PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL Warszawa, Polen PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. (inkl. ekspeditionsgebyr) Tilbagebetaling i forbindelse med ophævelse af købet, som følge af ændrede rejsetider og rute på både ud- og hjemrejsen. Utilfredsstillende oplysninger fra bureauet og for sent fremsendte rejsedokumenter fra bureauets samarbejdspartner. Yderligere tilbagebetaling af kr. svarende til At hele det indbetalte beløb på kr. tilbagebetales. Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen udbetalt en kompensation på kr. til klageren. SAGEN INDBRAGT 20. maj 2014 ****************************** Ankenævnets afgørelse Take Offer ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren TL samt renter fra den 9. maj Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Endvidere skal Take Offer ApS inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 1. februar 2014 på bureauets hjemmeside to værdibeviser til en rejse til Warzsawa, Polen, for 2 personer for perioden fra torsdag den 10. april til søndag den 13. april 2014 med indkvartering i dobbeltværelse på hotel Platinum Residence. Med morgenmad. Klageren indløste den 4. februar 2014 værdibeviserne hos bureauet. Bureauets underleverandør fremsendte den 7. april dage før afrejse klagerens rejsedokumenter, hvor flyafgangene var ændret. Klageren valgte den 8. april dage før afrejse at hæve købet. Klageren gør gældende, at rejsearrangementet var utilfredsstillende navnlig pga. manglende tilbagebetaling i forbindelse med ophævelse af købet, som følge af ændrede rejsetider og rute på både udog hjemrejsen. Klageren gør endvidere gældende, at bureauets underleverandørs sene fremsendelse af rejsedokumenter samt den af bureauet tilbudte kompensation før klagerens ophævelse af aftalen var utilfredsstillende. Klageren gør endelig gældende, at bureauet eller bureauets underleverandør burde have oplyst klageren om de ændrede flyafgange tidligere. I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: Weekendtur i Warszawa - inkl. fly, transfer og lækkert 4-stjernet hotel! Tilbuddet gælder for 1 person ved 2 personer i samme dobbeltværelse: - Fly København - Warszawa t/r Flytider: København - Warszawa: 07:25-08:45 Warszawa - København: 07:15-08:45 OBS: der tages forbehold for ændringer i flytider. Du vil senest 5 dage inden afrejse, modtage al nødvendig rejseinformation fra WOW Travel. OBS! Da der er fly inkluderet i tilbuddet, er det ikke muligt at fortryde efter købet er gennemført. I bureauets Handelsbetingelser for takeoffer.dk fremgår bl.a.:

3 3 Forbrugerrettigheder Fortrydelsesret Når du har booket hos hotellet/rejsearrangøren henviser vi til hotellet/rejsearrangørens afbestillingsregler. Af klagerens flybillet dateret den 7. april 2014 fremgår bl.a.: Flugdaten Ticketdatum von nach Datum Abflug Ankunft Copenhagen Frankfurt Internati. 10APR 12:20 13:50 Frankfurt Internati. Warschau 10APR 16:10 17:50 Warschau Muenchen 13APR 08:50 10:25 Muenchen Copenhagen 13APR 11:05 12:35 Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 8. april 2014 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: Rejse til Warszawa med afgang fra København klokken 7:25 og med ankomst klokken 8:45, tre overnatninger på et firstjernet hotel, og returrejse fra Warszawa klokken 7:15 med ankomst København klokken 8:45. Det vi får tilsendt tre dage før afrejse er: Afrejse fra København til Frankfurt International med afgang klokken 12:20 og ankomst klokken 13:50 Afrejse fra Frankfurt International med afgang klokken 16:10 og ankomst klokken 17:50 Tre overnatninger på et firstjernet hotel Afrejse fra Warszawa klokken 8:50 til Munchen ankomst klokken 10:25 Afrejse fra München klokken 11:05 med ankomst København klokken 12:35 Det bevirker, at vi ud af vores tre feriedøgn, torsdag morgen den 10. april til søndag morgen den 13. april, mister 9 dagstimer i Warszawa, og skal tilbringe 9 timer og 15 minutter i diverse fly og lufthavne i stedet for 2 timer og 50 minutter. Jeg mener, at den vare jeg får tilbudt er så forskellig fra den vare, jeg har købt og betalt, at jeg er berettiget til at hæve købet, hvilket hermed er gjort, og det vil jeg bede dig om at meddele jeres samarbejdspartner. Og samtidig vil jeg bede dig om returnere mine penge.

4 4 Klageren har yderligere begrundet klagen i brev af 10. juli 2014 til Ankenævnet. Klageren har modtaget en kompensation på kr., men stiller sig ikke tilfreds hermed. Klageren kræver yderligere tilbagebetaling på kr. svarende til At hele det indbetalte beløb på kr. tilbagebetales. Bureauet gør i mail af 9. april 2014 til klageren bl.a. gældende: De 250 kr. pr. person, som jeg nævnte i min tidligere mail var ikke korrekt, da det er 250 kr. pr. person. pr. mellemlanding. Altså et totalbeløb på kr. Desuden er I berettiget til en kompensation på en trediedel af salgsprisen svarende til en døgnandel, pga. de manglende timer på destinationen. Et totaltbeløb på kr. Vi vil derfor overføre et beløb på kr. til din bankkonto. For at du kan ophæve dit køb skal der som minimum være en 15 % forsinkelse ift. rejsen. Dette er ikke tilfældet i denne situation, da transportforsinkelsen udgør 10,42 % regnet ud fra en forsinkelse på 7,5 timer. I brev af 19. juni 2014 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: 1. Kunden har modtaget rejsebeviserne senere end aftalt i tilbuddet (), dog ville modtagelse af rejsedokumenterne til korrekt tid (senest 5 dage før afrejse), ikke have haft indflydelse på ændringer af rejsen. 2. Take Offer er formidler af tilbuddet for rejsearrangør WOW Travel. WOW Travel har ansvar for udsendelse af rejsedokumenter til kunder. Take Offer har på intet tidspunkt ligget inde med informationer om, at rejsen ville ændre form. Yderligere er kunden på intet tidspunkt blevet glemt. Kunden står noteret flere steder hos Take Offer, dette være sig i internt system, bookingsystem samt på bookingliste for denne rejse. Det skal tilføjes, at der i tilbuddet er taget forbehold for ændringer i flytider. 3. Det er korrekt, at medarbejder T, i mail d. 8. april kl (), fejlinformerer kunden ift. kompensation. Kunden får her at vide, at kompensation for mellemlanding lyder på 250 kr. pr. person. Kunden vælger nu, at ophæve købet pr. mail. Da det iflg. Take Offers handelsbetingelser (), ikke er muligt at fortryde køb af tilbud inkl. fly, og samme er gældende iflg. Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen, tager T telefonisk kontakt til M hos Pakkerejse-Ankenævnet, ifl. regler vedr. kompensation og ophævelse af køb, inden han kommer med et endeligt tilbud på kompensation til kunden. T får oplyst følgende:

5 5 Kunden er berettiget til 250 kr. pr. mellemlanding pr. person. Kunden er berettiget til kompensation på en tredjedel af salgsprisen, svarende til en døgn-andel, pga. de manglende timer på destinationen. For at kunde kan ophæve køb, skal der som minimum være 15 % forsinkelse ifl. rejsen. Fejlinformationen ift, kompensation ved mellemlanding, retter T op på i mail d. 8. april kl , hvor kunden får at vide, at kompensationen lyder på 250 kr. pr. person pr. mellemlanding. Ud fra ovenstående information, er T i samme mail, kommet med endelig tilbud på kompensation: Total kr. som overføres til bankkonto (). Herefter hører Take Offer ikke mere fra kunden. Bureauet har yderligere kommenteret klagen i mail af 8. april 2014 til klageren. Ankenævnets afgørelse Det er ubestridt, at det indklagede bureaus underleverandør i mail af 7. april dage før afrejsen vedhæftede flybilletter til klageren, hvoraf fremgik, at afrejsen fra København den 10. april 2014 kl var udskudt til kl samme dag med mellemlanding i Frankfurt, og ankomsten i Warszawa var udskudt fra kl til kl samme dag. Det er endvidere ubestridt, at hjemrejsen den 13. april 2014 kl var rykket til kl med mellemlanding i München, hvorved ankomsten til Københavns Lufthavn var udskudt fra kl til kl samme dag. Ændringerne indebar, at klagerens ophold i Warszawa blev afkortet med 7 timer og 30 minutter, og at transporttiden blev forøget med 6 timer og 25 minutter. På denne baggrund, og efter en helhedsbedømmelse, herunder henset til rejsens art og tidsmæssige udstrækning, finder Ankenævnet, at ændringerne i det konkrete tilfælde har haft et sådant omfang og en sådan beskaffenhed, at klageren har været berettiget til at hæve købet og kræve hele rejsens pris tilbagebetalt. Klageren er derfor berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris på kr. Herfra fratrækkes det kompensationsbeløb på kr., som bureauet allerede har udbetalt. Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes 24. Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til kr. (sagskategori 1). Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor.

6 6 Som følge heraf b e s t e m m e s : Take Offer ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren TL samt renter fra den 9. maj Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Endvidere skal Take Offer ApS inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0094 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER EHJ (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Fyns Dykkercenter

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0150 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER PL (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0070 afsagt den 28. september 2010 ****************************** KLAGER LS (1 person) 7870 Roslev SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 220/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Frankrig (Normandiet- Bretagne). 03.06. 10.06.2004.

K E N D E L S E. i sag nr. 220/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Frankrig (Normandiet- Bretagne). 03.06. 10.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 220/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Frankrig (Normandiet- Bretagne). 03.06. 10.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.940 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere