UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser"

Transkript

1 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love, og 4, stk. 1 og 2, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., for så vidt angår 1-2 efter de faglige udvalgs bestemmelser, jf. 38, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, for så vidt angår 3 efter samråd med det relevante faglige udvalg og for så vidt angår 4 efter inddragelse af det relevante faglige udvalg, fastsættes: 1. Ved optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i en af de følgende erhvervsuddannelser skal eleven foruden eventuelle betingelser vedrørende uddannelsesaftale opfylde de overgangskrav, der er anført i det pågældende bilag: Bilag 1 Bådmekanikeruddannelsen Bilag 2 Cykel- og motormekanikeruddannelsen Bilag 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Bilag 4 Flymekanikeruddannelsen Bilag 5 Karrosseriuddannelsen Bilag 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Bilag 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Bilag 8 Vognmaleruddannelsen Bilag 9 Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen Bilag 10 Boligmonteringsuddannelsen Bilag 11 Byggemontageteknikeruddannelsen Bilag 12 Bygningsmaleruddannelsen Bilag 13 Glarmesteruddannelsen Bilag 14 Maskinsnedkeruddannelsen Bilag 15 Mureruddannelsen Bilag 16 Skorstensfejeruddannelsen Bilag 17 Snedkeruddannelsen Bilag 18 Stenhuggeruddannelsen Bilag 19 Stukkatøruddannelsen Bilag 20 Tagdækkeruddannelsen Bilag 21 Uddannelsen til teknisk isolatør Bilag 22 Træfagenes byggeuddannelse Bilag 23 VVS-energiuddannelsen Bilag 24 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Bilag 25 Serviceassistentuddannelsen Bilag 26 Sikkerhedsvagtuddannelsen Bilag 27 Anlægsgartner- og greenkeeperuddannelsen

2 Bilag 28 Dyrepasseruddannelsen Bilag 29 Landbrugsuddannelsen Bilag 30 Produktionsgartneruddannelsen og væksthusgartneruddannelsen Bilag 31 Uddannelsen til skov- og naturtekniker Bilag 32 Veterinærsygeplejerskeuddannelsen Bilag 33 Fitnessinstruktøruddannelsen Bilag 34 Frisøruddannelsen Bilag 35 Kosmetikeruddannelsen Bilag 36 Bager- og konditoruddannelsen Bilag 37 Detailslagteruddannelsen Bilag 38 Ernæringsassistentuddannelsen Bilag 39 Gastronomuddannelsen Bilag 40 Industrislagteruddannelsen Bilag 41 Mejeristuddannelsen Bilag 42 Receptionistuddannelsen Bilag 43 Tarmrenseruddannelsen Bilag 44 Tjeneruddannelsen Bilag 45 Digital Media-uddannelsen Bilag 46 Film- og tv-produktionsuddannelsen Bilag 47 Fotografuddannelsen Bilag 48 Frontline pc-supporteruddannelsen Bilag 49 Uddannelsen til grafisk tekniker Bilag 50 Mediegrafikeruddannelsen Bilag 51 Skilteteknikeruddannelsen Bilag 52 Web-integratoruddannelsen Bilag 53 Detailhandelsuddannelsen med specialer Bilag 54 Eventkoordinatoruddannelsen Bilag 55 Finansuddannelsen Bilag 56 Handelsuddannelsen med specialer Bilag 57 Kontoruddannelsen med specialer Bilag 58 Beklædningshåndværkeruddannelsen Bilag 59 Beslagsmeduddannelsen Bilag 60 CNC-teknikeruddannelsen Bilag 61 Finmekanikeruddannelsen Bilag 62 Industrioperatøruddannelsen Bilag 63 Industriteknikeruddannelsen Bilag 64 Køleteknikeruddannelsen Bilag 65 Laboratorietandtekniker Bilag 66 Uddannelsen i maritime håndværksfag Bilag 67 Metalsmeduddannelsen Bilag 68 Modelsnedkeruddannelsen Bilag 69 Oliefyrsteknikeruddannelsen Bilag 70 Ortopædistuddannelsen Bilag 71 Overfladebehandleruddannelsen

3 Bilag 72 Plastmageruddannelsen Bilag 73 Produktøruddannelsen Bilag 74 Skibsmekanikeruddannelsen Bilag 75 Skibsmontøruddannelsen Bilag 76 Smedeuddannelsen Bilag 77 Støberiteknikeruddannelsen Bilag 78 Uddannelsen til teknisk designer Bilag 79 Urmageruddannelsen Bilag 80 Vindmølleoperatøruddannelsen Bilag 81 Værktøjsuddannelsen Bilag 82 Uddannelsen til guld- og sølvsmed Bilag 83 Automatik og proces-uddannelsen Bilag 84 Data- og kommunikationsuddannelsen Bilag 85 Elektrikeruddannelsen Bilag 86 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Bilag 87 Elektronikoperatør Bilag 88 Forsyningsoperatør Bilag 89 Uddannelsen til frontline radio/tv-supporter Bilag 90 Procesoperatøruddannelsen Bilag 91 Uddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker Bilag 92 Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Bilag 93 Den pædagogiske assistentuddannelse Bilag 94 Social- og sundhedsuddannelsen Bilag 95 Tandklinikassistentuddannelsen Bilag 96 Havne- og terminaluddannelsen Bilag 97 Lager- og terminaluddannelsen Bilag 98 Lufthavnsuddannelsen Bilag 99 Personbefordringsuddannelsen Bilag 100 Redderuddannelsen Bilag 101 Togklargøringsuddannelsen Bilag 102 Vejgodstransportuddannelsen 2. I hvert bilag, jf. 1, er det fastsat, hvilke grundfag eleven skal have gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet, samt eventuelle krav til niveau og resultat for så vidt angår disse fag og eventuelle krav vedrørende certifikater og lignende. 3. Der skal udformes eux-forløb for de uddannelser, for hvilke dette er angivet i det pågældende bilag, jf. 1. Stk. 2. Den enkelte uddannelse, jf. stk. 1, er udformet med et særligt studiekompetencegivende forløb, såfremt dette er anført i bilaget, jf. 1. Kontoruddannelsen med specialer og finansuddannelsen kan alene gennemføres med eux-forløb, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Elever med en eksamen på gymnasialt niveau kan ikke optages på eux-forløbet på en uddannelse omfattet af stk. 2, men kan gennemføre uddannelsen uden eux-forløb.

4 4. En elev på et eux-forløb, jf. 3, skal ved optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet have gennemført grundfagene matematik, dansk, engelsk og samfundsfag, alle på C-niveau. Stk. 2. Andre fag, som ifølge bilaget, jf. 1, for den pågældende uddannelse er omfattet af 2 om grundfag, der skal være gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet, skal på euxforløb ligeledes være gennemført på C-niveau før optagelsen til skoleundervisningen på hovedforløbet. Hvis faget naturfag ifølge bilaget er omfattet af 2, fastsættes dog i bilaget, hvilket eller hvilke af fagene matematik, fysik og kemi, en eux-elev skal have gennemført før optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet. Stk. 3. Såfremt der i bilaget, jf. 1, for den pågældende uddannelse i overensstemmelse med 2 er fastsat et resultat, hvormed et eller flere grundfag, der er omfattet af stk. 1 eller 2, skal være gennemført, skal eux-eleven have opnået dette resultat. Stk. 4. For de af stk. 1 omfattede uddannelser er det i det pågældende bilag, jf. 1, fastsat, hvilke yderligere grundfag på C-niveau ud over dem, der er fastsat i stk. 1, og dem, der fremgår i henhold til stk. 2, en elev på eux-forløb skal have gennemført før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på eux-elever på uddannelser omfattet af 3, stk. 2. Før optagelsen til skoleundervisningen i hovedforløbet på en af disse uddannelser skal en eux-elev have gennemført det særligt studieforberedende forløb. Stk. 6. Der undervises i grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på grundforløbets 1. del og i resten af de af stk. 1, 2 eller 4. omfattede fag på grundforløbets 2. del. 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den Stk. 2. I følgende bekendtgørelser ophæves 4: Bekendtgørelse 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice som ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 26. april Bekendtgørelse nr. 202 af 9. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling Bekendtgørelse 393 af 1. maj 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil Bekendtgørelse 816 af 20. juli 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil Bekendtgørelse nr. 371 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion som ændret ved bekendtgørelse nr. 453 af 8. maj 2014 Stk. 3. I følgende bekendtgørelser ophæves 4 5: Bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling som ændret ved bekendtgørelse nr. 325 af 21. marts 2013 og bekendtgørelse nr. 451 af 7. maj Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur Bekendtgørelse nr. 383 af 26. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler som ændret ved bekendtgørelse nr. 567 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker Bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg som ændret ved bekendtgørelse nr. 343 af 3. april 2014.

5 Bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it som ændret ved bekendtgørelse nr. 454 af 8. maj 2014 Stk. 4. Pkt. 3 bilagene til de i stk. 2 og 3 nævnte bekendtgørelser ophæves. I de bilag til de i stk. 3 nævnte bekendtgørelser, hvor der er et pkt. 7.3., ophæves dette. Stk. 5. De i stk. 2-4 ophævede regler finder fortsat anvendelse for elever, der er begyndt den pågældende uddannelses grundforløb, således at eleven kan gennemføre grundforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger.

6 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 1 Bådmekaniker 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for bådmekanikererhvervet: 1.1. Valg af relevante værktøjer, maskiner og materialer til brug for enkle faglige opgaver, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed Arbejdsrelevant ergonomi takt bådmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde og kølesystemets funktion Elektriske systemer, herunder Ohms Lov 1.6. Håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver i fritidsbåde 1.7. Fysikkens love, herunder en overordnet forståelse af spænding, tryk, acceleration og modstand 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Med faglig sikkerhed udføre mekanisk adskillelse og samling af mindre 2-takt bådmotorer Medvirken til adskillelse og samling af gængse elektriske komponenter i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde Anvendelse af løftegrej sikkerhedsmæssigt korrekt på baggrund af fabrikantens anvisninger ved montering og reparation i fritidsbåde MAG svejsning i tynd- og tykplade, TIG svejsning i rustfrit stål og aluminium, samt hårdlodning Fremstilling af mindre emner i metal med overholdelse af mål og vinkler, udføre gevindarbejde og beherske målinger med skydelære 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. foretage adskillelse og samling af mindre 2-takt bådmotor, i en kendt situation under vejledning i en kendt situation foretage forskellige grundlæggende bådtekniske opgaver inden for svejsning og fremstilling af mindre emner selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.4. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre

7 Sagsnr.: S tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået Matematik på F-niveau, bestået Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

8 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 2 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for cykel- og motorcykelmekanikererhvervet: 1.1. Relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed Arbejdsrelevant ergonomi 1.4. Gældende lovgivning for bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel 1.5. Gældende lovgivning for udstyr og sikkerhed på en cykel 1.6. Knallert- og motorcykelmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde for både to- og firetakters motorer 1.7. Relevante testere og måleudstyr til brug for enkle faglige opgaver 1.8. Ohms lov og elektriske systemer 1.9. Fysikkens love, herunder grundlæggende viden om hydraulik og materialeforståelse i forhold til varmepåvirkning 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet eksempler på grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Medvirken til eftersyn og kontrol af bremsesystemer, herunder hydrauliske bremser på cykel, knallert og motorcykel Fagligt sikker udførelse af enkelt eftersyn på indvendige og udvendige gearsystemer Fagligt sikker udførelse af klargøring af ny cykel til kunde, ud fra gældende lovgivning Fagligt sikker udførelse af udskiftning af dæk og slange på forskellige cykler og lapning af punkterede slanger Medvirken til adskillelse og montering af en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler Medvirken til service og reparation af cyklens lysanlæg Fagligt sikker udførelse af eftersyn på cykel-, knallert- og motor-cykelhjul og medvirken til reparation af hjul, herunder medvirken til udskiftning af eger, opretning og afbalancering af cykel-, knallertog motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer Fagligt sikker udførelse af adskillelse, enkel reparation og justering af en transmission samt udføre funktionstest i prøvebænk Medvirken til udførelse af eftersyn og enkel fejlfinding på tændingssystemer samt udføre udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante testere for diagnosticering Fagligt sikker udførelse af udmåling og enkel fejlfinding på knallert, scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer

9 Sagsnr.: S Udførelse af en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og kunder 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt foretage eftersyn, serviceopgaver og justering af centrale dele på cykel, knallert og motorcykel under vejledning foretage enkle fejlfindings- og reparationsopgaver på centrale dele på cykel, knallert og motorcykel 4.3. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.4. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.5. tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer..

10 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for entreprenørog landbrugsmaskinerhvervet: 1.1. Ohms lov og elektriske systemer 1.2. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.3. Materialer, værktøjer og maskiner anvendt inden for fagområdet, herunder gængse faglige udtryk og begreber 1.4. Arbejdsrelevant ergonomi 1.5. Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter 1.6. Gængse gevindtyper og valg af relevant svejsemateriale 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation, fx diagrammer, statistik og vejledning, i en praktisk arbejdsproces Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Medvirken til enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker udførelse af enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker planlægning af en enkel arbejdsproces for en enkel faglig opgave Fagligt sikker udførelse af enkle justerings- og reparations-opgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra en forståelse for de fire takter og anvendelse af måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer Medvirken ved enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på entreprenør- og landbrugsmaskiner Fagligt sikker udførelse af reparationsopgaver på enkle hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenør- eller landbrugsmaskiner og tillige udvælgelse af de rette materialer og komponenter i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg Fagligt sikker udførelse af reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm Fagligt sikker udførelse af konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm ud fra given enkel arbejdstegning Fagligt sikker udførelse af simpel vedligeholdelse af de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenør- og landbrugsmaskiner 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere

11 Sagsnr.: S Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.2. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.3. selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på landbrugs- og entreprenørmaskiner 4.4. udføre enkel fejlfinding, under vejledning på landbrugs- og entreprenørmaskiner 4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.6. tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 4.7. anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne; Geometri, funktioner og grafer, samt statistik. Det omfatter beregninger af fx spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen ifm. fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, hydrauliksystemer og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på E-niveau, bestået 5.4. Fysik på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jf. Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer 7. Uddannelsen tilrettelægges med eux 8. Eux eleverne skal for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet - ud over på C-niveau at have gennemført de i bekendtgørelsens 4, stk. 1, anførte grundfag (matematik, dansk, engelsk og samfundsfag) og eventuelle øvrige i pkt. 5 anførte grundfag (bortset fra naturfag) - have gennemført følgende fag på C-niveau: 8.1. Teknologi.

12 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 4 Flymekaniker 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for flymekanikererhvervet: 1.1. Flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer 1.2. Matematik svarende til modul 1 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Fysik svarende til modul 2 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Elektricitet svarende til modul 3 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Elektronik svarende til modul 4 i EU forordningen nr. 2042/2003 del Digitale teknikker/elektroniske instrumenter svarende til modul i EU forordningen nr. 2042/2003 del Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.8. Arbejdsrelevant ergonomi 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Anvendelse af flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer til udvalgte opgaver Udførelse af en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med kunder og kollegaer på både dansk og engelsk Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. tage stilling til om flytekniske og relevante naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber og værktøjer og kan under vejledning foretage simpel fejlfinding på enkelte dele af fly 4.2. afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion 4.3. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver 4.4. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige krav 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på C-niveau, bestået 5.3. Engelsk på D-niveau, bestået 5.4. Fysik på C-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.:

13 Sagsnr.: S Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jf. Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Førstehjælp mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

14 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 5 Karrosseriuddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for karrosseriteknik: 1.1. Ohms lov og elektriske systemer 1.2. Valg af relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder svejsemateriale og spartelmateriale til brug for enkle faglige opgaver 1.3. Anvendelsesmuligheder for forskellige sammenføjningsmetoder 1.4. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.5. Arbejdsrelevant ergonomi 1.6. Fysikkens love, herunder viden om materialers spændingsrække og egenskaber ved opvarmning samt elektricitet 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Afmontering og udskiftning af dele på køretøjer fx kofanger Udførelse af enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for karrosseriteknisk arbejde Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Anvendelse af eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Fremstilling, tilpasning og udskiftning af mindre karosseridele Fagligt sikker opretning af mindre og ukomplicerede buler Fagligt sikker udførelse af enkel sammenføjningsteknik på emner Fagligt sikker bearbejdning af overflade og anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af emner Ergonomisk korrekt vurdering og udførelse af enkle arbejdsopgaver 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver under vejledning udføre enkle karrosseritekniske opgaver, herunder opretning, sammenføjnings- og fremstillingsopgaver 4.3. tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi, sikkerheds- og miljømæssige krav 4.4. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 4.5. tge stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater

15 Sagsnr.: S Eleven skal have gennemført følgende grundfag: 5.1. Dansk på E-niveau, bestået 5.2. Matematik på E-niveau, bestået 5.3. Engelsk på F-niveau, bestået 6. Eleven skal for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet have opnået følgende certifikater o.l.: 6.1. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jævnfør Arbejdstilsynets retningslinjer 6.2. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler 6.3. Førstehjælp mellem niveau og Færdselsrelateret førstehjælp, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 6.4. Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer.

16 Sagsnr.: S.541 Bilag nr. 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for lastvognsmekanikererhvervet: 1.1. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 1.2. Arbejdsrelevant ergonomi 1.3. Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter 1.4. Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler 1.5. Valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej 1.6. Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms lov og effektformlen 1.7. Elektriske komponenter og kredsløb, herunder viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb 1.8. Naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med biler, herunder forskellige energibæreres betydning for bæredygtig kørsel. Desuden kan eleven redegøre for de naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af køretøjer, herunder viden om elbiler og hybridbiler 1.9. Korrekt håndtering af benzin, diesel, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet Elementer i hydrauliksystemer og de sikkerhedsmæssige forhold hertil 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Der er ikke angivet grundlæggende metoder og redskaber, som eleven skal have færdigheder i at anvende 2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: Vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver Mekanisk adskillelse og samling af motorer og udtagning af evt. knækkede skruer og bolte samt reparation af ødelagte gevind Mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser Fejlfinding og af- og påmonteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske systemer Måling på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer, som fx spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter Anvendelse af mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure Håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet Hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og kunder Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, FLY

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave Bedøelse af Grundforløb Afsluttende opgave Ved bedøelse af den afsluttende opgave, for grundforløbet, vil vi gennemgå elevens teoretiske oplæg, saen med eleven, samt elevens praktiske opgave, og vi vil

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere