PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse. St. Anton, Østrig PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. (Ekskl. depositum for liftkort) Utilfredsstillende indkvartering navnlig pga. beliggenheden. Utilfredsstillende service fra bureauet. Ophævelse af købet med tilbagebetaling af hele rejsens pris på kr. samt erstatning af udgifter til taxa på 96 Euro. SAGEN INDBRAGT 17. marts 2015 ****************************** Ankenævnets afgørelse Trier Ski A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren ES samt renter fra den 19. februar Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 7. november 2014 ved mailkorrespondance en kør-selv-skirejse til St. Anton, Østrig, for 3 personer for perioden fra lørdag den 10. januar til lørdag den 17. januar 2015 med indkvartering i uspecificeret studio ferielejlighed (omtvistet). Med 8 dages liftkort. Klageren gør gældende, at indkvarteringen var utilfredsstillende navnlig pga. beliggenheden. Klageren gør endvidere gældende, at bureauets service var utilfredsstillende. I udbudsmaterialet er Haus Daniela bl.a. beskrevet således: Afstande: Centrum: 500 m. Lift: 300 m. Skibus: 100 m. Piste: 300 m. Ønsker I at bo centralt i St. Anton men alligevel i rolige omgivelser, væk fra den befolkede gågade i St. Anton, er Haus Daniela noget for jer. Haus Daniela er til jer, der ønsker at bo tæt på liften og gågaden, men alligevel væk fra larmen. I udbudsmaterialet er Ferielejligheder bl.a. beskrevet således: Ønsker I en billig skiferie, råder Trier Ski over flere ferielejligheder i St. Anton. Mange af lejlighederne er privatejede og har derfor hver sit særpræg, Vælger I denne form for indkvartering, vil I først ved ankomsten få anvist, hvor I skal bo.

3 3 Af klagerens Reservationsbevis fremgår bl.a.: Antal delt.: 4 Tekst Pris Pers. Pris ialt Ophold i 4 pers. 2 vær. lejlighed i Haus Daniela 4.900, ,00 Af klagerens nye Reservationsbevis fremgår bl.a.: Antal delt.: 3 Tekst Pris Pers. Pris ialt Ophold i 3 pers. Studio ferielejlighed 4.500, ,00 Af hotel Haus Tirols hjemmeside, hvor klageren blev indkvarteret, fremgår bl.a.: Du finder vores hjemlige familiehus i bydelen St. Jakob i stille og solrig placering. Skibus-stoppet er 1 minut væk. Den gratis skibus kører lige til ski-området St. Anton am Arlberg på få minutter. Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 19. januar 2015 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: For det første, henvendte vi os til Trier ski med et ønske om at få arrangeret en skiferie. Hertil bad vi om en lejlighed, centralt beliggende i selve St. Anton. Et ønske, der blev stillet os i udsigt at få opfyldt. For at være helt specifik, blev vi lovet en lejlighed i centrum af St. Anton. Dette fremgår af mailkorrespondancen fra 5. november :05:30 sendt mellem K og E. Desuden fremgår det klart af rejsebeviset, at rejsen vil foregå til St. Anton og ikke fejlagtigt til St. Jakob, som det endte med i vores tilfælde. Vi boede på St. Jakober Dorfstrasse 174 på Hotel Tirol, mere end 3,5 km fra St. Anton centrum og dermed også fra nærmeste skilift - hvilket vi finder helt uacceptabelt. For det tredje, bliver vi nødt til at nævne den opførsel, der blev vist os, da vi kontaktede Trier ski omkring vores fejlplacering i St. Anton. Vi fik fat i en ansat ved navn A, der i første omgang ikke ville/kunne hjælpe os, fordi K (ham vi havde købt vores rejse af) ikke længere arbejdede for Trier. Vi fortsatte dog ufortrødent, idet vi ikke kunne se, hvorfor Ks opsigelse/fratræden skulle have

4 4 nogen form for indflydelse på vores reklamation. Vi meddelte, at vi gerne ville flytte ind til en mere centralt beliggende lejlighed, men A oplyste os, at der ikke var nogen tilgængelig. Det tog vi til efterretning og ringede herefter rundt til nogle af de ledige hoteller vi fandt på Triers hjemmeside, der alle oplyste os, at vi kunne flytte ind samme aften og bo i deres lejligheder resten af ugen. En information vi ringede tilbage til A for at fortælle. Hun bekræftede nu pludselig dette, men sagde vi i så fald måtte betale fuld pris for det nye hotel/lejlighed, uden at kunne få pengene for den tidligere lejlighed refunderet. Et produkt vi ikke havde bedt om, eller havde været villige til at betale for, var vi blevet oplyst om dets placering. Vi forsøgte derfor at aftale med A, at vi gerne ville betale differencen på vores lejlighed, og én af de ledige lejligheder i St. Anton - en aftale Trier/A ikke vil gå med til. Disse samtaler foregik over det meste af en aften, men A undlod i flere tilfælde at tage telefonen, hvorfor vi istedet måtte ringe til hovedkontoret, der stillede os igennem til hende. Vi finder det ligeledes uacceptabelt, at når i (Trier) har kunder, der er havnet i et problem, ikke ønsker at hjælpe/undlader at svare. Med udgang i disse klagepunkter, forlanger vi en økonomisk kompensation. Vi forventer at købet anses som "ikke indgået", idet produktet ikke var det aftalte og vi derfor tilbagebetales totalbeløbet kr. for ferien. Desuden forventer vi at få godtgjort vores ekstraudgifter i form af taxitransport hjem fra St. Anton til vores lejlighed i St. Jakob, da vi netop for at undgå både dette besvær og disse udgifter ønskede at bo i selve St. Anton. Der er her tale om 6 ture a 16 svarende til 96. Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 29. april 2015 til Ankenævnet. Klageren kræver ophævelse af købet med tilbagebetaling af hele rejsens pris på kr. samt erstatning af udgifter til taxa på 96 Euro. Bureauet gør i mail af 26. januar 2015 til klageren bl.a. gældende: Jeg har set al mail korrespondance igennem vedr. jeres booking af skiferien, og jeg kan se, at I først fik tilsendt et tilbud til haus Daniela - et specifik produkt liggende i St. Anton centrum. Dette tilbud blev mailet til jer på basis af flere deltagende. I korrespondancen fremgår det, at I ikke booker denne lejlighed, da I bliver færre deltagere. Grundlaget for tilbuddet fra vores side ændres, hvorfor K fremsender et tilbud på en uspecificeret ferielejlighed. Som på vores hjemmeside er beskrevet som følgende: Ønsker I en billig skiferie, råder Trier Ski over flere ferielejligheder i St. Anton. Mange af lejlighederne er privatejede og har derfor hver sit særpræg. Vælger I denne form for indkvartering, vil I først ved ankomsten få anvist, hvor I skal bo. Dette produkt er blevet fremsendt på reservationsbeviset - og efterfølgende på rejsebeviset. Begge gange bedes I tjekke, at I er indforstået med de informationer, der står. Vi har ikke fra jeres side hørt indvendinger imod dette førend jeres ankomst til St. Anton. Da I ankom til St. Anton angav I til mig, at I ikke kunne forstå, at I ikke skulle bo i Haus Daniela. Dette produkt er af en anden prisklasse og svarer ikke overens med det reserverede. Den indbetalte pris pr. person svarer til vores produkt ferielejligheder - og ikke lejligheder i

5 5 haus Daniela. Jeg er af den opfattelse, at jeres forventninger til skiferien var baseret på det først tilsendte tilbud, - og kan godt forstå skuffelsen, hvis det er tilfældet. Men fakta er, at I har bestilt en anden rejse, da udgangspunktet ændrede sig. Trier Ski har stillede til fulde den reserverede rejse til rådighed, så var det naturligvis for egen regning, hvis I ønskede, at flytte et andet sted hen. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det ikke var fordi jeg ikke ville tale med jer den pågældende lørdag hver gang I ringede, men fordi jeg var optaget på en anden linie. Jeg fleksede så godt muligt imellem begge telefoner og jeg vendte altid tilbage til jer med enten en opringning eller med sms. Da I ikke selv ønskede at betale for ombooking, så var det ikke muligt for mig at hjælpe jer. Jeg kan på baggrund af ovenstående ikke imødekomme jeres krav om godtgørelse. I mail af 17. april 2015 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der blev sendt et tilbud på 2 stk. 4 personers 2 værelses lejlighed i HAUS DANIELA til i alt 8 deltagende. Der blev herefter bestilt en lejlighed til 4 personer i Haus Daniela til 4 personer til en pris af kr. Der blev ikke indbetalt depositum herfor, men efterfølgende [blev] rejsen telefonisk ændret, da der var færre deltagende. Prisen ved 3 personer blev for dyr i denne lejlighed. Der blev efterfølgende telefonisk aftalt at rejsen skulle ændres til en FERIELEJLIG ved 3 personer til kr. pr. person. (Uspecificeret indkvartering). Bemærk venligst, at der på hjemmesiden står skrevet, at man ved ankomsten til området vil få anvist, hvor man skal bo. (Klagerens Bilag 8) Produktet FERIELEJLIGHED er klart fremgået af såvel reservationsbevis samt endeligt rejsebevis - og prisen stemmer overens med det vi udbød på vores hjemmeside. Klageren har indbetalt depositum efter at der var indgået ny aftale, hvorfor denne naturligvis fra vores side opfattes som bindende. Vi beder ved udsendelse af alle reservationspapirer gæsterne gennemgå og læse det tilsendte, og henvende sig, hvis der skulle være uoverensstemmelser. St. Jakob er en del af St. Anton, der består af flere mindre byer, der er lagt sammen. Jeg gør opmærksom på, at der ikke er indgået en specialaftale vedr. placering af den reserverede ferielejlighed. Dette fremgår intet sted på hverken reservations- eller rejsebevis. Vi gør i vores rejsebetingelser opmærksom på, at "Specialaftaler, der ikke er anført rejsebeviset er bureauet uvedkommnende." Bemærk venligst at der ved specificerede produkter som HAUS DANIELA er anført afstande til liften, skiløbet og centrum. Ved produktet FERIELEJLIGHED er der ikke angivet afstande. Hvis afstande til enten skiløb eller centrum var et meget vigtigt parameter for gæsten, så vil vi til enhver tid anbefale at købe et specificeret produkt. Vi kan på baggrund af dette ikke imødekomme klagerens krav, da vi har stillet det reserverede til rådighed. Grundlæggende er jeg af den opfattelse, at den der har bestilt rejsen eventuelt udfra egne tanker har haft en forventning om, at det var Daniela, der var booket på trods af ny aftale, færre antal deltagere, nyt reservationsbevis, ny pris samt rejsebevis.

6 6 Ankenævnets afgørelse Rejsende har ved modtagelse af reservationsbevis pligt til at kontrollere, at reservationsbevisets udvisende er overensstemmende med det bestilte. Hvis klageren ved modtagelsen af reservationsbeviset havde gennemlæst dette nærmere vedrørende beskrivelsen af indkvarteringen samt prisen, ville han efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at teksten ikke umiddelbart stemte overens med hans forståelse om, at han havde bestilt et ophold i Haus Daniela. Efter det på bureauets hjemmeside oplyste sammenholdt med det på reservationsbeviset anførte, burde klageren i stedet have bemærket, at der var tale om en billigere indkvartering i en uspecificeret ferielejlighed eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af reservationsbeviset. Klageren findes på denne baggrund at have påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse. Ankenævnet finder dog, at klageren med rette havde kunnet forvente at blive indkvarteret i St. Anton by i bureauets uspecificerede ferielejligheder, og ikke udenfor byen i St. Jakob. På denne baggrund finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris. Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt kr., Klageren er endvidere berettiget til erstatning af taxaudgifter, der efter en samlet vurdering skønsmæssigt fastsættes til i alt 700 kr. Ankenævnet finder endelig, at klageren mod bureauets benægtelse ikke har godtgjort, at bureauets service var utilfredsstillende, hvorfor Ankenævnet ikke kan imødekomme klagerens krav vedrørende dette klagepunkt. Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales det indbetalte gebyr på 275 kr. ikke, ligesom bureauet ikke pålægges sagsomkostninger.

7 7 Som følge heraf b e s t e m m e s : Trier Ski A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren ES samt renter fra den 19. februar Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mikael Kragh Formand

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere