Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014

2 Overblik Begivenheder i 1. kvartal februar 2014: De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) accepterer registreringsansøgningen for Beleodaq (belinostat) til behandling af perifert T- celle lymfekræft (PTCL) og tildeler Priority Review-status 26. marts 2014: Topotarget bekræfter modtagelsen af milepælsbetaling på USD 10 mio. samt 1 million aktier i Spectrum Pharmaceuticals vedrørende ansøgningsaccept Begivenheder efter 1. kvartal april 2014: Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2014 Periodens omsætning udgjorde DKK 98,2 mio. (DKK 0,4 mio. i samme periode sidste år) Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde i perioden DKK 4,3 mio. (DKK 6,1 mio. i samme periode sidste år) Administrationsomkostninger i perioden udgjorde DKK 3,3 mio. (DKK 3,8 mio. i samme periode i 2013) Engangsposter udgjorde i perioden DKK 5,8 mio. (DKK 0,0 i samme periode i 2013) De finansielle poster udgjorde en finansiel nettoomkostning på DKK 1,8 mio. i perioden (nettoomkostning på DKK 0,4 mio. i samme periode sidste år) Periodens resultat før skat af fortsættende aktiviteter var et overskud på DKK 82,8 mio. (underskud på DKK 10,2 mio. i samme periode sidste år) Totalindkomsten for perioden udgjorde et nettooverskud på DKK 75,3 mio. kr. (nettounderskud på DKK 10,2 mio. i samme periode sidste år). Koncernen havde pr. 31. marts 2014 likvide beholdninger på i alt DKK 109,7 mio. (DKK 31,5 mio. pr. 31. december 2013) Finanskalendar 2014 Begivenhed Dato Ekstraordinær Generalforsamling 27. juni 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar juni august 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar september november 2014 Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Overblik 2

3 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 1. kvt. 1. kvt. I alt DKK '000 Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (4.319) (6.108) (23.019) Administrationsomkostninger (3.270) (3.813) (18.406) Engangsposter (5.829) - - Driftsresultat (9.822) (34.148) Finansielle poster (1.788) (356) (2.045) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (10.178) (36.193) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens totalindkomst (10.178) (34.968) Aktuel EPS (DKK) af fortsættende aktiviteter 0,53 (0,08) (0,25) Udvandet EPS (DKK) af fortsættende aktiviteter 0, Aktuel EPS (DKK) af fortsættende aktiviteter og ophørte aktiviteter 0,53 (0,08) (0,25) Udvandet EPS (DKK) af fortsættende og ophørte aktiviteter 0, Koncernbalancer Likvide beholdninger og værdipapirer Egenkapital Balancesum Koncernpengestrømsopgørelser Pengestrømme fra driftsaktivitet (14.240) (35.623) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (21) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Koncernnøgletal Antal fuldt indbetalte aktier, ultimo Gennemsnitlige antal aktier i perioden Aktiver/egenkapital 1,1 1,1 1,1 Børskurs ultimo (DKK) 3,25 3,00 2,98 Indre værdi pr. aktie (DKK) 2,22 1,86 1,70 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Hoved- og nøgletal 3

4 Ledelsens beretning 2014 har indtil nu bragt tre epokegørende begivenheder for Topotarget, hvoraf de to var i 1. kvartal. I februar fik Topotarget accept fra FDA til at indsende en registreringsansøgning for belinostat til behandling af PTCL og opnåede samtidig også Priority Review-status. FDA fastsatte PDU- FA-dagen (Prescription Drug User Fee Act), hvor der træffes beslutning om en evt. godkendelse, til 9. august 2014, og Topotarget modtog den tilhørende milepælsbetaling fra vores samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals på USD 10 mio. samt 1 million aktier. Så det var alt i alt en yderst positiv og gunstig start på året. I marts offentliggjorde vi Topotargets opdaterede vision, mission og strategi. Visionen er at være en førende virksomhed inden for behandling af sjældne kræftsygdomme, mens missionen er at være et biofarmaceutisk selskab med fokus på udvikling af nye og innovative behandlinger af sjældne kræftsygdomme og derved give håb for patienter og deres familier samt øge patienternes forventede levetid og forbedre deres livskvalitet. Strategien for at efterleve visionen er opdelt i fire grundpiller: 1) Udforske belinostats muligheder, 2) forberede kommercialisering, 3) forfølge nye produktmuligheder og 4) aktivt følge op på potentielle opkøbsaktiviteter med selskaber, som deler vores vision. I april indgik Topotarget en fusionsaftale med BioAlliance Pharma for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme. Med denne fusion vil de to selskaber skabe en komplementerende pipeline af senfaseprodukter, der kan adressere store udækkede behandlingsbehov har indtil nu bragt tre epokegørende begivenheder for Topotarget. CEO, Anders Vadsholt Fusion med BioAlliance Pharma Fusionsaftalen mellem Topotarget og Bio- Alliance Pharma blev indgået den 16. april 2014 med det formål at skabe et førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme med en bred pipeline bestående af senfaseprodukter til behandling af sjældne kræftsygdomme (orphan drugs). Der er et stort behov for nye behandlingsmuligheder til sjældne sygdomme. Det samlede marked for lægemidler mod sjældne kræftsygdomme oversteg en værdi på USD 45 mia. i 2013 og ventes at nå ca. USD 80 mia. i Der er generelt et stort udækket behandlingsbehov, og der opdages løbende nye, sjældne sygdomme Det nye selskab vil blive understøttet af en meget komplementerende pipeline af senfaseprodukter, hvorfra der ventes en række væsentlige værdiskabende begivenheder både på kort og mellemlangt sigt, og selskabet vil nyde godt af driftsmæssig effektivitet, kombineret videndeling og en diversificeret omsætning, der kan drive væksten. Fusionsaftalen er enstemmigt blevet godkendt af bestyrelserne for begge selskaber og godkendt af de to største institutionelle aktionærer i begge selskaber for så vidt angår BioAlliance Pharma af Financière de la Montagne og Idinvest Partners, som repræsenterer 18,8 % af aktiekapitalen i BioAlliance Pharma, og for så vidt angår Topotarget af HealthCap-fondene og HBM Healthcare Investments, som repræsenterer 12,6 % af den ikke-udvandede aktiekapital i Topotarget som har indvilget i at stemme for forslaget om fusion på de kommende ekstraordinære generalforsamlinger i de to respektive selskaber. Vi vil indkalde til en Ekstraordinær Generalforsamling den 27. Juni 2014, hvor vi vil bede aktionærerne stemme for den foreslåede fusion. Forventninger til 2014 I lyset af den igangsatte proces med fusionsplanen vurderer bestyrelsen, at det ikke vil være passende at offentliggøre indtjeningsforventninger til 2014 indtil den Ekstraordinære Generalforsamling har stemt om fusionen. Selskabet vil fortsat rapportere om sine resultater, indtil fusionsplanen er blevet godkendt. Selskabets vigtigste milepæl i indeværende år er fortsat den forventede godkendelse af registreringsansøgningen, som forventes at finde sted den 9. august Dette vil udløse en milepælsbetaling på USD 25 mio., og selskabet vil være berettiget til at modtage potentielle royaltybetalinger og salgsbaserede milepælsbetalinger fremover. Den kommende periode Topotargets fremtid synes ganske lys og lovende. Vi ser frem til juni måned, hvor det bliver afgjort, hvorvidt Topotarget og BioAlliance kan gå sammen om at skabe et førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme. Vi ser også frem til august måned, hvor vi formentlig vil vide, om belinostat har opnået markedsføringstilladelse for PTCL i USA. Der ligger nogle begivenhedsrige måneder foran os, og vi ser frem til den kommende periode. Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Ledelsens beretning 4

5 Begivenheder i 1. kvartal 2014 / Begivenheder e Begivenheder i 1. kvartal 2014 Accept af registreringsansøgning Topotarget meddelte den 6. februar 2014, at FDA havde accepteret registreringsansøgningen for Beleodaq (belinostat) til behandling af recidiverende eller resistent PTCL og samtidig tildelte Priority Reviewstatus. Den såkaldte PDUFA-dag, hvor FDA træffer sin beslutning, er fastsat til 9. august Accepten af ansøgningen udløste en milepælsbetaling på USD 10 mio. samt 1 million aktier i Spectrum Pharmaceuticals, Inc. til Topotarget. Modtagelse af milepælsbetaling Den 26. marts 2014 bekræftede Topotarget at have modtaget milepælsbetalingen på USD 10 mio. og 1 mio. aktier fra Spectrum Pharmaceuticals, Inc. vedrørende accepten fra FDA af registreringsansøgningen for BeleodaqTM (belinostat) til behandling af PTCL. Begivenheder efter 1. kvartal 2014 Fusionsaftale med BioAlliance Pharma Den 16. april 2014 indgik Topotarget en fusionsaftale med BioAlliance Pharma med henblik på at skabe et førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme med en komplementerende pipeline af senfaseprodukter, der kan adressere store udækkede behandlingsbehov inden for sjældne kræftsygdomme. Der henvises til Selskabsmeddelelse nr af 16. april Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Begivenheder i 1. kvartal 2014 / Begivenheder efter 1. kvartal

6 Pipelineopdatering Massebalancestudie SPI Dette er et fase I-studie til evaluering af ekskretion (massebalance) og farmakokinetik af 14C-mærket belinostat hos patienter med en recidiverende eller pro- vigtige kliniske studier med Belinostat indrullerings- T tids- Indikation Studie Sponsor Fase I Fase II Pivotal NDA Mål # status Milepæle ramme PTCL BELIEF (CLN-19) SPPI* ) 100 Afsluttet NDA godkendelse Q PTCL BelCHOP SPI-Bel SPPI 28 Rekrutterer Rekruttering afsluttet Q NSCLC SPI-1014-Bel SPPI 35 Afsluttet Rekruttering afsluttet - Massebalance SPI SPPI 6 Afsluttet Rekruttering - -studie afsluttet * ) Spectrum Pharmaceuticals NCI-sponsorede studier initieret Belinostat mod solide tumorer og lymphoma i patienter med varierende grad af hepatisk dysfunktion Q Et fase I studie af belinostat i kombination med cisplatin og etoposide i voksne med små-cellet lungekræft Q Perifert T-celle lymfekræft (PTCL) BELIEF (CLN-19) FDA accepterer registreringsansøgning og tildeler Priority Review-status med en PD- UFA-dag, hvor FDA træffer sin beslutning, den 9. august Rekrutteringen af patienter til det pivotale studie med belinostat til behandling af R/R PTCL blev afsluttet i september 2011, efter at 129 patienter var blevet inkluderet. Endelige topline-data, som blev præsenteret på årsmødet i American Society of Clinical Oncology i 2013, viste en objektiv responsrate (ORR) på 26 % i alle PTCL patienter, 28 % i PTCL-patienter med blodpladetal på over /μL, og 45,5 % i patienter med PTCL-subtypen Angioimmunoblastisk T-celle Lymfekræft (AITL). De sikkerhedsdata, der blev præsenteret på T-Cell Lymphoma Forum i januar 2013, viste en favorabel sikkerhedsprofil for belinostat i sammenligning med godkendte behandlinger for patienter med PTCL, og det blev fastslået, at det formentlig er muligt at kombinere belinostat og cytotoksiske behandlinger. Belinostat synes at have lav myelosuppression, og selv PTCL-patienter med ringe knoglemarvsreserve tolererer belinostat godt. BelCHOP SPI-Bel Studiet med BelCHOP (belinostat plus cyclophosphamid, hydroxydaunorubicin, oncovin og prednisolon) er designet til at fastlægge, hvilken doser af kombinationen belinostat og CHOP, man sikkert kan administrere som førstelinjebehandling af patienter med PTCL. Formålet er endvidere at fastsætte den anbefalede dosis til et umiddelbart efterfølgende bekræftende fase III-studie som aftalt med FDA. Studiet til fastlæggelse af BelCHOP-dosis forventes at indrullere op til 28 patienter inden 4. kvartal Det bekræftede fase III-studie forventes igangsat i 1. halvår Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) SPI-2014 Dette er et fase I/II studie til evaluering af den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med carboplatin plus paclitaxel (BelCaP) til behandling af patienter med stadie IV NSCLC, der ikke reagerer på kemoterapi. Studiet blev igangsat i marts 2011, og alle patienterne er indrullet i studiet. Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals finansierer studiet i fællesskab, og Spectrum Pharmaceuticals styrer det amerikansk-baserede studie. Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Pipelineopdatering 6

7 gressiv kræftsygdom. Studiet er et underbyggende studie til yderligere at forstå belinostats metabolisme og ekskretion. Rekrutteringen af seks evaluérbare patienter er gennemført, og der pågår en analyse af de biologiske prøver. NCI-sponsorede studier National Cancer Institute (NCI) er en anerkendt og globalt førende organisation inden for onkologisk forskning, som finansierer en lang række studier inden for onkologi. I samarbejde med Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals afprøver NCI belinostat og undersøger behandlingsmuligheder i indikationer, hvor der er et stort udækket behandlingsbehov. NCI finansierer og gennemfører studierne i eget regi, og tidsplanerne og kommunikationen kontrolleres derfor af NCI. Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Pipelineopdatering 7

8 Regnskabsberetning Delårsrapporten for 1. kvartal 2014 omfatter moderselskabet Topotarget A/S og de tre 100% ejede datterselskaber Topotarget UK Ltd, Topotarget Germany AG og Topotarget Switzerland S.A. (koncernen). Medmindre andet er anført, er regnskabsberetningen baseret på de konsoliderede regnskabsoplysninger for perioden 1. januar til 31. marts 2014 med sammenligningstal for koncernen for samme periode i Resultatopgørelse Totalindkomsten for perioden udgjorde et nettooverskud på DKK 75,3 mio. kr. (nettounderskud på DKK 10,2 mio. i samme periode sidste år). Nettoomsætning Periodens omsætning udgjorde DKK 98,2 mio. (DKK 0,4 mio. i samme periode sidste år). Omsætningen består af indtægter i henhold til vores samarbejdsaftale med Spectrum Pharmaceuticals og den modtagne milepælsbetaling på USD 10 mio. samt 1 million aktier fra Spectrum Pharmaceuticals. Omkostninger Produktionsomkostningerne udgjorde DKK 0,2 mio. (DKK 0,3 mio. i samme periode i 2013) og omfatter personaleomkostninger i Topotarget vedrørende samarbejdsaftalen med Spectrum Pharmaceuticals. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 4,3 mio. (DKK 6,1 mio. i samme periode sidste år). Reduktionen i omkostningerne på DKK 1,8 mio., svarende til 29 %, kan primært henføres til, at de fleste kliniske projekter nærmer sig afslutningen. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 3,3 mio. (DKK 3,8 mio. i samme periode sidste år). En omkostningsstigningen på DKK 0,5 mio. eller 14 %. Engangsposter udgjorde DKK 5,8 mio. (DKK 0,0 mio. i samme periode sidste år) og vedrører incitamentsbetalinger, en strategisk gennemgang af selskabet samt engangsomkostninger vedrørende fusionsaftalen mellem Topotarget og BioAlliance. Finansielle poster, netto De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på DKK 1,8 mio. i perioden (omkostning på DKK 0,4 mio. i samme periode sidste år). De finansielle omkostninger kan primært henføres til valutakursudsving. Balance De samlede aktiver udgjorde DKK 343,0 mio. pr. 31. marts 2014 (DKK 265,1 mio. ved udgangen af 2013). Koncernens likvide beholdninger pr. 31. marts 2014 udgjorde DKK 109,7 mio. (DKK 31,5 mio. pr. 31. december 2013), og egenkapitalen var på DKK 318,8 mio. (DKK 243,1 mio. ved udgangen af 2013). Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Regnskabsberetning 8

9 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt Topotarget A/S' delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Accounting Standards, IAS 34, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til udarbejdelsen af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og passende for delårsrapporten. Det er endvidere vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er også vor opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, 8. maj 2014 Direktion Anders Vadsholt Administrerende direktør Bestyrelse Bo Jesper Hansen Formand Anker Lundemose Gisela Schwab Ingelise Saunders Jeffrey H. Buchalter Karsten Witt Per Samuelsson Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Ledelsens påtegning 9

10 Koncerntotalindkomstopgørelse DKK ' kvt. 1. kvt I alt Nettoomsætning Produktionsomkostninger (207) (304) (1.061) Forsknings- og udviklingsomkostninger (4.319) (6.108) (23.019) Administrationsomkostninger (3.270) (3.813) (18.406) Engangsposter (5.829) - - Driftsresultat (9.822) (34.148) Finansielle indtægter og udgifter (1.788) (356) (2.045) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (10.178) (36.193) Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter (7.500) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (10.178) (34.968) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens totalindkomst (10.178) (34.968) Fordeling af periodens resultat: Moderselskabets aktionærer (10.178) (34.968) Minoritetsinteresser Periodens totalindkomst (10.178) (34.968) Aktuel EPS (DKK) af fortsættende aktiviteter 0,53 (0,08) (0,25) Udvandet EPS (DKK) af fortsættende aktiviteter 0, Aktuel EPS (DKK) af fortsættende aktiviteter og ophørte aktiviteter 0,53 (0,08) (0,25) Udvandet EPS (DKK) af fortsættende og ophørte aktiviteter 0, Gennemsnitligt antal medarbejdere Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Koncerntotalindkomstopgørelse 10

11 Sammendraget balance DKK ' marts 31. marts I alt Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Sammendraget balance 11

12 Sammendraget pengestrømsopgørelse DKK ' marts 31. marts I alt Driftsresultat af fortsættende aktiviteter (9.822) (34.148) Tilbageførsel af aktiebaseret vederlæggelse Afskrivninger og nedskrivninger Ændringer i driftskapital (5.159) (1.755) (5.287) Pengestrømme fra primær driftsaktivitet (10.901) (36.255) Modtagne og betalte renter mv. (1.790) (3.339) (618) Selskabsskatterefusion Pengestrømme fra driftsaktivitet (14.240) (35.623) Køb af immaterielle aktiver (14) - - Salg af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af finansielle anlægsaktiver (7) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (21) Provenu fra udstedelse af aktier Pengestrømme fra financieringsaktivitet Ændring i likvider (9.977) Likvider 1. januar Likvider 31. marts Likvide beholdninger 31. marts Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Sammendraget pengestrømsopgørelse 12

13 Egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar til 31. marts 2014 Aktiebaseret Antal Aktie- veder- Overført aktier kapital læggelse resultat I alt DKK '000 DKK '000 DKK '000 DKK '000 Egenkapital 1. januar Periodens resultat Totalindkomst for perioden Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Tilbageførsel af udløbne warrants Udstedelse af aktier Omkostninger ved kapitalforhøjelse Udvidelse af aktiekapital ved warrantsudnyttelse Egenkapital 31. marts Aktiekapitalen er en bunden reserve, mens de øvrige reserver er frie til udbytteformål med forbehold af bestemmelserne i Selskabsloven. Egenkapitalopgørelse for koncernen for perioden 1. januar marts 2013: Egenkapital 1. januar Periodens resultat (10.178) (10.178) Totalindkomst for perioden (10.178) (10.178) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Tilbageførsel af udløbne warrants - - (673) Udstedelse af aktier Omkostninger ved kapitalforhøjelser - - (1.051) - (1.051) Udvidelse af aktiekapital ved warrantsudnyttelse Egenkapital 31. marts Aktiekapitalen er en bunden reserve, mens de øvrige reserver er frie til udbytteformål med forbehold af bestemmelserne i Selskabsloven. Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar til 31. marts

14 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. kvartal 2014 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Med undtagelse af virkningen af nye IAS/IFRS-standarder implementeret i perioden anvendes der i delårsrapporten samme regnskabspraksis som i årsregnskabet for Der henvises til note 1, 2 og 29 i årsregnskabet for 2013 for en komplet beskrivelse af koncernens anvendte regnskabspraksis. Implementering af nye eller ændrede IAS/IFRS-standarder og fortolkningsbidrag Der er ikke i de første tre måneder af 2014 implementeret nogen nye IAS/IFRS-standarder eller fortolkningsbidrag, som har væsentlig indvirkning på delårsrapporten. Ledelsen forventer heller ikke nogen væsentlig indvirkning fra implementeringen af disse nye standarder og fortolkningsbidrag i fremtidige perioder. For yderligere oplysninger om IAS/IFRS-standarder og fortolkningsbidrag, som vil blive implementeret i 2014 eller senere, henvises til note 1 i årsregnskabet for Nye eller ændrede IFRS-standarder, som er udstedt men endnu ikke er trådt i kraft eller er førtidsimplementeret International Accounting Standards Board (IASB) har udstedt en række nye eller ændrede og opdaterede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft. Det er ledelsens forventning, at ingen af disse nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag vil have nogen væsentlig indvirkning på regnskabet i fremtidige perioder. Præsentationsvaluta Delårsrapporten er udarbejdet i danske kroner, som er moderselskabets funktionelle valuta. Ledelsens væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn Going concern Topotarget har udarbejdet sit regnskab på en going-concern basis. Indtægtskriterium Omsætning indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og disse økonomiske fordele kan måles pålideligt. Indregning kræver endvidere, at alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejerskab af de rettigheder eller serviceydelser, der er omfattet af transaktionen, er overført til køber. Indtjeningen fra aftaler med flere elementer, hvor de enkelte elementer ikke kan adskilles, indregnes over aftaleperioden. Indregning kræver endvidere, at alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejerskab af de rettigheder eller serviceydelser, der er omfattet af transaktionen, er overført til køber. Hvis ikke alle risici og fordele er overført, indregnes omsætningen som periodeafgrænsningsposter, indtil alle elementer i transaktionen er gennemført. Engangsposter Engangsposter indeholder en incitamentsbetaling som følge af FDA's accept af Topotargets registreringsansøgning for belinostat. Engangsposter indeholder tillige omkostninger til strategisk arbejde og transaktionsomkostninger direkte forbundet med den påtænkte fusion mellem Topotarget og BioAlliance Pharma. Posten vises separat for at øge sammenligneligheden af resultatopgørelsen og for at give et bedre billede af driftsresultatet. Finansielle forpligtelser Indeholdt i langfristede og kortfristede forpligtelser er den potentielle betaling af USD 2,0 mio. til Celldex Therapeutics (tidligere CuraGen) i relation til tilbagekøbet af de fulde belinostat-rettigheder i april Den potentielle milepælsbetaling vil finde sted, hvis og når Topotarget modtager den forventede milepælsbetaling fra Spectrum Pharmaceuticals eller delvist når de 1 mio. aktier i Spectrum Pharmaceuticals aktier er solgt. Topotarget Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2014 Note 1 14

15 Topotarget A/S Fruebjergvej København Ø Danmark Tlf.: Fax: CVR-nr.:

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Overblik Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Begivenheder i 3. kvartal 2012 Begivenheder efter 3. kvartal 2012 Aktive kliniske studier med belinostat Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Regnskab Koncerntotalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013 Topotarget A/S Aktionærmøde juni 2013 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for de første seks måneder af 2006

Delårsrapport for de første seks måneder af 2006 Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 28-06 / København, 16. august 2006 TopoTarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 Copenhagen Denmark Tel: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Selskabsmeddelelse Nr. 29/2008 Til: OMX Nordic Exchange Copenhagen Hørsholm, 21. august, 2008 LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Væsentlige begivenheder (OMX: LCP) realiserede

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 06-14 / København, 16. april 2014 Topotarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 2100 København Ø Danmark Tlf.: +45 39 17 83 92 E: enquiries@topotarget.com CVR-nr.:

Læs mere