UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser"

Transkript

1 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love, og 4, stk. 1 og 2, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., for så vidt angår 1-2 efter de faglige udvalgs bestemmelser, jf. 38, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, for så vidt angår 3 efter samråd med det relevante faglige udvalg og for så vidt angår 4 efter inddragelse af det relevante faglige udvalg, fastsættes: 1. Ved optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i en af de følgende erhvervsuddannelser skal eleven foruden eventuelle betingelser vedrørende uddannelsesaftale opfylde de overgangskrav, der er anført i det pågældende bilag: Bilag 1 Bådmekanikeruddannelsen Bilag 2 Cykel- og motormekanikeruddannelsen Bilag 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Bilag 4 Flymekanikeruddannelsen Bilag 5 Karrosseriuddannelsen Bilag 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Bilag 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Bilag 8 Vognmaleruddannelsen Bilag 9 Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen Bilag 10 Boligmonteringsuddannelsen Bilag 11 Byggemontageteknikeruddannelsen Bilag 12 Bygningsmaleruddannelsen Bilag 13 Glarmesteruddannelsen Bilag 14 Maskinsnedkeruddannelsen Bilag 15 Mureruddannelsen Bilag 16 Skorstensfejeruddannelsen Bilag 17 Snedkeruddannelsen Bilag 18 Stenhuggeruddannelsen Bilag 19 Stukkatøruddannelsen Bilag 20 Tagdækkeruddannelsen Bilag 21 Uddannelsen til teknisk isolatør Bilag 22 Træfagenes byggeuddannelse Bilag 23 VVS-energiuddannelsen Bilag 24 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Bilag 25 Serviceassistentuddannelsen Bilag 26 Sikkerhedsvagtuddannelsen Bilag 27 Anlægsgartner- og greenkeeperuddannelsen

2 Bilag 28 Dyrepasseruddannelsen Bilag 29 Landbrugsuddannelsen Bilag 30 Produktionsgartneruddannelsen og væksthusgartneruddannelsen Bilag 31 Uddannelsen til skov- og naturtekniker Bilag 32 Veterinærsygeplejerskeuddannelsen Bilag 33 Fitnessinstruktøruddannelsen Bilag 34 Frisøruddannelsen Bilag 35 Kosmetikeruddannelsen Bilag 36 Bager- og konditoruddannelsen Bilag 37 Detailslagteruddannelsen Bilag 38 Ernæringsassistentuddannelsen Bilag 39 Gastronomuddannelsen Bilag 40 Industrislagteruddannelsen Bilag 41 Mejeristuddannelsen Bilag 42 Receptionistuddannelsen Bilag 43 Tarmrenseruddannelsen Bilag 44 Tjeneruddannelsen Bilag 45 Digital Media-uddannelsen Bilag 46 Film- og tv-produktionsuddannelsen Bilag 47 Fotografuddannelsen Bilag 48 Frontline pc-supporteruddannelsen Bilag 49 Uddannelsen til grafisk tekniker Bilag 50 Mediegrafikeruddannelsen Bilag 51 Skilteteknikeruddannelsen Bilag 52 Web-integratoruddannelsen Bilag 53 Detailhandelsuddannelsen med specialer Bilag 54 Eventkoordinatoruddannelsen Bilag 55 Finansuddannelsen Bilag 56 Handelsuddannelsen med specialer Bilag 57 Kontoruddannelsen med specialer Bilag 58 Beklædningshåndværkeruddannelsen Bilag 59 Beslagsmeduddannelsen Bilag 60 CNC-teknikeruddannelsen Bilag 61 Finmekanikeruddannelsen Bilag 62 Industrioperatøruddannelsen Bilag 63 Industriteknikeruddannelsen Bilag 64 Køleteknikeruddannelsen Bilag 65 Laboratorietandtekniker Bilag 66 Uddannelsen i maritime håndværksfag Bilag 67 Metalsmeduddannelsen Bilag 68 Modelsnedkeruddannelsen Bilag 69 Oliefyrsteknikeruddannelsen Bilag 70 Ortopædistuddannelsen Bilag 71 Overfladebehandleruddannelsen

3 Bilag 72 Plastmageruddannelsen Bilag 73 Produktøruddannelsen Bilag 74 Skibsmekanikeruddannelsen Bilag 75 Skibsmontøruddannelsen Bilag 76 Smedeuddannelsen Bilag 77 Støberiteknikeruddannelsen Bilag 78 Uddannelsen til teknisk designer Bilag 79 Urmageruddannelsen Bilag 80 Vindmølleoperatøruddannelsen Bilag 81 Værktøjsuddannelsen Bilag 82 Uddannelsen til guld- og sølvsmed Bilag 83 Automatik og proces-uddannelsen Bilag 84 Data- og kommunikationsuddannelsen Bilag 85 Elektrikeruddannelsen Bilag 86 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Bilag 87 Elektronikoperatør Bilag 88 Forsyningsoperatør Bilag 89 Uddannelsen til frontline radio/tv-supporter Bilag 90 Procesoperatøruddannelsen Bilag 91 Uddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker Bilag 92 Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Bilag 93 Den pædagogiske assistentuddannelse Bilag 94 Social- og sundhedsuddannelsen Bilag 95 Tandklinikassistentuddannelsen Bilag 96 Havne- og terminaluddannelsen Bilag 97 Lager- og terminaluddannelsen Bilag 98 Lufthavnsuddannelsen Bilag 99 Personbefordringsuddannelsen Bilag 100 Redderuddannelsen Bilag 101 Togklargøringsuddannelsen Bilag 102 Vejgodstransportuddannelsen 2. I hvert bilag, jf. 1, er det fastsat, hvilke grundfag eleven skal have gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet, samt eventuelle krav til niveau og resultat for så vidt angår disse fag og eventuelle krav vedrørende certifikater og lignende. 3. Der skal udformes eux-forløb for de uddannelser, for hvilke dette er angivet i det pågældende bilag, jf. 1. Stk. 2. Den enkelte uddannelse, jf. stk. 1, er udformet med et særligt studiekompetencegivende forløb, såfremt dette er anført i bilaget, jf. 1. Kontoruddannelsen med specialer og finansuddannelsen kan alene gennemføres med eux-forløb, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Elever med en eksamen på gymnasialt niveau kan ikke optages på eux-forløbet på en uddannelse omfattet af stk. 2, men kan gennemføre uddannelsen uden eux-forløb.

4 4. En elev på et eux-forløb, jf. 3, skal ved optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet have gennemført grundfagene matematik, dansk, engelsk og samfundsfag, alle på C-niveau. Stk. 2. Andre fag, som ifølge bilaget, jf. 1, for den pågældende uddannelse er omfattet af 2 om grundfag, der skal være gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet, skal på euxforløb ligeledes være gennemført på C-niveau før optagelsen til skoleundervisningen på hovedforløbet. Hvis faget naturfag ifølge bilaget er omfattet af 2, fastsættes dog i bilaget, hvilket eller hvilke af fagene matematik, fysik og kemi, en eux-elev skal have gennemført før optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet. Stk. 3. Såfremt der i bilaget, jf. 1, for den pågældende uddannelse i overensstemmelse med 2 er fastsat et resultat, hvormed et eller flere grundfag, der er omfattet af stk. 1 eller 2, skal være gennemført, skal eux-eleven have opnået dette resultat. Stk. 4. For de af stk. 1 omfattede uddannelser er det i det pågældende bilag, jf. 1, fastsat, hvilke yderligere grundfag på C-niveau ud over dem, der er fastsat i stk. 1, og dem, der fremgår i henhold til stk. 2, en elev på eux-forløb skal have gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på eux-elever på uddannelser omfattet af 3, stk. 2. Før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet på en af disse uddannelser skal en eux-elev have gennemført det særligt studieforberedende forløb. Stk. 6. Der undervises i grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på grundforløbets 1. del og i resten af de af stk. 1, 2 eller 4. omfattede fag på grundforløbets 2. del. 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den Stk. 2. I følgende bekendtgørelser ophæves 4: Bekendtgørelse 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice som ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 26. april Bekendtgørelse nr. 202 af 9. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling Bekendtgørelse 393 af 1. maj 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil Bekendtgørelse 816 af 20. juli 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil Bekendtgørelse nr. 371 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion som ændret ved bekendtgørelse nr. 453 af 8. maj 2014 Stk. 3. I følgende bekendtgørelser ophæves 4 5: Bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling som ændret ved bekendtgørelse nr. 325 af 21. marts 2013 og bekendtgørelse nr. 451 af 7. maj Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur Bekendtgørelse nr. 383 af 26. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler som ændret ved bekendtgørelse nr. 567 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker Bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg som ændret ved bekendtgørelse nr. 343 af 3. april 2014.

5 Bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it som ændret ved bekendtgørelse nr. 454 af 8. maj 2014 Stk. 4. Pkt. 3 bilagene til de i stk. 2 og 3 nævnte bekendtgørelser ophæves. I de bilag til de i stk. 3 nævnte bekendtgørelser, hvor der er et pkt. 7.3., ophæves dette. Stk. 5. De i stk. 2-4 ophævede regler finder fortsat anvendelse for elever, der er begyndt den pågældende uddannelses grundforløb, således at eleven kan gennemføre grundforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger.

6 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 1 Bådmekaniker 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for bådmekanikererhvervet: 1.1. Valg af relevante værktøjer, maskiner og materialer til brug for enkle faglige opgaver, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed Arbejdsrelevant ergonomi takt bådmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde og kølesystemets funktion Elektriske systemer, herunder Ohms Lov 1.6. Håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver i fritidsbåde 1.7. Fysikkens love, herunder en overordnet forståelse af spænding, tryk, acceleration og modstand 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Med faglig sikkerhed udføre mekanisk adskillelse og samling af mindre 2-takt bådmotorer Medvirken til adskillelse og samling af gængse elektriske komponenter i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde Anvendelse af løftegrej sikkerhedsmæssigt korrekt på baggrund af fabrikantens anvisninger ved montering og reparation i fritidsbåde MAG svejsning i tynd- og tykplade, TIG svejsning i rustfrit stål og aluminium, samt hårdlodning Fremstilling af mindre emner i metal med overholdelse af mål og vinkler, udføre gevindarbejde og beherske målinger med skydelære 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. foretage adskillelse og samling af mindre 2-takt bådmotor, i en kendt situation under vejledning i en kendt situation foretage forskellige grundlæggende bådtekniske opgaver inden for svejsning og fremstilling af mindre emner selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.4. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre

7 Sagsnr.: S tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået Matematik på F-niveau, bestået Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

8 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 2 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for cykel- og motorcykelmekanikererhvervet: 1.1. Relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed Arbejdsrelevant ergonomi 1.4. Gældende lovgivning for bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel 1.5. Gældende lovgivning for udstyr og sikkerhed på en cykel 1.6. Knallert- og motorcykelmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde for både to- og firetakters motorer 1.7. Relevante testere og måleudstyr til brug for enkle faglige opgaver 1.8. Ohms lov og elektriske systemer 1.9. Fysikkens love, herunder grundlæggende viden om hydraulik og materialeforståelse i forhold til varmepåvirkning 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet eksempler på grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Medvirken til eftersyn og kontrol af bremsesystemer, herunder hydrauliske bremser på cykel, knallert og motorcykel Fagligt sikker udførelse af enkelt eftersyn på indvendige og udvendige gearsystemer Fagligt sikker udførelse af klargøring af ny cykel til kunde, ud fra gældende lovgivning Fagligt sikker udførelse af udskiftning af dæk og slange på forskellige cykler og lapning af punkterede slanger Medvirken til adskillelse og montering af en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler Medvirken til service og reparation af cyklens lysanlæg Fagligt sikker udførelse af eftersyn på cykel-, knallert- og motor-cykelhjul og medvirken til reparation af hjul, herunder medvirken til udskiftning af eger, opretning og afbalancering af cykel-, knallertog motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer Fagligt sikker udførelse af adskillelse, enkel reparation og justering af en transmission samt udføre funktionstest i prøvebænk Medvirken til udførelse af eftersyn og enkel fejlfinding på tændingssystemer samt udføre udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante testere for diagnosticering Fagligt sikker udførelse af udmåling og enkel fejlfinding på knallert, scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer

9 Sagsnr.: S Udførelse af en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og kunder 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt foretage eftersyn, serviceopgaver og justering af centrale dele på cykel, knallert og motorcykel under vejledning foretage enkle fejlfindings- og reparationsopgaver på centrale dele på cykel, knallert og motorcykel 4.3. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.4. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.5. tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer..

10 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for entreprenørog landbrugsmaskinerhvervet: 1.1. Ohms lov og elektriske systemer 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.3. Materialer, værktøjer og maskiner anvendt inden for fagområdet, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.4. Arbejdsrelevant ergonomi 1.5. Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter 1.6. Gængse gevindtyper og valg af relevant svejsemateriale 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation, fx diagrammer, statistik og vejledning, i en praktisk arbejdsproces Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Medvirken til enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker udførelse af enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker planlægning af en enkel arbejdsproces for en enkel faglig opgave Fagligt sikker udførelse af enkle justerings- og reparations-opgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra en forståelse for de fire takter og anvendelse af måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer Medvirken ved enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker udførelse af reparationsopgaver på enkle hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenør- eller landbrugsmaskiner og tillige udvælgelse af de rette materialer og komponenter i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg Fagligt sikker udførelse af reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm Fagligt sikker udførelse af konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm ud fra given enkel arbejdstegning Fagligt sikker udførelse af simpel vedligeholdelse af de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenør- og landbrugsmaskiner 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere

11 Sagsnr.: S Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.2. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.3. selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på landbrugs- og entreprenørmaskiner 4.4. udføre enkel fejlfinding, under vejledning på landbrugs- og entreprenørmaskiner 4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.6. tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 4.7. anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne; Geometri, funktioner og grafer, samt statistik. Det omfatter beregninger af fx spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen ifm. fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, hydrauliksystemer og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på E-niveau, bestået 5.4. Fysik på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jf. Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer 7. Uddannelsen tilrettelægges med eux 8. Eux eleverne skal for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet - ud over på C-niveau at have gennemført de i bekendtgørelsens 4, stk. 1, anførte grundfag (matematik, dansk, engelsk og samfundsfag) og eventuelle øvrige i pkt. 5 anførte grundfag (bortset fra naturfag) - have gennemført følgende fag på C-niveau: 8.1. Teknologi.

12 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 4 Flymekaniker 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for flymekanikererhvervet: 1.1. Flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer 1.2. Matematik svarende til modul 1 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Fysik svarende til modul 2 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Elektricitet svarende til modul 3 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Elektronik svarende til modul 4 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Digitale teknikker/elektroniske instrumenter svarende til modul i EU forordningen nr. 2042/2003 del Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.8. Arbejdsrelevant ergonomi 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Anvendelse af flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer til udvalgte opgaver Udførelse af en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med kunder og kollegaer på både dansk og engelsk Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. tage stilling til om flytekniske og relevante naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber og værktøjer og kan under vejledning foretage simpel fejlfinding på enkelte dele af fly 4.2. afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion 4.3. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.4. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige krav 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på C-niveau, bestået 5.3. Engelsk på D-niveau, bestået 5.4. Fysik på C-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.:

13 Sagsnr.: S Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jf. Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Førstehjælp mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

14 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 5 Karrosseriuddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for karrosseriteknik: 1.1. Ohms lov og elektriske systemer 1.2. Valg af relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder svejsemateriale og spartelmateriale til brug for enkle faglige opgaver 1.3. Anvendelsesmuligheder for forskellige sammenføjningsmetoder 1.4. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.5. Arbejdsrelevant ergonomi 1.6. Fysikkens love, herunder viden om materialers spændingsrække og egenskaber ved opvarmning samt elektricitet 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Afmontering og udskiftning af dele på køretøjer fx kofanger Udførelse af enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for karrosseriteknisk arbejde Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Fremstilling, tilpasning og udskiftning af mindre karosseridele Fagligt sikker opretning af mindre og ukomplicerede buler Fagligt sikker udførelse af enkel sammenføjningsteknik på emner Fagligt sikker bearbejdning af overflade og anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af emner Ergonomisk korrekt vurdering og udførelse af enkle arbejdsopgaver 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver under vejledning udføre enkle karrosseritekniske opgaver, herunder opretning, sammenføjnings- og fremstillingsopgaver 4.3. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.4. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.5. tge stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater

15 Sagsnr.: S Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

16 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for lastvognsmekanikererhvervet: 1.1. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.2. Arbejdsrelevant ergonomi 1.3. Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter 1.4. Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler 1.5. Valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej 1.6. Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms lov og effektformlen 1.7. Elektriske komponenter og kredsløb, herunder viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb 1.8. Naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med biler, herunder forskellige energibæreres betydning for bæredygtig kørsel. Desuden kan eleven redegøre for de naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af køretøjer, herunder viden om elbiler og hybridbiler 1.9. Korrekt håndtering af benzin, diesel, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet Elementer i hydrauliksystemer og de sikkerhedsmæssige forhold hertil 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Mekanisk adskillelse og samling af motorer og udtagning af evt. knækkede skruer og bolte samt reparation af ødelagte gevind Mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser Fejlfinding og af- og påmonteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske systemer Måling på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer, som fx spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter Anvendelse af mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure Håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet Hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og kunder Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker BEK nr 380 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.41T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, FLY

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE Glarmester Glarmester, Aluminium NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION,

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses%

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Karakteroplysninger - EUD 200 - til november Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Teknologi og kommunikation - Gr.kursus i 1.hjælp og elementær brandbekæmp. Standpunkt

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest.

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest. Rummelige brancher Transport/Logistik: Medhjælper på lager herunder køre truck og gaffelstabler, sætte på plads og læsse/laste biler, EDB/lagerstyring, håndtering af farligt gods, køre med mindre kran,

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning Produktionsskoleforeningen 18. juni 2015 Kontoret for erhvervsuddannelser STUK Styrelsen for Undervisning og Kvalitet v./claus Søe og Helga Bojesen Side

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Bygningsmaleruddannelsen

Bygningsmaleruddannelsen Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 3 1. Fagets formål og profil

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner Bygningsstruktør Trin 2 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen 3. hovedforløb Byggeteknik 4. hovedforløb Stillads/miljø 5. hovedforløb Valgfri specialefag/valgfag

Læs mere

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion GF Temaoversigt Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål uger Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion Our space - indtag boxen Skills.0 Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion Generation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave Bedøelse af Grundforløb Afsluttende opgave Ved bedøelse af den afsluttende opgave, for grundforløbet, vil vi gennemgå elevens teoretiske oplæg, saen med eleven, samt elevens praktiske opgave, og vi vil

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere