Nyhedsbrev. Regionernes Bio- og GenomBank. Marts, 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Regionernes Bio- og GenomBank. Marts, 2020"

Transkript

1 Nyhedsbrev Regionernes Bio- og GenomBank Marts, 2020 Dette er et nyhedsbrev for Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne samt en status for materialeindsamlingen i de tre biobanker: Dansk CancerBiobank, Dansk ReumaBiobank og Dansk BloddonorBiobank. Vi modtager meget gerne RBGB-relevante nyheder til offentliggørelse i nyhedsbrevet fra læserne. Se evt. sekretariatets kontaktoplysninger sidst i nyhedsbrevet. Indhold Nyt fra sekretariatet... 2 Den gode historie - DRB... 5 Projekt i fokus - DRB... 7 Dansk CancerBiobank, status for materialeindsamling... 8 Dansk ReumaBiobank, status for materialeindsamling Dansk BloddonorBiobank, status for materialeindsamling Side 1 af 14

2 Nyt fra sekretariatet Fælles faglig følgegruppemøde for alle biobankerne i RBGB Den 5. marts 2020 blev det første fælles faglige følgegruppemøde for Dansk CancerBiobank, Dansk Reuma- Biobank og Dansk BloddonorBiobank afholdt. På mødet gav sekretariatet en status for vores arbejde, bl.a. om opstart af Dansk DiabetesBiobank og Dansk GenetiskBiobank og data fra årsrapporten blev præsenteret. Maj-Britt Juhl Poulsen fra Danske Regioner holdt et spændende oplæg om visionerne for RBGB. Maj-Britt Juhl Poulsen fra Danske Regioner præsenterede visionerne for RBGB. Formændene for de faglige følgegrupper i Dansk CancerBiobank (DCB), Dansk ReumaBiobank (DRB) og Dansk BloddonorBiobank (DBB) gav en kort status for deres respektive biobanker. Formændene for de faglige følgegrupper gav en status for biobankerne. Henrik Krarup præsenterede DCB (via Skype), Merete Hetland præsenterede DRB, Henrik Ullum præsenterede DBB. Side 2 af 14

3 Derudover fortalte Christina Demuth om IMPROVE projektet og deres indsamling i DCB. Henrik Leffers fortalte om SLE-GEIST projektet i DRB, og Kristoffer Burgdorf fortalte om det Danske Bloddonorstudies (DBDS) indsamling til DBB og de nye udviklingsmuligheder indenfor DBDS. Projekter fra hhv. DCB, DRB og DBB blev præsenteret. Sekretariatet vil gerne takke for alle de spændende oplæg og for et rigtig godt møde. Der var generelt opbakning til at forsætte det årlige fælles faglig følgegruppemøde. Så i foråret 2021 vil der igen blive planlagt et fælles møde for alle biobankerne i RBGB. Nye kvalitetsindikatorer for årsrapporten Husk at der per er indført nye kvalitetsindikatorer i RBGB for årsrapporten. Kvalitetsindikatorerne gælder for prøver indsamlet i 2020 og vil blive beskrevet i årsrapporten for 2020, som laves i foråret Man kan læse mere om de nye kvalitetsindikatorer på RBGBs hjemmeside (rbgb.dk) under fanen Organisation Sekretariatet. Side 3 af 14

4 Tak til den afgående formand for faglig følgegruppe i Dansk ReumaBiobank, Merete Hetland Merete Hetland har valgt at gå af som formand for faglig følgegruppe i Dansk ReumaBiobank. Merete var en af de drivende kræfter bag etableringen af DRB og har været formand for faglig følgegruppe siden opstarten af DRB i Sekretariatet vil gerne sige tak til Merete for et stort og meget vigtigt arbejde i forbindelse med både etablering og drift af Dansk ReumaBiobank. Uden din energi og engagement ville biobanken ikke være en realitet. Kombinationen af biologiske prøver og kliniske data i høj kvalitet sikrer og muliggør den bedste brug af materialer til at øge viden med henblik på personlig medicin. Dit initiativ er med til at sikre forudsætningerne for individualiseret behandling af patienter med reumatologiske lidelser. Din høje faglighed og vores samarbejde har været højt skattet. TAK fra os alle Estrid Høgdall overrakte Merete Hetland en gave som tak for den store indsats som formand for faglig følgegruppe for DRB og det gode samarbejde Mødekalender, forår maj Møde i fagligt råd 19. juni Møde i styregruppen for RBGB Side 4 af 14

5 Den gode historie - DRB Merete Hetland har valgt at gå af som formand for faglig følgegruppe for Dansk ReumaBiobank. Der blev derfor sendt et opslag rundt i de faglige miljøer, om at DRB søgte en ny formand for den faglige følgegruppe. Sekretariatet modtog ansøgninger fra to højt kvalificerede kandidater og et ansættelsesudvalg afholdt samtaler med begge kandidater, hvorefter den ene kandidat blev indstillet til Danske Regioner som mulig ny formand for den faglige følgegruppe i DRB. Det er derfor en stor glæde, at vi kan annoncere, at overlæge Claus Henrik Nielsen fra Institut for Inflammationsforskning (IIR) på Rigshospitalet er blevet udpeget som ny formand for den faglige følgegruppe for DRB. Claus fortæller nedenfor lidt om sin baggrund og sine versioner for DRB: Min baggrund: Jeg er uddannet læge fra SDU i Sideløbende med lægeuddannelsen tog jeg (på dispensation fra Undervisningsministeriet) en uddannelse som cand. scient. i Eksperimentel Biologi med speciale i Cellebiologi (SDU, 1993). Siden skrev jeg PhD-afhandling omhandlende interaktionen mellem immunkomplekser og humane blodceller hos raske personer og patienter med SLE. Jeg var et år i Paris som postdoc på National de la Santé et de la Recherche Médicale U430, Hôpital Broussais, (INSERM) og gennemførte siden min turnus på bl.a. Nyborg Sygehus. Derefter blev jeg speciallæge i Klinisk Immunologi. Jeg var i 10 år ekstern lektor på Institut for Mikrobiologi og Immunologi (ISIM) på Københavns Universitet, fik derefter et professorat ved Costerton Biofilm Center og Odontologisk Institut og er nu lærestolsprofessor i medicinsk og Oral Immunologi på Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet. Siden 2008 har jeg være overlæge på og leder af Institut for Inflammationsforskning (IIR), nu under Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme. Forskningen på IIR har to primære fokusområder: 1. Immunpatogenese af autoimmunsygdomme, herunder brud på immunologisk tolerance, B- og T- cellebiologi, neutrofile granulocytters biologi og den biologiske betydning af den post-translationelle modifikation af proteiner, som kaldes citrullinering. 2. Monitorering af terapeutiske antistoffer, herunder måling af cirkulerende lægemiddelkoncentrationer og anti-drug antistoffer (ADA), primært for de biologiske lægemidler, der anvendes indenfor reumatologien, men også nogle, der anvendes indenfor dermatologien og onkologien. Et særligt område, som jeg gerne vil udbygge, er ikke bare at monitorere men prædiktere effekten af biologiske lægemidler. Vi har haft succes med dette i et studie, hvor vi målte polymorfi i genet for IL-6-receptoren, target for tocilizumab, hos patienter med reumatoid artrit. Selvom min forskning gennem de seneste 12 år har haft primært fokus på reumatologiske sygdomme og behandlinger anvendt indenfor reumatologien, har jeg haft et ekstensivt samarbejde med endokrinologer, neurologer, hæmatologer, gastroenterologer og onkologer. Geografisk har mine samarbejder også spændt bredt indenfor og udenfor landets grænser. De første år af min forskningskarriere opholdt jeg mig i Odense, mens jeg siden år 2000 har boet i hovedstadsregionen, men jeg har videnskabelige samarbejder med grupper både i Århus og i Ålborg. Sidstnævnte indbefatter netop materiale som indsamles via Dansk ReumaBiobank. Side 5 af 14

6 Sluttelig skal det anføres, at jeg er formand for Faggruppen for Monitorering af Biologisk Behandling under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Mine hensigter: I den faglige relation til Dansk ReumaBiobank er det mine intentioner: 1. at udbrede kendskabet til biobanken og dens muligheder nationalt og i videst muligt omfang internationalt. 2. at styrke forskningssamarbejde mellem reumatologer på tværs af landet 3. at blive inspirator til konkrete reumatologiske forskningsprojekter baseret på materiale fra Dansk ReumaBiobank. 4. at samarbejde på tværs af biobankerne i RBGB for at sikre harmonisering biobankerne imellem Ad 1 og 2) Det er vigtigt for mig at inddrage reumatologiske afdelinger i hele landet i både indsamling og anvendelsen af materiale fra Dansk ReumaBiobank. Dette kræver naturligvis, at kendskabet til biobankens indhold og muligheder udbredes over hele landet, så der må påregnes nogen rejseaktivitet med dette formål, hvilket indbefatter at deltage ved morgenkonferencer eller møder forskellige steder i landet, at søge taletid ved Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde etc. Ad 3) ud fra de enkelte forskeres interesser, vil jeg bestræbe mig på at komme med konstruktive forslag til, hvorledes biobankens materiale kan inddrages. Konkret vil jeg kunne tilbyde, at IIR sætter analyser op af lægemiddel- og ADA-koncentration for nogle af de hyppigst anvendte terapeutiske antistoffer indenfor reumatologien, også selvom kommercielle assays ikke eksisterer, og at måle relevante genpolymorfier. I det omfang kommercielle analyser udbydes på lokale afdelinger for Klinisk Immunologi, vil jeg kunne formidle kontakten hertil. Ad 4) Jeg agter i videst muligt omfang at sparre med ledelsen for andre biobanker, herunder biobankerne under Klinisk Immunologi, som i mange tilfælde vil kunne tilbyde egnet materiale fra raske kontroller (Dansk BloddonorBiobank). Et andet fokusområde vil være opsætning af analysere til måling af lægemiddelkoncentrationer og ADA samt genpolymorfier hos patienter i behandling med terapeutiske antistoffer. Min første handling vil blive at bibringe mig selv og min assistent Christian Enevold fuldt overblik over, hvad der aktuelt findes i Dansk ReumaBiobank. Jeg ser meget frem til samarbejdet med sekretariatet, klinikere og de øvrige biobanker i RBGB. De bedste hilsener, Claus Side 6 af 14

7 Projekt i fokus - DRB DANPAPP Psoriasisgigt er en kronisk sygdom, der rammer en stor del af personer med hudsygdommen psoriasis. Den har en meget varierende udtryk og forløb, med bland andet betændelse i led, rygsøjle, senefæster og med så kaldte pølsefingre/tæer. Dette gør at den kan være svær både at finde og at følge. Samtidigt ved vi at tidlig diagnostik og behandling er vigtig for at forhindre varige skader og tab af livskvalitet og funktionsevne. Følsom billeddiagnostik i form af ultralyds- og magnetisk resonansskanning er bedre end almindelig undersøgelse til at finde betændelse, og det har vist sig at fund af betændelse i led og senefæster hos psoriasispatienter uden symptomer er hyppig. Man ved endnu ikke præcist hvordan disse fund hænger sammen med patienternes gener eller hvordan de reagerer på behandling. Formålet med DANPAPP studiet er at vurdere forekomsten af muskuloskeletale gener hos personer med psoriasis, om der er tegn til gigt ved ultralydsundersøgelse af disse personer og de billeddiagnostiske funds relation til patientrapporterede udkommemål. Herudover at vurdere effekten af behandling på disse fund og på patienternes gener. DANPAPP er en undersøgelse i tre dele. Del 1 er en spørgeskemaundersøgelse af ca personer med psoriasis, hvor der spørges til både hud- og muskuloskeletale gener, kontakt til sundhedsvæsenet og eventuel behandling. Del 2 indebærer undersøgelse af ovenstående personer på en gigtafdeling, inklusive kliniskog ultralydsundersøgelse, patient rapporterede udkommemål (spørgeskemaer), blodprøver samt røntgen af hænder og fødder. Dem hvor der findes tegn på gigt ved ultralydsundersøgelsen bliver tilbudt inklusion i er etårigt opfølgnings-studie (del 3), hvor de følges hver tredje måned med eller uden behandling, afhængig af om de har smerter eller ej. Projektet er et nationalt projekt med indsamling fra hele landet. Projektansvarlig: Mikkel Østergaard, Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup Indsamlingsperiode: Side 7 af 14

8 Dansk CancerBiobank, status for materialeindsamling Figur 1, 2 og 3 viser indsamlingen af blod-, vævs- og knoglemarvsprøver i 2020 fordelt per måned og på centerniveau (udtræk pr ). I parentes er angivet indsamlingsstatus for samme måned i Figurerne viser både samlet antal materialer og antal unikke patienter (blod/væv/knoglemarv-cpr). Figurerne angiver til sammenligning også det samlede antal materialer indsamlet i 2019, 2018 og Ønskes information om indsamlingen på lokalafdelingerne kan centerprojektlederen kontaktes og lave et udtræk. Antal blodmaterialer angiver det samlede antal blodmaterialer på centerniveau og dækker både hæmatologiske og klinisk biokemiske blodprøver. DCB, blod 2020 (2019) Center Herlev Center Næstved Center Odense Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Januar 305 (221) 246 (196) 45 (107) 37 (92) 193 (139) 185 (132) Februar 53 (210) 49 (197) 62 (66) 41 (51) 162 (113) 154 (113) I alt i alt i alt i alt (2019) Center Rigshospitalet Center Aarhus Center Aalborg Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Januar 209 (217) 197 (213) 400 (341) 311 (272) 164 (243) 129 (213) Februar 188 (221) 176 (213) 394 (298) 300 (246) 113 (193) 92 (163) I alt i alt i alt i alt *Center Herlev registrerer vha. import. Alt data er endnu ikke importeret for denne periode. Figur 1. Samlet antal blodmaterialer og antal unikke patienter (blod-cpr) indsamlet i 2020 i DCB på centerniveau. Data for samme måned 2019 er vist i parentes. Summen af antal unikke patienter for et år er lavere end summen af patienter for hver måned, hvilket viser, at nogle patienter har doneret materiale flere gang i løbet af året. Side 8 af 14

9 DCB, væv 2020 (2019) Center Herlev Center Næstved Center Odense Vævsmaterialer Væv-CPR Vævsmaterialer Væv-CPR Vævsmaterialer Væv-CPR Januar 242 (254) 132 (136) 75 (125) 42 (67) 217 (154) 135 (103) Februar 177 (187) 94 (100) 59 (103) 33 (52) 150 (141) 100 (87) I alt i alt i alt i alt (2019) Center Rigshospitalet Center Aarhus Center Aalborg Vævsmaterialer Væv-CPR Vævsmaterialer Væv-CPR Vævsmaterialer Væv-CPR Januar 376 (335) 250 (236) 143 (149) 91 (85) 87 (61) 66 (48) Februar 302 (318) 196 (201) 111 (143) 79 (77) 55 (58) 42 (48) I alt i alt i alt i alt Figur 2. Samlet antal vævsmaterialer og antal unikke patienter (væv-cpr) indsamlet i 2020 i DCB på centerniveau. Data for samme måned 2019 er vist i parentes. Summen af antal unikke patienter for et år er lavere end summen af patienter for hver måned, hvilket viser, at nogle patienter har doneret materiale flere gang i løbet af året. Side 9 af 14

10 DCB, knoglemarv 2020 (2019) Center Herlev Center Næstved Center Odense Knoglemarvsmaterialer Knoglemarv -CPR Knoglemarvsmaterialer Knoglemarv -CPR Knoglemarvsmaterialer Knoglemarv -CPR Januar 4 (6) 4 (6) 0 (0) 0 (0) 18 (27) 18 (27) Februar 5 (7) 5 (7) 0 (0) 0 (0) 15 (11) 15 (11) I alt i alt i alt i alt (2019) Center Rigshospitalet Center Aarhus Center Aalborg Knoglemarvsmaterialer Knoglemarv -CPR Knoglemarvsmaterialer Knoglemarv -CPR Knoglemarvsmaterialer Knoglemarv -CPR Januar 0 (2) 0 (2) 14 (0) 14 (0) 64 (71) 64 (71) Februar 3 (2) 2 (2) 8 (0) 8 (0) 36 (65) 36 (65) I alt i alt i alt i alt Figur 3. Samlet antal knoglemarvsmaterialer og antal unikke patienter (knoglemarv-cpr) indsamlet i 2020 i DCB på centerniveau. Data for samme måned 2019 er vist i parentes. Summen af antal unikke patienter for et år er lavere end summen af patienter for hver måned, hvilket viser, at nogle patienter har doneret materiale flere gang i løbet af året. Side 10 af 14

11 Dansk ReumaBiobank, status for materialeindsamling Figur 4 viser indsamlingen af blodmaterialer og unikke patienter (blod-cpr) i 2020 fordelt per måned og på centerniveau (udtræk pr ). I parentes er angivet indsamlingsstatus for samme måned i Figuren angiver til sammenligning også det samlede antal materialer indsamlet i 2019, 2018 og For flere detaljer om blodprøveindsamlingen se figur 5 og 6. DRB, blod 2020 (2019) Center Glostrup Center Sønderborg (Gigthospitalet) Center Hjørring Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Januar 104 (173) 103 (171) 109 (83) 109 (81) 90 (45) 87 (45) Februar 131 (121) 127 (119) 89 (97) 89 (95) 85 (49) 84 (48) I alt i alt i alt i alt (2019) Center Næstved Center Odense Center Århus Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Blodmaterialer Blod-CPR Januar 0 (0) 0 (0) 27 (18) 27 (17) 68 (75) 68 (75) Februar 0 (0) 0 (0) 15 (17) 14 (17) 51 (52) 51 (51) I alt i alt i alt i alt Figur 4. Samlet antal blodmaterialer og antal unikke patienter (blod-cpr) indsamlet i 2020 i DRB på center niveau. Data for samme måned 2019 er vist i parentes. Summen af antal unikke patienter for et år er lavere end summen af patienter for hver måned, hvilket viser, at nogle patienter har doneret materiale flere gang i løbet af året. Side 11 af 14

12 Antal blodmaterialer Indsamling DRB Blod, sum nationalt Periode Figur 5. Status for indsamling af blodmaterialer i DRB for , samt januar - februar Side 12 af 14

13 Rigshospitalet Glostrup Herlev og Gentofte Hospital Rigshospitalet Blegdamsvej Bispebjerg og Frederikserg Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Dansk Gigthospital, Sønderborg Sygehus Lillebælt, Vejle Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Aalborg Universitetshospital Sjællands Universitets-hospital, Køge Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet, Randers Regionshospitalet, Silkeborg Regionshospitalet, Horsens Center Glostrup Center Sønderborg (Gigthospitalet) Center Hjørring Center Næstved Center Odense Center Aarhus Blod, sum nationalt Blod, akkumuleret nationalt I alt I alt I alt I alt I alt jan feb I alt Sum alle år Figur 6. Status for indsamling af blodmaterialer i DRB fordelt på afdeling og måned for Totalt antal indsamlet blodmateriale per afdeling er vist for 2015,2016, 2017, 2018 og 2019 til sammenligning. Side 13 af 14

14 Dansk BloddonorBiobank, status for materialeindsamling Figur 7 viser indsamlingen af blodprøver i 2019 fordelt per måned og region (udtræk pr ). Figuren angiver til sammenligning også det samlede antal materialer indsamlet i 2019, 2018 og Bloddonorbiobanken importerer data. I 2019 har DBB udover den løbende indsamling (vist i skemaet nedenfor) fremfundet arkiv plasmaprøver af særlig interesse. Prøverne er taget mellem og data om prøverne er blevet importeret til registreringsmodulet Region Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec I alt Region H Region N Region M Region S Region Sj I alt i alt i alt Figur 7. Antal blodprøver indsamlet i DBB i 2019 fordelt på måneder og regioner. Data for 2020 er endnu ikke registreret i modulet. Nyhedsbrevet sendes ud hver anden måned til de faglige følgegrupper, centerprojektledere og superbrugerne i RBGB, DANBIO, Gigtforeningen og Danske Regioner. Nyhedsbrevet vil også være at finde på RBGBs hjemmeside: Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til: Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Afdeling for Patologi, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 73, Opgang 7, 4. etage, L5, 2730 Herlev. Tlf. (+45): / (i tidsrummet kl ). Side 14 af 14

Nyhedsbrev, april 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, april 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, april 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, juni 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, juni 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, juni 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, maj 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, maj 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, maj 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne samt

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, september 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, september 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, november 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, november 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Nyhedsbrev, februar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, februar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, februar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, januar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, januar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, januar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, marts 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, marts 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, december 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, december 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, december 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Nyt fra sekretariatet

Nyt fra sekretariatet Nyhedsbrev, november 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyt fra sekretariatet

Nyt fra sekretariatet Nyhedsbrev, januar 2019 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, september 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, september 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status for

Læs mere

Nyhedsbrev. Regionernes Bio- og GenomBank. Maj, 2019

Nyhedsbrev. Regionernes Bio- og GenomBank. Maj, 2019 Nyhedsbrev Regionernes Bio- og GenomBank Maj, 2019 Dette er et nyhedsbrev for Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyt fra sekretariatet

Nyt fra sekretariatet Nyhedsbrev, januar 2019 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Årsrapport 2017 Regionernes Bio- og Genom- Bank (RBGB)

Årsrapport 2017 Regionernes Bio- og Genom- Bank (RBGB) Årsrapport 2017 Regionernes Bio- og Genom- Bank (RBGB) Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Tlf. (+45): 3868 9812 / 3868

Læs mere

Oversigt over nationale kvalitetsindikatorer Regionernes Bio- og GenomBank

Oversigt over nationale kvalitetsindikatorer Regionernes Bio- og GenomBank Oversigt over nationale kvalitetsindikatorer Regionernes Bio- og GenomBank Formål: Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) er et nationalt tiltag. Infrastrukturen i RBGB skal bidrage til optimal og ensartet

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Instruks for oprettelse af projekt Regionernes Bio- og GenomBank

Instruks for oprettelse af projekt Regionernes Bio- og GenomBank Instruks for oprettelse af projekt Regionernes Bio- og GenomBank Formål Denne instruks beskriver hvordan et projekt oprettes hos sekretariatet for Regionernes Bio- og Genom- Bank, og hvordan det oprettes

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017 Godkendt 7. juni 2018 Årsrapport 2017 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale...

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 62.735 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 66.001 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015

Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015 Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015 Praktiske bemærkninger Housekeeping Slides findes on-line på: http://www.regioner.dk/sundhed/forskning/biobanker/

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2017 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.541 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2018 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2018 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 65.878 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jul14 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom 2019 Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2018 Rådgivning om eksperimentel behandling - for mennesker med livstruende sygdom Side 2/14 Rådgivning om

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 aug15 okt15 jun16 aug16 sep16 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 nov15 apr16 jun16 jul16 aug16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 31.178 41.138 39.988 38.638 46.013 48.560

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 aug13 nov13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 174.639 227.252

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 174.639 227.252 279.758 333.495

Læs mere

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Kan vi tidligt i graviditeten finde de kvinder, der har øget risiko for udvikling af svangerskabsforgiftning senere i graviditeten? Tillykke med din

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane - - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 1 Indledning I henhold til 20-21 i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2018 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2018 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.494 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Erfaringer fra DANBIO databasen

Erfaringer fra DANBIO databasen Hvilke erfaringer har patienter med inflammatorisk gigtsygdom med at besvare PRO-data i forbindelse med ambulant besøg Erfaringer fra DANBIO databasen Bente Appel Esbensen, forskningsleder, lektor Rigshospitalet,

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Side 2/16 Rådgivning om eksperimentel

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Instruks for flytning af prøver Regionernes Bio- og GenomBank

Instruks for flytning af prøver Regionernes Bio- og GenomBank Instruks for flytning af prøver Regionernes Bio- og GenomBank Formål Denne instruks beskriver arbejdsgangen i forbindelse med flytning af prøver i Regionernes Bio- og Genom- Bank. Flytningen kan f.eks.

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2013 Dato: 23. oktober 2013 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2013 Dato: 23. oktober 2013 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 615 1. november 2013 Dato: 23. oktober 2013 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2014 Dato: 24. juni 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2014 Dato: 24. juni 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 640 1. juli 2014 Dato: 24. juni 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Regionernes Bio- og Genombank (RBGB) Organisation

Regionernes Bio- og Genombank (RBGB) Organisation ernes Bio- og Genombank (RBGB) Organisation Sundhedsdirektørkredsen Styregruppe Sekretariat for ernes Bio og GenomBank og Sekretariat for Patobank Patobank Repræsentantskab Danish CancerBiobank Faglig

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt 1. Opsamling og systematisering af viden fra danske forskningsmiljøer om patientinddragelse i sundhedsforskning (kortlægning)

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Påbegyndte uddannelsesaftaler - audiologiassistenter

Påbegyndte uddannelsesaftaler - audiologiassistenter Statistik 2012 Side 1: Forside Side 2: Påbegyndte uddannelsesaftaler audiologiassistenter Side 4: Færdiguddannede audiologiassistenter Side 5: Påbegyndte uddannelsesaftaler neurofysiologiassistenter Side

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Årsrapport 2016 Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB)

Årsrapport 2016 Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) Årsrapport 2016 Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Tlf. (+45): 3868 9812 / 3868 9132

Læs mere

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Deltager information Kære Patient Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. De hæmatologiske klinikker på Herlev Universitets Hospital og Rigshospitalet gennemfører

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Bilag 5: Kalenderår BILAG 5: Opgørelse af indikator 1-4 på hele kalenderår Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dette bilag omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2013 31. december

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere