DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING"

Transkript

1 LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i klasse om unge og alkohol

2 DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse Velkommen til DIT BARN DIN ALKOHOLDNING Baggrunden for DIT BARN DIN ALKOHOLDNING Hvordan skal DIT BARN DIN ALKOHOLDNING bruges? Vejledning til debat- og dilemmakort... 7 Vejledning til klassens fælles alkoholaftale

3 Velkommen til DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING DIT BARN DIN ALKOHOLDNING er et inspirationsmateriale til forældremøder i klasse. Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indflydelse på sit barns alkoholvaner og giver inspiration til at tage stilling, tale med sit barn om alkohol og lave aftaler enten individuelt eller på klasseniveau. Over halvdelen af danske unge har prøvet at drikke som 14-årige. Det er derfor en god idé at tale om alkohol på forældremøder fra 7. klasse, men det er aldrig for sent at tage emnet op. Inspirationsmaterialet består af en række elementer, som enten samlet eller særskilt kan benyttes af undervisere til forældremøder eller lignende, hvor unge og alkohol er på dagsordenen blandt forældre. Materialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne Fuld af liv. Du kan læse mere om kampagnen på Materialet består af: En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol Skabelonen kan bruges elektronisk eller i printet form, når du som underviser skal indkalde en klasses forældre til et forældremøde, hvor I skal tale om unge og alkohol. En kort film: DIT BARN DIN ALKOHOLDNING (03.22) Filmen giver information om unge og alkohol og viser, hvordan man som forælder har indflydelse på sit barns alkoholvaner samt giver gode råd til handlemuligheder, når det kommer til unge og alkohol. En PowerPoint-præsentation om forældre, unge og alkohol PowerPoint-præsentationen indeholder et færdiglavet oplæg om unge og alkohol samt viden om forældres indflydelse. Som underviser kan du let tilpasse oplægget dit publikum og afholde det til forældremøder eller lignende, hvor unge og alkohol er på dagsordenen. Debat- og dilemmakort Debat- og dilemmakortene indeholder relevante spørgsmål og dilemmaer om unge og alkohol. Debat- og dilemmakortene kan være med til at starte en god debat og dialog blandt forældrene til et forældremøde og bruges til at afklare holdninger og forventninger i forældregruppen. En skabelon til klassens fælles alkoholaftale Hvis der blandt klassens forældre er stemning for at lave en fælles alkoholaftale, gør skabelonen det nemt at vælge punkter til og fra alt efter, hvad der kan opnås enighed om. Alkoholaftalen kan med fordel indgås i fællesskab mellem forældre og elever. Et faktaark Faktaarket indeholder relevante facts om unge og alkohol og kan supplere PowerPoint-præsentationen. Faktaarket kan deles ud til forældre og evt. fremlægges af dig som underviser. God arbejdslyst! 3

4 Baggrunden for DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Danske unge drikker meget, og nogle unge begynder at eksperimentere med alkohol i en tidlig alder. Sammenlignet med vores europæiske naboer, drikker danske unge større mængder alkohol og mere fuldskabsorienteret end andre unge. Men der er en positiv udvikling i gang: Alkoholdebutalderen stiger samtidigt med, at alkoholforbruget er faldende blandt danske unge. Faktisk efterspørger mange unge en ny alkoholkultur. Nye tal viser, at over halvdelen af de årige synes, at unge på deres egen alder drikker for meget. Skolen og forældre kan være med til at understøtte den positive udvikling i danske unges alkoholvaner ved at tage stilling, tale med unge og lave klare aftaler om unges alkoholforbrug. Der er mange gode grunde til at udskyde unges alkoholdebut. Unge, der starter med at drikke i en tidlig alder, og som drikker meget i teenageårene, har en øget risiko for at drikke mere end andre senere i livet. Alkohol skader navnlig unges hjerner, som først er færdigudviklede omkring 20-års-alderen. Unges hjerner er derudover dårligere rustet end voksnes til at foretage selvkontrol og risikovurdering med alkohol i blodet. Derfor kan et stort alkoholforbrug i ungdommen have konsekvenser både i form af ulykker, uønsket sex, vold, konflikter, nedsat indlæringsevne m.m. Forældre har betydning Unge, der har aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre end unge, der ikke har aftaler om alkohol med deres forældre. Unge lytter altså til forældrenes holdninger og forventninger også selvom det ikke altid virker sådan. Faktisk siger knap halvdelen af årige, at de synes godt om, at deres forældre blander sig i, hvor meget alkohol de drikker. 4

5 Baggrunden for DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Myter om unges alkoholforbrug Mange opfatter det som en naturlig del af de tidlige teenageår, at unge begynder at drikke alkohol og prøver at være fulde sådan var det måske, da man som forælder selv var teenager. Men i dag er det faktisk kun et mindretal af årige danske unge, som drikker alkohol regelmæssigt. 14% 14% 14% 12-årige der har prøvet 12-årige at drikke der en har genstand prøvet 12-årige at drikke der en har genstand prøvet at drikke en genstand 22% af 22% drenge 22% 3% 3% 3% 13-årige der har været 13-årige fulde mindst der har to gange været 13-årige fulde mindst der har to gange været fulde mindst to gange 4% 4% 4% 12% 12% 12% 15-årige der drikker alkohol 15-årige på ugentlig der drikker basis alkohol 15-årige på ugentlig der drikker basis alkohol på ugentlig basis 21% af 21% drenge 21% * Tal fra Skolebørnsundersøgelsen Statens Institut for Folkesundhed. De fleste elever i grundskolen er mere optaget af skolen, venner og fritidsinteresser end af alkohol. Det er derfor vigtigt, at det ikke er de få elever med en tidlig alkoholdebut og et stort alkoholforbrug, som kommer til at sætte normen for alkoholforbruget i en klasse eller vennekreds. To ud af tre danske unge tror, at deres jævnaldrende drikker mere end dem selv. Denne misforståelse kan betyde, at unge drikker mere, end de ellers ville have gjort for at være på niveau med vennerne. I dialogen om unge og alkohol er det derfor også vigtigt at have fokus på de unge, som enten ikke drikker alkohol eller holder sig til et lille forbrug, så andre unge ikke oplever et kulturelt og socialt forventningspres til at begynde at drikke tidligt 5

6 Hvordan skal DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING bruges? Som underviser kan du bruge materialet DIT BARN DIN ALKOHOLDNING enten i samlet form eller som enkelte dele, som det passer dig. Hvis der i forældregruppen kan opnås enighed om formulering af en fælles alkoholaftale, anbefales det, at filmen, PowerPoint-præsentation samt debat- og dilemmakort anvendes forud for dialogen om en fælles alkoholaftale. Trin-for-trin guide til et forældremøde om alkohol 1. Indkald klassens forældre (og evt. elever) til et dialogmøde om alkohol f.eks. ved hjælp af skabelonen til en invitation i dette materiale 2. Afspil filmen DIT BARN DIN ALKOHOLDNING (03:22 min.) 3. Uddel faktaarket 4. Fremlæg PowerPoint-præsentationen Forældre, unge og alkohol (ca. 10 min.) 5. Drøft i fællesskab alkoholkulturen i klassen (ca. 5 min.) - Er eleverne i klassen begyndt at drikke? - Hvad er forældrenes holdning til alkohol? 6. Inddel forældrene i mindre grupper og lad dem diskutere debatog dilemmakortene (ca. 15 min.) 7. Lad forældrene - med input fra klassens elever - udvælge hvilke punkter, der kan indgå i klassens fælles alkoholaftale (10 min.) Tidsestimat for gennemgang af samtlige dele af materialet: min. TIP: Eleverne kan sideløbende undervises om alkohol ved hjælp af det gratis tværfaglige undervisningsmateriale OM ALKOHOL rettet imod klasse. Se mere på 6

7 Vejledning til Debat- og Dilemmakort Estimeret tidsforbrug: ca. 15 min. Tiden kan forkortes eller forlænges afhængigt af, hvor mange personer I er, og hvor mange kort I gerne vil igennem. Trin-for-trin guide til debat- og dilemmakort 1. Udskriv arkene med debat- og dilemmakort. Hver gruppe skal have et sæt debatkort og et sæt dilemmakort. 2. Klip kortene ud. 3. Inddel forældrene i grupper med mindst fire personer i hver gruppe. 4. Uddel et sæt debatkort og et sæt dilemmakort til hver gruppe. 5. Hver gruppe diskuterer så mange kort, som de når igennem på den afsatte tid (f.eks min.). Der kan evt. veksles mellem henholdsvis debat- og dilemmakort, så begge typer kort afprøves i grupperne. 6. Hver gruppe fremlægger kort i plenum, hvad de har diskuteret. 7

8 Vejledning til klassens fælles alkoholaftale Estimeret tidsforbrug: ca. 10 min. Hvis der i forældregruppen er stemning for at have en fælles alkoholaftale på skrift, kan skabelonen i dette materiale anvendes. Alternativt kan forældregruppen lave en fælles mundtlig alkoholaftale. Over halvdelen af danske unge har prøvet at drikke som 14-årige. Det er derfor en god idé at formulere en alkoholaftale fra 7. klasse. Det er dog aldrig for sent at lave en fælles alkoholaftale. Forud for formuleringen af en fælles alkoholaftale anbefales det, at filmen, PowerPoint-præsentation samt debat- og dilemmakortene anvendes således, at den fælles alkoholaftale baseres på et solidt vidensgrundlag om forældres indflydelse på unges alkoholvaner, samt at debat-emner og holdningsspørgsmål er blevet berørt under dialogen igangsat af debat- og dilemmakortene. Det anbefales også, at klassens eleverne inddrages i formuleringen af klassens fælles alkoholaftale. Hvis en alkoholaftale skal efterleves, skal den være kendt og diskuteret blandt dem, som den omhandler. Den bedste alkoholaftale er således et produkt af en dialog imellem forældre og elever. Hvis du som underviser ikke finder det hensigtsmæssigt, at eleverne deltager på et forældremøde, kan du med fordel tage diskussionen om en fælles alkoholaftale op blandt eleverne, inden forældremødet afholdes og efterfølgende fremlægge elevernes synspunkter for forældrene til forældremødet. Trin-for-trin-guide til klassens fælles alkoholaftale Inden forældremødet: 1. Drøft punkter til en fælles alkoholaftale med klassens elever. 2. Nedskriv elevernes perspektiver og medbring disse til forældremødet. Til forældremødet: 3. Åben skabelonen for klassens fælles alkoholaftale på en storskærm. 4. Fremlæg elevernes perspektiver for forældrene. 5. Drøft punkterne og elevernes perspektiver med forældregruppen. 6. Vælg de punkter ud, som forældregruppen kan blive enige om. 7. Tilføj evt. nye punkter til aftalen. 8. Aftal hvornår alkoholaftalen tages op til revision. Efter forældremødet: 9. Send klassens fælles alkoholaftale ud til alle klassens forældre. 10. Print klassens fælles alkoholaftale ud og hæng den på klassens opslagstavle. 8

9 Vejledning til klassens fælles alkoholaftale Derfor er en fælles alkoholaftale en god idé En alkoholaftale, som elever og klassens forældre bakker op om, kan være med til at forebygge at unge får en tidlig alkoholdebut og udvikler et stort forbrug af alkohol. En fælles alkoholaftale er i sig selv med til at sende et stærkt signal om, hvordan man som forældre ønsker, at alkoholkulturen i klassen skal være. Udarbejdelsen af en alkoholaftale kan skabe god debat om alkohol og være med til at afklare holdninger og forventninger fra både klassens elever og forældre. Derudover kan en alkoholaftale modvirke gruppepres, hvis alle i klassen har de samme aftaler med deres forældre om alkohol. Undersøgelser viser, at flertallet af danske unge tror, at deres jævnaldrende drikker mere end dem selv. Det kan få nogle til at prøve at efterligne en adfærd, der ikke har hold i virkeligheden. En fælles alkoholaftale kan være med til at forebygge, at der opstår flertalsmisforståelser om, at alle de andre gerne må drikke alkohol. Det kan derfor også være en god idé at koordinere klassens alkoholaftale med parallelklasserne på samme årgang, da eleverne i udskolingen ofte har venskaber på tværs af klasserne. 9

10 Vil forældrene vide mere? Henvis til fuldafl iv.dk! På kan forældre få mere viden om unge og alkohol, samt teste hvor afklarede de er og få hjælp til at tage stilling, hvis de ikke er helt sikre i deres sag. 10

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

.DK HVAD SIGE D OM ALKOHOL? ALKOHOLDIALOG. Undervisningsmateriale om unge og alkohol. GODA God Alkoholkultur

.DK HVAD SIGE D OM ALKOHOL? ALKOHOLDIALOG. Undervisningsmateriale om unge og alkohol. GODA God Alkoholkultur ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? ALKOHOLDIALOG Undervisningsmateriale om unge og alkohol GODA God Alkoholkultur Alkoholdialog Mens halvdelen af danske unge i 7. klasse har prøvet at drikke

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Alkohol og festkultur i gymnasiet

Alkohol og festkultur i gymnasiet Alkohol og festkultur i gymnasiet 1 InFOrMATIOn til forældre Komiteen for Sundhedsoplysning Skal gymnasieelevers alkoholforbrug blokere for indlæring? 2 Allerede når de unge er 15-1 år, har de europarekord

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning KULTUR & SAMFUND fysik kemi biologi matematik Samfundsfag Dansk Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD Intro 03 Formål 04 Indhold 04 Faglig baggrund 05 Temaoversigt og forslag til opbygning af undervisningsforløb

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere