Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed"

Transkript

1 Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til april 2016

2 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens resumé, konklusioner og anbefalinger Kommentarer fra rejsekort A/S Resultater Udvikling i udvalgte tilfredshedsspørgsmål vedr. kollektiv transport og rejsekortet for i de 8 udrulningsområder 23 Kontakt 33 2

3 1. Materialet Denne sammenlignende undersøgelse blandt brugere af rejsekortet er baseret på undersøgelsesrapporter udarbejdet for Rejsekort A/S af Epinion A/S. Epinion var ansvarlige for at indsamle, behandle og rapportere data i 2012, 2013, 2014 og

4 2. Sådan har vi gjort Vi har sammenlignet resultaterne fra Rejsekort A/S egne undersøgelser og fremhævet de signifikante udviklinger fra 2014 til Se vores kommentarer fra side 6 til 9. Sammenligningerne er dels lavet på besvarelserne fra alle brugere af rejsekortet og dels på besvarelserne fra brugere fra hvert af de 8 udrulningsområder rundt om i landet. Vi har valgt denne fremgangsmåde, da rejsekortet ikke er blevet udrullet i alle områder samtidig. Udviklingen i resultaterne fra år til år for hele landet kan derfor være en konsekvens af dette. Efter sammenligningen af resultaterne har vi drøftet vores konklusioner og anbefalinger med Rejsekort A/S og Bus & Tog samarbejdet. Kommentarer fra Rejsekort A/S og Bus & Tog har givet anledning til nogle præciseringer, der er blevet indarbejdet i den endelige rapport. Endelig har vi tilbudt Rejsekort A/S og Bus & Tog at bidrage med deres egne bemærkninger til resultaterne, herunder aktiviteter, der er igangsat. Læs på side 11. Hele Rejsekort A/S handlingsplan kan findes på: Målgruppe = Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet 2012: N= : N= : N= : N=2962 4

5 Passagerpulsens resumé, konklusioner og anbefalinger

6 3.1 Resumé Ifølge Rejsekort A/S er antallet af rejsekort brugere øget med ca fra 2014 til Der var i 2015 ca. 1,7 mio. aktive rejsekort. Alene i Hovedstaden er der kommet ca nye rejsekortbrugere i 2015, hvor salg og brug af klippekort stoppede. Det afspejler sig i kundetilfredsheden i 2015, hvor der i Hovedstaden er faldende tilfredshed på en række områder. 69% synes, at rejsekortet gør det lettere at rejse med kollektiv trafik. Det er 5% flere i forhold til % tilfredse med muligheden for at tanke sit rejsekort op. Det er samme niveau som i % er tilfredse med muligheden for at købe et rejsekort. Det er et fald på 6% i forhold til Tilfredsheden er lavest i Hovedstadsområdet og på Vestsjælland. 40% er tilfredse med mulighederne for at købe billet eller kort til rejser med kollektiv trafik. Det er samme niveau som i % er tilfredse med information om brug af rejsekort på rejsekort.dk. 21% er utilfredse. Det er samme niveau som i Et nyt spørgsmål i 2015 undersøgelsen handler om tilfredshed med rejsekortet alt i alt: 55% af brugerne er tilfredse med rejsekortet. 19% er utilfredse med rejsekortet. 42% synes det er svært at tilføje ekstra rejsende på deres rejsekort. 37% synes, at det er nemt. Det er samme niveau som i % er tilfredse med muligheden for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekortet. Det er et fald på 5% i forhold til % er tilfredse med gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik. Det er samme niveau som i % er tilfredse med overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik. Det er samme niveau som i

7 3.1 Resumé (fortsat) Brugerne i Nordjylland er langt mere tilfredse med rejsekortet end brugerne i andre dele af landet. Det gælder på alle spørgsmål. Brugerne i Vestsjælland er generelt mest utilfredse, sammenlignet med brugerne fra andre dele af landet. Det gælder både tilfredsheden med rejsekortet generelt, med muligheden for at købe et rejsekort, med muligheden for at tanke op og med den information, de kan få fra personalet og fra rejsekort.dk. Brugerne i Hovedstaden er også mere utilfredse med rejsekortet end gennemsnittet og der er en faldende tilfredshed på nogle områder. Brugerne i Hovedstaden har den laveste tilfredshed af alle med tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer. Spørgsmål Udvikling Overskuelighed af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik 10% tilfredse 10% tilfredse 12% tilfredse - Mulighederne for at købe billet eller kort til rejser med kollektiv trafik 40% tilfredse 39% tilfredse 47% tilfredse - Gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik 13% tilfredse 14% tilfredse 15% tilfredse - Muligheden for at købe et rejsekort 57% tilfredse 63% tilfredse 64% tilfredse -6% Mulighederne for at tanke sit rejsekort op 65% tilfredse 62% tilfredse 64% tilfredse - Mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekortet 16% tilfredse 21% tilfredse 29% tilfredse -5% Information om brug af rejsekort på rejsekort.dk 32% tilfredse 33% tilfredse 40% tilfredse - Synes du, at rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik? 69% lettere 64% lettere 75% lettere +5% Synes du, at det er nemt eller svært at tilføje ekstra rejsende på dit rejsekort? 42% svært 41% svært - - Hvor tilfreds er du med rejsekortet alt i alt? 55% tilfredse Kun signifikante udviklinger er vist. 7

8 3.2 Passagerpulsens konklusioner Det er positivt, at der er en stigende tilfredshed blandt brugerne med de fleste af de undersøgte forhold vedrørende rejsekortet. Cirka 2 ud af 3 synes, at rejsekortet gør det lettere at rejse med kollektiv transport, og at der har været en stigning på 5% sammenlignet med Det er endvidere positivt at 4 ud af 5 stadig synes, at det er en god idé med et rejsekort. Det er dog også vigtigt at have øje på den faldende tendens i tilfredsheden inden for bestemte områder, der kan ses i de sidste 4 års kundeundersøgelser. Hvert år er der fx færre, der er tilfredse med mulighederne for at få overblik over priser på rejser med rejsekortet. Således er der i 2015 kun 16%, der er tilfredse med dette. Det er helt centralt for passagererne, at det er overskueligt og let at få overblik over de forskellige billettyper og rabatmuligheder i den kollektive transport. Det viste debatten i 2015 om takststrukturerne tydeligt. På den baggrund er det fortsat et stort opmærksomhedspunkt, at kun 10% er tilfredse med overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik, og at kun 13% er tilfredse med gennemskueligheden af prisen på deres rejser. Information om rejsekort og brugen af dette er et andet opmærksomhedspunkt. Der er stadig en betydelig del af de, der har søgt information på rejsekort.dk eller hos personalet i trafikselskaberne, der er utilfredse med den information, de har kunnet få. I takt med rejsekortets udrulning og den stigende digitalisering inden for den kollektive transport herunder muligheder for billetkøb er det endvidere et opmærksomhedspunkt, at det kun er 57% af brugerne, der er tilfredse med muligheden for at købe et rejsekort. Det er et fald på 6% fra Det bemærkes også, at tilfredsheden med tilgængeligheden af rejsekortstandere er lavest i Hovedstaden, der er det område med flest passagerer og et af de steder, hvor rejsekortet har været tilgængeligt i længst tid. Det er også fortsat næsten hver anden passager, der har prøvet at tjekke flere personer ind på rejsekortet, der synes det er svært eller meget svært. Det er problematisk, at så mange finder, at rejsekortet på dette område ikke er tilstrækkeligt brugervenligt. Brugervenlighed var netop er et af argumenterne for at indføre rejsekortet. Rejsekortet er godt på vej med 55% af brugerne, der alt i alt er tilfredse med denne billettype. Det forhold, at der er 19%, der alt i alt er utilfredse med rejsekortet betyder dog også, at der stadig er behov for at arbejde på at få øget den samlede tilfredshed med rejsekortet. 8

9 3.3 Passagerpulsens anbefalinger I takt med at rejsekortet udrulles til endnu flere passagerer og alternative billetkøb udfases, er der især 3 indsatsområder, som Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen anbefaler Rejsekort A/S og trafikselskaberne i fællesskab at arbejde videre med for at forbedre produktet. Det vil øge brugertilfredsheden med rejsekortet, og gøre det lettere for passagererne at få overblik over mulighederne for at benytte sig af den kollektive transport. De 3 indsatsområder: Der bør være let og overskuelig information om priser, billettyper og rabatmuligheder Passagerer skal let kunne træffe et trygt valg af hvilken rejsehjemmel, man ønsker at købe, med udgangspunkt i ens behov og rejsesituation. Derfor er det problematisk, at det kun er 10% af passagererne, der er tilfredse med overskueligheden af billettyper og rabatmuligheder til kollektiv trafik. Tilfredsheden med dette punkt har været lav siden I forhold til 2014 skete der ydermere et fald i passagerernes tilfredshed med muligheden for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekortet, således, at kun 16% er tilfredse med dette. Vi noterer os, at trafikselskaberne på Sjælland allerede har varslet en takstharmonisering og vi håber, at den vil være med til at gøre overblikket for passagererne over priser og billettyper bedre. Det bør være let at tjekke flere passagerer ind Når hver anden, der har prøvet at tjekke en medpassager ind, fortsat synes det er svært eller meget svært, er der behov for at finde en løsning, der gør det lettere. Muligheden for at tage flere passagerer med på sit rejsekort er jo netop en af fordelene ved denne billettype. Det bør være let at købe og få god information om rejsekortet Vi ved fra andre undersøgelser fra bl.a. Danmarks Statistik, at mange danskere (særligt de ældre) stadig ikke er fortrolige med den digitale verden og har brug for mulighed for telefonisk og personlig betjening i et fysisk salgssted. Dette gælder i særdeleshed, når der opstår problemer eller hvis der er tale om forhold, der ikke er dagligdags for brugeren. Fx hvis der skal ændres i aftalerne om et rejsekort. Rejsekort A/S er bevidste om, at der stadig er en betydelig del af de, der søger information på rejsekort.dk, der ikke er tilfredse med den information, de kan få. Vi noterer os, at trafikselskaberne og Rejsekort A/S er ved at gå i dybden med dette med henblik på at højne tilfredsheden. 9

10 Kommentarer fra Rejsekort A/S

11 4. Kommentarer fra Rejsekort A/S og Bus & Tog Med over 2. mio. solgte rejsekort og over en halv million kunder, der bruger rejsekortet hver uge, er det afgørende for Trafikvirksomhederne at følge tæt op på kundernes oplevelse af den kollektive trafik og rejsekortet. De årlige kundeundersøgelser er et væsentligt led i dette og de er et væsentligt input, sammen med opfølgningen på kundehenvendelserne til Rejsekort Kundecenter, til hele tiden at forbedre kundernes oplevelse af den kollektive trafik og rejsekortet. I 2015 er det dejligt at se, at antallet af kunder, der svarer, at rejsekort gør det lettere at bruge kollektiv trafik er steget til 69 %. Hele kundeundersøgelsen kan findes på rejsekort.dk, hvor der i år også er spurgt til fordele og ulemper ved rejsekortet. Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet har sammen med Rejsekort A/S udarbejdet en Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 2016, der også kan ses opdateret på rejsekort.dk. Blandt de forbedringer kunderne vil opleve i 2016 er muligheden for at kunne efteranmelde et glemt check ud på en ny app. Check Udvej. Den testes for øjeblikket og forventes at blive bredt tilgængelig til sommer. Udover de andre aktiviteter på handlingsplanen arbejder trafikvirksomhederne også med at forenkle prissystemerne i den kollektive trafik. Dette er ud fra kundeundersøgelserne stærkt efterspurgt. Vi hilser det velkomment, at Passagerpulsen følger op på kundeundersøgelserne og er i en konstruktiv dialog med Passagerpulsen om det fælles mål, at tilvejebringe en stadig bedre kollektiv trafik, herunder et rejsekort, som for alle fremstår som en nem billet til kollektiv transport. Bjørn Wahlsten Direktør Rejsekort A/S Christina Hvid Direktør Bus & Tog 11

12 Resultater

13 5. Resultater - Tilfredsheden er stigende med det at rejse med kollektiv transport og mulighederne for at købe billet, men uændret med mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort At rejse med kollektiv trafik? Stigning fra 57% (2014) til 62% (2015) tilfredse 1 7% 1 9% 1 9% 1 7% 42% 42% 45% 38% 28% 30% 31 % 29% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 9% 7% 9% 6% 2% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 0% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? Stigning fra 39% (2014) til 40% (2015) tilfredse *) 1 8% 1 5% 1 2% 1 2% 29% 29% 27 % 28% 27 % 27 % 25% 25% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 1 2% 1 4% 1 5% 1 5% 1 3% 1 4% 7% 6% 8% 7% 7% 9% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Fald fra 19% (2014) til 18% (2015) tilfredse *) 7% 6% 6% Muligheden for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 5% 1 4% 1 4% 1 3% 1 3% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 28% 24% 29% 27 % 28% 20% 21 % 27 % 1 6% 1 7% 1 9% 1 9% 7% 1 2% 1 4% 1 5% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke *) Ikke signifikant udvikling 13

14 5. Resultater - Kun få er tilfredse med overskueligheden af de forskellige billettyper, priser og rabatordninger til kollektiv trafik Ingen ændring i tilfredse % 3% 3% Overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 3% 9% 9% 7% 7% 24% 20% 1 8% 1 9% 33% 34% 32% 33% 24% 25% 27 % 25% 7% 9% 1 2% 1 3% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? Fald fra 14% (2014) til 13% (2015) tilfredse *) Ingen ændring i tilfredse Stigning fra 70% (2012) til 73% (2015) tilfredse *) *) Ikke signifikant udvikling 5% 4% 4% 3% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 25% 22% 22% 21 % 32% 33% 30% 32% 22% 24% 25% 25% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 1 2% 1 0% 9% 9% 25% 21 % 20% 22% 1 7% 1 7% 1 9% 1 8% 1 3% 1 0% 1 1% 9% 7% 5% 6% 6% 5% 7% 9% 9% 42% 38% 32% 21 % Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Personalets kontrol af billetter? 33% 35% 37 % 38% 33% 35% 33% 35% 1 7% 1 5% 1 5% 1 4% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds % 5% 3% 3% 4% 3% 3% 2% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 8% 8% 9% 7% 14

15 5. Resultater - Tilfredsheden er faldende med muligheden for køb af rejsekort. Flere er tilfredse med mulighederne for at tanke rejsekortet op Muligheden for at købe et rejsekort? Fald fra 63% (2014) til 57% (2015) tilfredse 37 % 36% 36% 23% 32% 34% 27 % 27 % 23% 1 8% 1 9% 1 8% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 8% 7% 9% 1 1% 4% 5% Mulighederne for at tanke sit rejsekort op? 5% 6% 9% 0% 2% 5% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Stigning fra 62% (2014) til 65% (2015) tilfredse *) 42% 37 % 39% 34% 31 % 27 % 22% 23% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 1 3% 1 5% 1 4% 1 4% 1 2% 9% 1 1% 1 0% 9% 8% 9% 6% 1% 4% 4% 5% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Fald fra 21% (2014) til 16% (2015) tilfredse Mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekortet? 1 3% 1 6% 9% 9% 1 4% 6% 1 2% 1 0% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 24% 23% 1 9% 23% 22% 24% 23% 26% 1 8% 21 % 22% 21 % 7% 9% 1 3% 1 3% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke *) Ikke signifikant udvikling 15

16 5. Resultater - Kun hver tredje er tilfreds med information om brug af rejsekort på rejsekortets hjemmeside Information om brug af rejsekort på rejsekort.dk? Fald fra 33% (2014) til 32% (2015) tilfredse *) 1 5% 1 1% 1 2% 1 0% 25% 25% 21 % 22% 29% 29% 26% 26% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 22% 1 6% 1 4% 1 6% 1 8% 1 4% 9% 9% 1 2% 7% 7% 7% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne? Fald fra 21% (2014) til 19% (2015) tilfredse *) 1 1% 7% 7% 6% 25% 1 9% 1 5% 1 4% 1 4% 1 3% 1 6% 1 8% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 48% 43% 39% 26% 1 2% 1 3% 1 2% 9% 1 1% 8% 7% 6% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Stigning fra 56% (2014) til 59% (2015) tilfredse *) *) Ikke signifikant udvikling 36% 32% 32% 36% 26% 28% 28% 23% Tilgængelighed af kortlæsere i busser og på stationer? 20% 1 9% 21 % 22% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds % 1 4% 7% 1 0% 4% 8% 7% 6% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 0% 2% 2% 2% 16

17 5. Resultater De fleste synes stadig, at rejsekortet er en god idé og at rejsekortet gør det lettere at rejse med kollektiv trafik Synes du, at det er en god ide eller dårlig idé med et rejsekort til kollektiv trafik? Fald fra 80% (2014) til 79% (2015) god idé *) 50% 38% 40% 41 % 40% 42% 37 % 34% 9% 1 0% 9% 1 0% Meget god ide God ide Hverken god eller eller dårlig ide 3% 5% 5% 5% 3% 5% 5% 5% 0% 1% 1% 1% Dårlig ide Meget dårlig ide Ved ikke 2013 formulering: Synes du, at det er en god eller dårlig idé at indføre et rejsekort til kollektiv trafik? Synes du, at rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik? Stigning fra 64% (2014) til 69% (2015) lettere 45% 44% 47 % 39% 30% 22% 25% 22% 1 4% 1 4% 1 1% 1 4% 1 6% 1 2% 1 1% 7% 3% 5% 7% 5% 1% 2% 1% 2% Meget lettere Lettere Uændret - som i dag Besværligere Meget besværligere Ved ikke 2013 formulering: Tror du, at indførslen af rejsekortet vil gøre det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik end tidligere? *) Ikke signifikant udvikling 17

18 5. Resultater Færre end 2 ud af 10 oplever, at rejsekortet i høj eller meget høj grad giver billigere rejser, samt medvirker til at forbedre rejseoplevelsen med kollektiv trafik Oplever du, at rejsekortet giver dig billigere rejser? Fald fra 19% (2014) til 15% (2015) tilfredse 34% 35% 31 % 32% 23% 1 9% 1 9% 1 8% 20% 1 2% 1 4% 1 6% 1 7% 1 9% 1 4% 1 5% 1 1% 1 2% 9% 1 1% 6% 5% 5% 4% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad slet ikke Ved ikke Oplever du, at rejsekortet er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? Ingen ændring i tilfredse % 33% 36% 31 % 22% 22% 24% 1 4% 1 7% 1 8% 21 % 1 2% 1 3% 1 4% 1 2% 1 5% 1 2% 1 3% 1 1% 1 1% 5% 3% 4% 3% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad slet ikke Ved ikke

19 5. Resultater Ca. 2/3 har en positiv opfattelse af kollektiv trafik. Der er en positiv udvikling fra 2014 til Stigning fra 58% (2014) til 65% (2015) positive 8% 8% 7% 8% Er din overordnede opfattelse af kollektiv trafik positiv eller negativ? 54% 54% 57 % 51 % 25% 26% 29% 22% Meget positiv positiv Hverken positiv eller negativ 1 0% 9% 1 1% 1 0% 3% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 0% negativ Meget negativ Ved ikke Stigning fra 14% (2014) til 15% (2015) mere/lidt mere *) Har rejsekort fået dig til at rejse mere med bus, tog og metro? 80% 77% 77% 75% 12% 13% 11% 13% 2% 2% 3% 2% 2% 5% 4% 4% 3% 2% 3% 3% 0% 1% 3% 3% Ja, meget mere Ja, lidt mere Det samme Nej, mindre Nej, meget mindre Ved ikke *) Ikke signifikant udvikling 19

20 5. Resultater Mange flere har prøvet at tjekke flere personer ind. 42% af de, der har prøvet, synes det er svært / meget svært Har du prøvet at tage andre med på dit rejsekort? Dvs. tilføje én eller flere ekstra rejsende? Synes du, at det er nemt eller svært at tilføje ekstra rejsende på dit rejsekort? Ved ikke 1% Ja 37% 54% Har prøvet at tage andre med Meget svært 9% 15% Svært 28% 33% Hverken/eller 20% 21% 63% Nej 47% Nemt 28% 30% Meget nemt 5% 9% 0% 20% 40% 60% 80% Målgruppe = Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet 0% 10% 20% 30% 40% Målgruppe = Brugere af rejsekort som har prøvet at tage andre med på deres rejsekort Note: I 2015 er de to spørgsmål slået sammen til ét i Rejsekorts undersøgelse med ordlyden: Synes du, at det er nemt eller svært at tilføje ekstra rejsende på dit rejsekort?. Spørgsmålet havde to ekstra svarkategorier: Har ikke prøvet det og Ved ikke. Ved ikke tolker Passagerpulsen som at man ikke har prøvet at tilføje flere rejsende, da der i 2014-undersøgelsen kun var ganske få, der svarede Ved ikke på spørgsmålet. Passagerpulsen har omregnet resultaterne så de passer med den tidligere spørgsmålsopdeling. 20

21 5. Resultater Lysten til at anbefale rejsekortet Vil du anbefale rejsekortet til andre? Fald fra 46% (2012) til 38% (2014) tilfredse 30% 29% 31% 30% 31% 26% 16% 12% 12% 10% 11% 12% 8% 12% 12% 5% 6% 7% Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale rejsekortet til venner, bekendte og netværk? 2015 (Epinion) 7% 2% 3% 4% 4% 11% 8% 13% 14% 7% 19% 8% 2015 omregnet u/ved ikke 8% 2% 3% 4% 4% 12% 9% 14% 15% 8% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget usandsynligt Meget sandsynligt - 10 Ved ikke Note: Rejsekort har ændret spørgsmålet i 2015-undersøgelsen, så der ikke desværre ikke er sammenlignelighed med de tidligere år. Spørgsmålet, der er anvendt i 2015 er det samme, der normalt indgår i Net Promoter Score modellen (NPS). Efter NPS modellen er de, der har svaret 10 eller 9 Ambassadører, de der har svaret 8 eller 7 indifferente og de resterende kritiske. Passagerpulsen har foretaget en beregning så ved ikke ikke medregnes jf. NPS modellen. Der er altså 29% ambassadører for Rejsekortet og 42% nægtere. NPS for Rejsekortet er derfor: -13 (29 minus 42). 21

22 5. Resultater Tilfredshed med rejsekortet Hvor tilfreds er du med rejsekortet alt i alt? 35% 55% er tilfredse og 19% er utilfredse 20% 25% 12% 7% 0% Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

23 Resultater (udrulningsområder)

24 6. Udvikling i udvalgte tilfredshedsspørgsmål vedr. kollektiv transport og rejsekortet for de 8 udrulningsområder I 2013 var rejsekortet kun fuldt udrullet i følgende områder: 1. Hovedstadsområdet 2. Nordjylland 3. Vestsjælland 4. Sydsjælland I 2014 blev rejsekortet udrullet i Sydjylland I 2015 blev rejsekortet udrullet i Midtjylland På Fyn kan rejsekortet kun benyttes til rejser med DSB. Systemet udrulles først fuldt i 2016 Rejsekortet kan ikke benyttes til rejser til eller på Bornholm, men benyttes af Bornholmere til rejser i andre dele af landet 24

25 6.1 Personer bosiddende i Hovedstadsområdet Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 3,70 3,60 3,70... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,40 3,17 3,20... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,60 2,53 2,45... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,20 2,15 2,17... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,30 2,34 2,27... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,30 3,17 3,20... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 4,10 4,06 4,10 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 3,90 3,81 3,56... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 3,80 3,78 3,78... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 2,60 2,54 2,39... information om brug af rejsekort på 3,20 3,10 3,10... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 2,90 2,98 3,03... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,40 3,46 3,46 Antal besvarelser: I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 2,70 2,64 2,40 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 2,40 2,35 2,50 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,10 3,05 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. 25

26 6.2 Personer bosiddende i Vestsjælland Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 3,60 3,53 3,55... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,10 3,05 3,06... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,40 2,34 2,13... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,00 2,02 1,87... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,00 2,14 2,01... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,00 3,08 3,00... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 4,00 4,09 4,05 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 3,80 3,70 3,35... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 3,80 3,64 3,66... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 2,70 2,54 2,36... information om brug af rejsekort på 3,10 3,08 2,96... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 3,00 2,83 2,91... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,70 3,51 3,70 Antal besvarelser: I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 2,30 2,37 2,24 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 2,50 2,47 2,62 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,10 2,99 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. 26

27 6.3 Personer bosiddende i Sydsjælland Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 3,70 3,65 3,74... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,50 3,34 3,36... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,80 2,59 2,45... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,40 2,23 2,15... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,50 2,36 2,24... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,40 3,18 2,90... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 3,90 3,97 4,13 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 4,00 3,84 3,81... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 3,90 3,71 3,99... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 2,80 2,55 2,60... information om brug af rejsekort på 3,30 3,20 3,36... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 3,10 2,95 3,11... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,80 3,69 3,88 Antal besvarelser: I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 2,50 2,68 2,69 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 2,50 2,60 2,86 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,20 3,22 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. 27

28 6.4 Personer bosiddende på Fyn Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 3,60 3,77 3,62... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,60 3,71 3,71... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,40 2,59 2,40... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,10 2,20 2,12... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,20 2,24 2,27... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,40 3,57 3,61... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 3,90 4,07 4,16 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 3,90 4,04 3,74... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 3,90 3,92 3,99... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 2,40 2,44 2,07... information om brug af rejsekort på 2,90 3,11 3,14... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 2,90 3,18 3,03... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,40 3,55 3,59 Antal besvarelser: Obs! Meget få besvarelser i 2013! I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 2,30 2,41 2,12 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 2,50 2,64 2,70 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,00 3,12 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. 28

29 6.5 Personer bosiddende i Syd- og Sønderjylland Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 3,70 3,65 3,63... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,50 3,34 3,34... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,80 2,59 2,67... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,40 2,23 2,25... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,50 2,36 2,40... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,40 3,18 3,29... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 3,90 3,97 4,06 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 4,00 3,84 3,79... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 3,90 3,71 3,96... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 2,80 2,55 2,59... information om brug af rejsekort på 3,30 3,20 3,36... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 3,10 2,95 3,14... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,80 3,69 3,93 Antal besvarelser: I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 2,50 2,68 2,84 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 2,50 2,60 2,76 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,20 3,22 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. 29

30 6.6 Personer bosiddende i Midtjylland Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 3,80 3,66 3,65... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,50 3,37 3,54... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,60 2,42 2,49... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,20 2,17 2,14... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,30 2,31 2,22... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,40 3,49 3,49... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 3,90 4,08 4,04 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 3,90 3,99 3,88... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 3,80 3,82 3,83... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 2,40 2,45 2,36... information om brug af rejsekort på 3,00 3,12 3,10... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 2,80 3,04 3,12... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,20 3,26 3,92 Antal besvarelser: I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 2,60 2,66 2,46 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 2,60 2,79 2,72 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,20 3,27 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. 30

31 6.7 Personer bosiddende i Nordjylland Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 3,80 3,74 3,79... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,50 3,40 3,53... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,80 2,63 2,80... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,30 2,30 2,40... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,50 2,46 2,49... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,40 3,45 3,47... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 4,00 4,10 4,20 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 3,90 3,89 3,80... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 3,70 3,66 3,82... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 2,60 2,63 2,76... information om brug af rejsekort på 3,20 3,29 3,47... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 3,20 3,21 3,44... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,90 3,88 3,96 Antal besvarelser: I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 3,00 3,00 3,03 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 2,70 2,74 2,89 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,30 3,37 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. 31

32 6.8 Personer bosiddende på Bornholm Hvor tilfreds er du med: at rejse med kollektiv trafik? 4,00 3,82 3,90... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 3,30 3,71 3,49... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med kollektiv trafik? 2,80 2,87 2,93... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til kollektiv trafik? 2,50 2,67 2,61... gennemskueligheden af prisen på rejser med kollektiv trafik? 2,60 2,68 2,70... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til kollektiv trafik? 3,60 3,72 3,53... personalets kontrol af billetter? (Her tænkes på, at personalet på en let, hurtig og sikker måde kontrollerer billetters gyldighed.) 4,00 4,19 4,46 Antal besvarelser: Hvor tilfreds er du med: muligheden for at købe et rejsekort 4,20 4,27 4,25... mulighederne for at tanke sit rejsekort op 4,20 4,13 4,38... mulighederne for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekort 3,10 3,04 3,14... information om brug af rejsekort på 3,50 3,70 3,58... information om rejsekort fra personalet i trafikselskaberne 3,70 3,31 3,45... tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer 3,90 3,83 3,98 Antal besvarelser: I hvilken grad: Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 2,70 3,05 2,76 Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med kollektiv trafik bliver bedre? 3,10 2,94 3,18 Vil du anbefale rejsekort til andre? 3,70 3,55 n.a. Antal besvarelser: I alle spm. er der anvendt en 1-5 skala + ved ikke. 5 er bedst og 1 er dårligst. Signifikante udviklinger er vist med en smiley. Obs! Meget få besvarelser i 2013! 32

33 Redaktion Analyseansvarlig Lars Wiinblad Analysemedarbejder Anders Albrechtsen Kommunikationsmedarbejder Charlotte Balle Seniorrådgiver Asta Ostrowski Studentermedhj. Stina Soede Afdelingschef Lone Fruerskov Andersen (ansv.) Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B Postboks København K. Kontakt Passagerpulsens telefontid mandag-torsdag kl og fredag kl Tlf.:

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter Rejsekort DSB/Rejsekort A/S Internetundersøgelse foretaget 14. 29. december 2011 1801 respondenter 1 01. Hvor ofte rejser du med kollektiv trafik? 1801 respondenter, samtlige besvarelser 11% 7% 9% 18%

Læs mere

Kontakt til togselskaberne

Kontakt til togselskaberne Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016 Møde med IDA Rail 7. december 2016 Administrerende direktør Bjørn Wahlsten Status: Der er solgt over 2,4 mio rejsekort, heraf er næsten 2 mio rejsekort i brug Rejsekort systemet har 320 mio rejser på rejsekort

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Ændring i KPI er fra 2013 18 Resultater

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind, da rejsekortet ikke var udrullet i bybusserne i Aarhus.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind, da rejsekortet ikke var udrullet i bybusserne i Aarhus. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0076 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Vi er en del af Forbrugerrådet Tænk og arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog og metro. Forord Velkommen til denne lille

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Odder Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet tilfredshed

Læs mere

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde Maj 2016 Jobprofil Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde 1. Indledning Bus & Tog ønsker at ansætte en ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Silkeborg Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet

Læs mere

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: -0246 Klageren: XX Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: 20 kr. som

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. November 2017

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. November 2017 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet November 2017 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og

Læs mere

K O L L E K T I V T R A F I K 4-2016 S I D E 1. Mailservice Nyhedsbrevet Kollektiv Trafik. Udgiver og redaktion. Kollektiv Trafik Forum

K O L L E K T I V T R A F I K 4-2016 S I D E 1. Mailservice Nyhedsbrevet Kollektiv Trafik. Udgiver og redaktion. Kollektiv Trafik Forum K O L L E K T I V T R A F I K 4-2016 S I D E 1 Indhold: Konferencen 24. - 25. maj 2 NR. 4-2016 11. april 2016 ISSN 1903-2714 Vær med til at markere Den europæiske Mobilitetsuge 4 Ny funktion i Rejseplanens

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad Passagerpulsens arbejde og analyser Lars Wiinblad (law@fbr.dk) Passagerpulsen? Uafhængige en del af Forbrugerrådet Tænk Bevilling fra Bedre og billigere kollektiv trafik Arbejder for at skabe de bedste

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud En undersøgelse af passagerernes ønsker til Check Ind og Check ud i forbindelse med Periodekort på rejsekortet August 2016 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0005 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0450 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Movia v/lokalbanen A/S CVRnummer: 26159040 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0065 Klageren: Indklagede: XX 3300 Frederiksværk DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr.

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2015-1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 12

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Togselskabernes rejsetidsgarantier

Togselskabernes rejsetidsgarantier Togselskabernes rejsetidsgarantier DEL 1 - KENDSKAB: En kvantitativ undersøgelse af passagerernes kendskab til og brug af togselskabers rejsetidsgarantier. DEL 2 - INFORMATION: Mystery shopping af togselskabers

Læs mere

Information til chauffører i Midttrafiks område

Information til chauffører i Midttrafiks område 2 Information til chauffører i Midttrafiks område 1 3 4 5 6 7 8 9 10 VOKSEN Fra uge 20 kan kunderne købe billetter og klippekort med Midttrafik app og som print-selv på midttrafik.dk Velkommen til Midttrafik

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Sådan oplever kunderne rejsekortet

Sådan oplever kunderne rejsekortet Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1496 Offentligt Sådan oplever kunderne rejsekortet Når kunderne henvender sig til Rejsekorts kundecentre bliver de i dag mødt af éet fælles

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0040 Klageren: XX 5210 Odense NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 Banekonferencen 17. maj 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen Områdechef i Movia Peter Rosbak Juhl Hvorfor takstharmonisering? Kritik af manglende takstharmonisering

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference f 2011 Status for rejsekort i Danmark Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference 5. maj 2011 Rejsekort er i drift Siden 1. februar 2011 har

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten Foreningen Kulturnatten Personlige interview foretaget den 14. oktober 2011 556 respondenter 1 04. Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med kvaliteten af de steder, som har åbent på Kulturnat-ten?

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere