UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser"

Transkript

1 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love, og 4, stk. 1 og 2, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., for så vidt angår 1-2 efter de faglige udvalgs bestemmelser, jf. 38, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, for så vidt angår 3 efter samråd med det relevante faglige udvalg og for så vidt angår 4 efter inddragelse af det relevante faglige udvalg, fastsættes: 1. Ved optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i en af de følgende erhvervsuddannelser skal eleven foruden eventuelle betingelser vedrørende uddannelsesaftale opfylde de overgangskrav, der er anført i det pågældende bilag: Bilag 1 Bådmekanikeruddannelsen Bilag 2 Cykel- og motormekanikeruddannelsen Bilag 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Bilag 4 Flymekanikeruddannelsen Bilag 5 Karrosseriuddannelsen Bilag 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Bilag 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Bilag 8 Vognmaleruddannelsen Bilag 9 Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen Bilag 10 Boligmonteringsuddannelsen Bilag 11 Byggemontageteknikeruddannelsen Bilag 12 Bygningsmaleruddannelsen Bilag 13 Glarmesteruddannelsen Bilag 14 Maskinsnedkeruddannelsen Bilag 15 Mureruddannelsen Bilag 16 Skorstensfejeruddannelsen Bilag 17 Snedkeruddannelsen Bilag 18 Stenhuggeruddannelsen Bilag 19 Stukkatøruddannelsen Bilag 20 Tagdækkeruddannelsen Bilag 21 Uddannelsen til teknisk isolatør Bilag 22 Træfagenes byggeuddannelse Bilag 23 VVS-energiuddannelsen Bilag 24 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Bilag 25 Serviceassistentuddannelsen Bilag 26 Sikkerhedsvagtuddannelsen Bilag 27 Anlægsgartner- og greenkeeperuddannelsen

2 Bilag 28 Dyrepasseruddannelsen Bilag 29 Landbrugsuddannelsen Bilag 30 Produktionsgartneruddannelsen og væksthusgartneruddannelsen Bilag 31 Uddannelsen til skov- og naturtekniker Bilag 32 Veterinærsygeplejerskeuddannelsen Bilag 33 Fitnessinstruktøruddannelsen Bilag 34 Frisøruddannelsen Bilag 35 Kosmetikeruddannelsen Bilag 36 Bager- og konditoruddannelsen Bilag 37 Detailslagteruddannelsen Bilag 38 Ernæringsassistentuddannelsen Bilag 39 Gastronomuddannelsen Bilag 40 Industrislagteruddannelsen Bilag 41 Mejeristuddannelsen Bilag 42 Receptionistuddannelsen Bilag 43 Tarmrenseruddannelsen Bilag 44 Tjeneruddannelsen Bilag 45 Digital Media-uddannelsen Bilag 46 Film- og tv-produktionsuddannelsen Bilag 47 Fotografuddannelsen Bilag 48 Frontline pc-supporteruddannelsen Bilag 49 Uddannelsen til grafisk tekniker Bilag 50 Mediegrafikeruddannelsen Bilag 51 Skilteteknikeruddannelsen Bilag 52 Web-integratoruddannelsen Bilag 53 Detailhandelsuddannelsen med specialer Bilag 54 Eventkoordinatoruddannelsen Bilag 55 Finansuddannelsen Bilag 56 Handelsuddannelsen med specialer Bilag 57 Kontoruddannelsen med specialer Bilag 58 Beklædningshåndværkeruddannelsen Bilag 59 Beslagsmeduddannelsen Bilag 60 CNC-teknikeruddannelsen Bilag 61 Finmekanikeruddannelsen Bilag 62 Industrioperatøruddannelsen Bilag 63 Industriteknikeruddannelsen Bilag 64 Køleteknikeruddannelsen Bilag 65 Laboratorietandtekniker Bilag 66 Uddannelsen i maritime håndværksfag Bilag 67 Metalsmeduddannelsen Bilag 68 Modelsnedkeruddannelsen Bilag 69 Oliefyrsteknikeruddannelsen Bilag 70 Ortopædistuddannelsen Bilag 71 Overfladebehandleruddannelsen

3 Bilag 72 Plastmageruddannelsen Bilag 73 Produktøruddannelsen Bilag 74 Skibsmekanikeruddannelsen Bilag 75 Skibsmontøruddannelsen Bilag 76 Smedeuddannelsen Bilag 77 Støberiteknikeruddannelsen Bilag 78 Uddannelsen til teknisk designer Bilag 79 Urmageruddannelsen Bilag 80 Vindmølleoperatøruddannelsen Bilag 81 Værktøjsuddannelsen Bilag 82 Uddannelsen til guld- og sølvsmed Bilag 83 Automatik og proces-uddannelsen Bilag 84 Data- og kommunikationsuddannelsen Bilag 85 Elektrikeruddannelsen Bilag 86 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Bilag 87 Elektronikoperatør Bilag 88 Forsyningsoperatør Bilag 89 Uddannelsen til frontline radio/tv-supporter Bilag 90 Procesoperatøruddannelsen Bilag 91 Uddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker Bilag 92 Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Bilag 93 Den pædagogiske assistentuddannelse Bilag 94 Social- og sundhedsuddannelsen Bilag 95 Tandklinikassistentuddannelsen Bilag 96 Havne- og terminaluddannelsen Bilag 97 Lager- og terminaluddannelsen Bilag 98 Lufthavnsuddannelsen Bilag 99 Personbefordringsuddannelsen Bilag 100 Redderuddannelsen Bilag 101 Togklargøringsuddannelsen Bilag 102 Vejgodstransportuddannelsen 2. I hvert bilag, jf. 1, er det fastsat, hvilke grundfag eleven skal have gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet, samt eventuelle krav til niveau og resultat for så vidt angår disse fag og eventuelle krav vedrørende certifikater og lignende. 3. Der skal udformes eux-forløb for de uddannelser, for hvilke dette er angivet i det pågældende bilag, jf. 1. Stk. 2. Den enkelte uddannelse, jf. stk. 1, er udformet med et særligt studiekompetencegivende forløb, såfremt dette er anført i bilaget, jf. 1. Kontoruddannelsen med specialer og finansuddannelsen kan alene gennemføres med eux-forløb, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Elever med en eksamen på gymnasialt niveau kan ikke optages på eux-forløbet på en uddannelse omfattet af stk. 2, men kan gennemføre uddannelsen uden eux-forløb.

4 4. En elev på et eux-forløb, jf. 3, skal ved optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet have gennemført grundfagene matematik, dansk, engelsk og samfundsfag, alle på C-niveau. Stk. 2. Andre fag, som ifølge bilaget, jf. 1, for den pågældende uddannelse er omfattet af 2 om grundfag, der skal være gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet, skal på euxforløb ligeledes være gennemført på C-niveau før optagelsen til skoleundervisningen på hovedforløbet. Hvis faget naturfag ifølge bilaget er omfattet af 2, fastsættes dog i bilaget, hvilket eller hvilke af fagene matematik, fysik og kemi, en eux-elev skal have gennemført før optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet. Stk. 3. Såfremt der i bilaget, jf. 1, for den pågældende uddannelse i overensstemmelse med 2 er fastsat et resultat, hvormed et eller flere grundfag, der er omfattet af stk. 1 eller 2, skal være gennemført, skal eux-eleven have opnået dette resultat. Stk. 4. For de af stk. 1 omfattede uddannelser er det i det pågældende bilag, jf. 1, fastsat, hvilke yderligere grundfag på C-niveau ud over dem, der er fastsat i stk. 1, og dem, der fremgår i henhold til stk. 2, en elev på eux-forløb skal have gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på eux-elever på uddannelser omfattet af 3, stk. 2. Før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet på en af disse uddannelser skal en eux-elev have gennemført det særligt studieforberedende forløb. Stk. 6. Der undervises i grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på grundforløbets 1. del og i resten af de af stk. 1, 2 eller 4. omfattede fag på grundforløbets 2. del. 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den Stk. 2. I følgende bekendtgørelser ophæves 4: Bekendtgørelse 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice som ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 26. april Bekendtgørelse nr. 202 af 9. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling Bekendtgørelse 393 af 1. maj 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil Bekendtgørelse 816 af 20. juli 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil Bekendtgørelse nr. 371 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion som ændret ved bekendtgørelse nr. 453 af 8. maj 2014 Stk. 3. I følgende bekendtgørelser ophæves 4 5: Bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling som ændret ved bekendtgørelse nr. 325 af 21. marts 2013 og bekendtgørelse nr. 451 af 7. maj Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur Bekendtgørelse nr. 383 af 26. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler som ændret ved bekendtgørelse nr. 567 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker Bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg som ændret ved bekendtgørelse nr. 343 af 3. april 2014.

5 Bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it som ændret ved bekendtgørelse nr. 454 af 8. maj 2014 Stk. 4. Pkt. 3 bilagene til de i stk. 2 og 3 nævnte bekendtgørelser ophæves. I de bilag til de i stk. 3 nævnte bekendtgørelser, hvor der er et pkt. 7.3., ophæves dette. Stk. 5. De i stk. 2-4 ophævede regler finder fortsat anvendelse for elever, der er begyndt den pågældende uddannelses grundforløb, således at eleven kan gennemføre grundforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger.

6 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 1 Bådmekaniker 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for bådmekanikererhvervet: 1.1. Valg af relevante værktøjer, maskiner og materialer til brug for enkle faglige opgaver, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed Arbejdsrelevant ergonomi takt bådmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde og kølesystemets funktion Elektriske systemer, herunder Ohms Lov 1.6. Håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver i fritidsbåde 1.7. Fysikkens love, herunder en overordnet forståelse af spænding, tryk, acceleration og modstand 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Med faglig sikkerhed udføre mekanisk adskillelse og samling af mindre 2-takt bådmotorer Medvirken til adskillelse og samling af gængse elektriske komponenter i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde Anvendelse af løftegrej sikkerhedsmæssigt korrekt på baggrund af fabrikantens anvisninger ved montering og reparation i fritidsbåde MAG svejsning i tynd- og tykplade, TIG svejsning i rustfrit stål og aluminium, samt hårdlodning Fremstilling af mindre emner i metal med overholdelse af mål og vinkler, udføre gevindarbejde og beherske målinger med skydelære 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. foretage adskillelse og samling af mindre 2-takt bådmotor, i en kendt situation under vejledning i en kendt situation foretage forskellige grundlæggende bådtekniske opgaver inden for svejsning og fremstilling af mindre emner selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.4. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre

7 Sagsnr.: S tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået Matematik på F-niveau, bestået Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

8 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 2 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for cykel- og motorcykelmekanikererhvervet: 1.1. Relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed Arbejdsrelevant ergonomi 1.4. Gældende lovgivning for bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel 1.5. Gældende lovgivning for udstyr og sikkerhed på en cykel 1.6. Knallert- og motorcykelmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde for både to- og firetakters motorer 1.7. Relevante testere og måleudstyr til brug for enkle faglige opgaver 1.8. Ohms lov og elektriske systemer 1.9. Fysikkens love, herunder grundlæggende viden om hydraulik og materialeforståelse i forhold til varmepåvirkning 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet eksempler på grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Medvirken til eftersyn og kontrol af bremsesystemer, herunder hydrauliske bremser på cykel, knallert og motorcykel Fagligt sikker udførelse af enkelt eftersyn på indvendige og udvendige gearsystemer Fagligt sikker udførelse af klargøring af ny cykel til kunde, ud fra gældende lovgivning Fagligt sikker udførelse af udskiftning af dæk og slange på forskellige cykler og lapning af punkterede slanger Medvirken til adskillelse og montering af en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler Medvirken til service og reparation af cyklens lysanlæg Fagligt sikker udførelse af eftersyn på cykel-, knallert- og motor-cykelhjul og medvirken til reparation af hjul, herunder medvirken til udskiftning af eger, opretning og afbalancering af cykel-, knallertog motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer Fagligt sikker udførelse af adskillelse, enkel reparation og justering af en transmission samt udføre funktionstest i prøvebænk Medvirken til udførelse af eftersyn og enkel fejlfinding på tændingssystemer samt udføre udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante testere for diagnosticering Fagligt sikker udførelse af udmåling og enkel fejlfinding på knallert, scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer

9 Sagsnr.: S Udførelse af en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og kunder 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt foretage eftersyn, serviceopgaver og justering af centrale dele på cykel, knallert og motorcykel under vejledning foretage enkle fejlfindings- og reparationsopgaver på centrale dele på cykel, knallert og motorcykel 4.3. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.4. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.5. tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer..

10 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for entreprenørog landbrugsmaskinerhvervet: 1.1. Ohms lov og elektriske systemer 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.3. Materialer, værktøjer og maskiner anvendt inden for fagområdet, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.4. Arbejdsrelevant ergonomi 1.5. Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter 1.6. Gængse gevindtyper og valg af relevant svejsemateriale 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation, fx diagrammer, statistik og vejledning, i en praktisk arbejdsproces Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Medvirken til enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker udførelse af enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker planlægning af en enkel arbejdsproces for en enkel faglig opgave Fagligt sikker udførelse af enkle justerings- og reparations-opgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra en forståelse for de fire takter og anvendelse af måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer Medvirken ved enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker udførelse af reparationsopgaver på enkle hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenør- eller landbrugsmaskiner og tillige udvælgelse af de rette materialer og komponenter i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg Fagligt sikker udførelse af reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm Fagligt sikker udførelse af konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm ud fra given enkel arbejdstegning Fagligt sikker udførelse af simpel vedligeholdelse af de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenør- og landbrugsmaskiner 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere

11 Sagsnr.: S Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.2. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.3. selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på landbrugs- og entreprenørmaskiner 4.4. udføre enkel fejlfinding, under vejledning på landbrugs- og entreprenørmaskiner 4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.6. tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 4.7. anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne; Geometri, funktioner og grafer, samt statistik. Det omfatter beregninger af fx spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen ifm. fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, hydrauliksystemer og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på E-niveau, bestået 5.4. Fysik på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jf. Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer 7. Uddannelsen tilrettelægges med eux 8. Eux eleverne skal for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet - ud over på C-niveau at have gennemført de i bekendtgørelsens 4, stk. 1, anførte grundfag (matematik, dansk, engelsk og samfundsfag) og eventuelle øvrige i pkt. 5 anførte grundfag (bortset fra naturfag) - have gennemført følgende fag på C-niveau: 8.1. Teknologi.

12 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 4 Flymekaniker 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for flymekanikererhvervet: 1.1. Flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer 1.2. Matematik svarende til modul 1 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Fysik svarende til modul 2 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Elektricitet svarende til modul 3 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Elektronik svarende til modul 4 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Digitale teknikker/elektroniske instrumenter svarende til modul i EU forordningen nr. 2042/2003 del Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.8. Arbejdsrelevant ergonomi 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Anvendelse af flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer til udvalgte opgaver Udførelse af en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med kunder og kollegaer på både dansk og engelsk Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. tage stilling til om flytekniske og relevante naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber og værktøjer og kan under vejledning foretage simpel fejlfinding på enkelte dele af fly 4.2. afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion 4.3. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.4. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige krav 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på C-niveau, bestået 5.3. Engelsk på D-niveau, bestået 5.4. Fysik på C-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.:

13 Sagsnr.: S Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jf. Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Førstehjælp mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

14 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 5 Karrosseriuddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for karrosseriteknik: 1.1. Ohms lov og elektriske systemer 1.2. Valg af relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder svejsemateriale og spartelmateriale til brug for enkle faglige opgaver 1.3. Anvendelsesmuligheder for forskellige sammenføjningsmetoder 1.4. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.5. Arbejdsrelevant ergonomi 1.6. Fysikkens love, herunder viden om materialers spændingsrække og egenskaber ved opvarmning samt elektricitet 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Afmontering og udskiftning af dele på køretøjer fx kofanger Udførelse af enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for karrosseriteknisk arbejde Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Fremstilling, tilpasning og udskiftning af mindre karosseridele Fagligt sikker opretning af mindre og ukomplicerede buler Fagligt sikker udførelse af enkel sammenføjningsteknik på emner Fagligt sikker bearbejdning af overflade og anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af emner Ergonomisk korrekt vurdering og udførelse af enkle arbejdsopgaver 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver under vejledning udføre enkle karrosseritekniske opgaver, herunder opretning, sammenføjnings- og fremstillingsopgaver 4.3. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.4. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.5. tge stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater

15 Sagsnr.: S Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

16 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for lastvognsmekanikererhvervet: 1.1. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.2. Arbejdsrelevant ergonomi 1.3. Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter 1.4. Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler 1.5. Valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej 1.6. Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms lov og effektformlen 1.7. Elektriske komponenter og kredsløb, herunder viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb 1.8. Naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med biler, herunder forskellige energibæreres betydning for bæredygtig kørsel. Desuden kan eleven redegøre for de naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af køretøjer, herunder viden om elbiler og hybridbiler 1.9. Korrekt håndtering af benzin, diesel, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet Elementer i hydrauliksystemer og de sikkerhedsmæssige forhold hertil 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Mekanisk adskillelse og samling af motorer og udtagning af evt. knækkede skruer og bolte samt reparation af ødelagte gevind Mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser Fejlfinding og af- og påmonteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske systemer Måling på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer, som fx spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter Anvendelse af mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure Håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet Hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og kunder Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser BEK nr 1015 af 23/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 053.33S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1266

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav 8 Vognmaleruddannelsen ertifikater 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Idræt inansiering 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Organisation remmedsprog 5 Karrosseriuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1290 af 05/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.31S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Formål og opdeling. 1. Vedligeholdelse af fly/helikoptere til civil luftfart i henhold til gældende EU-regler inden for luftfartsområdet.

Formål og opdeling. 1. Vedligeholdelse af fly/helikoptere til civil luftfart i henhold til gældende EU-regler inden for luftfartsområdet. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flymekaniker I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter Metalindustriens Uddannelsesudvalgs

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.12T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«.

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«. BEK nr 1266 af 02/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.10S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker BEK nr 380 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.41T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 361 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.21T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesplan Ny mesterlære

Uddannelsesplan Ny mesterlære Uddannelsesplan Ny mesterlære 1. Virksomhedens navn: Indehaver/direktør: Adresse: Post nr.: Tlf. nr.: By: CVR. nr.: 2. Virksomhedens kontaktperson: Direkte tlf. nr.: E-mail: 3. Lærlingens navn: Adresse:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 Entreprenør- og Landbrugsmaskin- uddannelsen

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 Entreprenør- og Landbrugsmaskin- uddannelsen LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 Entreprenør- og Landbrugsmaskin- uddannelsen September 2017 Indhold 1. Pædagogisk og didaktiske overvejelser forud undervisningen... 3 Struktur og temaer i grundforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker BEK nr 268 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør BEK nr 274 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse BEK nr 287 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

EUD karaktergennemsnit - Selandia - CEU 1/14

EUD karaktergennemsnit - Selandia - CEU 1/14 Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, niveau -, Eksamen 5,7 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, niveau -, Eksamen, Mundtlig 7,4 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsteknik,

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker BEK nr 250 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 440 af 04/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN For at blive optaget på hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen skal du først have bestået: GRUNDFORLØBSPRØVEN MATEMATIK E ARBEJDSMILJØ VED SVEJSNING

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 383 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.38L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Udkast af august 2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Måling af elevtrivsel og virksomhedstilfredshed, centralt stillet prøve m.v.) I bekendtgørelse nr. 1010 af 22.

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 344 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.95T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 229

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Virksomheds- trivselsundersøgelse

Virksomheds- trivselsundersøgelse Virksomheds- trivselsundersøgelse EUC Syd 2014 Indhold Rapportens opbygning... 2 EUC Syd samlet vurdering... 3 Bil, fly og andre transportmidler... 4 Personvognsmekanikeruddannelsen... 4 Transport og logistik...

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 420 af 13/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger BEK nr 207 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere