J!l/t'/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TlfiACTII@INI J!l/t'/11"

Transkript

1 Atrraction l65

2 39 J!l/t'/11 Klubblad for Traction Avant Danmark Redaktionelt Endnu et blad blev færdigt til tiden og med masser af stof. I skrivende stund (beg. af aug.) var det varmt at sidde i redaktionslokalet men det er rart at have stoffet til rådighed fra de aktive med l em mer. Vi håber at den Llændende gode sommer har givet flere med l em mer blod på tanden m.h. t. at sende en historie og et par billeder til redaktionen. På forhånd tak! Lokalmøde 1 Midt j y l land 11 november afholdes der et lokalmøde hos pølsemanden og frue i Ikast.altså ved Ole og Inger Meldgård. Lokalmødet starter ca. midt på eftermiddagen. Tilmelding ønskelig. Sa mme dag er der jo det store stumpemarked i Herning, så det e r jo så snedigt planlagt a t man kan nå begge dele. Stumoemarkedet er jo nok ikke guldgruben for Citroenstumper, men alligevel har man slæbt njget hjem hver gang. Alene stemningen et sådan sl~d er jo et besøg 1ærd, så det kan va rmt anbefales, men kom i god tid, for der plejer at være stopfyldt i hallerne allerede ved middagstid. Vel mød t. Fra registret Sommervarmen har bevirket, at enhv er form for i nd ledning til den t raditione :. 22 le spalte med nye medlemmer, er opgivet. Til gengæld har vi også kun fået l nyt medlem til dette blad : Huber Phili ppe Klostergade 6 Booo Arhus som er den lykkelige ejer af Brynildsens "gamle " sport. Velkomme n i kl ub ben, vi håber at se dig til mange af vore arrangementer. Forberedelser til ny medlems- og vognliste Oet er måske på tide, at tænke på ny medlemsliste. Af flere grunde. Del s e r der ikke flere t i lbage a f den ga ml e, så i alle t i l fæ lde s kal de r trykkes nogle og dels er de r kommet mange nye medlemmer til - specielt s idste e f terår - mens også en del har forladt klubben. Da det erfaringsmæssigt tillige tager en del tid inden en sådan l iste "e r på gaden", vil det tilli ge være et par år s i den, at den s idste lis t e udkom. Der for efterlyses endnu engang r egisterblanketter fra nye medlemmer, der endnu ikke har l adet høre fra sig. Klubben vil gerne gøre en indsats for at listen bliver så rigtig som mulig, me n det er den enkeltes eget ansvar, a t han (M/ K) figurerer efte r ønske med adresse, telefon og ikke minds t bil/ biler med stelnummer og registreringsnummer. Bes t yrelsen s kal nok selv rette alle telefonnumre til nye områdecifre - men resten kære venner, e r primært jeres ansvar. På forhånd t ak for hjælpen. Jens Sanr. ~

3 Bil rendez-vous i Vipperød - et lokalmøde på Sjælland Alle som har interesse f o r gamle biler og mekanik, invi t e r es hermed til Bil-Rende vouz i VipperØd hos ÅGERUP AUTO ROSKILDEVEJ VIPPERØD LØrdag d kl. 13. oo til ca. 17.oo. I samarbejde med F. Guldbrant, Ågerup Au t o, håber vi at kunne skabe en hyggelig o g uforpligtende dag, fo r alle os som holder af gamle bile r. Vi håber på tilmelding fra nær o g fjern, o g opfordre også d i g til a t komme på denne d a g, me d eller uden din Traktion, For d, MG eller andet køretøj, som du ønsker a t præsentere på Bi l Rendevouz. Det eneste vi kræver af dig, er at du tilme lder dig p å nedenstå ende tilmeldingskupon, hvis du tager din gamle bil med, eller ringer på telefon (he lst aften). Af pladshensyn har vi desværre måttet udelade selve tilmeldingskuponnen, men tag lige og ring til Mette og Christian Martensen og giv besked..... Billederne til dette nummer kom fra Jørgen Kjær, Mette Martensen, Solveig rvang, Peter J u el Jeppesen og Erik Hougård. Kronjyllandsløbet 1989 l d ~ Jlig forårs/sommerdag deltog nogle stykker af klubbens med l emmer i e t dejl igt l øb arrangeret af medlemme r a f Dansk Vintage Motor Club, som jo også er medlem af Motorhistorisk Samråd, og som vi derfor på en måde samarbejder med. Løbet bestod af en dej l ig tur rundt i omegnen af Randers, med besøg blandt andet Veteranbanen Mariager- Handest s remiser i Mariager. Virkelig spændende. Enqvidere hol dt bi l erne udstille t på gå gaden i Randers. En hyggelig middag på en kro i næ rheden, samt præmier for de forskellige opgaver undervejs. PA bi l lederne ses henholdsvis Hennings sport ved den idyll iske Gl enstrup sø og undertegnedes vogn med mit nye mu sikanl æg. Prøv engang alle I andre at deltage i andre klubbers arrangementer, det er faktisk meget hyggel igt, og man e r jo al tid ve l kommen. Jørgen Kj ær. 23

4 Danmark rundt 1 telt, Fra et par af klubbens helt nye medlemmer (og meget aktive, se indbydel sen ande t steds) har vi modtaget et sommerbrev Det er utroligt,..... hvad der kan komme ud af at anskaffe sig en Citroen B ll Sport fra Den er endnu kun et nyt barn i familien, men sikken et indtryk den allerede har gjort. De første sjove oplevelser fik vi med de t samme - vennernes store ø jne og glædesudbrud. Nu blev det en begivenhed i sig selv at køre en tur. Alle steder hvor vi kom frem kom v i i snak med interesserede og hyggelige men nesker. Derfor var det at vi fik den ide at tage på telttur i Danmark med vores B ll'er. Vi pakkede med omhu for at få plads til det hele og det var egentlig ikke svært. Børnene fik i virkeligheden lidt bedre udsyn når de sad ovenpå alle dynerne og det var de ikke utilfre d se med. Det var først på vejen hjem at vi opdagede hvor meget plads, der gemmer sig under forsæderne, men nød l ærer nøgen kvinde Vi drog hjemmetra lørdag formiddag og nåede lige en overfyldt Kalundborg-Århus færge kl. 12. Ved 16-tiden var vi ved Fjellerup Strand og det var ingen tilfældighed at v i netop tog denne vej. For her havde Lis beth og Jørgen Kjær gemt s ig - uden telefon - hvilket Lisbeth var glad for - altså indtil vi kom. Vi er nemlig begavet med en af disse her mobiltelefoner, så vi reddede ferien et par dage for Jørgen. Det blev et par hygge lige dage med masser af god mad, øl og grin og selvfølgelig en masse s nak om Citroen ' erne. Naturligvis ikke uden Benny og Bella - den bedste start på en ferie man kunne tænke sig. Fra F j ellerup gik turen viderekort fortalt - over Sejs Bakker til Legaland og videre til Hel næs. Herfra kørte vi til Thurø (sydfyn) hvor vi blev i fire dage. Det var det længste ophold vi gjorde et enkelt sted og det ha r naturligvis s in forklaring. Dels begyndte bilen at sige som en fiskekutte r og d e ls er Thurø Kro i sig sel v en oplevelse værd ~er kunne vi l å ne værktøj til ~is kekutteren, spise billig lækker mad, drikke kaffe med varm

5 mælk og se tyrk i sk ma, edans til syrejazz danset af en dansk pige fra Tåsinge - ikke så underligt at vi blev længere end beregnet. Tilbage til fiskekutteren som jo på hele turen tiltrak sig manges opmærksomhed og som, med sin nye l yd også formåede at gøre en "maskinmester" interesseret - heldigvis - for, som han sagde: " princippet er det samme, det er kun størrelsen der er anderledes". Så ved hjælp af ham og Benny som vi altid ringer til når det brænder på - fik Citroenen sin gode lyd igen. Imens der blev arbejdet kom flere "medhjælpere " til og inden vi fik set os om var vognen blevet til morgenbajernes samlingspunkt. En af disse meget interesserede Citroenelskere, måtte vi love ~øjt og helligt ikke at forlade campingpladsen førend han havde fået et foto af ham og hans familie foran bilen. Som lovet så gjort og vi vendte næsen hjemad dagen efter. Citroeenen har kørt upåklageligt lige siden - så det var bare de tændrør der skulle skiftets - men det sagde Benny (Sørensen) også straks! Når man kommer kørende i en gammel bil, så er det klart at det er gamle biler der er udgangspunktet for en snak med folk. Vi har også mødten hel del bilinteresserede som bor i nærheden af os selv (dvs. Midtsjælland). Derfor var det at vi fik ideen at samle alle dem v i kender, som har gamle biler af alle slags, til et "bil-rendezvous" her i Vipperød hos Ågerup Auto. Vi håber der er mange som har lyst til at møde op med deres bil - speciel eller almindelig - og få en hyggelig dag sammen med os. Der~or reserver allere&nu lørdag d. 30. sept. fra kl. 13 til f. eks. 17 til "bilrendezvous " i Vipperød. Se også annoncen andet steds i bladet. J a det er utroligt hvad der kår komme ud af at anskaffe en B t. Sport fra Ve GLig hilsen og på gensyn Mette og Christian Martensen. Fra bestyrelsen Bestyrelsesmøde forar et 89. Klubblad, vi savner kontakt med de udenlandske klubber. Erik Hougård vil være kontaktperson til disse og vil sørge for at de får tilsendt Attraction. Det ville være godt hvis vi kunne få udenlandske blade i to eksemplare, som vi kunne fordele til henholdsvis øst og vest for Storebælt til lokalmøder. Billedarkiv, skal forsøges oprettet f.eks. i form af et album som redaktionen råder over (Hougård er i gang). Kommende lokalmøder, der arbejdes med et hos Gedebjerg (vest) og et garagemøde hos Kim/Morten (øst). Sommertræf 90, der arbejdes med et arrangement i Århus og som foreløbige aktive nævnes Hans Henrik Sørensen og Jørgen Broen, menan dre interesserede søges Kommende arrangementer, næste år vil vi nok igen være med i Marselisborg Hallen. Klubben vi l være med på Klampenborg Galopbane til Capenhagen Autojumble ( ) og evt. i Frederiksborghallen i Hillerød i aug. Brevpa~ir, der arbejdes i sen me to udkast. bestyre l- Medlemtallet, er reduceret en smul e med 14 personer. Nuværende medlems tal ligger på 155. Generalforsamlin :JE- n. 1r:dkaldes i juni-nummeret af AtLr ac tion (redaktionen modtog ir.gen 1ndkaldelse red.) Telefonpenge, 400 kr. bevilliges kassereren mens øvrige bestyrelses medlemmer får 200 kr. i tilskud. Evt. nye medlemmer af bestyrelsen, pa valg er formanden (efter ønske) samt Jens Sanning og Benny Jensen. Klubbutik, nye ting som er tilkommet, Tekniske publikationer a 50 kr., vejledning i karrosserirep. a 75 kr (se i øvrigt annoncen i det= te nummer, red.). Reservedelsbog til 15/6 ønske~ til låns til optryk 25

6 Jørcen Kjær - Gitroen 11 AL sport cabriolet 1935 ste1.nr , LC Den lille røde med blød hat Som fortsættelse af beretningen om mit liv med og blandt tractioner skal jeg her fortælle om min lille røde med det bløde tag. Som nævnt sidst havde jeg til stor moro for mine tractionvenner proklameret at jeg ville have en åben vogn. Tiden gik og det gik vist i glemmebogen. I påsken 1982 skulle jeg så en af disse busture til Paris, I ved 6 dage for næsten.ingen penge. Man kommer jo så i snak med h~m på det mod satte sæde, Og snakken falder jo på hobbies og den snak. Jeg gik jo op i gamle Citreener! Og hvad siger han så : Jeg har da haft en åben en gang! Ja,ja det har jo hver anden man møder, så det fæstede jeg ikke større lid til. Han bedyrede dog at den var god nok og at bilen nu befandt sig hos hans svoger. der arbejdede i Bologl adesh, men vist ikke havde tænkt S j ~ al sæl ge bilen. Vi så Paris og hk en masse snak og dermed en slags ferlevenskab med gutten der var fra Svendborg. Jeg kunne jo ikke glemme bilen og vi udvekslede adresser og han lovede at ringe hvis bilen mod forventning skulle bl i ve til salg. Jeg hørte nu ikke noget til ham længe, og ved træffet i 1982 i Hadsten hørte jeg også nogen snakke om en bil på Ærø, var det ikke dig Peter? Jeg skulle nok tie stille om at jeg også kendte bilen. Det kunne jo være. Så en dag på mit arbejde ringede gutten fra Svendborg. Bilen var nu til salg!!! Og ved skæbnens uransagelige gunst fortalte han at bilen stod ved en i Sønderborg, som skulle sælge den for ejeren der stadig befandt sig i udlandet. Denne fyr i Sønderborg kendte jeg ad andre kanaler og vidste at han var lærer på Teknisk Skole. Ham fik jeg nu fat i ved at ringe til hans arbejdsplads i det næste frikvarter. Jeg fik prisen c~5' ~l L ~ sagde jeg ville købe bilen. 26

7 Om jeg da ikke v1lle se bilen først! Gu'ville jeg se bllen, men jeg ville også købe den. Jeg købte den så i telefonen en halv time efter den første melding. Om eftermiddagen startede jeg så min gamle Mercedes op, og en kammerat og jeg drønede til Sønderuorg Her stod den sa! 1 aen berømmelige gamle lade langt ude på landet, og egentlig i rimelig stand, dog kunne den ikke køre, da gearkassen var sprængt. Jeg havde inden afgangen konsulteret Niels Anton om hvad jeg skulle kigge efter. Jeg studerede bilen, men det var vist bare spil for galleriet, jeg var jo overbevist om at jeg skulle have bilen. Handelen blev aftalt og jeg gik igang med ordne transportmulighed, den skulle hjem hurtigst muligt, da jeg jo var klar over at det. var en eftertragtet vare jeg havde fundet. Flere havde allerede i mellemtiden budt på vognen, men sælgeren var en reel fyr, handelen med mig var jo aftalt. Jeg var nødt til at lade min gamle hvide sport indgå i handelen for at financiere det hele. Jeg fik nu vognen hjem og gik og studerede mange gange. Min tålmodighed var jo ikke fo r stor. Den skulle gerne snart ud at køre. Den første vinter skete der ikke noget, men til foråret fik jeg kontakt med en mekaniker der sagtens kunne restaurere denne vogn på noget nær rekordtid så jeg kunne komme til træf i Hadsten ' 1983 og blære mig lidt. Men Ak, han viste.slg al have mere i munden end godt var og der skete ikke rigtig noget. Jeg havde i al min uvidenhed heller ikke fået lagt nogen restaureringsplan for vognen. Det har jeg senere lært fører til et bedre resultat. Jeg havde dog besluttet mig til at vognen var i så rimelig stand at den nok kunne nøjes med lidt mindre end en totalrestaurering. Jeg var jo kommet i kontakt med Benny Sørensen og han ville hjælpe mig med mekanikken, hvilket han gjorde til min store tilfrdeshed. Tak for det. Sørensen tog jo tit en motor under armen og sagde: Den klarer jeg lige. Orla i Skæve lovede at tage sig af pladearbejdet og lakeringen, hvilket jeg synes han klarede til UG. Kan varmt anbefales hvis Orla skulle får lyst og tid til at lave gamle Citroner igen. Det blev dog ikke til træffet 83 bilen blev færdig. Planen blev nu at den skulle være klar til 50 års jubilæet i Frankrig. Dette holdt dog heller ikke stik. En tur til et lejet hus i Normandiet med gode tractionvenner i sommerferien blev nu sat som deadline Flere mand blev sat på \Ogntn de sidste aftener før synet. Der var jo bestilt tid til syn. Det var i disse forgangne tider hvor der var lang ventetid i synshallerne, så fristen skulle overholdes hvis vi skulle nå det inden turen til Frankrig. Her ses vognen på oprindelige "findested" i Bregninge på Ærø. Billedet er taget ca. et årstid før Jørgen erhvervede herligheden og skyldes Peter J.Jeppesens ihærdige søgen efter s kj u l te C i troen cabrioletter på Sydfyn. Bilen var dengang mørkegrøn m. sorte skærme. 27

8 Bilen blev synet og jeg tog et par raske prøveture op til Orla i det nordjyske. Blandt andet blev spedornetret justeret bag en bekendt i en lastbil. Det blev prøvet ved Alt fungerede som det skulle. Jeg drog så afsted sammen med Benny og kalechen slået ned. Lisbeth skulle til hendes store fortrydelse ikke med. Det allestedsnærværende arbejde. Vi mødtes med Niels Anton og familien og drog mod Frankrig. Det blev alletiders tur som der jo er fortalt om i et tidligere nummer af bladet. Det var jo bilens første køretur i mange år og det forløb næsten uden problemer. En ting glemmer jeg dog ikke: Da vi tændte lyset ved nedkørslen til Elbtunnelen i Hamborg gik bilen i stå! Hvad var nu det? Jeg drejede i nøglen, koblede ud og koblede til. Vi tabte fart! Jeg kunne se en last bil i bakspejlet. Der var da benzin på. Lastbilen bagved gearede ned. Skiltet på lastbile : IVECO blev større i mit spejl. Det måtte være en sikring. Tændingen var ved en fejltagelse kommet over en sikring? Måske! Ganske rigtig, jeg havde ved et held tilsmilet mig af lykkens gudinde fået anbragt sikringsdåsen under instrumentbordet, så jeg kunne nå den! Lastbilen gearede ned og vi tabte jo hurtigt fart. Har man prøvet at køre i denne tunnel ved man hvad jeg snakker om. Benny find en sikring i handskerummet, men i al min befippelse tabte jeg den på gulvet. Lastbilen gearede ned og vi nærmede os bunden af tunnelen. Benny fandt så en nøgle i sin pung, som jeg fik placeret på sikringens plads-- og bilen gik igang lige i bunden af tunnellen. IVECO dækkede nu hele mit spejl. Vi havde nu fået sved på panden, men med den ene hånd und e r brædtet på nøglen og den anden på rattet gik det ud af tunnellen.. Ved den første holdeplads standsede vi og tørrede sveden af panden, kiggede lidt på hinanden. Rystede på hovedet og kørte videre. Vi vidste jo godt begge to hvad et motorstop i denne tunnel kunne medføre. Vognen klarede turen flot til Paris og nærmeste omegn, og vo kom hjem uden pro blemer. Bilen blev nu flittigt brugt og vi har kørt i den ved utallige arrangementer, både i vor klub og i andre sammenhænge. 28 En billedserie, der taler for sig selv, vognen adskilt for reparation, hos maleren, Orla og Jens Nicolaisen ser på den malede bil og nederst det færdig monterede resultat med Erik Schultz (cabrioleten "Rosa") som interesseret tilskuer ved lokalmøde h. Jens Sanning.

9 Mekanikken ble jo ikke total.rescaureret, så der har været enkelte korrektioner, der skulle laves hen ad vejen. Lidt efterforskning af bilens historie viser at det er en årgang 1934 der er solgt i Danmark i 1936, ved dette salg er der udført de forbedringer som Gitroens udviklingsafdeling i mellemtiden havde foretaget. Blandt andet var den blevet forsynet med den nye type bagaksel, det nyere rat og enkelte andre ting. Der skulle på det tidspunkt være solgt 3 stk cabrioletter i Danmark. Per Bødker har en med et stelnummer der kun er 4 numre fra mit. Bilen har al sin tid før mig kørt på Fyn og det fynske øhavs øer. På Ærø har vist mange gamle Citreener overlevet' Lisbeth og jeg er nu så glade for vognen at dens overlevelse skulle være sikret i vor levetid. Jørgen Kjær 11 AL 1934 stelnummer ). Øverst ses Jens Sannings 11 sport i forårsudsmykning fra april hvor datteren blev konfirmeret (mon hun er ligeså fotogen?). Nedenunder ses et situationsbil lede fra det store Swap Meet på Roskilde Dyrskueplads d. JO. april i år. Adskil lige Tractionister havde fundet vej og tilbragte et par hyggelige timer blandt boderne og i hinandens selskab. Her ses Morten Alsø og Frits Trøst m. fruer mens Kim Ciasen sidder og ser til fra forsædet. Blandede billeder Efter veludført istandsættelse og syn l kan nummerpladerne (som jo er alt for store) monteres 29

10 Anmeldelse Kunsten Stiger! Eller gør den! Et firma i Tyskland : Hardy's Glas-Arl, har indrykket en annonce i det tyske blad Markt om salg af 2oo stk schwartze gangsterlimousinen alle i første kvalitet! Bilerne er ikke køreklare, da de for evig tid er bundet til spejlet, som de skriver. Disse spej l e e r lavet i blyglas i en størrelse af 6o x 9o cm som vist her : Jeg modtog de to billeder og en besked om at returnere dem hurtigst da, der stod mange på venteliste. Billederne taler vist for sig selv, og hvad med prisen: Køb 25. ooo FFr.= 3o. ooo Dkr. Transport ca. 6. ooo Dkr.= 6. ooo - Moms af dette beløb 22% 7.92o - Afgift af veterankøretøj ca= 4. oooialt 47.92o Dkr. Så kan du gå igang med at restaurere! Prisen på dette er vist helt uoverskuelig. Galskaben hører vist aldrig op, men bilen skulle efter sigende allerede være solgt. Med disse priser ved man efterhånden ikke om man skal le eller græde. Jørgen Kjær. De leveres i flot aluminiumsramme,ovenikøbet signeret af kunstneren. Til den nette pris af: 855 DM eller tre rater af 29o DM. Hvad gir'i? Den største kunst i dette tilfælde blicer vist at få billederne solgt ' Skulle der alligevel være nogle der ikke kan undvære denne nyskabelse kan nærmere adresse fås hos undertegnede. Hvor er grænsen for at slå mønt på vor kære hobby? Jørgen Kjær. Cabriolet til salg Ja, så gerne. Jeg sendte med mege t møje og besvær bud efter et par billeder af en vogn, de r var annonceret til salg for 25.ooo FFr. Der stod at den var i rimelig god restaurerbar stand. TRACTIIOINI J!lft'/11 Klubblad for TRAGTION AVANT DANMARK. s to f sendes til : Peter Juel Jeppesen, Hestetangsvej 14, 3520 Farum o Der mangler i princippet al tid stof fra medlemmerne : l'ær venligst opmærksom på bladets deadline, se side 3 1 Attraktion. 30

11 Et lynskud fra Polen Følgende fotografi er taget under en ferietur til Polen med bus. det er boghandleren fra Kibæk, bedre kendt som Hasse, der var hurtig på aftrækkeren. Billedet er taget under kørslen, igennem bussens forrude. Så traction bruges st~dig som brugsbil i det østlige. Hvis noget skal på sporet af vognen, så er det ved byen Tou rin, den er set. Vi på redaktionen takker for det tilsendt e, det er altid rart når der kommer noget til bladet, og ikke mindst når det er en uden for vore egne rækker, der tænker på os. En teknisk detalje Gennem nogen tid, har jeg haft problemer med benzintilførslen i Sporten. Når den havde kørt en tid, vill e den ikke pumpe benzin til karburatoren. Gode råd og praktisk arbejde bl ev indhentet hos flinke medlemmer, ligefra pusten i rørene til udskiftning af benzinpumpen, foruden rensning af tankfilter og diverse dyser. Men l ige meget hjalp det - e f Ler nogle kilometre fik den hikke. Det mærkelige var, at j o mere benzin, der var i tanken, jo hurtigere fik bilen nyk ker. Ved et tilfælde fik jeg så den ide, at se på t ankdæksl et. Og ganske rigtig, de små huller på den indvendige s ide af dæks l et var faktisk tilstoppede - af ir og lignende. Det betyder, at der dannes vak uum i tanken, når der pumpes benzin op, og ti l sidst er pumpen ikke kraftig nok til at klare undertrykket. He r er altså endnu e t punkt til jævnlig vedligeholdelse: rens tankdækslets l ufthuller, så er du en ærgelse mindre. Jens Sanning. BESTYRELSEN : f ormand, Morten Alsø Ordrup Have 3, 2920 Charlottenlund Ol Kasserer, medlems- og vognregister: Jens E. Sanning Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg Sekretær, klubbutik : Benny A. Jensen Hækmosen 28 C, 2730 Herlev bestyrelsesmedlemmer: Kerstin Heerulf Atlasvej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten

12 Endnu et brev fra Norge Fortsettelse på leserbrev fra Solveig Wang,Halden HVOR HELDIG HAR MAN LOV Å VÆRE? For en tid siden sto en artikkel innsendt av meg 7 om hvordan jeg ble eier av en velholdt gråblå Bll Normale til en meget overkommelig pris. Eieren 1 en viss monsieur Andre, spiltemeget lite puss med hensyn til den avtalte pris ved å skru den opp 4000 francs etter at avtale var inngått og håndpenger mottatt. Nå føler jeg at jeg har fått tatt litt igjen. Hør nå bare: Opptil flere av Traction Norv~ge -klubbens medlemmer har påpekt at det blå skaitrekke~ som bilen var trukket om med innvendigtumulig kunne være origin~lt. Jeg syntes jo også at den bla plasten kanskje ikke var så lun og koselig, men hadde akseptert tingenes tilstand.den luktet deilig gammel fransk bil likevel. Men etter at to fra klubben hadde vært her og fortalt at det måtte være stoff under, de kunne nemlig kjenne en søm under trpkket i døren,begynte yi å sprette forsiktig av baksete-trekket. Da~i trakk det a~ fikk vi vårt livs overaskelse : Det så ut som om det var kommet rett fra fabrikken. Vi sprettet forsiktig nede på armlenet :ikke en flekk' Da vi hadde tatt dørene med samme resultat, skjønte vi omsider sammenhengen. Den første og meget forsiktige eier, som ikke var Andre, hadde latt en sadel-maker trekke om hele bilen da den var splitter ny for å spare på de fine gråstripete trekkene. Kan~e hadde han hund? Kanskje hadde han små barn som sølte is 1 Eller kanskje han rett og slett!ikte det dengang moderne skaistoffet? Det får jeg vel aldri vite. Men tenk nå om Andre har fått dårlig samvittighet etter at han skrudde prisen i været, eller etter at han fikkjulekort fra Norge med sin gamle Berline som midtpunkt? Da synes jeg virkelig han fortiener et vakkert bilde av interiøret ~om det nå e~ og som han ikke visste :lekkert smalstripet lysegrått,plettfritt stoff ekk. Er De ikke enig? 32

13 Reparationshåndbog (to bind) til den 4 - cylindrede model samt Tekniske data og Specifikationer over person-, vare- og lastvogne samt reservedelskatalog å rg (dansk) eller Modelles 1934 a 1957 (fransk) samlet pris 250 kr. Reservedelskatalog for lastvogn T 23 R pris 50 kr. Catalogue des pieces detachees modelles 1934 a 1949 (karrosseridele incl. specielle modeller samt lastvogne) pris 75 kr. Bøgerne er trykt på farvet papir og er ikke indbundne. De kan også købes enkeltvis og priserne er da: Tekniske data og specificationer, 50 kr. Reparationshåndbog (2 bind), 150 kr. Reservedelskatalog dansk 36-50, 75 kr. Reservedelskatalog fransk 34-57, 100 kr. Butik Pl akat (tegnet med farver) fra udstillingslakale med bl. a. 22- model l en pris 98 kr. Klubmærkat til placering på inderside af rude, pris 10 kr. Tidligere numre af Attraction (ej alle haves), pris 10 kr. Kalender fra den hollandske klub for 89 (bedre sent end aldrig) med25 dejlige gamele motiver med Citroener på (vi kan også levere enkelte eks. af 88- kalenderen!!!),pris 40 kr. ved bestilling tilkommer porto og evt. emballage. Vognmærke 111ed klubbens navn indgraveret. I forkromet messing. i\an evt. placeres i s t edet for det originale mærke pil biler med reservehjulsbagklap, idet afstanden mellem hullerne er den samme. Pris : 150, - kr. (Ogsil her tynder det ud i beholdningen). T R A C T I O N A V A N T O A N M A R K K L U U H U T I K : v. Henny A. Jensen, Hækmosen ZbC, 2730 Herlev. Tlf:

14 Køb& salg, bytte, kontakt- TRACTION - ANNONCER sendes til: Peter Juel Jeppesen, Hestetangsvej 14, 3520 Farum Biler til salg i Frankrig: B 11 normale årg 1954, ffr. (øverste foto) B 11 årg 1953, kan selv køre hjem (midterste foto) ffr. B 11 sport fra 1952 i virkelig god og køreklar originalstand. Let at syne Benny Sørensen, B 11 sport fra 1937 til restaurering, pris kr. Jørgen Kjær og herunder ses endnu en dejlig B 11 ' er nemlig engelsk bygget og meget original commerciale af årgang 54 el 55. Den er nok desværre ikke til salg men toto'et hjembragte redaktøren fra en sommertur til London. Vogne stod parkeret i en sidegade li ge bag Houses of Parliament og farven var den for Citroener noget usædvanlige "british racing green ". 34

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

TRACTIIINI J!O'IIf

TRACTII<O>INI J!O'IIf tlroction l47 21 TRACTIIINI J!O'IIf Redaktionelt Si sidder jeg igen ved den gamle skrivemaskine. Jeg hiber at alle vil bære over med at bladets omfang denne gang er noget begrænset. Det har været en

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Vurderingsresultat for

Vurderingsresultat for RYDDER VEJEN GENNEM BRUGTBILJUNGLEN Vurderingsresultat for Mini One 1.6 Benzin (75 HK) Bilens specifikationer Mærke: Model: Motorstørrelse: Brændstof: Mini One 1,6 (75 HK) Benzin År: 2010 Km: 59.000 Geartype:

Læs mere

TRACTII@INI J!IIZ'IIf

TRACTII@INI J!IIZ'IIf Atlraction 163 A 37 TRACTII@INI J!IIZ'IIf Redaktionelt Ja så er foråret næsten overstået og sommeren i fuld anmarch, ihvertfald i skrivende stund, og de f l e ste har vel nu fået Tractionen på gaden igen.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Køb & salg Sælges: BSA m22 1937. Som ny, total renoveret og indreg på sorte plader. Se foto. Kr. 34.000,- Kontakt 98 54 60 42

Køb & salg Sælges: BSA m22 1937. Som ny, total renoveret og indreg på sorte plader. Se foto. Kr. 34.000,- Kontakt 98 54 60 42 Aalestrup Klassisk Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer der er i området. Kravet for at man kan optages i klubben er at man har, eller har interesse i, køretøjer

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere