REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. Abonnementsprisen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. Nr årgang decbr. A. Registrerede mærker. Varemærker. Reg nr Anmeldt den 24. august 1951 kl, 12"i af PORO Aktieselskabet Magneto, handel, København, og registreret den 29. november 1952 for køleanlæg, køle- og ismaskiner, køleapparater og redskaber, køle- og isskabe, bestanddele af de nævnte varearter, nemlig kompressorer, kondensatorer, fordampere, køleslanger, svømmeventiler og andre reguleringsventiler, mundstykker, elektriske temperaturreguleringsanla^g, kontakter og varmefølere dertil, overhalingssignalindretninger, nummerplader, I)remseai)parater, styregrejer, støddcfinpere, apparater til hindring af isdannelse, varmeapparater, strømfrembringere, tændspoler og andre tændindretninger til forbrændingsmotorer, strømfordelere, strømafbrydere, tændproi)])er og andre dele af og andet tilbehør til tændindretninger til forljra'ndingsmotorer, dynamomaskiner, elektromotorer, elektriske igangsa'tningsindretninger til forbrændingsmotorer og andre elektriske maskiner, batterier, akkumulatorer, transformatorer, afbryderskabe, regulatorer, kabler, sikringer, forgreningsdåser, forbrændingsmotorer og dele af sådanne, tilbehør til forl)ramidingsmotorer, nemlig karburatorer, brændselsi)umj)er og andre brændseltilførselsindretninger, apparater til transport af vædsker, fødepinnper, dyser, dyseholdere, regulatorer, indstillingsindretninger, anla'g til brug i servoteknikken, trykkiftanla\g og vakuumanlæg, kølemiddelregulatorer, koblinger, ventiler, styreorganer, koblingsindretninger, metalstempler, anlæg med vandholdige smøremidler (emulsioner), elektriske signalhorn, hastighedsindikatorer og smøreindretninger. Reg nr Anmeldt den 1. oktober 1951 kl. ll^«clipper af Carl Jacobsen, groshandel, København, og registreret den r i U 29. november 1952 for beklanlningsgenstande (med undtagelse af seler og halstørklæder).

2 490 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Reff nr Anmeldt den 11. marts 1952 kl. 11^5 af r^fr^kfi Dr.-Ing. Hans Deckel og DipL-Ing. Friedrich Wilhelm Deckel v-l\cl (Indehavere af firmaet Friedrich Deckel, Miinchen, Prazisionsmechanik u. Machinenbau), fabrikation, Miinchen i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 29. november s. å. for tændingsapi^arater til forbrændingskraftmaskiner og dele dertil, brændstofindsi)røjlningsapparater til forbrændingskraftmaskiner og dele dertil, nemlig })rændstofpiimper og -dyser, brændstoftødepumper, apparater til fjernelse af luft fra brændstof, brændstoffiltre, fotografiapparater samt dele og tilbehør dertil, nemlig fotografiske lukker, apparater til bestemmelse af belysningstiden, apparater til blitzlysoptagelser, fjernudløsere og automatiske udløsere, fysiske iagttagelse-, måle- og kontrolapparater, tidsmålere, værktøjsmaskiner og dele af sådanne, nemlig gravereog kopieremaskiner, bore-, fræse- og slibemaskiner, boreanlæg, specialemaskiner, nemlig maskiner af een af de næ'vnte arter (konstruktioner), derunder også automatislv arl)ejdende maskiner og maskiner der fremkommer ved samarbejde af de ovennanaite arter af maskiner (konstruktioner) samt værktøj. Mærket er i henhold til anmeldelse af 14. februar 1952 registreret i Tyskland den 28. marts s. å. imder nr. ()1<S433 i klasse 22 b for ovennævnte varearter. Som fiildnurglig er anmeldt: t^atentkonsulent Chas. Hude, Købenliavii. Reg nr Anmeldt den 1(). april 1952 kl. /^OLBO KIKS 10'>4 af Jul. A. Jørgensen A/S, fabi'ikalion og handel, Aarhus, og registreret den 29. november s. å. for kiks. 'I«-"MOLBO CRACKERS 19;)2 kl. af samme, og registreret den 29. november s. å. for kiks. Reg nr Anmeldt den 13. juni 1952 kl. 10 af BISKVIK samme, og registreret den 29. november s. å. for kiks, valler og biscuits. BOY Reg nr Anmeldt den 28. april 1952 kl Tage H. Landsperg, groshandel, København, og registreret den 29. november s. å. for mælkeprodukter og drikkevarer. Reg nr Anmeldt den 23. april 1952 kl. ll"'^ af A/S Kosangas, fabrikation og handel, København, og regi- IxwO/XIN streret den 29. november s. å. for belysnings-, opvarmnings-, koge-, stege-, bage-, køle-, tørre-, ventilations- og badeapparater, dele af og tilbehør til alle ovennævnte varearter, alle slags gasforbrugende apparater, llydende brændstof, komprimerede og fordråbede luftarter, beholdere og betjeningsapparater til samme, dele af og tilbehør hertil, tætnings- og pakningsmateriale, varmebeskyttelses- og isoleringsmidler, asbestfabrikater, værktøj, kautsjuk, kant-

3 491 sjukerstatningsstofter og deraf fabrikerede varer i teknisk øjemed, læge-, sundheds-, rednings- og ildslukningsapparater og -instrumenter, fysikalske, kemiske og elektrotekniske apparater og automater. Reg nr Anmeldt den 31. maj 1952 kl af Firmaet Heinrich Roepstorff, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for møbler. Reg nr Anmeldt den 31. maj 1952 kl af samme, og registreret den 29. november s. å. for møbler. QAKIAAØBEL PSTROGYL Reg nr Anmeldt den 8. juli 1952 kl. løos af Gøsta Schwarck, groshandel, København, og registreret w w l. den 29. november s. å. for parfumeri- og toiletartikler, farmaceutiske droger og essenser samt medicinalvarer. Reg nr Anmeldt den 8. juli 1952 kl. lo«" af A/S Nordisk Pyjamas & Skjortefabrik, fabrikation, København, og registreret den 29. november s. å. for skjorter,underbeklædning til herrer, damer og børn, habitter til herrer og drenge, kjoler til damer og piger, underkjoler, spadseredragter, overtøj af uld, bomuld og kunststof til herrer, damer og børn, badekåber, stranddragter (heri ikke indbefattet badedragter), nattøj, arbejdstøj, strikkede bluser, pullovers og slipons, nederdele, damestrømper, tørklæder, syartikler, symaskiner, sengelinned, sengetæpper, dyner, metervarer, barberblade, skosværte, tændvædske, te, levende dyr, levende planter og blomster, brændselsstolter, ildslukningsapparater, nautiske instrumenter, skydevåben, transportable bygninger, cement til bygningskonstruktioner, klæbestoffer, gødningsmidler, apparater til gengivelse af film, spillekort, stearin- og vokslys, stenmonumenter, gravsten og stilladser. Mærket er udført i farver.

4 492 I JKJI-SCOT Reg nr Anmeldt den 28. juli 1952 kl. lo^«af Bonalin-Kompagniet A/S, handel og fabrikation, Køben- V-w havn, og registreret den 29. november s. å. for appreturmidler, afsvampningsmidler, blegemidler, bageriartikler, buddingpulver, badevand, badesalt, børstevarer, blåelse, l)ejdsemidler, crémepulver, dentalpræi^arater, denatureringsmidler, desinfektionsmidler til mejeri- og landbrugsformål, essenser til fremstilling af bord- og læskedrikke, farvevarer, fernis, gulvbehandlings- og beklædningsmaterialer, garvemidler, imprægneringsmidler, isolationsmaterialer, jævningspulver, korkvarer, krydderier, kulør, kokos samt varer fremstillet heraf, kosmetiske artikler, klister, lim, lak, linoleum, mejeriprodukter, mølleriprodukter, midler til udryddelse af planter og dyr, gødning, rustbeskyttelsesmidler, rense- og poleremidler til træ, læder og metal, maling, ovnsværte og -pasta, i^arfume, i)letaftagningsmidler, pudse- og poleremidler (med undtagelse af smergelskiver), sylteartikler, stearinlys, sæbe, sprøjtemidler til dyr og planter, skocreme og -sværte, tandpasta, toiletvarer, tobak samt varer fremstillet heraf, vanille, vaske- og rengøringsmidler, kosmetiske artikler og i)ræparater. i ' Halim er framsliil&t CPI-!' leøi C'sCiWfeøMMsrji PiVft&Kåslse tmd dm k&g af Dmmr eg Hern-r Reg nr Anmeldt den 7. august 1952 kl. 11^8 af Firmaet E. Troels- Smith, handel og fabrikation, København, og registreret den 29. november s. å. for drikkevarer, derunder særlig likør. Mærket er udført i farver.

5 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 493 Reg nr Anmeldt den 25. juni 1952 kl. 111«af David Brown Tractors (Engineering) DAVID BROWN Limited, fabrikation, Meltham i Huddersfield, County of York i Storbritannien, og registreret den 29. november s. å. for traktorer, motorer og andre dele hertil, agerbrugsredskaber og dele deraf. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. Reg nr Anmeldt den 18. august 1952 kl. 10 af Aktieselskabet for Kontor Kemi, CLEAN-O-PRINT fabrikation, København, og registreret den 29. november s. å. for stempelpuder. Reg nr Anmeldt den 25. august 1952 kl af Drambuie Liqueur Company Limited, fabrikation, Edinburgh i Storbritannien, og registreret den 29. november s. å. for likør, vin og spiritus. Som fuldmægtig er anmeldt; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. mmmm Reg nr Anmeldt den 2. september 1952 kl. lu af Jago Kompagniet A/S, kolonialhandel, København, og registreret den 29. november s. å. for hønsekødsuppe. inhuature spagetti l>; CHICKEN I^OOpi.E SOUP

6 494 Reg nr Anmeldt den 4. septeni- POT AKIH MO^F ber 1952 kl. l()oi af K. Dorph-Petersens Vin- ' ^ INV^OC lager A/S, handel, København, og registreret den 29. november s. å. for alle slags drikkevarer. Reg nr Anmeldt den 30. august 1952 kl af Noria Nordisk Interesse A/S, handel, København, og registreret den 29. november s. å. for guldsmedeog bijouterivarer samt befordringsmidlei og dele deraf. Reg nr Anmeldt den 4. september 1952 kl. 1()45 af "P^^P Kai Skov A/S, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for alle varearter (med undtagelse af foderstoller, dyremedicin og lægemidler). Reg nr Anmeldt den 6. september 1952 kl. 10(»i af I A SSO Hans E. Mathiesen, fabrikation, København, og registreret den 29. november s. å. for sodavand. Reg nr Anmeldt den 6. september 1952 kl af samme, og registreret den 29. november s. å. for sodavand. K Ryy\M3 Reg nr Anmeldt den 10. september 1952 kl af Firmaet Niehues & Diitting, spinderi, tvinderi, væveri m. m.. Nordhorn i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 29. W I N D P R O O F W AT E R REPELLENT S E LF-VE NTI LATl N G november s. å. for beklædningsgenstande (undtagen netvævede og strikkede), som er fremstillede af vindtætte og vandtætte vævede stolter, som tillader huden at ånde. Mærket er i henhold til anmeldelse af 4. oktober 1951 registreret i Tyskland den 24. oktober 1952 under nr i klasse 3 d for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 16. september 1952 kl. ll^s KViyV\IN af A/S Ferrosan, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for medicinske, farmaceutiske, kemisk-tekniske og kosmetiske præparater og artikler. CLIPPER Reg nr Anmeldt den 20. september 1952 kl. 12 af Firmaet Julius Guldmann's Eftf., fabrikation og handel, Korsør, og registreret den 29. november s. å. for fiskeriartikler, navnlig sportsfiskeriartikler og dele hertil, herunder liskehjul.

7 Kegistreringstidende for vai-e- og fællesmærker. 495 VICTORY Reg nr Anmeldt den 20. september 1952 kl. 12<'i af samme, og registreret den 29. november s. å. for fiskeriartikler, navnlig sportsfiskeriartikler og dele hertil, herunder fiskehjiil. Reg nr Anmeldt den 23. september 1952 kl. lo^s af Firmaet Erik Vejborg, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for hårnet. POSYN Reg nr Anmeldt den 23. september 1952 kl. 11^^ af N.V. Pope's Draad- en Lampenfabrieken, fabrikation og handel, Venlo i Holland, og registreret den 29. november s. å. for isoleret ledningstråd. Mærket er i henhold til anmeldelse af 9. jiini 1952 registreret i Haag den 21. juni s. å. under nr for ovennævnte vareart. Fortrinsret er begært fra den 9. juni 1952, på hvilken dag den første antneldelse af mærket er indleveret i Holland. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-lkireau, København. KjlTROX Reg nr Anmeldt den 24. sei)tember 1952 kl. 12"'- uf Farbenfabriken Bayer, fabrikation og handel, Leverkusen i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 29. november s. å. for midler til bekæmpelse af dyr og planter. Ma'rket er i henhold til anmeldelse af 17. juli 1952 registreret i Tyskland den 18. august s. å. under nr i klasse 2 for ovenna^vnte vareart. Som fuldma^gtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg nr Anmeldt den 27. september Q ID I I DD A KJ ITF 1952 kl. ll-'o af Firmaet The Goodyear Tire & Rub- UixDAMNl L. ber Company, fabrikation, Akron i Ohio i De Forenede Stater, og registreret den 29. november s. å. for hjulringe bestående helt eller i hovedsagen af gummi eller syntetisk gummi. Mærket er i henhold til anmeldelse af 11. januar 1952 registreret i Washington den 2. september s. å. under nr i klasse 35 for ovennævnte vareart. Som fuldma'gtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

8 496 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Reg nr Anmeldt den 27. september 1952 kl. PI JOSTEEL 1151 af samme, og registreret den 29. november s. å. for hjiilringe bestående helt eller i hovedsagen af gummi. Mærket er i henhold til anmeldelse af 18. januar 1952 registreret i Washington den 2. september s. å. under nr. 563B83 i klasse 35 for ovennævnte vareart. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou dt Co., København. Reg" nr Anmeldt den 26. september 1952 kl. Q ^YPA r)pp loi's af Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for alle varearter. Reg nr Anmeldt den 26. september 1952 kl. 11'*' af Vilh. Christiansen A/S, vinhandel, København, og registreret den 29. november s. å. for alle varearter. i Reg nr Anmeldt den 27. september 1952 kl. -jfp(^qlyn 115- af Scandibutor A/S, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for syntetisk harpiks og klæbestotter.

9 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 497 Reg nr Anmeldt den 26. september 1952 kl. Il5i af C. Schous Fabriker A/S, fabrikation af og handel med sæbem.m.,københavn, og registreret den 29. november s. å. for grammofoner, grammofonplader, grammofon TO N O nåle, grammofonoptageapparater, grammofontilbehør, grammofondele, radiomodtageapparater, radiohøjttalere, radiogrammofoner, radiodele, radiotilbehør, forstærkeranlæg, musikinstrumenter, film, smalfilm, tonefilm, tonestrimler, tonebånd, tone tråd, optagere og gengivere for tonefdm, tonestrimler, tonebånd og tonetråd samt tonefilmstilbehør. Reg nr Anmeldt den 27. september 1952 kl. 10 af TONO samme, og registreret den 29. november s. å. for grammofoner, ' grammofonplader, grammofonnåle, grammofonoptageapparater, grammofontilbehør, grammofondele, radiomodtageapparater, radiohøjttalere, radiogrammofoner, radiodele, radiotilbehør, forstærkeranlæg, musikinstrumenter, film, smalfilm, tonefilm, tonestrimler, tonebånd, tonetråd, optagere og gengivere for tonefilm, tonestrimler, tonebånd og tonetråd samt tonefilmstilbehør. Reg nr Anmeldt den 29. september 1952 FF^^OPTI^AT kl af Firmaet Løvens kemiske Fabrik ved A. Kong- i V-.wi\ I OM sted, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for medicinske og farmaceutiske præparater. Reg nr Anmeldt den 29. september 1952 FFr^ORTir^OM kl af samme, og registreret den 29. november s. å. v-w v^win for medicinske og farmaceutiske i^ræparater. Reg nr An- ^ o x meldt den 1. oktober 1952 kl af Firmaet Werner's ke- ( miske fabrik ved Werner KLÆBER ALLE TEXTILER Jensen, fabrikation, København, og registreret den 29. november s. å. for flydende gummi i tuber og flasker. DIAMANT-GRYDEN BRUG MIG TIL ALT... GRYDEN Reg nr Anmeldt den 1. oktober 1952 kl. 11 af De Forenede.Jernstøberier A/S, fabrikation, København, og registreret den 29. november s. å. for gryder.

10 498 Reg nr Anineldl den 3. oktober 1952 kl. ll^s IKJVICTA af Carl Christian Nielsen Knarberg, groshandei, København, og registreret den 29. november s. å. for symaskiner, symaskindele, motorcykler, motorcykeldele og ure. ÅAFI ODY Reg nr Anmeldt den 3. oktober 1952 kl. 12 af Waagepetersens Eftf. A/S, handel, København, og registreret wl/ den 29. november s. å. for alle slags drikkevarer, derunder særlig vin og spirituosa. Røg nr. 1740, Anmeldt den 3. oktober 1952 kl. 12"' af Øtker A/S, fabrikation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for bagepulver, buddingpulver og crémepulver. Reg nr Anmeldt den 3. oktober 1952 kl. 12o8 af ^03SIP Gossip Limited, fabrikation, London i Storbritannien, og registreret den 29. november s. å. for beklædningsgenstande. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. VACU " LUG Reg nr Anmeldt den 7. oktober 1952 kl. 12 af Firmaet American Tire Machinery Inc., fabrikation og handel, Muncie i Californien i De Forenede Stater, og registreret den 29. november s. å. for slidbaneelementer af elastisk materiale, såsom gummi og lignende til erstatning af slidte slidbaneelementer på landbrugstraktordæk, lastautomobildæk og dæk til terrængående køretøjer. Mærket er i henhold til anmeldelse af 23. juli 1948 registreret i Washington den 19. juli 1949 under nr i klasse 35 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

11 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 499 VÆR FREMSYNET - KØB FJERNSYNET HOS MENTOR Reg nr Anmeldt den 3. oktober 1952 kl. 12ii af Mentor Radio I/S ved E. Bech Emborg & J. Schack Linnemann, handel, København, og registreret den 29. november s. å. lor radio- og fjernsynsapparater og dele dertil. Reg nr Anmeldt den 6. oktober 1952 kl. l()i'' af Jens Juel Jensen, træ- og bra^ndselsbandel, København, og registreret den 29. november s. å. for træhuse og møl)ler af træ. A ISJSI Reg nr Anmeldt den 7. oktol)er 1952 kl. ll^'' af Otto Vestergaard, fabrikation, Birkerød, og registreret den 29. november s. å. for stålmøbler, stole og senge. HARVO Reg nr Anmeldt den 7. okto- CUCI I A K.ITI CDi^QT ber 1952 kl af A/S Dansk Shell, fabri- AN I l-hkuot kation og handel, København, og registreret den 29. november s. å. for kølervædske til alle slags motorer. Reg nr Anmeldt den 11. oktober 1952 kl. ll^s Dl IT A OAS af samme, og registreret den 29. november s. å. for apparater og indretninger til l)elysning, opvarmning, kogning og afkøling. Reg nr Anmeldt den 11, oktober 1952 kl. PPOPAOAS 1143 af samme, og registreret den 29. november s. å. for i apparater og indretninger til belysning, opvarmning, kogning og afkøling. Reg nr Anmeldt den 10. oktober 1952 kl. lo«'' af Cl \/AKI A Chokoladefabriken Elvirasminde A/S P. Chr. Petersens Eftf., ^LvMInM fabrikation, Aarhus, og registreret den 29. november s. å. for chokolade, kakao, konfekture, sukkervarer, marcipan, lakrids, kiks, kager og biscuits. Reg nr. 1750, Anmeldt den 10. oktober 1952 kl. 11 >6 VISPOKir^A af Kalle & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation, Wiesba- ^'OrV^INv^M den-biebrich i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 29. november s.å. for kunstige svampe. Mærket er i henhold til anmeldelse af 21. august 1951 registreret i Tyskland den 17. juni 1952 under nr i klasse 5 for ovennævnte vareart. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman- Bang & Boutard, København.

12 500 Reg nr Anmeldt den 8. npn MFD FIFFANTFM oktober 1052 kl af Carlsberg Bryg- iy\l.ly ULUr/-VIN I l_in gerierne, Indehaver Carlsbergfondet, bryggeri ni. m., København, og registreret den 29. novejnber s. å. for mineralvand. Reg nr Anmeldt den 10. oktober 1952 kl. 10"! af N.V. Centrale Suiker Maatschappij, fabrikation og handel, Amsterdam i Holland, og registreret den 29. november s. å. for afhærdnings-, allarvnings- og afsaltningsmidler på basis af kunstharpiks. Som fuldmægtig er anmeldt; Varemærkekonsulent E. Henriksen, København. B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. Varemærker. Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april : Reg nr. 715, 721, 722, 723, Reg nr. 1069, 1070, 1071, 1073, 1080, 1082, Reg nr. 760, 762, 767, 769, 780, 1043, 1044, 1046, 1050, 1055, 1058, 1059, 1062, 1064, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, Reg nr. 816, 1121, 1122, 1126, 1129, 1132, 1133, 1134, 1138, Udslettede ei' i medfør af samme lovbestemmelse: Reg nr. 503, Reg nr. 738, Reg nr. 811, 817, 818, 829, 830, 831, 833, 835. Overdragne er i medfør af samme lovs 8: Reg nr. 921 og nr. 922 fra Firmaet C. A. Frederiksen, Aarhus, til C. A. Frederiksen A/S, Aarhus. Som fuldmægtig er anmeldt: For reg nr. 104 (Ainslie and Heilbron (Distillers) Limited, Glasgow i England): Patentkonsulent Chas. Hude, København. R e 11 e i s e til Reg. Tid. nr. 37/52: Reg nr Anmelderens navn er fejlagtigt angivet som C. O. Oberg & Co. Aktiebolag, i stedet for C. O. Oberg & Co:s Aktiebolag. e 11 e 1 s e til Reg nr. 1482: Anmeldelsesdatoen er fejlagtigt bekendtgjort som den 18. juli 1952 i stedet for den 8. juli R e 11 e 1 s e til Reg nr. 1560: Mærket er fejlagtigt bekendtgjort som»til bedre personlig hygiejne Leona- Sæben«i stedet for: Leona Sæben til bedre personlig hygiejne«. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

A. Registrerede mærker.

A. Registrerede mærker. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FR VARE- G FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren fr patent- g varemærkevæsenet, København, g indehlder bekendtgørelse af regi- I Nr. 29 strerede varemærker, fællesmærker, kmmunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- I Nr. 23 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER % Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8.

Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8. Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8.00 Bad 1.00 Hårvask 1.25 Kort 0.25 Sporvogn 6.50 Frokost

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelige patentansøgninger 22 stk. 2... 766 Ansøgningsregister... 767 Navneregister...

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2).

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). I 1800-årene var de fleste husmænd meget fattige, og mange af dem flyttede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 3^ Tidenden udgives af direktøren for potent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekencitgorelse af registrerede varemærker, fællesmu'rker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE L REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆI.LESMÆR K ER Tidenden udgives af dlreittøren for patent- og varemærlcevæsenet, København, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesma'rker,

Læs mere