Vækst og velfærd. Det 62. danske byplanmøde oktober 2012 i Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og velfærd. Det 62. danske byplanmøde 4.-5. oktober 2012 i Svendborg"

Transkript

1 17 Vækst og velfærd oktober 2012 i Svendborg

2 2 Hvordan kan vi sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale temaer i samfundsog plandebatten. Men der er langtfra enighed om, hvilken slags vækst vi taler om, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spil, og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling? Det gode liv som vækstskaber er titlen på Region Syddanmarks forslag til den nye regionale udviklingsplan. Planen er bl.a. inspireret af OECDs nye Better Life Index, 11 kriterier for måling af vækst og velfærd, der anses for mere brugbare end den traditionelle måling af BNP. Inspiration er også hentet i Cittaslow bevægelsen, et internationalt netværk af mindre og mellemstore byer og kommuner i 25 lande. Som svar på globaliseringens udfordringer har de valgt at planlægge og udvikle sig efter hovedprincipper om lokalt særpræg, kvalitet i liv og omgivelser, bæredygtighed og oplevelser. Med Cittaslow som politisk vedtaget udviklings-koncept er Svendborg som den eneste danske kommune optaget i netværket i I projektet Rammer om det gode liv planlægning med udsyn og omtanke udfordrer kommunen plansystemet. Dels ved at rette fokus på livet og omgivelserne, frem for på planjura og regulerende bestemmelser. Dels ved at undersøge kommunens aktive rolle som udadvendt dagsordensætter, initiativtager og samarbejdspart som supplement til den traditionelle regulerende og administrerende rolle. Det gode liv kan næppe planlægges. Men planlægningen kan og skal være med til at skabe rammerne. Kommunernes planstrategier er et godt afsæt for overvejelser om, hvad der kan håndteres i den fysiske planlægning, og hvor andre fagdiscipliners lovområder og redskaber er nødvendige. Med gode muligheder for også at opnå synergi-gevinster. Ikke mindst i en krisetid er der behov for nytænkning. Innovation er det nye mantra. Meget forenklet handler det måske mest om en omstilling med fokus på kvalitet frem for kvantitet i vækst og velfærd. Vil vi på samme tid kunne både spare og vækste, må der sættes nye mål og udvikles nye måder at gøre tingene på. For de samme penge eller færre. Mange forskellige værdier og interesser er i spil. Bevægelsen fra land til by har både globalt og lokalt skærpet konkurrencen om vækst og kampen for overlevelse og identitet. Mellem regioner, byer og landdistrikter, og mellem den opsplittede bys forskellige kvarterer og befolkningsgrupper med vidt forskellige levevilkår og værdier. Det udfordrer sammenhængskraften og skærper kravene til politikeres og planlæggeres prioriteringer i planprocessen. Krise eller ej en god og robust planlægning må forholde sig aktivt til både udvikling og afvikling. Vi ser frem til en inspirerende debat på Det 62. danske Byplanmøde. Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratorium

3 3 Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 4. oktober Mødet åbnes i Svendborg Idrætscenter. Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Hvorfor Cittaslow i Svendborg? Borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune Kampen om vækst Hvad afgør konkurrencen om vækst, og hvilke udfordringer rummer det for planlægningen af byernes udvikling globalt og i Danmark? Eksempler på byers og landområders indbyrdes relationer, og betydningen af centrale begreber som ranking og branding, oplande og markeder, mobilitet og kommunikation. Professor Ove Kaj Pedersen, CBS, Department of Business and Politics Fredag den 5. oktober Byplanmødet genoptages i Svendborg Idrætscenter Hvorfor flytte til Fyn? Om mennesker og livsformer, by og land i det fynske.. Livsstilsanalytiker Jørn Duus Hansen Udflugter (se side 8) afgår fra Svendborg Idræts center Fælles afslutning i Borgerforeningen-Kulturhus Svendborg (se dog udflugterne nr. 9, 10, 11, 12 og 14) Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Pause Velfærd som vækstskaber Hvordan måler vi vækst og velfærd? OECDs Better Life Index (BLI) anses som et nødvendigt supplement til BNP, men hvordan kan indikatorer for det gode liv bruges i dansk planlægning? Hvordan sikres på en gang mangfoldighed og sammenhængskraft i en opsplittet befolkning og by? Er større lighed et mål i sig selv, og kan man tale om et basalt velfærdsbegreb? Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet Fra Boomtown til Brovst Billeder og tanker om byer og steder mellem udvikling og afvikling. Lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus Pause transport til frokost- og delmødesteder Delmøder (se side 4) Herefter transport til og fra hoteller Aftenarrangement i Svendborg Idrætscenter Byplanprisen 2012, middag, underholdning, dans.

4 4 Delmøder Torsdag den 4. oktober kl Frokost og delmøder afholdes forskellige steder i Svendborg by samt på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Af hensyn til lokalestørrelser og bustransport er der loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det er kun muligt at deltage i et af de anførte delmøder. Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder. På delmøderne A-I er der afsat god tid til spørgsmål og debat. Faaborg bymidte A Regionalt lederskab? B At komme på landkortet og blive der Fyn sakker bagud i kampen om væksten med de øvrige storbyregioner København og Århus. Men øen er begyndt at samle sig. Fynsprojektet vil afdække hvordan en fælles udviklingsstrategi bedst stimulerer en bæredygtig vækst. Og den nye konstruktion Udvikling Fyn A/S er en fælleskommunal erhvervsog turistorganisation. Tankegangen bag begge projekter er, at store og mindre byer i byregionen er dybt afhængige af hinanden, hvilket kræver regionalt lederskab. Men hvordan tager man det lederskab, og hvem skal gøre det? Og hvem skal forpligte sig til at bakke op? På dette delmøde lægger vi op til debat ud fra oplæg fra borgmesteren fra den store by, direktøren for Fyns fælles erhvervs- og turistorganisation og en replik fra professoren, der iagttager Fyn udefra. Oplæg ved: Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune Direktør Mads Graves Larsen, Udvikling Fyn A/S Replik ved professor Ove Kaj Pedersen, Copenhagen Business School Mødeleder: Mai-Britt Helle Jensen, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingsleder i Faaborg- Midtfyn Kommune I konkurrencen om opmærksomhed og investeringer bliver danske byers evne til at kommunikere vigtigere og vigtigere. Den tidligere fængslende by Horsens har i en årrække arbejdet med en systematisk tilgang i forhold til at tiltrække store koncerter og events. Svendborg satser på strategisk kommunikation ved at kommunikere byens grundfortælling om det gode liv, mad og sundhed i en proces med involvering af lokale aktører. Hør en konsulent og en projektleders oplæg om kommunikation og branding af de to danske provinsbyer Svendborg og Horsens. Oplæg ved: Projektleder Lene Krogh, Horsens Kommune PR-direktør Anders K. Sørensen, LEAD Agency Mødeleder: Lars Vildbrad, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Region Midtjylland

5 5 C Provinsbyerne landdistrikternes sikre holdepunkt? Mange landdistrikter og en række provinsbyer er præget af befolkningsmæssig tilbagegang. Hvorfor er det centralt at passe på provinsbyerne, og hvordan kan planlægningen bidrage til det? Handler det om kommunernes bymønster, om placering af offentlige funktioner, om provinsbyens detailhandelsplanlægning og byplan eller om det hele? Meget peger på, at landdistrikternes chance er at styrke provinsbyerne, blandt andet gennem arbejdet med byens rolle i kommunen samt den byplanmæssige struktur. På dette delmøde diskuteres muligheder og begrænsninger for provinsbyernes udvikling med udgangspunkt i en ny rapport og en række debatmøder om provinsbyen. Hør en af rapportens forfattere fremlægge hovedresultaterne og få et konkret bud på, hvordan man som henholdsvis politiker og planlægger kan arbejde aktivt for at styrke provinsbyerne. Der vil være inspirerende eksempler fra både Danmark og Tyskland. Oplæg ved: Seniorprojektleder Søren Smidt Jensen, Dansk Arkitektur Center Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Mødeleder: Sven Koefoed-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Naturstyrelsen E Fra jord til bord Workshop Arrangeres i samarbejde med Netværk for Yngre Planlæggere NYP Med rødder i Slowfood-bevægelsen gemmer der sig bag Cittaslow-begrebet et ønske om at fremme det gode liv og en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Svendborg Kommune vil implementere Cittaslow i den kommunale organisation, men hvordan kan et udviklingskoncept med generelle værdier som bæredygtighed, sundhed og det gode liv få konkret betydning i kommunens arbejde? I denne workshop hjælper vi Svendborg (og os selv!) med at få kød på Cittaslow-begrebet: Vi går i grovkøkkenet, finder de råvarer, der skal til og laver en tilberedningsproces, der kan medvirke til, at Cittaslow-begrebet får saft og kraft. Vi ender med ideer til en kogebog. Oplæg ved: Projektleder på Tankefuld, Poul Hjere Mathiesen, Svendborg Kommune Workshopfacilitatorer: Ane Rottbøll Jørgensen, Lise Juul Madsen og Louise von Müllen, NYP D Et godt liv i yderområderne Den fortsatte centralisering og vandring fra land til by påvirker yderområderne. Mange steder kan det være svært at opretholde serviceniveauet og vi kender til problematikken med de mange tomme huse. Hvad er de vigtigste udfordringer lige nu, og hvordan kan vi skabe gode levevilkår og velfungerende lokalsamfund i hele landet? Hvilke prioriteringer skal der foretages, og hvilken rolle skal lokale og centrale politikere spille? Hør to borgmestre og en kommunaldirektør, der oplever udfordringerne på egen krop. Hvad er deres ønskesituation, og hvordan arbejder de strategisk med prioriteringer under de givne vilkår? Med udgangspunkt i tre oplæg vil vi diskutere, hvad der skal til, og om planlægningen (f.eks. planstrategierne) overhovedet spiller en rolle i denne sammenhæng. Oplæg ved: Borgmester Bjarne Nielsen (V), Langeland Kommune Borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), Guldborgsund Kommune Kommunaldirektør og medlem af Visionsgruppen for landdistrikterne Lars Møller, Holstebro Kommune Mødeleder: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune F Fremtidens by- og boligfællesskaber Nye trends peger på, at vi i fremtiden vil få stærkere sociale relationer i vores boligområder. Brug-og-smid-væk bliver dårlig stil, og i fremtidens boligområder vil beboerne bruge hinanden mere til at udveksle og dele services og forbrugsgoder. Fællesskabet bliver vigtigere samtidig med et ønske om en bæredygtighed livsform, hvor vi også kan spare penge især i krisetider. Skal vi blive ved med at bruge flere m 2 til boliger, eller skal vi spare på pladsen og leve tæt sammen? Kom og bliv inspireret. Medbring en brugt bog eller cd, som du ikke bruger, og byt den på delmødet hvor vi debatterer, hvilke krav fremtidens livsformer stiller til boliger og boligområder. Oplæg ved: Strategisk Direktør Claus Skytte, We Love People Professor Claus Bech Danielsen, SBI, Aalborg Universitet Mødeleder: Filip Zibrandtsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og chefkonsulent i Realdania By

6 6 H Sommer hele året? Lyø landsby Vandringen fra land til de større byer fortsætter, men tendensen går også den anden vej: Flere har en anden bolig på landet, som de bruger oftere og oftere. Sommerhuse ombygges til isolerede parcelhuse på 130m 2, som står opvarmede og klar hele året. Og i landdistrikter bliver tidligere helårshuse til fritidshuse. Hvilken funktion skal sommerhuse have? På delmødet lægger vi op til en debat om ressourceforbrug. Både i forhold til kommunens servicering af fastboende i vidtstrakte sommerhusområder med skolebusser og snerydning. Og i forhold til opvarmning og strømforbrug i det enkelte hus. Og vi spørger, om ikke sommerhusområder bør bevare deres rekreative præg med let bebyggelse? Men også om, hvad fritidsbeboerne betyder for landkommunerne? Oplæg ved: Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBI, Aalborg Universitet Teamleder, arkitekt Pernille Møller Nielsen, Guldborgsund Kommune Replik ved landinspektør og fritidshusejer Niels Østergård, Roneklint, Jungshoved Mødeleder: Peter Vergo, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og souschef i Vordingborg Kommune G Boliglån i yderområder marked eller planlægning? I nogle yderområder er det vanskeligt at opnå lån til fast ejendom, og antallet af uomsættelige boliger vokser. Kan planlægningen her skabe investeringssikkerhed, som fx når kommuner gennemfører en prioritering mellem fritidslandsbyer og helårslandsbyer? Så ved man som potentiel tilflytter, hvad der skal ske på længere sigt, og det har afgørende betydning for investeringslyst og engagement. Men harmonerer det med långivernes vurdering? Hvordan indgår kommunernes planer i denne vurdering, og hvornår kan nedrivning være vejen til investeringssikkerhed? Tag del i diskussionen på dette debatmøde om sammenhænge mellem markedet og planlægningen. Oplæg ved: Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit Plan- og Udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune Mødeleder: Thorkild Ærø, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Statens Byggeforskningsinstitut SBI, Aalborg Universitet I Det gode (ferie-)liv i Børnenes Hovedstad Billund skal være en by i børnehøjde. Det nye projekt Børnenes Hovedstad vil omdanne bymidten til et sted hvor børns leg, læring og kreativitet kan udfolde sig. Bag projektet står det offentlige-private Capital of Children Company, der ejes af Billund Kommune og LEGO-fonden. Hvad kan andre kommuner lære af projektet? Få inspiration fra direktøren og indblik i borgmesterens tanker om, hvordan projektet skal skabe synergi og en positiv udvikling i hele Billund Kommune både i forhold til turisme, erhvervsudvikling og for at gøre kommunen til et endnu mere attraktivt sted at bo for store og små. Oplæg ved: Direktør Mette Thybo, Capital of Children Company Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune Mødeleder: Ole Bladt-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og kommunaldirektør i Billund Kommune

7 7 De tre delmøder J1-J3 indledes alle med et fælles oplæg Planlægningens dogmer kl Herefter kan man deltage i et af de kortere delmøder kl De vil alle tage udgangspunkt i og lægge op til debat om de udfordringer, som Anne Skovbro påpeger i sit oplæg. Landskab ved Faaborg J Planlægningens dogmer Arkitektoniske smagsdommere på almenvellets vegne, uden forståelse for hvad almenvellets ønsker? Samfundsingeniører på den svenske måde, uden forståelse for hvordan folk egentlig opfører sig? Eller konsensusorienterede planlæggere, der mener, at hvis man bare får alle med bliver alt godt? Der er mange dogmer om planlægning og dem der arbejder med planlægning. Planlæggerne mener meget om, hvad den gode by er. Eller hvad morgendagens landskab er. Og det gør politikerne også. Men hvilke idealer og dogmer bringer planlæggere og politikere selv til torvs i planlægningen? Og hvilke barrierer skaber det for udviklingen af byerne og det åbne land? Oplæg ved: Direktør Anne Skovbro, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Mødeleder: Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium J 2 Morgendagens landskaber Workshop Hvordan kan vi bruge landskabet mere aktivt til at løfte en bosætningsdagsorden? Undersøgelser dokumenterer, at byer og bynære områder faktisk har langt mere natur end landområder. Mange bosætter sig gerne nær en skov, en sø, en bakkeskråning, men det er knappe ressourcer. Hvordan skaber vi flere landskabelige herlighedsværdier på landet? Hvordan kan man fremme samspil med landbruget om dette? Er regulering og planlægning en løftestang eller en barriere? Deltag i debatten på denne workshop, hvor vi diskuterer ud fra en række kortere oplæg om muligheder og barrierer, belyst af eksempler fra ind- og udland. Oplæg ved: Professor, centerleder Anne Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning Workshopfacilitator: Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium J 1 Fra planlægning til problemløsning Verden forandrer sig med hastige skridt foran vores øjne. Virkeligheden lader sig ikke altid længere beskrive og indfange med de begreber og instrumenter, vi kender. Det stiller krav til planlægningen om at følge med, og det forpligter planlæggere og politikere til at tage deres dogmer op til revision og se sig selv i nye roller. Det gør de kommuner, der deltager i projekt Innovativ plankultur. På dette debatmøde diskuterer vi nye måder at gå til plandokumenter og -procedurer med udgangspunkt i oplæg fra Frederikshavn og Roskilde Kommuner, der på hver deres måde planlægger ikke for planlægningens skyld men for at skabe værdi og effekt. Oplæg ved: Chefkonsulent Marianne Ellersgaard, Frederikshavn Kommune Afsnitsleder Esben Haarder Paludan, Roskilde Kommune Mødeleder: Marie Louise Madsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og konsulent i Kommunernes Landsforening J 3 En ny planlov? Workshop Arrangeres i samarbejde med Foreningen af Byplanlæggere FAB Planloven er skrevet til at håndtere byvækst, men skal i dag snarere bruges til fx byomdannelse, byreduktion og klimaudfordringen: Giver planloven tilstrækkelige muligheder for at sikre øget kvalitet ved byomdannelse og fortætning? Og hvad vil det betyde, hvis byer med vækstpotentiale fortsat har stort set samme lovgivningsmæssige muligheder, som byer med befolkningsmæssig tilbagegang? Og: er planloven gearet til den meget aktuelle klimaudfordring? På denne stramt styrede workshop inviterer vi til fremtidsværksted, hvor målet er at lægge overordnede strategispor for en ny planlov. En række ultrakorte oplæg bliver startskuddet for en intensiv proces, hvor deltagerne først kritiserer, så drømmer og siden konkretiserer input til en ny planlov. Workshopfacilitatorer: udviklingskonsulent Anne Justesen, planlægger Julia Weisser og planlægger Gitte Frank Andresen, FAB

8 8 Udflugter Fredag den 5. oktober kl Efter hovedforedraget Hvorfor flytte til Fyn? fredag morgen i Svendborg Idrætscenter starter alle udflugter herfra kl De fleste udflugter er tilbage i Svendborg senest kl til byplanmødets fælles afslutning i Borgerforeningen-Kulturhuset Svendborg. Se særlige bemærkninger om sluttidspunkt for udflugterne nr. 9, 10, 11, 12 og 14 under disse udflugter. Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. Helge på Svendborgsund Fødevaremarked i Svendborg bymidte 1 Maritime Svendborg Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune, Maritimt Center og Svendborg Museum I udflugten indgår sejltur Svendborg er maritim langt ind i sjælen. Den maritime kulturarv er nærværende ikke bare i de fysiske udtryk på havnen, langs sundet eller i øhavet, men afspejler sig også i kommunens uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Vi besøger Maritimt Center i det gamle pakhus på havnen, hvor vi skal høre om stedets aktiviteter. Vi sejler med udflugtsbåden Helge, mens vi hører om resultater fra kommunens deltagelse i et maritimt kulturarvskommuneprojekt. Vi krydser Svendborgsund med skipperbyen Troense til styrbord og gør landgang ved Valdemar Slot, hvor vi skal se gamle lystsejlere på Museet for lystsejlads. Senere besøger vi Frederiksøen midt i Svendborg Havn, og slutter af med en rundvisning på det landskendte Ring-Andersens Træskibsværft. 2 Cittaslow omdannelse af by og havn Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune I udflugten indgår sejltur Bymidten og havnen er omdrejningspunkter for øget vækst i Svendborg. Målet er at forbedre byens attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter. På denne udflugt reflekterer vi over samspillet mellem byudvikling og Cittaslow-værdierne om bykvalitet og livskvalitet, lokale særpræg, bæredygtighed og gæstfrihed. På Svendborg Havn skal vi høre om udviklingsplanen for havnen og nye alliancer med erhvervslivet. Vi forcerer byskrænten og hører om et innovativt byrumsprojekt, som fysisk, mentalt og symbolsk skal forbinde bymidte og havn. Byvandringen i Svendborg Bymidte byder på konkrete aftryk af Cittaslow-tankegangen i form af kulinariske overraskelser og besøg hos lokale Cittaslow-certificerede virksomheder.

9 9 Landskab vest for Svendborg Selvbyggerhus ved Hundstrup 3 Bosætning og oplevelser i det bynære landskab Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune og Naturturisme I/S Udflugten sætter fokus på ny bosætning og naturoplevelser i det attraktive landskab vest for Svendborg by. Undervejs skal vi se eksempler på det professionelle arbejde med naturen, som kommune og interessentskab forestår i fællesskab. Målet er at skabe gode rammer for naturoplevelser både for turister og dem der bor i området. Vi besøger den selvgroede og selvforsynende landsby ved Hundstrup og den planlagte, bæredygtige landskabsby Tankefuld, der i fremtiden bliver et eksempel på moderne bosætning i samspil med landskabet. På en vandretur på Øhavsstien i det varierede istids-kulturlandskab Egebjerg Bakker, besøger vi det unikke naturområde Rødme Svinehaver. Frokost i Egebjerg Mølle med udsigt over Øhavet. Broholm Slot 4 Guld og grønne skove herregårdskultur og turisme Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune og Øhavsmuseet Turen går til Gudmekongernes land, hvor du vil mærke historiens vingesus. Vi besøger Gudmehallerne og Broholm Slot, hver med sin fantastiske oldsagsamling. Broholms autentiske borgmiljø er i dag udbygget med moderne konference- og overnatningsfaciliteter, ridecenter og golfbane af international kvalitet. En entreprenant godsejer planlagde og realiserede i 1800-tallet kystbyen Lundeborg, som udskibningshavn for Broholm Gods. Vi får historien og besøger det særprægede bymiljø i Lundeborg, der i dag er præget af lystsejlere, tre campingpladser og Oure Idrætsskolers sejlerskole. På trods heraf kæmper kiosk, købmand, café og restaurant for overlevelse.

10 10 5 SvendborgSUND Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune Sport, sundhed og oplevelse er nøglebegreber i Svendborg Kommunes vækstpotentiale. Kommunen satser på talentudvikling. Svendborgprojektet er et stort anlagt idrætsskoleprojekt, der sikrer eleverne på kommunens skoler seks timers idræt om ugen. Vi besøger to fyrtårne indenfor sportsuddannelse Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Skolerne i Oure Sport & Performance. De to højskoler har også været med til at initiere Sport Study Svendborg, der er et unikt eksempel på tværsektorielt klyngesamarbejde med partnere fra den offentlige, private og frivillige sektor samt uddannelsesinstitutionerne. Denne udflugt vil være en blanding af korte oplæg, diskussion og rundvisning samt fysisk udfoldelse. På Oure kan vi vælge mellem mountainbike tur, golf, klatring og moderne dans. Gymnastikhøjskolen i Ollerup 6 Natur og friluftsliv Arrangeres i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturturisme I/S. I udflugten indgår cykeltur samt tur med veterantog Faaborg-Midtfyn Kommune satser på natur og friluftsliv som en væsentlig del af kommunens samlede udviklingsstrategi. Det handler om bosætning, sundhed og ikke mindst turisme. På cykel tilbagelægger vi en kortere strækning af den nye natursti Ringe-Korinth, en kombineret cykel- ride- og vandresti. Vi ser på stationsarealer, der er rekreative mødesteder for flere brugergrupper. I Korinth stiger vi på et veterantog som tøffer os til Pejrup. Vi oplever det smukke sydfynske landskab fra veterantoget inden vi går et lille stykke på Øhavsstien frem til Holstenshuus, hvor vi ser Riderute Sydfyn.

11 11 Havnen på Lyø 7 Et moderne dansk Toscana Arrangeres i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune I udflugten indgår sejltur og tur med traktor og vogn Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om et liv i to tempi, hvor der er plads til både karriere og afslapning. Faaborgegnen er kendt for smukke landskaber, friluftsliv, øhavet, kunst og kultur og ikke mindst for et unikt udbud af kvalitetsfødevarer. I Konnerup besøger vi en lokal producent af chokolade. På en byvandring i den gamle købstad Faaborg hører vi om kommunens arbejde med en række større udviklingsprojekter som fx nyt havnebad, kulturhus, fritidscenter og en grøn forbindelse mellem fjorden og Sundet øst for byen op mod Svanninge Bakker. Fra Faaborg havn sejler vi Lyø, hvor vi besøger Lyø by, der er rig på kulturarvsværdier og aktive øboer. 8 Langeland er udkantsland Arrangeres i samarbejde med Langeland Kommune Som yderkommune oplever Langeland mange udfordringer. Fx er der risiko for, at Langeland bliver en af de kommuner med flest familier, der lever af én enkelt indkomst. Men øen har også en række styrker at bygge på fx kreative iværksættere og lokale ildsjæle. I Bagenkop, årets landsby 2011, møder vi de kreative iværksættere, der tror på det. Vi tager på walk n talk i den levende købstad Rudkøbing, hvor vi skal opleve kommunens detailhandelsstrategi i praksis. Vi drikker kaffe på Ørstedsskolen, øens nye centralskole opført som OPP-projekt i moderne arkitektur, som stimulerer elevernes forskelligartede læringsstile. Ørstedsskolen på Langeland

12 12 Solenergi på Ærø 9 Det gode liv på Ærø Arrangeres i samarbejde med Ærø Kommune I udflugten indgår sejltur Livet som Ærøbo har en særlig tiltrækningskraft på mange. På udflugten viser kommunen eksempler på det gode liv på øen: vellykket bosætning i bevaringsværdige omgivelser med bæredygtig energiforsyning. På færgeturen (75 min) får vi oplæg om Ærøs bosætningsog iværksætterpolitik. Når færgen lægger til i Ærøskøbing kører vi tværs over øen og besøger det internationalt kendte Marstal Fjernvarme, der med solceller dækker 1/3 af Marstals varmebehov. Frokost spiser vi i det idylliske Ærøskøbing, inden en byvandring, hvor vi bl.a. skal høre om kommunens bevaringsindsats. Bemærk: Udflugten og byplanmødet afsluttes om bord på færgen, da den ifølge sejlplanen anløber Svendborg Havn kl. ca. 16. Nyborg Slot 10 Danmarks Riges Hjerte Arrangeres i samarbejde med Nyborg Kommune Nyborgs bymidte er i virkeligheden et stort, velbevaret, gemt og glemt kongeligt anlæg fra Danmarks middelalder. På udflugten skal vi opleve det potentiale, der måske kan få bymidten optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. På en vandring på terrænet ved Nyborg Slot ser vi på kulturarvssporene. Vi hører om de initiativer, der skal synliggøre og iscenesætte dem fremadrettet ved at udarbejde en kulturarvsmasterplan i forbindelse med kommunens planlægning. Frokost spiser vi i Riddersalen på Nyborg Slot. Videre til Korsbrødregården, hvor vi skal opleve, hvordan man arbejder med lokal inddragelse og forankring af projektet. Bemærk: Det er muligt at fragå udflugten kl. ca. 15 ved Nyborg Station. Herefter returnerer bussen til Svendborg og byplanmødets afslutning her kl. 16.

13 13 11 By, bolig og bosætning Arrangeres i samarbejde med Odense Kommune På udflugten besøger vi to eksempler på bolig og bosætning i Odense Kommune. Vi besøger Vollsmose, hvor der arbejdes med en master- PROCES i stedet for en traditionel masterplan. Hvordan skaber man viljen og vejen fra ghetto til bydel? Det sker bl.a. gennem en DIALOGplatform via udstillinger, SMS, GPS og andre digitale og analoge inddragelsesmetoder. Vi besøger det blandede boligområde Blangstedgaard, som blev indviet i Holdt visionen om byggeriets positive konsekvenser for beboernes daglige liv i området, tankerne om den sociale balance og det gode liv? Bemærk: Udflugten og byplanmødet afsluttes kl. 16 på Odense Rådhus. Herefter returnerer bussen til Svendborg Idrætscenter. Blangstedgård og Vollsmose, to vidt forskellige boligområder Havneomdannelse i Odense 12 Fra stor dansk by til dansk storby Arrangeres i samarbejde med Odense Kommune Inden for de kommende år vil investeringer transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby. Fortætning er vejen frem, mener kommunen. Vi besøger Odense Havn, der er under forvandling til moderne boligområde. Vi besøger den grønne kile fra havneområdet langs kanalen ud til Stige Ø, en tidligere losseplads, som nu er omdannet til et spændende landskab med nye rekreative muligheder. Senere går vi tæt på projekterne Thomas B. Thriges Gade og Odense Letbane, der vil reducere trafikken gennem de centrale bydele, så der bliver mere plads til byliv og et sundere bymiljø. Bemærk: Udflugten og byplanmødet afsluttes kl. 16 på Odense Rådhus. Herefter returnerer bussen til Svendborg Idrætscenter.

14 14 Stræde i Faaborg 13 Idylliske Faaborg, Dynamiske Ringe og Maritime Svendborg Arrangeres i samarbejde med Region Syddanmark I udflugten indgår gåtur med en del trapper Forskellige byer har forskellige vilkår og muligheder. I Region Syddanmarks Byanalyser er de større byer blevet målt for styrker og svagheder. På udflugten diskuterer vi metoden, der ligger bag analyserne, og hvordan de kan bruges i kommunerne. Vi besøger Faaborg, Ringe og Svendborg, hvor vi skal se bymidter og interessante bolig- og erhvervsområder. I Faaborg Ny sognegård i Ringe skal vi op i kirketårnet og senere besøge haverne ved Holstenshuus. I Ringe ser vi sognegården og resultatet af et naturgenopretningsprojekt ved Ringe Sø. I Svendborg besøger vi Svendborg International Maritime Academy, hvor vi oppe fra taget har en storslået udsigt over byen og havnen, landet og sundet. 14 Det Gode Liv på Skarø Arrangeres i samarbejde med Region Syddanmark I udflugten indgår sejltur Hvad mener vi egentlig, når vi siger Det gode liv? Det undersøger vi på Skarø, en af Danmarks mindste øer med knap 40 beboere. Efter voldsom tilbagegang er beboertallet fordoblet på få år, og øen huser nu en række iværksættere, der med lokale produkter har skabt sig en tilværelse på øen. Vi besøger en familie, der fortæller om, hvorfor de flyttede til øen, ø-livet og den kombinerede cafe- og landbrugsvirksomhed, som familien driver. Vi besøger også Skarøs nytænkende købmand, der satser på økologi og lokale specialiteter, og slutter af på en iværksættervirksomhed, der laver is med birkesaft. Her får vi i bogstaveligste forstand en smagsprøve på det gode liv. Bemærk: Færgen tilbage fra Skarø anløber Svendborg Havn kl. ca Herefter er der mulighed for Svendborg på egen hånd inden byplanmødets fælles afslutning kl. 16 eller hjemrejse. Isproduktion og købmandshandel på Skarø

15 15 Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag samt middag m.v. torsdag aften finder sted i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Frokost og delmøder torsdag finder sted forskellige steder i Svendborg by samt på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted i Borgerforeningen-Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg. Se dog særlige bemærkninger om sluttidspunkt for udflugterne nr. 9, 10, 11, 12 og 14 under disse udflugter. Tilmelding og betaling Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2012 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften (se herunder). Tilmelding til Det 62. danske Byplanmøde foretages online på vores hjemmeside (fanebladet Byplanmødet ). Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 6. august og til og med onsdag den 19. september 2012 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 19. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste. Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabs planlægning i Danmark. Overnatning Hotel Svendborg står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af overnatning foretages online via dette link Her findes oplysninger om de enkelte hoteller, beliggenhed, priser, betingelser for betaling m.v. Værelsesprisen tillægges et administrationsgebyr på kr. 75,- inkl. moms pr. person. Reservation skal være Hotel Svendborg i hænde senest mandag den 6. august Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Hotel Svendborg. Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til Hotel Svendborg: Lise Bisgaard Madsen, tlf , Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen. Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft. Tryk: Handy-Print A/S, Skive. Fotos er venligst stillet til rådighed af: Svendborg Kommune: forside, side 2, 8, 9 og 10 (øverst). Faaborg-Midtfyn Kommune: side 6, 7, 10 (nederst) og 11 (øverst). Langeland Kommune: side 11 (nederst). Ærø Kommune: side 12 (øverst). Nyborg Kommune: side 12 (nederst). Odense Kommune: side 13 (øverst t.v og nederst). Mediehus Vollsmose: side 13 (øverst t.h.). Region Syddanmark: side 14 (øverst t.h. og nederst) og 15. Dansk Byplanlaboratorium: side 4 og 14 (øverst t.v.).

16 16 Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012

KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012 KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012 De planstrategiske temaer - oplæg til gruppearbejder v. stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune Fra fase 1: De fynske udfordringer Analyserne peger på behov

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører.

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører. Vækstkultur i Danmark Læs mere om konferencen, talerne, programmet, samt ledsagerprogram og kulturelle aktiviteter og tilmeld dig på www.erhvervskonferencen.dk 2013 30. august Erhvervskonferencen Guldsponsorer

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Dato Måned August 2012 13 Friluftsrådet bekendtgør, at Svendborg Kommune er valgt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Dato: 10. april 2013 Lovsekretariatet Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Det er mig en stor glæde at invitere dig til Landdistriktskonference 2013 den 11. og 12. april 2013 på Hotel Viking,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere