden. 12 Nakorsaatit imigassarlu akulerullugit 13 ulorianarsinnaavoq Nakorsaatitorlutit imerniaruit pitsaanerpaassaaq nakorsaq apereqqaarukku. Imigassarmi nakorsaatillu akulerukkaanni kinguneqapilussinnaavoq, allaat ulorianarsinnaalluni. Nakorsaatit pingasunik teqeqqulimmik mianernartoqarneranik ilisarnaateqarpata taava sissuertariaqarputit. Nakorsaa - tinik sivisujaamik atugassarnik tunisikkuit nakorsaati - torninni imersinnaanerlutit nakorsaq aperiuk.

8 Ikinngutaalluartut tassaapput ikinngutit toqqissisimasut Inuusuttorpassuit iluminni isumaqatigiittarput imileraangamik imminnut nakkutigeqatigiinniarlutik. Taamaalilluni kammalaatit akornanni ikioqatigiittoqarsinnaavoq tapersersoqatigiillunilu, kingunerissuaalu kammalaatigiinneq nuannenerusoq. Paatsoortarnerit Inuusuttorpassuit isumaqartarput inuusoqatiminnit imernikinnerullutik. Kammalaatit imequsinerat ilaat naalaannarlugu imersinnaa sarput. Taakku paatsoortarnerit tassaakkajupput nalunngisat imer simanerminnik tanngassimaaruteqaraangata takkuttartut. Gode venner trygge venner Mange unge synes, at det giver en ekstra tryghed, hvis man aftaler at holde lidt øje med hinandens forbrug, når der drikkes alkohol. På den måde kan gode venner støtte og hjælpe hinanden, og det skaber tryghed og styrker venskabet. Flertalsmisforståelser Når det handler om alkohol, tror de fleste unge, at de andre drikker mere, end de egentlig gør. Det kan virke som gruppepres, fordi man så selv drikker mere for at leve op til den forestilling, man har om kammeraterne. Sådanne flertalsmisforståelser opstår ofte på baggrund af mandagspraleri, hvor folk praler med, hvor meget de har drukket i weekenden. Tanngassimaarnerit tassaapput kammalaatinut torrageqqusaar nerit, taamaattorli aamma tanngassimaartup takutittarpaa imminut naammagisimaannginneq. Tanngassimaartut tamaasa upperisariaqanngilatit pisariaqanngilarmi aamma allat imequsippata naalaannarnissaat. Mandagspraleri er udtryk for lavt selvværd, hvor nogle prøver på at hævde sig og imponere vennerne. Det holder dog ikke i længden. Du skal ikke tro på alt, hvad der bliver pralet med, og du skal passe på ikke at ligge under for andres gruppepres Amerlasuut imerneq ajorput Inuit ilarpassui imerneq ajorput, makku ilaatigut peqqutigalugit: Peqqinnissaq, upperisartik, imigassap mamaa imaluunniit imigassap sunniuttarnera. Silatusaarneruvoq imerneq ajortut ataqqigaanni. Mange drikker ikke alkohol Mange drikker ikke alkohol på grund af helbredsmæssige eller religiøse årsager, eller fordi de ikke bryder sig om smagen og den virkning, alkohol kan have. Det hører med til god alkoholkultur at respektere dem, der ikke drikker alkohol.

9 Ajortoqartoruna? Susungaana? Imerpallaarnermut peqqutaasut amerlasuujusinnaapput. Kammalaateqaruit ajornartorsiuteqartumik illit aamma ikiorsinnaavat. Ajornartorsiutaa pillugu tatigisarnik oqaloqateqarit. Angajoqqaajusinnaavoq imaluunniit inersimasoq tatigisat, soorlu ilinniartitsisut klubbimi sulisoq sungiusaasorluunniit. Ersissutigissanngilat kammalaatit ajornartorsiuteqartoq ikiussallugu. Ajornartorsiuteqalersimatilluni allanut akoorusukkunnaartoqartarpoq imminuinnarlu eqqarsaatigilertoqarsinnaalluni. Kammalaatit ajornartorsiuteqartoq ikiorukku naggataatigut paasilissavaa ajunngitsumik iliortutit, tamannalu qujaffigiinnarsinnaavaa. Hvorfor går det galt? Hvad gør jeg? Der kan være mange grunde til, at nogle personer drikker for meget. Hvis du har en ven, der har problemer, kan du være med til at sørge for, at han eller hun får hjælp. Snak om det med én, du stoler på. Det kan enten være forældre eller en anden voksen, fx lærer, klubleder eller træner. Du skal ikke være bange for at tage fat i en kammerat, der ser ud til at have problemer. Når man har problemer, lukker man ofte af for omverdenen og har ikke overskud til meget andet end sig selv. Derfor kan det være svært at bede om hjælp. I sidste ende er de fleste taknemmelige for at få en hjælpende hånd, når det går skævt. Ansvar både for dig selv, dine venner og dine forældre Det er en god idé at tale med dine forældre om, hvad der skal ske, hvis alkohol bliver aktuelt til jeres fester. Vigtigst af alt er at få nogle klare aftaler på plads: om du må drikke, hvad du må drikke, hvornår du skal være hjemme, hvordan du kommer hjem o.s.v. Spørg dine forældre eller andre voksne, hvordan de har oplevet den første beruselse. Det kan nok føre til, at du får nogle gode råd. Ilinnut kammalaaternut angajoqqaarnullu akisussaaffik Isumassarsiatsialaavoq angajoqqaavit imigassartortinnak oqaloqatigeqqaarnissaat. Pingaarnerpaavoq isumaqatigiissuteqarnissarsi, soorlu: imersinnaanerlutit, suut imissaneritit, qassinut qa norlu angerlarnissat il. il. Angajoqqaavit inersimasulluunniit allat aalakooqqaarnerat qanoq issimanersoq paasiniaruk. Taava immaqa qanoq iliornissarnut siunnersorsinnaavaatsit.

10 Ajortoqarpat Festertuniikkuit festeqativillu ilaat imerpallaarsimappat innartiinnarnissaa imaluunniit anisiinnarnissaa pisariaqanngilaq. Imigassarmi toqunartortaqar poq, ajornerpaatillugulu toqussutigineqarsinnaalluni! Inuusuttut ilaat meriarnerminni imminnut ipitissinnaapput. Ilaat silaarullutik anersaartorunnaarsinnaallutik. Imerpallaartoqarsimatillugu inersimasumik imersimanngitsumik kalerriigit, taassuma nalilersinnaavaa qanoq iliortoqassanersoq. Imerpallaarsimallutit festerfinniik angerlaruit silamilu artu ler lutit qiulernerit toqussutigisinnaavat. Imigassap taqqat siaartis - sinnaavai, taamaalilluni timi nillertittarpoq qanorluunniit q iulersorinngikkaluaraanni. sat aqqutaannullunniit qallortoortoqarsinnaalluni. Tamakku pinngitsoortinne qarsinnaassagaluarput immaqa kammalaatit imerpallaarsima soq isumannaatsumik angerlartikkukku. Inersimasumik imigassartorsimanngitsumik festerfinneeqateqartuaannaritsi! Hvis det går galt Hvis du er til fest, og én af festdeltagerne får for meget at drikke, nytter det ikke bare at smide ham eller hende i seng eller ud af festen. For meget alkohol kan give en forgiftning. I værste fald kan man dø af en alkoholforgiftning! Nogle unge dør, fordi de bliver kvalt i deres eget opkast. Andre mister bevidstheden og holder op med at trække vejret. Tilkald derfor altid en ædru voksen, der kan vurdere situationen, hvis én har fået for meget. Hvis du går hjem fra fest og er meget fuld, er det livsfarlig at lægge sig til at sove udendørs om vinteren. Du kan risikere at dø af kulde. Alkohol udvider blodkarrene i hudens yderste lag. Derfor føler man sig varm, men i virkeligheden afkøles man. 18 Imigassap malugissutsitit misigissutsitillu tamangajaasa sunnersinnaavai, taamaattumik takusatit malugi niakkatillu periataarsinnaa nerillu annikillisarpoq. Ulorianarnerpaavorli n aliliisinnaanerit ajorsisittaramiuk. Kammalaatit aalakoorluni sapiinniakujulluni nammi neq angerlarniarsarippat maluginiaruk ilumut isumannaatsumik angerlarsinnaanersoq. Ajutoortoqarsiinnaavoq allaat toqumik kinguneqarsinnaalluni: silami artulertoqarsinnaavoq, igalaakkut nakkartoqarsinnaavoq innaallagis- Alkohol påvirker stort set alle dine sanser, så du ser og opfatter dårligere, ligesom din evne til at reagere også er nedsat. Men det farligste er, at din drømmekraft er forringet. Du bør hjælpe en overmodig kammerat, der ikke selv kan vurdere situationen, med at få ham/hende sikkert hjem. Der kan forekomme tragiske dødsulykker, hvor unge har lagt sig til at sove ude i det fri, er faldet ud af vinduer eller kravlet op i el-ledninger. Ulykker, der kunne have været undgået, hvis kammerater havde kunnet tale dem til rette. 19 Hav altid en ædru voksen i nærheden, når I holder fest!

11 Assersuutitut 7. klasset isumaqatisiissutaat isumassarsiorfigisiuk Til inspiration vedlægges et eksempel på en aftale, der er lavet i 7. klasse på en skole klasset angajoqqaavi ataatsimiipput ukualu isumaqatigiissutigaat: o Angerlarsimaffinni festertoqassatillugu imigassartortoqartassanngilaq o Angerlarsimaffinni festertoqartillugu inersimasumik festerfimmiittoqartassaaq. o Klassefesternerit tamarmik nalunaaqutaq killeqartassapput. o Meeqqat imigassarlu ataatsimoortinneqartassanngillat. o Meeqqat isumaqatigiinnermi peqataatinneqaraangata tatigeqatigiinnermik peqquteqarpoq. Nalornigutta immitsinnut sianerfigeqatigiissaagut o Meeqqagut tusarfigigutsigit takugutsigilluunniit angajoq qaaqatigut kalerrissavagut. o Una isumaqatigiinnerput ukiut tamaasa ataatsimiikkaangatta nalilersoqqittassavarput. Imigassamik atornerluineq tassaalertarpoq: inunnut allanut ajoqutaaleraangat soorlu ilaquttanut allat ilagitillugit imigassaq pingaarnerpaanngoraangat aalakuualaartilluni pitsaanerusutut misigisaleraanni timi ajortikkiartoraangat akissaqartinnagu imertaraanni suliffik imaluunniit atuarneq paarisinnaajunnaaraanni Forældre til børn i 7. klasse på en skole har på forældremøde aftalt følgende: o Ved private fester må der ikke serveres eller medbringes alkohol o Ved private fester skal der altid være forældre eller andre voksne til stede o Private klassefester slutter ikke senere end o Børn og alkohol hører ikke sammen o De aftaler, som børnene indgår indbyrdes, er noget vi har tillid til. Er vi i tvivl eller undrer vi os ringer vi til hinanden o Hvis vi ser eller hører noget om vore børn, kontakter vi de pågældende forældre o Denne aftale drøftes og revideres hvert år på et for ældre møde Et misbrug er, når man drikker så meget at: det går udover andre mennesker, f.eks. familien alkohol er det vigtigste, når man er sammen med andre man synes, man fungerer bedre, når man er påvirket kroppen tager skade man drikker mere, end man har råd til man ikke længere passer sin skolegang eller sit arbejde 21

12 Aneqatigiikkaanni aamma angerlaqatigiittoqassaaq Assersuutigalugu pingasuullusi festeriarussi aamma pingasuullusi ataatsikkut angerlassaasi. Aqqutaani arlaannarsiluunniit a llamut sangussanngilaq. Festeriartinnak angerlamut aqqutissat isumannaaruk! Angajoqqaavit qatanngutivilluunniit aassagaatsit isumaqatigiissutisigiuk, busserlutit angerlarit imaluunniit taxaatissarnik aningaasanik nassataqarit. Imaluunniit angajoqqaatit isumaqatigereersimagukkit kammalaaterni tukkugit. Tre ud og tre hjem Hvis I er tre, der følges ud til festen, er I naturligvis også tre, der følges hjem, og det er ikke tilladt at skifte nogen ud undervejs. Planlæg, hvordan du kommer hjem på forhånd! Aftal med forældre eller søskende, at de henter dig eller tag bussen eller have taxa penge med eller sov hos hinanden efter aftale med forældre. Angerlamut apuulluarna Inuusuttuaqqamik meeqqamilluunniit ajutoortoqarsimatillugu toqusoqarsimatilluguluunniit, soorlu biilinik ajutoornermi, aallaammik aallartoorfigitinnermi, umitsiami ajutoornermi, q amuteralannik ajutoornermi assigisaannilu politiit angajoqqaajusunut sianertariaqartarput. Kom godt hjem Det sker, at politiet må ringe på hos forældre for at fortælle, at deres årige søn eller datter er blevet a lvorligt kvæstet eller dræbt i en ulykke fx en bilulykke, vådeskudsulykke, bådulykke, ulykker med snescooter, knallert eller trehjulede Inuusuttut 15-it sinnerlugit ukiullit aqqusinermi ajutoornissaat qaninnerusarpoq. Taakkununnga imigassaq peqqutaasunut ilaavoq. Ajornakusoorsinnaavoq kammalaatit angajulliunerulaaq imersimatilluni biilinut ikequppatit, ikitinnak eqqarsarit i nuunerimmi navianartorsiortippat. Hos unge over 15 år stiger risikoen for en trafikulykke nemlig voldsomt, og alkohol er medvirkende årsag i en del af ulykkerne. Det er svært at sige fra over for en ældre, beruset kammerat, der tilbyder et lift, men det er med livet som indsats, hvis du kører med.

13 Kalaallit Nunaanni angallannermut maleruagassat nutaat 1. oktober 2008-meersut ilaatigut ima allaqqapput: Qitequtaasaq isumannaallisaat Biilimi, bussini taxanilu aquttuutillutit imaluunniit ilaasuutillutit qitequtaasaq isumannaallisaat atussavat. Piumasaq taanna i ssiavinnut tamanut, qitequtaasamik isumannaallisaatilinnut, atuuppoq aamma issiavinni tunorlerni. Imigassamik aalakoornartulimmik imersimatilluni biilerneq Promillemut killigitinneqartoq 0,5 promillenut appartinneqarpoq. Biilissatillutit aalakoornartulimmik imernaveersaarit. Biilit qullii Qamutit motoorillit tamarmik qanimut qulleqarlutik ingerlassapput. Færdselsregler i Grønland fra 1. oktober 2008, har blandt andet følgende regler: Sikkerhedssele Du skal bruge sikkerhedssele, når du kører eller er passager i bil, bus og taxi, Kravet gælder for alle sæder, hvor der er monteret sikkerhedssele også på bagsædet. Sprit kørsel Promillegrænsen er sat ned til 0,5 promille. Undgå at drikke a lkohol, hvis du skal køre. Kørelys Alle motordrevne køretøjer skal køre med nærlys. Mobiltelefon Det er forbudt for føreren at tale i håndholdt mobiltelefon u nder kørslen. Hjelm Du skal bruge godkendt styrthjelm på snescooter, motorcykel og knallert. Det gælder også, hvis du er passager på snescooter eller motorcykel. Snescooter Aldersgrænsen for at køre på snescooter er sat op til 18 år i færdselslovens. Hvis du er 16 eller 17 år og skal bruge snescooter til fangst- eller landsbrugsarbejde, kan du søge politiet om dispensation fra alderskravet. 24 Mobiltelefoni Biilernermi aquttup mobiltelefonikkut tigummiartakkakkut oqaluussinissaa inerteqqutaavoq. Niaquarnaveeqqut Snescooterini, motorcykelini aammalu knallertini niaquarnaveeqqut akuerisaq atussavat. Aammattaaq snescooterini motorcykeliniluunniit ilaasuutillutit tamanna atuuppoq. Snescooterit Sumiiffinni angallannermut inatsimmi taaneqartuni snescooterinik ingerlanissamut ukiutigut killigitinneqartoq ukiunut 18-inut qaffatsinneqarpoq. 16-inik 17-inilluunniit ukioqaruit snescoo terilu piniarnermut nunalerinermulluunniit atussagukku, immikkut akuersissut politiinut qinnuteqaatigisinnaavat. 25

BENZINAMIK. naamaarlunga toqungajavippunga. Jeg var tæt på at dø af BENZINFORGIFTNING. AAnngAjAARnIuTIT RuSMIDlER

BENZINAMIK. naamaarlunga toqungajavippunga. Jeg var tæt på at dø af BENZINFORGIFTNING. AAnngAjAARnIuTIT RuSMIDlER IN U US U T T U N U T AT UAG AS S IAQ U N G D O MS MAG AS IN E T AAnngAjAARnIuTIT RuSMIDlER nr. 1 Upernaaq Forår 2007 PAARISA Toqqaasinnaaneq sungiusartariaqarpoq Man skal øve sig i at vælge Aanngajaarniutinik

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Ikiaroorusullutik pigisatik tuniniarsinnaasarpaat Sælger gerne ejendele for at kunne ryge hash. Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash

Ikiaroorusullutik pigisatik tuniniarsinnaasarpaat Sælger gerne ejendele for at kunne ryge hash. Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash I n u u s u t t u n u t at uag a s s i aq U n g d o m s m ag a s i n e t nr. 1 Upernaaq Forår 2009 PAARISA Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash Aanngajaarniutinik atuinani inuuneq nuannersoq Et sundt liv

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani

Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani U k i a q e f t e r å r 2 0 0 8 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet SammisaqTema Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani Nallukattarneq Aningaasanoorajuttuuneq inuiaqatigiit ajornartorsiutigaat Katsorsartinnerma

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol INUK 2_lk 27/03/03 15:54 Side 1 nr. 2 upernaaq - forår 2003 paarisa Inuutilluni imertariaqarpoq! Man må drikke mens man lever! Imigassaq ooqattaaqqaarakku ajoq! Pinligt at være fuld første gang! Ivaaq

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL BØRN, UNGE OG ALKOHOL INFORMATION til ELEVER om ALKOHOL ALKOHOL Jeg vil gerne brokke mig over alkohol! For er der noget, jeg synes, er irriterende, så er det den måde, vi overdriver dét med druk. 1500

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut I N U U S U T T U N U T A T U A G A S S I A Q * U N G D O M S M A G A S I N E T IMMIKKUT SAQQUMMERSITAQ * EKSTRA * nr. 2 Upernaaq Forår 2007 PAARISA SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT

Læs mere