SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN"

Transkript

1 SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej, når du instruerer eleverne i, hvad deres opgave er Inddel klassen i 5 grupper Lav en vennegruppe (20 minutter) Udlevér 4 personark og ét opgavesæt til hver gruppe Eleverne laver personerne Fortæl en historie om en ulykke (15 minutter) Hver gruppe får én af de 5 cases fra mikrositet De enkelte grupper læser deres ulykkescase og skriver efterfølgende en historie, der fører op til ulykken Fremlæggelse og diskussion (45 minutter) Grupperne fremlægger på skift deres vennegruppe og historie Klassen diskuterer de forskellige historier Huskeliste Til 5 grupper skal du bruge: 20 personark 5 opgavesæt 5 limstifter og 5 sakse 5 computere eller tablets

2 Før du går i gang Husk at printe personark og opgavesæt til alle grupper. Husk også limstifter, sakse og computere eller tablets. Se mikrositet igennem, så du er fortrolig med det. Da store dele af Skillevej foregår som gruppearbejde, er det en god idé at lave grupperne, inden du går ind i klassen. Del eleverne op i højst fem grupper eller færre, hvis det er en lille klasse. Materialet virker bedst med 4-5 elever i hver gruppe. Vi anbefaler at fordele eleverne, så de er jævnt fordelt i forhold til køn, og at eksempelvis dem, der kører på knallert, er fordelt jævnt på grupperne. Intro - kom godt i gang Tydeliggør rammerne og omfanget af opgaven: Tag udgangspunkt i mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej og instruér eleverne i, hvad deres opgave er. Under fanen Personer får du hjælp til at visualisere forløbet. Fordel grupperne og rammesæt hvorfor emnet er relevant. Du kan tage udgangspunkt i fakta om unge og trafik, som du finder bagest i denne vejledning eller under fanen Fakta på mikrositet. Fortæl eleverne, at opgaven handler om gruppedynamik og om at træffe valg i trafikken. Kom ind på, at det forkerte valg kan føre til ulykker. Lad eleverne bruge 5 minutter på at navigere rundt på mikrositet, inden I går i gang, så de får en fornemmelse af, hvad de skal arbejde med.

3 Lav en vennegruppe Nu skal grupperne opbygge det persongalleri, de skal arbejde med i resten af materialet. De skal selv sammensætte dem ud fra billeder og udsagn og på den måde opbygge en gruppe på fire venner, som de selv synes er troværdige, og som de er interesseret i at fortælle om. Eleverne skal være opmærksomme på, at de ikke skal være eller spille en person hver, men at de i fællesskab skal lave de fire personer, som alle i gruppen synes, virker troværdige. Udlevér materiale Udlever 4 personark og 1 opgavesæt til hver gruppe sammen med limstifter og sakse. Lav personerne Bed nu eleverne om at klippe billeder og udsagn ud, vælge nogen de synes godt om og sammensætte personerne. Udsagnene er inddelt i forskellige kategorier, som understøtter, at eleverne opbygger nuancerede karakterer. Der er fem regler for øvelsen, som står nedenfor. De forskellige typer af udsagn er i forskellige former, der matcher felter på personarkene, så med undtagelse af den første regel skulle det være rimeligt selvforklarende for eleverne. Husk at bede eleverne om at tage noter undervejs i arbejdet, da de senere skal fremlægge deres historie for resten af klassen. Regler Navn og billede: Eleverne skal vælge to piger og to drenge, som skal klistres på personarkene. De skal give hver person et navn. Køretøj: Hver karakter skal have ét transportmiddel. Forholdet til de andre: Hver karakter skal have to relationer til de andre karakterer. På hvert udsagn om de andre, skal eleverne skrive navnet på en af de andre personer i gruppen. Opførsel sammen med de andre: Hver karakter skal have to udsagn om deres forhold til fest og natteliv. Opførsel i trafikken: Hver karakter skal have to udsagn om deres forhold til trafikken, ét fra hver kategori. BILLEDE NAVN KØRETØJ OPGAVESÆT LAV FIRE PERSONER I skal lave fire personer til jeres historie. De fire er klassekammerater, venner og bor tæt på hinanden. Lav personerne, så de virker realistiske. Tænk på jer selv og jeres kammerater, når I vælger, hvilke udsagn der passer til hvem. Klip billeder og udsagn ud og klister dem op på de fire personark. NAVN OG KØN Vælg, hvem de fire personer er, og giv dem et navn. Med mindre jeres lærer siger andet, skal der være to piger og to drenge i gruppen KØRETØJ Vælg, hvordan de fire kommer rundt i byen. Hvem kører på hvad? PERSONARK OPGAVESÆT SIDE 2 FORHOLDET TIL DE ANDRE Hvad synes de fire om hinanden? Hvordan hænger de sammen socialt? Vælg to udsagn til hver rolle og skriv på hvem de synes det om. Jeg ser op til... Jeg er vild med er en god ven. Jeg kender ikke... Jeg synes lægger ikke særligt godt skal slappe af mærke til mig... er lidt kedelig... får de... er fornuftig vildeste idéer at høre på... er lidt barnlig OPGAVESÆT OPFØRSEL I TRAFIKKEN OPFØRSEL SAMMEN MED Hvordan DE ANDRE opfører de fire sig i trafikken? Hvad er deres holdninger? Hvordan opfører de fire sig Vælg når et de udsagn er ude af om hver aftenen? form til hver rolle. Vælg to udsagn til hver rolle. Det er fedt at Jeg er mindre Festen er sjovere, turde noget de genert når jeg når alle er lidt andre ikke tør. er fuld. Det fulde Det er sjovt er kedeligt at køre hurtigt. at cykle alene. Jeg gør ikke altid, Jeg passer på Jeg hader at Dem der kører på hvad forældrene mine venner. gå glip af noget. scooter er seje. siger. Cykelhjelme overholder smider altid Jeg Jeg Jeg skal være Jeg ødelægger må ikke gå Har ikke fået penge altid mine cykellygter hjemme før alene min frisure. hjem om af mine trafikloven. forældre væk. midnat. natten. til en taxa. Jeg er meget Jeg har altid min Jeg synes ikke man opmærksom i hjelm på. skal køre, hvis trafikken. man er fuld. Synes selv jeg Jeg kan ikke lide er en god at sidde bag cyklist. på. Jeg synes alle skal have sikkerhedssele på. Ekstraopgave Til de grupper, som bliver hurtigt færdige, kan du supplere med en ekstraopgave. De skal lave en nærmere beskrivelse af gruppen. Hvilke personer er centrale i gruppen, og hvem hænger bare på? Hvem bestemmer i gruppen? Hvem lytter til hvem? Dette skal indgå i fremlæggelsen. SIDE 2

4 Fortæl historien om ulykken Nu skal eleverne i fællesskab digte en historie, der forklarer, hvordan deres vennegruppe ender med at være involveret i en trafikulykke. Giv hver gruppe en case Fordel de 5 cases fra mikrositet imellem grupperne. Det kan gøres ved lodtrækning, eller du kan have fordelt dem på forhånd. Læs og fortæl Lad eleverne læse eller lytte til deres ulykkescase, som kort beskriver, hvad der er sket. Eleverne skal nu bruge de 4 personer fra deres vennegruppe som hovedpersoner i den historie, der leder op til den beskrevne ulykke. Til hver case hører der ét eller to perspektiverende spørgsmål. De kan hjælpe eleverne med at opbygge deres historie. De perspektiverende spørgsmål kan også bruges til en diskussion i klassen, når gruppen fremlægger deres historie. Husk at gøre det tydeligt for eleverne, at de skal fremlægge deres historie for klassen. Fremlæggelse Nu skal grupperne fremlægge deres vennegruppe og historie for klassen. Grupperne starter med at læse eller afspille deres ulykkescase for klassen. Herefter beskriver de deres personer og fremlægger deres historie. Der vil være stor forskel på personerne og grupperne, eleverne skaber, og da de har forskellige ulykker, er det spændende for eleverne at høre de andre gruppers oplæg. Ekstraopgave Også i denne fase er der grupper, som kan blive tidligere færdig end andre. Eleverne skal individuelt finde på et vendepunkt i historien, hvor en af de fire karakterer kunne have gjort noget, som havde afværget ulykken. Plenumdiskussion Efter hver fremlæggelse laver du en plenumdiskussion (5-7 minutter). Start med at lade eleverne forholde sig til historiens realisme. Når den er synlig og afklaret, laver du spejlinger til elevernes egen verden. De spændende snakke opstår i dette krydsfelt, hvor eleverne forholder sig til, hvordan de selv ville agere i de problematikker, som deres historier skaber. Det centrale her er det sociale spil imellem personerne. Hvordan ulykken kunne have været undgået, og hvordan risikoadfærd kan mindskes. I disse diskussioner handler det om at give eleverne en forståelse for, at alle i gruppen kan påvirke beslutningerne og få eleverne til at reflektere over karakterernes (og egne) muligheder for at forhindre ulykker gennem aktive, modige, individuelle valg. Dit input til diskussionen Til hver af de fem ulykker hører et tema, en række oplagte perspektiverende spørgsmål og noget statistik, du med fordel kan bringe i spil for at udfordre elevernes viden og holdninger. Hvis tiden og stemningen tillader det, kan I runde af med en fælles snak om de fakta, som ligger på mikrositet. SIDE 3

5 Ulykkescase Tema Perspektiverende spørgsmål Cykelulykke på ringvejen Uopmærksomhed Hvad gør I, hvis mobilen ringer, når I cykler? Gør det nogen forskel, at det er aften? Fakta Eneulykker udgør 70 % af alle cyklistulykker. Ofte er der kun tale om småskader, men der er også cyklister, der kommer alvorligt til skade eller omkommer. Omkring 1/3 af de cykelulykker, som involverer biler, sker, når cyklisten kører lige ud og støder sammen med en bil, der kommer fra en krydsende vej. Vanvidskørsel på scooter Showkørsel Hvilken betydning kan det have, at der er tilskuere? Hvorfor kan det være svært at gribe ind? Over halvdelen af de tilskadekomne årige i trafikken kommer til skade på knallert. Det er 13 gange farligere at køre på knallert end at køre på cykel. 95 % af alle knallertkørere kører med hjelm. Cyklist kørt ned af bus Brug af cykelhjelm Opfører I jer anderledes i trafikken, når I er sammen med venner? Ved at køre med cykelhjelm halverer du din risiko for en alvorlig hovedskade. Kører I med cykelhjelm? Også til fest? Hvorfor? Der er rigtig mange, der lægger hjelmen, mellem de er 12 til 16 år. Samtidig er det ved den alder, de for alvor kommer på skadestuen. Seksårig pige dræbt Ansvar for andres ulykke Hvilken betydning får ulykken for gruppen? Det er 13 gange farligere at køre på knallert end at køre på cykel. Politiet konfiskerer rigtig mange ulovlige (tunede) knallerter. Det er godt for trafiksikkerheden, for de er ofte involveret i alvorlige ulykker. Fyldt bil i tragisk ulykke Selebrug Har I et ansvar, hvis der er nogen, der vil køre uden sele? Hvorfor kan det være svært at sige fra? 3 ud af 4 af de, der bliver dræbt i trafikken uden sele, ville have overlevet, hvis de havde haft sele på. Hvis man kører uden sele, kan man blive kastet rundt i bilen og i værste fald skade andre, der er fastspændt. SIDE 4

6 OM UNGE OG TRAFIK Dræbte og alvorligt tilskadekomne fordelt på alder og transportmiddel år Fører af bil Passager i bil Motorcykel Lille knallert Fodgænger Cykel SIDE 5

7 MERE OM UNGE OG TRAFIK Hvorfor tale trafik i udskolingen? Når de unge forlader skolen efter 9. klasse, står de over for de 10 farligste år i trafikken. Der sker en seksdobling af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 12 til 16-års alderen. Det er især drengene, det går ud over de udgør næsten 3 ud af 4 af de alvorligt tilskadekomne. Men pigerne spiller også en væsentlig rolle i og med de ofte kunne have været med til at forhindre ulykken i at ske. Hvad siger færdselsloven om kørsel på knallert? Man må ikke køre på knallert før man er 16 år årige skal have knallertkørekort Man skal have hjelm på. Man må ikke køre to på en knallert. En lille knallert /scooter må ikke kunne køre mere end 30 km/t. Man må ikke køre med en promille på over 0,5. Nogle af de ting, der typisk går galt for de årige er, når de: Kører på tunet knallert. Er uopmærksomme, når de cykler, fx taler i telefon. Kører med alkohol i blodet. Har valgt at smide cykelhjelmen. Har glemt selen, især på bagsædet. Knallert eller scooter? En lille knallert og en scooter er næsten det samme. Lovgivningsmæssigt kalder man begge dele for en knallert, men teknisk set er de ikke helt ens. Knallerter ligner små motorcykler, mens scootere typisk har et rigtigt sæde og plads til fødderne. Det mest udbredte er efterhånden scootere. Hvad siger færdselsloven om kørsel på cykel? Der er ikke nogen fast promillegrænse for, hvornår det er ulovligt at cykle. Men du kan godt få en bøde, hvis politiet vurderer, at du er så påvirket, at det ikke er forsvarligt, at du cykler. Hvad siger færdselsloven om sele? Alle passagerer skal have sele på, ellers får føreren bøder Forsikring: Din forsikring dækker ikke, hvis din knallert er tunet. Hvis du beskadiger andre, kan det derfor komme til at koste dig dyrt. Drenge og piger Det er især drengene, der dør eller kommer alvorligt til skade, når det foregår i et motoriseret køretøj. Drengene udgør næsten 2/3 af de dræbte og alvorligt tilskadekomne i alderen år. SIDE 6

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN talknuser Oversigt over forløbet Forløbet kan variere alt efter, om du vælger, at eleverne skal arbejde med et eller to emner, og om du vælger innovations-delen til eller fra. Nedenfor skitseres et forløb

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Materialeoversigt. Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013

Materialeoversigt. Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013 Indholdsfortegnelse Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2 012/2013 Nyhedsbrev til dig 2 Tag på færdselskursus 2 Nyt

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Fire fuldtræffere til trafikken. Trafikliv2012/2013. Unge er begejstrede for højere bøder

Fire fuldtræffere til trafikken. Trafikliv2012/2013. Unge er begejstrede for højere bøder POLITIKEN 2012-2013 Fire fuldtræffere til trafikken Heidi dukkede aldrig op danmark Side 6 Kultur Side 22 Danmark Side 8 Tegning: Philip Ytournel. Foto: Tough Guy Studios og Tobias Selnæs Markussen Trafikliv2012/2013

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere