Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2"

Transkript

1 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning 1 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 3 Forslag til justering af betjening Ganløse og Slagslunde Revision af bybuskørsel Nyt rådhus Udvidelse af myldretiden Hove 7 4 Flextrafik 8 5 Økonomi 11 1 Indledning Movia og Egedal Kommune har i fællesskab gennemført en revision af busbetjeningen i Egedal Kommune med henblik på at vurdere, om ressourcerne, der anvendes til busbetjening i kommunen i dag kunne anvendes endnu bedre. Det har således ikke været målsætningen at reducere eller udvide omkostningerne til busdriften. COWI har bistået med gennemførelse af analyser samt opstilling og konsekvensvurdering af forslag til justeringer af den udbudte busdrift. Resultatet af revisionen er beskrevet i dette notat. PROJEKTNR. DOKUMENTNR. jse VERSION 5 UDGIVELSESDATO 09. december 2013 UDARBEJDET JSE KONTROLLERET GODKENDT

2 2/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning På baggrund af Danmarks Statistiks pendlingsdata på sogneniveau er der i bilag 1 vist kort med pendling til og fra sognene i Egedal Kommune. Pendlingsdata indeholder både pendling mellem bolig og arbejde og mellem bolig og uddannelsessted. Pendlingsdata viser, at pendling i relativt stort omfang er koncentreret lokalt, dvs. internt i Egedal og til nabokommunerne, mens pendling til f.eks. Københavns og Frederiksberg kommuner er knap så udtalt. Undtagelse herfor er dog Ølstykke sogn, hvor der er en del pendling til Hvidovre (Avedøre Holme), Valby Vigerslev, Københavns Centrum samt lufthavnen. Udenfor kommunen er de store pendlingsmål i øvrigt: Nordlige del af Ballerup (Lautrupparken) Farum og Værløse (Furesø Kommune) Områder langs Frederikssundsfingeren Roskilde og Hillerød Pendlingen ind i kommunen er tilsvarende koncentreret fra nabokommunerne Pendlingsanalyserne har dannet grundlag for vurderingerne af den nuværende busbetjening. Kort med pendling mellem sognene er vist i bilag 1. 3 Forslag til justering af betjening I dette afsnit er der på baggrund af analyser af brugen af den nuværende betjening samt pendlingsmønstre mv. opstillet forslag til justering af betjeningen i Egedal Kommune. Som udgangspunkt for analyserne blev ved projektets start opstillet følgende problemstillinger: Skal linje 334 fortsat betjene Slagslunde og hvordan kan Slagslunde betjenes, hvis linje 334 ikke betjener byen? Kan Ganløse og Slagslunde betjenes mere hensigtsmæssigt? Kan linje 313 og 314 optimeres ved evt. at anvende linje 312 mere optimalt samtidig med at der ses på løsninger til betjeningen af det nye Rådhus, Gymnasiet mm. Konsekvenserne af at få en bus mellem Hove og Veksø beskrives. Hvordan påvirker Ballerup Kommunes ønske om at udvide driften på linje 158 busbetjeningen i Egedal Kommune? Kan Flextur anvendes i betjeningen af kommunen?

3 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 3/ Ganløse og Slagslunde Linje 334 kører i dag mellem Ganløse og Søsum gennem Slagslunde ad Hesselvej, Klokkekildevej, Slagslunde Bygade, Stenløsevej og Bruhnhøjvej. Der er ca.123 påog afstigere på denne strækning pr. dag, mens der er 171 passagerer, der kører på strækningen uden at skulle stige på eller af her. Omvejskørslen for de passagerer, der rejser gennemstrækningen tager ca. 8 minutter i forhold til at køre direkte mellem Ganløse og Søsum ad Damvadvej og direkte ad Farumvej og Lyngevej til Hesselvej i Ganløse (angivet med stiplet linje på figuren herunder). Movias undersøgelser af passagerernes præferencer, viser at kunderne efterspørger hurtig og direkte forbindelser. For at skabe en mere direkte og hurtig forbindelse mellem Stenløse og Farum (-Holte) foreslås linje 334 omlagt ad Damvadsvej mellem Søsum og Ganløse og ad Farumvej gennem Ganløse, således at der kan etableres et omstigningstoppested mellem linje 334 og linje 158 ved Ganløse skole. Samtidig foreslås driften på både linje 334 og linje 158 udvidet til ½-times drift i myldretiderne (kl. 6-9 og kl ). På linje 158 kører bussen begge veje rundt på rundstrækningen Ganløse-Slagslunde-Søsum en gang i timen i myldretiderne. udenfor myldretiderne samt lørdag og søndag køres kun i retningen Søsum- Slagslunde-Ganløse som i dag. Signatur: Gul stiplet linje: Ny linjeføring for linje 334 ml. Søsum og Ganløse Køreplanen for linje 158 tilrettelægges, således, at der er korrespondance mellem linje 334 og 158 i Søsum eller Ganløse afhængig af tidspunkt på dagen. Ved de foreslåede justeringer af kørslen på linje 334 og køreplanen på linje 158 opnås følgende forbedringer af betjeningen En kortere rejsetid mellem Farum, Ganløse og Stenløse på linje 334. Turen mellem Ganløse og Stenløse bliver således 8 minutter hurtigere i forhold til

4 4/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune dagens køretid på 20 minutter, altså en mærkbar tidsbesparelse på 40 %. Dette vil gavne ca. 170 af linjens nuværende passagerer dagligt, der i dag kører denne omvej. Den kortere rejsetid på linjen som følge af, at den kører direkte mellem Søsum og Ganløse skønnes at kunne tiltrække yderligere 60 passagerer dagligt. ½ times drift i myldretiderne på linje 334 mellem Stenløse og Ganløse, Farum og Holte. Udvidelsen af driften til ½ times drift fra nuværende times drift skønnes at tiltrække omkring 130 ekstra passagerer pr. dag. 2 afgange i timen i myldretiderne på linje 158, således at der bliver 2 afgange i timen i myldretiderne fra Slagslunde, Søsum og Ganløse til Kildedal og Måløv stationer. Korrespondancerne mellem linje 158 og 334 sikrer, at der bliver forbindelse omkring hver halve time fra Slagslunde til Stenløse (20-40 minutters interval fra Slagslunde). Modsat vil omlægningen af linje 334 fra Slagslunde medføre følgende forringelser: Passagerer, der i dag rejser direkte mellem Slagslunde og henholdsvis Stenløse eller Farum får et ekstra skift enten i Søsum eller i Ganløse. Denne ændring påvirker omkring 82 passagerer pr. dag De resterende 41 passagerer i forhold til de 123 daglige rejer, der er nævnt på side 3 er passagerer, der rejser lokalt på strækningen mellem Slagslunde og Ganløse. Heraf er der relativt få passagerer, der kører fra Slagslunde mod Farum (omkring 20). Hovedparten (80 %) af disse rejser i myldretiderne, hvor der er god forbindelse mellem linje 158 og 334 i Søsum. For de passagerer, der rejser mellem Slagslunde og Stenløse vil der blive omstigning mellem linje 158 og 334 i Søsum eller Ganløse afhængig af tidspunktet på dagen med relativt korte overgangstider. Omstigningstiden i Søsum er 2 henholdsvis 5 minutter, og den samlede rejsetid fra Slagslunde til Stenløse stiger fra 15 minutter til 22 minutter (maksimalt 31 min). I retning fra Stenløse til Slagslunde øges køretiden fra 13 til 14 minutter (maksimalt 22 minutter). 3.2 Revision af bybuskørsel Kørslen på de eksisterende bybuslinjer 313 og 314 er analyseret med henblik på at vurdere om det er muligt at inddrage den eksisterende linje 312 i større udstrækning i den lokale betjening af Ølstykke og Stenløse by. Linje 313 er den mest benyttede af de 2 linjer (313 og 314), hvilket er en naturlig konsekvens af at linje 314 kun kører i myldertiderne fra kl. 6-9 og kl. ca og kun i én retning ad gangen (med uret morgen og mod uret eftermiddag). Linje 314 anvendes primært på strækningen i den vestlige del af Ølstykke mellem Rørsangervej og Ølstykke st., hvor den kører parallelt med linje 312 samt mellem Frederikssundsvej, Stenløse st. Dam Holme og Egedal station. Linje 313 har en større benyttelse end linje 314. Selvfinansieringsgraden (26,4 %) er noget højere end linje 314 (15,9 %).

5 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 5/11 Det foreslås, at linje 312 (Frederikssund st.- Ølstykke st.) lægges sammen med linje 313 til en ny linje 312 fra Frederikssund st. til Stenløse st. (blå på kortet herunder). Linje 312's afvigende og afkortede linjevariant i Frederikssund ad Marbækvej og Strandvangen til Ådalens skole overtages af en ny linje i Frederikssund efter forslag fra Frederikssund Kommune. I myldretiderne (kl 6-9 og 13-19) får linjen ½ times drift på hele strækningen. Linje 313 har i dag 20 minutters drift, mens linje 312 fra Frederikssund til Ølstykke har times drift. Mellem myldretiderne vil der fortsat være ½ times drift på den nye linje 312 mellem Ølstykke st. og Stenløse st. som i dagens situation på den nuværende linje 313. Signaturer: Blå linje: Ny linje 312, Rød linje: Ny linje 314, Rød stiplet linje: strækning på nuværende linje 314, der ikke betjenes i forslaget Ved sammenlægningen af linje 312 og 313 opnås følgende forbedringer: Den vestlige del af Ølstykke bliver hele dagen igennem samt lørdag og søndag forbundet med den østlige del og Stenløse med en direkte buslinje i modsætning til i dag, hvor der i perioder, hvor linje 314 ikke kører, skal skiftes mellem linje 312 og 313 ved Ølstykke st. Der vil blive ½-times drift i myldretiderne på linje 312 mellem Ølstykke og Frederikssund, hvilket primært vil gavne området omkring Store Rørbæk og Oppe Sundby, der begge ligger i Frederikssund Kommune, men også den vestlige del af Ølstykke.

6 6/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 3.3 Nyt rådhus Til at forstærke linje 312 fra Gammel Ølstykke til Stenløse st. foreslås linje 314 opretholdt som ringlinje med udgangspunkt i Stenløse st. Linje 314 (rød på kortet herover) kører fra Stenløse st. ad Krogholmvej, Dam Agre, Dam Holme, Egedal st., Dronning Dagmars vej, Frode Fredegodsvej, Ring Syd, Garbogårds Alle og Krogholmvej til Stenløse st. Rådhuset ved Egedal st., Gymnasiet og Stenløse Privatskole samt erhvervsområdet ved Dam Holme bliver herved betjent. Samtidig kan der i aktuel retning (morgen: fra Gl. Ølstykke mod Stenløse st. og fra Stenløse st. mod Gymnasiet og om eftermiddagen i modsat retning) etableres tilnærmet 15 minutters drift mellem Gammel Ølstykke og Stenløse st. som er den strækning, hvor den nuværende linje 314 er mest benyttet. Om eftermiddagen køres i modsat retning. Det foreslås, at linjen får ½ times drift i myldretiderne (kl. 6-9 og 13-19) og times drift uden for myldretiden (kl. 9-13). Linje 314 benyttes i dag af omkring 180 passagerer pr dag. Af disse vil omkring 100 kunne fortsat anvende den nye linje 314. Omkring 70 passagerer vil i stedet for linje 314 i den vestlige del af Ølstykke kunne anvende linje 312. de resterende passagerer benytter stoppesteder, som linje 314 betjener alene, og vil derfor være henvist til at gå til/fra andet stoppested. Ved de foreslåede ændringer af linje 314 opnås følgende forbedringer: Betjening af Egedals ny rådhus ved Egedal station samt sundhedscentret samme sted bliver betjent med bus, der betjener Stenløse og den østlige del af Ølstykke. De skitserede køreplaner for de nye linjer 312 og 314 giver korrespondance mellem de to linjer ved Stenløse st. De to linjer kan endvidere køres med samme bus. Herved kan passagerer med linje 312 fortsætte med linje 314 til Rådhuset og Sundhedscentret. Om eftermiddagen vil opholdet på Stenløse st. dog være 17 minutter, når der køres til sundhedscentret. Timedriften udenfor myldretiden på linje 314 medfører, at Stenløse private Skole samt Gymnasiet er betjent i dagtimerne i modsætning til i dag situation, hvor der kun er betjening med den nuværende linje 314 i morgen og eftermiddagsmyldretiderne. (kl. 6-9 og 14-18). Den nye linje 314 giver sammen med linje 312 fortsat hyppig drift (ca. hver 15. minut) fra området langs Frode Fredegodsvej til/fra Stenløse st. i aktuel retning i henholdsvis morgen- og eftermiddagsmyldretiderne (henholdsvis kl 6-9 og kl 13-19). Modsat vil nedlæggelsen af den vestlige del af linje 314 medføre følgende forringelser: En reduktion i antallet af afgange fra Ølstykkes vestlige del til Ølstykke st. fra 4 afgange i timen med den nuværende køreplan med linje 312 og 314 i myldretiderne (6-9 og 14-18) til 2 afgange i udvidede myldretider (kl 6-9 og 13-19).

7 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 7/11 Den nordlige del af Ring Syd samt Frederikssundsvej mellem Stadionvej og Frode Fredegods Vej(stoppestederne ved Skorpionen og Gl. Ølstykke ved gangtunnellen) betjenes ikke længere af linje Udvidelse af myldretiden Perioden med myldretidsdrift udvides fra den nuværende periode (kl 6-9 og 14-18) om eftermiddagen til kl på linje 314. der etableres samtidig myldretidskørsel i disse tidsintervaller på linje 312 (Frederikssund-Ølstykke-Stenløse), linje 158 (Måløv-Kildedal-Ganløse-Stenløse-Søsum-Kildedal-Måløv) og linje 334 (mellem Farum og Stenløse) Udvidelse af driften giver bedre korrespondancer mellem linje 158 og 334 og dermed samtidig en mulighed for en hurtigere forbindelse mellem Farum og Stenløse. Hyppigere betjening af det nye rådhus og sundhedscentret ved Egedal st. om eftermiddagen 3.5 Hove Der er udarbejdet forslag om en busforbindelse fra Hove til Veksø med henblik på en hurtigere forbindelse til S-toget her. I dagens situation skal borgere i Hove anvende linje 216 til Ballerup for at opnå forbindelse til S-tog. Køretiden med linje 216 fra Hove til Ballerup er 26 minutter i myldretiderne og linjen har en del omvejskørsel i Smørumnedre. I den anden retning har linje 216 kobling til banenettet i Roskilde. Køretiden hertil er 42 minutter. Dette er derfor heller ikke en attraktiv forbindelse til banenettet. En mulighed for at skabe en forbindelse til banenettet med kort rejsetid fra Hove er en omlægning af den eksisterende linje 217 mellem Jyllinge og Veksø st. på Hol-

8 8/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune mevej mellem Gundsømagle og Hovevej/Lundevej, der angivet med punkteret streg på kortet ovenfor. Benyttelsen af linje 217 på Holmevej er ifølge tællinger på linje 217 i størrelsesordenen passagerer pr. dag. Hovedparten af disse passagerer kommer fra stoppestedet ved Østrup Holme, der betjener fritidshusområdet her. Dette område ligger mellem Holmevej og Østrupvej. En bus på Østrupvej vil også kunne betjene Østrup Holme. Gangvejen til bussens stoppesteder på Østrupvej vil fra dele af Østrup Holme blive kortere end gangvejen til stoppestederne på Holmevej, mens den fra andre dele (nærmest Holmevej) vil blive længere. Ved den foreslåede omlægning af linje 217 vil Østrup og Hove få en direkte forbindelse til Veksø st. Det skønnes at kunne tiltrække omkring 20 passagerer pr. dag, der får en kortere rejsevej til S-toget i Veksø. 4 Flextrafik Flextrafik er en del af Movias portefølje og forretningsområdet indeholder følgende fem kørselsordninger: 1 Handicapkørsel er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere. Borgerne visiteres af bopælskommunen til 104 ture årligt og betaler selv en lille andel af kørslens pris samt et årligt abonnement. Egedal Kommune er lovbestemt - allerede med i denne ordning. 2 Kommunal kørselsordning er kørsel af borgere, der skal til f.eks. læge eller speciallæge og ikke har mulighed for at benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen. Egedal Kommune er ikke med i denne ordning. 3 Flextur er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ordningen mod en egenbetaling. Egedal Kommune er ikke med i denne ordning. 4 Siddende patientbefordring er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Region Hovedstaden er med i ordninger for patienter til Amager, Hvidovre og Glostrup hospitaler. 5 Flextrafik Rute er kørsel af fysisk og psykiske handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO. Egedal Kommune er med i ordningen. Kørselsordningerne (med undtagelse af Flextrafik Rute) koordineres med hinanden, så der opnås effektive og omkostningsminimerede kørsler. Kort om Flextur Egedal Kommune er i dag ikke med i Flextur-ordningen, men som det ses af nedenstående kort er flere af nabokommunerne med i ordningen.

9 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 9/11 I kommuner med grønt er prisen for rejse med flextur 6 kr. pr. km udover grundtaksten på kr. 24 for de første 10 km. I de orange er prisen 6 kr. pr km. udover grundtaksten på kr. 24 for de første 5 km. Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den traditionelle kollektive trafik for alle borgere i kommunen. Flextur benyttes ofte i områder, hvor der ikke er et passagermæssigt grundlag for at køre rutebusser enten hele dagen eller på trafiksvage tidspunkter. Der er også en række kommuner som ønsker at give borgerne et ekstra servicetilbud. Kundeundersøgelser viser at Flextur brugere har en høj tilfredshedsgrad, herunder at 90 % er tilfredse eller meget tilfredse. Flexture køres af taxier og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da der ofte samkøres med andre, der også har bestilt kørsel. Samkørslen reducerer omkostningerne og øger fleksibiliteten og kapaciteten. Borgeren kan derfor ikke være sikker på, at blive kørt direkte eller alene Borgeren afregnes kun for den direkte afstand mellem start og destination. Borgerne betaler en andel af kørslen ud fra gældende takst, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen, der er delt op på hhv. kørselsudgifter og administra-

10 10/11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune tive udgifter. En Flextur er ikke omfattet af billetter og kort til bus og tog, hvorfor omstigning til andre tog og busser ikke kan foretages på 'flexturbilletten'. Taksten for en Flextur følger prisudviklingen på kontantbilletter, dvs. at Flextur grundtaksten, inkl. 5 km, svarer til en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.). Derudover har kommunerne efter eget ønske en mulighed for at vælge en takststruktur, hvor der for interne ture i kommunen inkluderes 10 km kørsel i de 24 kr. Vælger Egedal Kommune den sidstnævnte model vil en tur fra f.eks. Slagslunde til det nye rådhus ved Egedal station koste borgeren 24 kr., hvilket er samme pris som turen koster på en kontantbillet med bus i dag. Vælger kommunen, at grundtaksten kun dækker kørsel op til 5 km vil prisen for turen, der er på 5,9 km i eksemplet blive 30 kr., hvis taksten er 6 kr./km. udover startgebyrets 5 km. Økonomi Da Flextur som bekendt er behovsstyret, kan Movia ikke opstille et scenarie baseret på hvordan økonomien ved indførelse af Flextur i Egedal Kommune vil se ud, men det er muligt at lave et scenarie der trækker på erfaringerne fra sammenlignelige kommuner, der også tilbyder ordningen (se graf). Gribskov og Allerød har et rimeligt jævnt trafikmønster, medens Hørsholm, som er relativt nystartet, har nogle store udsving. Furesø har en langsomt stigende udvikling. Bemærk at perioden jan-juli 2013 er fremskrevet til helårs effekt for Der er kommuner der har langt flere passagerer end ovenstående eksempler, men det er kommuner hvor Flextur har erstattet eksisterende ordninger og dermed haft et langt større kundegrundlag. Såfremt kommunen vælger at tilbyde borgerne Flextur anbefaler Movia, at efterspørgslen følges nøje de kommende år, så der kan udarbejdes oplæg til evt. tilpasning af udbuddet på kommunens buslinjer.

11 Forslag til ændringer af bus-betjening i Egedal Kommune 11/11 COWI har for kommunerne i 'Vestegnssamarbejdet' gennemført en analyse af omkostningerne ved Flextur. Denne analyse viser, at der i gennemsnit befordres ca. 55 passagerer pr indbyggere pr. år. når taksten sættes til 24 kr. i starttakst (inklusiv de første 5 km kørsel) og 6 kr./km. derudover. Analysen viser, at nettoudgiften til ordningen i gennemsnit i de 23 kommuner, der indgår i analysen, er ca. 7 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at Egedal Kommune årligt ville skulle betale ca kr. til ordningen (7 kr. for hver af kommunens indbyggere). Såfremt kommunen vælger den lavere takst (24 kr. i startgebyr for de første 10 km og 6 kr./km) skønnes det at passagertallet vil ligge ca. 40 % højere og være omkring 77 påstigere pr indbyggere, hvorved de samlede omkostninger pr. år ville stige til kr. pr. år. 5 Økonomi En foreløbig beregning af de økonomiske forhold omkring de ændringer i busdriften, der er beskrevet i notatet, er opstillet i det følgende. Det skal understreges at beregningerne er foreløbige og baseret på de udkast til køreplaner, der er udarbejdet som en del af dette projekt. En detaljeret køreplanlægning kan ændre på forudsætninger og dermed økonomien for den enkelte linje. De økonomiske konsekvenser er baseret på foreløbige beregninger gennemført af Movia i Cognos-modellen. Beløbene er angivet i mio. kr./år. (udvidelser af omkostninger angives som positivt tal) Mio kr. Egedal Roskilde Fr. Sund Furesø Rudersdal Ballerup Sum linje 217 0,4 0,0 0,4 linje 312-1,2-0,2-1,4 Linje 314-1,1-1,1 Linje 334 0,4 0,4 0,1 0,9 Linje 158 1,1 0,2 1,3 Sum -0,4 0,0-0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 Som det fremgår af tabellen reduceres de samlede omkostninger til den almindelige busdrift i Egedal med 0,4 mio. kr. pr. år. I Frederikssund sker der også en mindre reduktion. Dette skyldes, at den lokale kørsel i Frederikssund på linje 312 er fjernet. I Furesø og Rudersdal sker der en mindre stigning som følge af driftsudvidelserne på linje 334. Tilsvarende sker der en mindre stigning i Ballerup Kommune som følge af driftsudvidelsen på linje 158. Reduktionen i driftsomkostningerne på den almindelige rutetrafik, som angivet ovenfor, på ca. 0,4 mio. kr. pr. år svarer stort set til omkostningerne ved en flextrafik-ordning, hvor grundtaksten dækker 10 km kørsel svarende til ordningerne i Roskilde og Høje Taastrup Kommuner.

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften.

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Interessent Høringssvar Administrationens kommentarer til høringssvaret Niels Lindhardt Niels Lindhardt foreslår en ændring Forslaget

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2015

Forslag til Trafikbestilling 2015 Forslag til Trafikbestilling 2015 Administrativt høringsoplæg Frederikssund Kommune skal hvert år inden 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at foretage i busdriften

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Udviklingen i Flextur

Udviklingen i Flextur Udviklingen i Flextur Teknisk Udvalg vedtog på mødet den 4. november 2015 at fastholde kommunetaksten, dog med det forbehold, at udviklingen i udgifterne skulle følges tæt de næste 6 måneder og kommunetaksten

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Movias bestyrelse vedtog 30. april 2015 at sende et forslag til ny Flexturtakst i høring hos de kommuner, der har Flextur.

Movias bestyrelse vedtog 30. april 2015 at sende et forslag til ny Flexturtakst i høring hos de kommuner, der har Flextur. Til kommuner som har Flextur Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. april 2015 Høring om forslag til ny Flextur takst

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Høringssvar Administrationens bemærkninger Evt. anbefalinger til ændringer Distriktsskole Smørum

Høringssvar Administrationens bemærkninger Evt. anbefalinger til ændringer Distriktsskole Smørum Høringssvar Administrationens bemærkninger Evt. anbefalinger til ændringer Distriktsskole Smørum Kapaciteten er utilstrækkelig til at sikre den garanterede befordring for vores elever og Distriktsskole

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund Movia Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21 marts Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Ny R-linje 310R 2 3 Bybus i Frederikssund by 2 4 Betjening af Hornsherred 8 1 Baggrund 21 marts 2011 blev en række ændringsforslag

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Analyse af den kollektive trafik i Furesø Kommune. Furesø Kommune / Movia. Løsningsnotat. 1 Vurderinger

Indholdsfortegnelse. Analyse af den kollektive trafik i Furesø Kommune. Furesø Kommune / Movia. Løsningsnotat. 1 Vurderinger Furesø Kommune / Movia Analyse af den kollektive trafik i Furesø Kommune Løsningsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Flextur i Frederikssund Kommune

Flextur i Frederikssund Kommune Flextur i Frederikssund Kommune Januar til august 2015 Præsentationen giver et indtryk af kørselsomfang, kørselsmønstre og udviklingen i kørslen over tid i Frederikssund Kommune fra januar til og med august

Læs mere

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Eksisterende buslinjer Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Linje 324 kører fra Frederiksværk gennem Kregme mod Hillerød. Linjen nedlægges i december 2015 i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr.

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. Ulla Merete Riel Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. september 2008 17:20 Til: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. januar 2009 Vedhæftede filer: Forslag til ændring af linje 333 pr

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat.

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat. Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune. Furesø Kommune / Movia. Opsamlingsnotat. 1 Workshop om busdrift

Indholdsfortegnelse. Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune. Furesø Kommune / Movia. Opsamlingsnotat. 1 Workshop om busdrift Furesø Kommune / Movia Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune Opsamlingsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Workshop

Læs mere

ANALYSE AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I ALLERØD KOMMUNE INDHOLD. 1 Resumé. 1 Resumé 1. 2 Vurderinger af den eksisterende busdrift 5.

ANALYSE AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I ALLERØD KOMMUNE INDHOLD. 1 Resumé. 1 Resumé 1. 2 Vurderinger af den eksisterende busdrift 5. ALLERØD KOMMUNE / MOVIA ANALYSE AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I ALLERØD KOMMUNE LØSNINGSNOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til.

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til. Forslag til nye buslinjer - kort De tre nye buslinjer har fået en ruteføring, der i størst muligt omfang kan erstatte de nuværende skolebusruter til Hundested og Frederiksværk skoler. Samtidig har ruterne

Læs mere

Kommunernes bestillerrolle i praksis

Kommunernes bestillerrolle i praksis 03.04.2008 Kommunernes bestillerrolle i praksis Kristina Lyck Andreasen, Høje-Taastrup Kommune Lars Richter, Movia Kollektivtrafik i Høje-Taastrup Kommune Kommunens arbejde før 2007 Kommunens ny rolle

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere