PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL Rundrejse. Sydafrika PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. Ekstraopkrævning pga. forhøjede flyskatter. de 800,00 retur SAGEN INDBRAGT 19. februar 2015 ****************************** Ankenævnets afgørelse GIBA Travel ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 800 kr. til klageren MEV v/ IAW samt renter fra den 20. november Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Endvidere skal GIBA Travel ApS inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 23. februar 2014 en rundrejse til Sydafrika, for 1 person for perioden fra søndag den 9. november til søndag den 23. november 2014 med indkvartering i delt dobbeltværelse på hoteller med forplejning og udflugter i henhold til dag-til-dag programmet. I mail af 20. oktober dage før afrejse - fremsendte bureauet et ændret rejsebevis med et tillæg på 800 kr. pr. person for forhøjede flyskatter. Klageren og nogle medrejsende har indbragt i alt 3 klagesager for Ankenævnet (sag nr. 2014/0232, 2014/0233 og 2015/0026). Klageren i sag nr. 2014/0233 har fuldmagt til at repræsentere de øvrige klagere. Klageren gør gældende, at rejsearrangementet var utilfredsstillende navnlig pga. ekstraopkrævning kort før afrejse. Af bureauets dag-til-dag program fremgår bl.a.: Forbehold for prisændringer GIBA Travel har ret til (under særlige omstændigheder) at forhøje den aftalte pris. Forhøjelsen skal bero på forhøjede skatter og afgifter, store olieprisstigninger eller ændrede valutakurser. Underretning om ændring skal være rejsedeltageren i hænde senest 14 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. I mail af 2. september 2014 til en af klagerens medrejsende anfører bureauet bl.a.: Og så har jeg fået det sidste flypriser vedr. indenrigsfly og som jeg tidligere har informeret om, så vidste vi ikke, om prisen kunne holde. Desværre er den blevet ca. 800 kr. dyrere pr. person, men det kommer der nærmere om. I mail af 20. oktober 2014 til en af klagerens medrejsende anfører bureauet endvidere: Desværre har vi fået en ekstra forhøjet flyskat på begge vores flyrejser både afgangen fra Danmark til Sydafrika og indenrigsbilletterne. Denne stigning har medført, at GIBA Travel under disse særlige omstændigheder har været nødsaget til at forhøje rejsens pris med 800 kr. pr. person.

3 3 Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 7. december 2014 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: Som jeg har tidligere har skrevet, betalte jeg ekstra regning på 800,00 kr. under protest. Jeg er blevet opfordret til at kræve tilbage da din dokumentation ikke er fyldestgørende. I brev af 14. december 2014 til Ankenævnet anfører en af klagerens medrejsende bl.a.: Punkt 1. Klage over ekstra regning på 2 x 800,00 = kr. i alt 1600,- Giba sender en ekstra regning. Vi betalte under skriftlig protest... Det er flyskatter og de skal dokumenteres. De "såkaldte" forhøjede skatter er ikke flyskatter - Måske Giba ikke har fået det reserveret til tiden, så er prisen "løbet". Hun kalder det forskellige ting. Bl.a. flyskatter, vi skulle have Dansk rejseleder, det er indenrigsflyene, det er også de andre fly, og nu manglende deltagerantal fra Ålborg, og det er jo ikke flyskatter. Det har ALDRIG været på tale, at vi alle skulle fra en og samme lufthavn eller være mindst 15 fra samme lufthavn. Det er i Syd Afrika det havde betydning med antal til hotel, bus, ville det være bedst med min. 15 Giba har sagt, vi skal helst være 15 for prisen kan holde, men IKKE fra Ålborg. Dernæst får vi ikke meddelelse om prisstigningen før den 20. oktober - kun 2 ½ uge før vi skal afsted. Hun har ret til og ændre begge dele, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Skal dokumenteres. Det er det ikke. Endvidere i 15, står der, at arrangøren hurtigst muligt skal underrette kunden. Det har hun ikke gjort, da hun har vidst det siden august. Det er dem fra Ålborg, der er kommet med forslag til turen. I bilag skriver de, prisen på den rigtige side af ,- kr. og det var kun der prisen ikke kunne holde, hvilket Giba skriver tilbage i bilag Endvidere har hun hele tiden vidst, at vi netop ikke kom fra Ålborg alle sammen (også før vi købte rejsen) Klageren kræver de 800,00 retur. Bureauet gør i mail af 7. december 2014 til en af klagerens medrejsende bl.a. gældende: Som tidligere nævnt var det en samlet pakke, som blev tilbudt med den betingelse, at jeres gruppe var på min deltagere fra Ålborg (en forespørgsel om tilbud på mail af den ), hvilket prisen var beregnet ud fra. Vi sendte tilbuddet og efter en telefonsamtale med E fra Ålborg, forklarede vi, at prisen kunne holde, hvis deltagerantallet blev som aftalt, men det var ikke tilfældet. Desværre blev dette kun mundtligt informeret, hvilket vi hermed kan erfare, at fremover skal dette være skriftligt, selvom vi heldigvis aldrig har haft lignende grupper, idet en mundtlig aftale altid har været gældende. Der ligger derfor ingen anden dokumentation end tidligere informeret, og ændringen og ombookingen skyldes, at 'Familieturen' fra Ålborg ikke kunne opnå min. deltagerantallet, som lå i tilbuddet. I stedet for at aflyse rejsen pga. for få deltagere, valgte GIBA Travel derfor at prøve

4 4 at få flere tilmeldinger til rejsen, således at gruppen kunne komme til Sydafrika og besøge familien. Vi kan hermed erfare, at denne ekstra indsats skulle vi IKKE have gjort og i stedet aflyse rejsen. I brev af 19. marts 2015 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: Klagepunkt 1: Forudsætningen for hele arrangementet var, at der ville blive deltagere, som det også fremgår af den oprindelige henvendelse fra E og M og som vi informerer om i en mail den bilag... Da dette ikke var opnået på dette tidspunkt, valgte vi at arbejde videre på turen for 'gruppen' selvom de ved deadline ikke var på dette nævnte deltagerantal. Vi valgte i den sidste ende at markedsføre turen for at supplere med udefra kommende deltagere for at sikre 'gruppen' deres rejse til Sydafrika, men at det ganske enkelt ikke var muligt for GIBA Travel at påtage sig hæftelsen for den oprindelige gruppereservation, som vi således måtte lade glide af hænde og finde nye fly til gruppen, da deltagerantallet endelig var på plads. M anfører i hendes klage, at prisforhøjelsen skyldes sen bestilling af hotellerne, det er ligeledes en spekulation som hun ikke har belæg for. Konklusionen er at GIBA Travel har påtaget os rigtig meget ekstra arbejde og omkostninger for at sikre den oprindelige gruppe at de kunne komme af sted på deres drømmerejse og at vi derfor tillod os at lave denne ekstra opkrævning for at minimere tabet på arrangementet, men at vi nok burde have kaldt det noget andet end forhøjede flyskatter og afgifter, hvilket vi beklager. Og med den baggrund kan vi derfor ikke indsende dokumentation for ekstraordinær opkrævning af skatter og afgifter. Ankenævnets afgørelse Bureauet har erkendt, at tillægget på 800 kr. pr. person opkrævet i mail af 20. oktober 2014 ca. 8 måneder efter aftalens indgåelse og 20 dage før afrejse - ikke var forhøjede flyskatter, men i stedet en forhøjelse af rejsens pris for at minimere bureauets tab på arrangementet på baggrund af ekstraarbejde. Ankenævnet finder, at bureauet ikke efter aftalens indgåelse har kunnet forhøje den aftalte pris pga. uventet ekstraarbejde for bureauet, jf. pakkerejselovens 13. Klageren er herefter berettiget til tilbagebetaling af 800 kr. Det bemærkes endvidere, at de pågældende forbehold i udbudsmaterialet om ret til ændringer er holdt i sådanne almindelige vendinger, at de ikke har nogle retsvirkninger over for klageren, jf. Lov om Pakkerejser 14. Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes 24.

5 5 Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til kr. (sagskategori 2). Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. Som følge heraf b e s t e m m e s : GIBA Travel ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 800 kr. til klageren MEV v/ IAW samt renter fra den 20. november Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Endvidere skal GIBA Travel ApS inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0070 afsagt den 28. september 2010 ****************************** KLAGER LS (1 person) 7870 Roslev SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere