Vækst og velfærd. Det 62. danske byplanmøde oktober 2012 i Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og velfærd. Det 62. danske byplanmøde 4.-5. oktober 2012 i Svendborg"

Transkript

1 17 Vækst og velfærd oktober 2012 i Svendborg

2 2 Hvordan kan vi sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale temaer i samfundsog plandebatten. Men der er langtfra enighed om, hvilken slags vækst vi taler om, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spil, og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling? Det gode liv som vækstskaber er titlen på Region Syddanmarks forslag til den nye regionale udviklingsplan. Planen er bl.a. inspireret af OECDs nye Better Life Index, 11 kriterier for måling af vækst og velfærd, der anses for mere brugbare end den traditionelle måling af BNP. Inspiration er også hentet i Cittaslow bevægelsen, et internationalt netværk af mindre og mellemstore byer og kommuner i 25 lande. Som svar på globaliseringens udfordringer har de valgt at planlægge og udvikle sig efter hovedprincipper om lokalt særpræg, kvalitet i liv og omgivelser, bæredygtighed og oplevelser. Med Cittaslow som politisk vedtaget udviklings-koncept er Svendborg som den eneste danske kommune optaget i netværket i I projektet Rammer om det gode liv planlægning med udsyn og omtanke udfordrer kommunen plansystemet. Dels ved at rette fokus på livet og omgivelserne, frem for på planjura og regulerende bestemmelser. Dels ved at undersøge kommunens aktive rolle som udadvendt dagsordensætter, initiativtager og samarbejdspart som supplement til den traditionelle regulerende og administrerende rolle. Det gode liv kan næppe planlægges. Men planlægningen kan og skal være med til at skabe rammerne. Kommunernes planstrategier er et godt afsæt for overvejelser om, hvad der kan håndteres i den fysiske planlægning, og hvor andre fagdiscipliners lovområder og redskaber er nødvendige. Med gode muligheder for også at opnå synergi-gevinster. Ikke mindst i en krisetid er der behov for nytænkning. Innovation er det nye mantra. Meget forenklet handler det måske mest om en omstilling med fokus på kvalitet frem for kvantitet i vækst og velfærd. Vil vi på samme tid kunne både spare og vækste, må der sættes nye mål og udvikles nye måder at gøre tingene på. For de samme penge eller færre. Mange forskellige værdier og interesser er i spil. Bevægelsen fra land til by har både globalt og lokalt skærpet konkurrencen om vækst og kampen for overlevelse og identitet. Mellem regioner, byer og landdistrikter, og mellem den opsplittede bys forskellige kvarterer og befolkningsgrupper med vidt forskellige levevilkår og værdier. Det udfordrer sammenhængskraften og skærper kravene til politikeres og planlæggeres prioriteringer i planprocessen. Krise eller ej en god og robust planlægning må forholde sig aktivt til både udvikling og afvikling. Vi ser frem til en inspirerende debat på Det 62. danske Byplanmøde. Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratorium

3 3 Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 4. oktober Mødet åbnes i Svendborg Idrætscenter. Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Hvorfor Cittaslow i Svendborg? Borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune Kampen om vækst Hvad afgør konkurrencen om vækst, og hvilke udfordringer rummer det for planlægningen af byernes udvikling globalt og i Danmark? Eksempler på byers og landområders indbyrdes relationer, og betydningen af centrale begreber som ranking og branding, oplande og markeder, mobilitet og kommunikation. Professor Ove Kaj Pedersen, CBS, Department of Business and Politics Fredag den 5. oktober Byplanmødet genoptages i Svendborg Idrætscenter Hvorfor flytte til Fyn? Om mennesker og livsformer, by og land i det fynske.. Livsstilsanalytiker Jørn Duus Hansen Udflugter (se side 8) afgår fra Svendborg Idræts center Fælles afslutning i Borgerforeningen-Kulturhus Svendborg (se dog udflugterne nr. 9, 10, 11, 12 og 14) Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Pause Velfærd som vækstskaber Hvordan måler vi vækst og velfærd? OECDs Better Life Index (BLI) anses som et nødvendigt supplement til BNP, men hvordan kan indikatorer for det gode liv bruges i dansk planlægning? Hvordan sikres på en gang mangfoldighed og sammenhængskraft i en opsplittet befolkning og by? Er større lighed et mål i sig selv, og kan man tale om et basalt velfærdsbegreb? Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet Fra Boomtown til Brovst Billeder og tanker om byer og steder mellem udvikling og afvikling. Lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus Pause transport til frokost- og delmødesteder Delmøder (se side 4) Herefter transport til og fra hoteller Aftenarrangement i Svendborg Idrætscenter Byplanprisen 2012, middag, underholdning, dans.

4 4 Delmøder Torsdag den 4. oktober kl Frokost og delmøder afholdes forskellige steder i Svendborg by samt på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Af hensyn til lokalestørrelser og bustransport er der loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det er kun muligt at deltage i et af de anførte delmøder. Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder. På delmøderne A-I er der afsat god tid til spørgsmål og debat. Faaborg bymidte A Regionalt lederskab? B At komme på landkortet og blive der Fyn sakker bagud i kampen om væksten med de øvrige storbyregioner København og Århus. Men øen er begyndt at samle sig. Fynsprojektet vil afdække hvordan en fælles udviklingsstrategi bedst stimulerer en bæredygtig vækst. Og den nye konstruktion Udvikling Fyn A/S er en fælleskommunal erhvervsog turistorganisation. Tankegangen bag begge projekter er, at store og mindre byer i byregionen er dybt afhængige af hinanden, hvilket kræver regionalt lederskab. Men hvordan tager man det lederskab, og hvem skal gøre det? Og hvem skal forpligte sig til at bakke op? På dette delmøde lægger vi op til debat ud fra oplæg fra borgmesteren fra den store by, direktøren for Fyns fælles erhvervs- og turistorganisation og en replik fra professoren, der iagttager Fyn udefra. Oplæg ved: Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune Direktør Mads Graves Larsen, Udvikling Fyn A/S Replik ved professor Ove Kaj Pedersen, Copenhagen Business School Mødeleder: Mai-Britt Helle Jensen, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingsleder i Faaborg- Midtfyn Kommune I konkurrencen om opmærksomhed og investeringer bliver danske byers evne til at kommunikere vigtigere og vigtigere. Den tidligere fængslende by Horsens har i en årrække arbejdet med en systematisk tilgang i forhold til at tiltrække store koncerter og events. Svendborg satser på strategisk kommunikation ved at kommunikere byens grundfortælling om det gode liv, mad og sundhed i en proces med involvering af lokale aktører. Hør en konsulent og en projektleders oplæg om kommunikation og branding af de to danske provinsbyer Svendborg og Horsens. Oplæg ved: Projektleder Lene Krogh, Horsens Kommune PR-direktør Anders K. Sørensen, LEAD Agency Mødeleder: Lars Vildbrad, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Region Midtjylland

5 5 C Provinsbyerne landdistrikternes sikre holdepunkt? Mange landdistrikter og en række provinsbyer er præget af befolkningsmæssig tilbagegang. Hvorfor er det centralt at passe på provinsbyerne, og hvordan kan planlægningen bidrage til det? Handler det om kommunernes bymønster, om placering af offentlige funktioner, om provinsbyens detailhandelsplanlægning og byplan eller om det hele? Meget peger på, at landdistrikternes chance er at styrke provinsbyerne, blandt andet gennem arbejdet med byens rolle i kommunen samt den byplanmæssige struktur. På dette delmøde diskuteres muligheder og begrænsninger for provinsbyernes udvikling med udgangspunkt i en ny rapport og en række debatmøder om provinsbyen. Hør en af rapportens forfattere fremlægge hovedresultaterne og få et konkret bud på, hvordan man som henholdsvis politiker og planlægger kan arbejde aktivt for at styrke provinsbyerne. Der vil være inspirerende eksempler fra både Danmark og Tyskland. Oplæg ved: Seniorprojektleder Søren Smidt Jensen, Dansk Arkitektur Center Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Mødeleder: Sven Koefoed-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Naturstyrelsen E Fra jord til bord Workshop Arrangeres i samarbejde med Netværk for Yngre Planlæggere NYP Med rødder i Slowfood-bevægelsen gemmer der sig bag Cittaslow-begrebet et ønske om at fremme det gode liv og en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Svendborg Kommune vil implementere Cittaslow i den kommunale organisation, men hvordan kan et udviklingskoncept med generelle værdier som bæredygtighed, sundhed og det gode liv få konkret betydning i kommunens arbejde? I denne workshop hjælper vi Svendborg (og os selv!) med at få kød på Cittaslow-begrebet: Vi går i grovkøkkenet, finder de råvarer, der skal til og laver en tilberedningsproces, der kan medvirke til, at Cittaslow-begrebet får saft og kraft. Vi ender med ideer til en kogebog. Oplæg ved: Projektleder på Tankefuld, Poul Hjere Mathiesen, Svendborg Kommune Workshopfacilitatorer: Ane Rottbøll Jørgensen, Lise Juul Madsen og Louise von Müllen, NYP D Et godt liv i yderområderne Den fortsatte centralisering og vandring fra land til by påvirker yderområderne. Mange steder kan det være svært at opretholde serviceniveauet og vi kender til problematikken med de mange tomme huse. Hvad er de vigtigste udfordringer lige nu, og hvordan kan vi skabe gode levevilkår og velfungerende lokalsamfund i hele landet? Hvilke prioriteringer skal der foretages, og hvilken rolle skal lokale og centrale politikere spille? Hør to borgmestre og en kommunaldirektør, der oplever udfordringerne på egen krop. Hvad er deres ønskesituation, og hvordan arbejder de strategisk med prioriteringer under de givne vilkår? Med udgangspunkt i tre oplæg vil vi diskutere, hvad der skal til, og om planlægningen (f.eks. planstrategierne) overhovedet spiller en rolle i denne sammenhæng. Oplæg ved: Borgmester Bjarne Nielsen (V), Langeland Kommune Borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), Guldborgsund Kommune Kommunaldirektør og medlem af Visionsgruppen for landdistrikterne Lars Møller, Holstebro Kommune Mødeleder: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune F Fremtidens by- og boligfællesskaber Nye trends peger på, at vi i fremtiden vil få stærkere sociale relationer i vores boligområder. Brug-og-smid-væk bliver dårlig stil, og i fremtidens boligområder vil beboerne bruge hinanden mere til at udveksle og dele services og forbrugsgoder. Fællesskabet bliver vigtigere samtidig med et ønske om en bæredygtighed livsform, hvor vi også kan spare penge især i krisetider. Skal vi blive ved med at bruge flere m 2 til boliger, eller skal vi spare på pladsen og leve tæt sammen? Kom og bliv inspireret. Medbring en brugt bog eller cd, som du ikke bruger, og byt den på delmødet hvor vi debatterer, hvilke krav fremtidens livsformer stiller til boliger og boligområder. Oplæg ved: Strategisk Direktør Claus Skytte, We Love People Professor Claus Bech Danielsen, SBI, Aalborg Universitet Mødeleder: Filip Zibrandtsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og chefkonsulent i Realdania By

6 6 H Sommer hele året? Lyø landsby Vandringen fra land til de større byer fortsætter, men tendensen går også den anden vej: Flere har en anden bolig på landet, som de bruger oftere og oftere. Sommerhuse ombygges til isolerede parcelhuse på 130m 2, som står opvarmede og klar hele året. Og i landdistrikter bliver tidligere helårshuse til fritidshuse. Hvilken funktion skal sommerhuse have? På delmødet lægger vi op til en debat om ressourceforbrug. Både i forhold til kommunens servicering af fastboende i vidtstrakte sommerhusområder med skolebusser og snerydning. Og i forhold til opvarmning og strømforbrug i det enkelte hus. Og vi spørger, om ikke sommerhusområder bør bevare deres rekreative præg med let bebyggelse? Men også om, hvad fritidsbeboerne betyder for landkommunerne? Oplæg ved: Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBI, Aalborg Universitet Teamleder, arkitekt Pernille Møller Nielsen, Guldborgsund Kommune Replik ved landinspektør og fritidshusejer Niels Østergård, Roneklint, Jungshoved Mødeleder: Peter Vergo, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og souschef i Vordingborg Kommune G Boliglån i yderområder marked eller planlægning? I nogle yderområder er det vanskeligt at opnå lån til fast ejendom, og antallet af uomsættelige boliger vokser. Kan planlægningen her skabe investeringssikkerhed, som fx når kommuner gennemfører en prioritering mellem fritidslandsbyer og helårslandsbyer? Så ved man som potentiel tilflytter, hvad der skal ske på længere sigt, og det har afgørende betydning for investeringslyst og engagement. Men harmonerer det med långivernes vurdering? Hvordan indgår kommunernes planer i denne vurdering, og hvornår kan nedrivning være vejen til investeringssikkerhed? Tag del i diskussionen på dette debatmøde om sammenhænge mellem markedet og planlægningen. Oplæg ved: Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit Plan- og Udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune Mødeleder: Thorkild Ærø, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Statens Byggeforskningsinstitut SBI, Aalborg Universitet I Det gode (ferie-)liv i Børnenes Hovedstad Billund skal være en by i børnehøjde. Det nye projekt Børnenes Hovedstad vil omdanne bymidten til et sted hvor børns leg, læring og kreativitet kan udfolde sig. Bag projektet står det offentlige-private Capital of Children Company, der ejes af Billund Kommune og LEGO-fonden. Hvad kan andre kommuner lære af projektet? Få inspiration fra direktøren og indblik i borgmesterens tanker om, hvordan projektet skal skabe synergi og en positiv udvikling i hele Billund Kommune både i forhold til turisme, erhvervsudvikling og for at gøre kommunen til et endnu mere attraktivt sted at bo for store og små. Oplæg ved: Direktør Mette Thybo, Capital of Children Company Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune Mødeleder: Ole Bladt-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og kommunaldirektør i Billund Kommune

7 7 De tre delmøder J1-J3 indledes alle med et fælles oplæg Planlægningens dogmer kl Herefter kan man deltage i et af de kortere delmøder kl De vil alle tage udgangspunkt i og lægge op til debat om de udfordringer, som Anne Skovbro påpeger i sit oplæg. Landskab ved Faaborg J Planlægningens dogmer Arkitektoniske smagsdommere på almenvellets vegne, uden forståelse for hvad almenvellets ønsker? Samfundsingeniører på den svenske måde, uden forståelse for hvordan folk egentlig opfører sig? Eller konsensusorienterede planlæggere, der mener, at hvis man bare får alle med bliver alt godt? Der er mange dogmer om planlægning og dem der arbejder med planlægning. Planlæggerne mener meget om, hvad den gode by er. Eller hvad morgendagens landskab er. Og det gør politikerne også. Men hvilke idealer og dogmer bringer planlæggere og politikere selv til torvs i planlægningen? Og hvilke barrierer skaber det for udviklingen af byerne og det åbne land? Oplæg ved: Direktør Anne Skovbro, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Mødeleder: Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium J 2 Morgendagens landskaber Workshop Hvordan kan vi bruge landskabet mere aktivt til at løfte en bosætningsdagsorden? Undersøgelser dokumenterer, at byer og bynære områder faktisk har langt mere natur end landområder. Mange bosætter sig gerne nær en skov, en sø, en bakkeskråning, men det er knappe ressourcer. Hvordan skaber vi flere landskabelige herlighedsværdier på landet? Hvordan kan man fremme samspil med landbruget om dette? Er regulering og planlægning en løftestang eller en barriere? Deltag i debatten på denne workshop, hvor vi diskuterer ud fra en række kortere oplæg om muligheder og barrierer, belyst af eksempler fra ind- og udland. Oplæg ved: Professor, centerleder Anne Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning Workshopfacilitator: Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium J 1 Fra planlægning til problemløsning Verden forandrer sig med hastige skridt foran vores øjne. Virkeligheden lader sig ikke altid længere beskrive og indfange med de begreber og instrumenter, vi kender. Det stiller krav til planlægningen om at følge med, og det forpligter planlæggere og politikere til at tage deres dogmer op til revision og se sig selv i nye roller. Det gør de kommuner, der deltager i projekt Innovativ plankultur. På dette debatmøde diskuterer vi nye måder at gå til plandokumenter og -procedurer med udgangspunkt i oplæg fra Frederikshavn og Roskilde Kommuner, der på hver deres måde planlægger ikke for planlægningens skyld men for at skabe værdi og effekt. Oplæg ved: Chefkonsulent Marianne Ellersgaard, Frederikshavn Kommune Afsnitsleder Esben Haarder Paludan, Roskilde Kommune Mødeleder: Marie Louise Madsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og konsulent i Kommunernes Landsforening J 3 En ny planlov? Workshop Arrangeres i samarbejde med Foreningen af Byplanlæggere FAB Planloven er skrevet til at håndtere byvækst, men skal i dag snarere bruges til fx byomdannelse, byreduktion og klimaudfordringen: Giver planloven tilstrækkelige muligheder for at sikre øget kvalitet ved byomdannelse og fortætning? Og hvad vil det betyde, hvis byer med vækstpotentiale fortsat har stort set samme lovgivningsmæssige muligheder, som byer med befolkningsmæssig tilbagegang? Og: er planloven gearet til den meget aktuelle klimaudfordring? På denne stramt styrede workshop inviterer vi til fremtidsværksted, hvor målet er at lægge overordnede strategispor for en ny planlov. En række ultrakorte oplæg bliver startskuddet for en intensiv proces, hvor deltagerne først kritiserer, så drømmer og siden konkretiserer input til en ny planlov. Workshopfacilitatorer: udviklingskonsulent Anne Justesen, planlægger Julia Weisser og planlægger Gitte Frank Andresen, FAB

8 8 Udflugter Fredag den 5. oktober kl Efter hovedforedraget Hvorfor flytte til Fyn? fredag morgen i Svendborg Idrætscenter starter alle udflugter herfra kl De fleste udflugter er tilbage i Svendborg senest kl til byplanmødets fælles afslutning i Borgerforeningen-Kulturhuset Svendborg. Se særlige bemærkninger om sluttidspunkt for udflugterne nr. 9, 10, 11, 12 og 14 under disse udflugter. Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. Helge på Svendborgsund Fødevaremarked i Svendborg bymidte 1 Maritime Svendborg Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune, Maritimt Center og Svendborg Museum I udflugten indgår sejltur Svendborg er maritim langt ind i sjælen. Den maritime kulturarv er nærværende ikke bare i de fysiske udtryk på havnen, langs sundet eller i øhavet, men afspejler sig også i kommunens uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Vi besøger Maritimt Center i det gamle pakhus på havnen, hvor vi skal høre om stedets aktiviteter. Vi sejler med udflugtsbåden Helge, mens vi hører om resultater fra kommunens deltagelse i et maritimt kulturarvskommuneprojekt. Vi krydser Svendborgsund med skipperbyen Troense til styrbord og gør landgang ved Valdemar Slot, hvor vi skal se gamle lystsejlere på Museet for lystsejlads. Senere besøger vi Frederiksøen midt i Svendborg Havn, og slutter af med en rundvisning på det landskendte Ring-Andersens Træskibsværft. 2 Cittaslow omdannelse af by og havn Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune I udflugten indgår sejltur Bymidten og havnen er omdrejningspunkter for øget vækst i Svendborg. Målet er at forbedre byens attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter. På denne udflugt reflekterer vi over samspillet mellem byudvikling og Cittaslow-værdierne om bykvalitet og livskvalitet, lokale særpræg, bæredygtighed og gæstfrihed. På Svendborg Havn skal vi høre om udviklingsplanen for havnen og nye alliancer med erhvervslivet. Vi forcerer byskrænten og hører om et innovativt byrumsprojekt, som fysisk, mentalt og symbolsk skal forbinde bymidte og havn. Byvandringen i Svendborg Bymidte byder på konkrete aftryk af Cittaslow-tankegangen i form af kulinariske overraskelser og besøg hos lokale Cittaslow-certificerede virksomheder.

9 9 Landskab vest for Svendborg Selvbyggerhus ved Hundstrup 3 Bosætning og oplevelser i det bynære landskab Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune og Naturturisme I/S Udflugten sætter fokus på ny bosætning og naturoplevelser i det attraktive landskab vest for Svendborg by. Undervejs skal vi se eksempler på det professionelle arbejde med naturen, som kommune og interessentskab forestår i fællesskab. Målet er at skabe gode rammer for naturoplevelser både for turister og dem der bor i området. Vi besøger den selvgroede og selvforsynende landsby ved Hundstrup og den planlagte, bæredygtige landskabsby Tankefuld, der i fremtiden bliver et eksempel på moderne bosætning i samspil med landskabet. På en vandretur på Øhavsstien i det varierede istids-kulturlandskab Egebjerg Bakker, besøger vi det unikke naturområde Rødme Svinehaver. Frokost i Egebjerg Mølle med udsigt over Øhavet. Broholm Slot 4 Guld og grønne skove herregårdskultur og turisme Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune og Øhavsmuseet Turen går til Gudmekongernes land, hvor du vil mærke historiens vingesus. Vi besøger Gudmehallerne og Broholm Slot, hver med sin fantastiske oldsagsamling. Broholms autentiske borgmiljø er i dag udbygget med moderne konference- og overnatningsfaciliteter, ridecenter og golfbane af international kvalitet. En entreprenant godsejer planlagde og realiserede i 1800-tallet kystbyen Lundeborg, som udskibningshavn for Broholm Gods. Vi får historien og besøger det særprægede bymiljø i Lundeborg, der i dag er præget af lystsejlere, tre campingpladser og Oure Idrætsskolers sejlerskole. På trods heraf kæmper kiosk, købmand, café og restaurant for overlevelse.

10 10 5 SvendborgSUND Arrangeres i samarbejde med Svendborg Kommune Sport, sundhed og oplevelse er nøglebegreber i Svendborg Kommunes vækstpotentiale. Kommunen satser på talentudvikling. Svendborgprojektet er et stort anlagt idrætsskoleprojekt, der sikrer eleverne på kommunens skoler seks timers idræt om ugen. Vi besøger to fyrtårne indenfor sportsuddannelse Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Skolerne i Oure Sport & Performance. De to højskoler har også været med til at initiere Sport Study Svendborg, der er et unikt eksempel på tværsektorielt klyngesamarbejde med partnere fra den offentlige, private og frivillige sektor samt uddannelsesinstitutionerne. Denne udflugt vil være en blanding af korte oplæg, diskussion og rundvisning samt fysisk udfoldelse. På Oure kan vi vælge mellem mountainbike tur, golf, klatring og moderne dans. Gymnastikhøjskolen i Ollerup 6 Natur og friluftsliv Arrangeres i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturturisme I/S. I udflugten indgår cykeltur samt tur med veterantog Faaborg-Midtfyn Kommune satser på natur og friluftsliv som en væsentlig del af kommunens samlede udviklingsstrategi. Det handler om bosætning, sundhed og ikke mindst turisme. På cykel tilbagelægger vi en kortere strækning af den nye natursti Ringe-Korinth, en kombineret cykel- ride- og vandresti. Vi ser på stationsarealer, der er rekreative mødesteder for flere brugergrupper. I Korinth stiger vi på et veterantog som tøffer os til Pejrup. Vi oplever det smukke sydfynske landskab fra veterantoget inden vi går et lille stykke på Øhavsstien frem til Holstenshuus, hvor vi ser Riderute Sydfyn.

11 11 Havnen på Lyø 7 Et moderne dansk Toscana Arrangeres i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune I udflugten indgår sejltur og tur med traktor og vogn Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om et liv i to tempi, hvor der er plads til både karriere og afslapning. Faaborgegnen er kendt for smukke landskaber, friluftsliv, øhavet, kunst og kultur og ikke mindst for et unikt udbud af kvalitetsfødevarer. I Konnerup besøger vi en lokal producent af chokolade. På en byvandring i den gamle købstad Faaborg hører vi om kommunens arbejde med en række større udviklingsprojekter som fx nyt havnebad, kulturhus, fritidscenter og en grøn forbindelse mellem fjorden og Sundet øst for byen op mod Svanninge Bakker. Fra Faaborg havn sejler vi Lyø, hvor vi besøger Lyø by, der er rig på kulturarvsværdier og aktive øboer. 8 Langeland er udkantsland Arrangeres i samarbejde med Langeland Kommune Som yderkommune oplever Langeland mange udfordringer. Fx er der risiko for, at Langeland bliver en af de kommuner med flest familier, der lever af én enkelt indkomst. Men øen har også en række styrker at bygge på fx kreative iværksættere og lokale ildsjæle. I Bagenkop, årets landsby 2011, møder vi de kreative iværksættere, der tror på det. Vi tager på walk n talk i den levende købstad Rudkøbing, hvor vi skal opleve kommunens detailhandelsstrategi i praksis. Vi drikker kaffe på Ørstedsskolen, øens nye centralskole opført som OPP-projekt i moderne arkitektur, som stimulerer elevernes forskelligartede læringsstile. Ørstedsskolen på Langeland

12 12 Solenergi på Ærø 9 Det gode liv på Ærø Arrangeres i samarbejde med Ærø Kommune I udflugten indgår sejltur Livet som Ærøbo har en særlig tiltrækningskraft på mange. På udflugten viser kommunen eksempler på det gode liv på øen: vellykket bosætning i bevaringsværdige omgivelser med bæredygtig energiforsyning. På færgeturen (75 min) får vi oplæg om Ærøs bosætningsog iværksætterpolitik. Når færgen lægger til i Ærøskøbing kører vi tværs over øen og besøger det internationalt kendte Marstal Fjernvarme, der med solceller dækker 1/3 af Marstals varmebehov. Frokost spiser vi i det idylliske Ærøskøbing, inden en byvandring, hvor vi bl.a. skal høre om kommunens bevaringsindsats. Bemærk: Udflugten og byplanmødet afsluttes om bord på færgen, da den ifølge sejlplanen anløber Svendborg Havn kl. ca. 16. Nyborg Slot 10 Danmarks Riges Hjerte Arrangeres i samarbejde med Nyborg Kommune Nyborgs bymidte er i virkeligheden et stort, velbevaret, gemt og glemt kongeligt anlæg fra Danmarks middelalder. På udflugten skal vi opleve det potentiale, der måske kan få bymidten optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. På en vandring på terrænet ved Nyborg Slot ser vi på kulturarvssporene. Vi hører om de initiativer, der skal synliggøre og iscenesætte dem fremadrettet ved at udarbejde en kulturarvsmasterplan i forbindelse med kommunens planlægning. Frokost spiser vi i Riddersalen på Nyborg Slot. Videre til Korsbrødregården, hvor vi skal opleve, hvordan man arbejder med lokal inddragelse og forankring af projektet. Bemærk: Det er muligt at fragå udflugten kl. ca. 15 ved Nyborg Station. Herefter returnerer bussen til Svendborg og byplanmødets afslutning her kl. 16.

13 13 11 By, bolig og bosætning Arrangeres i samarbejde med Odense Kommune På udflugten besøger vi to eksempler på bolig og bosætning i Odense Kommune. Vi besøger Vollsmose, hvor der arbejdes med en master- PROCES i stedet for en traditionel masterplan. Hvordan skaber man viljen og vejen fra ghetto til bydel? Det sker bl.a. gennem en DIALOGplatform via udstillinger, SMS, GPS og andre digitale og analoge inddragelsesmetoder. Vi besøger det blandede boligområde Blangstedgaard, som blev indviet i Holdt visionen om byggeriets positive konsekvenser for beboernes daglige liv i området, tankerne om den sociale balance og det gode liv? Bemærk: Udflugten og byplanmødet afsluttes kl. 16 på Odense Rådhus. Herefter returnerer bussen til Svendborg Idrætscenter. Blangstedgård og Vollsmose, to vidt forskellige boligområder Havneomdannelse i Odense 12 Fra stor dansk by til dansk storby Arrangeres i samarbejde med Odense Kommune Inden for de kommende år vil investeringer transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby. Fortætning er vejen frem, mener kommunen. Vi besøger Odense Havn, der er under forvandling til moderne boligområde. Vi besøger den grønne kile fra havneområdet langs kanalen ud til Stige Ø, en tidligere losseplads, som nu er omdannet til et spændende landskab med nye rekreative muligheder. Senere går vi tæt på projekterne Thomas B. Thriges Gade og Odense Letbane, der vil reducere trafikken gennem de centrale bydele, så der bliver mere plads til byliv og et sundere bymiljø. Bemærk: Udflugten og byplanmødet afsluttes kl. 16 på Odense Rådhus. Herefter returnerer bussen til Svendborg Idrætscenter.

14 14 Stræde i Faaborg 13 Idylliske Faaborg, Dynamiske Ringe og Maritime Svendborg Arrangeres i samarbejde med Region Syddanmark I udflugten indgår gåtur med en del trapper Forskellige byer har forskellige vilkår og muligheder. I Region Syddanmarks Byanalyser er de større byer blevet målt for styrker og svagheder. På udflugten diskuterer vi metoden, der ligger bag analyserne, og hvordan de kan bruges i kommunerne. Vi besøger Faaborg, Ringe og Svendborg, hvor vi skal se bymidter og interessante bolig- og erhvervsområder. I Faaborg Ny sognegård i Ringe skal vi op i kirketårnet og senere besøge haverne ved Holstenshuus. I Ringe ser vi sognegården og resultatet af et naturgenopretningsprojekt ved Ringe Sø. I Svendborg besøger vi Svendborg International Maritime Academy, hvor vi oppe fra taget har en storslået udsigt over byen og havnen, landet og sundet. 14 Det Gode Liv på Skarø Arrangeres i samarbejde med Region Syddanmark I udflugten indgår sejltur Hvad mener vi egentlig, når vi siger Det gode liv? Det undersøger vi på Skarø, en af Danmarks mindste øer med knap 40 beboere. Efter voldsom tilbagegang er beboertallet fordoblet på få år, og øen huser nu en række iværksættere, der med lokale produkter har skabt sig en tilværelse på øen. Vi besøger en familie, der fortæller om, hvorfor de flyttede til øen, ø-livet og den kombinerede cafe- og landbrugsvirksomhed, som familien driver. Vi besøger også Skarøs nytænkende købmand, der satser på økologi og lokale specialiteter, og slutter af på en iværksættervirksomhed, der laver is med birkesaft. Her får vi i bogstaveligste forstand en smagsprøve på det gode liv. Bemærk: Færgen tilbage fra Skarø anløber Svendborg Havn kl. ca Herefter er der mulighed for Svendborg på egen hånd inden byplanmødets fælles afslutning kl. 16 eller hjemrejse. Isproduktion og købmandshandel på Skarø

15 15 Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag samt middag m.v. torsdag aften finder sted i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Frokost og delmøder torsdag finder sted forskellige steder i Svendborg by samt på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted i Borgerforeningen-Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg. Se dog særlige bemærkninger om sluttidspunkt for udflugterne nr. 9, 10, 11, 12 og 14 under disse udflugter. Tilmelding og betaling Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2012 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften (se herunder). Tilmelding til Det 62. danske Byplanmøde foretages online på vores hjemmeside (fanebladet Byplanmødet ). Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 6. august og til og med onsdag den 19. september 2012 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 19. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste. Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabs planlægning i Danmark. Overnatning Hotel Svendborg står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af overnatning foretages online via dette link Her findes oplysninger om de enkelte hoteller, beliggenhed, priser, betingelser for betaling m.v. Værelsesprisen tillægges et administrationsgebyr på kr. 75,- inkl. moms pr. person. Reservation skal være Hotel Svendborg i hænde senest mandag den 6. august Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Hotel Svendborg. Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til Hotel Svendborg: Lise Bisgaard Madsen, tlf , Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen. Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft. Tryk: Handy-Print A/S, Skive. Fotos er venligst stillet til rådighed af: Svendborg Kommune: forside, side 2, 8, 9 og 10 (øverst). Faaborg-Midtfyn Kommune: side 6, 7, 10 (nederst) og 11 (øverst). Langeland Kommune: side 11 (nederst). Ærø Kommune: side 12 (øverst). Nyborg Kommune: side 12 (nederst). Odense Kommune: side 13 (øverst t.v og nederst). Mediehus Vollsmose: side 13 (øverst t.h.). Region Syddanmark: side 14 (øverst t.h. og nederst) og 15. Dansk Byplanlaboratorium: side 4 og 14 (øverst t.v.).

16 16 Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning:

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning: attraktive Fyn attraktive FYN Den fynske byregion skal kendes for livet i flere hastigheder. Det sted i Danmark, hvor uddannelse og karriere går hånd i hånd med en spændende fritid. Vi vil øge bosætningen

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING Nyp workshop, byplanmødet 2012 Red. af Ane Rottbøll Jørgensen, Lise Juul Madsen & Louise von Müllen Netværk af Yngre Planlæggere & Redaktørerne, 2013 Udgivet af Netværk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet HØRINGSSVAR FRA FYN Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Planstrategi 2011 Planstrategien: Meget få formelle bindinger 3 tilgange til en planstrategi Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Vi

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Borgmester Bjarne Nielsen Langeland Kommune bn@langelandkommune.dk Befolkning og befolkningsudvikling Største

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark RUP en indeholder en vision og værdier, som skal give en fælles

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Planlægning for og med landbrug

Planlægning for og med landbrug Temadage: Planlægning for og med landbrug 25-26. november 2014 på Vingsted Hotel og Konferencecenter Velkommen Jørgen Primdahl, Købehavns Universitet Jørgen Korning, Videncentret for Landbrug Hvorfor er

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder

Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder Udarbejdet af: Anne Maren Ingeman Madsen Dato: 22-12-2010 Sagsnummer.: 01.02.03-P15-3-10 Version nr.: 1 Titlen Kommunalbestyrelsen tilkendegav på temamødet,

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Niels Østergård, DB i Kolding 3. december 2008 Plan09 - lige nu og med 13 måneder tilbage 3 strategieksempler og demokratiopfattelser Plan09 - Guldborgsund Plan09

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere