Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2"

Transkript

1 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning 1 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 3 Forslag til justering af betjening Ganløse og Slagslunde Revision af bybuskørsel Nyt rådhus Udvidelse af myldretiden Hove 7 4 Flextrafik 8 5 Økonomi 11 1 Indledning Movia og Egedal Kommune har i fællesskab gennemført en revision af busbetjeningen i Egedal Kommune med henblik på at vurdere, om ressourcerne, der anvendes til busbetjening i kommunen i dag kunne anvendes endnu bedre. Det har således ikke været målsætningen at reducere eller udvide omkostningerne til busdriften. COWI har bistået med gennemførelse af analyser samt opstilling og konsekvensvurdering af forslag til justeringer af den udbudte busdrift. Resultatet af revisionen er beskrevet i dette notat. PROJEKTNR. DOKUMENTNR. jse VERSION 5 UDGIVELSESDATO 09. december 2013 UDARBEJDET JSE KONTROLLERET GODKENDT

2 2/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning På baggrund af Danmarks Statistiks pendlingsdata på sogneniveau er der i bilag 1 vist kort med pendling til og fra sognene i Egedal Kommune. Pendlingsdata indeholder både pendling mellem bolig og arbejde og mellem bolig og uddannelsessted. Pendlingsdata viser, at pendling i relativt stort omfang er koncentreret lokalt, dvs. internt i Egedal og til nabokommunerne, mens pendling til f.eks. Københavns og Frederiksberg kommuner er knap så udtalt. Undtagelse herfor er dog Ølstykke sogn, hvor der er en del pendling til Hvidovre (Avedøre Holme), Valby Vigerslev, Københavns Centrum samt lufthavnen. Udenfor kommunen er de store pendlingsmål i øvrigt: Nordlige del af Ballerup (Lautrupparken) Farum og Værløse (Furesø Kommune) Områder langs Frederikssundsfingeren Roskilde og Hillerød Pendlingen ind i kommunen er tilsvarende koncentreret fra nabokommunerne Pendlingsanalyserne har dannet grundlag for vurderingerne af den nuværende busbetjening. Kort med pendling mellem sognene er vist i bilag 1. 3 Forslag til justering af betjening I dette afsnit er der på baggrund af analyser af brugen af den nuværende betjening samt pendlingsmønstre mv. opstillet forslag til justering af betjeningen i Egedal Kommune. Som udgangspunkt for analyserne blev ved projektets start opstillet følgende problemstillinger: Skal linje 334 fortsat betjene Slagslunde og hvordan kan Slagslunde betjenes, hvis linje 334 ikke betjener byen? Kan Ganløse og Slagslunde betjenes mere hensigtsmæssigt? Kan linje 313 og 314 optimeres ved evt. at anvende linje 312 mere optimalt samtidig med at der ses på løsninger til betjeningen af det nye Rådhus, Gymnasiet mm. Konsekvenserne af at få en bus mellem Hove og Veksø beskrives. Hvordan påvirker Ballerup Kommunes ønske om at udvide driften på linje 158 busbetjeningen i Egedal Kommune? Kan Flextur anvendes i betjeningen af kommunen?

3 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 3/ Ganløse og Slagslunde Linje 334 kører i dag mellem Ganløse og Søsum gennem Slagslunde ad Hesselvej, Klokkekildevej, Slagslunde Bygade, Stenløsevej og Bruhnhøjvej. Der er ca.123 påog afstigere på denne strækning pr. dag, mens der er 171 passagerer, der kører på strækningen uden at skulle stige på eller af her. Omvejskørslen for de passagerer, der rejser gennemstrækningen tager ca. 8 minutter i forhold til at køre direkte mellem Ganløse og Søsum ad Damvadvej og direkte ad Farumvej og Lyngevej til Hesselvej i Ganløse (angivet med stiplet linje på figuren herunder). Movias undersøgelser af passagerernes præferencer, viser at kunderne efterspørger hurtig og direkte forbindelser. For at skabe en mere direkte og hurtig forbindelse mellem Stenløse og Farum (-Holte) foreslås linje 334 omlagt ad Damvadsvej mellem Søsum og Ganløse og ad Farumvej gennem Ganløse, således at der kan etableres et omstigningstoppested mellem linje 334 og linje 158 ved Ganløse skole. Samtidig foreslås driften på både linje 334 og linje 158 udvidet til ½-times drift i myldretiderne (kl. 6-9 og kl ). På linje 158 kører bussen begge veje rundt på rundstrækningen Ganløse-Slagslunde-Søsum en gang i timen i myldretiderne. udenfor myldretiderne samt lørdag og søndag køres kun i retningen Søsum- Slagslunde-Ganløse som i dag. Signatur: Gul stiplet linje: Ny linjeføring for linje 334 ml. Søsum og Ganløse Køreplanen for linje 158 tilrettelægges, således, at der er korrespondance mellem linje 334 og 158 i Søsum eller Ganløse afhængig af tidspunkt på dagen. Ved de foreslåede justeringer af kørslen på linje 334 og køreplanen på linje 158 opnås følgende forbedringer af betjeningen En kortere rejsetid mellem Farum, Ganløse og Stenløse på linje 334. Turen mellem Ganløse og Stenløse bliver således 8 minutter hurtigere i forhold til

4 4/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune dagens køretid på 20 minutter, altså en mærkbar tidsbesparelse på 40 %. Dette vil gavne ca. 170 af linjens nuværende passagerer dagligt, der i dag kører denne omvej. Den kortere rejsetid på linjen som følge af, at den kører direkte mellem Søsum og Ganløse skønnes at kunne tiltrække yderligere 60 passagerer dagligt. ½ times drift i myldretiderne på linje 334 mellem Stenløse og Ganløse, Farum og Holte. Udvidelsen af driften til ½ times drift fra nuværende times drift skønnes at tiltrække omkring 130 ekstra passagerer pr. dag. 2 afgange i timen i myldretiderne på linje 158, således at der bliver 2 afgange i timen i myldretiderne fra Slagslunde, Søsum og Ganløse til Kildedal og Måløv stationer. Korrespondancerne mellem linje 158 og 334 sikrer, at der bliver forbindelse omkring hver halve time fra Slagslunde til Stenløse (20-40 minutters interval fra Slagslunde). Modsat vil omlægningen af linje 334 fra Slagslunde medføre følgende forringelser: Passagerer, der i dag rejser direkte mellem Slagslunde og henholdsvis Stenløse eller Farum får et ekstra skift enten i Søsum eller i Ganløse. Denne ændring påvirker omkring 82 passagerer pr. dag De resterende 41 passagerer i forhold til de 123 daglige rejer, der er nævnt på side 3 er passagerer, der rejser lokalt på strækningen mellem Slagslunde og Ganløse. Heraf er der relativt få passagerer, der kører fra Slagslunde mod Farum (omkring 20). Hovedparten (80 %) af disse rejser i myldretiderne, hvor der er god forbindelse mellem linje 158 og 334 i Søsum. For de passagerer, der rejser mellem Slagslunde og Stenløse vil der blive omstigning mellem linje 158 og 334 i Søsum eller Ganløse afhængig af tidspunktet på dagen med relativt korte overgangstider. Omstigningstiden i Søsum er 2 henholdsvis 5 minutter, og den samlede rejsetid fra Slagslunde til Stenløse stiger fra 15 minutter til 22 minutter (maksimalt 31 min). I retning fra Stenløse til Slagslunde øges køretiden fra 13 til 14 minutter (maksimalt 22 minutter). 3.2 Revision af bybuskørsel Kørslen på de eksisterende bybuslinjer 313 og 314 er analyseret med henblik på at vurdere om det er muligt at inddrage den eksisterende linje 312 i større udstrækning i den lokale betjening af Ølstykke og Stenløse by. Linje 313 er den mest benyttede af de 2 linjer (313 og 314), hvilket er en naturlig konsekvens af at linje 314 kun kører i myldertiderne fra kl. 6-9 og kl. ca og kun i én retning ad gangen (med uret morgen og mod uret eftermiddag). Linje 314 anvendes primært på strækningen i den vestlige del af Ølstykke mellem Rørsangervej og Ølstykke st., hvor den kører parallelt med linje 312 samt mellem Frederikssundsvej, Stenløse st. Dam Holme og Egedal station. Linje 313 har en større benyttelse end linje 314. Selvfinansieringsgraden (26,4 %) er noget højere end linje 314 (15,9 %).

5 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 5/11 Det foreslås, at linje 312 (Frederikssund st.- Ølstykke st.) lægges sammen med linje 313 til en ny linje 312 fra Frederikssund st. til Stenløse st. (blå på kortet herunder). Linje 312's afvigende og afkortede linjevariant i Frederikssund ad Marbækvej og Strandvangen til Ådalens skole overtages af en ny linje i Frederikssund efter forslag fra Frederikssund Kommune. I myldretiderne (kl 6-9 og 13-19) får linjen ½ times drift på hele strækningen. Linje 313 har i dag 20 minutters drift, mens linje 312 fra Frederikssund til Ølstykke har times drift. Mellem myldretiderne vil der fortsat være ½ times drift på den nye linje 312 mellem Ølstykke st. og Stenløse st. som i dagens situation på den nuværende linje 313. Signaturer: Blå linje: Ny linje 312, Rød linje: Ny linje 314, Rød stiplet linje: strækning på nuværende linje 314, der ikke betjenes i forslaget Ved sammenlægningen af linje 312 og 313 opnås følgende forbedringer: Den vestlige del af Ølstykke bliver hele dagen igennem samt lørdag og søndag forbundet med den østlige del og Stenløse med en direkte buslinje i modsætning til i dag, hvor der i perioder, hvor linje 314 ikke kører, skal skiftes mellem linje 312 og 313 ved Ølstykke st. Der vil blive ½-times drift i myldretiderne på linje 312 mellem Ølstykke og Frederikssund, hvilket primært vil gavne området omkring Store Rørbæk og Oppe Sundby, der begge ligger i Frederikssund Kommune, men også den vestlige del af Ølstykke.

6 6/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 3.3 Nyt rådhus Til at forstærke linje 312 fra Gammel Ølstykke til Stenløse st. foreslås linje 314 opretholdt som ringlinje med udgangspunkt i Stenløse st. Linje 314 (rød på kortet herover) kører fra Stenløse st. ad Krogholmvej, Dam Agre, Dam Holme, Egedal st., Dronning Dagmars vej, Frode Fredegodsvej, Ring Syd, Garbogårds Alle og Krogholmvej til Stenløse st. Rådhuset ved Egedal st., Gymnasiet og Stenløse Privatskole samt erhvervsområdet ved Dam Holme bliver herved betjent. Samtidig kan der i aktuel retning (morgen: fra Gl. Ølstykke mod Stenløse st. og fra Stenløse st. mod Gymnasiet og om eftermiddagen i modsat retning) etableres tilnærmet 15 minutters drift mellem Gammel Ølstykke og Stenløse st. som er den strækning, hvor den nuværende linje 314 er mest benyttet. Om eftermiddagen køres i modsat retning. Det foreslås, at linjen får ½ times drift i myldretiderne (kl. 6-9 og 13-19) og times drift uden for myldretiden (kl. 9-13). Linje 314 benyttes i dag af omkring 180 passagerer pr dag. Af disse vil omkring 100 kunne fortsat anvende den nye linje 314. Omkring 70 passagerer vil i stedet for linje 314 i den vestlige del af Ølstykke kunne anvende linje 312. de resterende passagerer benytter stoppesteder, som linje 314 betjener alene, og vil derfor være henvist til at gå til/fra andet stoppested. Ved de foreslåede ændringer af linje 314 opnås følgende forbedringer: Betjening af Egedals ny rådhus ved Egedal station samt sundhedscentret samme sted bliver betjent med bus, der betjener Stenløse og den østlige del af Ølstykke. De skitserede køreplaner for de nye linjer 312 og 314 giver korrespondance mellem de to linjer ved Stenløse st. De to linjer kan endvidere køres med samme bus. Herved kan passagerer med linje 312 fortsætte med linje 314 til Rådhuset og Sundhedscentret. Om eftermiddagen vil opholdet på Stenløse st. dog være 17 minutter, når der køres til sundhedscentret. Timedriften udenfor myldretiden på linje 314 medfører, at Stenløse private Skole samt Gymnasiet er betjent i dagtimerne i modsætning til i dag situation, hvor der kun er betjening med den nuværende linje 314 i morgen og eftermiddagsmyldretiderne. (kl. 6-9 og 14-18). Den nye linje 314 giver sammen med linje 312 fortsat hyppig drift (ca. hver 15. minut) fra området langs Frode Fredegodsvej til/fra Stenløse st. i aktuel retning i henholdsvis morgen- og eftermiddagsmyldretiderne (henholdsvis kl 6-9 og kl 13-19). Modsat vil nedlæggelsen af den vestlige del af linje 314 medføre følgende forringelser: En reduktion i antallet af afgange fra Ølstykkes vestlige del til Ølstykke st. fra 4 afgange i timen med den nuværende køreplan med linje 312 og 314 i myldretiderne (6-9 og 14-18) til 2 afgange i udvidede myldretider (kl 6-9 og 13-19).

7 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 7/11 Den nordlige del af Ring Syd samt Frederikssundsvej mellem Stadionvej og Frode Fredegods Vej(stoppestederne ved Skorpionen og Gl. Ølstykke ved gangtunnellen) betjenes ikke længere af linje Udvidelse af myldretiden Perioden med myldretidsdrift udvides fra den nuværende periode (kl 6-9 og 14-18) om eftermiddagen til kl på linje 314. der etableres samtidig myldretidskørsel i disse tidsintervaller på linje 312 (Frederikssund-Ølstykke-Stenløse), linje 158 (Måløv-Kildedal-Ganløse-Stenløse-Søsum-Kildedal-Måløv) og linje 334 (mellem Farum og Stenløse) Udvidelse af driften giver bedre korrespondancer mellem linje 158 og 334 og dermed samtidig en mulighed for en hurtigere forbindelse mellem Farum og Stenløse. Hyppigere betjening af det nye rådhus og sundhedscentret ved Egedal st. om eftermiddagen 3.5 Hove Der er udarbejdet forslag om en busforbindelse fra Hove til Veksø med henblik på en hurtigere forbindelse til S-toget her. I dagens situation skal borgere i Hove anvende linje 216 til Ballerup for at opnå forbindelse til S-tog. Køretiden med linje 216 fra Hove til Ballerup er 26 minutter i myldretiderne og linjen har en del omvejskørsel i Smørumnedre. I den anden retning har linje 216 kobling til banenettet i Roskilde. Køretiden hertil er 42 minutter. Dette er derfor heller ikke en attraktiv forbindelse til banenettet. En mulighed for at skabe en forbindelse til banenettet med kort rejsetid fra Hove er en omlægning af den eksisterende linje 217 mellem Jyllinge og Veksø st. på Hol-

8 8/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune mevej mellem Gundsømagle og Hovevej/Lundevej, der angivet med punkteret streg på kortet ovenfor. Benyttelsen af linje 217 på Holmevej er ifølge tællinger på linje 217 i størrelsesordenen passagerer pr. dag. Hovedparten af disse passagerer kommer fra stoppestedet ved Østrup Holme, der betjener fritidshusområdet her. Dette område ligger mellem Holmevej og Østrupvej. En bus på Østrupvej vil også kunne betjene Østrup Holme. Gangvejen til bussens stoppesteder på Østrupvej vil fra dele af Østrup Holme blive kortere end gangvejen til stoppestederne på Holmevej, mens den fra andre dele (nærmest Holmevej) vil blive længere. Ved den foreslåede omlægning af linje 217 vil Østrup og Hove få en direkte forbindelse til Veksø st. Det skønnes at kunne tiltrække omkring 20 passagerer pr. dag, der får en kortere rejsevej til S-toget i Veksø. 4 Flextrafik Flextrafik er en del af Movias portefølje og forretningsområdet indeholder følgende fem kørselsordninger: 1 Handicapkørsel er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere. Borgerne visiteres af bopælskommunen til 104 ture årligt og betaler selv en lille andel af kørslens pris samt et årligt abonnement. Egedal Kommune er lovbestemt - allerede med i denne ordning. 2 Kommunal kørselsordning er kørsel af borgere, der skal til f.eks. læge eller speciallæge og ikke har mulighed for at benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen. Egedal Kommune er ikke med i denne ordning. 3 Flextur er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ordningen mod en egenbetaling. Egedal Kommune er ikke med i denne ordning. 4 Siddende patientbefordring er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Region Hovedstaden er med i ordninger for patienter til Amager, Hvidovre og Glostrup hospitaler. 5 Flextrafik Rute er kørsel af fysisk og psykiske handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO. Egedal Kommune er med i ordningen. Kørselsordningerne (med undtagelse af Flextrafik Rute) koordineres med hinanden, så der opnås effektive og omkostningsminimerede kørsler. Kort om Flextur Egedal Kommune er i dag ikke med i Flextur-ordningen, men som det ses af nedenstående kort er flere af nabokommunerne med i ordningen.

9 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 9/11 I kommuner med grønt er prisen for rejse med flextur 6 kr. pr. km udover grundtaksten på kr. 24 for de første 10 km. I de orange er prisen 6 kr. pr km. udover grundtaksten på kr. 24 for de første 5 km. Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den traditionelle kollektive trafik for alle borgere i kommunen. Flextur benyttes ofte i områder, hvor der ikke er et passagermæssigt grundlag for at køre rutebusser enten hele dagen eller på trafiksvage tidspunkter. Der er også en række kommuner som ønsker at give borgerne et ekstra servicetilbud. Kundeundersøgelser viser at Flextur brugere har en høj tilfredshedsgrad, herunder at 90 % er tilfredse eller meget tilfredse. Flexture køres af taxier og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da der ofte samkøres med andre, der også har bestilt kørsel. Samkørslen reducerer omkostningerne og øger fleksibiliteten og kapaciteten. Borgeren kan derfor ikke være sikker på, at blive kørt direkte eller alene Borgeren afregnes kun for den direkte afstand mellem start og destination. Borgerne betaler en andel af kørslen ud fra gældende takst, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen, der er delt op på hhv. kørselsudgifter og administra-

10 10/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune tive udgifter. En Flextur er ikke omfattet af billetter og kort til bus og tog, hvorfor omstigning til andre tog og busser ikke kan foretages på 'flexturbilletten'. Taksten for en Flextur følger prisudviklingen på kontantbilletter, dvs. at Flextur grundtaksten, inkl. 5 km, svarer til en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.). Derudover har kommunerne efter eget ønske en mulighed for at vælge en takststruktur, hvor der for interne ture i kommunen inkluderes 10 km kørsel i de 24 kr. Vælger Egedal Kommune den sidstnævnte model vil en tur fra f.eks. Slagslunde til det nye rådhus ved Egedal station koste borgeren 24 kr., hvilket er samme pris som turen koster på en kontantbillet med bus i dag. Vælger kommunen, at grundtaksten kun dækker kørsel op til 5 km vil prisen for turen, der er på 5,9 km i eksemplet blive 30 kr., hvis taksten er 6 kr./km. udover startgebyrets 5 km. Økonomi Da Flextur som bekendt er behovsstyret, kan Movia ikke opstille et scenarie baseret på hvordan økonomien ved indførelse af Flextur i Egedal Kommune vil se ud, men det er muligt at lave et scenarie der trækker på erfaringerne fra sammenlignelige kommuner, der også tilbyder ordningen (se graf). Gribskov og Allerød har et rimeligt jævnt trafikmønster, medens Hørsholm, som er relativt nystartet, har nogle store udsving. Furesø har en langsomt stigende udvikling. Bemærk at perioden jan-juli 2013 er fremskrevet til helårs effekt for Der er kommuner der har langt flere passagerer end ovenstående eksempler, men det er kommuner hvor Flextur har erstattet eksisterende ordninger og dermed haft et langt større kundegrundlag. Såfremt kommunen vælger at tilbyde borgerne Flextur anbefaler Movia, at efterspørgslen følges nøje de kommende år, så der kan udarbejdes oplæg til evt. tilpasning af udbuddet på kommunens buslinjer.

11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 11/11 COWI har for kommunerne i 'Vestegnssamarbejdet' gennemført en analyse af omkostningerne ved Flextur. Denne analyse viser, at der i gennemsnit befordres ca. 55 passagerer pr indbyggere pr. år. når taksten sættes til 24 kr. i starttakst (inklusiv de første 5 km kørsel) og 6 kr./km. derudover. Analysen viser, at nettoudgiften til ordningen i gennemsnit i de 23 kommuner, der indgår i analysen, er ca. 7 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at Egedal Kommune årligt ville skulle betale ca kr. til ordningen (7 kr. for hver af kommunens indbyggere). Såfremt kommunen vælger den lavere takst (24 kr. i startgebyr for de første 10 km og 6 kr./km) skønnes det at passagertallet vil ligge ca. 40 % højere og være omkring 77 påstigere pr indbyggere, hvorved de samlede omkostninger pr. år ville stige til kr. pr. år. 5 Økonomi En foreløbig beregning af de økonomiske forhold omkring de ændringer i busdriften, der er beskrevet i notatet, er opstillet i det følgende. Det skal understreges at beregningerne er foreløbige og baseret på de udkast til køreplaner, der er udarbejdet som en del af dette projekt. En detaljeret køreplanlægning kan ændre på forudsætninger og dermed økonomien for den enkelte linje. De økonomiske konsekvenser er baseret på foreløbige beregninger gennemført af Movia i Cognos-modellen. Beløbene er angivet i mio. kr./år. (udvidelser af omkostninger angives som positivt tal) Mio kr. Egedal Roskilde Fr. Sund Furesø Rudersdal Ballerup Sum linje 217 0,4 0,0 0,4 linje 312-1,2-0,2-1,4 Linje 314-1,1-1,1 Linje 334 0,4 0,4 0,1 0,9 Linje 158 1,1 0,2 1,3 Sum -0,4 0,0-0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 Som det fremgår af tabellen reduceres de samlede omkostninger til den almindelige busdrift i Egedal med 0,4 mio. kr. pr. år. I Frederikssund sker der også en mindre reduktion. Dette skyldes, at den lokale kørsel i Frederikssund på linje 312 er fjernet. I Furesø og Rudersdal sker der en mindre stigning som følge af driftsudvidelserne på linje 334. Tilsvarende sker der en mindre stigning i Ballerup Kommune som følge af driftsudvidelsen på linje 158. Reduktionen i driftsomkostningerne på den almindelige rutetrafik, som angivet ovenfor, på ca. 0,4 mio. kr. pr. år svarer stort set til omkostningerne ved en flextrafik-ordning, hvor grundtaksten dækker 10 km kørsel svarende til ordningerne i Roskilde og Høje Taastrup Kommuner.

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur Bilag 1 - Side -1 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Bilag 1 - Side -2 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Dato: 26.09.2014 Notatnummer: 2084251.01 Rev: 4 Udarbejdet

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj H 11 11.37 11.38 11.39 11.54 11.39 11.56 12.38 12.39 12.54 12.39 12.56 12.57 12.58 13 13.54 13.39 13.56 13.57 13.58 13.59 14.45 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 15.01 15.02 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00 16.01

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse Roskilde Kommune Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Sammenfatning og konklusion 3 02 Regeringens forslag 5 2.1 Forskellige løsninger for betalingsringen

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere