RASMUS SKOV HANS MALERI. M.S. Simon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RASMUS SKOV HANS MALERI. M.S. Simon"

Transkript

1 RASMUS SKOV og HANS MALERI M.S. Simon Hagenias, København 1976

2 INDHOLD Introduktion 2 Perioder i hans maleri 3 Essay: Kubismen i oversigt 5 Biografi 8 Liste over 48 reproduktioner 15 RASMUS SKOV og HANS MALERI er oversat fra amerikansk efter RASMUS SKOV and HIS PAINTING copyright 1975 Rasmus Skov. på dansk ved H.R. Skov ISBN

3 INTRODUKTION Rasmus Skov er blevet betegnet som henholdsvis "kubist" og som "figurativ abstrakt" maler, fordi hans stadige udvikling som kunstner siden 1930erne op gennem 1960-erne viser de umiskendelige kendetegn på den internationale kubismes formsprog. Rasmus Skov blev født i Danmark i 1907, på det tidspunkt hvor kubismen opstod i Frankrig. Gennem sit stadige arbejde med det kubistiske formsprog i alle dets faser gennem en 40års periode, kan Skov betragtes som den vigtigste eksponent for denne kunstform i Skandinavien. Forskelligt fra de andre skandinaviske malere, som gennem årtierne lige før den anden verdenskrig eksperimenterede i korte perioder, eller måske i nogle fa år, med det kubistiske udtryk, har Rasmus Skov's udvikling gennem kubismen været gradvis og motiveret. Allerede som ung maler var Skov påvirket af fransk expressionisme og fauvisme, særligt Paul Cezanne og Henri Matisse, og den tyske bevægelse for objektivitet "Die neue sachlichkeit" som den repræsenteredes af Georg Schrimpf i München, hvor Skov studerede i Igennem de følgende tyve år fortsatte Skov en energisk udvikling, karakteriseret ved hans hovedperioder, som resulterede i en personlig kubisme. Samtidigt og uafhængigt fulgte forskellige kunstnere i andre lande tilsvarende en kunstnerisk udvikling af kubismen af forskelligt format, således Portinari og Cavalcanti i Brasilien, de Gavardi i Frankrig og andre. Skønt disse maleres individualitet og egen kulturelle baggrund præeger deres kunst i nogen grad, er de fundamentale lighedspunkter i det kunstneriske udtryk som deles med kubismens skabere, sikkert mere iøjenfaldende. Som moderne kunstner og udtryk for midten af det 20år-hundrede, har Skov aldrig opgivet det figurative element i sin kunst - og således modstået den nonfigurative strømning, som var i udvikling samtidig over hele verden. Rasmus Skov har i forskellige perioder levet i længere tid i Frankrig, Danmark og Portugal og har i vid udstrækning rejst i de fleste europæiske lande i Europa, Brasilien og USA. Udstillinger af Rasmus Skov har været afholdt jævnligt siden 1938 i København, Paris og Chicago, og adskillige internationale samlinger har Rasmus Skov repræsenteret. 2

4 RASMUS SKOV - PERIODER I HANS MALERI De faser en malers kunst gennemløber er på en gang det bedste udtryk for hans udviklingsproces, modning og tilpasning til omgivelsernes påvirkning, og samtidig tegn på hans personlige kunstneriske integritet. Rasmus Skov er bemærkelsesværdig for at have en efterviselig, stadig udvikling uden de afbrydelser som ofte ses hos andre moderne malere fra perioden efter den anden verdenskrig, i deres søgen efter uafhængige og temporære stilarter. Perioderne i Skov's maleri forløber nærmest med årsagssammenhæng uden afbrydelse over i hinanden. De følgende perioder kan imidlertid skelnes: : NATURALISTISK PERIODE Dansk maletradition, landskaber og opstillinger i naturalistisk stil, i akvareller, kultegninger, blyantstegninger og en del oliemalerier. Studier i København og München : EXPRESSIONISTISK-FAUVISTISK PERIODE, OPHOLD I FRANKRIG Lever periodisk i Frankrig og påvirkes af impressionismen, fauvismen og expressionismen som resulterer i en periode i eksperimentering med farve og form som følger prekubisterne, de tidlige kubister og fauvisterne : ROMANTISK PERIODE - VERDENSKRIGSÅRENE Disse år tilbringes i Danmark i kunstnerisk isolation, og udviklingen fortsætter mod en dekorativ, todimentionel prekubistisk, figurativ stil, med romantisk indhold (som f.eks. "mor med barn" serien), som kort efter førte til kubismen. Udviklingen af et personligt kunstnerisk udtryk i form og farve fortsatte gennem denne periode, og som en konsekvens blev de fauvistiske elementer udeladt, efterhånden som de kubistiske elementer blev assimileret : ANALYTISK KUBISTISK PERIODE - STUDIEREJSER Disse år var meget produktive og den kubistiske estetik blev grundigt studeret, integreret og dokumenteret i kunstnerens maleri. 3

5 : SYNTHETISK KUBISTISK PERIODE - MODNE ÅR En kontinuerlig udvikling og udtryksmåde blev modnet og den stadige produktion af oliemalerier og tegninger kan bedst karakteriseres som synthetisk kubisme i en personlig moden stil. 4

6 ESSAY: KUBISMEN I OVERSIGT Blandt hovedstrømningerne i det 20århundredes maleri, er kubismen den eneste som retter sig primært mod studiet af repræsentationen af tredimentionelle objekter og rum på den todimentionelle billedflade - og som tilstræber at indføre den fjerde "tids-diment ion" som udtryk for det essentielle element i fænomenet bevægelse. Surrealismen fokuserede på den Freudianske psykologi i sit objektvalg, og anvendte konventionelle fremstillingsmåder, dog med lejlighedsvise lån fra andre af tidens udtryksformer. Impressionismen, der særligt byggede på den videnskabelige opdagelse af sollysets farvespektrum, opløste de tredimentionelle objekter i rumlige lysfænomener som ikke krævede redegørelse for et illusionistisk rum, og på denne måde markerede den et fundamentalt brud med tidligere kunst. Kubismen går imidlertid videre med problemet, uden at miste grebet om det tredimentionelle objekt, repræsentationen af den synlige omverden; i modsætning til den nonfigurative abstrakte maleriske bevægelse, som ikke alene negerer objektet med dets psykologiske værdier, men også det tredimentionelle rum, og således begrænser sig til at udtrykke følelsesbetonet mystisisme eller emotionalisme udfomet som todimentionelle mønstre. De fundamentale kunstneriske problemer, som kubismen kompromiløst formulerer, som tilsyneladende medfører forvanskning af objekter og rum, blev erkendt af kunstnere langt tidligere og deres løsninger udfomes på forskellig måde i de forskellige malerskoler fra Goya, Velasques og Rembrandt tilbage til Ægypterne. Imidlertid blev det overladt det tyvende århundredes kunstnere, -som blev konfronteret med den fotografiske dokumentation af deres omverden-, frit at udforske maleriet som medium, dets estetik og dets muligheder. Som kunstart er kubismen international med nutidig repræsentation i næsten alle lande. I modsætning til den abstrakte expression har malere og kritikere imidlertid fundet det mere krævende at gennemtraænge og forstå kubismen, vanskeligere at arbejde med den som udtryksform. Måske derfor findes der så få kunstnere der søger at trænge ind i denne problemstilling, mens de mange istedet foretrækker en søgen i lettere tilgængelige områder af moderne abstrakt kunst. Den vigtige position kubismen indtager I udviklingen af moderne kunst er udmærket beskrevet af John Berger (1) : 5

7 "Det er næsten umuligt at overdrive kubismens betydning. Det var en revolution i belledkunsten, ligeså betydningsfuld som den der fandt sted i den tidlige Renaissance. Kubismens mdvirkning på den efterfølgende kunst, på filmen og på arkitekturen er allerede så omfattende, at vi knap nok bemærker den. Lad os sammenligne et kubistisk maleri forestillende en stol, med en altertavle af den italienske renaissancemaler Fra Angelico. Forskellighederne er måske i begyndelsen frapperende, men der er også lighedspunkter. I begge malerier er der en strålende klarhed. (Ikke nødvendigvis en klarhed i indhold, men en kiarhed i formerne). Intet kommer mellem Dem og de skildrede objekter - mindst af alt kunstnerens temperament: subjektivitet er begrænset til et minimum. I begge malerier fremtræder objektets substans og stoflighed friskt - som om det hele netop var frembragt. I begge malerier er rummet hvori objekterne befinder sig åbenbart meget magtpåliggende for kunstneren, skønt rummets love er meget forskellige." "Det organisatoriske system kubisterne anvendte leder os tilbage til Cezanne, deres forløber. Cezanne erkendte og formulerede spørgsmålet om tilstedeværelsen af flere samtidige synsvinkler (sigtepunkter), og nedbrød derved i kunsten muligheden for et statisk syn på naturen. Den engelske landskabsmaler Constable's maleriske opfattelse, med alle dens jagende skyer i bevægelse, var alligevel statisk. Kubisterne gik videre. De fandt vejen til et ensartet udtryk for alle objekter. De opnåede dette ved at reducere alle former til en kombination af kuber, cylindre og senere - facetter og flader med veldefinerede afgrænsninger. Fomålet med denne simplifikation var at blive i stand til at konstruere det mest komplekse syn på virkeligheden,som nogensinde er tilstræbt i billedkunsten. Forenklingen var langt fra for forenklingens egen skyld. Hvis alt blev fremstillet på disse vilkår (hvad enten det er en hånd, en violin eller et vindue) blev det muligt at male vekselvirkningen mellem dem; deres elementer blev indbyrdes udvekslelige. Endvidere kunne rummet hvori objekterne eksisterede, også fremstilles på de samme vilkår, men omvendt. (Hvor overfladen af et objekt var konkav, var overfladen af rummet op til objektet konveks)." "Kubisterne har skabt et system, med hvilket de kunne afsløre fænomenernes indgriben i hinanden, og således skabte de mulighed for i kunsten at fremstille processer i stedet for 6

8 statiske tilstande "af væren". Kubismen er en kunstart som helt er optaget af vekselvirkning: vekselvirkningen mellem forskellige rum, vekselvirkningen mellem masser og rummet som omgiver dem, tegn på billedfladen og den virkelighed de er udtryk for. Det er en kunst af dynamisk frigørelse fra alle statiske begreber." "Kubisterne fandt per intuition vejen til en ny syntese, som i forhold til billedkunsten, var den filosofiske ækvivalent til den ny synthese som fandt sted i videnskabelig tænkning. De var naturligvis ikke direkte påvirkede af denne tænkning. Men det er ikke det det drejer sig om. Kubisterne nåede deres konklusioner uafhængigt. På deres egne områder følte de også udfordringen fra den ny tænkemåde som opstod i det 19århundrede og nu stimuleret af de nye tekniske opfindelser; også de var optaget af hvad det indebar. Hvad kubisterne mener med begreberne struktur, rum, tegn, og processer er helt forskelligt fra hvad kernefysikerne mener. Men forskellen mellem kubisternes version af virkeligheden og en stor hollandsk maler som Vermeer's fra det l7århundrede ligner forskellen mellem den moderne fysikers verdensanskuelse og Newton's: ligheden er ikke alene i tidsafstand, men også i natur." "Jeg har omtalt kubismen som en revolution i kunsten. Den opnåede at gøre meget mere end blot at udvide kunstens formsprog, hvad f.eks. impressionismen gjorde. Den var langt mere end blot en stilistisk omvæltning rettet mod det der gik forud for den. Kubismen ændrede karakteren af forholdet mellem det malede billede og virkeligheden, og derved satte den mennesket i en position, som det aldrig tidligere havde været i." "Den fulde historiske betydning er sjældent blevet forstået. Sædvanligvis bliver kubismen forklaret udelukkende i forhold til kunsthistorien --- den bliver fordømt sammen med expressionismen, dadaismen og surrealismen, som modernistisk og dekadent. At gøre dette er latterligt uhistorisk. Som gruppe var kubisterne de sidste optimister i vestlig kunst, og samtidig repræsenterer deres arbejde stadig det mest udviklede syn som endnu er opnået. Det er til kubismen de efterfølgende seriøse fornyere er henvist til at vende tilbage." "Når den fulde kubistiske bedrift en gang vil blive værdsat, vil det ikke være muligt at forklare den i forhold til personlig genialitet alene. Sammenligningen med den tidlige renaissance bliver atter overensstemmende. 7

9 BIOGRAFI 1907: Rasmus Skov fødtes på Fyn, 10. juni 1907, som det andet af fem børn. Hans far var fabrikant Nis M. Skov, ejer af en keramisk fabrik i Middelfart. Hans mor, Ellen Holm, var uddannet koncertsanger i København, havde kunstneriske interesser og var aktiv i det lokale kunst-og rnusikliv i byen. I familien var hun den igangsættende i kunstnerisk henseende : Gennem sin barndom havde Rasmus Skov let adgang til familiens keramiske fabrik og fik et indgående kendskab til den praktiske baggrund for keramisk dekoration og fremstilling. Han begyndte skolen i I 1919 flyttede familien til den lille by Strib, som ligger overfor Fredericia, på den anden side af Lillebælt, hvor Rasmus Skov fortsatte sin skoleuddannelse til : Rasmus Skov påbegynder i 1924 sin læretid som dekorationsmaler hos C.E. Dam i København og på "Det Tekniske Selskabs Skole" med P. Schou og E.C. Madsen som lærere. Han møder i denne periode den unge maler Poul Høm og det Kgl. Theaters chefmaler Carl Lund. Under sin uddannelse deltager Rasmus Skov i restaurering og dekoration af Christiansborg i Køhenhavn, og tager del i flere konkurrencer for dekoration. Modtager ved uddannelsens afslutning i 1928 højeste udmærkelse, Håndværkerforeningens Sølvmedallie, Reiersens og Massmans Fonds Sølvmedallie, stipendium fra Kong Christian X's Mindefond, og Reiersens rejselegat : I denne periode rejser Rasmus Skov i europa, studerer i i München på "Meister Schule" under professorerne Georg Schrimpf og Marius Hammann. Arbejder i denne periode nærmest i overensstemmelse med den danske maletradition i naturalistisk stil og maler i akvarel, kul og olie. Rejser i 1929 til Schweiz og besøger udstillingen af kubisme i Zürich Kunsthaus. Rejser sammen med billedhuggeren Anker Nørregaard til Verdensudstillingen i Barcelona. Arbejder på Isola Di Brissago og i Lugano med dekorationsmaling og rejser i 1930 til Rom, Firenze, Venezia og Pisa for at studere den Italienske Renaissancekunst. Arbejder i Luzern i sommeren i 1930 og resten af året i Haut de Cagnes, sydfrankrig. Skov besøger også "Exposition Coloniale" i Paris og Geneve i 1931, og bliver påvirket af de mangfoldige 8

10 strømninger i moderne kunst. Besøger i 1931 den danske maler Vilhelm Lundstrøm i Cagnes sur Mer : Skov starter selvstændig virksomhed som malermester i 1932 og gifter sig i : Påvirkningen af moderne kunst, både fra impressionismen og fauvismen kan fornemmes i Skov's maleri de følgende år. Virksomheden som malermester indstilles i 1934 og Skov rejser til Paris, Haut de Cagnes, Aspremont, Nice og Spalato i Jugoslavien, og gennem Wien tilbage til København. Han slår sig ned i Strib på Fyn, ikke langt fra hans forældres hjem. Skov's malerier fra Vester Skjerninge, Svendborg og sydfrankrig udstilles lokalt : Den første søn Nis, bliver født i Strib i februar Familien flytter til Knebel i Jylland i et år og derefter til Svaneke på Bornholm i 1936, hvor den anden søn Ebbe, bliver født. I en serie af malerier fra disse år findes mest lokale landskaber og karakteristiske motiver samt nogle opstillinger udført i individuel expressiv stil, som kombinerer virkemidler der leder tanken hen på influens fra Cezanne, de tidlige kubister og fra expressionisterne. 1937: Skov besøger verdensudstillingen i Paris og ser i den Spanske Pavillion, Picasso's maleri "Guernica". Bor i La Colle sur Loup i sydfrankrig hvor han møder den franske maler og samler Allan Firpå. 1938: Rasmus Skov udstiller på "Salon de Collectioneurs de Nice" i Frankrig. I april forlader han La Colle og holder sin første separatudstilling i Galleri Baker i Paris. Møder her de danske malere Vilhelm Lundstrøm og Ernst Goldschmidt og journalisten Andreas Vinding. Senere dette år rejser han tilbage til København. 1939: Skov holder sin første danske separatudstilling i Galleri Alfred Andersen, København. Han udstiller også hos Galleri Halvorsen i Århus og hos Illum på "Strøget" i københavn. Om sommeren bor og maler Skov på Bornholm, i Årsdale. 9

11 1940: Skov udstiller sine seneste malerier i Galleri Alfred Andersen, København og senere samme år også retrospektivt i "Odense Kunstbygning" på Fyn. Familien bor i Snekkersten i nordsjæ1land og flytter til Strib da krigen bryder ud : I begyndelsen af 1941 køber Skov en lille landejendom omkring 100 km syd for København for i krigsårene at komme bort fra mørkelagte byer og for at blive selvforsynende med fødevarer. Skov's maleri er i denne periode næsten ikke præget af påvirkning udefra. En personlig romantisk-moderne stil udvikles i en serie af malerier med "mor og barn" motiver. Den tredie søn Hroar, fødtes i : Galleri Nicolaj ved Aagaard Andersen i København holder en separatudstilling af Skov's malerier fra krigsårene. I marts rejser familien til Madeira via Lissabon og Estoril. Efter et ophold i Funchal flytter Skov's til bjerglandsbyen Cancella og s1år sig senere ned i et hus i byen Santa Cruz. 1947: Gennem de næste to år omformulerer Skov målene for sit kunstneriske udtryk og udvikler selvstændigt en personlig kubistisk formalisme. For at studere og dokumentere det estetiske grundlag for dette kunstneriske udtryk, arbejder han i flere år med både analytisk og syntetisk kubisme. Denne udvikling er latent i 1946 og 1947, men allerede i det følgende år, når han til et vendepunkt. Samvittighedsfuld granskning er nødvendig for at sikre udvikling og sammenhæng. Skovs for1ader Madeira og rejser til Paris for at slutte sig til efterkrigstidens genoplivede kunstverden. Af særlig interesse var udstillingen af Picasso's seneste værker i Galleri Luis Carré, Pellerin-samlingen af Cezanne, Galleri Kahnweiler i Rue d'astorg og udstillingen af Georg Braque af kubistiske malerier i Galleri Maeght. I juli bosætter Skovs sig I Jægersborg i Københavns omegn. 1948: Under den Internationale Radiokongres i København i sommeren i 1948 besøger Pierre Schaeffer, den franske forfatter og opfinder-komponist af Elektronisk Musik, Skov, som er flyttet til "Latiner Kvarteret" i Københavns centrum. 10

12 1949: I februar bor den franske abstrakte maler Jean Atlan, hos Skov i København under deltagelsen i en dansk gruppe-udstilling. Besøget astedkom en række sammenkomster og diskussioner, hvori deltog den franske kunstkritiker Michel Ragon, de danske abstrakte malere Ejler Bille og Harald Heiring, samt den surrealistiske maler Rita Kern-Larsen og hendes mand journalisten Iso Grünberg. 1950: I maj har Rasmus Skov en separatudstilling med sine seneste malerier i Galleri Athenæum i København. "International Artists Foyer" atholder en udstilling med grubben "Corner" i København og Jean Atlan, som er indbudt, bor igen hos Skov. Grünbergs samling af Picasso's seneste litografier vises på Glyptoteket i København som den første Picassoudstilling efter krigen. Billedhuggeren Anker Nørregaard, som rejste med Skov i 1929, besøger Skov i København. 1951: Rasmus Skov arbejder i det tidlige forår i Nørregaards keramiske værksted i Nykøbing-Falster og benytter den klassiske "barbotine" dekorationsteknik, som han lærte af sin fars håndværkere og kombinerer denne teknik med sin moderne fri formgivning. Flere keramiske arbejder udføres af Skov i Graae's atelier i København i begyndelsen af : En retrospektiv udstilling af Skov's arbejder afholdes i juni af Ordrup Gymnasium i København. I september besøger Rasmus Skov, Pablo Picasso og Franciose Gilot i deres hjem "La Galloise" i Vallauris i sydfrankrig. Rejser derefter til Lyon, Antibes og Milano for at se Picasso's retrospektive udstillinger, besøger Grimaldi Museet i Antibes og de netop færdiggjorte vægdekorationer af Henri Matisse i kapellet i Vence. Om efteråret har Galleri Ørskov i København en udstilling af Skov's keramik. Skov offentliggør en anmeldelse af Picasso's udstilling i Palazzo Reale i Milano. 1954: Skov konsoliderer den syntetiske kubisme i sit maleri og de efterfølgende år er meget produktive, ligesom hans personlige syntetisk-kubistiske udtryk udvikles yderligere. 11

13 1955: Udstilling af keramik og malerier vises i Galleri Montmartre i København. Serien af portrætter af "Tribini" blev malet dette år, foranlediget at kunst festivalen arrangeret af O. Jordan på "Bakken" i København. I løbet af sommeren er Skovs i Paris, hvor de besøger Allan Firpo og Pierre Schaeffer, samt Jean Atlan som udstiller på "Salon de Mai". Skov samtaler med kunsthandleren Henry Kahnweiler og forfatteren Jaime Sabartés, som giver deres personlige tilladelse til oversættelse af deres bøger til dansk (bøgerne blev oversat, men de samtidige danske forlag var ikke interesserede på dette tidspunkt). 1956: Galleri Nordisk Kunsthandel ved M. Staffeldt i Køhenhavn, afholder en separatudstilling med Skov's seneste arbejder. Den franske kubistiske maler Jean de Gavardi udstiller i København og besøger Rasmus Skov. 1957: Johnson Galleries i Chicago udstiller Skov's seneste malerier i Michigan Avenue Gallery i oktober : I disse år viser Skov's malerier og tegninger en tendens mod afspænding af den skematiske strenghed i den kubistiske estetik. I 1959 besøger Skov, Jean de Gavardi i Paris, og ser udstillingen af Moderne Amerikanske malere i "Petit Palais". 1961: En udstilling af Skov's seneste værker afholdes i Borgergården i København. I sommeren besøger Skov det nyåbnede Picasso-Museum i Barcelona og rejser til Lanza og Tarragona i Spanien : En permanent udstilling, til dels retrospektiv, og som viser Skov's malerier og tegninger, bliver arrangeret i Borgergården i København. I løbet af 1964 arbejder Skov med Keramik i Strib. Rejser til Tarragona, Sitges og Barcelona: besøger det "Nationale Museum" og det udvidede Picasso-Museum. 12

14 1965: Tilbringer vinteren i København og rejser senere til Italien og Tyskland for at besøge den Internationale Keramiske Udstilling i Faenza, Raphaels hjem i Urbino og den moderne kunstudstilling "Dokumenta Expo" i Kassel, Tyskland. 1966: Separatudstilling af Skov's seneste malerier i Borgergården i København. Besøger Los Angeles i USA for at se moderne amerikansk kunst, og besøger "Los Angeles County Museum of Art" som netop var åbnet. 1967: Skovs besøger Rita Kern-Larsen i Sydfrankrig og foretager udflugter til eksponenter for moderne kunst. Antibes med Picasso's Grimaldi Museum, Fernand Léger's Museum i Biot, Foundation Maegt i St. Paul de Vence, Jean Cocteau's kapel i Ville France, Madura Keramik og Picasso's "Krig og Fred" kapel i Vallauris og Cezannes gamle atelier i Aix en Provence. 1968: Udstilling af Skov's seneste malerier afholdes i Borgergården i København. Skov tilbringer sommeren i Brasilien i Rio de Janeiro, og Sao Paulo og har atelier i Hotel de Romano i Rio. 1969: I denne periode maler Skov "Boldspillerne" på bestilling af "Dansk Volleybold Forbund" til Ollerup Gymnastikhøjskole's 75års jubilæum. Udstillingerne af Copra-gruppen og Asger Jorn i Silkeborg besøges af Skov. Senere på året rejser Skov til Italien og besøger Pompei, Amalfi og Sorrento. 1970: Separatudstilling holdes i Borgergården. Skov fortsætter at arbejde i København. Vintermånederne tilbringes i Puerto Rico. 1971: I begyndelsen af året besøges New York for at se moderne amerikansk kunst. Bade i 1970 og 1971 besøger Skov, Spanien: Malaga, Granada, Sabartés Samlingen i Barcelona og Son Mas's samling i Antrix på Mallorca. 13

15 1972: En retrospektiv udstilling af Skov's arbejder afholdes tidligt i Skov tilbringer sommeren i New Jersey og New York i USA, med besøg på Guggenheim Museet, The Metropolitan og løbende udstillinger på New Yorks kunstscene. På Museum of Modern Art, besøger Skov udstillingen af Gertrude Stein's samling "Ecole de Paris". Senere på året besøges Græken1and. 1973: Skov tager i sommeren atter til New York i USA. Hans seneste malerier udstilles i Borgergården i København. 1974: Maleriet "Apollon Musagetes" færdiggøres til Sønderbro Skole i København. Skov er senere på året på studieophold i Spanien. (1) J. Berger, The Success and Failure of Picasso, Penguin Books,

16 Liste over 48 reproduktioner Title Year Material Catalog Size, cm French village,»haut de Cagnes«1930 oil/canvas x 55 French landscape,»cagnes sur Mer«1931 charcoal/paper 28 x 39 Danish cliffs 1935 charcoal/paper 32 x 48 Sprouting cabbages 1935 oil/canvas x 56 Wire-basket with daffodil-flowers 1937 oil/canvas x 84 French landscape,»st. Paul de Vence«1938 oil/canvas x 83 Woman s portrait,»the red blouse«1938 oil/canvas x 61»Sta. Cruz on Madeira«1946 charcoal/paper 32 x 48 Woman s torso 1953 oil/plywood x 41 Jug and glass 1950 oil/plywood x 26 Violin 1949 oil/canvas x 57 Playing-cards and glasses 1949 oil/plywood x 29 Coffee-roastery chimnies 1950 oil/carton x 83 Mandolin, glass and loaf 1950 oil/canvas x 58 Mandolin and play cards 1950 oil/canvas x 54 Violin on table 1950 oil/canvas x 66 Danish landscape,»mejlø«1951 black crayon/paper 35 x 49 Jug and cherries 1952 oil/plywood x 61 Birds with fish 1952 oil/plywood x 58 Fishes on table 1952 oil/plywood x 61 Woman s portrait 1952 pencil/paper 42 x 30 Fruit bowl and decanter 1952 pencil/paper 30 x 42 Flutist 1952 Indian ink/paper 42 x 30 Guitar on chair 1952 Indian ink/paper 44 x 30 French town,»villefranche«1952 oil/plywood x 61 Landscape with trees 1952 oil/canvas x 65 Landscape with trees and boats 1953 oil/canvas x 65 Bird 1953 oil/plywood x 62 Head and flowers 1953 oil/plywood x 76 Fishes 1953 oil/plywood x 61 Jug and lemon 1953 oil/canvas x 51 Goose with fish 1953 oil/canvas x 54 Coffeepot, glass and sugar basin 1953 oil/canvas x 70 Cage with budgerigars 1955 oil/canvas x 66 Coffeepot and glass with spoon 1955 oil/carton x 65 15

17 Girls head with chignon 1956 oil/masonite x 48 Jug and glass with sprouting onion 1956 oil/canvas x 65 Childs portrait 1956 oil/masonite x 38 Head, jug and fruit bowl 1956 oil/canvas x 107 Coffeepot and tomato plant 1956 oil/canvas x 82 Guitar 1957 oil/masonite x 75 Jug, fruits and knife 1957 oil/plywood x 68 Guitar 1957 oil/masonite x 52 Fishwife,»Skovserkone på Gl. Strand«1958 oil/canvas x 66 Fruit bowl at window 1962 black crayon/paper 24 x 32 Bottle and fruit bowl on table 1962 gouache-charcoal/paper 31 x 24 Bottle, cheese and jug on table 1965 Indian ink/paper 30 x 42 Flowers in mug 1969 charcoal/paper 45 x 34 16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Maleren Ellen Krogh (1902-86) Beskrivelse Ellen Krogh blev født i Faaborg i 1902. Hun voksede op under trange kår hos sine bedsteforældre og begyndte tidligt

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard KUBISMEN Ca. 1907-1920 Af Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard Indhold Indhold... 2 Kubisme... 3 Kubismens kendetegn... 4 Kubismens 3 faser... 5 1907-1910; Geometrisk kubisme.... 5 1910-1912; Analytisk

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Maria Lassnig At male med kroppen 18/11 2016 26/2 2017 Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om særudstillingen

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN VELKOMMEN TIL FERNISERING LØRDAG D. 7. APRIL KL. 12-15 PÅ PÅSKEUDSTILLING 2001 MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 MOGENS ANDERSEN ER TILSTEDE PÅ FERNISERINGEN GALLERI PROFILEN

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

L O T T E O L S E N & J E N S U F F E R A S M U S S E N 15.03.14-20.04.14. GalleriWeber

L O T T E O L S E N & J E N S U F F E R A S M U S S E N 15.03.14-20.04.14. GalleriWeber L O T T E O L S E N & J E N S U F F E R A S M U S S E N 15.03.14-20.04.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har den store glæde

Læs mere

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Af Martin Simonsen Dette billede: Suprematisme. Kasimir Malevich: Nr. 50, 1917 Da Daguerre opfandt fotografiet i 1830 erne, rakte

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Modernismo (Catalansk modernisme.)

Modernismo (Catalansk modernisme.) Modernismo (Catalansk modernisme.) Ca.1880-1910 Tekst: Bill Harris Frederiksen & Christine Bøgelund Dancker December 2010 1 Fra Arts & Crafts til Art Nouveau og Modernismo. Arts & Crafts er en design-

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn kollektionen woodlines Den danske multikunstner Naja Utzon Popov har skabt en ny tæppekollektion eksklusivt for Carl Hansen

Læs mere

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Simple and stylish table, measuring 90x138, and 236 cm with flaps. Height 72 cm. Table leaves are fitted with hinges and lifted quickly when there are more. Table

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af:

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af: PICASSO KERAMIK Pablo Picasso: Tête de chèvre. 1956. Private Collection Succession Picasso/ VISDA 2018. Photo: Maurice Aeschimann Kontakt Kontakt Louisianas booking for at bestille 1 eller 2-timers forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst c-niveau Helle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Hans J. Wegner Katalog 2009

Hans J. Wegner Katalog 2009 Hans J. Wegner Katalog 2009 Hans J. Wegner Mange udlændinge har spurgt mig, hvordan vi skabte den danske stil og jeg må svare at der overhovedet ikke var tale om noget sådant. Det var vel nærmere en videregående

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

KK96620 FAABORGSTOLEN Design: Kaare Klint

KK96620 FAABORGSTOLEN Design: Kaare Klint KK96620 FAABORGSTOLEN Design: Kaare Klint BESKRIVELSE Faaborgstolen, der generelt anses for at være den første danske moderne designklassiker, blev startskuddet til en ny æra for dansk design og skabte

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Ansøgning om støtte til kunstudstilling i Holstebro

Ansøgning om støtte til kunstudstilling i Holstebro Ansøgning om støtte til kunstudstilling i Holstebro 30. december 2014 Jeg ansøger hermed om støtte til mine udgifter i forbindelse med et udstillingsprojekt i Holstebro fra den 20. marts til den 17. april

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

GallerI Secher Scott Præsenterer. picture wallah

GallerI Secher Scott Præsenterer. picture wallah GallerI Secher Scott Præsenterer picture wallah 13. august - 18. september 2010 om kunstnerne picture wallah 2010 blev året hvor den indiske samtidskunst for alvor kom til Danmark. Med udstillingen Indian

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

PAUL SMULDERS Serendipity Yours galleri NB Viborg

PAUL SMULDERS Serendipity Yours galleri NB Viborg Serendipity Yours 28.09-26.10.2013 galleri NB Viborg Paul Smulders har vi kendt og udstillet siden 1998. Og vi glæder os hver gang til at opleve, hvad han har arbejdet med i atelieret. Denne gang er ingen

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

KUNSTMUSEUM. Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06.2000. EXPO no. 2

KUNSTMUSEUM. Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06.2000. EXPO no. 2 EXPO E S B J E R G KUNSTMUSEUM EXPO no. 2 Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06. Claus Jensen RØD OG SORT Esbjerg Kunstmuseum 14.04.-12.06. FORORD 100 dage inden år besluttede Claus Jensen at skrive en

Læs mere

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Åbningstale v. Palle Rønde Møller Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Eriks udstilling her på museet åbnede 13. dec.1986 og sluttede 22. febr. 1987. Det er næsten

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N V E R N E R P A N T O N L Y S E T O G F A R V E N T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N INDHOLD / CONTENT Forord Preface 4 8 Verner Panton Lyset og farven

Læs mere

Vilhelm Lundstrøm & farven blå

Vilhelm Lundstrøm & farven blå Vilhelm Lundstrøm & farven blå En undersøgelse af farven blå med inspiration i Lundstrøm Stående model, 1931 ARoS Aarhus Kunstmuseum Farven blå i kunsten Farven blå har unægtelig en plads i kunsthistorien.

Læs mere

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk.

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. Det svævende udtryk fremhæves af det vingeformede sæde og de buede ben. Stolen får ofte en fremtrædende

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL

FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL 5. MARTS 2. APRIL 2011 galleri NB Viborg FRODE STEINCKE DIFFERENT IS EQUAL 5. MARTS 2. APRIL 2011 galleri NB Viborg cover: Akvarel Frode Steinicke Som skulptør udforsker

Læs mere

Salvador Dalí i flere dimensioner

Salvador Dalí i flere dimensioner P R M 13. okt. - 10. november alvador alí i flere dimensioner international med over 130 udstillede skulpturer og grafiske værker The Mae West ofa er blot en af de over 130 udstillede skulpturer og grafiske

Læs mere

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN Y-STOLEN CH24 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Y-stolen - en klassisk smuk og let skulpturel spisestol, som også er velegnet til bare at slappe af i. Ved hjælp af damp er rygbøjlen nænsomt bøjet, og

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11:

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Udstillingen behandler temaer, der er relevante indenfor en lang række fag mediefag, dansk, historie, samfundsfag, geografi og billedkunst.

Udstillingen behandler temaer, der er relevante indenfor en lang række fag mediefag, dansk, historie, samfundsfag, geografi og billedkunst. Undervisningsmateriale Erik Steffensen: BASIC 18. marts til 21. maj Om Undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet har til formål at formidle Fotografisk Centers udstilling Erik Steffensen - Basic

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 SIGNATURE CHAIR KOMFORT OG ELEGANCE every piece comes with a story Når du vælger et møbel fra Carl Hansen & Søn, får du mere end bare et møbel. Du får en stolt tradition

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal Filmisk litteratur historie mimi olsen neel schucany Gyldendal eksempel Krig og mellemkrigstid Ekspressionisme 1914-1945 Ismer fra ca. 1905-1925 I perioden under og efter 1. verdenskrig finder vi en mangfoldighed

Læs mere

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J.F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1912 Olie på lærred. 210 x 170,5 cm SMK J.F.

Læs mere

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 Art Deco Art Deco er en stilart som startede som kunst tidligt

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger PETER LUNDBERG Udstilling / foredrag i kunstforeninger Oliemaleri str. 210 x 320 cm. 2015 - Moving On - udsmykningsopgave Låsby Hallen A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinnet Arkitektur er bygninger Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling 30. november 2013-5. januar 2014 Introduktion Kære underviser Dette undervisningsmateriale er specifikt udviklet til at aktivere elevernes kritiske sans og sanseapparat

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 Jean Voigt - Mørkets og Lysets Mester 1 4/09-20/1 0 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Jean Voigt lørdag den

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Skoletilbud. Efteråret 2015

Skoletilbud. Efteråret 2015 Skoletilbud Efteråret 2015 VEJLEMUSEERNES TILBUD TIL SKOLER EFTERÅRET 2015 VejleMuseernes slogan er Oplevelser i tiden. Det skal forstås dobbelt dels formidler vi egnens kunst- og kulturhistorie fra oldtid

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg.

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg. KK47510 DEN RØDE STOL Design: Kaare Klint BESKRIVELSE Seriens første stol var Den røde stol i Large (1927), som blev skabt specielt til Designmuseum Danmarks forelæsningssal og præsenteret på den danske

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder.

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Mandekrop - kvindekrop Menneskekroppen har altid været et centralt motiv for kunstnerne. Den nøgne mandekrop og kvindekrop har dog hver sin funktion i kunsten.

Læs mere

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2016 2017 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS

Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS Erik A. Frandsen er født i Randers i 1957, autodidakt billedkunstner og bor i dag i København

Læs mere

CoLLAGE. En CoPRODUKTION. Jo MØLLER. Udvalgte udstillinger. Legater, arbejdsophold, litteratur mv. se www.jomo.dk

CoLLAGE. En CoPRODUKTION. Jo MØLLER. Udvalgte udstillinger. Legater, arbejdsophold, litteratur mv. se www.jomo.dk Jo MØLLER Udvalgte udstillinger. Legater, arbejdsophold, litteratur mv. se www.jomo.dk Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling, Kbh. i 1977. Medlem af: Billedkunstnernes Forbund. Udvalgte separat udstillinger:

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen

Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Nærværende inspirationskatalog er rettet mod grundskolernes mellemtrin og udskoling. Katalogen henvender

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse OPLAG: 1.500 PRIS: 10'00 kr. FREDERIKSSUND KUNSTFORENING UDSTILLING MED NIELS NIELSEN MORTEN NIELSEN JEPPE HAGEDORN-OLSEN BODIL HAGEDORN

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru Public Art Project - Aalborg Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen Spring 2014 I Aalborg er der de sidste mange år sket en utrolig kulturel udvikling både på havnefronten og i den indre

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere