Brug af kursusdatabasen som kursusholder. I8/ESN skal nu bruge kursus-databasen til at generere hjemmesider til de enkelte linier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af kursusdatabasen som kursusholder. I8/ESN skal nu bruge kursus-databasen til at generere hjemmesider til de enkelte linier."

Transkript

1 Brug af kursusdatabasen som kursusholder. 30/1-2009sbn I8/ESN skal nu bruge kursus-databasen til at generere hjemmesider til de enkelte linier. Man kan flere meninger om det er optimalt, for mange vil det være nemmere at gøre som man plejer, og det er vidt forskelligt hvad man plejer på de enkelte semestre, så som: Forskelligt layout læs personligt præg Hjemmesiden kan vær placeret personligt hos f.eks. koordinator eller sekretær eller centralt/neutralt Spisesedler og andet materiale ligger typisk hos den enkelte kursusholder. Hjemmesiderne er efterhånden det sted hvor vi henter stort set ALLE oplysninger om et semesterforløb, så som: Studerende: Antal studerende, deres navne, s, gruppeplacering. Grupper: Medlemmer Placering Valgte projekt Vejleder Projekter: Alle Projektforslag Temabeskrivelse Skema: Placering af kurser Spisesedler Opgaveløsninger Litteratur: både henvisning til bøger og evt. også kopieret elektronisk litteratur, som kan være egne noter eller lovlige kopier af bøger, ulovlige kopier?? Semesterstart Forskellige informationer til semestergruppen, så som aflysninger, eksamensdatoer mm. Hjemmesiderne er således et dagligt redskab til at få ALT på semesteret til at fungere, men det er også efterfølgende en dokumentation af hvad der faktisk er foregået på det pågældende semester, og er således det eneste? bevis/dokumentation der eksisterer for det pågældende semester: 1

2 Hvem har gået der Navne på studerende Navne på kursusholder Undervisningen på minimodulniveau/spiseseddelniveau For koordinatorer og semestersekretærer er det nødvendigt at kunne planlægge fremad, ved også at kunne se tilbage. Kursusholder på skal kunne følge de studerende bagud for at se hvad de faktisk har lært, for at kunne bygge videre på deres viden. Ofte har vi brug for at kunne lave statistik på årgange, og at kunne se hvor mange der er i systemet, det er således en nødvendighed at der findes et minimum af information tilgængeligt efter at et semester er ovre, og at der er sikkerhed for at informationen (hjemmesiden) ikke forsvinder, eller at dele af den forsvinder fordi: En kursusholders ansættelse ophører En kursusholder eller sekretær overskriver en gammel hjemmeside ved næste semesterstart og derved sletter gammel information. Kursusholderen sletter eller ændre gammel information mm. Set fra husets side (ESN, institut, koordinatorer, semestersekretær mm. ) er der således god grund til at man: Har sikkerhed for at semesterhjemmesiderne bevares (som de var da de kørte), og at de ligger centralt og sikkert på vores EDB-system. Sikkerhed og adgang. Man skal desuden være opmærksom på at man kan have interesse og pligt til af beskytte visse oplysninger, man må f.eks. ikke lægger personnavne til offentlig beskuelse uden at man har indhentet tilladelse fra den enkelte i.flg. registerlovgivningen. Det er ikke alle oplysninger man ønske at hele verden skal kunne se. Som udgangspunkt er det vel primært de involverede studerende og kursusholdere der har behovet for en hjemmeside og ansatte der beskæftiger sig med undervisningsplanlægning. Der er således et behov for et minimum af information som skal oplyses og placeres sikkert i vores EDB system. Portalens KURSUSDATABASE, som vi nu skal tage i brug, og som er implementeret i de nye hjemmesider indeholder pt. kun delelementer af hvad vi HAR BRUG FOR, men der er håb om at det bliver bedre. Hvad skal man som kursusholder gøre? Lægge de nødvendige kursusinformationer ind for hver enkelt kursusgang, mere eller mindre som vi plejer, MEN det er KDB (kursusdatabasen) endnu ikke gearet til! 2

3 Her er et bud på hvorledes dette kan gøres, så systemet får den samlede anvendelse Vi har brug for: Hver kursusholder får et direktorie til sit kursus: kursus direktorie, som ligger centralt på instituttes EDB-system Kun kursusholderen har skrivere/sletteret til dette direktorie, og det navngives med kursets navn: 2-10 hvor 2-10 er nummeret iflg. Studieordningen her kandidat-niveau som kan findes på ESN hjemmeside eller direkte For diplom/bachelor er det: I dette kursus-direktorie kan kursusholderen lægges al information til dette kursus, og for at gøre det let kan man vælge sigende navne så som: Spisesedler: mm1.agenda.pdf mm2.agenda.pdf Noter mm1.notes.pdf mm1.notes.pdf Solutions mm1.solutions.pdf Handouts mm1.oh.pdf Da der ikke endnu er mulighed for at uploade spisesedler uden at skrive html-koder i kursusdatabasen, kan denne skabelon bruges for de enkelte Minimoduler: <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009/msc/2-18/mm1.agenda.pdf">agenda </a><br> <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009/msc/2-18/mm1.solution.pdf">solution to exercise </a> <br> <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009/msc/2-18/mm1.notes.pdf">notes (additional literature)</a><br> <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009/msc/2-18/mm1.oh.pdf">projector Handouts </a><br> hvor: <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009/msc/2-18/mm1.agenda.pdf">agenda </a><br> fra web-browseren er stien: som peger på kursus direktoriet: 2-18 med spiseseddelen: mm1.agenda.pdf som på kursusdatabasen (kursushjemmesiden) bliver et link med navnet; Agenda <br> er et linieskift på kursussiden 3

4 På kursushjemmesiden bliver der således følgende knapper/links man kan klikke på: Agenda Solutions Notes Projector Handouts Spisesedler som vi kender dem med titel, litteratur, opgaver evt. opgaveløsninger Noter ekstra litteratur kopi af overheads, power points mm. Man kan selvfølgelig selv ændre disse navne, og kun lave de links man har brug for Adgang til kursusdatabasen fås ved at logge ind på og klikke på: Startkursusdatabasen (har du ikke adgang klik dernæst på: Ny bruger. ) Du ser du en liste over de kurser du har adgang til, og ansvaret for ( du kan zoome i dette screen dump, hvis du vil se detaljer) click på det enkelte minimodul f.eks Mm4 i Digital Audio som endnu er tom 4

5 Dernæst Rediger i Basisinformation for kursusgang Vælg sprog dansk/engelsk det er for stavekontrol! (pt. skal du vælge dansk) Emne skal indtastes, og kan være gjort af din studiesekretær 5

6 I indhold indsættes links til dit materiale, som er gemt centralt på dit kursusdirektorie, vi er mange der ikke har forstand på at skrive html-koder, så cut/paste følgende tekst i indhold, her dog tekst til Mm3: <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009/msc/2-18/mm3.agenda.pdf">agenda </a><br> <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009msc/2-18/mm3.solution.pdf">solution to exercise </a> <br> <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009msc/2-18/mm3.notes.pdf">notes (additional literature) </a><br> <a href="http://es.aau.dk/teach/f2009msc/2-18/mm3.oh.pdf">projector Handouts </a><br> Dette bliver så links til filsystemet for en browser, til dit kursus-dierktorie med dit materiale til de studerende. Set fra din side hvor du skal placere materialet er her: N:\user\mbi\public_html\teach\F2009\bsc\ kursus-nr for bachelor forløb semestre eller n:\user\mbi\public_html\teach\f2009\msc\kursus-nr for specialerne semeste KUN kursusholderen har skrive/slette-ret til siden, og den kan kun læses fra aau. Du skal være på afs for at få adgang til dit direktorie! (Det kan alle komme, ved at henvende sig til dataværkstedet.) For at gøre det let, så lav et shortcut til dit/dine kursusdirektorie én gang pr. semester (Windows brugere) Bruger du Linus, tja, så ved du hvad sikkert du skal gøre?! Der skal minimum lægges det der svarer til den sædvanlige spiseseddel, på kursusdirektoriet! Minimum information i en spiseseddel er: kursus navn/nr Emne for forelæsningen, litteraturhenvisning og opgaver. Dette af hensyn til at kunne lave dokumentation af semestrene, så de er bevaret for eftertiden. Du er selvfølgelig velkommen til at lægge opgaveløsninger, noter, powerpoint handouts mm. Men det er ikke et krav. Materiale ud over spiseseddelen, som du selv vil kunne styre kan du lægge i ét af dine gene direktorier, og så lave links til dette (ret evt. i ovennævnte skabelonen). Læg f.eks først opgaveløsninger efter opgaveregningen (en smags sag) Når semesteret er ovre vil dette direktorie blive lukket for ændringer, og informationen gemt. Næste semester vil et nyt direktorie blive dannet evt. med det gamle indhold, stien i de links der er skal så pege i det nye direktoie 2009 ændres til 2010 osv. og man er kørende, hvis man kan genbruge materialet som det er, i så fald bør man undlade datoer/årstal. 6

7 Når den studerende logger ind på hjemmesiden ( pt således: )og klikker på et minimodul vil vedkommende se dette billede: og kan nu klikke på: Agenda Notes Solutions Handouts for spiseseddel for noter for opgaveløsninger for powerpoint og overhead handouts 7

8 Som kursusholder skal du: Blot lægge spisesedler, noter, opgaveløsninger og handouts i dit kursusdirektorie med de rigtige navne, i dette tilfælde hedder din spiseseddel: mm3.agenda.pdf, that s it. I dit lokale direktorie kan det evt. hedde kursusnavn.mm1.09.pdf hvis du vil kunne se årstallet, eller hvad man nu plejer at gøre. Hvis man fra studentersiden klikker på: <kurser> og dernæst <kursusinformation> ser forsiden til kurset således ud: 8

9 Som det kan ses er der links til alle kursusgange (lavet af semestersekretæren) og under Yderligere information er der et link til <Preliminary Plan> altså kursusholderens plan over kurset, her igen blot in.pdf-fil der er lagt ind i kursus-direktoriet. Linket til kursusplanen laves ved som kursusholder at klikke på titlen af kurset her Digital Audio Gå ned i området Kursusbeskrivelser og klik på <Rediger> I de emner der nu kommer frem kan der lægges tekst og links til yderligere materiale. I området: Kursets formål og mål er der et felt der hedder Yderligere information her kan man så lægge kursusplan ved igen at klikke på <Rediger> Nu får man en editor ( det burde man også få når man vil indtaste i de enkelte kursusgange!) hvor man kan skrive eller cut/paste en tekst eller man kan lave et link til sin kursusplan i ens kursusdirektorie Hvis man vil lave et link til f.eks. <kursusplan>kan dette gøres ved i editoren at skrive kursusplan Marker kursusplan og klikke på <kæde-symbolet> og indtaste i link URL det link hvor planen ligger f.eks her: 9

10 og klikker på <Insert> nu vil kursusplan vær blå og vise at det er et link, prøv at klikke på <HTML> så vil du se html-koden Du kan nu evt. rette i koden eller i URL-adressen Forlad editoren ved at klikke <Gem> der vil nu vise sig et link i Yderligere information med navnet Kursusplan. Her kan du lave alle de links du ønsker, hvis du har brug for det, f. eks et link til et simuleringsprogram LT-Spice på samme måde og det ser således ud: 10

11 Forlad din indtastninger i H-feltet med <Gem> for at gemme dine indtastninger eller <Annuler> Du må nu tilbage til de studerendes tilgang af siden for at se om alt er som du havde tænkt, ellers om igen. Så det vil være praktisk med 2 vinduer åbne. Et til indtastning af data: Og de studerendes adgang og videre til det aktuelle semester. I stedet for at indsætte links til ens spisesedler mm. KAN man indtaste eller indsætte tekst direkte i et af felterne med <redigering>, MEN man pt. kun et meget lille skrivefelt, hvor man kun kan se 1-2 linier og formatering, formler mm. er væk! Derfor synes jeg at et link til en pdf-fil er at foretrække, dan denne kan indeholde hvad man normalt har brug for af tekst, figurer mm. Til koordinatorer og semestersekretærer: Yderligere information til hjemmesiden som vi har brug for så som links til: News Groups Projects Links Dette er ikke pt. indeholdt i den nuværende udgave, men det kan laves ved at man som semestersekretær (idet kun hun har adgang hertil) i det der hedder: Projektenheden under indhold klikker på <rediger > Nu åbner der sig en editor, som i de andre tilfælde hvor der kan lægges link ind, og det til et semesterdirektorie, der ligger samme sted som kurserne, f.eks. ACO8 for 8. semester Akustik, her han så semestersekretæren og koordinatoren lægge indholdet der skal stå på hjemmesiden ACO8 News er et et dokument under ACO8 ved navn: news.pdf Her kan så lægges nyheder man vil have frem når man klikker på dette link Groups er et link til: groups.pdf her i ACO8 hvor der er en liste med grupper, studerende projekter vejleder, placering mm. Projects er et link til projects.pdf Links er et link til links.html Disse links peger så til Fra koordinator og semestersekretær lægges dokumenterne i : hvor linie er i dette tilfælde er aco8, der rettes til den pågældende linie 11

12 De links der er lavet er til pdf-dokumenter, så det vil nok være at foretrække, at hvis man skriver dokumentet i f.eks word, at man så konverterer dette til pdf OG gemmer begge versioner word of pdf i semesterdirektoriet, så det er let at ændre. Hjemmesiden vil se ud som følger for de studerende, al tekst burde være på engelsk hvis det er for et speciale, en engelsk skabelon for kursusdatabasen skulle være på vej, men indtil da: I øjeblikket er kursusdatabasen en del af studieguiden, men den er ved at blive adskilt fra denne. Fra studieguiden kan der ikke linkes til kurserne for Specialerne (fint nok, så den del er adskilt). Der vil vist ske en den ændringer inden for det nærmeste mht. Layout og muligheden for at lave links, men indtil da kan dette bruges. Ideen med kursus-direktorier til de enkelte kurser og kursusholdere forventes dog at fortsætte. 12

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion til Alia

Introduktion til Alia Introduktion til Alia Hej - og velkommen som bruger af Alia. Denne hjælpeguide skal ikke læses fra ende til anden bare rolig. Guiden er derimod et opslagsværk, der kan bruges, hvis du har glemt, eller

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere