Euler Hermes Garanti. Global sikkerhed EULER HERMES GARANTI 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euler Hermes Garanti. Global sikkerhed EULER HERMES GARANTI 1"

Transkript

1 Euler Hermes Garanti Global sikkerhed EULER HERMES GARANTI 1

2 Euler Hermes din sikkerhed Euler Hermes er verdens førende kreditforsikringsselskab og en del af Allianz gruppen. Med kontorer i over 50 lande og faste samarbejdspartnere i resten af verden sikrer vi kunder mod tab ved hjælp af vores kreditforsikringer. Men vi kan mere end det; udover kreditforsikring tilbyder vi også global inkasso og garantiløsninger. I denne brochure kan du læse om vores skræddersyede garantiløsninger. Euler Hermes stiller både mindre og større garantier i Danmark og udland. Euler Hermes er en del af Allianz gruppen, der udover Allianz omfatter en række stærke virksomheder og varemærker. Mange års erfaring samt et globalt netværk af egne kontorer, datterselskaber og samarbejdspartnere har gjort Allianz til en af verdens ledende grupper inden for forsikring, bank og asset management. Allianz Gruppen har mere end ansatte på verdensplan og mere end 75 millioner kunder fordelt på 70 lande. Med Allianz i ryggen kan vi tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere de bedste garantiløsninger overalt i verden. Euler Hermes har 80 ansatte i Danmark, og selvom vi på koncernplan er 6000 ansatte, så kan du være sikker på, at du vil opleve os som en personlig samarbejdspartner. Vi lægger vægt på den personlige kontakt, og at du betjenes af en fast kontaktperson. Det er med til at sikre et indgående kendskab til din virksomhed, så du får den bedste service og rådgivning. Har du spørgsmål til vores garantiløsninger, eller er du interesseret i et møde, så kontakt os på eller eulerhermes.com Offentlige myndigheder uden for Europa kræver ofte sikkerhed fra en lokal garantistiller. I disse tilfælde kan du regne med os! Vi benytter os af vores omfattende internationale netværk bestående af lokale Euler Hermes afdelinger eller andre datterselskaber i Allianz gruppen såvel som lokale forsikringsvirksomheder og banker.

3 Et fleksibelt alternativ til bankerne Hvorfor vælge Euler Hermes frem for en bank? Vores garantier kan sidestilles med bankgarantier, og samtidig aflaster de dit bankengagement. Med almindelige bankgarantier er der risiko for at nye kontrakter bringer virksomhedens likviditet i fare men med garantier fra Euler Hermes fjernes ikke blot presset på kreditrammerne i banken, de giver også råderum til forretningsudvikling. Vores garantier er accepteret af både offentlige myndigheder og erhvervslivet på linje med bankgarantier fra de store banker. Det skaber et godt udgangspunkt for dig og dine samarbejdspartnere. Med en garanti udstedt af Euler Hermes får du fordelene ved en professionelt anerkendt leverandør. Det gælder også i udlandet, hvor vi kan lade garantien udstede af koncernens lokale selskab for at skabe yderligere tryghed hos modtageren. Uanset om dine garantier skal bruges i Danmark eller i udlandet, så skræddersyr vi en løsning, der er tilpasset netop dine behov. Euler Hermes har kontorer i lande lige fra Argentina til Østrig. Vi startede i Tyskland og er i dag repræsenteret i lande som Colombia, Singapore, Rusland og Polen. DINE FORDELE: Uafhængig af banker Belaster ikke kreditrammerne i banken Hurtig og professionel administration Mulighed for online betjening via et effektivt og brugervenligt system International erfaring og ekspertise Mulighed for garantistillelse over det meste af verden EULER HERMES GARANTI 3

4 Kontraktgarantier hos Euler Hermes Vi stiller de fleste former for kontraktgarantier, og de mest almindelige er: Tilbudsgaranti/ Bid Bond Tilbudsgarantier udstedes over for bygherrer, der ønsker at sikre sig, at entreprenøren står ved sit tilbud, når kontrakten skal underskrives. Udover at sikre at entreprenøren står ved tilbuddet, er tilbudsgarantien også en sikkerhed for, at entreprenøren kan stille de nødvendige garantier ved kontraktens indgåelse. Garantien sparer bygherren for unødige forhandlinger med entreprenører, der alligevel ikke kan stille de endelige garantier og derved sandsynligvis heller ikke vil være i stand til at opfylde de øvrige kontraktlige forpligtelser. Garantibeløbet er normalt på 1-5 % af tilbudssummen og afløses af andre garantier i forbindelse med kontraktens underskrivelse. Arbejdsgaranti/ Performance Bond Arbejdsgarantier udstedes over for bygherrer og hovedentreprenører, som ønsker at sikre sig mod tab, hvis entreprenøren ikke overholder de kontraktlige forpligtelser. For eksempel hvis entreprenøren ikke udfører arbejdet i den aftalte kvalitet, ikke overholder den aftalte tidsfrist for levering eller der senere viser sig at være fejl og mangler ved arbejdet. I Danmark følger garantistillelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed AB92 eller ABT93 og udgør normalt 15% af entreprisesummen. Garantien nedskrives til 10%, når arbejdet afleveres. 1 år efter aflevering nedskrives garantien igen til 2% af entreprisesummen og løber derefter i yderligere 4 år. For anlægsarbejder løber garantien dog ofte kun 1 år efter arbejdets aflevering. Forskudsgaranti/ Advance Payment Bond Forskudsgarantier udstedes over for virksomhedens kunder, der har foretaget forudbetaling for varer eller leverancer. Garantien sikrer kunden, at han får pengene tilbage, hvis leverandøren/entreprenøren ikke leverer kontraktmæssigt. Garantibeløbet modsvarer normalt størrelsen på forudbetalingen, hvilket oftest er 10-30% af ordresummen. Leverancegaranti/Bond for Supply of Goods and Services Leverancegarantier anvendes inden for industrier, hvor en virksomheds kunder ønsker at sikre sig mod manglende eller mangelfuld levering. Hvis leverandøren går konkurs eller på anden måde misligholder de kontraktlige forpligtelser, dækker leverancegarantien købers tab. Ved mangelfuld levering eller i tilfælde af defekter dækker garantien sædvanligvis færdiggørelse og/eller afhjælpning af mangler i op til 1 år efter levering. Garantibeløbet er ofte 10-20% af kontraktsummen. Derudover stiller vi: Betalingsgaranti/ Payment Bond Betalingsgarantier sikrer sælger/leverandør, hvis køber helt eller delvist undlader at betale for aftalte leverancer eller ydelser. Betalingsgarantier anvendes både inden for industrien og inden for bygge- og anlægssektoren. EU-garanti/ EU Bond EU-garantier stilles over for Direktoratet for FødevareErhverv. Garantien dækker virksomhedens forpligtelser i henhold til EU s markedsordninger. Det kan for eksempel være at virksomheden er i stand til at betale for varer købt fra EU s overskudslagre eller er i stand til på forlangende at tilbagebetale forudbetalte subsidier. Euler Hermes koncernen har en AA-rating fra Standard & Poor s 4 EULER HERMES GARANTI

5 EHgo let adgang til dine garantier Med vores online løsning EHgo får du let og enkelt adgang til garantibestilling og administration af dine bestående garantier. Bestilling af nye garantier foregår helt ubesværet, og vi sender dem til dig samme dag. Det er også muligt at få overblik over hele engagementet samt se detaljer og historik på de enkelte garantier. Hertil kommer muligheden for filoverførsel, så data kan behandles i dit eget IT-miljø. EHgo er opdelt i brugerflader, så medarbejderne kan bemyndiges til at se og bestille garantier for netop den del af virksomheden, der er relevant for dem. EHgo styrer automatisk fuldmagten til garantibestilling, så medarbejdere kan tildeles forskellige beløbsgrænser, og der kan etableres individuelle godkendelsesprocedurer. Med EHgo får du en lettere hverdag i forbindelse med administrationen af dine garantier, og du er altid opdateret omkring porteføljen. SIKKERHED FREM FOR ALT Euler Hermes overholder de meget strenge sikkerhedskrav for onlinesystemer, som Allianz har udarbejdet. Allianz Security Policy, som er gældende for alle virksomheder i gruppen, garanterer vores kunder sikker dataoverførsel. En digital signeret applikation med integrerede internet-specifikke sikkerhedsfunktioner Sikker databeskyttelse ved hjælp af SSL-kryptering Personlig bruger-id og kodeord, som skal fastlægges efter gældende regler Yderligere kontrol vha. revisionsspor fra alle transaktioner Webserver placeret hos og styret af Euler Hermes selv EULER HERMES GARANTI 5

6 Store projekter Med over 90 års erfaring i koncernen inden for garantiløsninger, har vi ekspertisen til at udstede garantier i forbindelse med store omfattende projekter. Euler Hermes har udstedt garantier siden 1917, da Hermes blev etableret. I dag er Euler Hermes en vigtig og betydelig garantiudsteder kendt af de store aktører inden for såvel bygge- og anlægssektoren som industrien samt de offentlige myndigheder. Som medlem af Allianz drager vi naturligvis fordel af gruppens finansielle styrke, og vi har derfor en meget betydelig garantikapacitet. Vi er desuden vant til at udstede garantier til store og ikke mindst internationale projekter. Som eksempler på store projekter, Euler Hermes har stillet garanti for, kan nævnes Øresundsbron, færgen Pont-Aven mellem Storbritannien og Frankrig samt JAS 39 Gripen, det svenske jagerfly. Men vi har langt flere spændende projekter bag os. Vi har kontorer i over 50 lande og faste samarbejdspartnere i mange andre lande, så kræver opdragsgiver en lokal garantiudsteder, er vi en oplagt partner. Euler Hermes har også stillet garanti for krydstogtskibet Norwegian Pearl samt Herrenknecht singleshield TBM S-303, en tunnelboremaskine med en diameter på 10 m. brugt til udgravningen af Wienerwald tunnelen i Østrig. 6 EULER HERMES GARANTI

7 Mindre projekter Du kan tegne både mindre og større garantier hos Euler Hermes. Repræsenterer du en virksomhed med et løbende garantibehov på DKK 10 millioner og derover, er Euler Hermes et oplagt alternativ til banken. I modsætning til bankerne stiller Euler Hermes sædvanligvis ingen krav om pantsikkerhed m.m., så længe din virksomhed er økonomisk stabil. Samtidig aflaster vi dit bankengagement og kan derved bidrage til en styrkelse af din virksomheds likviditet. Ofte er en virksomheds samlede garantibehov fordelt på mange små garantier, og den løbende administration af de mange garantier kan opleves som en belastning. Vi har derfor gjort det let at administrere garantiløsningen ved at give adgang til en meget brugervenlig onlineløsning. Derudover foretager vi kun én samlet præmieopkrævning pr. kvartal. På trods af vores størrelse og globale tilstedeværelse, så vil du aldrig føle dig som en kunde i en stor og upersonlig organisation. Hos os er du sikret personlig rådgivning af kompetente medarbejdere. Kontakt os Vi samarbejder primært med mellemstore og store virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen og ordreproducerende fremstillingsindustri med et løbende garantibehov på DKK 10 mio. og derover. Vi lægger vægt på en god kreditværdighed, som bedømmes efter flere kriterier. Er du interesseret i at få et uforpligtende tilbud eller yderligere information, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os på telefonnummer eller skrive til Ønsker du at læse mere om Euler Hermes, så besøg vores hjemmeside på

8 Hvorfor vælge Euler Hermes? Vores garantier kan sidestilles med bankgarantier, og vi er dermed et oplagt alternativ til bankerne Vores garantier aflaster dit bankengagement og kan derfor være med til at sikre din likviditet Vores garantier er bredt accepteret og anerkendt i både den private og den offentlige sektor Vi stiller de fleste former for kontraktgarantier, og vi rådgiver gerne omkring den enkelte garantis formulering Vi er vant til at stille både små og store garantier i forbindelse med nationale og internationale projekter Vores medarbejdere er specialister inden for garantiområdet og er altid til rådighed, hvis du har brug for rådgivning Du får en fast kontaktperson hos os, så du altid er sikret den bedste service og rådgivning Vi udsteder garantien samme dag, som vi modtager din garantianmodning Med EHgo har du let og brugervenlig onlineadgang til dit garantiengagement døgnet rundt Vi er en del af den verdensomspændende finansgruppe Allianz, hvilket sikrer vores kunder og samarbejdspartnere de bedste garantiløsninger overalt i verden Vi er verdens førende kreditforsikringsselskab og har over 90 års erfaring som garantistiller Euler Hermes Danmark Amerika Plads 19 DK-2100 København Ø Tel: Fax: EULER HERMES GARANTI

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Start din karriere her

Start din karriere her Euler Hermes Danmark Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder www.eulerhermes.dk 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Danmark 4 Hvad er

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Start din karriere her. hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder

Start din karriere her. hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Kreditforsikring 4 Hvad er kreditforsikring? 6 Medarbejderprofiler

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Hvordan vælger du den bedste leverandør? Foto af Umberto Salvagnin, http://www.flickr.com/photos/kaibara/ Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser

På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser PTO Partner Program f o r b r u g s v a r e r & u d s t y r n o r d e n t a Nordenta er Danmarks største totalleverandør til tandlægeklinikker. Vi markedsfører og sælger mere end 10.000 varenumre inden

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

Økonomi, finans og IT

Økonomi, finans og IT NORDIC INDUSTRIAL PARK EASY CHINA ENTRY Etablering og udvikling af din forretning i Kina Opstarts- og Etableringsvejledning Miljøgodkendelser Rekruttering Økonomi, finans og IT Indkøb, Salg og Logistik

Læs mere

Velkommen til Boligexperten Administration A/S

Velkommen til Boligexperten Administration A/S Jubilæum 1990-2015 Velkommen til Boligexperten Administration A/S BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og har kontor i København. I dag er vi Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere