J!l/t'/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TlfiACTII@INI J!l/t'/11"

Transkript

1 Atrraction l65

2 39 J!l/t'/11 Klubblad for Traction Avant Danmark Redaktionelt Endnu et blad blev færdigt til tiden og med masser af stof. I skrivende stund (beg. af aug.) var det varmt at sidde i redaktionslokalet men det er rart at have stoffet til rådighed fra de aktive med l em mer. Vi håber at den Llændende gode sommer har givet flere med l em mer blod på tanden m.h. t. at sende en historie og et par billeder til redaktionen. På forhånd tak! Lokalmøde 1 Midt j y l land 11 november afholdes der et lokalmøde hos pølsemanden og frue i Ikast.altså ved Ole og Inger Meldgård. Lokalmødet starter ca. midt på eftermiddagen. Tilmelding ønskelig. Sa mme dag er der jo det store stumpemarked i Herning, så det e r jo så snedigt planlagt a t man kan nå begge dele. Stumoemarkedet er jo nok ikke guldgruben for Citroenstumper, men alligevel har man slæbt njget hjem hver gang. Alene stemningen et sådan sl~d er jo et besøg 1ærd, så det kan va rmt anbefales, men kom i god tid, for der plejer at være stopfyldt i hallerne allerede ved middagstid. Vel mød t. Fra registret Sommervarmen har bevirket, at enhv er form for i nd ledning til den t raditione :. 22 le spalte med nye medlemmer, er opgivet. Til gengæld har vi også kun fået l nyt medlem til dette blad : Huber Phili ppe Klostergade 6 Booo Arhus som er den lykkelige ejer af Brynildsens "gamle " sport. Velkomme n i kl ub ben, vi håber at se dig til mange af vore arrangementer. Forberedelser til ny medlems- og vognliste Oet er måske på tide, at tænke på ny medlemsliste. Af flere grunde. Del s e r der ikke flere t i lbage a f den ga ml e, så i alle t i l fæ lde s kal de r trykkes nogle og dels er de r kommet mange nye medlemmer til - specielt s idste e f terår - mens også en del har forladt klubben. Da det erfaringsmæssigt tillige tager en del tid inden en sådan l iste "e r på gaden", vil det tilli ge være et par år s i den, at den s idste lis t e udkom. Der for efterlyses endnu engang r egisterblanketter fra nye medlemmer, der endnu ikke har l adet høre fra sig. Klubben vil gerne gøre en indsats for at listen bliver så rigtig som mulig, me n det er den enkeltes eget ansvar, a t han (M/ K) figurerer efte r ønske med adresse, telefon og ikke minds t bil/ biler med stelnummer og registreringsnummer. Bes t yrelsen s kal nok selv rette alle telefonnumre til nye områdecifre - men resten kære venner, e r primært jeres ansvar. På forhånd t ak for hjælpen. Jens Sanr. ~

3 Bil rendez-vous i Vipperød - et lokalmøde på Sjælland Alle som har interesse f o r gamle biler og mekanik, invi t e r es hermed til Bil-Rende vouz i VipperØd hos ÅGERUP AUTO ROSKILDEVEJ VIPPERØD LØrdag d kl. 13. oo til ca. 17.oo. I samarbejde med F. Guldbrant, Ågerup Au t o, håber vi at kunne skabe en hyggelig o g uforpligtende dag, fo r alle os som holder af gamle bile r. Vi håber på tilmelding fra nær o g fjern, o g opfordre også d i g til a t komme på denne d a g, me d eller uden din Traktion, For d, MG eller andet køretøj, som du ønsker a t præsentere på Bi l Rendevouz. Det eneste vi kræver af dig, er at du tilme lder dig p å nedenstå ende tilmeldingskupon, hvis du tager din gamle bil med, eller ringer på telefon (he lst aften). Af pladshensyn har vi desværre måttet udelade selve tilmeldingskuponnen, men tag lige og ring til Mette og Christian Martensen og giv besked..... Billederne til dette nummer kom fra Jørgen Kjær, Mette Martensen, Solveig rvang, Peter J u el Jeppesen og Erik Hougård. Kronjyllandsløbet 1989 l d ~ Jlig forårs/sommerdag deltog nogle stykker af klubbens med l emmer i e t dejl igt l øb arrangeret af medlemme r a f Dansk Vintage Motor Club, som jo også er medlem af Motorhistorisk Samråd, og som vi derfor på en måde samarbejder med. Løbet bestod af en dej l ig tur rundt i omegnen af Randers, med besøg blandt andet Veteranbanen Mariager- Handest s remiser i Mariager. Virkelig spændende. Enqvidere hol dt bi l erne udstille t på gå gaden i Randers. En hyggelig middag på en kro i næ rheden, samt præmier for de forskellige opgaver undervejs. PA bi l lederne ses henholdsvis Hennings sport ved den idyll iske Gl enstrup sø og undertegnedes vogn med mit nye mu sikanl æg. Prøv engang alle I andre at deltage i andre klubbers arrangementer, det er faktisk meget hyggel igt, og man e r jo al tid ve l kommen. Jørgen Kj ær. 23

4 Danmark rundt 1 telt, Fra et par af klubbens helt nye medlemmer (og meget aktive, se indbydel sen ande t steds) har vi modtaget et sommerbrev Det er utroligt,..... hvad der kan komme ud af at anskaffe sig en Citroen B ll Sport fra Den er endnu kun et nyt barn i familien, men sikken et indtryk den allerede har gjort. De første sjove oplevelser fik vi med de t samme - vennernes store ø jne og glædesudbrud. Nu blev det en begivenhed i sig selv at køre en tur. Alle steder hvor vi kom frem kom v i i snak med interesserede og hyggelige men nesker. Derfor var det at vi fik den ide at tage på telttur i Danmark med vores B ll'er. Vi pakkede med omhu for at få plads til det hele og det var egentlig ikke svært. Børnene fik i virkeligheden lidt bedre udsyn når de sad ovenpå alle dynerne og det var de ikke utilfre d se med. Det var først på vejen hjem at vi opdagede hvor meget plads, der gemmer sig under forsæderne, men nød l ærer nøgen kvinde Vi drog hjemmetra lørdag formiddag og nåede lige en overfyldt Kalundborg-Århus færge kl. 12. Ved 16-tiden var vi ved Fjellerup Strand og det var ingen tilfældighed at v i netop tog denne vej. For her havde Lis beth og Jørgen Kjær gemt s ig - uden telefon - hvilket Lisbeth var glad for - altså indtil vi kom. Vi er nemlig begavet med en af disse her mobiltelefoner, så vi reddede ferien et par dage for Jørgen. Det blev et par hygge lige dage med masser af god mad, øl og grin og selvfølgelig en masse s nak om Citroen ' erne. Naturligvis ikke uden Benny og Bella - den bedste start på en ferie man kunne tænke sig. Fra F j ellerup gik turen viderekort fortalt - over Sejs Bakker til Legaland og videre til Hel næs. Herfra kørte vi til Thurø (sydfyn) hvor vi blev i fire dage. Det var det længste ophold vi gjorde et enkelt sted og det ha r naturligvis s in forklaring. Dels begyndte bilen at sige som en fiskekutte r og d e ls er Thurø Kro i sig sel v en oplevelse værd ~er kunne vi l å ne værktøj til ~is kekutteren, spise billig lækker mad, drikke kaffe med varm

5 mælk og se tyrk i sk ma, edans til syrejazz danset af en dansk pige fra Tåsinge - ikke så underligt at vi blev længere end beregnet. Tilbage til fiskekutteren som jo på hele turen tiltrak sig manges opmærksomhed og som, med sin nye l yd også formåede at gøre en "maskinmester" interesseret - heldigvis - for, som han sagde: " princippet er det samme, det er kun størrelsen der er anderledes". Så ved hjælp af ham og Benny som vi altid ringer til når det brænder på - fik Citroenen sin gode lyd igen. Imens der blev arbejdet kom flere "medhjælpere " til og inden vi fik set os om var vognen blevet til morgenbajernes samlingspunkt. En af disse meget interesserede Citroenelskere, måtte vi love ~øjt og helligt ikke at forlade campingpladsen førend han havde fået et foto af ham og hans familie foran bilen. Som lovet så gjort og vi vendte næsen hjemad dagen efter. Citroeenen har kørt upåklageligt lige siden - så det var bare de tændrør der skulle skiftets - men det sagde Benny (Sørensen) også straks! Når man kommer kørende i en gammel bil, så er det klart at det er gamle biler der er udgangspunktet for en snak med folk. Vi har også mødten hel del bilinteresserede som bor i nærheden af os selv (dvs. Midtsjælland). Derfor var det at vi fik ideen at samle alle dem v i kender, som har gamle biler af alle slags, til et "bil-rendezvous" her i Vipperød hos Ågerup Auto. Vi håber der er mange som har lyst til at møde op med deres bil - speciel eller almindelig - og få en hyggelig dag sammen med os. Der~or reserver allere&nu lørdag d. 30. sept. fra kl. 13 til f. eks. 17 til "bilrendezvous " i Vipperød. Se også annoncen andet steds i bladet. J a det er utroligt hvad der kår komme ud af at anskaffe en B t. Sport fra Ve GLig hilsen og på gensyn Mette og Christian Martensen. Fra bestyrelsen Bestyrelsesmøde forar et 89. Klubblad, vi savner kontakt med de udenlandske klubber. Erik Hougård vil være kontaktperson til disse og vil sørge for at de får tilsendt Attraction. Det ville være godt hvis vi kunne få udenlandske blade i to eksemplare, som vi kunne fordele til henholdsvis øst og vest for Storebælt til lokalmøder. Billedarkiv, skal forsøges oprettet f.eks. i form af et album som redaktionen råder over (Hougård er i gang). Kommende lokalmøder, der arbejdes med et hos Gedebjerg (vest) og et garagemøde hos Kim/Morten (øst). Sommertræf 90, der arbejdes med et arrangement i Århus og som foreløbige aktive nævnes Hans Henrik Sørensen og Jørgen Broen, menan dre interesserede søges Kommende arrangementer, næste år vil vi nok igen være med i Marselisborg Hallen. Klubben vi l være med på Klampenborg Galopbane til Capenhagen Autojumble ( ) og evt. i Frederiksborghallen i Hillerød i aug. Brevpa~ir, der arbejdes i sen me to udkast. bestyre l- Medlemtallet, er reduceret en smul e med 14 personer. Nuværende medlems tal ligger på 155. Generalforsamlin :JE- n. 1r:dkaldes i juni-nummeret af AtLr ac tion (redaktionen modtog ir.gen 1ndkaldelse red.) Telefonpenge, 400 kr. bevilliges kassereren mens øvrige bestyrelses medlemmer får 200 kr. i tilskud. Evt. nye medlemmer af bestyrelsen, pa valg er formanden (efter ønske) samt Jens Sanning og Benny Jensen. Klubbutik, nye ting som er tilkommet, Tekniske publikationer a 50 kr., vejledning i karrosserirep. a 75 kr (se i øvrigt annoncen i det= te nummer, red.). Reservedelsbog til 15/6 ønske~ til låns til optryk 25

6 Jørcen Kjær - Gitroen 11 AL sport cabriolet 1935 ste1.nr , LC Den lille røde med blød hat Som fortsættelse af beretningen om mit liv med og blandt tractioner skal jeg her fortælle om min lille røde med det bløde tag. Som nævnt sidst havde jeg til stor moro for mine tractionvenner proklameret at jeg ville have en åben vogn. Tiden gik og det gik vist i glemmebogen. I påsken 1982 skulle jeg så en af disse busture til Paris, I ved 6 dage for næsten.ingen penge. Man kommer jo så i snak med h~m på det mod satte sæde, Og snakken falder jo på hobbies og den snak. Jeg gik jo op i gamle Citreener! Og hvad siger han så : Jeg har da haft en åben en gang! Ja,ja det har jo hver anden man møder, så det fæstede jeg ikke større lid til. Han bedyrede dog at den var god nok og at bilen nu befandt sig hos hans svoger. der arbejdede i Bologl adesh, men vist ikke havde tænkt S j ~ al sæl ge bilen. Vi så Paris og hk en masse snak og dermed en slags ferlevenskab med gutten der var fra Svendborg. Jeg kunne jo ikke glemme bilen og vi udvekslede adresser og han lovede at ringe hvis bilen mod forventning skulle bl i ve til salg. Jeg hørte nu ikke noget til ham længe, og ved træffet i 1982 i Hadsten hørte jeg også nogen snakke om en bil på Ærø, var det ikke dig Peter? Jeg skulle nok tie stille om at jeg også kendte bilen. Det kunne jo være. Så en dag på mit arbejde ringede gutten fra Svendborg. Bilen var nu til salg!!! Og ved skæbnens uransagelige gunst fortalte han at bilen stod ved en i Sønderborg, som skulle sælge den for ejeren der stadig befandt sig i udlandet. Denne fyr i Sønderborg kendte jeg ad andre kanaler og vidste at han var lærer på Teknisk Skole. Ham fik jeg nu fat i ved at ringe til hans arbejdsplads i det næste frikvarter. Jeg fik prisen c~5' ~l L ~ sagde jeg ville købe bilen. 26

7 Om jeg da ikke v1lle se bilen først! Gu'ville jeg se bllen, men jeg ville også købe den. Jeg købte den så i telefonen en halv time efter den første melding. Om eftermiddagen startede jeg så min gamle Mercedes op, og en kammerat og jeg drønede til Sønderuorg Her stod den sa! 1 aen berømmelige gamle lade langt ude på landet, og egentlig i rimelig stand, dog kunne den ikke køre, da gearkassen var sprængt. Jeg havde inden afgangen konsulteret Niels Anton om hvad jeg skulle kigge efter. Jeg studerede bilen, men det var vist bare spil for galleriet, jeg var jo overbevist om at jeg skulle have bilen. Handelen blev aftalt og jeg gik igang med ordne transportmulighed, den skulle hjem hurtigst muligt, da jeg jo var klar over at det. var en eftertragtet vare jeg havde fundet. Flere havde allerede i mellemtiden budt på vognen, men sælgeren var en reel fyr, handelen med mig var jo aftalt. Jeg var nødt til at lade min gamle hvide sport indgå i handelen for at financiere det hele. Jeg fik nu vognen hjem og gik og studerede mange gange. Min tålmodighed var jo ikke fo r stor. Den skulle gerne snart ud at køre. Den første vinter skete der ikke noget, men til foråret fik jeg kontakt med en mekaniker der sagtens kunne restaurere denne vogn på noget nær rekordtid så jeg kunne komme til træf i Hadsten ' 1983 og blære mig lidt. Men Ak, han viste.slg al have mere i munden end godt var og der skete ikke rigtig noget. Jeg havde i al min uvidenhed heller ikke fået lagt nogen restaureringsplan for vognen. Det har jeg senere lært fører til et bedre resultat. Jeg havde dog besluttet mig til at vognen var i så rimelig stand at den nok kunne nøjes med lidt mindre end en totalrestaurering. Jeg var jo kommet i kontakt med Benny Sørensen og han ville hjælpe mig med mekanikken, hvilket han gjorde til min store tilfrdeshed. Tak for det. Sørensen tog jo tit en motor under armen og sagde: Den klarer jeg lige. Orla i Skæve lovede at tage sig af pladearbejdet og lakeringen, hvilket jeg synes han klarede til UG. Kan varmt anbefales hvis Orla skulle får lyst og tid til at lave gamle Citroner igen. Det blev dog ikke til træffet 83 bilen blev færdig. Planen blev nu at den skulle være klar til 50 års jubilæet i Frankrig. Dette holdt dog heller ikke stik. En tur til et lejet hus i Normandiet med gode tractionvenner i sommerferien blev nu sat som deadline Flere mand blev sat på \Ogntn de sidste aftener før synet. Der var jo bestilt tid til syn. Det var i disse forgangne tider hvor der var lang ventetid i synshallerne, så fristen skulle overholdes hvis vi skulle nå det inden turen til Frankrig. Her ses vognen på oprindelige "findested" i Bregninge på Ærø. Billedet er taget ca. et årstid før Jørgen erhvervede herligheden og skyldes Peter J.Jeppesens ihærdige søgen efter s kj u l te C i troen cabrioletter på Sydfyn. Bilen var dengang mørkegrøn m. sorte skærme. 27

8 Bilen blev synet og jeg tog et par raske prøveture op til Orla i det nordjyske. Blandt andet blev spedornetret justeret bag en bekendt i en lastbil. Det blev prøvet ved Alt fungerede som det skulle. Jeg drog så afsted sammen med Benny og kalechen slået ned. Lisbeth skulle til hendes store fortrydelse ikke med. Det allestedsnærværende arbejde. Vi mødtes med Niels Anton og familien og drog mod Frankrig. Det blev alletiders tur som der jo er fortalt om i et tidligere nummer af bladet. Det var jo bilens første køretur i mange år og det forløb næsten uden problemer. En ting glemmer jeg dog ikke: Da vi tændte lyset ved nedkørslen til Elbtunnelen i Hamborg gik bilen i stå! Hvad var nu det? Jeg drejede i nøglen, koblede ud og koblede til. Vi tabte fart! Jeg kunne se en last bil i bakspejlet. Der var da benzin på. Lastbilen bagved gearede ned. Skiltet på lastbile : IVECO blev større i mit spejl. Det måtte være en sikring. Tændingen var ved en fejltagelse kommet over en sikring? Måske! Ganske rigtig, jeg havde ved et held tilsmilet mig af lykkens gudinde fået anbragt sikringsdåsen under instrumentbordet, så jeg kunne nå den! Lastbilen gearede ned og vi tabte jo hurtigt fart. Har man prøvet at køre i denne tunnel ved man hvad jeg snakker om. Benny find en sikring i handskerummet, men i al min befippelse tabte jeg den på gulvet. Lastbilen gearede ned og vi nærmede os bunden af tunnelen. Benny fandt så en nøgle i sin pung, som jeg fik placeret på sikringens plads-- og bilen gik igang lige i bunden af tunnellen. IVECO dækkede nu hele mit spejl. Vi havde nu fået sved på panden, men med den ene hånd und e r brædtet på nøglen og den anden på rattet gik det ud af tunnellen.. Ved den første holdeplads standsede vi og tørrede sveden af panden, kiggede lidt på hinanden. Rystede på hovedet og kørte videre. Vi vidste jo godt begge to hvad et motorstop i denne tunnel kunne medføre. Vognen klarede turen flot til Paris og nærmeste omegn, og vo kom hjem uden pro blemer. Bilen blev nu flittigt brugt og vi har kørt i den ved utallige arrangementer, både i vor klub og i andre sammenhænge. 28 En billedserie, der taler for sig selv, vognen adskilt for reparation, hos maleren, Orla og Jens Nicolaisen ser på den malede bil og nederst det færdig monterede resultat med Erik Schultz (cabrioleten "Rosa") som interesseret tilskuer ved lokalmøde h. Jens Sanning.

9 Mekanikken ble jo ikke total.rescaureret, så der har været enkelte korrektioner, der skulle laves hen ad vejen. Lidt efterforskning af bilens historie viser at det er en årgang 1934 der er solgt i Danmark i 1936, ved dette salg er der udført de forbedringer som Gitroens udviklingsafdeling i mellemtiden havde foretaget. Blandt andet var den blevet forsynet med den nye type bagaksel, det nyere rat og enkelte andre ting. Der skulle på det tidspunkt være solgt 3 stk cabrioletter i Danmark. Per Bødker har en med et stelnummer der kun er 4 numre fra mit. Bilen har al sin tid før mig kørt på Fyn og det fynske øhavs øer. På Ærø har vist mange gamle Citreener overlevet' Lisbeth og jeg er nu så glade for vognen at dens overlevelse skulle være sikret i vor levetid. Jørgen Kjær 11 AL 1934 stelnummer ). Øverst ses Jens Sannings 11 sport i forårsudsmykning fra april hvor datteren blev konfirmeret (mon hun er ligeså fotogen?). Nedenunder ses et situationsbil lede fra det store Swap Meet på Roskilde Dyrskueplads d. JO. april i år. Adskil lige Tractionister havde fundet vej og tilbragte et par hyggelige timer blandt boderne og i hinandens selskab. Her ses Morten Alsø og Frits Trøst m. fruer mens Kim Ciasen sidder og ser til fra forsædet. Blandede billeder Efter veludført istandsættelse og syn l kan nummerpladerne (som jo er alt for store) monteres 29

10 Anmeldelse Kunsten Stiger! Eller gør den! Et firma i Tyskland : Hardy's Glas-Arl, har indrykket en annonce i det tyske blad Markt om salg af 2oo stk schwartze gangsterlimousinen alle i første kvalitet! Bilerne er ikke køreklare, da de for evig tid er bundet til spejlet, som de skriver. Disse spej l e e r lavet i blyglas i en størrelse af 6o x 9o cm som vist her : Jeg modtog de to billeder og en besked om at returnere dem hurtigst da, der stod mange på venteliste. Billederne taler vist for sig selv, og hvad med prisen: Køb 25. ooo FFr.= 3o. ooo Dkr. Transport ca. 6. ooo Dkr.= 6. ooo - Moms af dette beløb 22% 7.92o - Afgift af veterankøretøj ca= 4. oooialt 47.92o Dkr. Så kan du gå igang med at restaurere! Prisen på dette er vist helt uoverskuelig. Galskaben hører vist aldrig op, men bilen skulle efter sigende allerede være solgt. Med disse priser ved man efterhånden ikke om man skal le eller græde. Jørgen Kjær. De leveres i flot aluminiumsramme,ovenikøbet signeret af kunstneren. Til den nette pris af: 855 DM eller tre rater af 29o DM. Hvad gir'i? Den største kunst i dette tilfælde blicer vist at få billederne solgt ' Skulle der alligevel være nogle der ikke kan undvære denne nyskabelse kan nærmere adresse fås hos undertegnede. Hvor er grænsen for at slå mønt på vor kære hobby? Jørgen Kjær. Cabriolet til salg Ja, så gerne. Jeg sendte med mege t møje og besvær bud efter et par billeder af en vogn, de r var annonceret til salg for 25.ooo FFr. Der stod at den var i rimelig god restaurerbar stand. TRACTIIOINI J!lft'/11 Klubblad for TRAGTION AVANT DANMARK. s to f sendes til : Peter Juel Jeppesen, Hestetangsvej 14, 3520 Farum o Der mangler i princippet al tid stof fra medlemmerne : l'ær venligst opmærksom på bladets deadline, se side 3 1 Attraktion. 30

11 Et lynskud fra Polen Følgende fotografi er taget under en ferietur til Polen med bus. det er boghandleren fra Kibæk, bedre kendt som Hasse, der var hurtig på aftrækkeren. Billedet er taget under kørslen, igennem bussens forrude. Så traction bruges st~dig som brugsbil i det østlige. Hvis noget skal på sporet af vognen, så er det ved byen Tou rin, den er set. Vi på redaktionen takker for det tilsendt e, det er altid rart når der kommer noget til bladet, og ikke mindst når det er en uden for vore egne rækker, der tænker på os. En teknisk detalje Gennem nogen tid, har jeg haft problemer med benzintilførslen i Sporten. Når den havde kørt en tid, vill e den ikke pumpe benzin til karburatoren. Gode råd og praktisk arbejde bl ev indhentet hos flinke medlemmer, ligefra pusten i rørene til udskiftning af benzinpumpen, foruden rensning af tankfilter og diverse dyser. Men l ige meget hjalp det - e f Ler nogle kilometre fik den hikke. Det mærkelige var, at j o mere benzin, der var i tanken, jo hurtigere fik bilen nyk ker. Ved et tilfælde fik jeg så den ide, at se på t ankdæksl et. Og ganske rigtig, de små huller på den indvendige s ide af dæks l et var faktisk tilstoppede - af ir og lignende. Det betyder, at der dannes vak uum i tanken, når der pumpes benzin op, og ti l sidst er pumpen ikke kraftig nok til at klare undertrykket. He r er altså endnu e t punkt til jævnlig vedligeholdelse: rens tankdækslets l ufthuller, så er du en ærgelse mindre. Jens Sanning. BESTYRELSEN : f ormand, Morten Alsø Ordrup Have 3, 2920 Charlottenlund Ol Kasserer, medlems- og vognregister: Jens E. Sanning Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg Sekretær, klubbutik : Benny A. Jensen Hækmosen 28 C, 2730 Herlev bestyrelsesmedlemmer: Kerstin Heerulf Atlasvej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten

12 Endnu et brev fra Norge Fortsettelse på leserbrev fra Solveig Wang,Halden HVOR HELDIG HAR MAN LOV Å VÆRE? For en tid siden sto en artikkel innsendt av meg 7 om hvordan jeg ble eier av en velholdt gråblå Bll Normale til en meget overkommelig pris. Eieren 1 en viss monsieur Andre, spiltemeget lite puss med hensyn til den avtalte pris ved å skru den opp 4000 francs etter at avtale var inngått og håndpenger mottatt. Nå føler jeg at jeg har fått tatt litt igjen. Hør nå bare: Opptil flere av Traction Norv~ge -klubbens medlemmer har påpekt at det blå skaitrekke~ som bilen var trukket om med innvendigtumulig kunne være origin~lt. Jeg syntes jo også at den bla plasten kanskje ikke var så lun og koselig, men hadde akseptert tingenes tilstand.den luktet deilig gammel fransk bil likevel. Men etter at to fra klubben hadde vært her og fortalt at det måtte være stoff under, de kunne nemlig kjenne en søm under trpkket i døren,begynte yi å sprette forsiktig av baksete-trekket. Da~i trakk det a~ fikk vi vårt livs overaskelse : Det så ut som om det var kommet rett fra fabrikken. Vi sprettet forsiktig nede på armlenet :ikke en flekk' Da vi hadde tatt dørene med samme resultat, skjønte vi omsider sammenhengen. Den første og meget forsiktige eier, som ikke var Andre, hadde latt en sadel-maker trekke om hele bilen da den var splitter ny for å spare på de fine gråstripete trekkene. Kan~e hadde han hund? Kanskje hadde han små barn som sølte is 1 Eller kanskje han rett og slett!ikte det dengang moderne skaistoffet? Det får jeg vel aldri vite. Men tenk nå om Andre har fått dårlig samvittighet etter at han skrudde prisen i været, eller etter at han fikkjulekort fra Norge med sin gamle Berline som midtpunkt? Da synes jeg virkelig han fortiener et vakkert bilde av interiøret ~om det nå e~ og som han ikke visste :lekkert smalstripet lysegrått,plettfritt stoff ekk. Er De ikke enig? 32

13 Reparationshåndbog (to bind) til den 4 - cylindrede model samt Tekniske data og Specifikationer over person-, vare- og lastvogne samt reservedelskatalog å rg (dansk) eller Modelles 1934 a 1957 (fransk) samlet pris 250 kr. Reservedelskatalog for lastvogn T 23 R pris 50 kr. Catalogue des pieces detachees modelles 1934 a 1949 (karrosseridele incl. specielle modeller samt lastvogne) pris 75 kr. Bøgerne er trykt på farvet papir og er ikke indbundne. De kan også købes enkeltvis og priserne er da: Tekniske data og specificationer, 50 kr. Reparationshåndbog (2 bind), 150 kr. Reservedelskatalog dansk 36-50, 75 kr. Reservedelskatalog fransk 34-57, 100 kr. Butik Pl akat (tegnet med farver) fra udstillingslakale med bl. a. 22- model l en pris 98 kr. Klubmærkat til placering på inderside af rude, pris 10 kr. Tidligere numre af Attraction (ej alle haves), pris 10 kr. Kalender fra den hollandske klub for 89 (bedre sent end aldrig) med25 dejlige gamele motiver med Citroener på (vi kan også levere enkelte eks. af 88- kalenderen!!!),pris 40 kr. ved bestilling tilkommer porto og evt. emballage. Vognmærke 111ed klubbens navn indgraveret. I forkromet messing. i\an evt. placeres i s t edet for det originale mærke pil biler med reservehjulsbagklap, idet afstanden mellem hullerne er den samme. Pris : 150, - kr. (Ogsil her tynder det ud i beholdningen). T R A C T I O N A V A N T O A N M A R K K L U U H U T I K : v. Henny A. Jensen, Hækmosen ZbC, 2730 Herlev. Tlf:

14 Køb& salg, bytte, kontakt- TRACTION - ANNONCER sendes til: Peter Juel Jeppesen, Hestetangsvej 14, 3520 Farum Biler til salg i Frankrig: B 11 normale årg 1954, ffr. (øverste foto) B 11 årg 1953, kan selv køre hjem (midterste foto) ffr. B 11 sport fra 1952 i virkelig god og køreklar originalstand. Let at syne Benny Sørensen, B 11 sport fra 1937 til restaurering, pris kr. Jørgen Kjær og herunder ses endnu en dejlig B 11 ' er nemlig engelsk bygget og meget original commerciale af årgang 54 el 55. Den er nok desværre ikke til salg men toto'et hjembragte redaktøren fra en sommertur til London. Vogne stod parkeret i en sidegade li ge bag Houses of Parliament og farven var den for Citroener noget usædvanlige "british racing green ". 34

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside: Webmaster:

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside: Webmaster: J u l i 2015 Å r ga n g 3 9 w w w.t e a m - b o a s. d k Klublokale: Hjermind Gl. Skole Hjermind Byvej 28 8850 Bjerringbro Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro. 2849 8850 E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang

Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang 2012 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere