Trafikbestillerrollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikbestillerrollen"

Transkript

1 Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg

2 Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde på tværs af Kommuner Styrkerne i den lokale trafikbestillerrolle Samspillet med Movia

3 Planlægning og opfølgning Tidlig interessent-inddragelse Seniorråd, Skovlunde Lokalråd, plejecentre, aktivitetscentre Løbende orientering af det politiske udvalg og Seniorrådet m.fl. Intern arbejdsgruppe Lokal markedsføring Brug af Kommunens publikationer, Ballerup Bladet, plejecentrenes intranet/opslagstavler, TrafikNyt Brev med folder og A3-plakat til alle interessenter langs ruten fra bolig- og grundejerforeninger til læger, fysioterapeuter m.fl. Guidede ture med politikerne Plejecentrenes menufoldere i servicebussen Servicebussen er blevet VORES BUS pga. stort engagement og lokal markedsføring, samt guidede ture med kommunal-politikerne.

4 Servicebuslinje 834 er en succes Succeskriteriet på gennemsnitlig 20 påstigere/tur blev opnået fra dag 1 gennemsnittet er nu 24. Tællingerne viser, at servicebussen er godt benyttet på alle afgange og strækninger, bortset fra Ballerup Idrætsby. Omlægningerne primo marts 2009 i Pigekvarteret og i Vængerne og Skovlunde Syd medio december 2009 har været en succes og har øget benyttelsen.

5 Kollektiv trafik i tal At gang, cykling og kollektiv trafik er attraktive alternativer til bilen. Ballerup Kommune har 5 S-togs stationer. Ballerup st. er et attraktivt trafikknudepunkt med 2 S-togslinjer, 15 buslinjer og ca daglige brugere. Der kører 21 linjer i Kommunen, hvoraf 3 er lokale, 15 er flerkommunale og 3 er regionale. Vi deler de flerkommunale linjer med 12 af vores nabokommuner. Kommunens betaling for alm. rutekørsel til Movia er 21,9 mio. kr. i 2011.

6 Udfordringer i trafikbestillerrollen Kommunens økonomi er under pres. A conto betalingen til Movia kan ændre sig frem til medio september og Kommunens budget vedtages primo oktober. Endeligt regnskab for den alm. buskørsel udlignes 1-2 år efter. Planlægningshorisonten er 2 år fra idé til gennemførsel. Hovedparten af buslinjerne deles mellem flere kommuner. Politikerne vil selv bestemme, men er afhængige af enighed med nabokommunerne. Arbejdsdelingen mellem de regionale og lokale linjer. Uklarhed om arbejdsdelingen med Movia infrastruktur, analyser, projektansøgninger, markedsføring mm. Skellet mellem de åbne og lukkede kørsler i Kommunen er meget skarpt. Kendskabet til kollektiv trafik og udbuddet heraf er begrænset internt i Kommunen.

7 Udvikling i Kommunens udgifter til alm. rutekørsel mio. kr. R2008 R2009 B2010 FR2010 B2011 Bb2012 Lokale busruter 15,4 16,2 20,4 19,5 21,8 23,6 Afdrag på HUR-lån 0,1 0,1 0,1 0,1 Ydelse RK-lån 0,5 I alt 15,4 16,2 20,5 19,6 21,9 24,1 Forklaringer R B2010 mio. kr. Forklaringer B Bb2012 mio. kr. Bortfald af energiafgift* 1,8 Bortfald af crossborder leasing* 1,7 Servicebus 834 1,2 Effekt af ændrede reguleringsindeks 1,4 Andre forklaringer bla. modelskift -1,0 Stigning fra ,1 * Kommunen kompenseres over DUT-midlerne Ændringer i reguleringsindeks 1,5 Effekt af A8 0.8 Effekt af driftsudgifter til rejsekortet 0,2 Ydelse på Rejsekortlån 0,5 Effekt af opdaterede pendlerdata -0,1 Øvrige forhold -0,7 Stigning fra ,2 Altså en stigning på 10 %

8 Analyse af kommunens åbne & lukkede kørsler Analysen er gennemført i sommeren 2010, som følge af et ønske om at gennemføre besparelser Beslutning om at servicebuslinje 834 bevares, og at visiteret taxakørsel bortfalder, såfremt servicebussen kan anvendes Beslutning om at Movia overtager al lukket kørsel = Flextrafik Seneste udbud af Flextrafik (rute elev) med entreprenørskift i august 2010 er kommet dårligt fra start Analyse af busbetjeningen i Måløv og Kildedal, da buslinjerne 152 og 158 mangler passagerer. Kan passagerunderlaget øges ved omlægning af linjerne?

9 Kommunegruppe København Nord Et mere forpligtende samarbejde mellem Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. At koordinere den samlede trafikbestilling, understøtte netværk og skabe større fagligt miljø. Fælles tids- & procesplan og strategiplan Styregruppe bestående af de tekniske direktører og i arbejdsgruppen deltager de kollektive trafikmedarbejdere

10 Bycirkelsamarbejdet Bycirkelsamarbejdet består af Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner. Infrastruktur arbejdsgruppe, som sammen med Herlev Kommune, arbejder for, hvorledes den kollektive trafik langs Frederikssundsbanen kan forbedres og det kommende nye letbaneknudepunkt i Herlev kan styrkes Realtidinformation ved større busstoppesteder og visning af realtidsinformation for busser og S-tog i virksomhedernes receptioner og på deres intranet, kulturinstitutioner og andre centrale steder Kortlægning af S-togs stationerne og forslag til udvikling af stationerne (busdrift, bil- og cykelparkering, adgangsveje, information mm.) Tilsvarende er der udarbejdet en cykelstrategi pendlerrutenet, arbejde-stationscykler, skiltning mm.

11 Øvrige tværkommunale samarbejder Helhedstænkning med udgangspunkt i klima og bæredygtighed Cogita Netværk for bæredygtig transport

12 Klimaplan Ballerup Trafik Konkrete initiativer Styrke alternative trafikformer Motivere til at cykle, gå og bruge kollektiv transport Reduktion af kørte kilometre Renere teknologi i biler og busser

13 Formel M - Mobilitetsplaner for erhvervsområder Erhvervsområdet Lautrupparken Indgå samarbejde med 5-7 virksomheder om Kortlægning af medarbejdernes pendling Udarbejdelse af rejsepolitik, analyse af tjenestekørsel, hjemmearbejde mm Fremme brug af cykler, kollektiv transport og samkørsel Forsøg med Arbejde-stationscykler, cykelvenlig arbejdsplads, cykel-p ved busstop Udbrede erhvervskort, tilpasse busdriften, bedre info Videokonferencer, hjemmearbejde Samkørselsordning, el-biler, Reducere trængslen og behovet for at udvide p- kapacitet Branding, grønt regnskab, sundere medarb. Foto eller logoer

14 Ballerup Rådhus Transportplaner og rejsepolitik Kortlægning af medarbejdernes pendling Fremme brug af cykler, kollektiv transport og samkørsel Udarbejde rejsepolitik Certificering som Grøn transport-kommune Kortlægning af kommunens tjenestekøretøjer Politik for godtgørelse for brug af eget køretøj i tjenesten Del af miljøledelsesarbejde og skal udbredes til alle kommunale virksomheder

15 Novo Nordisk Måløv Novo Nordisk Måløv Formålet er at effektivisere og reducere energiforbruget til tjeneste- og pendlingsrelateret persontransport Udarbejdelse af transportplan og på baggrund heraf igangsætte forsøg med: En firmacykelordning Et samarbejde med Ballerup Kommune om bedre busdrift Certificering af Novo Nordisk Måløv som cykelvenlig arbejdsplads En samkørselsordning Model for fremtidigt samarbejde mellem Kommunen og virksomheder Læs mere på Miljø & Affald/Klima & Bæredygtighed/Klima & Erhverv

16 Lokal trafikbestillerrolle Sætte den kollektive trafik på dagsorden Tænke kollektiv trafik ind i helheden Øg viden om kollektiv trafik internt og på politisk niveau Lokalkendskab Lokalt engagement Lokal markedsføring Skab netværk

17 Samarbejde med Movia Én indgang både i Movia og Kommunen. Hvilke ydelser kan/skal Movia levere? Økonomi Planlægning Passagertællinger & -analyser Fremkommelighedsanalyser Støtte til puljeansøgninger Markedsføring & Information Udbud Incitamentsaftaler Netværksgrupper og årlig trafikbestillerkonference

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere