WORKCYCLUS Kortlægninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKCYCLUS Kortlægninger"

Transkript

1 WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

2 Indholdsfortegnelse Kortlægning... 3 Opret kortlægning... 3 Aktiver kortlægning... 7 Kortlægningsoversigt Dato filtrering... 9 Kortlægning oversigt Tilføj / fjern respondenter til/på igangværende kortlægning Send påmindelser Genudsende invitationer til respondenter med ny adresse Afslutte Kortlægning Genåben Kortlægning Kortlægning statistik Fleksible invitationer Tilføj fleksible invitationer til igangværende kortlægning besvarelse Online besvarelse/besvarelse af PDF invitationer Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 2.

3 Kortlægning Når det ønskede spørgeskema er klar og alle respondenterne er fordelt i de korrekte grupper/afdelinger, kan der udsendes et eller flere spørgeskema(er). Når der klikkes på fanebladet Kortlægninger, får man først og fremmest adgang til Mine Spørgeskemaer. Her ses hvilke(t) spørgeskema(er) den bruger / respondent man er logget ind med evt. mangler at besvare eller har besvaret. Opret kortlægning Klik på fanebladet Kortlægninger => Administrer kortlægninger 1. For at oprette en kortlægning, skal du først og fremmest markere gruppen/udvalget (i venstre organisationsstruktur). Det er afgørende hvor i organisationen du står (markeringen), da der hvor du står, er der hvor du opretter kortlægningen. 2. Vælg derfor i venstre organisationsstruktur den/det gruppe/udvalg du ønsker at oprette kortlægningen på (i dette eks. vælger vi arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøgruppe ) BEMÆRK: Står du i et udvalg, opretter du kortlægning til alle grupper herunder. 3. Klik på knappen Ny kortlægning Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 3.

4 4. Et nyt vindue fremkommer og her vælges kortlægningstypen (APV eller Trivsel). Klik herefter på Næste. 5. Vælg med flueben hvilket spørgeskema der skal anvendes. Du kan evt. klikke på knappen Vis udenfor hver enkelte spørgeskema, for at se selve spørgeskemaet. Når du har valgt dit spørgeskema så klik på knappen Næste. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 4.

5 6. Der skal nu vælges kortlægningsmetode: individuelle, fleksible eller gruppebaseret invitationer (For mere info vedr. fleksible invitationer, find afsnit Fleksible invitationer i indholdsfortegnelsen). 7. Der skal nu angives følsomheden for kortlægningen. Navngivet: Besvarelser på udsendte spørgeskemaer er navngivet, og det er derfor muligt at se, hvordan medarbejderne har svaret og læse deres fritekst kommentarer. Der er også mulighed for at sende påmindelser. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 5.

6 Delvis Anonym: Alle spørgeskemaer er helt anonyme, og der er ikke mulighed for at se navne på besvarelser og fritekst kommentarer via systemet. Der er dog mulighed for at sende påmindelser. Anonym: Alle spørgeskemaer er helt anonyme, og der er ikke mulighed for at sende påmindelser eller se navne på besvarelser og fritekst kommentarer via systemet. 8. Angiv hvilke dele af organisationen som skal deltage i kortlægningen og klik på næste: 9. Udfyld herefter med navnet på kortlægningen samt evt. en beskrivelse og tryk Opret. (Spørgeskemaet ligger nu klar til at blive aktiveret og udsendt). Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 6.

7 Aktiver kortlægning Denne del kan virke overflødig i nogle tilfælde, men for organisationer, hvor man centralt har ejerskabet på spørgeskemaets indhold og vil styre hvornår og hvilken version der skal bruges i kortlægninger, er den nødvendig. 1. For at aktivere kortlægningen, gå ind under fanebladet Kortlægninger = > Administrer kortlægninger og vælg den/det gruppe/udvalg, hvor kortlægningen er oprettet. 2. Klik på kortlægningens navn (i dette eksempel: APV 2013 ) 3. Klik på Start kortlægning Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 7.

8 4. Du kan nu enten starte kortlægningen alene for den valgte gruppe eller vælge Start for alle på det valgte udvalg, dette betyder at man starter kortlægningen for alle underliggende grupper under udvalget. Klik herefter på Næste. 5. Du kommer nu frem til tekstediteringsværktøjet Klik på knappen hvis du ønsker at redigere/se invitationsteksten for invitationerne og/eller klik på knappen PDF for at redigere/se invitationsteksten for PDF invitationerne. Ved redigering af invitationsteksten og PDF invitationsteksten, gælder der for begge at tekst markeret med # ikke må slettes. (Der vil blive dannet PDF invitationer, såfremt der er respondenter i gruppen, der ikke har en adresse tilknyttet) Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 8.

9 6. Der skal nu angives, hvilke invitationer der skal udsendes/dannes. Markér hvilke invitationer du ønsker at udsende/danne. Klik herefter på knappen Udsend. De valgte invitationer vil nu blive udsendt/dannet. PDF invitationerne vil du kunne finde under knappen Detajler på selve kortlægningen. Kortlægningsoversigt Dato filtrering Er der mange kortlægninger i ens kortlægningsoversigt er der mulighed for at filtrere oversigten ved at bruge dato søgning. Indtast startdato og slutdato og klik herefter på knappen Vis resultater Herefter vil kun kortlægningerne der forefindes indenfor det valgte tidsinterval vises i kortlægningsoversigten. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 9.

10 Kortlægning oversigt Når du er inde på en kortlægning bliver du først og fremmest mødt af detajlerne for kortlægningen Lagkagediagrammet Invitationer viser antal besvaret invitationer og ubesvaret invitationer 2. Diagrammet Besvarelsesudvikling viser udviklingen for modtaget besvarelser 3. Under kolonnen Detajler ses yderligere detajler for kortlægningen 4. Under kolonnen Grupper i undersøgelsen ses hvilke gruppe/-er der er tilknyttet kortlægningen (såfremt kortlægningen er startet på et udvalg og ned) 5. Under kolonnen Invitationsliste er linkene til PDF invitationerne. Tilføj / fjern respondenter til/på igangværende kortlægning Klik på fanebladet Kortlægninger => Administrer kortlægninger => Klik på gruppen/udvalg/afdeling => Klik på kortlægningens navn => Klik på knappen Invitationer Så snart du er inde under Invitationer har du mulighed for at enten tilføje/fjerne respondenter fra kortlægningen. Det kan være at du har tilføjet en ny bruger til gruppen og ønsker at han/hun også skal indgå i den igangværende kortlægning og få en invitation. Tilføj en respondent: 1. Klik på knappen Tilføj invitationer Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 10.

11 2. Et nyt vindue Opret invitation kommer frem. Sæt flueben ud for de respondenter der skal tilføjes kortlægningen og klik på knappen Opret. 3. Du skal nu udsende en invitation til denne nye respondent. Klik på knappen Invitationer inde på selve kortlægningen. Marker med flueben den nye respondent du ønsker at udsende til og klik herefter på Udsend invitationer. 4. Du bliver nu først mødt med tekstediteringsværktøjet for PDF invitationer og herefter tekstediteringsværktøjet for invitationer (hvilke tekstediteringsværktøjer du bliver mødt med afhænger om du har valgt respondenter med eller uden adresse). Ret evt. teksten i disse og klik på Næste. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 11.

12 Ved redigering af invitationsteksten og PDF invitationsteksten, gælder der for begge at tekst markeret med # ikke må slettes. 5. Til sidst vil du blive bedt om at vælge de invitationer du ønsker at udsende. Vælg disse og afslut ved at klikke på Udsend. (Du har således også mulighed for at vælge Tilføj spørgeskema til invitationer hvis dette ønskes) Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 12.

13 Fjern en respondent fra en kortlægning: 1. Inde på selve kortlægningen under knappen Invitationer, klikker du på det røde kryds udfor den respondent der skal fjernes. Såfremt respondenten allerede har besvaret skal hans/hendes invitation først genåbnes (dette gøres ved at klikke på den grønne pil ud for respondenten) og herefter kan respondenten fjernes. 2. Tryk på knappen Slet i popup vinduet Slet invitationer. 3. Respondenten er nu fjernet fra kortlægningen samt hans/hendes besvarelse. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 13.

14 Send påmindelser Klik på fanebladet Kortlægninger => Administrer kortlægninger => Klik på gruppen/udvalget/afdelingen => Klik på kortlægningens navn => Klik på knappen Invitationer På selve invitationslisten kan det ses, hvilke respondenter der har besvaret/ikke besvaret. 1. Sæt flueben uden for den/de respondent(er) som skal have tilsendt en påmindelse. 2. Klik herefter på knappen Udsend invitationer. 3. Et nyt vindue indeholdende tekstediteringsværktøjet fremkommer (enten PDF eller afhængigt om respondenten er tilknyttet en adresse eller ej). 4. Der er mulighed for at redigere teksten, dog må al tekst mellem # ikke slettes/ændres! 5. Klik på knappen Næste 6. Du føres frem til et nyt vindue og her vælger du at sætte flueben for udsendelse af påmindelse eller/og for en PDF påmindelse til udskrift. Afslut ved at klikke på knappen Udsend og der sendes nu påmindelser ud til de valgte personer med samt danner systemet en PDF påmindelse liste til udskrift (Denne liste kan findes under knappen Detajler på kortlægningen). Du har således også mulighed for at vælge Tilføj spørgeskema til invitationer hvis dette ønskes. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 14.

15 Genudsende invitationer til respondenter med ny adresse. Af og til hænder det i en igangværende kortlægning, at man har en respondent der har fået tilknyttet en forkert adresse eller har fået et ny adresse, da invitationerne blev udsendt. I dette tilfælde så sørg for: 1. Rette adressen på brugeren 2. Herefter gå ind på den pågældende kortlægning og klik på knappen Invitationer. 3. Sæt flueben udfor brugeren og klik herefter på knappen Udsend invitationer 4. Du vil nu blive mødt med tekstediteringsværktøjet som vil indeholde standard påmindelsesteksten. Årsagen til at det er påmindelselsteksten skyldes at Workcyclus registerer at der tidligere har været udsendt en invitation til brugeren og derfor anser det som en påmindelse. Du har dog selvfølgelig mulighed for at ændre i teksten. Klik på knappen Næste. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 15.

16 5. Vælg om du ønsker at udsende eller PDF påmindelser og klik herefter på Udsend. Der er nu udsendt/genereret en ny invitation til brugeren. Afslutte Kortlægning Klik på fanebladet Kortlægninger => Administrer kortlægninger I organisationsstrukturen til venstre vælges den/det gruppe / udvalg / afdeling, hvor kortlægningen skal afsluttes. Klik på kortlægningens navn, i dette eks. APV. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 16.

17 Du er nu inde på selve kortlægningen. Klik på knappen Afslut kortlægning for at afslutte kortlægningen. Den afsluttede kortlægning vil nu figurere med et grønt flueben. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 17.

18 Genåben Kortlægning Klik på fanebladet Kortlægninger => Administrer kortlægninger I organisationsstrukturen til venstre vælges den/det gruppe / udvalg / afdeling, hvor kortlægningen du ønsker at genåbne ligger. I dette eksempel vælges der arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøgruppe. Klik herefter på kortlægningens titel, i dette eks. APV for at komme ind på kortlægningen. Klik på knappen Genåben kortlægning Genåben. Kortlægningen er nu genåbnet.. Et nyt vindue kommer frem og klik her på OBS! Genåbner du en kortlægning som er startet på et udvalg og ned på dens undergrupper, vil kortlægningen også blive genåbnet for alle grupperne under dette udvalg. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 18.

19 Kortlægning statistik Inde på en kortlægning har du mulighed for at se statistik for kortlægningen ved at klikke på knappen Statistik. Du ser nu en barometer oversigt over de kategorier der indgik i spørgerammen, som blev anvendt i selve kortlægningen. Klikkes der på barometerne vil du kunne se resultaterne for emner under kategorien. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 19.

20 Fleksible invitationer Fleksible invitationer, bruges hovedsageligt i organisationer, hvor medarbejderne ikke har adresser og hvor medarbejder udskiftningen er stor. Det vil simpelthen være for tidskrævende at vedligeholde medarbejderdata i Workcyclus. Medmindre I har dataintegration fra jeres løn - og personalesystem. 1. Der skal først og fremmest være oprettet en kortlægning, hvor Fleksible Invitationer blev valgt som kortlægningsmetode (Følg proceduren under afsnittet Administrer kortlægninger, se evt. indholdsfortegnelsen). 2. For at aktivere kortlægningen, gå ind under fanebladet Kortlægninger = > Administrer kortlægninger og vælg den gruppe/afdeling/udvalg, hvor kortlægningen er oprettet. 3. Klik på kortlægningens navn (i dette eksempel: APV 2 ) 4. Klik på knappen Start kortlægning for at aktivere kortlægningen. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 20.

21 5. Du skal nu angive antal respondenter. I feltet Antal fleksible invitationer indtastes det antal fleksible invitationer du ønsker oprettet i PDF-filen, og/eller i feltet invitationer indtastes der en liste over invitationer der skal udsendes. Det totale antal invitationer er summen af disse to felter. Klik herefter på næste. 6. Du kommer nu frem til tekstediteringsværktøjet Klik på knappen hvis du ønsker at redigere/se invitationsteksten for invitationerne og/eller klik på knappen PDF for at redigere/se invitationsteksten for PDF invitationerne. Ved redigering af invitationsteksten og PDF invitationsteksten, gælder der for begge at tekst markeret med # ikke må slettes. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 21.

22 Der skal nu angives hvilke invitationer der skal udsendes/dannes. Markér hvilke invitationer du ønsker at udsende/danne. Klik herefter på knappen Udsend. De valgte invitationer vil nu blive udsendt/dannet. Tilføj fleksible invitationer til igangværende kortlægning 1. Gå ind under fanebladet Kortlægninger => Administrer kortlægninger og vælg den pågældende gruppe/afdeling/udvalg. Klik på kortlægningens navn (i dette eks. APV 2 ) Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 22.

23 2. Klik på knappen Invitationer og herefter klik på Tilføj fleksible invitationer. 3. Skriv med tal det antal fleksible invitationer du ønsker og afslut ved at klikke på Opret. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 23.

24 4. Du skal nu markere de nye invitationer du har oprettet ved at sætte flueben ved dem. Klik herefter på knappen Udsend invitationer står en udsendelsesdato under Udstedt.. De nye invitationer er dem, hvor der ikke 5. Du bliver nu ført videre til tekstediteringsværktøjet, ret evt. tekst og klik på Næste. Bemærk! Ved redigering af invitationsteksten, gælder det at tekst markeret med # ikke må slettes. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 24.

25 6. Vælg de invitationer du ønsker at udsende/danne og afslut ved at klikke på Udsend. PDFinvitationer kan nu findes under knappen Detajler på selve kortlægningen. (Du har således også mulighed for at vælge Tilføj spørgeskema til invitationer hvis dette ønskes). Besvarelse af Spørgeskema Respondenter, der er registeret med en adresse (på det tidspunkt hvor invitationerne blev udsendt), vil modtage en invitation pr. med et link, som de kan anvende for at besvare spørgeskemaet. Ingen Alle respondenter uden får ved udsendelse af et spørgeskema, tildelt en invitationskode til kortlægningen. Nummeret og respondenten sammenkædes i et automatisk PDF-dokument, der beskriver fremgangsmåden for online udfyldelse af spørgeskemaet. En anden fremgangsmåde kunne være at respondenten fik sine loginoplysninger til Workcyclus og besvarede via et link på sin startside. Her kan respondenten på sin startside under SPØRGESKEMA - HVOR LANGT ER JEG? klikke på sit link til spørgeskemaet. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 25.

26 besvarelse Respondenten åbner sin og følger linket. Online besvarelse/besvarelse af PDF invitationer De medarbejdere der ikke normalt bruger en computer, skal stadigvæk oprettes i deres gruppe dog uden Vælg fanebladet Kortlægninger 2. Klik på gruppen i venstre organisationsstruktur 3. Klik på navnet for den ønskede kortlægning (i dette eks. APV ) Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 26.

27 4. Du kommer nu ind på selve kortlægningen og klikker på linket for PDF oversigten over dannet invitationer og spørgeskemaer. 5. Udskriv dokumentet og del invitationerne ud til respondenterne. 6. Medarbejderen følger anvisningen på invitationen og svarer via en computer med Internet. Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 27.

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05. 1 EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Gratis banebooking via BadmintonPeople

Gratis banebooking via BadmintonPeople Gratis banebooking via BadmintonPeople Med Banebooking via BadmintonPeople kan klubben nu nemt og effektivt udleje baner til klubbens medlemmer og motionister. Systemet giver fuld kontrol over hvilke baner,

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S JANUAR 2009 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 DEFGO.NET TIL APV KORTLÆGNING 3 DEFGO.NET OG HANDLINGSPLANER 4 APV KONTO

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom

Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom Version 2 Tilpasset FirstClass vers. 9.1 Indhold Introduktion... 2 Indledning... 2 Ordstyrerens rolle i konferencen... 2 De praktiske opgaver

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Tilbudsadministrator for 4Projects 4Projects manual for Udbudsportal og Aflevering af tilbud

Tilbudsadministrator for 4Projects 4Projects manual for Udbudsportal og Aflevering af tilbud Tilbudsadministrator for 4Projects 4Projects manual for Udbudsportal og Aflevering af tilbud IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31 45

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI:

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI: Vejledning til BPI Send artikler til BPI: Der er 2 måder at sende en artikel på: 1: Når du er i gang med at skrive en nyhed. Når artiklen er færdig, klikker du på Gem & send til BPI: 2: I oversigten over

Læs mere

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople.

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. For at tilmelde dig stævnet kræver det at du har oprettet en profil på BadmintonPeople. Vejledningen til at oprette profil kan ligeledes hentes

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere