Undersøgelse om produktsøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om produktsøgning"

Transkript

1 Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S

2 Indhold 1. Om analysen Centrale fund Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner Køb af produkter Køb af dagligvarer på internettet Køb af medicin på internettet Tillid til de danske og udenlandske netbutikker Resultater Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner Køb af produkter Køb af dagligvarer på internettet Køb af medicin på internettet Sammenligning af produktsøgning og produktkøb Tillid til danske og udenlandske netbutikker Radius Kommunikation A/S 1

3 1. Om analysen Tabelrapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om produktsøgning og produktkøb, der er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af Eniro Krak. Undersøgelsen er gennemført i perioden 29. august til 8. september Data er indsamlet gennem Epinions befolkningspanel, hvor i alt personer har deltaget. Data er vejet i forhold til køn, region, uddannelse og alder, så undersøgelsen er at betragte som repræsentativ i forhold til den danske befolkning. I fordelinger, hvor der er krydset med landsdel, er data ikke vejet på region. De syv landsdele er inddelt efter de postnumre, der geografisk udgør områderne Hovedstaden, Sjælland og Bornholm, Fyn, Sønderjylland, Vestjylland, Østjylland og Nordjylland. Svarfordelingerne for hvert spørgsmål er præsenteret i tabelform med de procentuelle fordelinger. For hvert spørgsmål fremgår såvel de simple fordelinger som fordelinger, hvor der er krydset med henholdsvis køn, alder og landsdel. Antallet af respondenter (n) fremgår også af tabellerne. I det omfang det er muligt og relevant inddrages resultater fra den lignende undersøgelse, Undersøgelse om produktsøgning, fra Det giver en indikation af udviklingen i danskernes vaner og præferencer i forhold til produktsøgning og -køb over tid. I afsnit 2 præsenteres først de mest centrale fund. I afsnit 3 vises svarfordelingerne for hvert enkelt spørgsmål i undersøgelsen. Radius Kommunikation A/S 2

4 2. Centrale fund 2.1 Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner Det er Elektronik og hårde hvidevarer (88%) og Rejser og oplevelser (85%), der oftest søges på inden et køb. - Derefter kommer produkter og serviceydelser inden for brancherne Bolig og livsstil (72%), Medier og underholdning (70%) og Sport og fritid (64%). - Inden for Rådgivning er både andelen af personer, der søger informationer altid og engang imellem steget fra 2012 til Antallet af personer, der ofte søger information om håndværkere inden køb, er steget med 16 procentpoint fra 2012 til Inden for Pleje og Sundhed er det især kvinder og årige, der søger informationer forud for et køb. - Inden for Elektronik og hårde hvidevarer svarer 67 % af mændene, at de altid søger information mod kun 60 % af kvinderne. Tilsvarende svarer flere yngre end ældre, at de altid søger information forud for et køb inden for denne branche (18-35 år: 66%, år: 64%, år: 60%). Det er værd at bemærke, at både forskellen mellem mænd og kvinder og unge og ældre er formindsket siden Alder gør en forskel, når det kommer til Tøj og mode. Der er flest ældre (56-75-årige), der svarer, at de altid søger information om produkter og serviceydelser (13%), hvorimod de midaldrende (36-55-årige) gør mindst (5%). - Både køn og landsdel har betydning, når det kommer til branchen Medier og underholdning. Her er mænd og østjyder mere tilbøjelige til altid at søge information inden et køb. - I modsætning til de fleste andre brancher er der for Dagligvarer flere ældre (14%) end yngre (2%), der svarer, at de altid søger information forud for et køb. Samtidig søger nordjyderne oftere information forud for køb i denne branche set i forhold til de andre landsdele. - Personer i hovedstaden er dem, der oftest søger information forud for et køb inden for branchen Rejser og oplevelser (91%). Det, der oftest søges information om forud for et køb, er produktets pris (86%). Derefter kommer uddybende information om produktet (69%). - Unge er meget mere tilbøjelige til ofte at søge efter Anmeldelser af produkter og Brugerfeedback på produkter. - Oplysninger i form af Brugerfeedback på produktet søges klart mest af personer i Hovedstadsområdet. - Relativt få personer søger oplysninger om Producenten af produktet (22%). Mænd (28%) og sønderjyder (30%) søger væsentligt mere efter informationer om producenten end andre. - Sønderjyder (69%) og vestjyder (66%), søger væsentligt mere efter Tilsvarende produkter end personer i andre landsdele. Det er oftest informationer om produktets pris (77%), der er afgørende for om personer, der har søgt efter et produkt, vælger at købe produktet. Radius Kommunikation A/S 3

5 - Information om Tilsvarende produkter har kun ringe betydning for, hvorvidt unge ønsker at købe det produkt, de har søgt efter, mens det vægter væsentligt højere for andre aldersgrupper. - Produktets pris har lavere vægt for vestjyder og sønderjyder end andre personer i forhold til om de vælger at købe produktet. - Personer i hovedstanden (42%) vægtere Brugerfeedback på produktet højere i forhold til om de vælger at købe produktet end personer i andre landsdele. Det er ubetinget computeren, der benyttes mest til at søge information om produkter og serviceydelser på internettet (96%). - Herefter kommer mobiltelefoner (37%). - De unge er særligt glade for mobiltelefonen (63%), mens alder ikke i samme høje grad har betydning, når det kommer til brugen af tablets. - Personer i hovedstadsområdet bruger i højere grad mobiltelefoner (50%) og tablets (39%) til at søge informationer om produkter og serviceydelser. Langt de fleste er hjemme, når de bruger mobiltelefonen til at søge efter produkter og serviceydelser (83%). - Der er en stor andel, der benytter mobilen til søgning, når de er i et transportmiddel (43%). Det gælder særligt de unge, hvor 56% typisk befinder sig på farten, når de bruger mobilen til søgning efter produkter eller serviceydelser. - Hver fjerde benytter mobilen til at søge efter produkter og serviceydelser, når de er på arbejde, men der er stor variation kønnene imellem: Kun 18% af kvinderne gør det, mens hele 32% af mændene typisk er på arbejde, når der bruger mobilen til at søge. - 61% af personerne i hovedstaden bruger typisk deres mobiltelefon til at søge når de er i et transportmiddel, mens det kun er 19% på Sjælland og Bornholm og 24% i Sønderjylland. Tabletter bruges i udpræget grad til at søge efter produkter eller serviceydelser i hjemmet (98%), Næsten en fjerdedel af de unge (23%) anvender den, når de er i et transportmiddel, mens det kun er 9% af de midaldrende og 6% af de ældre. - I hovedstaden bruger en fjerdedel typisk tabletten i et transportmiddel, mens det er væsentligt lavere for de andre landsdele. Personer i Sønderjylland og på Fyn er dem, der anvender tabletten næstmest under transport (begge 12%). De fleste bruger mobiltelefonens eller tablettens internetbrowser til at søge efter informationer om produkter og serviceydelser (86%). - Apps bruges i højere grad af de årige (43%), mens kun knap en fjerdedel af de årige bruger apps til at søge. - Apps bruges i særligt grad til søgning i Hovestaden (33%), på Sjælland og Bornholm (35%) og på Fyn (33%), mens de bruges mindst i Vest- og Sønderjylland (begge 24%). 74% er enten meget enig eller enig i, at søgetjenester som fx Google og Krak er en god hjælp til at træffe beslutninger om, hvilke produkter de vil købe. 77% er enten meget enig eller enig i, at søgetjenester som fx Google og Krak er en god hjælp til at træffe beslutninger om, hvor de kan købe et produkt. Radius Kommunikation A/S 4

6 47% bruger internettet til at søge information nogle gange eller hver gang inden de vælger en café eller restaurant. - Det er særligt de ung, der bruger internettet til at søge information inden café- eller restaurantbesøg. 60% bruger ofte internettet til dette, mens det kun er 41% for både de midaldrende og de ældre. - Det er særligt personer i hovedstaden, der ofte bruger internettet til søgning før café- og restaurantbesøg (65%), mens østjyderne følger efter med 47%. 2.2 Køb af produkter Danskerne sværger forsat til at købe deres produkter i fysiske butikker. Der er kun indenfor brancherne Rejser og oplevelser og Medier og underholdning at danskerne foretrækker at bruge hjemmesider til deres køb. - 81% af danskerne foretrækker at købe produkter inden for rejser og oplevelser på internettet. Også i medie- og underholdningsbranchen fortrækker danskerne typisk nettet (55%). - Modsat forholder det sig med dagligvarer. Her foretrækker 90% af danskerne typisk de fysiske butikker. - Danskerne foretrækker de danske hjemmesider frem for de udenlandske. Den branche, hvor flest danskere typisk foretrækker, at købe produkter fra udenlandske hjemmesider er medieog underholdningsbranchen (8%). - Indenfor branchen Elektronik og hårde hvidevarer er der stor forskel mellem kønnene. 44% af mændene foretrækker typisk at købe deres produkter på nettet, mens det kun er 28% af kvinderne. - I samme branche foretrækker tre ud af fire nordjyder de fysiske butikker efterfulgt af vestjyderne, hvoraf 63% foretrækker der fysiske butikker. - De udenlandske hjemmesider foretrækkes generelt ikke af danskerne, men indenfor branchen Tøj og mode foretrækker 10% af de unge typisk udenlandske hjemmesider til køb af produkter. - Indenfor branchen Rejser og oplevelser er der generelt mange, der typisk foretrækker danske hjemmesider, når de køber produkter. Hos vestjyderne er andelen af dem der foretrækker fysiske butikker (18%) væsentligt større end i andre landsdele. Langt de fleste (92%) benytter computeren, når de skal købe et produkt over internettet. - Men mobiltelefonen er relativt populær blandt de unge, hvor 21% svarer, at de typisk bruger mobiltelefonen til at købe produkter på internettet. - I hovedstadsområdet er tabletten et alternativ til computeren og en fjerdedel svarer, at de typisk bruger en tablet til at købe produkter på internettet. Det er højere end på Sjælland og Bornholm og i Nordjylland, hvor næst flest benytter tablets (begge 18%). Langt de fleste bruger typisk deres mobiltelefon til at købe produkter i hjemmet (88%) - Men 28% gør det også typisk i et transportmiddel særligt de unge (39%). - Også på arbejde bruges mobiltelefonen til køb af produkter (29%) - her er det særligt personer i hovedstaden (42%) og mændene, der er i førertrøjen (36%). Også tabletten bruges typisk til at købe produkter i hjemmet (99%) Radius Kommunikation A/S 5

7 - Det sted den bruges mest til produktkøb uden for hjemmet er på arbejdet (10%), og her er det særligt de årige, der anvender tabletten. Hele 71% af danskerne har købt et eller flere produkter på nettet i løbet af den sidste måned - Flere mænd (10%) end kvinder (7%) har købt 5 genstande eller derover. - 12% af de unge har købt 5 genstande eller derover, mens det kun er hhv. 7% og 5% af de midaldrende og ældre. - Det er særligt personer i Vestjylland og på Sjælland og Bornholm, der svarer at de slet ikke handler på internettet (begge 32%). 51% har en eller flere gang i løbet af den seneste måned søgt efter et produkt på internettet og købt det i en fysisk butik. - 33% af sønderjyderne har 3 eller flere gange i løbet af den seneste måned søgt efter produkter på internettet og købt dem i en fysisk butik. Det er væsentlig mere end i Vestjylland, der er den nærmeste efterfølger (26%). Det er kun få, der køber et produkt på internettet efter at have set det i en fysisk butik hele 65% svarer, at det har de ikke gjort i løbet af den seneste måned. - Hos de unge er der færrest, der svarer, at de ikke har set et produkt i en fysisk butik den seneste måned (7%) herefter kommer de ældre med (16%) Køb af dagligvarer på internettet Danskerne helst vil kunne se deres dagligvarer inden de køber dem (73%), de kan godt lide at handle i en fysisk dagligvarebutik (66%) og er nervøse for varernes friskhed, når de ikke selv kan udvælge dem (43%). - Derudover svarer 43%, at de bliver inspireret af at handle i en fysisk dagligvarebutik. - For de unge betyder det særligt noget, at varerne er for dyre at få bragt hjem (42%), hvis de skal købe over internettet, og at de er nervøs for varernes friskhed, når de ikke selv har valgt dem (54%) Køb af medicin på internettet Flest danskere svarer, at de ikke kunne forestille sig at købe deres håndkøbsmedicin på internettet (48%), men en stor andel (41%) svarer at de godt kunne forestille sig det, men at de ikke har prøvet det. - Kun 6% af danskerne har prøvet at købe håndkøbsmedicin på internettet. - Det er bemærkelsesværdigt, at flere af de unge godt kunne forestille sig, at købe håndkøbsmedicin på internettet (55%), men der er ikke flere unge, der har prøvet det, end der er midaldrende og ældre. Forklaringen på, at mange ikke kan forestille sig, at købe håndkøbsmedicin på internettet er blandt andet, at folk ikke mener, de kan få tilstrækkelig rådgivning om medicinen (45%). - En anden ofte nævnt forklaring er, at man aldrig har overvejet, at man kan købe medicin på internettet (37%), og at man ikke kan få medicinen med det samme (35%). Radius Kommunikation A/S 6

8 - Det er særligt mændene, der ikke mener de kan få nok rådgivning om medicinen (52%) kun 40% af kvinderne mener det samme. 53% af danskerne svarer, at de godt kunne forestille sig, at bestille receptpligtig medicin på internettet, mens 42% svarer at de ikke kunne. - Det er dog kun 12%, der har prøvet det. Særligt de unge halter bagefter blandt de årige er det kun 5%, der har prøvet at bestille receptpligtig medicin over internettet. - En større andel af personer i Østjylland end i resten af landet har prøvet at købe receptpligtig medicin på internettet (19%). Nordjyderne er også godt med her har 15% prøvet det. Folk mener ikke, at de kan få tilstrækkelig rådgivning om receptpligtig medicin på nettet (52%) - Andre ofte nævnte forklaringer er, at man ikke kan få medicinen med det samme (37%) og, at mange aldrig har overvejet, at man kan købe medicin på internettet (35%). - Der er også for receptpligtig medicin ligesom med håndkøbsmedicin forskel mellem kønnene. 57% af mændene, mener ikke de kan få tilstrækkelig rådgivning om medicinen, mens det kun er 47% af kvinderne. - Den større andel af de unge mener ligeledes, at de ikke kan få tilstrækkelig rådgivning om medicinen (59%) mod hhv. 47% og 51% blandt de midaldrende og ældre. 2.3 Tillid til de danske og udenlandske netbutikker 79% af danskerne har tillid til de danske netbutikker. Anderledes forholder det sig for de udenlandske netbutikker: Her svarer kun 34%, at de har tillid til de udenlandske netbutikker - Særligt de årige har tillid til de danske netbutikker (87%). For de midaldrende (80%) og de ældre (68%) er tilliden lavere. - Denne trend går igen for de udenlandske netbutikker, hvor 54% af de unge svarer, at de generelt har tillid til udenlandske netbutikker, mens tallet for hhv. de midaldrende og ældre er 28% og 22%. Radius Kommunikation A/S 7

9 3. Resultater 3.1 Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner Tabel 1. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Total Rådgivning 27% 18% 11% 19% 26% 100% Håndværkere 35% 24% 13% 13% 16% 100% Pleje og sundhed 11% 35% 29% 22% 4% 100% Elektronik og hårde hvidevarer 63% 25% 6% 3% 2% 100% Sport og Fritid 25% 39% 17% 14% 5% 100% Bolig og livsstil 29% 43% 16% 9% 3% 100% Tøj og mode 9% 37% 29% 22% 4% 100% Medier og underholdning 24% 46% 18% 9% 3% 100% Dagligvarer 8% 30% 38% 22% 3% 100% Rejser og oplevelser 58% 27% 7% 5% 4% 100% Noter: n = Et positivt tal i tabel 2 indikerer, at andelen af danskere, der søger information inden de køber et produkt, er steget med det pågældende antal procentpoint fra 2012 til Et negativt tal indikerer omvendt, at andelen af danskere, der søger information inden de køber et produkt, er faldet med det pågældende antal procentpoint fra 2012 til Tabel 2. Sammenligning af måling fra 2012 og Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Procentpoint. Forskel ( ) Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Rådgivning +12% +2% -5% -1% -8% Håndværkere +19% -3% -6% -5% -7% Pleje og sundhed +1% 0% 4% -2% -3% Elektronik og hårde hvidevarer +1% -6% 1% 2% 0% Sport og Fritid -7% 0% 4% 5% -2% Bolig og livsstil +2% -6% 3% 2% -1% Tøj og mode -3% -2% 2% 5% -3% Medier og underholdning -4% -1% 2% 2% 0% Dagligvarer +3% -2% 0% 0% -1% Rejser og oplevelser -9% +3% 3% 3% 1% Noter: 2013: n = : n = Radius Kommunikation A/S 8

10 Tabel 3. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Rådgivning. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 27% 18% 11% 19% 26% 1985 Alle (2012) 15% 16% 16% 20% 34% 1912 Mand 27% 18% 13% 22% 21% 994 Kvinde 27% 17% 10% 16% 31% år 31% 14% 6% 11% 38% år 23% 21% 12% 21% 22% år 27% 16% 16% 24% 17% 578 Hovedstaden 29% 15% 6% 16% 33% 496 Sjælland og Bornholm 24% 21% 12% 21% 23% 386 Fyn 35% 10% 12% 11% 33% 208 Sønderjylland 24% 20% 9% 25% 22% 182 Vestjylland 31% 17% 9% 21% 21% 145 Østjylland 24% 21% 15% 20% 21% 363 Nordjylland 22% 19% 18% 20% 21% 206 Tabel 4. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Håndværkere. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 35% 24% 13% 13% 16% 1985 Alle (2012) 16% 26% 19% 18% 23% 1912 Mand 34% 26% 16% 12% 13% 994 Kvinde 36% 21% 10% 13% 20% år 30% 15% 5% 13% 37% år 36% 27% 16% 13% 9% år 39% 29% 17% 11% 5% 578 Hovedstaden 38% 19% 7% 13% 23% 496 Sjælland og Bornholm 39% 24% 17% 12% 9% 386 Fyn 40% 17% 6% 9% 28% 208 Sønderjylland 32% 25% 23% 7% 13% 182 Vestjylland 33% 23% 17% 10% 18% 145 Østjylland 31% 30% 11% 17% 11% 363 Nordjylland 28% 29% 15% 15% 14% 206 Radius Kommunikation A/S 9

11 Tabel 5. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Pleje og sundhed. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 11% 35% 29% 22% 4% 1985 Alle (2012) 10% 34% 25% 24% 7% 1912 Mand 8% 25% 31% 31% 5% 994 Kvinde 13% 44% 28% 13% 2% år 12% 41% 30% 15% 2% år 8% 32% 30% 26% 4% år 13% 30% 28% 24% 5% 578 Hovedstaden 9% 38% 32% 18% 4% 496 Sjælland og Bornholm 12% 38% 25% 24% 2% 386 Fyn 7% 45% 32% 13% 2% 208 Sønderjylland 15% 25% 26% 31% 3% 182 Vestjylland 15% 24% 31% 23% 7% 145 Østjylland 8% 29% 33% 25% 5% 363 Nordjylland 12% 34% 27% 25% 2% 206 Tabel 6. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Elektronik og hårde hvidevarer. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 63% 25% 6% 3% 2% 1985 Alle (2012) 62% 31% 5% 1% 2% 1912 Mand 67% 22% 6% 4% 1% 994 Kvinde 60% 29% 6% 2% 3% år 66% 21% 5% 3% 5% år 64% 28% 5% 3% 1% år 60% 27% 9% 3% 1% 578 Hovedstaden 63% 29% 5% 1% 2% 496 Sjælland og Bornholm 64% 25% 6% 4% 1% 386 Fyn 74% 19% 2% 2% 1% 208 Sønderjylland 56% 33% 9% 1% 2% 182 Vestjylland 69% 17% 6% 2% 6% 145 Østjylland 58% 25% 9% 7% 2% 363 Nordjylland 63% 24% 8% 4% 1% 206 Radius Kommunikation A/S 10

12 Tabel 7. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Sport og fritid. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 25% 39% 17% 14% 5% 1985 Alle (2012)* 32% 39% 13% 9% 7% 1912 Mand 28% 34% 19% 13% 6% 994 Kvinde 22% 44% 14% 15% 5% år 29% 48% 13% 6% 5% år 22% 42% 16% 14% 5% år 26% 27% 21% 21% 6% 578 Hovedstaden 29% 44% 13% 9% 5% 496 Sjælland og Bornholm 23% 41% 19% 13% 4% 386 Fyn 28% 48% 16% 6% 2% 208 Sønderjylland 25% 24% 21% 21% 9% 182 Vestjylland 22% 38% 19% 14% 8% 145 Østjylland 21% 39% 19% 16% 5% 363 Nordjylland 27% 32% 14% 22% 6% 206 Noter: *Bemærk at i 2012 hed kategorien ikke Sport og fritid, men i stedet Sport og aktiv. Det kan have indflydelse på variationen årene imellem. Tabel 8. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Bolig og livsstil. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 29% 43% 16% 9% 3% 1985 Alle (2012) 27% 49% 13% 7% 4% 1912 Mand 32% 42% 14% 9% 3% 994 Kvinde 27% 45% 18% 8% 3% år 26% 48% 16% 5% 5% år 28% 43% 16% 11% 2% år 34% 39% 16% 9% 2% 578 Hovedstaden 31% 45% 16% 5% 2% 496 Sjælland og Bornholm 29% 44% 15% 11% 2% 386 Fyn 32% 45% 12% 8% 3% 208 Sønderjylland 28% 36% 24% 4% 8% 182 Vestjylland 29% 39% 22% 10% 1% 145 Østjylland 29% 39% 19% 10% 4% 363 Nordjylland 27% 51% 8% 12% 2% 206 Radius Kommunikation A/S 11

13 Tabel 9. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Tøj og mode. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 9% 37% 29% 22% 4% 1985 Alle (2012) 11% 39% 27% 17% 6% 1912 Mand 9% 31% 27% 28% 5% 994 Kvinde 8% 43% 32% 16% 2% år 9% 46% 32% 11% 3% år 5% 34% 30% 28% 3% år 13% 31% 26% 25% 5% 578 Hovedstaden 6% 48% 30% 14% 2% 496 Sjælland og Bornholm 9% 37% 27% 25% 3% 386 Fyn 9% 32% 41% 16% 2% 208 Sønderjylland 8% 33% 20% 36% 4% 182 Vestjylland 12% 25% 31% 25% 8% 145 Østjylland 8% 33% 30% 25% 5% 363 Nordjylland 12% 33% 26% 23% 6% 206 Tabel 10. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Medier og underholdning. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 24% 46% 18% 9% 3% 1985 Alle (2012)* 35% 47% 8% 1% 9% 1912 Mand 28% 43% 16% 11% 3% 994 Kvinde 19% 50% 21% 8% 3% år 26% 57% 14% 3% 1% år 22% 43% 20% 11% 4% år 23% 38% 22% 14% 4% 578 Hovedstaden 25% 51% 15% 6% 3% 496 Sjælland og Bornholm 18% 47% 21% 12% 2% 386 Fyn 27% 51% 18% 3% 1% 208 Sønderjylland 22% 46% 9% 17% 7% 182 Vestjylland 23% 43% 21% 12% 1% 145 Østjylland 29% 41% 18% 9% 3% 363 Nordjylland 21% 41% 23% 10% 5% 206 Noter: *Bemærk at i 2012 hed kategorien ikke Medier og underholdning, men blot Medier. Det kan have indflydelse på variationen årene imellem. Radius Kommunikation A/S 12

14 Tabel 11. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Dagligvarer. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 8% 30% 38% 22% 3% 1985 Alle (2012) 5% 32% 38% 22% 3% 1912 Mand 9% 30% 32% 26% 4% 994 Kvinde 7% 30% 44% 18% 1% år 2% 21% 52% 22% 3% år 7% 30% 34% 26% 2% år 14% 39% 28% 17% 2% 578 Hovedstaden 5% 29% 45% 19% 3% 496 Sjælland og Bornholm 10% 30% 34% 24% 2% 386 Fyn 5% 26% 47% 21% 1% 208 Sønderjylland 6% 30% 29% 31% 6% 182 Vestjylland 8% 24% 39% 28% 2% 145 Østjylland 9% 31% 42% 17% 1% 363 Nordjylland 11% 36% 25% 25% 3% 206 Tabel 12. Når du køber et produkt eller en serviceydelse inden for følgende brancher, hvor ofte sker det så, at du søger information om produktet, inden du køber? Rejser og oplevelser. Fordeling på køn, alder og landsdel. Altid Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke N Alle 58% 27% 7% 5% 4% 1985 Alle (2012) 67% 24% 4% 2% 3% 1912 Mand 58% 28% 7% 4% 3% 994 Kvinde 59% 27% 6% 5% 4% år 60% 29% 4% 2% 4% år 57% 26% 9% 5% 4% år 59% 27% 5% 6% 2% 578 Hovedstaden 61% 30% 5% 2% 2% 496 Sjælland og Bornholm 59% 25% 6% 7% 4% 386 Fyn 68% 18% 10% 3% 1% 208 Sønderjylland 44% 37% 8% 2% 8% 182 Vestjylland 48% 30% 6% 6% 10% 145 Østjylland 56% 29% 8% 6% 3% 363 Nordjylland 62% 23% 6% 6% 3% 206 Radius Kommunikation A/S 13

15 Tabel 13. Når du søger information om et produkt eller en serviceydelse, hvilke oplysninger søger du så oftest? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. Alle Alle (2012)* Mand Kvinde år år år Forhandlere af produktet 50% 70% 46% 53% 50% 49% 50% Produktets pris 86% 93% 85% 87% 88% 86% 85% Uddybende information om produktet (fx størrelse, funktioner eller lign.) 69% 77% 71% 67% 74% 70% 62% Anmeldelser af produktet 56% 60% 60% 52% 68% 53% 48% Brugerfeedback på produktet 40% - 38% 41% 58% 36% 25% Oplysninger om producenten af produktet 22% 21% 28% 16% 20% 22% 23% Tilsvarende produkter 56% 71% 58% 54% 53% 57% 58% Andet angiv venligst 2% 6% 2% 2% 1% 1% 3% Jeg søger aldrig information om produkter 2% - 2% 1% 1% 2% 2% Ved ikke 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1% Total** 383% 398% 391% 375% 413% 377% 358% N Noter: *Bemærk at svarkategorierne for 2012 og 2013 ikke er præcis ens. **Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 14. Når du søger information om et produkt eller en serviceydelse, hvilke oplysninger søger du så oftest? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Sjælland og Bornholm Fyn Hovedstaden Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Forhandlere af produktet 54% 46% 50% 51% 57% 49% 45% Produktets pris 89% 84% 85% 88% 85% 87% 84% Uddybende information om produktet (fx størrelse, funktioner eller lign.) 76% 69% 77% 73% 58% 62% 61% Anmeldelser af produktet 64% 53% 60% 51% 47% 50% 58% Brugerfeedback på produktet 51% 32% 41% 41% 25% 38% 37% Oplysninger om producenten af produktet 24% 21% 19% 30% 17% 18% 22% Tilsvarende produkter 54% 54% 54% 69% 66% 52% 57% Andet angiv venligst 1% 3% 1% 1% 1% 3% 2% Jeg søger aldrig information om produkter 1% 3% 1% 0% 1% 1% 3% Ved ikke 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% Total* 415% 363% 388% 404% 358% 361% 370% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 14

16 I tabel 15 til 19 er spørgsmålene ikke stillet til dem, der har svaret Jeg søger aldrig information om produkter. Tabel 15. Når du har søgt informationer om et produkt på internettet, hvilke type information vægter du så højest i forhold til, om du vælger at købe produktet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. Alle Mand Kvinde år år år Forhandlere af produktet 19% 20% 18% 10% 21% 27% Produktets pris 77% 77% 77% 78% 76% 78% Uddybende information om produktet (fx størrelse, funktioner eller lign.) 50% 52% 48% 46% 51% 53% Anmeldelser af produktet 42% 46% 38% 46% 39% 43% Brugerfeedback på produktet 33% 35% 32% 51% 29% 20% Oplysninger om producenten af produktet 14% 16% 12% 8% 15% 19% Tilsvarende produkter 33% 39% 27% 19% 35% 46% Andet angiv venligst 2% 2% 1% 1% 2% 3% Ved ikke 4% 3% 5% 3% 4% 4% Total* 274% 290% 258% 260% 271% 292% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 16. Når du har søgt informationer om et produkt på internettet, hvilke type information vægter du så højest i forhold til, om du vælger at købe produktet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Sjælland og Bornholm Fyn Hovedstaden Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Forhandlere af produktet 17% 19% 20% 21% 15% 20% 23% Produktets pris 76% 77% 78% 65% 66% 81% 86% Uddybende information om produktet (fx størrelse, funktioner eller lign.) 50% 54% 43% 59% 47% 49% 46% Anmeldelser af produktet 47% 41% 33% 49% 38% 37% 46% Brugerfeedback på produktet 42% 25% 29% 35% 31% 36% 30% Oplysninger om producenten af produktet 12% 17% 9% 15% 14% 12% 17% Tilsvarende produkter 27% 41% 32% 42% 39% 26% 36% Andet angiv venligst 1% 2% 1% 1% 1% 3% 2% Ved ikke 3% 2% 6% 8% 1% 3% 5% Total* 275% 278% 250% 295% 252% 267% 290% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 15

17 Tabel 17. Sammenligning af hvilke informationer der oftest søges på, og hvilke der vægtes højeste i forhold til om søgeren vælger at købe produktet. (A) Når du søger information om et produkt eller en serviceydelse, hvilke oplysninger søger du så oftest? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. (B) Når du har søgt informationer om et produkt på internettet, hvilke type information vægter du så højest i forhold til, om du vælger at købe produktet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. A: hvilke oplysninger søger du så oftest* B: hvilke type information vægter du så højest i forhold til, om du vælger at købe produktet Forhandlere af produktet 50% 19% Produktets pris 86% 77% Uddybende information om produktet (fx størrelse, funktioner eller lign.) 69% 50% Anmeldelser af produktet 56% 42% Brugerfeedback på produktet 40% 33% Oplysninger om producenten af produktet 22% 14% Tilsvarende produkter 56% 33% Andet angiv venligst 2% 2% Jeg søger aldrig information om produkter 2% - Ved ikke 1% 4% Total** 383% 274% N Noter: *Alle respondenter i undersøgelsen er blevet spurgt om A. **Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 16

18 Tabel 18. Når du søger information om produkter og serviceydelser på internettet, hvilke enheder benytter du så? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. Alle Alle (2012)* Mand Kvinde år år år Computer (stationær eller bærbar) 96% 99% 96% 97% 97% 97% 95% Tablet (fx ipad) 30% 12% 31% 30% 34% 32% 23% Mobiltelefon (smartphone eller almindelig mobiltelefon med adgang til internettet) 37% 28% 37% 38% 63% 29% 21% Andet 3% 1% 4% 3% 1% 5% 4% Jeg bruger ikke internettet til at søge information om produkter 1% - 1% 1% 0% 1% 2% Ved ikke 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Total** 168% 140% 168% 168% 195% 164% 145% N Noter: *Bemærk at svarformuleringerne for 2012 og 2013 ikke er præcis enslydende. **Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 19. Når du søger information om produkter og serviceydelser på internettet, hvilke enheder benytter du så? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Hovedstaden Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Computer (stationær eller bærbar) 98% 93% 97% 96% 96% 98% 96% Tablet (fx ipad) 39% 28% 33% 28% 22% 25% 27% Mobiltelefon (smartphone eller almindelig mobiltelefon med adgang til internettet) 50% 33% 40% 35% 27% 34% 24% Andet 1% 3% 2% 2% 6% 4% 7% Jeg bruger ikke internettet til at søge information om produkter 0% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Ved ikke 1% 0% 0% 2% 0% 1% 0% Total* 189% 159% 174% 162% 151% 162% 153% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 17

19 Kun de respondenter, der har angivet, at de bruger mobiltelefon til at søge information om produkter og serviceydelser, har besvaret spørgsmålene til tabel 20 og 21. Tabel 20. Hvor befinder du dig typisk, når du bruger din mobiltelefon til at søge information om et produkt eller en serviceydelse på internettet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på alder og køn. Alle Mand Kvinde år år år Hjemme 83% 83% 83% 84% 82% 81% I et transportmiddel (fx i bus, tog eller bil) 43% 40% 46% 56% 29% 28% I nærheden af eller i butikken, hvor jeg kan købe produktet eller serviceydelsen 27% 28% 26% 30% 29% 14% På arbejde 25% 32% 18% 23% 33% 20% På ferie 17% 22% 12% 13% 24% 17% Andre steder 14% 13% 14% 15% 14% 10% Ved ikke 1% 1% 2% 0% 1% 4% Total* 210% 219% 201% 220% 212% 174% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 21. Hvor befinder du dig typisk, når du bruger din mobiltelefon til at søge information om et produkt eller en serviceydelse på internettet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Hovedstaden Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Hjemme 83% 91% 78% 89% 97% 77% 71% I et transportmiddel (fx i bus, tog eller bil) I nærheden af eller i butikken, hvor jeg kan købe produktet eller serviceydelsen 61% 19% 42% 24% 62% 35% 43% 36% 18% 44% 25% 5% 17% 21% På arbejde 26% 30% 24% 32% 10% 25% 21% På ferie 21% 15% 13% 10% 8% 23% 8% Andre steder 13% 12% 8% 21% 5% 12% 29% Ved ikke 0% 2% 1% 2% 0% 2% 0% Total* 241% 187% 211% 201% 187% 191% 193% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 18

20 Kun de respondenter, der har angivet, at de bruger tablet til at søge information om produkter og serviceydelser, har besvaret spørgsmålene til tabel 22 til 23. Tabel 22. Hvor befinder du dig typisk, når du bruger din tablet til at søge information om et produkt eller en serviceydelse på internettet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. Alle Mand Kvinde år år år Hjemme 98% 98% 99% 97% 100% 99% I et transportmiddel (fx i bus, tog eller bil) 13% 14% 13% 23% 9% 6% I nærheden af eller i butikken, hvor jeg kan købe produktet eller serviceydelsen 4% 6% 3% 3% 5% 4% På arbejde 11% 17% 5% 14% 8% 12% På ferie 19% 22% 16% 23% 15% 21% Andre steder 3% 4% 3% 5% 2% 2% Ved ikke 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total* 149% 160% 138% 164% 140% 143% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 23. Hvor befinder du dig typisk, når du bruger din tablet til at søge information om et produkt eller en serviceydelse på internettet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Hovedstaden Sjælland og Bornholm Fyn Vestjyll and Sønderjylland Østjylland Nordjylland Hjemme 98% 98% 97% 96% 100% 99% 100% I et transportmiddel (fx i bus, tog eller bil) 25% 8% 12% 12% 10% 7% 0% I nærheden af eller i butikken, hvor jeg kan købe produktet eller serviceydelsen 2% 4% 3% 8% 3% 3% 11% På arbejde 11% 4% 21% 6% 10% 17% 9% På ferie 29% 9% 12% 20% 23% 13% 19% Andre steder 3% 5% 6% 0% 0% 3% 0% Ved ikke 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% Total* 168% 126% 151% 143% 146% 142% 140% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 19

21 Kun de respondenter, der har angivet, at de bruger mobiltelefon og/eller tablet til at søge information om produkter og serviceydelser, har besvaret spørgsmålene til tabel 24 og 25. Tabel 24. Hvordan bruger du din mobiltelefon eller tablet til at søge information om produkter eller serviceydelser? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. Alle Mand Kvinde år år år Ved hjælp af telefonens internetbrowser 86% 89% 84% 95% 82% 74% Ved hjælp af en app (fx Kraks app, eller Yelps app) 31% 34% 28% 24% 33% 43% På andre måder 9% 7% 11% 2% 13% 17% Ved ikke 2% 2% 2% 1% 3% 3% Total* 128% 131% 126% 122% 132% 137% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 25. Hvordan bruger du din mobiltelefon eller tablet til at søge information om produkter eller serviceydelser? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Sjælland Fyn Hovedstaden og Bornholm Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Ved hjælp af telefonens internetbrowser Ved hjælp af en app (fx Kraks app, eller Yelps app) 89% 80% 91% 86% 91% 85% 84% 33% 35% 33% 24% 24% 29% 29% På andre måder 9% 15% 6% 5% 11% 7% 7% Ved ikke 1% 2% 3% 2% 4% 2% 2% Total* 132% 132% 133% 117% 130% 123% 122% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 20

22 I tabel 26 til 31 er spørgsmålet ikke blevet stillet til de, der har svaret Jeg søger aldrig information om produkter. Tabel 26. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Søgetjenester (som fx Google og Krak) er en god hjælp til at træffe en beslutning om, hvilke produkter jeg vil købe. Fordeling på køn og alder. Alle Mand Kvinde år år år Meget enig 29% 30% 28% 33% 27% 29% Enig 45% 45% 44% 45% 46% 43% Hverken enig eller uenig 18% 17% 20% 16% 19% 21% Uenig 3% 2% 4% 4% 4% 2% Meget uenig 2% 2% 1% 1% 1% 3% Ved ikke 3% 2% 3% 3% 3% 2% N Tabel 27. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Søgetjenester (som fx Google og Krak) er en god hjælp til at træffe en beslutning om, hvilke produkter jeg vil købe. Fordeling på landsdel. Hovedstaden Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Meget enig 28% 32% 37% 27% 36% 20% 34% Enig 49% 40% 44% 50% 42% 50% 39% Hverken enig eller uenig 15% 22% 15% 15% 17% 23% 18% Uenig 4% 4% 1% 2% 1% 1% 7% Meget uenig 1% 1% 0% 1% 3% 3% 1% Ved ikke 2% 1% 3% 5% 1% 4% 3% N Tabel 28. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Søgetjenester (som fx Google og Krak) er en god hjælp til at træffe en beslutning om, hvor jeg kan købe et produkt. Fordeling på køn og alder. Alle Mand Kvinde år år år Meget enig 29% 30% 28% 29% 27% 31% Enig 48% 46% 51% 50% 49% 45% Hverken enig eller uenig 18% 19% 17% 16% 18% 19% Uenig 2% 2% 2% 2% 2% 1% Meget uenig 1% 2% 0% 1% 1% 2% Ved ikke 2% 3% 2% 2% 2% 2% N Radius Kommunikation A/S 21

23 Tabel 29. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Søgetjenester (som fx Google og Krak) er en god hjælp til at træffe en beslutning om, hvor jeg kan købe et produkt. Fordeling på landsdel. Hovedstaden Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Meget enig 29% 30% 37% 25% 25% 23% 37% Enig 54% 50% 45% 46% 51% 46% 41% Hverken enig eller uenig 14% 17% 13% 21% 21% 24% 17% Uenig 2% 1% 1% 2% 0% 1% 5% Meget uenig 1% 1% 1% 1% 1% 3% 0% Ved ikke 1% 1% 4% 5% 2% 4% 1% N Tabel 30. Hvis du skal på restaurant eller café, bruger du så internettet til at søge efter information om restauranter/cafeer, anmeldelser eller anbefalinger inden du vælger et sted? Fordeling på køn og alder. Alle Mand Kvinde år år år Ja, hver gang 4% 4% 4% 5% 3% 4% Ja, nogle gange 43% 40% 46% 55% 38% 37% Kun sjældent 32% 35% 30% 29% 34% 35% Aldrig 20% 21% 19% 11% 25% 23% Ved ikke 1% 1% 1% 1% 1% 1% N Tabel 31. Hvis du skal på restaurant eller café, bruger du så internettet til at søge efter information om restauranter/cafeer, anmeldelser eller anbefalinger inden du vælger et sted? Fordeling på landsdel. Hovedstaden Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Ja, hver gang 5% 5% 6% 2% 2% 3% 3% Ja, nogle gange 60% 37% 35% 33% 32% 44% 36% Kun sjældent 22% 34% 43% 40% 49% 34% 26% Aldrig 13% 24% 15% 22% 17% 18% 35% Ved ikke 0% 1% 2% 3% 1% 1% 1% N Radius Kommunikation A/S 22

24 3.2 Køb af produkter Tabel 32. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Pleje og sundhed 79% 11% 2% 2% 7% 100% Elektronik og hårde hvidevarer 60% 35% 2% 0% 4% 100% Sport og fritid 66% 20% 3% 1% 10% 100% Bolig og livsstil 77% 15% 1% 1% 6% 100% Tøj og mode 68% 18% 4% 2% 8% 100% Medier og underholdning 36% 47% 8% 1% 8% 100% Dagligvarer 90% 7% 0% 1% 3% 100% Rejser og oplevelser 10% 76% 5% 2% 8% 100% Noter: N = Et positivt tal i tabel 32 indikerer, at andelen af danskere, der typisk foretrækker at købe et produkt et givet sted, er steget med det pågældende antal procentpoint fra 2012 til Et negativt tal indikerer omvendt, at andelen af danskere, der typisk foretrækker at købe et produkt et givet sted, er faldet med det pågældende antal procentpoint fra 2012 til Tabel 33. Sammenligning af måling fra 2012 og Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Procentpoint. Forskel (2013 minus 2012) Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke Pleje og sundhed -3% 3% 0% 1% 0% Elektronik og hårde hvidevarer 5% -5% 1% -1% 1% Sport og fritid -2% 2% 0% 0% -1% Bolig og livsstil -4% 2% 1% 0% 1% Tøj og mode -4% 3% 0% 0% 0% Medier og underholdning 1% 0% 0% 0% -1% Dagligvarer -4% 4% 0% 0% -1% Rejser og oplevelser -1% 1% 1% -1% 0% Noter: N for 2.012: N for 2013: Radius Kommunikation A/S 23

25 Tabel 34. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Pleje og sundhed. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 79% 11% 2% 2% 7% 1985 Alle (2012) 82% 8% 2% 1% 7% 2009 Mand 73% 12% 2% 2% 12% 994 Kvinde 85% 11% 2% 1% 3% år 80% 10% 2% 0% 7% år 77% 13% 2% 2% 7% år 79% 10% 1% 2% 7% 578 Hovedstaden 79% 11% 2% 1% 8% 496 Sjælland og Bornholm 84% 7% 2% 2% 5% 386 Fyn 79% 12% 1% 2% 7% 208 Sønderjylland 73% 14% 2% 2% 10% 182 Vestjylland 83% 7% 0% 1% 9% 145 Østjylland 78% 11% 1% 2% 9% 363 Nordjylland 72% 20% 3% 1% 3% 206 Tabel 35. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Elektronik og hårde hvidevarer. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 60% 35% 2% 0% 4% 1985 Alle (2012) 55% 40% 1% 1% 3% 2009 Mand 53% 42% 2% 0% 3% 994 Kvinde 67% 27% 1% 0% 4% år 58% 33% 1% 1% 8% år 64% 31% 2% 0% 2% år 56% 41% 1% 0% 2% 578 Hovedstaden 51% 43% 1% 0% 5% 496 Sjælland og Bornholm 59% 38% 1% 0% 2% 386 Fyn 63% 29% 5% 2% 2% 208 Sønderjylland 59% 32% 2% 0% 7% 182 Vestjylland 63% 30% 1% 0% 7% 145 Østjylland 61% 36% 1% 0% 3% 363 Nordjylland 75% 22% 1% 0% 2% 206 Radius Kommunikation A/S 24

26 Tabel 36. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Sport og fritid. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 66% 20% 3% 1% 10% 1985 Alle (2012)* 67% 18% 3% 1% 11% 2009 Mand 62% 23% 4% 2% 9% 994 Kvinde 69% 18% 1% 1% 11% år 63% 22% 7% 0% 8% år 69% 19% 1% 1% 10% år 64% 20% 1% 3% 12% 578 Hovedstaden 64% 23% 5% 0% 8% 496 Sjælland og Bornholm 65% 20% 1% 2% 13% 386 Fyn 61% 19% 7% 1% 12% 208 Sønderjylland 67% 19% 1% 2% 12% 182 Vestjylland 71% 17% 1% 0% 12% 145 Østjylland 64% 22% 3% 3% 9% 363 Nordjylland 72% 20% 2% 1% 6% 206 *Bemærk at i 2012 hed kategorien ikke Sport og fritid, men i stedet Sport og aktiv. Det kan have indflydelse på variationen årene imellem. Tabel 37. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Bolig og livsstil. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 77% 15% 1% 1% 6% 1985 Alle (2012) 81% 13% 0% 1% 5% 2009 Mand 75% 15% 1% 1% 8% 994 Kvinde 80% 15% 0% 1% 4% år 80% 12% 1% 1% 7% år 78% 16% 1% 1% 4% år 73% 18% 1% 1% 7% 578 Hovedstaden 76% 16% 0% 1% 7% 496 Sjælland og Bornholm 79% 15% 2% 1% 3% 386 Fyn 76% 17% 1% 1% 3% 208 Sønderjylland 79% 16% 1% 1% 4% 182 Vestjylland 75% 12% 0% 1% 13% 145 Østjylland 76% 17% 1% 1% 5% 363 Nordjylland 81% 11% 1% 1% 7% 206 Radius Kommunikation A/S 25

27 Tabel 38. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Tøj og mode. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 68% 18% 4% 2% 8% 1985 Alle (2012)* 72% 15% 4% 2% 8% 2009 Mand 65% 17% 4% 2% 13% 994 Kvinde 72% 19% 4% 2% 3% år 62% 20% 10% 2% 7% år 73% 16% 2% 1% 8% år 69% 19% 1% 2% 9% 578 Hovedstaden 71% 17% 6% 3% 3% 496 Sjælland og Bornholm 73% 18% 2% 1% 5% 386 Fyn 66% 17% 7% 1% 10% 208 Sønderjylland 68% 13% 4% 1% 13% 182 Vestjylland 62% 17% 1% 0% 21% 145 Østjylland 68% 18% 4% 3% 8% 363 Nordjylland 64% 25% 2% 1% 9% 206 Tabel 39. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Medier og underholdning. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 36% 47% 8% 1% 8% 1985 Alle (2012) 35% 47% 8% 1% 9% 2009 Mand 34% 47% 10% 1% 8% 994 Kvinde 38% 46% 7% 1% 8% år 34% 41% 16% 0% 9% år 33% 53% 5% 1% 7% år 41% 44% 5% 1% 8% 578 Hovedstaden 34% 44% 14% 1% 9% 496 Sjælland og Bornholm 40% 47% 6% 1% 6% 386 Fyn 36% 53% 6% 1% 4% 208 Sønderjylland 28% 53% 6% 0% 14% 182 Vestjylland 38% 41% 8% 1% 12% 145 Østjylland 35% 44% 9% 2% 11% 363 Nordjylland 40% 52% 4% 1% 3% 206 *Bemærk at i 2012 hed kategorien ikke Medier og underholdning, men i stedet Medier. Det kan have indflydelse på variationen årene imellem. Radius Kommunikation A/S 26

28 Tabel 40. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Dagligvarer. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 90% 7% 0% 1% 3% 1985 Alle (2012) 94% 3% 0% 1% 3% 2009 Mand 87% 8% 0% 1% 4% 994 Kvinde 93% 6% 0% 1% 1% år 93% 4% 0% 0% 3% år 89% 7% 0% 1% 3% år 87% 9% 0% 2% 2% 578 Hovedstaden 88% 8% 0% 0% 3% 496 Sjælland og Bornholm 92% 4% 0% 2% 2% 386 Fyn 91% 5% 0% 1% 4% 208 Sønderjylland 94% 3% 0% 1% 3% 182 Vestjylland 95% 3% 0% 1% 1% 145 Østjylland 85% 11% 0% 2% 2% 363 Nordjylland 90% 9% 0% 0% 1% 206 Tabel 41. Når du køber produkter inden for følgende brancher, hvor foretrækker du så typisk at købe produkterne? Rejser og oplevelser. Fordeling på køn, alder og landsdel. Fysisk butik Dansk hjemmeside Udenlandsk hjemmeside Andet sted Ved ikke N Alle 10% 76% 5% 2% 8% 1985 Alle (2012) 11% 75% 4% 2% 8% 2009 Mand 11% 76% 5% 1% 8% 994 Kvinde 9% 77% 4% 2% 8% år 7% 78% 6% 1% 8% år 11% 75% 4% 2% 9% år 11% 77% 3% 2% 6% 578 Hovedstaden 10% 77% 9% 0% 4% 496 Sjælland og Bornholm 10% 79% 1% 3% 7% 386 Fyn 7% 80% 3% 2% 8% 208 Sønderjylland 9% 71% 8% 1% 12% 182 Vestjylland 18% 67% 1% 1% 13% 145 Østjylland 9% 73% 5% 1% 12% 363 Nordjylland 9% 82% 1% 2% 6% 206 Radius Kommunikation A/S 27

29 Tabel 42. Når du køber et produkt på internettet, hvilke enheder benytter du så typisk til det? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. Alle Alle (2012)* Mand Kvinde år år år Computer (stationær eller bærbar) 92% 96% 91% 93% 95% 93% 86% Tablet (fx ipad) 19% 8% 19% 18% 18% 21% 15% Mobiltelefon (Smartphone, eller almindelig mobiltelefon med forbindelse til internettet) 13% 12% 14% 11% 21% 10% 7% Andet 1% 2% 1% 0% 0% 1% 1% Jeg køber aldrig produkter på internettet 6% 1% 6% 6% 2% 4% 11% Ved ikke 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% Total** 129% 121% 131% 128% 137% 130% 121% N Noter: *Bemærk at svarformuleringerne for 2012 og 2013 er ikke præcis enslydende. **Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 43. Når du køber et produkt på internettet, hvilke enheder benytter du så typisk til det? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Sjælland og Bornholm Fyn Vestjyl land Hovedstaden Sønderjylland Østjylland Nordjylland Computer (stationær eller bærbar) 95% 88% 95% 93% 84% 93% 92% Tablet (fx ipad) 25% 18% 15% 11% 14% 16% 18% Mobiltelefon (Smartphone, eller almindelig mobiltelefon med forbindelse til internettet) 16% 11% 16% 10% 8% 14% 8% Andet 0% 1% 2% 0% 1% 0% 2% Jeg køber aldrig produkter på internettet 4% 7% 4% 7% 11% 5% 5% Ved ikke 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% Total* 140% 125% 131% 120% 119% 129% 126% N *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 28

30 Kun de respondenter, der har svaret at de typisk bruger deres mobiltelefon til at købe produkter på internettet, har svaret på spørgsmålene til tabel 43 og 44. Tabel 44. Hvor befinder du dig typisk, når du bruger din mobiltelefon til at købe produkter eller serviceydelser på internettet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på køn og alder. Alle Mand Kvinde år år år Hjemme 88% 83% 95% 88% 85% 97% I et transportmiddel (fx i bus, tog eller bil) 28% 30% 25% 39% 18% 15% I nærheden af eller i butikken, hvor jeg kan købe produktet eller serviceydelsen 9% 10% 8% 9% 11% 10% På arbejde 29% 36% 19% 30% 26% 28% Andet 14% 17% 9% 15% 13% 10% Ved ikke 1% 1% 1% 0% 3% 0% Total* 168% 177% 157% 180% 156% 160% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Tabel 45. Hvor befinder du dig typisk, når du bruger din mobiltelefon til at købe produkter eller serviceydelser på internettet? (Angiv gerne flere svar). Fordeling på landsdel. Hovedstaden Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Hjemme 86% 96% 94% 90% 100% 89% 59% I et transportmiddel (fx i bus, tog eller bil) I nærheden af eller i butikken, hvor jeg kan købe produktet eller serviceydelsen 31% 18% 12% 33% 33% 40% 18% 10% 11% 3% 17% 0% 10% 6% På arbejde 42% 23% 34% 28% 8% 23% 6% Andet 19% 5% 6% 6% 0% 6% 65% Ved ikke 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% Total* 189% 155% 153% 173% 142% 168% 153% N Noter: *Muligheden for at vælge mere end ét svar gør, at andelen summerer til mere end 100 procent. Radius Kommunikation A/S 29

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer Økonomisk analyse 6. maj 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er gode til at købe økologisk Highlights - 9 pct. af danskerne køber i større

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

AL HANDEL (BLIV)ER DIGITAL? Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel

AL HANDEL (BLIV)ER DIGITAL? Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel AL HANDEL (BLIV)ER DIGITAL? Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel www.fdih.dk 2 Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel er detailhandel Danskernes brug af APPS Amazon Hvem er

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Center for Selvstændige Boformer - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Beboernes brug af digitale medier... 3 Centerniveau...

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. April 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2014 var der på landsplan 62.759 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 41.959 parcel- og rækkehuse, 7.692 ejerlejligheder

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere