BORNHOLMSKE SAMLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3

4 BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 6. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

5 Forside: Hotel Helligdommen. Foto fra slutningen af 1890'erne af Th. Spelling. Eftertryk ikke tilladt uden kildeangivelse. Burgundia tryk, Rønne, ISBN ISSN Udarbejdet med støtte fra: Ministeriet for Kulturelle Anliggender Bornholms Amtskommune samt mange store og små private virksomheder her på Bornholm.

6 Forord Bornholms historiske Samfund har hermed fornøjelsen at kunne udsende bd. 6 i 3. række af Bornholmske Samlinger til medlemmerne. Artiklerne i bindet spænder vidt i tid og i emner, men med hovedvægt på dette århundrede og turismens betydning for øen, samt Bornholm i middelalderen og forholdet ttl hansestæderne. Bornholms fremtid ligger i at satse på turismen, siges der fra mange sider for tiden. Ud fra Torben S. Jensens artikel om turisterhvervets udvikling i vort århundrede kan man se, at det ikke er en ny ide. I sin artikel om salget af hotel Helligdommen berører Bente Jensen den gamle bekymring for, om. Bornholm på grund af turismen ender med at blive opslugt af fremmede. Hammershus - Bornholms største turistseværdighed - er der i tidens løb skrevet utroligt meget om. Kai Hørby og Rikke Agnete Olsen fremlægger i deres artikel de sidste nye forskningsresultater vedrørende baggrunden for opførelsen af borgen. I lyset af»jerntæppets«fald er der kommet en voldsom stigning i handelen i Østersøen og dermed også en voksende interesse for den gamle handelsmagt i området, Hansestæderne. Ebbe Gert Rasmussen skildrer handelsforbindelsen mellem Rønne og hansekøbmændene i Greifswald på Riigen i middelalderen. Desuden giver han et indblik i det kildemateriale, der findes i Liibeck til belysning af Hansaens rolle i Bornholms historie. I sidste bind bragte vi en næsten 200 år gammel bondedagbog fra Klemensker. I dette bind følges det op med erindringer og dagbogsnotater fra samme egn 4-5 generationer senere skrevet af Timan Kofoed, der især beretter om livet på landet i mellemkrigstiden. Elkær-Hansen fortsætter sin gennemgang af Bornholms moderne historie med en artikel om, hvordan det lykkedes at bevare Hasle Klinker på bornholmske hænder og derved undgå at nedlægge et stort antal arbejdspladser. Fra gamle trofaste bidragydere er der små interessante artikler som Gaalaas-Hansens underfundige gennemgang af øgenavne på Bornholm, Skaarups indsigtsfulde beretning om en ung officers begravelse og efterladte ejendele, samt Bodil Tornehaves fremlæggelse af en del af sin store viden om de bornholmske slægter. Oversigten over litteratur om Bornholm på Centralbiblioteket er igen kommet med i bindet. Formandens beretning afslutter som sædvanligt bindet. Det blev Olaf Hansens sidste beretning inden hans død i julen Som altid var den præget af den klarhed og præcision, der sammen med hans varme og vennesæle væsen var karakteristisk for hans indsats som formand. Til sidst en varm tak til alle bidragyderne, fordi de så beredvilligt og uden vederlag har givet en bredere kreds af historisk interesserede mulighed for at stifte bekendtskab med deres studier i Bornholms historie. En særlig tak til Ministeriet for Kulturelle Anliggender, Bornholms Amtskommune og de mange store og små private virksomheder her på Bornholm, som gennem deres økonomiske støtte har gjort det muligt at udsende det foreliggende bind. Rønne, den 30. december Per Thule Hansen Red. af Bornholmske Samlinger

7

8 Indhold Redaktøren Forord 5 Svend Torben Jensen Turisterhvervet på Bornholm 9 Bente Jensen Da Hotel Helligdommen kom på tyske hænder 29 Kai Hørby og Rikke Agnete Olsen Hammershus i middelalderen 43 Ebbe G. Rasmussen I vor købstad Rønne. Greifswalderne på Bornholm i middelalderen 57 Ebbe G. Rasmussen Bornholmsk historieforskning i udlandet. Studiebesøg i Liibeck april Timan Kofoed Hjemme påbolbyogtyndekulle Niels Elkær-Hansen»Den selvejende«. Erindringer fra årene , hvor en selvejende institution erhvervede og drev Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik 123 P. 0. Gaalaas-Hansen Bornholmske øgenavne 153 H. E. Skaarup Stykløjtnant Festlers død og begravelse i Nexø Bodil Tornehave Den bornholmske familie Rosman 163 Niels Foght Hansen Litteratur om Bornholm Olaf Hansen Bornholms historiske Samfund 185 Love for Bornholms historiske Samfund 188 Forfatternes adresser 189 Indmeldelser 190

9

10 Turisterhvervet på Bornholm Tiden før turistantallet oversteg pr. år Af Svend Torben Jensen Bornholmerne lever nok delvis av turismen -den er ikke langtfra å være øens største erhverv - men i virkeligheden skjemmes de litt ved det, stiller seg nøytralt an og innkasserer gevinsten med lukkete ansikter. E. Chr. R. Bemhardsen: Portrett av en ø. Hvornår Bornholm begyndte at blive et turiststed kan ikke sikkert bestemmes. De første turisters besøg på øen er ikke registreret i protokoller eller lister, men vi kan konstatere, at i over 100 år har der fundet en regelmæssig trafik sted til og fra Bornholm. Det har foranlediget en større mulighed og lyst til en turistrejse til Bornholm. Det må dog her nævnes, at allerede i 1804 skriver Peder Nicolaj Skovgaard i sin bog:»beskrivelse over Bornholm«:»Bornholm har en stor rigdom på de mest rnm;mtiske egne) -.r"tvel heh<1geligt inrltagende og ligesom henrykkende, som og stærkt bjærgrige, voldsomme, skumle o.s.v. Det må derfor tilrådes æstetikere, digtere og digterinder, hvis kvæde evne kuns mat vil stå dem bi i det lave jævne Danmark, at rejse til Bornholm i stedet for til Svejts - også af den grund at rejsepengene derved bliver i kongens land og således kommer Fædrelandet til gode.«for at rejse til Bornholm måtte man i første halvdel af forrige århundrede have pas. Et sådant, der findes på museet i Rønne, lyder: Politidirektøren i den kongelige Residentstad København gør vitterligt, at drengen Christian Munk her af Staden, 14 aar gammel, spinkel størrelse, blå øjne, agter nu at rejse her fra Staden til Søes til Rønne og her tilbage. Min tjenstlige Begjæring er til alle og enhver, som bemeldte C. Munk maatte forekomme, at de ham paa denne rejse uhindret ville lade passere. Her er intet Smitsut. København Politikammer d. 8. august 1846 kl. 4 efterm. De første»turistbrochurer«var vel for Bornholms vedkommende Marie Bojf' sens:»rejse gennem Danmark«, der udkom i 1856, samt Trap's særudgave om Bornholm, der udkom At det ikke har udløst den store turiststrøm, kan man bl.a. erfare i Wilh. Bergsøes erindringer (Studenterleben og Studieliv), hvor han skriver:»bornholm var dengang (1855) et terra incognita, hvor en turist var lige saa sjælden som en tiger.«det var således noget af en begivenhed, da eleverne fra Hindholm Højskole i Sydsjælland, fra Staby i Vestjylland o.fl. steder i sommeren 1863 gæstede Bornholm. Der blev trykket en hel lille rejseberetning, og Bornholms Avis indeholdt en længere velkomsthilsen, der var forfattet af adjunkt Jespersen, og hvoraf nogle linier skal gives her:»de ærede Gjæster, som Dampskibet»Ossian«i disse dage vil bringe til Bornholms Land, ønske vi: Velkommen! ". ". når I atter rejser did, da bring disse kjære Egne en Hilsen fra en Ven og bring med Eder en sådan Beretning om vor Ø, at snart Flere maae følge Eder, dette Trekløvers, Exempel.«Omkring år 1865 begyndte de første ekskursioner til Bornholm. Den årlige Polytekniker-ekskursion, der under en geologisk professors ledelse gik til Bornholms geologisk interessante steder - og disse ekskursioner fortsættes den dag i dag. 9

11 SVEND TORBEN JENSEN For Turister til Born~olm I Daglig Postdampskibsfart. Til Henne afgaar Skib hver Aften Kl. 8 1 /" I Sommersæsonen befordres Passagererne umiddelbart effer Skibets Ankomst videre pr. Vogu til»hammershus«, >Almindingen«og Re. Retur daglig med Vogn til Rønne med Afgang herfra Kl. ro Aften. Tur og Retur (Befordring indbefattet) 14 Kr. for Voksne, Bern det halve. Til Ferien vil et nyt, sterre og elegant Passagerdampskib, der bygges efter alle Nutidens Fordringer, blive sat i Fart. Nærmere ved And.r. Lunds Dampskibs-Ekspedition, St. Annæplads 18. 3* Fra»Bornholm«, Illustrerede Rejsebøger nr At der imidlertid også kom deciderede turister, kan man erfare i Bornholms Avis 1862, der jfr. havnelisten nævner, at en engelsk Lord Fitz William lå med sin lystskonnert»gipsy Queen«i Rønne Havn den 1. juli 1862, og Studenter-Sangforeningen gæstede Bornholm fra den 18. til 23. juni I året 1866 blev»dampskibsselskabet paa Bornholm«(»af 1866«kom først til navnet senere - sandsynligvis da Østbornholmske startede) startet af en del fremsynede bornholmere. På trods af den ringe persontrafik, der var på dette tidspunkt, var der et behov for en regelmæssig rutefart til og fra Bornholm. Postforbindelsen var uregelmæssig -»Mercur«sejlede fast mellem Rønne og København i tiden marts til de- 10 cember. (»Mercur«har i øvrigt det hånende øgenavn»varpelars«.) Den 3/ kom»dampskibsselskabet paa Bornholm«s første skib SIS»Skandia«til Rønne. Nu blev det muligt at sejle 2 ugentlige dobbeltture indtil udgangen af oktober måned. Tiden indtil den 1. verdenskrig var absolut gunstig for turismen på Bornholm. I året 1869 udkom en turistbrochure:»vejleder for Reisende paa Bornholm«på 15 sider. Det var i særdeleshed tyskerne, der kom hertil, hvorfor der ganske naturligt udkom en del tyske rejseførere. Her kan bl.a. nævnes T. Stromers:»Die Insel Bornholm«fra 1877, der bl.a. indeholdt en tysk-danskbornholmsk ordsamling! Den 4/ startede Det Østbornholmske Dampskibsselskab. Der var således skabt endnu en forbindelse til Bornholm. Dette selskab begyndte at besejle Simrishamn i året 1895 og fortsatte indtil Ligeledes udvidede man sejladsen til anløb i Sassnitz, men denne rute indstillede Østbornholmske i 1909, idet Dampfschiffen der Braumlichschen Rhederei in Stettin optog forbindelsen med store passagerbåde -»Odin«,»Hertha«m.fl. Mange af disse store passagerskibe udskibede deres passagerer på reden udfor Allinge, hvorfra den stærkt overbyggede damper»bornholm«transporterede passagererne ind til land. I 1906 gik omsider»66«-selskabet ind på befordringen af tyske turister. Det blev en rute fra Kolberg - Hammerhavnen 2 X ugentlig. Det skal også her nævnes, at»66«selskabet havde en dagvogn, der afgik fra Rønne til Hammershus! time efter skibets ankomst til Rønne. I annoncerne står nævnt:»dagvognsbilletter - der kun faas i Ekspeditionen i København og ombord i skibene - berettiger til fri kørsel pr. Jernbane: Rønne-Almindingen eller omvendt og til returnering enten fra Hammeren eller Gudhjem til Rønne.«- At Østbornholmske også havde en i dag ukendt form for service kan nævnes, at dette selskab landsatte passagerer ved Helligdomsklipperne!

12 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM Der udkom på trods af tyskernes overtal i turiststrømmen alligevel en del turistbrochurer etc. på dansk i årene før 1. verdenskrig. Her bør man i særdeleshed nævne: P. Haubergs»Bornholm i billeder og tekst«1879, J.A. Jørgensens»Bornholm, ill. Vejleder«i 1866 samt T. Smits»Bornholm, Skitse for turister 1898«, der også blev benyttet i Den danske Turistforenings Aarsskrift 1898.»Østersøbadet«s stiftelse kunne synes at være en lille ting, men blev faktisk begyndelsen til noget stort. Forholdet var nemlig det, at Dampskibsselskabet Braunlich i Stettin i marts 1894 forpligtede sig til i de tre kommende sommermåneder at opretholde en turistrute mellem Swinemiinde og Nordbornholm. Til gengæld skulle det nystartede interessentskab ved» Aasandsbugten«i Sandvig lade opføre et badeetablissement. Den første bestyrelse for»østersøbadet«bestod bl.a. af avlsbruger Emil Bohn (en tid indehaver af Hotel Central i Allinge), mægler Harry Larsen, borgmester Johan C. Koefoed, alle fra Allinge, og en repræsentant for det tyske rederi. Formanden var Emil Bohn - aktierne lød på 25 kr. På det konstituerede møde var der repræsenteret l 20 aktier. Foruden at varetage driften af badehusene i Sandvig vedtoges det at udsende turistbrochurer i eksemplarer. I denne forbindelse må det nævnes, at kæmner, dampskibsekspeditør, borgmester, cand. theol. H. Mortensen, Allinge, der interesserede sig levende for turistsagen, gjorde en stor indsats for at skaffe Nordbornholm turister. Da han mestrede flere sprog, var han naturligvis den, der tog sig af udenlandske journalisters besøg. Efter»Østersøbadet«s start blev også Sandkås et populært turiststed for tyskerne. Sandkås fik navnet»nassauerbugten«, fordi det her var gratis at bade - i forhold til Østersøbadet. Førnævnte Johan C. Koefoed ejede et skib, der sejlede fra Allinge til Sandkås. Skibets navn var»turisten«. - At disse tyskere ikke var særlig populære i jj lllltlltttell + ~land]' 5 [1otel. 13el'enbt for fin fmul'l'e 13eliggenl)eb i en af Danmarl's fl'ønnefte <Egne, c. 2 O O ;fob oner!)avet, omgivet af en ftor, elegant, fl'yggefulb Parf.!jenrivenbe llbfigt over!)avet til ben fvenffe l{yft og til be nær t}ote!let liggenbe l)erlige Ruiner af tjammersl)us Slot. Rigt afvel'slenbe Ubflugtsfteber. Sunb, ftyrfenbe fuft, Stranbbabe og varme 13abe. 60 elegant monterebe Dærelfer. ;førfte 1Hasfes 'Høl'fen og Dine. Unbefales ærebe Rejfenbe og cr:urifter. l<erbøbigft,j. 17. l3latilf Thorv. Smit: Bornholm. Skitse for Turister. Sandkås, kan læses i Timme Rosenkrantz bog:»der er meget løgn til«- hvori han skriver:»de gik rundt og lignede det, de var - og så ikke engang ud til at være kede af det!«som det fremgik af førnævnte, var turisternes yndlingssted Nordbornholm. I et telegram til»dagbladet«i København 1898 hedder det»at turistbesøget paa Bornholm har i aar været upaaklageligt trods det mindre gode vejr. Den langt overvejende del af turisterne var tyske, navnlig Hammeren og Rø er deres yndlingssteder. Her har hotellerne næsten stadig været overfyldte, ja endogsaa saa langt fra Hammershus som Allinge har der været optaget paa hotellerne. Ogsaa i kystbyerne Gudhjem, Svaneke og Nexø har der i aar været en del fremmede og flere pensionater har gjort gode for- 11

13 SVEND TORBEN JENSEN retninger, men her er det mest landets egne børn, der holder til. I modsætning til tidligere tid, da Bornholm kun meget sjældent havde forbindelse med omverdenen, er der nu gennemsnitlig 20 gange om ugen regelmæssig forbindelse med Sverige, Danmark og Tyskland.«De Bornholmske Jernbaner blev startet år 1900, hvor man åbnede Rønne-Nexø banen og i 1901 til Almindingen. Som naturligt var, savnede man en linje mellem Rønne og Nordlandet. Man gik igang med at tegne andele til anlæg af banen, men det gik trægt. Derfor henvendte udvalget sig til»dampskibsselskabet på Bornholm af 1866«, der tegnede en andel påkr , med den klausul, at der blev lagt stationer i Rø og i Sandvig, hvor den store turiststrøm gik hen. Den 5/ blev så banen indviet til glæde for såvel bornholmere som turister. I disse år før 1. verdenskrig kom der rigtig gang i hotelhyggeriet. Det v<ir især i A 1- lingc og Sandvig, der var tempo på-i 1892 blev dog Jomfrubjerget i Almindingen bygget, og 1911 kom kurhotel Stammershalde. Det var Rolf Miiller, der var bygherre. Samme herre var en aktiv mand i den bornholmske turisme. H:rn uclg<iv turistbrochurer, var rejsefører og endog skibsreder med skibet»kong Kristian«, der besejlede Simrishamn. Det var således muligt på denne tid, såvel som nu, at tage turen fra fastlandet via Sverige til Bornholm. Dengang hed forbindelsen» Bornholms-Expressen«. Meget pudsigt hed det kontor i Sandvig, der solgte billetter til denne linie:»bornholms Turistbureau«- dette navn kan p.t. ingen smykke sig med. Der var mange planer fremme i disse år om at gøre en større indsats for at få danske turister til øen. Naturligvis var der glæde i mange erhverv over den stadig stigende strøm af tyske turister, men der herskede også en del frygt for, at tyskerne helt skulle dominere. I marts måned 1914 indrykkedes derfor en annonce i Bornholms Tidende, der havde følgende ordlyd:»at Bornholm ejer endog særlige Betingelser som Turistland, er en Kendsgerning, hvorom den stadig voksende Turiststrøm noksom bærer Vidne. Der er ogsaa gennem de senere Aar gjort overordentlig meget for at henlede det rejsende Publikums Opmærksomhed paa Bornholm og dens Fortrin som Turistland. Men det forekommer os undertegnede, at der endnu er betydelige Mangler, som bør afhjælpes, hvilket vi tror at kunne bidrage til ved at oprette en Turistforening for Bornholm. Gennem denne Forening håber vi at kunne koncentrere Arbejdet for, at vor Ø's Muligheder som Turistland udnyttes i højere Grad end hidtil bl.a. ved: 1) Oprettelse af et fagmæssigt ledet Turistbureau, der besvarer saavel mundtlige som skriftlige Forespørgsler. 2) Udgivelse af en praktisk Turistfører og 3) passende Reklame i Pressen, særlig den danske. Medens der nemlig er gjort og fremdeles gøres et betydningsfuldt Arbejde for at drage tyske Turister til Øen, har man hidtil i høj Grad forsømt at reklamere for Bornholm blandt vore Landsmænd, og i det øvrige Skandinavien er der gjort endnu mindre. Det er vort Formål, at den samme Interesse, som er vakt i Tyskland for Bornholm må fremkomme i de skandinaviske Lande, ganske særlig vort eget Land. Dette vil ikke alene i national Henseende være tilfredsstillende, men det vil ogsaa have stor økonomisk Betydning for de mange, hvis Interesser enten direkte elle indirekte berøres af Turistlivet. Gennemførelsen af vor Plan kræver imidlertid pekuniære Midler, men det er vort Haab, at der, dels blandt dem, som gennem Forretningslivet er interesserede i denne Sag, dels blandt dem, der i al Almindelighed føler Interesse for Turistlivet, specielt det bornholmske, maa finde fornøden Lyst til at yde Sagen Støtte. Det aarlige Kontingent tænkes sat til 2 Kr. aarlig for enkelt Person og 5 Kr. aarlig for Institutioner. 12

14 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM P. Hauberg. Bornholm. Illustreret af forfatteren. 13

15 SVEND TORBEN JENSEN Et Møde til Drøftelse af Sagen vil blive afholdt paa Dams Hotel Søndag den 8. Marts kl. 3 1 /z. Alle interesserede indbydes. Knud Valløe, Amtmand. B. Lyngberg, Etatsraad. M.C. Koefoed, Rektor. HD. Fabricius, Herredsfoged. H.St. Holbeck, Overlærer. K.H. Kofoed, Adjunkt, M.F.«I april måned 1914 stiftedes Bornholms Turistforening. Ved den konstituerende generalforsamling på Dams Hotel i Rønne bød amtmand Valløe velkommen og opfordrede til valg af dirigent. Amtmanden valgtes og forelagde udkast til love. Han oplyste, at der var dannet lokalforeninger i Hasle, Gudhjem, Svaneke, Nexø og Aakirkeby, foruden at»østersøbadet Bornholm«varetog turistsagens interesser i Allinge-Sandvig. Da der endnu ingen lokalforeningfandtes i Rønne, var man ved forhandling blevet enige om foreløbig at lade Bornholms Turistforening omfatte både de lokalforeninger, som ville indmelde sig, og enkeltmedlemmer. Formålet var at tilvejebringe en ordning, som hele Bornholm kunne være tilfreds med. Det var hensigten i samarbejde med»østersøbadet«at udgive en dansk og en tysk turistfører med ligeligt hensyn til alle lokaliteter, der egnede sig for turistbesøg. Til repræsentantskabet valgtes for Rønne: amtmand V alløe, fabrikant Hjorth og etatsråd Lyngberg. Suppleanter: direktør Th. Lund og hotelejer Ancher. Hasle: fabrikant Anker, suppleant hotelejer Jørgensen. Allinge-Sandvig: hotelejer Alexandersen og kæmner Mortensen, suppleant hotelejer Bidstrup og fru Colberg Christensen. Gudhjem: hotelejer Koch, suppl. blikkenslagerm. Frid. Christensen. Nexø: journalist K.A. Petersen, suppl. malermester Glistrup. Aakirkeby: fabrikant Jensen, suppl. dyrlæge Nissen Petersen. For landet: hotelejer Colberg, Finnedalen. Suppl. hotelejer Rolf Miiller, Stammershalde. Til bestyrelsen valgtes: amtmand Valløe (formand), fabrikant Hans Hjorth (næstformand), direktør M. Sonne, Nexø, (kasserer), hotelejer Colberg, Finnedalen, og toldkontrollør Bruun. Til revisorer: herredsfoged Fabricius og grosserer Erthmann. Nu var turistforeninger på dette tidspunkt noget af en sjældenhed. De fandtes kun spredt i Danmark, og man havde ingen større tillid til disse foreninger. Støtte fra stat og kommune fik man ikke - hverken moralsk eller økonomisk, og kun få havde øjne for, at her havde man et organ af virkelig værdi til fremme af rejselivet - og dermed såvel trafik som omsætning. Midler til reklame o.s.v. måtte de direkte interesserede selv fremskaffe. Det blev sammenslutningen af hotelværterne samt dampskibsselskaberne, der måtte betale den største sum for den første turistmæssige fællesreklame i dansk presse. Det var turistforeningens plan at udgive en større tmi~th;lnrlhog, <>om ov~rl;:p,r~r Holbeck havde lovet at skrive, men planen hlev udsat til bedre tider. Men for dog at gøre noget, udsendte man et mindre reklamehefte i exempl. og lod ligeledes udsende en hotelfortegnelse for Bornholm. Og endelig udsendte man til samtlige danske dagblade en af overlærer Holbeck affattet artikel om Bornholm som turistland. I 1915 var et antal svenske journalister inviteret herover på udflugt - arrangementet var tilrettelagt af»østersøbadet Bornholm«. Årene var naturligvis en»død«tid, der ikke rigtig tæller med i turismens historie. Tyskerne forlod i hast øen i august 1914, og denne årrække blev vanskelig for øens turisme. Det kan her nævnes, at af de seks hoteller, der var i Allinge før 1. verdenskrig, var der kun 3, der stod denne krisetid igennem. Bornholms Turistforening fik således en lidt trist startperiode. I lighed med Gudhjem, der allerede havde turistforening i 1907, startede nu lignende foreninger i alle øens byer. 14

16 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM Mange havde ventet den store turiststrøm efter fredsslutningen. At det tog et par år må søges i to forskellige grunde. Valutaen var lav sydpå - det trak feriegæster til udlandet - til de steder, hvor krigen havde hærget! Imidlertid gjorde den stadig øgede reklame, at et stigende antal turister kom til øen igen. Penge til reklame fremskaffedes gennem samarbejde mellem Bornholms Turistforening, hoteller og trafikselskaberne, hvor særlig direktør Th. Lund,»66«-selskabet viste sin store forståelse. Bidrog bl.a. i 1919 med et økonomisk tilskud på 200 kr. Til sammenligning kan nævnes, at det samlede tilskud fra de bornholmske institutioner var 225 kr. Medvirkende til stigningen af turistantallet blev også genåbningen af Ystad-ruten i 1920, samt at AIS Dampskibsselskabet»Østersøen«startede med hotelejer H. Colberg som reder. Der var således igen skabt gode trafikforbindelser til såvel det øvrige Danmark som Sverige. Endvidere skal det som et kuriosum nævnes, at der i blev indspillet en film på Bornholm med bl.a. Arne Weel. Bornholms Tidende skriver den 15/ at»bornholm nu vil gå landet, ja den ganske verden rundt på det levende lærred.«samme år var der udsendt artikler til alle landets aviser samt en del svenske, og der var reklameret i Bennetfs Rejsehåndbog. Redaktør Biilow i Lund havde efter anmodning fået tilsendt nogle billeder fra Turistforeningen. Disse billeder ville han benytte som led i en populær videnskabelig foredragsrække. Hotellerne blev efter 1. verdenskrig betydeligt forhednxle, og m;:mgr> pr>miomiter dukkede op. Disse pensionaters opdukken skyldtes foruden den udvidede turiststrøm, at turistlivet fra 1918 blev stærkt demokratiseret.at ikke alt har været lutter idyl på de bornholmske sommerhoteller, kan man dog erfare i Bornholms Socialdemokrat den 12/8 1918, hvor en leder kritiserer den behandling, der gives vore danske turister - at nogle hotelværter er lidt for»smarte«, mindre kløgtige og uforskammede! I årene efter 1. verdenskrig blev man på Bornholm nervøs for, at tyskerne igen skulle opkøbe jord, hoteller etc. I 1906 startede»foreningen Bornholm«med det formål at værne øens naturskønheder etc. - og forebygge, at disse kom i udlændinges eje. Allerede de første år af foreningens virksomhed lykkedes det at få lagt servitut på forskellige ejendomme og pensionater. At det lykke- 15

17 SVEND TORBEN JENSEN Brochure for Pension»Skovbo«. des, må vel for en del tilskrives Bornholms Turistforenings formand, amtmand Va lløe, der var sjælen i det nye hotelaktieselskab. En servitut kom i øvrigt til at koste selskabet en del penge, idet hotel Blanch blev solgt i 1920 med et tab på kr. Vandrehjem var der ikke rigtig dukket op endnu i Danmark. Rektor Hartvig Møller indrettede sin ejendom»fjældstauan«i Paradisbakkerne som Bornholms og Danmarks første officielle vandrehjem. Der var i løbet af året 1918 diskuteret meget i Bornholms Turistforening om oprettelse af et turistbureau. Man havde modtaget et tilbud fra hotelejer Colberg om at installere det i Nordlandets Automobilkontor i Krystalgade. Hotelejer Lyngby 16 henstillede dog til bestyrelsen at sætte sig i forbindelse med ejeren af kiosken på havnen. Muligt kunne der træffes et arrangement om en tilbygning. Således kom turistforeningens bureau i 1920 ned på havnen. En absolut bedre placering. Selve reklamen udadtil var temmelig begrænset. I 1919 var der i B.T.-centralen en barnholmsudstilling. Bornholms Turistforenings udgifter til reklame var i 1920 på 530kr.I1921 havde Bornholms Turistforening,»66«-selskabet og Bornholms Turistbureau i forening indbudt turistfolk fra Sverige. Der mødte 11 mænd og 3 kvinder. Bornholms Turistbureau ved Rolf Muller og»66«-selskabet udgav dog en del brochurer. I 1921 udkom en brochure i

18 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM exemplarer ( danske svenske). I samme format udkom brochuren i dog kun i exemplarer (7.500 danske svenske og på engelsk og tysk). Som udgiver står nu Bornholms Turistforening,»66«-selskabet, Malmo-Y stad Jarnvag, Østbornholmske, Østersøbadet, hotelejerne og Rolf Miiller. Grunden til at brochuren igen kom på tysk sprog kan måske føres hen til, at Stettiner Dampschiffs-Ges. igen begyndte at besejle Bornholm med Sassnitz som udgangshavn. Sis»Odin«kom hver søndag til øen. Rent søfartsmæssigt kunne Bornholm endvidere byde på sejlture med ml s»thor«og motorbåden»stanley«, der sejlede Sandvig-Al linge-stammershalde-helligdommen Gudhjem og retur blev det store radium-år! Det var naturligvis en sensation, der utvivlsomt har bevirket, at der denne sommer kom endnu flere turister - på trods af dårligt vejr i højsæsonen. Hvor stor helbredende virkning dette radiumvand har, kan - og er - naturligvis blevet diskuteret voldsomt. Men et Set. Thomas Helsekilde. Kraftigste Kilde paa B9rnholm. Luften omkring Kilden er radioaktiv. Jorden er radiumindholdig. Stedet er lægeanbefalet som sundt og nervestyrkende Fra brochure for Pension»Skovbo((. De bornholmske Jernbaner. BILLETPRISER mellem Rønne H og Enk. Dob, Enk. Dob. Honne i\' Chri1stianshøj Høru11e Aia.løse 23'; 310!lobbedale Øste1"1narie Kj01!e1 ~an rrl Øs terla.rs 295 :mo ~ylars 9S 12G St.awhøl :320 42;) Lobbæk Gudhjem 34f> 460 Smørenge 11G 150 BlyJool>lH' r,o 70 T\ Hlin:ggaanl Nyke1.. 7i> 100 Aakirkeby Mæby fl Ugleenge Klemensker 12:1 16fJ Lia.n:gemy1 c 185 2~) Splitsgaa1 d. 14G 190 Pedersker Hø 18'1 245 Pilemølle Humledal Bod.ilsker Tejn Ba,lke.. 2i5 330 Sandka1as Hundisernyre Alling 'i Nexø Sandv:ig Skorrebro Svaneke (via Nexø) \! mind.ingen Svanek.e (v:ia Øm.) no Fra»Vejleder i Rønne og omegn«. kan vi dog konstatere. I turistbrochurer fra 1968 er dette radiumvand nævnt som havende en absolut gunstig virkning! Amtmand Ove C.H.C. Koefoed blev Bornholms Turistforenings formand i den sidste del af tyverne. Hans arbejdsindsats for den bornholmske turisme var betydelig. Der kom stadig flere og flere turister til øen, og reklame blev også produceret. I 1925 blev udsendt en brochure i eksemplarer. Lysbilleder var dengang et meget benyttet reklamemiddel, og der blev anskaffet en farverig serie - enhver god lejlighed blev benyttet til at få disse forevist. Rønne Turistforening ville i 1924 danne et AIS, der skulle bygge en strandbadeanstalt ved Hvide Odde. Aktierne lød på 50 kr., men der blev kun tegnet for kr., og der skulle bruges kr. Amtmand Ove Koefoed skrev derfor en opfordring til Rønnes borgere:»skal vi ikke vedtage, at mindst kr. tegnes i morgen, ikke først på lørdag? Så kan vi vist nu til sommer have badeanstalten på Hvide Odde. Ellers må vi foreløbig skyde en hvid pind efter den - og det var dog os, der skulle gå i vandet, ikke badeanstalten!«først den 1/ kunne badeanstalten åbne blev der gjort en god indsats for at få flere svenskere hertil. Der blev således arrangeret en dagsture fra Ystad. Disse tu- 17

19 SVEND TORBEN JENSEN rrønne Strandbadeanstahll.,_,,_,,_,,_,,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,. u L I i Beliggende ved Sandflugtsskoven,! J ca. 20 Minntt. Gang fra St. Torv. ~ i Bornholms mest ideel1e Badestrand. i i~: ~:~::~:~:~~~-J Sæson 1. Juni ugust. 30 Separat~Omklædningsrum. Øame~ og El:lerreafdeling. ;e-.!l~c-s~~b-ll(!-:>~~~~~~~ ~ i elpriser: ~ i Sæsonkort, Voksne.... Kr. 8,00 ~ J ~g B1\"letter, ~~~c.n,e. : : : : : : : i;~ i o 10 " Voksne...,. " 2,25 ~ 10 " Børn " 1,35 ~ i Enkelte Billetter, Voksne.. " 0,25 ~ ~~~~~~::~~~~~~~I 0 ~ Børn " 4,00 Udlejning af Badedragter, Badekaaber og Haandklæder. Badeanstalten aaben fra Kl. 7 Morgen. I :Badeanstalten findes <Kiosk, hvorfra forhandles '.Frugt, l'hocoiade, Sodavand, l'i'gnrer, Cigaretter etc. Telf Fra» Vejleder i Rønne og omegn«. Oplag eksemplarer. rister opholdt sig på Bornholm i 8 timer. Der var ofte 200 personer med på disse ture. Det var Rolf Miiller, der af» 1866«lejede»Ørnen«til disse ture. H.P. Jacobsen var rejseleder på rundturene på øen. Det var især i pinsen, disse ture var populære, men også i eftersæsonen var der godt besøgt. Igen i 1926 var der arrangeret pinseture. Nu kom også en del tyskere - og»berlingske Tidende«samt»Sydsvenska Dagbladet«havde i forening en pinsetur herover. At disse pinseture i 1926 til dels hlev en fi- I asko for Bornholms turisme skyldtes manglende organisation, samt det helt overvældende antal deltagere. I Turistforeningen for Danmark's årbog 1926 skrev amtmand Ove Koefoed en lovprisning af øen. Denne bog på over 200 sider var en udmærket reklame for Bornholm. Samme årstal udkom på tysk et oplag af Griebens Reisefiihrer:»Die Insel Bornholm«. Den 19/ åbnede Bornholms Turistforenings tilbygning til Jernbanekiosken. Omsider havde man fået et bureau var et godt år for turismen. Det samlede turistantal ansloges til ca Det ene tusinde tegnede Venstres Ungdom sig for. Der var arrangeret landsstævne på Bornholm. For»66«var sæsonen måske lidt dårligere end 1925, men de store tyske turistdampere»helgoland«,»deutschland«,»berlin«,»svinemiinde«,»hertha«m.fl. befordrede en meget stor del af turiststrømmen hertil.»66«fik også sin del af de tyske turister med»ørnen«fra Sassnitz, men ikke i samme målestok. En af turismens foregangsmænd på Bornholm - Rolf Muller - der, som tidligere nævnt, ejede Hotel Stammershalde og Blanchs Hotel, gik i 1926 konkurs. Blanchs Hotel blev købt af hotelejer Koch, der foruden ejede hotel Helligdommen og hotel Salene blev et mærkeår i Bornholms turisme, idet den første faste skolerejserute med overnatning oprettedes. Det første år var der 5 hold på tilsammen ca. 100 elever. Før 2. verdenskrig blev disse ture gennemført af ca. 25 rejsehold pr. år - i alt ca unge i alderen år. Herbergsringen blev først startet i Allerede de første år startede P. Møller, Gudhjem, og købmand J.P. Hammer, Gudhjem, vandrehjem. Af særlig interesse for turismen blev der i 1927 fremvist Bornholms-filmen for et stort publikum. Bl.a. havde Turistforeningen for Danmark indbudt sine medlemmer til en aften i Industriforeningens lokaler i København, hvor filmen blev vist og reklamer for Bornholm blev uddelt til deltager- 18

20 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM ne. Turistbrochure-antallet var i 1927 kommet op på et så stort tal som Bornholms Turistforening havde endvidere gjort forsøg på ad husflidsvejen at få fremstillet turisterindringer af særlig bornholmsk præg - dog uden resultat. At man også tænkte på det engelsktalende publikum viste sig i 1928, da Bornholms Turistforening udgav brochuren»t.he Danish Island of Bornholm«med tekst af Ove Koefoed - oversat af en af øens trofaste sommergæster C. Campbell Mc Callum.»Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866«havde 1928 fremstillet en plakat, der bl.a. blev placeret på alle plakatsøjler og stoppesteder i hovedstaden. Pinsen 1928 slog alle hidtil satte rekorder i turistbesøg fra Tyskland. Antallet anslås til omkring Den 23/ åbnede ruten Allinge Simrishamn. Ruten var før 1. verdenskrig blevet besejlet af»østbornholmske«, og der havde været planer fremme nogle gange om igen at få en turistrute fra Simrishamn. Det var turistinteresserede kredse på Nordlandet, der dannede et aktieselskab. I bestyrelsen var bl.a. overretssagfører Jacob Jensen, Rønne, og købmand E.M. Bech, Allinge. Der blev indkøbt en damper, der blev døbt»hammershus«. Turistantallet i 1929 blev opgjort til ca danske, tyske og svenskere. Bruttoomsætningen for ovennævnte antal blev anslået til ca. 3. mill. kroner. Året 1930 var turiststrømmen endnu bedre end tidligere. Forsæsonen var ualmindelig god. Især tyskerne kom i stort antal. Den 1/6 kom sis»rugart«fra Stettin med 300 handelsskoleelever og igen den 2216 med 800 elever. At der igen kom tyskere til øen i dette stor antal, kan man for en stor del takke rejseleder H.P. Jacobsens arbejde i Tyskland for. Gennem hele sit liv var han aktiv for Bornholms turisme. Dog var der i slutningen af sæsonen 1930 ved at komme skår i glæden. Det var kommunelæge Sylvest, der under et ferieophold på øen havde iagttaget en ny sygdom, som han SaDnitz-Bornholm. A. Elntlglge Au flugaf hrten hin und zurdckan den Sonnbgen & Jull Auguat mh Doppel chr. Schnelldampf. "Odlno. ab Stettln } Dpf Odin" an Å 300 I 1. DaonpferanschlUsse Stettin-Swlneminde--Herinpdorf-Zlnnowitz--GOhren-Sellin- ~ ~ Binz-Salln1tz und umgekehrt. :ii. Sb. 11 r 00 Mo...:!!; Sb. 7il an SaISnitz " ab 600 Mo. a~ (Kabinenbeatellung in Stettin, filr I ~~ I Riicklahrt aucb in Sandvig.) :er: 1017~ j 2. BahnanschlØsse I ID 1-U I ;. j Sb. ab Berlin Bt. B.... an 931 Mo. So.. 1ll an Sa8nitz (ob. Stat.)... " > Mo ]~~." ~~ ~ 5" ab &h-."-w sdnlt~i!h~f~~nn~a~en.'. an j ~C!:l.O Hil 51' an Blnz-Briicke..... ab 111" - ". = 5il ab Bloz-Brilcke.... an 11".g" ~ 6' an Sellin-Brilcke.. ab loj.11. =- 6" ab Sellln-Brilcke.... an 1()111 ". uao. an Bornbotm ab 500 Hammerhafen oder d Sa~dvig B. RegelmABlge Ye blndung des danlache~ PoattlampfePS 110ePnen 11 jede Montllg uød Donne... tag vom 29. Juni bla 3t. August. I I S:::~:~:O ~~n. ~ ~. 4" ab ".0 an I 1 I 30 Sil an Q.6nne-Hafen ab Anøchl.-1 1 ~~ t =~ ~~':!\~l!~~~.n : " " '} an I IAnschl Zug 10il an Sandvig... ::::: ::::: Bahn!~ " ~!~ Zug.. F. ø.oe"en; D mpfachlffa.eeaellaoh ffvon 1888 In R6nne-80P11hol111. FahrpreiøeRtigen-Bornholm: einfaehe Fahrt Rm. 12.-, Sonntagø hin u. zuril:ek Rm. Hi. PaB- und ZøllvørschrlHen. Oeutachl nd. Beim Auøgang iøt ertorderlich: 1. lnlandlache P B mit Llcht 0 ~!~dbet~ 8.~:!'!!f:!c:~s~::f 1i:! 1a~:::. t~bttil~wi~~ 8 etl~~d:;iic~.rtøk. 0 :!fi3:t~~~:: des "nilinj'..-1n... elchn11ng In elne PaaaagløPllata. 3. Håmtliche Passagiere mfi.ssen am aelben Tage n oh Deutachland zu Gckkehren, sofern øie nicbt mit danlach vlalerlem voilen AuslandspaB versehen øind. An Bord deø Dampfers,,Odin" befinden øich Beamte, welche wahrend dep Fahrl elle Revision der Auøweiee, dee Oepåckø U\d der Ein- und Auelubr vornehmen. - DAn m k. Die vorerwilbnten Pereonalauswei11e mit Lichtbild werden beim Landen in Bornholm von der dii.niecben Beh<lrde kontrolliert, und verbleiben im Beeitz der Reieenden. Vorau88et1ung Jat Wiederanbordyehen unter Konlrolle iturr.h rlie Puøagierliste Fra»Nach Bornholm«. Druck von M Bauchwitz, Stettin. foresloe; at e;ive navnet:»den hornholmske syge«. Det skabte naturligvis røre i turistlivet. Bornholms Avis skriver den 20/8 1930:»»Den hornholmske Syge«, der altså slet ikke existerer, skræmmer folk bort fra øen. Og da rygtet nu også er nået udenfor landets grænser, betyder det et vist afbræk ituristbesøget f.eks. fra Tyskland. Til s/s»rugert«s tur til Bornholm i går var der således, erfarer vi, oprindelig indtegnet 800 rejsende, men der kom kun et par hundrede. De andre var blevet hjemme af frygt for»den bornholmske syge«, som de havde læst om i bladene. Og de, der var her, snakkede adskilligt om denne syge, der»hærgede«det smukke Bornholm. Nogen god turistreklame for vor øer det ikke, dr. Sylvest har fundet på med sit mærkelige navneforslag.«19

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra.

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra. FORSLAG TIL EMNER I forbindelse med en lejrskole på Bornholm har jeg altid delt klassen ind i små grupper (gerne to og to), hvor hver gruppe havde til opgave at sætte sig ind i et delemne inden turen.

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Kirkebøger. Der er nu mulighed for at studere kirkebøger fra Bornholm i Byforeningen.

Kirkebøger. Der er nu mulighed for at studere kirkebøger fra Bornholm i Byforeningen. Program for perioden jan. 2007 aug. 2007. Tirsdag den 6. februar. Besøg på det lokalhistoriske arkiv i Hasle. Kørsel fra Kærnehuset kl. 19.00 Tirsdag den 6. marts kl. 19.00. Foredrag om Blanchs Hotel.

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Hvem er Bernadottegårdens Venner? Hvad vil Bernadottegårdens Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Venner! BERNADOTTEGÅRDEN Bernadottegården i Roskilde er et

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Bestil på www.jernbaneklub.dk

Bestil på www.jernbaneklub.dk Færgerne mellem Kalundborg og Samsø (Århus) Forfatter: Preben Jensen Format A4 i stift bind med 246 sider med mange billeder i sort/hvid og farver og mange illustrationer Forlaget: Nautilus (juni 2015)

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm

Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm I bogen Jagt på Bornholm gennem tiderne fra 1992 skrev Helmer Hansen, at det var jægerne, der indførte tjuren på Bornholm, men desværre var det vel også jægerne,

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Sejlplan for BornholmerFærgen

Sejlplan for BornholmerFærgen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 199 Offentligt Bodilsker, den 29. januar 2012 Til transportminister Henrik Dam Kristensen og samtlige medlemmer af Folketingets Transportudvalg Fremsendes via

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn Vedtægter for Rødvig Fiskerihavn 1. Havnen ejes af Fiskeriforeningen for Rødvig og Omegn, og forvaltes i overensstemmelse med det af ministeriet for offentlige arbejdet under 17. juni 1950 udfærdigede

Læs mere

1. Trafikken før 1953

1. Trafikken før 1953 1. Trafikken før 1953 Rutebiler fra I/S Møens Omnibusser i Damsholte omkring 1925. (Postkort) Fra Møn til omverdenen Fra gammel tid kom man til og fra Møn med postforbindelser, der havde diligencelignende

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hareskovbys første børnehave 50 år

Hareskovbys første børnehave 50 år 1 Hareskovbys første børnehave 50 år Et tilbageblik i 1986 Børnehaven var et pionerarbejde igangsat af det unge ægtepar, Svend og Ingeborg Lund, der i 1931 kom til Hareskovby som tilflyttere, de første

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 10. marts 2015 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. Dato Sted Turleder Telefon 04.01. Granpavillonen, Fyrvejen 5 Poul Hansen

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere