PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel A/S REJSEMÅL New York og Barbados PRIS KLAGEN ANGÅR I alt kr. Tilbagebetaling i forbindelse med afbestilling af rejsen. KRAV Tilbagebetaling af kr SAGEN INDBRAGT 5. februar 2012 ****************************** Ankenævnets afgørelse Peacock Travel A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse med fradrag af et rimeligt arbejdsvederlag tilbagebetale lufthavnsskatter og afgifter i det omfang bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf til klageren AE v/dj. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 29. september 2011 en rejse til New York og Barbados, for 5 personer for perioden fra lørdag den 10. december 2011 til tirsdag den 27. december 2011 med indkvartering i familieværelse på Ace Hotel New York City i New York i perioden den 10. december 2011 til den 16.december 2011 og i Luxury Suite på Southern Palms Beach Club & Resort på Barbados i perioden 16. december 201 til den 26. december Uden forplejning. Klagerens advokat gør gældende, at familien E. ikke i henhold til Pakkerejselovens 9 har fået tilbagebetalt honoraret for rejsen med fradrag af et passende vederlag, jfr. Pakkerejselovens 9, stk. 1.. Af fakturaen fremgår bl.a.: Du bedes venligst indbetale depositum kr ,00 inden den Af bureauets Generelle betingelser trykt på bagsiden af fakturaen fremgår bl.a.: Tilmelding Tilmelding til en rejse er bindende for både kunde og Peacock Travel A/S, når fastsatte depositum (eller fastsatte indbetaling) er modtaget i henhold til faktura. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden at have accepteret de skriftligt meddelte vilkår for rejsen. Disse oplysninger kan optræde i både programmer, rejseplaner og på faktura. Depositum Ved tilmelding til en rejse betales et depositum på min 25% af rejsens pris eller et beløb svarende til prisen på flybilletter (inkl. skatter og afgifter), med mindre andet er aftalt. Kundens afbestilling Med mindre andet er aftalt (og anført på fakturaen) gælder flg.: Afbestiller en kunde sin rejse mere end 45 dage før afrejse, anses indbetalte deposit som tabt. Afbestiller kunden mellem 45 og 21 dage før afrejse, refunderes 50% af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 21 dage før afrejse har kunden ikke noget krav på refundering. Såfremt en ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser, vil disse være gældende og oplyst ved reservation. Allerede udstedte flybilletter refunderes ikke. Flybilletter Peacock Travel A/S formidler mange billige flybilletter til vores kunders fordel. Vi skal gøre opmærksom på, at mange af disse billige flybilletter ikke kan refunderes eller ændres.

3 3 Klagerens advokat har nærmere begrundet sin klage i brev af 9. december 2011 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: Af den udstedte faktura fremgår det, at rejsen er omfattet af pakkerejseloven. Mine klienter har oplyst, at de efterfølgende har afbestilt rejsen. I medfør af pakkerejselovens 9 skulle mine klienter i forlængelse af afbestillingen have tilbagebetalt rejsens pris med fradrag af et passende vederlag til Dem. Mine klienter har imidlertid oplyst, at De skulle have tilbageholdt ,-, svarende til flybilletternes pris. Dette er efter min opfattelse ikke et passende vederlag, således som pakkerejselovens 9 foreskriver. I bilag til klageskemaet anfører klagerens advokat yderligere: Familien E er imidlertid nødsaget til at afbestille rejsen, hvilket sker primo oktober Dette meddeles straks Peacock Travel. I forlængelse af familien E s afbestilling af rejsen fremsendes kreditnota, dateret , I umiddelbar forlængelse heraf fremsendte Peacock Travel imidlertid samme dag en faktura på flybilletter til rejsen. Klagerens advokat har yderligere begrundet klagen i brev af 12. december 2011 til bureauet og brev af 20. marts 2012 til Ankenævnet. Klageren kræver Tilbagebetaling af kr ,-. Bureauet gør i brev af 12. december 2011 til klageren bl.a. gældende: Sagen er desværre ikke så enkel som umiddelbart fremstillet. De dengang reserverede og bestilte flybilletter med British Airways er billigste model (på reservationstidspunktet), som hverken kan/kunne refunderes og/eller ændres. Billetterne skulle udstedes (købes) senest 72 timer efter reservation, hvilket blev gjort i samråd med AE. I samme forbindelse blev AE gjort opmærksom på de nævnte forhold i forbindelse med udstedelsen af disse billetter. Jeg kan derfor ikke refundere beløb som det anmodes om,

4 4 I brev af 29. februar 2012 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: Familien E henvender sig omkring en rejse til hhv. New York og Barbados. I første omgang handler det om at finde flyforbindelser, som opfylder familiens ønsker om at gøre rejsen let og overskuelig og uden alt for mange mellemlandinger undervejs. Jeg finder til familien de omtalte billetter med British Airways (BA). Som det er med stort set alle billige billetter nu om dage, så skal disse billetter købes og udstedes indenfor 72 timer, hvis prisen på dem skal garanteres. Dette oplyses AE telefonisk, og det oplyses samtidig, at billetterne ikke kan hverken ændres eller refunderes. Efter aftale med AE yder Peacock Travel den service, at vi udsteder billetterne, og 'lægger ud for dem' indtil det endelige rejsearrangement er på plads. I løbet af september måned (2011) kommer hele det endelige arrangement på plads, og første faktura sendes til AE (fak. nr ). Da AE ikke som aftalt indbetaler depositum rettidigt, kontakter jeg ham et par gange for at høre om hvad der sker. Han oplyser mig i en samtale sidst i oktober, at familien ikke kommer afsted på den planlagte rejse, af flere personlige årsager. Igen nævner jeg overfor AE at hans billetter, som også tidligere nævnt, ikke kan refunderes og at han skal betale disse. Jeg oplyser også overfor ham, at jeg selvfølgelig vil kontakte BA for at høre, om de evt. kan gøre en undtagelse, og alligevel refundere billetterne, så han kan holdes skadesfri. AE udtrykker glæde over denne service jeg tilbyder, og gentager flere gange, at de uanset hvad ikke kommer afsted. I mine bestræbelser på at få BA-billetterne refunderet, sættes jeg via BA's kontor i København i forbindelse med BA's service-kontor i London. Her oplyser de mig, at jeg skal annullere billetterne i mit reservationssystem, for at have en chance for at få refunderet beløbet. Da AE flere gange overfor mig har oplyst, at familien ikke under nogle omstændigheder kommer afsted, har jeg ingen 'skrupler' ved at gøre dette i mit forsøg på at redde AE for de ca kr.. Desværre lykkes det ikke at få overbevist BA om, at de skal refundere billetterne. Dette oplyser jeg AE d. 28/10, og oplyser ham også, at jeg derfor må sende en regning til ham på beløbet. Her kvitterer AE med ordene "... så er det jo godt at vi ikke skal afsted" i forhold til det faktum, at billetterne ikke længere findes. Jeg fremsender en kreditnota til ham på den samlede 'store' rejse, og ligeledes en ny faktura på kun flybilletterne, som han efterfølgende betaler, vel vidende at billetterne ikke findes mere. Da AE hele vejen igennem dette forløb har været orienteret om udviklingen, er jeg derfor meget forundret over at modtage denne sag. Jeg har igennem hele forløbet bestræbt mig på at yde den bedste service overfor AE og hans familie. Jeg ser frem til at høre nærmere i sagen, og vedlægger til orientering vores betingelser, som altid fremgår af bagsiden af alle afsendte fkturaer.

5 5 Ankenævnets afgørelse Indledningsvist bemærkes, at klageren ikke har bestridt, at der er indgået en bindende aftale mellem parterne. Det fremgår af pakkerejselovens 9, stk. 1, at kunden kan afbestille en pakkerejse, og at arrangøren i så fald alene kan kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Af stk. 2 i samme bestemmelse fremgår endvidere, at afbestillingsretten efter stk. 1 kan begrænses eller afviges i aftalen, hvis arrangørens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov om pakkerejser, at størrelsen af det vederlag, arrangøren kan kræve, når kunden gør brug af sin afbestillingsret navnlig vil afhænge af, hvilke muligheder arrangøren har for at undgå eller begrænse sit tab, f.eks. ved at sælge rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger. Det fremgår imidlertid også af bemærkningerne, at Arrangøren vil som hidtil kunne opkræve et standardiseret afbestillingsvederlag, der bygger på normaltabsbetragtninger, idet vederlaget stiger, jo senere kunden afbestiller. Således som sagen foreligger oplyst, lægger Ankenævnet til grund, at klageren ved bestillingen af flybilletterne telefonisk fik oplyst, at de bestilte flybilletter hverken kunne ændres eller refunderes. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at klageren telefonisk i oktober 2011 mere end 45 dage før afrejsen - afbestilte rejsen. Da klageren i forbindelse med aftalens indgåelse mundtligt fik oplyst, at hans afbestillingsret pga., at de bestilte flybilletter ikke kan ændres eller refunderes, er begrænset, finder Ankenævnet, at vederlaget, bureauet kan opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vurdering passende kan fastsættes til det beløb på kr., som klageren har betalt for flybilletterne. Da flybilletterne ikke er blevet benyttet, er klageren dog berettiget til at få refunderet de betalte skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf. Bureauet er ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Ankenævnet skal henstille, at bureauet frem over på fakturaen oplyser, at de bestilte flybilletter ikke kan ændres eller refunderes. Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold, tilbagebetales gebyret på 275,00 kr. ikke, ligesom bureauet ikke pålægges sagsomkostninger.

6 6 Som følge heraf b e s t e m m e s : Peacock Travel A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse med fradrag af et rimeligt arbejdsvederlag tilbagebetale lufthavnsskatter og afgifter i det omfang bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf til klageren AE v/dj. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere