Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til redigeringsfaciliteterne"

Transkript

1 Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om redigering af hjemmesiden... 4 Flere webredaktører... 5 Opret en ny side... 6 Danske tegn i menutitlen... 7 Menupunkt som direkte link... 7 Flytte og kopiere en side... 8 Redigering af en side... 9 Redigeringsvinduet Indsæt tekst fra et Word dokument Fjerne formatering Indsæt et billede Indsæt et internt link Indsæt et link til et dokument i mediebiblioteket Indsæt et eksternt link Indsæt et link til en tekst på samme side (bogmærke/anchor) Sidens Egenskaber og Præsentation Versioner af 26

3 Indledning Dette dokument indeholder en introduktion til udvalgte faciliteter i forbindelse med redigering af hjemmesiden. Sitecore Foundry er et nyt, moderne og professionelt CMS system til håndtering af foreningernes hjemmesider. Det er målrettet til foreningerne og brugervenligheden er prioriteret meget højt. Sitecore Foundry indeholder en række nye og forbedrede faciliteter, og samtidig er en række eksisterende faciliteter forenklet for at opnå en større brugervenlighed. Redigeringen foregår direkte på hjemmesiden. Der er sjældent behov for at benytte den traditionelle Indholdsredigering (Back-end editor), men for de teknisk interesserede er denne mulighed fortsat tilgængelig. Brugen af Indholdsredigering er ikke omtalt i denne vejledning. Man kan tildele brugerne forskellige rettigheder, således at Webmasteren har fuld adgang, mens andre kun har adgang til at udføre visse former for vedligeholdelse og eventuelt kun på udvalgte sider af hjemmesiden. Værktøjsbjælken vil indeholde forskellige muligheder alt efter brugerens rettigheder. Eksemplerne og billederne i denne vejledning kan derfor indeholder faciliteter, som visse brugere ikke har adgang til. 3 af 26

4 Generelt om redigering af hjemmesiden Redigeringen foregår direkte på hjemmesiden. Log ind på hjemmesiden, hvorefter der fremkommer en værktøjsbjælke foroven. Bemærk: Værktøjsbjælkens indehold vil afhænge af de rettigheder, som webmasteren tildeler den enkelte webredaktør. Det er nu muligt at navigere til den side, som ønskes redigeret, og foretage oprettelser og ændringer direkte på siden. Det er også muligt at redigere hjemmesiden på den traditionelle måde. Klik på fanebladet Administration og herefter på knappen Indholdsredigering for at redigere hjemmesiden på den traditionelle måde. Når der er logget ind, fremkommer en menu foroven. Menupunktet Rediger omhandler redigeringsfaciliteterne, som omtales i denne vejledning. Menupunktet Design omhandler det overordnede design for hjemmesiden, hvilket ikke omtales i denne vejledning. Klik på knappen Rediger for at se hele værktøjsbjælken. Der er 5 faneblade, som hver rummer forskellige redigeringsfaciliteter. Start med fanebladet Sideredigering, hvor f.eks. nye sider kan oprettes. Udgangspunktet for al redigering er, at man skal navigere hen til den side, som skal ændres. Med andre ord, skal man stå på den side, som skal ændres. Herefter kan man vælge den ønskede funktion i værktøjsbjælken, f.eks. Indsæt ny side. Når redigeringen er gennemført, skal man klikke på knappen Gem eller Gem & Luk. Ændringerne er nu både gemt og publiceret, dvs. ændringerne kan ses af alle på hjemmesiden. Hvis man ikke ønsker sine ændringer publiceret med det samme, kan man benytte Versioner se kapitlet Versioner. 4 af 26

5 Flere webredaktører Der er mulighed for at flere webredaktører kan deltage i vedligeholdelsen af hjemmesiden. Se brugervejledningen Brugerstyring vedr. oprettelse af brugere og styring af tilhørende rettigheder. For at sikre at der kun er én person, der redigerer i en side ad gangen, bør man låse siden. I værktøjsbjælken under fanebladet Sideredigering klikkes på knappen Lås. Når siden er låst vises en lille gul hængelås på knappen Mine elementer. Når redigeringen er afsluttet, bør siden låses op igen, således at andre kan redigere siden. Det gøres ved igen at klikke på knappen Lås. Hvis der klikkes på knappen Mine elementer, vises en oversigt over alle elementer, som redaktøren har låst. Elementerne kan enkeltvis eller samlet låses op. Bemærk Når en webredaktør redigerer en side, låses den, således at andre ikke samtidigt kan redigere den. Hvis man ikke ønsker at benytte den automatiske låsefunktion, kan Webmasteren slå denne funktion fra. Se vejledningen for Webmasteren. 5 af 26

6 Opret en ny side Ønskes et nyt menupunkt i hovedmenuen, navigeres til forsiden. Ønskes et underpunkt til et af hovedmenupunkterne, navigeres hen til det menupunkt, hvorunder menupunktet ønskes. På fanebladet Sideredigering klikkes på Indsæt. Klik på knappen Indsæt og angiv navnet på elementet. Bemærk: Elementnavnet ikke kan indeholde bogstaverne æ, ø og å og visse specialtegn. Derimod kan menutitlen indeholde de danske tegn. Se afsnittet Danske tegn i menutitlen. Når elementnavnet er indtastet, skal dokumentets layout vælges. Layoutet kan altid ændres uden at sidens indhold ændres. 6 af 26

7 Danske tegn i menutitlen I værktøjsbjælken under fanebladet Administration vælges Egenskaber, hvorefter menutitlen kan indtastes. Menutitlen kan altid ændres uden sidens indhold eller placering ændres. Menupunkt som direkte link Hvis en side ikke skal indeholde tekst og billeder, men blot være et menupunkt med et direkte link til en anden side på hjemmesiden eller til en helt anden hjemmeside, kan det angives ved at klikke på knappen Egenskaber. 7 af 26

8 Flytte og kopiere en side Det er muligt både at kopiere og flytte rundt på siderne. Disse funktioner findes i værktøjsbjælken under fanebladet Hjem. Hvis man ønsker at flytte et menupunkt i hovedmenuen, navigeres hen til det pågældende menupunkt, hvorefter der klikkes på f.eks. knappen Sidst for at flytte menupunktet helt til højre på hovedmenuen. På samme måde navigeres hen til et undermenupunkt, hvorefter man f.eks. klikker på knappen Først for at flytte menupunktet til den øverste position. Ønskes en side flyttet til et helt andet sted på hjemmesiden, navigeres hen til det pågældende menupunkt, hvorefter der klikkes på knappen Flyt til. Et nyt vindue åbnes, hvor den nye placering vælges. På samme måde kopieres en side til en ny position. Duplikering af en side, er det samme som at kopiere en side, men siden placeres under samme menupunkt, blot med et nyt navn. 8 af 26

9 Redigering af en side Udgangspunktet for al redigering er, at man skal navigere hen til den side, som skal ændres. Med andre ord, skal man stå på den side, som skal ændres. Herefter kan man vælge den ønskede funktion i værktøjsbjælken. Klik på fanebladet Sideredigering, hvorefter den pågældende side kan redigeres. Når musen flyttes rundt på siden fremkommer en ramme om den sektion, som musen peger på. Klik på det sted, som du ønsker at redigere og skriv teksten direkte ind. Under hver sektion, findes en lille menu, som indeholder forskellige redigeringsfunktioner. Klik f.eks. på knappen Rediger tekst, for at åbne et redigeringsvindue hvor yderligere redigeringsværktøjer kan udnyttes. I redigeringsvinduet kan man udnytte en række funktioner til formatering af teksten. For de teknisk interesserede er det også muligt at klikke på knappen HTML og redigere siden i htmlsproget. Se afsnittet Redigeringsvinduet. Når redigeringen er afsluttet, klikkes på knappen Accepter. 9 af 26

10 I værktøjsbjælken klikkes på knappen Gem, hvorefter ændringerne er gemt, og udgivet på hjemmesiden. Dvs. der er ingen ventetid på at rettelser på hjemmesiden udgives. Det sker med det samme. HUSK at klikke på knappen lås for at frigive siden, således at andre kan redigere siden. 10 af 26

11 Redigeringsvinduet Felter, hvor redaktøren har mulighed for at ændre formateringen, indsætte billeder, links mv. i teksten, redigeres i et redigeringsvindue, der minder om et tekstbehandlingsprogram. Disse felter har en knap under feltet med navnet Rediger tekst. Når der klikkes på denne knap åbnes redigeringsvinduet. Redigeringsvinduet (Rich Text Editor) indeholder en værktøjsbjælke med en række funktioner til formatering af teksten, indsættelse af billeder, indsættelse af links og eventuelt andre funktioner. De tilgængelige funktioner afhænger af de rettigheder, som brugeren har til at redigere det pågældende felt. Værktøjsbjælken kan således være forskellig afhængig af det enkelte felt, og den enkelte bruger. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne. 11 af 26

12 Indsæt tekst fra et Word dokument Hvis man skal indsætte tekst fra f.eks. et Word dokument, bør man rense teksten for formatering inden det indsættes på en hjemmeside. Årsagen er, at en tekst i et Word dokument typisk indeholder formatering, som kan medføre utilsigtede effekter på en hjemmeside. Det anbefales derfor at undlade at benytte den almindelige indsæt funktion, men derimod indsæt funktionen Paste Plain Text, der fjerner formateringen. 12 af 26

13 Fjerne formatering Normalt vil formateringen være styret af et overordnet stylesheet, dvs. et regelsæt for formatering. Det betyder, at teksten automatisk vil blive formateret uden at man selv angiver formatering. Hvis man selv har angivet en formatering, måske ubevidst ved at kopiere tekst fra et Word-dokument med formatering, vil det sædvanligvis overtyre reglerne i stylesheetet. Hvis man ønsker at fjerne den specifikke formatering og sætte formateringen til den standard, som det pågældende dokument (element) er underlagt, kan det gøres påfølgende måde: I redigeringsvinduet markeres den ønskes tekst, hvorefter der klikkes på dropdown menuen Apply CSS Class. På dropdown listen klikkes på Clear Style. Tilsvarende åbnes dropdown menuen for skrifttyper, hvor skrifttypen Normal vælges. Herefter vil formateringen for den markerede skrift være nulstillet, og fremtræde med standard formateringen. Det er også muligt at rense udvalgte teksten for udvalgte formateringskoder ved at vælge klikke på knappen Format Stripper og vælge en type. OBS Det anbefales at oprette en ny version af siden inden større ændringer foretages. På den måde kan man altid komme tilbage til den oprindelige udgave, hvis ændringerne ikke er som forventet. 13 af 26

14 Alternativt kan formateringen ændres under HTML. Det kræver indsigt i html-sproget, og man bør være omhyggelig med ændringer direkte i htmlkoden. Nedenfor findes et eksempel, hvor der er anført en bestemt farve på teksten Formand. 14 af 26

15 Indsæt et billede Placér markøren der hvor billedet ønskes, og klik på knappen InsertSitecoreMedia. Et vindue åbnes, hvor mapperne i mediebiblioteket vises. Vælg billedet eller klik på Upload for at uploade et billede fra din PC. Findes billedet ikke i mediebiblioteket, kan det uploades. Klik på knappen Upload og vælg billedet. Når billedet er uploadet, er der mulighed for bl.a. at indtaste en Alternativ tekst. Den alternative tekst vises, når man fører musen hen over et billede på hjemmesiden. Indtast teksten og klik på Gem og Luk, hvorefter billedet kan anvendes. 15 af 26

16 Når billedet er indsat i teksten kan det tilpasses. Markér billedet, og højreklik, og vælg Set Image Properties. Der er mulighed for f.eks. at vælge Image Alignment, dvs. om billedet skal være højre eller venstrestillet, således at der kan skrives tekst omkring billedet. Der er også mulighed for at ændre på billedets størrelse. Ændringen af billedets størrelse påvirker kun præsentationen af billedet på denne side, men ikke det originale billede. Det samme billede kan derfor anvendes fleres steder på hjemmesiden og præsenteres i hver sin størrelse på de enkelte sider. Når redigeringen er afsluttet, klikkes på knappen Accepter. I værktøjsbjælken klikkes på knappen Gem, hvorefter ændringerne er gemt og udgivet på hjemmesiden. Dvs. der er ingen ventetid på at rettelser på hjemmesiden udgives. Det sker med det samme. 16 af 26

17 Indsæt et internt link Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket, og klik på knappen InsertSitecoreLink. Der åbnes et vindue, hvor træstrukturen på hjemmesiden vises. Klik på den side, som linket skal anvende. 17 af 26

18 Indsæt et link til et dokument i mediebiblioteket Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket til dokumentet, og klik på knappen InsertSitecoreLink. Der åbnes et vindue, hvor træstrukturen på hjemmesiden vises. Klik på fanebladet Medieelementer, hvorefter mapperne i mediebiblioteket vises. Klik på det dokument, f.eks. en PDF-fil, som linket skal anvende. Hvis dokumentet ikke findes i mediebiblioteket, kan man klikke på knappen Upload og uploade filen fra sin egen PC. Sædvanligvis vil man åbne et pdf-dokument i et nyt vindue. Højreklik på linket og vælg New Window som Target. 18 af 26

19 Indsæt et eksternt link Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket til dokumentet, og klik på knappen Hyperlink Manager. Indtast adressen (URL) på den fremmede hjemmeside. Sædvanligvis vil man åbne en fremmed hjemmeside i et nyt vindue. I så fald vælges New Window som Target. 19 af 26

20 Indsæt et link til en tekst på samme side (bogmærke/anchor) Et bogmærke (Engelsk: Anchor) kan benyttes til at linke fra et sted på siden til et andet sted. F.eks. kan man i en indledende beskrivelse markere udvalgte nøgleord, som kan linke til en uddybende forklaring længerede nede på siden. Eller man kan oprette en ordliste, som kan fungere som et index for indholdet på siden. For at oprette bogmærker, startes med at markere den tekst, som der skal linkes til. Klik herefter på knappen Hyperlink i værktøjsbjælken. Vælg fanebladet Anchor og indtast navnet på bogmærket. Der kan efterfølgende oprettes flere bogmærker på samme måde. Herefter markeres den tekst som skal aktivere linket til bogmærket. Klik herefter på knappen Hyperlink i værktøjsbjælken. Vælg fanebladet Hyperlink og vælg et af de bogmærker som er oprettet. Der er nu oprettet et bogmærke på den markerede tekst. 20 af 26

21 Sidens Egenskaber og Præsentation Under fanebladet Administration findes knapperne Egenskaber og Præsentation. Under Egenskaber er der mulighed for at sætte forskellige parametre, der har betydning for hvordan siden vises. 21 af 26

22 Under Præsentation er der mulighed for at bestemme hvor mange koloner, der skal vises på siden. 22 af 26

23 Versioner Under fanebladet Versioner er der mulighed for at oprette flere versioner. Dels kan man oprette sprogversioner, hvis man f.eks. har behov for information på engelsk. Dels kan man oprette flere versioner af de enkelte sider. F.eks. kan man oprette en ny version og sætte den til udgivelse på et bestemt tidspunkt, hvis man f.eks. skal bruge tid på at færdiggøre indholdet, eller hvis siden først skal offentliggøres i forbindelse med et arrangement. Eksempelvis kan man oprette en ny version med julearrangementer, som kun skal være synligt på hjemmesiden i november december, eller når der skiftes fra vintersæson til sommersæson. På den måde undgår man at overskrive den nuværende side, og kan arbejde med den nye side indtil siden skal offentliggøres. Klikkes der på knappen Tilføj en ny version, oprettes der en eksakt kopi af den eksisterende version. Den nye version vises på siden, og kan redigeres. Når der klikkes på Gem, vil den nye version være synlig for alle. Under fanebladet Udgiv, kan man bestemme hvornår de forskellige versioner skal udgives. Klik på knappen Skift publiceringsrestriktionerne, hvorefter der er mulighed for at angive tidspunkter for udgivelsen. 23 af 26

24 Når en ny version oprettes, sættes udgives fra automatisk til det tidspunkt, hvor den nye version blev oprettet. Den nye version udgives således med det samme, med mindre man selv ændrer tidspunktet. Den første version har sædvanligvis ingen tidsangivelser, og vil derfor blive udgivet, med mindre der findes en anden version med en aktuel tidsangivelse. Fjernes markeringen på en version, vil den pågældende version slet ikke blive udgivet. I eksemplet ovenfor er markeringen ved version 2 fjernet. I eksemplet er version 3 angivet til udgivelse i perioden den 31/8 til den 7/9. Dvs. at den automatisk bliver synlig på hjemmesiden den 31/8 kl 9:33 og version 1 igen bliver synlig på hjemmesiden den 7/8 kl 22:00. Under fanebladet Element, kan udgivelsen for alle versioner angives. I eksemplet nedenfor udgives den pågældende side slet ikke. Det kan man f.eks. gøre brug af, når man er i gang med at opbygge nogle nye sider, som først skal offentliggøres når alt indhold er på plads og godkendt. 24 af 26

25 Klik på knappen Versioner for at se hvilke versioner der findes. Desuden kan man vælge at redigere en anden version end den aktuelle. I dette tilfælde findes der 3 versioner. Version 2 er markeret, dvs. det er den version, som i øjeblikket redigeres. Klik på den version, som ønskes redigeret. Det er muligt at oprette og slette lige så mange versioner, som man ønsker. 25 af 26

26 Under fanebladet Sideredigering vælges Preview for at se andre versioner end den aktuelle. I Preview kan der vælges en dato, enten ved at klikke på de blå pile, eller ved at klikke på datoen, hvorefter der fremkommer en kalender, hvor der kan vælges en dato. På den måde kan man se hvordan hjemmesiden vil se ud, når kommende versioner bliver udgivet. Det er også muligt at gå tilbage i tiden. 26 af 26

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sitecore 8. Brugervejledning for web-redaktører. 3. marts Version 1.2

Sitecore 8. Brugervejledning for web-redaktører. 3. marts Version 1.2 Brugervejledning for web-redaktører Sitecore 8 3. marts 2017 - Version 1.2 Pentia A/S Islands Brygge 55 2300 København S Telefon: 7023 3330 E-mail: info@pentia.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Log

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1 12. januar 2015 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en side til tilmelding

Læs mere

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Hjemmesidens layout 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Nyheds modul 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2 Sitecore Foundry 4.1 Nyheds modul 24. februar 2016 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Webmasterens håndbog. Sitecore Foundry maj Version 1.0

Webmasterens håndbog. Sitecore Foundry maj Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Webmasterens håndbog 22. maj 2012 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Billedgalleri. Sitecore Foundry 3.0. 9. maj 2011 - Version 1.2

Billedgalleri. Sitecore Foundry 3.0. 9. maj 2011 - Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Billedgalleri 9. maj 2011 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1 Sitecore Foundry 4.0 Kalenderliste 19. november 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2 26. januar 2014 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelse af en filliste...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Kom godt i gang 20. november 2009 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2 Sitecore Foundry 4.0 Billedgalleri 6. juli 2015 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2 LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Særligt om Page Editorens indretning... 3 Content Editoren i Page Editor

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

SMS udsendelse. Sitecore Foundry juni Version 1.2

SMS udsendelse. Sitecore Foundry juni Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 SMS udsendelse 28. juni 2010 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Indholdsredaktørers Håndbog

Indholdsredaktørers Håndbog Sitecore CMS 6 Content Author's Reference and Cookbook Rev. 090910 Sitecore CMS 6 Indholdsredaktørers Håndbog En konceptuel oversigt og praktisk guide til brug af Sitecore CMS 6 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Import mail-adresser. Sitecore Foundry februar Version 1.1

Import mail-adresser. Sitecore Foundry februar Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Import mail-adresser 18. februar 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Log ind i administrationspanelet

Log ind i administrationspanelet Kongsgaarden Vester Broby CMS baseret på WordPress Log ind i administrationspanelet... 1 Begreber og visualisering (skabelonen Standard)... 2 Begreber og visualisering (skabelonen Full width)... 2 Sidebars...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sognet på nettet. Brugervejledning Opdateret oktober 2012

Sognet på nettet. Brugervejledning Opdateret oktober 2012 Sognet på nettet Brugervejledning Opdateret oktober 2012 Tags: / /Codehouse / /Sognet på nettet / /Brugermanual / /side 2 1. Introduktion... 3 1.1 Login... 3 1.2 Påkrævede indstillinger for brug af websitet...

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

IFA, marts 2010/MSo. OBS: Hele dette dokument viser screenshots fra backend i Typo3 i det gamle skin, mens du som redaktør arbejder i det nye skin.

IFA, marts 2010/MSo. OBS: Hele dette dokument viser screenshots fra backend i Typo3 i det gamle skin, mens du som redaktør arbejder i det nye skin. IFA, marts 2010/MSo OBS: Hele dette dokument viser screenshots fra backend i Typo3 i det gamle skin, mens du som redaktør arbejder i det nye skin. Introduktion til Typo3 Dette er en introduktion til de

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kom godt i gang... 3 1.1. At tilgå websitet...3 1.2. Overblik over systemet...3. 2. Opret ny side... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Kom godt i gang... 3 1.1. At tilgå websitet...3 1.2. Overblik over systemet...3. 2. Opret ny side... 6 Indholdsfortegnelse 1. Kom godt i gang... 3 1.1. At tilgå websitet...3 1.2. Overblik over systemet...3 2. Opret ny side... 6 3. Indsæt tekst og billeder... 8 3.1. Indsæt tekst (på Standard sider)...8 3.2.

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Administrer dokumenter og fil-arkiv (bestyrelse)

Administrer dokumenter og fil-arkiv (bestyrelse) Administrer dokumenter og fil-arkiv (bestyrelse) Under menupunktet Min afdeling kan du administrere de dokumenter og filer, som kun kan ses af bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer kan tilføje, redigere

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

EasyPage brugermanual version 3.0

EasyPage brugermanual version 3.0 EasyPage brugermanual version 3.0 Indholdsfortegnelse: 1.0 Introduktion...2 1.1 Om brugermanualen...2 1.2 Systemkrav...2 1.3 Log ind - sådan kommer du i gang...2 2.0 EasyPage grundmodul...4 2.1 Byg og

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Guide til klargøring af browser og login

Guide til klargøring af browser og login Guide til klargøring af browser og login Inden du kan redigere et Lejerbo Foundry-websted skal du gøre nogle indstillinger klar i din web browser. Du skal benytte Internet Explorer 8 til at redigere dit

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Oprette og distribuere lyd- og videofiler

Oprette og distribuere lyd- og videofiler Skab-Let mediefiler Brugervejledning Oprette og distribuere lyd- og videofiler Indhold Log ind på Skab-Let Lav en html side Indsæt Media dialogen Gemme en side Redigere dit materiale Denne brugervejledning

Læs mere

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8.

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8. Table of Contents konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8 Page 2 konverter fil til PDF Page 3 Konverter Wordfil til PDF PDF formatet gør at billeder,

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere