REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL"

Transkript

1 Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: Internet: Spar Nord Reg. Nr Kontonr februar 2016 REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Sv. Aage Hansen (SVH) Peter Lund (PL) Karsten Jørgensen (KJ) Hanne Rasmussen (HR) Forslag fra Viborg BC Forslag til ændring vedr. spilletidspunkt i Tenax turneringen ønskes fremsendt til rette instans i DDBU af spillerne i Tenax turneringen 2 RD pulje 15 Arden 3 (A) - BK Fluen 1 (F) - Viborg 2 (V) Baggrund for ønsket: - De 3 hold havde aftalt mundtligt, at kampene skulle afvikles søndag den hold A og V mødte op så der kunne spilles kl 11, F mente (mob) at det var kl 13, der var aftalt - A og F aftalte, at F skulle møde frem så hurtig som mulig. V nedlagde protest - A forklarede V at protesten ikke ville blive taget til følge, da protesten var mundtlig aftalt (erfaring) - V meddelte A at de alligevel ville nedlægge protest når F fremmødte, hvilket de gjorde - F tilkendegav at de ikke ville være kørt den lange vej, hvis de havde vist at der blev nedlagt protest - F tilkendegav også at det nok var dem, der havde misforstået tidspunktet, når 2 hold var fremmødt - A og V begyndte deres kamp inden F mødte frem (regelbrud) V tabte - Da V af private årsager gerne ville hjem spillede V og F den næste kamp (regelbrud) V tabte - Pause (Spisning) V tilkendegav (på baggrund af Fs spil) at det var synd.at der var nedlagt protest - Alle 3 hold syntes, at det var en rigtig dum situation, der var opstået og ønskede en ændring - V kørte hjem, A og F spillede deres kamp F tabte (regelbrud) - På vejen hjem besluttede V pænt at takke nej, hvis de blev tilbudt at spille kampene om De 3 hold ønsker: Kampdag og tidspunkt skal aftales skriftligt (sms eller mail) og det skal meddeles DDBU Forslaget taget til efterretning, fra næste sæson vil indbydelsen blive tilføjet Kampdag og tidspunkt aftales via SMS eller Mail. Aftalen skal IKKE meddeles DDBU Turneringssekretariat Region Øst Tlf.: Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: Udviklingskonsulent Tlf.:

2 Emne: Forslag til ændring af Turneringsreglementet 7 stk. H Jeg vil først og fremmest høre hvorfor handicapturneringerne i 3bande er blevet ændret til at det kun er spillere til og med kl A der må deltage. Det forslag der kom i november (som blev vedtaget) gik kun på keglebillard, og fair nok at sætte en grænse ved max 800 point, som er distancen i eliterækkerne. Jeg er derfor uforstående overfor at det også skulle ændres for 3bande. Som I nok kan fornemme vil jeg meget gerne have ændret handicapturneringerne i 3bande tilbage til det "gamle", altså til og med kl M. Så kan jeg selvfølgelig selv deltage, men mest pga. så er der flere kampe for mig. Jo højere op i rækkerne man kommer jo færre kampe medmindre man deltager i alle discipliner ;) Grunden er: 1) Distancen for elitespillere i 3bande er 50 point, og med den nuværende struktur i distancerne "årssnit * point" så giver den nedre grænse i kl M 0,650 = 37,5 (38point) og den øvre grænse 0,899 giver 49,5 (50point) altså kan man som kl M-spiller holde sig indenfor elitedistancen ligesom i keglebillard. 2) På østsiden har vi de sidste par år haft svært ved at fylde handicapturneringen i 3bande op, og ved at afskære kl M-spillere muligheden for at deltage, er jeg desværre ret sikker på at turneringen ikke vil blive oprettet, da der ikke vil kunne skaffes 30 tilmeldte, som er minimum. Konkret ændringsforslag: 7 stk. H "I turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den beregnede distance i keglebillard ikke overskride 800 point. Distancen carambolediscipliner er til og med kl. M distance " eller til "I turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den beregnede distance i keglebillard ikke overskride 800 point. I 3bande carambole må den beregnede distance ikke overstige 50 point. Øvrige carambolediscipliner er grænsen kl. A" Jeg håber at dette forslag vil blive taget op hurtigst muligt, så ændringen kan træde i kraft inden sidste tilmelding til dette års DDBU-cup i 3bande d. 10/1 2016, eller at der vil blive givet dispensation til kl M-spillere indtil forslaget vedtages på næste TU-møde. På vegne af Næstved Billard Klub's bestyrelse. Mvh. Thomas Holmehøj TU-udvalget blev enige om, at distancen i handicap ikke må overskride følgende: Keglebillard 800 point 3-bande carambole 50 point 3

3 Tilføjes TU-reglementet 8.3 stk. H På DDBU s eliteudvalgsmøde den 6. januar 2016 blev følgende besluttet. DM 3-bande carambole bliver fremover afviklet hvert år den 1. eller 2. weekend i januar måned. DM 2017: - 3-bande tours ranglisten forår 2016 og efterår 2016 danner grundlag for deltagelse til DM i januar Begrundelsen er at udtagelseskomiteen ønsker en så aktuel baggrund for udtagelse til VM for 2- mandshold og til EM som muligt. Ovennævnte er gældende pr. 1. januar 2016 H. Kvalifikation til DM 3-bande Carambole Placering nr på Tour ranglisten (følger kalenderåret) er videre til DM finalen Der er ikke noget krav om deltagelse i samtlige afdelinger for at komme med til DM finalen, - placering på ranglisten er udfra samtlige tours. Vedtaget på elitesudvalgsmøde den 6. jan (skal tilføjes i tu-reglementet) 7 Stk. 20 En udtagelseskomite (UK) på 5 personer er ansvarlig for udtagelse af spillere til VM EM i 3- Bande Carambole og 5-Kegle. UK består af: Formanden Næstformanden Eliteudvalgs formand Turneringsudvalgs formand - Generalsekretær Som grundlag for udtagelsen i 3-Bande Carambole vil UK bl.a. lægge vægt på de opnåede resultater ved DM/NM/Tours og placering på ranglisten fra Elitedivisionen. I 5-Kegle udtages gruppen til de internationale mesterskaber af UK. De 2 finalister fra det sidste afholdte DM er automatisk en del af gruppen. Indføres i Turneringsreglementet Ansøgning om dispensation fra Gersagerparken I forbindelse med et ønske om en gennemgribende istandgørelse af vores nuværende lokaler, har vi også et stort ønske om at udvide fra de nuværende 3 kegleborde til 4, såfremt dette kan lade sig gøre, så vi forhåbentlig vil kunne spille 2 hjemmebane hold samtidig og, ligeledes, vil kunne afholde cupper og andre lign turneringer. Efter tlf aftale med Jan, skal jeg hermed, på Gersagerparken Billardklub's vegne, ansøge om dispensation til at måtte opstille 3 kegleborde i et lokale på 10,41 X 6,43 m, sådan at afstanden mellem midterbordet og de 2 yderste borde bliver minimum 130 cm, som er mindstekravet for at kunne godkendes til regions- og landsfinaler, i tilfældet af at vi skulle blive så dygtige, at vi kvalificerer os til at afholde disse. 4

4 Afstanden mellem de respektive ydervægge og de yderste borde, i begge ender af lokalet, vil i givet fald så kun kunne blive ca 134 cm, hvor kravet jo er 150 cm, for at dette kan godkendes til regions- og landsfinaler, og det er disse mål er gør at behovet for dispensation ønskes, så vi fortsat er godkendt til at kunne spille divisions- og lavere rangerende turneringskampe og lignende på alle 4 borde, uden at blive diskvalificeret. Der vil blive opstillet et 4. Bord i et tilstødende lokale, som uden problemer overholder alle de krævede fri afstande. Jeg har opfattet det sådan, at de krævede afstande på henholdsvis 150/130 cm er gældende fra overkant bord til loft, sådan forstået at det er tilladt at have mindre møbler, reoler mv stående langs væggene, fra gulvet og op til overkant bord, og vil gerne have dette bekræftet! Skulle I have brug for yderligere, hører jeg gerne fra jer, også på tlf Vi ser frem til at høre positivt fra jer, snarest muligt, når I har afholdt jeres interne møde om sagen i februar, som omtalt af Jan dd. Kjeld Faxholm Turneringsleder (og projektkoordinator) Gersagerparken Billardklub DDBU har tegningen over Gersagerparken s lokaler. TU-udvalget er enige om, at Gersagerparken får en dispensation, dog vil den ikke være gældende til RF, LF og DM, ved disse arrangementer skal de nedskrevne mål i materialereglementet overholdes. Forslag fra BK Frem Iht. til vedtaget forslag fra Sakskøbing BK om ændring at distancer for kvinder ved TUmødet d. 04. sept Det er med stor undren, at jeg har læst referatet fra TU-mødet d. 04. sept. 2015, hvor det blev besluttet at ændre snitgrænser/ distancer i kvinderækkerne. Det på baggrund af et yderst spinkelt forslag fra Sakskøbing BK. Min forudsætning for at kalde forslaget spinkelt er udelukkende for egen regning, men jeg finder det beklageligt, at ændre distancerne i nogle af kvindernes individuelle rækker uden at gøre det i alle rækker og det set i lyset af, at der henvises til et ligestillingsprincip med B-rækken hos seniorerne. Yderligere begrundes der Gud-hjælpe-mig (Undskyld udtrykket) med, at der antageligt går flere kvinde spillere rundt og ikke ønsker at træne, da de kommer over 10 i snit og distancen dermed bliver for høj. Samtidig begrundes der så også med, at man ikke ønsker at risikere måske at skulle spille indgange. Personligt finder jeg denne holdning direkte svag! Hvad med at tro på eget talent og evne, som der angiveligt må være ud fra dette forslag, frem for at antage at skulle spille 5-10 ekstra indgange i forholdet til at holde sit års snit. Jeg ved dog godt, at det ikke altid lykkes at holde dette. Men tænk dog positivt. Udfordr dig selv og kæmp mod de stærkeste, det kan jo være, at du kan evt. lukke i indgange. Jeg finder det endvidere foruroligende, at denne holdning er derude i billard Danmark. Det lyder for mig lidt som, at der er visse spillere, der trods alt har troen på egne evner, men ikke ønsker at forbedre sig. For mig at se er det en form for snit pleje, hvilket gør, at jeg da så sandelig ikke håber, at disse spillere deltager i turneringer. For så er der vel tale om snyd? Hvem er i øvrigt disse talenter der ikke ønsker at forbedre sig? Deltager de overhovedet i DDBUs turneringer, eller skjuler de blot deres talent? 5

5 Nogle vil sikkert stille spørgsmålet, om ikke min henvendelse/klagesang skyldes, at dette forslag vil kunne ramme BK Frem spillere. Det vil jeg hermed redegøre for, at det ikke udelukkende gør! Jeg har lavet lidt research vedr. kvinde spillerne i dansk billard. Her har jeg så vidt muligt skrevet alle spillere ind i et Excel ark, som jeg vedhæfter. Informationerne er hentet ved besøg på samtlige spilleroplysninger for de enkelte klubber. Der kan derfor godt være smuttet nogle navne. Som situationen er lige nu, har vi ud fra min research 283 kvinder registreret i DDBU. Af disse er 213 spillere licens berettigede i indeværende sæson. Herfra kan trækkes 5 navne, som ikke har noget snit i kegle billard. Tilbage har vi altså 208 licens berettigede spillere, hvor af 13 spillere ville kunne tilmelde sig DM, hvis reglen allerede ville være trådt i kraft i denne sæson. Hertil kommer 2 spillere, der ikke er licens berettiget i år. Det er klart, at der kan være usammenhæng i en kommende regel kontra spillerne i denne sæson. Jeg prøver blot at se lidt analytisk på det, og da jeg ikke kender spillernes snit til næste år er det jo ikke muligt at tage højde for dette. Spillere kan falde i snit, hvilket vi selvfølgelig ikke håber på, men samtidig kan vi heller ikke antage, at andre stiger nok til at nå deres mål for sæsonen, som nu knuses for nogle af denne nye regel. Som det ligger lige nu vil 4 spillere i intervallet 7,50-8,99 i snit kunne tilmelde sig til DM 2015/16, men hvis de ikke stiger i snit, vil denne mulighed være udelukket næste år, fordi der givetvis er spillere der vil ikke forbedre sig. Jvf. Sakskøbings forslag. Det finder jeg ikke rimeligt. Én af disse spillere er Korsørs blot 18-årige talent Nanna Petersen. En af de yngre spillere, og det er vel de unge vi håber på, da de etablerede Mester og Elite spillere jo gerne må udfordres på sigt. Men hvad hvis træningsfliden ikke rækker præcis nok? Jeg håber ikke at interessen forsvinder på baggrund af en sådan ændring. Ved siden af dem har vi 8 spillere som ligger i intervallet 7,00-7,49 i snit. 6 af disse spiller i indeværende sæson, og jeg er da sikker på flere af disse kæmper en brav kamp for at komme over 7,50, som det kræver nu for at kunne melde sig til DM kvalifikationen. Særligt de 4 der ligger i alderen år. Dette vil så ikke række grundet en ændring af denne karakter, med mindre de da stiger helt op til 9,00. Det er ingen hemmelighed, at det af og til diskuteres rundt i klubberne, at kvindespillere ikke når samme niveau som mændene. Hvad dette skyldes skal jeg ikke kunne sige, om det blot er antallet af kvinder der er væsentligt lavere end hos mændene, skal være usagt. Jeg vil kommentere lidt på, at der pludselig sammenlignes senior kontra kvinder i forslaget, og her af vedtages en ændring for at tilpasse snit i to rækker. Man bør vel i så fald gøre dette i alle rækker. Eks. herpå kan være: Lægge B og C rækkerne sammen hos kvinderne Opdele E rækken til to hos seniorerne, så disse svarer til B og C hos kvinderne altså ved grænsen 2,99 Hvis vi skal til at have et ligestillingsprincip, som forslaget går på med distancen 500 fra 14,00 i snit. Bør denne så ikke også hedde B-rækken, og alle rækker dermed rettes til ligeledes. Her er jeg så godt klar over, at der som situationen er nu, ikke vil kunne afvikles et DM for kvinder med Dansk Idræts Forbunds medalje, da der ingen Mester eller Elite spillere er. Og jeg vil da understrege, at det slet ikke er den retning vi skal gå. Jeg prøver blot at pointere min holdning for usammenhængen i at godkende et forslag på den baggrund. Med det ny system, vil der være færre, der kan prøve sig af i kampen om en DM deltagelse. Herunder vil blandt andet Sakskøbings stærkeste kvinde spille blive straffet. Det er for mig at se et fuldstændig galt forslag, med mindre hun da er en af de spillere, der går rundt med et gemt talent og ikke ønsker at gøre brug heraf. Dette tror jeg selvfølgelig ikke er tilfældet. Giv hende da den forsatte mulighed for at kæmpe med de stærke. 6

6 Vi kan jo ikke være sikre på, at de sammen kvinder, der deltager ved DM nu, bliver ved med det. Det også taget med i forhold til, at nogle af de der kan deltage nu, sjældent tilmelder sig. Så hvor er vi på vej hen? Et DM med kun 4 kvinder eller slet intet? Har man overvejet denne risiko? Personligt føler jeg, at der måske er skudt lige hurtigt nok fra hoften ud fra forslaget fra Sakskøbing BK. Jeg ser dog gerne frem til at høre, hvilke overvejelser der er gjort fra TU s side. Jeg foreslår, at TU genovervejer forslaget og, at det nuværende system bibeholdes. Så spillerne der har muligheden for det nu, samt de der forhåbentligt stiger nok i snit til det, fremover kan prøve sig af mod deres idoler. Som der jo trods alt ikke er mange af. Det vil uden tvivl styrke dem i muligheden for at forbedre sig, samt give mere rutine. For ikke at tale om, at lysten klart kan blive øget. Niels Øland, Turneringsleder, BK Frem. TU-udvalget diskuterede BK Frem s forslag og da alle andre syntes tilfreds med ændringen, blev forslaget afvist, og det vedtagne forslag fra Sakskøbing bibeholdes. Forslag vedr. afvikling af individuelle kegle turneringer for Juniorer 0-9,99 i snit. Undertegnede foreslår hermed, at man fravælger at afholde Regionsfinaler for Juniorer. I stedet er min idé at man afholder en fælles Landsfinale for alle tilmeldte spillere med 0,00-9,99 i snit. Spillere med snit på 10,00+ har muligheden for at deltage ved Junior-DM. Min idé er yderligere at dette stævne afvikles i samme weekend og sted som Junior-DM i kegler, 5-kegle og 3-bande. (Derfor snitgrænsen 0,00-9,99). Fordelen herved kan være, at de helt unge og nye spillere kan få en fornemmelse af hvad det vil sige at spille Junior-DM og dermed måske blive ekstra motiverede til at stræbe efter dette. Samtidig med at de får muligheden for at se de dygtige unge, får de også muligheden for selv at spille, hvilket vil være et plus, da de til tider kan have svært ved selv at holde sig fra billardbordet, når de har været tilskuere ved Junior-DM (Sidstnævnte er en observation fra sidste års Junior DM i Nykøbing Falster). For at få flest mulige deltagende foreslår jeg, at der sendes invitationer ud til klubberne for at gøre opmærksom på dette tiltag. Afviklingsplanen: Stævnet afvikles som Junior DM med indledende runder i 3 og 4 mands-puljer (Seedning efter årssnit) Nr. 1 og 2 går videre til Knock-out turnering, hvor de seedes efter %-fremgang i forhold til årssnittet. Præmier: Medaljer plus evt. sponsor præmier. Niels Øland Hansen Turneringsleder BK Frem 7

7 Forslaget blev vedtaget som en prøve, skulle det vise sig der kommer mange deltagere til ungdomsrækkerne, må vi gå tilbage til den nuværende afvikling (2 forskellige spilledatoer) Regionsfinalerne bibeholdes, så det er LF og DM juniorer der bliver placeret på samme sted og spilledag. Fra Frederikshavn BK Jeg har deltaget i ladies cup Sæby den og nedlægger herved protest. Jeg er tilmeldt med et snit på 3,36 og det vil sige at jeg skal have 84 point for at vinde en kamp, men er sat til 86 point. Da jeg henvender mig til Henrik Anderson som er stævneleder får jeg at vide de ikke rette det til de 84 point hvilket jeg ikke kan forstå, da man i andre klubber godt kan rette det. Desuden har det forårsaget at jeg ikke kom i finalen da jeg tabte første kamp med 2 point som jeg manglede de sidste 5 indgange. Havde det været de 84 point havde jeg vundet. Ligeledes kunne jeg have opnået flere point. Hvad kan der gøres?? Karin Abel, Frederikshavn BK KJ kunne oplyse, at fejlen er rettet og det vil ikke ske igen. Cuppen kan ikke spilles om, så det nuværende resultat er gældende. Turneringsledelsen i den pågældende klub burde have rettet fejlen, da han blev gjort opmærksom på det. JM: - Eurokegel MBN: (punkt fra eliteudvalgsmøde 6. febr. 2016) Demonstrations disciplin til EM i Brandenburg i Testturnering afholdt i Greve. Spørgsmål om hvorvidt spillet kan blive sat på kalenderen efteråret 2016 som et DM. Som et officielt DM kan disciplinen ikke afvikles men vi kan afvikle den som et Landsmesterskab med indledende kampe i Øst og Vest. Selvom disciplinen skal afvikles på kleinmatch er vi nødt til at spille på 1/1 match caramboleborde. Til EM i 2017 udtages finalisterne fra landsmesterskabet medens nr. 3 og 4 får muligheden for at deltage for egen regning. Dette som udgangspunkt idet vi ikke kender deltagerantallet og de videre foranstaltninger endnu. TU vedtog at Eurokegel kommer på datoplanen i sæson Der spilles ned til 4 øst og 4 vest LF består af 8 spillere. Niels O. Hansen bliver bedt om at indsende regler og gerne forslag til indbydelsen ABC-Tour 3-bande carambole ABC-Tour i 3-bande carambole (indbydelsen vedhæftet) Michael B. foreslår at vi i næste sæson placerer tours på samme datoer som 3-bande tours (elite) HR udsender indbydelsen i uge 7 tilmelding skal foregå på billardresultater som ved elite tours. Viser det sig at der er interesse, udskrives den næste sæson på samme datoer som i 3-bande tours (elite) 8

8 Søgaard-Cup kegler og 3-bande Horsens BK har fået tildelt finalen den 28. maj 2016 i kegler, og (arrangør mangler fra øst) den 30. april 2016 i 3-bande carambole Tenax Double Der var enighed om at der fremover ikke længere kan komme 3ere med, kun nr. 1 og 2 går videre, det vil sige, at turneringen kan udskrives med en til to 4-mands puljer Online skemaer på billardresultater. Der var enighed om, at indtil online skemaerne fungerer 100% lægger KJ også et exel skema op, så kan klubberne selv vælge hvilken af de to skemaer de vil benytte Klubdragt: Ser mange der spiller i cowboybukser og nogle ikke har klub logo på. Det kunne måske være en ting som skulle indskærpes? Mvh Heine F Jensen, Viborg Der er enighed om, at reglerne rundsendes til klubberne med en opfordring til at de skal overholdes. DM 5-kegle 2-mandshold P.g.a. EM er vi nødsaget til at finde en ny dato till 1. runde i DM 5-kegle hold, en opgave Sv. Aage og Jan tager sig af Handicap turneringer Michael B Nielsen: - Handicap turnering, - hvad gør vi i 1. runde hvor der ikke spilles, - som det er nu går spillerne videre til næste runde med placering og 100% Der var enighed om at en spillers årssnit må være 100%, skulle der være afbud i 1. runde og de øvrige 2 spillere vælger ikke at spille kampen, men gå videre med deres placering og snit til 2. runde er det 100% der er korrekt. Turneringssæson På baggrund af, at nogle elitespillere har udtrykt ønske om forlængelse af turneringssæsonen har DDBU s turneringsudvalg sendt skrivelse ud med tilbagesvar 9 spillere ønskede en sæson forlængelse 52 spillere ønskede ikke en sæson forlængelse Så den diskussion må hermed betragtet som afsluttet 9

9 DM arrangører: - Så er alle DMer på plads april 2016 DM keglebillard kvinder og mænd Viborg BC maj 2016 DM 3-bande indv. herrer BK Grøndal april 2016 DM keglebillard JBM liga slutspil Vinder af grundspillet marts 2016 DM 3-bande Billard JBM liga slutspil Vinder af grundspillet maj 2016 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle BK Frem nov DM biathlon Næstved BK marts 2016 DM 5-kegle Ikast BK maj 2016 DM 2-mands hold 5-kegle Næstved BK april 2016 DM 1-bande carambole Næstved BK 30. april-1. maj 2016 DM fri carambole KBK/BNV dec DM cadre 47/2 KBK/BNV 07. maj kegle tours finale Næstved 9 Puljeinddeling Seedning: ********* A. Kegler: - Totalseedning fra start (forslag fra Vejby BK) B. 3-bande carambole: Seedning foretages på baggrund af de 16 bedstplacerede fra Tours Ranglisten følger kalenderåret C. 5-Kegle: - Nr. 1 4 fra sidste DM seedes først, derefter DDBU s officielle rangliste i pågældende disciplin. TU-udvalget vedtog punkt A Punkt B og C er vedtaget af eliteudvalget Turneringsafvikling: (Fjernes) Såfremt der afvikles runder ud over semifinale og finale, gælder flg.: A. I Keglebillard og 3-bande carambole mænd seedes de 16 bedste direkte til semifinalen, dog forudsættes, at spillerne fra 5 16 har elitesnit, - der foretages totalseedning i alle runder. B 5-kegle: Der spilles kvalifikation om 16 pladser i DM finalen - der foretages total-seedning i alle runder. 10

10 Seniorcupper i vest Rundt om i klubberne er der delte meninger om afvikling af seniorcupper, så for at tilgodese alle vil vi næste sæson lave 4 cupper hvor der afsluttes med en finale go 4 cupper der afvikles i puljer og hvor vi efterfølgende laver en samlet slutstilling for alle puljerne Generelle bestemmelser Der skal være faste retningslinier (indføres i tu-reglementet) omkring deltagerantallet for at der udskrives en turnering F.eks. kræver DIF 5 deltager for at det udløser en DIF medalje Under punktet generelle bestemmeler stk. 23 tilføjes følgende Min 4 deltagere for at udskrive en Regionsfinale Ved 3 tilmeldte spillere spilles der en kvalifikation, hvor nr. 1 og 2 går videre til Landsfinalen Ved 2 tilmeldte spillere går begge videre til LF uden kamp Min 5 deltagere for at udskrive et Danmarksmesterskab Ungdomshold Ungdomshold kegle er af ukendte årsager blevet glemt, så turneringen er ikke udskrevet til planlagte dato,- det blev besluttet at den udskrives til den dato der er afsat til LF Der er 5 hold øst og 1 hold vest To 3-hold puljer hvor nr. 1 og 2 går videre til RF/LF Finalen. Her spiller man over kryds bedste nr. 1 mod dårligste nr. 2 o.s.v.. Placeringen af de 3 bedste i øst er også deres placering i Regionsfinalen Øst, og de vil modtag medaljer RF samt LF, og der udbetales bankettilskud til RF og LF. Ungdomsfinaler: På datoplanen er der desværre nogle sammenfald af datoer i ungdomsrækkerne. Følgende datoer blev vedtaget af TU 23. april 2016: 1. maj 2016: LF ungdomsrække 30. april 2016: RF ungdomscup øst/vest maj 2016: LF ungdomscup maj 2016: DM juniorer Næste TU-møde April/Maj måned, endelig dato er endnu ikke besluttet. Hanne Rasmussen referent 11

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Winther (JW) Sv. Aage Hansen (SVH) Jan Bemmann (JB) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 05. DEC. 2014 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 05. DEC. 2014 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV. 2015 (TLF. MØDE)

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV. 2015 (TLF. MØDE) Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL *****

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL ***** Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 24. NOV 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 24. NOV 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. SEPT 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. SEPT 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Landsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 hold) Ned: nr. 11 & 12 1-4 spiller DM

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 06. APRIL 2017 I ASAA. Et kort tu-møde i forbindelse med nogle beslutninger omkring elite relaterede forslag.

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 06. APRIL 2017 I ASAA. Et kort tu-møde i forbindelse med nogle beslutninger omkring elite relaterede forslag. Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Bemmann (JB) Peter Lund (PL) Sv. Aage Hansen (SVH) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2016-2017 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 Ned: nr. 11 & 12 Der spilles alle mod alle Landsfinale:

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 2013-2014 KEGLEBILLARD - KVINDER OG MÆND FINALESTÆVNE

DANMARKSMESTERSKAB 2013-2014 KEGLEBILLARD - KVINDER OG MÆND FINALESTÆVNE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 20 82 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Bemmann (JB) Peter Lund (PL) Sv. Aage Hansen (SVH) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016. Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber

Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016. Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber Den Danske Billard Union Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016 Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber DELTAG I REGIONALE STÆVNER OG LANDSSTÆVNE STÆVNERNE ARRANGERES AF

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 17. MARTS 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 17. MARTS 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat General forsamling Referat nummer: 2014-03 Mødedato: 19. maj 2014 Fredericia den 19.maj 2014 0. Fremmødte a. Bestyrelsen b. Navne Per Hermansen, Tommy Larsen, Niels

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent SG takkede for valget og konstaterede at mødet var indvarslet lovligt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December2013 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 28. januar 2014 Aars BK 29. Januar 2014 BK Frem, Kolding 12. februar 2014 Sakskøbing

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Brøndby den 12. november 2012 Journal nr. 2283-12 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Deltagere: Lars

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT POOL

TURNERINGSREGLEMENT POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSREGLEMENT POOL Sæson 2015-2016 Side 1 16-03-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. 2. DRESSCODE. 3. REKLAME PÅ SPILLEDRAGT. 4. TURNERINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Århus, den 4. maj 2006. Til Mathias Skjernov Jens Clausen DSqF. CC Henrik Kristensen Jan Rask

Århus, den 4. maj 2006. Til Mathias Skjernov Jens Clausen DSqF. CC Henrik Kristensen Jan Rask DSqF s Appeludvalg stadfæster Turneringsudvalgets afgørelse i sagen vedr. brugen af Kim Povlsen (1198) i slutspilskampen mellem Svanen og OMSK i 1. division Århus, den 4. maj 2006 Til Mathias Skjernov

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN 2011 VELKOMMEN TIL OLDBOYS FODBOLD 2011 Så er vi klar til Oldboys B 11 mands turneringen 2011. Oldboys B-rækken: B-rækken består af 3 puljer a 6 hold. I hver pulje

Læs mere

Referat fra Årsmødet 2011 i Idrættens Hus.

Referat fra Årsmødet 2011 i Idrættens Hus. Referat fra Årsmødet 2011 i Idrættens Hus. Formanden åbnede årsmødet med at byde velkommen til de fremmødte og specielt til vores æresmedlemmer: Launy Grøndahl Fritjof Dittmann og Hans Gissel. Afbud på

Læs mere

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016 Fredagstræning / Familiehygge Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver fredag kl. 18.00 20.00. I skal selv medbringe ketcher og bolde, og børn under

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Turneringsreglement for VBU

Turneringsreglement for VBU Turneringsreglement for VBU Oksbøl den 3. september 2016 1. Generelle bestemmelser Stk. 1.. Vestjysk Billard Unions (VBU) turneringsleder fastsætter, og udskriver, hvert år turneringer og stævner, hvortil

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde November 2017 via Skype kl

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde November 2017 via Skype kl DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2017 27. November 2017 via Skype kl. 18.00 20.15 Deltagere: Flemming Knudsen FBK Formand Michael B. Nielsen

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Danmarks Basketball-Forbund

Danmarks Basketball-Forbund Danmarks Basketball-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 24 20 Fax. +45 43 26 24 30 Mail: info@dbbf.dk - www.basket.dk København, den 7. december 2015 Respekt Ansvarlig

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

Den Store Sorte Hævner og alle gode gange tre. Af Niels O. Hansen

Den Store Sorte Hævner og alle gode gange tre. Af Niels O. Hansen Den Store Sorte Hævner og alle gode gange tre Af Niels O. Hansen Årets individuelle DM i keglebillard gav den anden titel til Ole Nymark fra Vejby hos herrerne, mens Marianne Mortensen tog den tredje titel

Læs mere

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap.

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap. Beretning for året 2012 Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Hvad er året gået med? Når man skruer beretningen sammen er det jo ikke så meget hvad vi som bestyrelse egentlig skal berette.

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

ULTIMATE DM. Datoer. Tilmeldingsfrister. Kampprogram og struktur. Afbud. Udendørs

ULTIMATE DM. Datoer. Tilmeldingsfrister. Kampprogram og struktur. Afbud. Udendørs ULTIMATE DM Datoer Datoer for udendørssæsonen meldes ud i december. Datoer for indendørssæsonen meldes ud i juni. Dato for Mix meldes ud i marts/april. Tilmeldingsfrister Udendørs 15. marts. Indendørs

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 Udgivet den 20. oktober 2004 side 1 af 6 LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 SIDEN SIDST Først og fremmest velkommen til en ny sæson. Det er længe siden sidst (sorry), men der har været travlt med EM i Malmö, EM

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. Bestyrelsesmøde 21/9-07 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. 3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt. 4. Godkendelse af

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2013 8 og 9. November 2013 Scandic Hotel -Hvidovre Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Referat nummer: 2009-05 Mødedato: 15. april 2009 Fredericia den 16. april 2009 Fremmøde Erling, Jan, Hans Jørgen, Kim og Jimmy 1. Valg af dirigent Bestyrelsen peger

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Nummer 1 Januar 2016. Billard i verdensklasse i Grøndal Multicenter! Verdens- og Europamesteren Torbjørn Blomdahl i Danmark

Nummer 1 Januar 2016. Billard i verdensklasse i Grøndal Multicenter! Verdens- og Europamesteren Torbjørn Blomdahl i Danmark Den Danske Billard Union Nummer 1 Januar 2016 Billard i verdensklasse i Grøndal Multicenter! Verdens- og Europamesteren Torbjørn Blomdahl i Danmark Den Danske Billard Union og Billard Kraftcenterklub KBK/BNV

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Forslag til ny Danmarksturnering i UV-Rugby. (Forslag udarbejdet af uv-rugby udvalget på baggrund af oplæg fra PI)

Forslag til ny Danmarksturnering i UV-Rugby. (Forslag udarbejdet af uv-rugby udvalget på baggrund af oplæg fra PI) Forslag til ny Danmarksturnering i UV-Rugby (Forslag udarbejdet af uv-rugby udvalget på baggrund af oplæg fra PI) Cups 1 2 3 4 5 6 7 Dato September Oktober November December Januar Marts April Sted Sjælland

Læs mere

Århus, den 29. februar 2015

Århus, den 29. februar 2015 Århus, den 29. februar 2015 Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget onsdag den 24. februar i Vibyhallen. 1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. Følgende foreninger var repræsenteret:

Læs mere

DM i KEGLEBILLARD KVINDER & MÆND

DM i KEGLEBILLARD KVINDER & MÆND Nyhedsbrev Den Danske Billard Union Nummer 4 April 2016 DM i KEGLEBILLARD KVINDER & MÆND VIBORG 2016 ll e r u p B a k ke r V ib o rg D om kir ke Fredag den 8. april kl. 10.00 23.00 Lørdag den 9. april

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

Referat af VETU-møde

Referat af VETU-møde Referat af VETU-møde Afholdt i HBC s lokaler fredag den 28. oktober 2011 Tilstede var: Peter Mikkelsen, Morten Aarup, Helle Sjørring, Anne Birgitte Nielsen, Ellen Aagaard Tak til VETU s tidligere formand/medlemmer

Læs mere

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 EMNER I PRÆSENTATIONEN DGU s virksomhedsplan DGU s Senior og Mid-age elitestrategi DGU Senior og Veteran Tour 2016 Nye Ranglister i 2016 DGU S VIRKSOMHEDSPLAN

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

EN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

EN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER EN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER KEGLEBILLARD - CARAMBOLE - 5-KEGLER AFVIKLING AF LANDSMESTERSKABER UNGDOMS- OG LADIES CUP-GRANDPRIX KEGLEBILLARD 2013-2014 DDBU SPORTSBILLARD

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Referat fra Bestyrelsesmøde 01-2014 19. Februar 2014 Kl. 17.30 i Idrættens Hus Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013 Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Rødovre Taekwondo Klub Dato: 21. september 2013 Sted: RødovreHallen Rødovre Parkvej 425 2610 Rødovre Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber, Deltager krav:

Læs mere