Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Bestyrelsen modtager to gange om året en orientering om status for udbud af buskørsel. Orienteringen omfatter udbud, der er afsluttet for nylig, igangværende udbud samt udbud, der er under forberedelse. Eventuelt tilføjes udbud, der af en eller anden særlig årsag har et specielt fokus og ikke umiddelbart er omfattet af ovenstående kategorier. Kommuners og regioners involvering i de enkelte udbud sker gennem dialog med administrationen i den fase, hvor udbudsbetingelserne udarbejdes, og inden udbudsbetingelserne offentliggøres for tilbudsgiverne. Kommunal og regional involvering i de enkelte udbud er således ikke hensigten med disse statuspapirer, der alene har til formål at orientere om aktuelle udbud. Et eksempel på kommunal og regional indflydelse på kravene i Movias udbudsbetingelser er de krav, der stilles til bussernes miljøstandard. Disse krav baserer sig på miljømålsætningerne i Trafikplan 2013, der er udarbejdet i samarbejde med alle kommuner og regioner. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/7

2 Denne orientering omfatter følgende udbud: 1. A12 udbud af almindelig rutekørsel 2. A13 udbud af almindelig rutekørsel 3. FV4 udbud Flextrafik Variabel 4. FG4 udbud af Flextrafik Garanti 5. FR5 udbud Af Flextrafik Rute Ad 1 A12, udbud af almindelig rutekørsel Processen for dette udbud er startet. Bekendtgørelsen er offentliggjort. Udbudet omfatter kørsel fra henholdsvis 19. udbud og udbud A4. Det drejer sig om linjerne 3A, 4A, 9A, 176 samt Helsingør bybusser. Det er et udbud med få enheder, men til gengæld er det linjer med stor volumen. Udbudsprocessen forløber planmæssigt jf. nedenstående tidsplan. 6. oktober 2014 Prækvalifikation 10. november 2014 Tilbudsfrist Frem til medio februar 2015 Forhandlingsrunder Medio marts 2015 Valg af operatør Ultimo marts 2015 Stand still-periode 13. december 2015 Driftsstart Ad 2 A13, udbud af almindelig rutekørsel I december 2015 udløber kørselskontrakten for linje 5A. Med knap køreplantimer og 20 mio. passagerer om året er linje 5A Movia s største og mest betydningsfulde buslinje. 2/7

3 Hertil kommer, at administrationen og kommunerne bag linje 5A gerne vil relancere linjen som en +Way-linje. + Way Trafikplan 2013, der er udarbejdet i et samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia, indeholder målsætninger om at tiltrække flere buspassagerer og løbende gøre den kollektive trafik grønnere for at mindske miljøbelastningen og de trængselsproblemer, der følger af den forventede vækst i det samlede transportbehov. Trafikplanens passagermål skal bl.a. nås ved at prioritere og videreudvikle Pendlernettet bl.a. ved introduktion af +Way-konceptet på centrale strækninger. Trafikplanens miljømål skal bl.a. nås ved løbende i hver udbudsrunde at etablere forbedringer i forhold til miljøbelastningen pr. kørt kilometer samt ved at introducere længere busser på linjer med høj frekvens og mange kunder. Der tegner sig på linje 5A en mulighed for at kombinere flere målsætninger fra trafikplanen i et samlet udviklingsprojekt vedr. udrulning af +Way-konceptet, indsættelse af særligt miljøvenlige busser samt øget kommune- og operatørinddragelse i udbudsprocessen. Movia vil gennemføre det kommende udbud af linje 5A i en ny og tættere samarbejdsform mellem kommuner/region, operatør og trafikselskab. Konkret lægges op til i forbindelse med udbudsprocessen at gennemføre et struktureret udviklingsarbejde mellem parterne for at udvikle linje 5A til +Way-niveau. Udviklingsarbejdet rettes mod busmateriellet, der karrosseriog indretningsmæssigt, miljømæssigt og trafikinformationsmæssigt ønskes løftet til et højt niveau, der understøtter +Way-konceptet. I samarbejde med kommunerne udvikles infrastrukturen, og det vurderes, om linjeføringen kan optimeres. Den foreløbige forventning er, at det første års tid af den nye kontrakt for linje 5A gennemføres med eksisterende busmateriel, og at miljøvenlige +Way busser kan lanceres i starten af Udbud Administrationen har valgt at gennemføre udbud af linje 5A i særskilt proces for at fokusere indsatsten og ikke blande tingene sammen med de øvrige udbudte linjer. De øvrige linjer, der har kontraktudløb i december 2015, gennemføres som planlagt i udbud A12, mens linje 5A får sit eget udbud, A13. Projektet organiseres med en styre- og projektgruppe bestående af repræsentanter fra Movia og fra Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Endvidere inviteres Herlev Kommune som nabo til linjen og Region Hovedstaden til at deltage i arbejdet. 3/7

4 Administrationen har holdt informationsmøde med interesserede operatører og lægger op til, at prækvalificerede operatører får en kontant betaling for at give konditionsmæssige tilbud. 29. august 2014 Bekendtgørelse om prækvalifikation 06. oktober 2014 Udbudsbetingelser sendes til de prækvalificerede 10. november 2014 Tilbudsfrist Frem til og med maj 2014 Forhandlingsrunder Ultimo juni 2014 Valg af operatør 13. december 2015 Driftsstart kontrakt Ad 3 FV4, udbud af Flextrafik Variabel Udbudsprocessen blev igangsat i marts 2014 og forløb planmæssigt med afslutning juni Kørslen er variabel, dvs. operatørerne er ikke sikret kørsel, selvom de indgår kontrakt med Movia. Det er offentligt udbud på étårige kontrakter. Tildeling Der er tildelt kontrakt til alle konditionsmæssige tilbud. I alt 169 kontrakter. Økonomi De tildelte kontrakter ligger prismæssigt på det forventede niveau. 1. oktober 2014: Driftsstart 4/7

5 Ad 4 FG4, udbud af Flextrafik Garanti Udbudsprocessen blev igangsat i februar 2014 og forløb planmæssigt med afslutning maj Der blev udbudt 54 garantivogne og ca garantitimer samt rådighedstimer (hvor operatøren måske kommer til at køre) om året. Udbuddet er opdelt i 21 udbudsenheder, der hver omfatter 2-4 vogne. Udbuddet afvikles som begrænset udbud. Vognene skal have hjemsted fordelt over store dele af Movias ansvarsområde. Tildeling Tilbuddene er vurderet efter laveste pris og kørslen tildelt følgende virksomheder: Firma Udbudsenhed Dpt Transport 1, 7, 8 VBT A/S 2, 4, 9, 12, 14, Skørringe Turistbusser I/S 3, 15, 16 Det Nye Trafikselskab Aps 5, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 AK Transport 6 Økonomi De tildelte kontrakter ligger prismæssigt under det forventede niveau. 1. oktober 2014: Driftsstart 5/7

6 Ad 5 FR5, udbud af Flextrafik Rute Udbuddet, som omfattede elever/brugere til og fra bopæl, skoler, børnehaver, værksteder og andre institutioner i Region Hovedstaden, Holbæk og Odsherred Kommuner, er afsluttet i maj. Det bemærkes, at efter driftsstarten i Holbæk Kommune den 1. august 2014 er der truffet aftale med den pågældende operatør, at samarbejdet skulle afsluttes den 11. september. Der har været gennemført et hasteudbud vedr. de pågældende 6 institutioner i Holbæk Kommune. Movia har indgået nye kontrakter vedr. 4 institutioner, mens Holbæk Kommune selv varetager betjeningen af de sidste 2 institutioner. Der blev udbudt ca timer og kørslen udføres med ca. 380 vogne. Økonomi De tildelte kontrakter ligger prismæssigt på det forventede niveau. Dog er de opnåede priser ved hasteudbudet i Holbæk Kommune højere end de oprindelige kontrakter. 1. august Delvis driftsstart 1. oktober Delvis driftsstart Økonomi: Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: 6/7

7 Åbent Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. Bilag: Ingen 7/7

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 04.c Status for udbud Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres med mellemrum om fremdrift og status for de igangværende udbud af

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikkøb 2010 Indhold Resumé 4 Indledning 7 Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikstyrelsens udbud 9 Formål med udbud

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere