Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015"

Transkript

1 Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015

2 Praktiske bemærkninger Housekeeping Slides findes on-line på: dansk+reumatologisk 2

3 Velkomst ved Danske Regioner Jannik Hilsted, formand for regionernes biobankstyregruppe 3

4 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 4

5 Initiativtagere til DRB Merete Lund Hetland, professor, formand DANBIO styregruppe Estrid Høgdall, leder af regionernes biobanksekretariat Julia Sidenius Johansen, professor 5

6 Formål med DRB Identifikation af nye biomarkører til at fremme personlig/ skræddersyet behandling af reumatologiske patienter mhp.: Bedre prædiktion af behandlingsrespons Bedre prognosticering Bedre vurdering af sygdomsaktivitet Bedre diagnosticering At fremme reumatologisk forskning Dette giver: Bedre behandlinger med færre bivirkninger Minimerer udgifter brugt på virkningsløs/skadelig medicin 6

7 Vision for DRB At skabe optimale rammer for indsamling af biologisk materiale og korresponderende kliniske data for patienter med inflammatorisk gigtsygdom og dermed styrke Kvaliteten af forskningen Forskningsmæssigt samarbejde Vidensdeling 7

8 Etablering og bevilling Danske Regioner besluttede april 2014 at etablere Dansk Reuma Biobank Midler til etablering fra Gigtforeningen 3,5 millioner kroner Midler til drift og opbygning: Danske Regioner finansierer med 14 millioner kroner i Fra 2016 finansieres driften af regionerne efter konkret beslutning i sundhedsdirektørkredsen 8

9 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 9

10 Hvad er DRB? Bente Glintborg Tina Kringelbach 10

11 Nationale projektledere Klinisk projektleder Bente Glintborg Speciallæge i reumatologi, ph.d., overlæge VRR, Glostrup Hospital Laboratorieprojektleder Tina Kringelbach Molekylærbiolog, ph.d. MolekylærEnheden, Patologiafd. Herlev Hospital 11

12 Hvad er DRB? Dansk Reuma Biobank: Et murstensløst hus til indsamling, registrering, opbevaring og udlevering af biologisk materiale Materiale indsamles til forskningsprojekter og til den fælles pulje Forskningsprojekter kan være: lokalt forankrede i den enkelte reumatologiske afdeling nationalt samarbejde mellem flere reumatologiske afdelinger Det biologiske materiale kobles med kliniske data i DANBIO En del af prøvematerialet reserveres til den fælles pulje Alle har mulighed for at anvende biologisk materiale fra DRBs fælles pulje til forskningsprojekter 12

13 Udfordringer ved klinisk forskning Kliniske oplysninger Standardiseret indsamling efter (inter)nationale guidelines Biologisk materiale Ensartet prøvehåndtering, som følger (inter)nationale guidelines ( Etablering af samarbejde med lokale biokemiske afdelinger (prøvebestilling, praktiske forhold) Finansiering af dataindsamling 13

14 Indsamling af kliniske data og biologisk materiale 14

15 Indsamling af kliniske data og biologisk materiale 15

16 Indsamling af kliniske data DANBIO er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Oprettet i år 2000 > patienter med leddegigt I alt > patienter med inflammatorisk gigtsygdom Årsrapporter på Kliniske data registreres i DANBIO Disse data kobles til blod-/vævsprøver i DRB 16

17 Indsamling af kliniske data 17

18 Indsamling af biologisk materiale 18

19 Dataindsamling, økonomi 19

20 Hvordan kan klinikeren/forskeren bruge DRB? 20

21 Projekteksempel 1 Dr Jensen på X hospital ønsker at lave et projekt lokalt i sin afdeling Blodprøvehåndtering er tidskrævende og bør være standardiseret Hvordan kan Dr Jensen bruge DRB som led i projektet? 21

22 Projekteksempel 1 Dr Jensen på X hospital ønsker at lave et projekt lokalt i sin afdeling Blodprøvehåndtering er tidskrævende og bør være standardiseret Hvordan kan Dr Jensen bruge DRB som led i projektet? Prøveindsamling via DRB indskrives i projektprotokol Kliniske data indtastes i DANBIO Blodprøver indsamles via DRB 22

23 Projekteksempel 2 Dr Jensen har nu fået stor succes med sit lokale projekt Hvordan får han andre afdelinger med? 23

24 Projekteksempel 2 Dr Jensen har nu fået stor succes med sit lokale projekt Hvordan får han andre afdelinger med? Der skrives en tillægsprotokol Godkendes på vanlig vis (Datatilsyn, Etisk komite m.m.) Andre afdelinger indsamler lokalt via deres regionale DRBcenter (kliniske data i DANBIO, blodprøver via DRB) 24

25 Projekteksempel 3 Et landsdækkende projekt er allerede i fuld gang Kan projektet indsamle prøver i DRB regi? 25

26 Projekteksempel 3 Et landsdækkende projekt er allerede i fuld gang Kan projektet indsamle prøver i DRB regi? Ja, hvis kliniske data indsamles i DANBIO blodprøver tilpasses DRBs blodprøvepakke evt. en tillægsprotokol afdelingerne er tilsluttet DRB Historiske prøver (>4 uger siden prøvetagning) kan importeres og registreres i DRB, men forbliver rent fysisk i lokal projektfryser og udløser ikke betaling 26

27 Rettigheder og pligter Patienterne skal monitoreres via DANBIO Fremtidssikret standardblodprøvepakke benyttes En delmængde af prøvematerialet reserveres til den fælles pulje Når projektet er afsluttet gøres evt. restmateriale tilgængeligt for øvrig forskning (efter aftale med projektansvarlig) Når projektet er afsluttet og publiceret gøres rådata tilgængeligt for fremtidig forskning (efter aftale med projektansvarlig ) 27

28 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 28

29 Organisation (lokalt og nationalt) Merete Lund Hetland Estrid Høgdall Maj-Britt Juhl Poulsen 29

30 National organisation 30

31 National organisation (udsnit) DRB - Dansk Reuma Biobank Faglig følgegruppe Biobankcenter 1: 1 klinisk centerprojektleder 1 laboratorie centerprojektleder Biobankcenter 2: 1 klinisk centerprojektleder 1 laboratorie centerprojektleder Biobankcenter : 1 klinisk centerprojektleder 1 laboratorie centerprojektleder Reuma afd. 1, 2, 3: Biobank honorar KBA 1, 2, 3: Biobank honorar Reuma afd. 4, 5, 6: Biobank honorar KBA 4, 5, 6: Biobank honorar Reuma afd. : Biobank honorar KBA : Biobank honorar 31

32 National organisation (udsnit) DRB - Dansk Reuma Biobank Faglig følgegruppe Biobankcenter 1: 1 klinisk centerprojektleder 1 laboratorie centerprojektleder Biobankcenter 2: 1 klinisk centerprojektleder 1 laboratorie centerprojektleder Biobankcenter : 1 klinisk centerprojektleder 1 laboratorie centerprojektleder Reuma afd. 1, 2, 3: Biobank honorar KBA 1, 2, 3: Biobank honorar Reuma afd. 4, 5, 6: Biobank honorar KBA 4, 5, 6: Biobank honorar Reuma afd. : Biobank honorar KBA : Biobank honorar 32

33 Lokal organisation De lokale biobankafdelinger: Alle landets reumatologiske afdelinger (ca. 25) i samarbejde med lokale klinisk biokemiske afdelinger På sigt også praktiserende speciallæger Organiseres i regionale centre, hvor de tilhørende prøver opbevares på de enkelte klinisk biokemiske afdelinger Honorar for inkluderede patienter/prøver tilfalder den lokale afdeling (reum/lab) 33

34 Regionale biobankcentre Centre placeres i Region Nord Region Midt Region Sjælland Region Hovedstad Region Syd 34

35 Regionale biobankcentre Placering af de regionale biobankcentre afgøres i de enkelte regioner 35

36 Centerfunktion Anbefales placeret hvor der er reumatologisk afdeling på matriklen Evt. hvor der i forvejen er ekspertise fra Dansk CancerBiobank Centerprojektledere: 1 klinisk centerprojektleder 1 laboratorie centerprojektleder Honorar for center-projektledelse afhænger af forventet antal inkluderede patienter (reum.) eller forventet antal håndterede prøver (KBA) året før Samarbejde mellem lokal klinisk biokemisk afdeling og center koordineres af centerprojektlederen 36

37 Arbejdsopgaver, kliniske centerprojektledere Samarbejde med reumatologiske afdelinger, som hører til centeret: Koordinere rekruttering af patienter i samarbejde med de reumatologiske afdelinger Uddannelse, support på afdelingen, problemløsning m.m. Samarbejde med den regionale laboratorie centerprojektleder Sikre at afdelingen registrerer de kliniske data i DANBIO Formidling Samarbejde med nationale projektledere, bidrag til årsrapporten Samarbejde med faglig følgegruppe: Deltage i arbejdsgrupper Ressourceperson for biobankområdet 37

38 Arbejdsopgaver, laboratorie centerprojektledere Samarbejde med prøveindsamlende afdelinger Planlægge, koordinere indsamling af biologisk materiale Sikre materialets opbevaring og kvalitet, flytning lokalt, udlevering Uddannelse, support på afdelingen, problemløsning m.m. Samarbejde med den regionale kliniske centerprojektleder DRB registreringsmodul: Sikre korrekt registrering, udtræk ved forespørgsler Formidling Samarbejde med sekretariat: Bidrage til biobank årsrapport m.m. Samarbejde med faglig følgegruppe, deltage i arbejdsgrupper Ressourceperson for biobankområdet 38

39 National organisation 39

40 National organisation 40

41 Faglig følgegruppe, sammensætning Formand Medlemmer alle med interesse lige nu Kommissorium skal godkendes af Styregruppen Derfor udpegning af midlertidig formand i dag Første møde i Styregruppen afholdes snarest muligt bl.a. for at beslutte kommissorium og sikre officiel udpegning af medlemmer 41

42 Faglig følgegruppe, forslag til kommissorium - 1 Der tages udgangspunkt i erfaringer fra Dansk Cancer Biobank Nationale projektledere og arbejdsgrupper udarbejder oplæg vedrørende for eksempel: Vejledninger for prøvetagning og håndtering Laboratorievejledninger og sikret kvalitet af prøvemateriale Udvikling af DRB registreringsmodul Udvikling af DANBIO Forskerkontrakter Retningslinjer for udlevering af materiale Udkast fra faglig følgegruppe skal forelægges Styregruppen til endelig godkendelse 42

43 Faglig følgegruppe, forslag til kommissorium - 2 Sikre datakvalitet og datakomplethed i registreringsmodul og DANBIO Fælles hjemmeside for biobanker (forventes varetaget af Regionernes Biobank Sekretariat) Kommentere årsrapporten 43

44 National organisation 44

45 Biobank Styregruppe Nedsættes af Danske Regioner og sundhedsdirektørkredsen Består af: Formand Repræsentant for hver af de andre regioner Sekretariatsleder af Regionernes Biobanksekretariat Formænd for faglige følgegrupper Formand for DMCG (Danske Multidisciplinære Cancergrupper) Formand for DANBIO Repræsentant for universiteter udpeget af sundhedsvidenskabelige dekaner Sammensætning evalueres løbende 45

46 Biobank styregruppe, formål At sikre forankring af biobankerne i det regionale sundhedsvæsen At sikre at materiale og data anvendes bedst muligt og sikrer parters behov At sikre forenkling og optimal udnyttelse af etableret infrastruktur 46

47 Biobank styregruppe, kommissorium 47

48 48

49 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 49

50 Valg af midlertidig formand, faglig følgegruppe Jannik Hilsted Maj-Britt Juhl Poulsen 50

51 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 51

52 Praktiske forhold Tina Kringelbach Bente Glintborg 52

53 Biologisk materiale i DRB Der indsamles relevant biologisk materiale: Blod Ledvæske Urin Andet f.eks. væv (knogle, knoglemarv, brusk osv.) 53

54 Blodprøvepakke i DRB 2 PAXgene RNA rør (2 x 2,5 ml) 1 EDTA rør (1 x 9 ml) 2 serum-gel rør (2 x 8 ml) ,5 ml EDTA-fuldblod Fuldblod afpipetteres Centrifugering Centrifugering ml EDTA-plasma 04 1 EDTA-buffy coat Buffy coat (hvidt mellemlag) ml serum Prioritering: Fuldblod serum plasma/buffy coat - PAXgene 54

55 Opbevaring af blodfraktioner Prøvetagningsrør Håndtering Fraktioner til opbevaring Afpipettering af velblandet fuldblod 1 1,5 ml EDTA-fuldblod 1 9 ml K2-EDTA rør Centrifugering Afpipettering af plasma 2 2 ml EDTA-plasma Afpipettering af buffy coat 1 1,5 ml EDTA-buffy coat* Slutopbevaring -20 C eller -80 C -80 C -20 C eller -80 C 2 8 ml serum-gel rør Koagulation 30 min. Centrifugering Afpipettering af serum 4 2 ml serum -80 C 2 x PAXgene RNA rør Vendes godt Henstår ved stuetemperatur i 2-72 timer Indfryses ved -20 C i timer C Det første sæt frysere (-20 C og -80 C) stilles til rådighed af DRB. Efterfølgende finansieres frysere gennem honoreringen. 55

56 Materialets muligheder Identifikation af biomarkører: Gen-, RNA- og mikrorna ekspressionsprofiler Proteinmarkører for inflammation m.m. Identifikation af antistoffer mod givne biologisk behandling Metabolitter.. 56

57 DRB registreringsmodul Fraktionerne registreres i DRB registreringsmodul DRB tager udgangspunkt i Dansk CancerBiobanks registreringsmodul 57

58 On-line registreringssystem 58

59 Hent fra DANBIO Navn/CPR Samtykke Projekt 59

60 60

61 Placering af materialer 61

62 Opbevaring af biologisk materiale Husk: Materialet skal ud at arbejde! 62

63 Patientgrundlag for DRB patienter var i aktive behandlingsforløb i DANBIO i de enkelte afdelinger i år 2012 I alt

64 Antal patienter og blodprøver (estimeret) - Ålborg som eksempel Hvis det antages at 30 % af patienterne (n=1.159) giver samtykke til deltagelse i biomarkørprojekt i Ålborg: 350 patienter som får taget tværsnitsprøver 50 patienter som får taget longitudinelle prøver (blodprøvetagning x 3) = 150 blodprøver/år (estimeret) Samt prøver fra øvrige videnskabelige projekter 64

65 Antal blodprøver (estimeret) Region Hovedstaden som eksempel 1 center, 5 lokalafdelinger Hospital Biomarkør projekt Øvrige Tværsnit Longitudinelle projekter Glostrup x 3? Frederiksberg x 3? Hillerød x 3? Gentofte, Rønne x 3? Rigshospitalet x 3? I alt ? 65

66 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 66

67 Implementering og samarbejde Bente Glintborg Tina Kringelbach 67

68 Implementering Sker i tæt samarbejde med: De enkelte reumatologiske afdelinger De lokale klinisk biokemiske afdelinger Det besluttes i fællesskab, hvordan Rekruttering af patienter skal foregå Bestilling af blodprøver, prøvetagning og -håndtering Tilpasses lokale forhold 68

69 Vinter 2014/ forår 2015 Etablering Ansættelse af nationale projektledere Samarbejdsaftaler IT Indkøb Jura, Datatilsyn, Videnskabsetisk Komite Biobank Styregruppe, faglig følgegruppe Ansættelse af centerprojektledere, projektansatte 1. marts juni 2015 Pilot Glostrup Gråsten, Hjørring Efterår 2015 Drift Alle reumatologiske afdelinger 69

70 Hvad venter vi på? 70

71 Hvad venter vi på? IT systemer Etablering af DRB elektronisk registreringsmodul DANBIO tilrettes IT kontrakter Databehandleraftaler Løsningsbeskrivelser IT arkitektur 71

72 Hvad venter vi på? Sundhedsjura Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Manuel databehandling Elektronisk databehandling Anmeldelse af behandling af data 72

73 Samarbejde Implementering af DRB forudsætter: Godt samarbejde på tværs af landet Godt samarbejde mellem lokale reumatologiske og biokemiske afdelinger Tillid til organisationsstruktur Forankring og engagement i de lokale reumatologiske afdelinger 73

74 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 74

75 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 75

76 Biomarkørprotokol Merete Lund Hetland 76

77 Biomarkørprotokollen Titel: Identifikation af biomarkører der kan forbedre diagnostik, prædiktere behandlingseffekt og bivirkninger samt prognosticere sygdomsforløb hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme i DANBIO databasen Alle afdelinger har tidligere fået tilsendt til kommentering og er inviteret til deltagelse Kliniske data indsamles via DANBIO Prøveindsamling foregår via DRB regi VEKnr.: H Datatilsynet paraplygodkendelse:

78 Biomarkørprotokollen Formål At identificere en, flere eller et panel af biomarkører hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, der følges i klinisk praksis Hypotese Biologisk materiale kan hjælpe til at diagnosticere sygdommen tidligt, prædiktere behandlingsrespons og bivirkninger samt prognosticere sygdommens forløb på baggrund af: gen og SNP profiler mikrorna-ekspressionsprofiler protein-ekspressionsprofiler metabolit-profiler 78

79 Tværsnitsstudie ( ): 1 sæt blodprøver Kronisk leddegigt N = Mb. Bechterew N = Psoriasisgigt N = Andre gigtsygdomme N = Longitudinelt studie ( ): Blodprøver tages ved behandlingsstart og efter 3, 6 og 12 mdr, og derefter årligt i fem år eller ved ophør/skift/bivirkninger Kronisk leddegigt N = nye/år Mb. Bechterew N = 500 nye/år Psoriasisgigt N = nye/år Start 3 mdr 6 mdr 12 mdr osv. Andre gigtsygdomme N =

80 Biomarkørprotokol, patientsamtykke Patienten giver samtykke inden blodprøver tages Samtykket dokumenteres i DANBIO Jeg giver samtykke til at deltage i forskningsprojektet og til at mit biologiske materiale udtages med henblik på opbevaring i en forskningsbiobank Patienten skal tage stilling til: ønsker du at bliver informeret om forskningsprojektets resultat og evt. konsekvenser for dig? Hvis der kommer nye væsentlige helbredsoplysninger frem vil patienten blive informeret, medmindre patienten frabeder sig dette 80

81 Projektgruppen p.t. Professor, overlæge, dr. med., ph.d. Merete Lund Hetland, Københavns Center for Artritforskning Professor, overlæge, dr. med. Julia S. Johansen, Medicinsk og Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Seniorforsker, leder af Dansk CancerBiobank, dr. med., ph.d. Estrid Høgdall, Patologiafdelingen, Herlev Hospital Klinisk projektleder, overlæge, ph.d. Bente Glintborg, Dansk Reuma Biobank, Glostrup Hospital Laboratorieprojektleder, ph.d. Tina Kringelbach, Dansk Reuma Biobank, Herlev Hospital. Overlæge, ph.d. Lene Dreyer, Reumatologisk funktion, Medicinsk afdeling C, Gentofte Hospital Overlæge Johnny Ravn, Reumatologisk afsnit, Fredericia Sygehus Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Mikkel Østergaard, Københavns Center for Artritforskning, Videnscenter for reumatologi og rygsygdomme, Glostrup Hospital Vil du være med i gruppen? Professor, overlæge, dr.med. Kim Hørslev-Petersen, Kong Christian X Gigthospital i Gråsten Professor, overlæge, dr.med. Henning Bliddal, Parker Institut, Frederiksberg Hospital Overlæge Claus Rasmussen, Reumatologisk afdeling, Hjørring Sygehus Professor, overlæge, ph.d. Torkell Ellingsen, Reumatologisk afdeling, Odense Universitetssygehus Professor, overlæge, dr.med. Søren Jacobsen, Reumatologisk afdeling, Rigshospitalet, København Overlæge Tove Lorenzen, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Overlæge Inger Marie Jensen Hansen, Svendborg Sygehus Overlæge Annette Schlemmer, Reumatologisk afdeling, Ålborg Sygehus Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, Reumatologisk afdeling, Århus Universitetshospital Professor, overlæge Niklas Rye Jørgensen, Diagnostisk Enhed, Glostrup Hospital 81

82 Invitation Biomarkørprojektprotokollen inviterer til bredt samarbejde på tværs af landet Flere deltagere er velkomne i projektgruppen Tilmelding senest 1/ til Merete 82

83 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 83

84 DCB erfaringer Estrid Høgdall 84

85 DCB Hvad er DCB? Etableringsår? Finansiering? Antal prøver? Andre relevante overordnede ting? 85

86 Dansk CancerBiobank

87 Hvem og hvad er Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank er et murstensløst nationalt samarbejde mellem afdelinger, der håndterer blod- og vævsprøver fra kræftpatienter. Vi, der arbejder i Dansk CancerBiobank, er hospitalsansatte. Vi er uddannede læger, molekylærbiologer, sygeplejersker, bioanalytikere, biologer, sekretærer osv. Samarbejdet omfatter hele landet med centerfunktion på Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, og Aarhus Universitetshospital. Sekretariatet for Dansk CancerBiobank er placeret på Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Sekretariatet varetager overordnet administrativt arbejde samt har ansvar for opdatering af hjemmesiden. Dansk CancerBiobank er finansieret af Danske Regioner samt af de hospitaler, hvor arbejdet udføres. 87

88 Historik for Dansk CancerBiobank 2005 Kræftplan 2 anbefaler, at der etableres en infrastruktur for klinisk kræftforskning 2007 Indenrigs- og sundhedsministeriet etablerer en Infrastrukturpulje på 88 mio Patologiafdelingerne og Klinisk Biokemisk afdelinger ved sygehusene i Aalborg, Herlev, Odense, Rigshospitalet og Århus sender en fælles ansøgning om etablering af Dansk CancerBiobank. Der bevilliges kr. 15 mio. for perioden Bevillingsmodtagerne etablerer en Faglig Følgegruppe 2009 DR bevilliger kr. 4,5 mio. for perioden DR etablerer en Styregruppe og en Faglig Følgegruppe 2010 DR bevilliger kr. 8 mio. for perioden Der etableres et center i Næstved 2011 DR bevilliger kr. 8 mio. for perioden DR bevilliger kr. 10 mio. for perioden DR bevilliger kr. 13 mio. for perioden DR bevilliger kr for perioden 2014 Herefter fuld udrulning med en årlig bevilling på kroner

89 Vision: Opbygge infrastruktur, der understøtter klinisk kræftforskning herunder samspil mellem biobank og DMCG er og kliniske kræftforskningsenheder

90 Formål at indsamle biologisk materiale som med hensyn til registrering og håndtering indsamles optimalt med henblik på forskning at etablere en landsdækkende forskningsbiobank for biologisk materialer f.eks. væv, blod, spyt, hår osv. at supplere materialet i Patobanken (FFPE vævsblokke) og dermed bidrage til at styrke infrastrukturen for klinisk kræftforskning til gavn for patienterne!

91 Biobankerne skal være parate skal tænkes ind i afdelingens daglige arbejdsgange SAMARBEJDE.

92 Status for registreret materiale (unikt CPR nummer)

93 Forskningsprojekter med prøveindsamling via DCB Projekter * Nationale Lokale** * ** 1 studie fordelt på to afdelinger 93

94 Når materialet skal bruges! Intellectual property rights Samarbejde og tillid versus kampplads og mistillid

95 Anvendelse af data og biologisk materiale fra Dansk CancerBiobank Anmodning f ra f orskere til sekretariat for DCB web-modul v edrørende data (antal, ty pe, centertilkny tning, projekttilknytning etc) gratis Kontakt til relev ante centre/projekter om samarbejde og ev t. kontakt til DMCG eller andre kilder til kliniske data Nej Skriftligt afslag indeholdende begrundelse f or af gørelsen Ja Tilladelse f ra Videnskabs Etisk Komite, Datatilsy net, relev ante biobanksudv alg og evt. DMCG eller andre kilder til kliniske data samt tilladelse f or evt. projektreserv eret materiale Samarbejdet etableres og udmøntes- Omkostninger forbundet med udlevering betales af projekt efter national prisliste * Ved rent regionale projekter kan data også indhentes fra det/d e regionale centre

96 2010: 2 artikler, 2011: 8 artikler, 2012: >9 artikler 2013: 1 x doktor afhandling, 2 x ph.d afhandling >10 artikler

97 Erfaringer fra Dansk CancerBiobank Fordele ved nationale biobanker (DCB) Forskere skal kun kontakte et sted for at få viden om materiale, hvor det fysisk er placeret, hvilke personer der skal kontaktes og om data vedrørende materiale Materiale kan deles mellem flere forskningsprojekter Nationale anbefalinger sikrer ensartet og optimalt materiale Nationale retningslinjer for on-line registrering Kvalitetssikring af materialet Korresponderende informationer om blod- og vævsmaterialer samt prøver i hele behandlingsforløbet Informationer via hjemmeside Mulighed for anvendelse af materialer som kan afklare biomarkørers potentielle anvendelse i kliniske sammenhænge 97

98 Standardiseret prøvetagning (blod, væv osv.) Fordele ved biobanker, erfaring fra DCB Optimal håndtering og opbevaring Samarbejde og forskning Ny viden om f.eks. biomarkører Præcis diagnose Bedre prognosticering Individualiseret/ personlig behandling 98

99 Motivation for partners -No need to worry about sample colletion! -Optimized treatment for the patients in the future -Denmark on the map! -Translational cancer research!...and the material can be used for my research! Patients Doctors/researcher Danish Regions

100 Erfaring viser at biobank har en rolle som medspiller til at bidrage til at personlig medicinering (præcisionsmedicin) kan blive en realitet Kliniske databaser og andre kilder til klinisk information Nationale registre Biobanker med blod og vævsprøver - patientforløb Personlig medicinering PATIENT behandling Forskning og protokoller Laboratorieanalyser f.eks. mirna og Next Generation Sekventering

101 Samarbejde løfter forskningsresultater til hurtigt at komme til gavn for patienten Dansk CancerBiobank bruges mere og mere

102 Biobanker giver de gode muligheder for den gode translationelle forskning og masser af samarbejde

103 Dagens program Formål og vision Hvad er DRB? Organisation (lokalt og nationalt) Valg af midlertidig formand for faglig følgegruppe Praktiske forhold Implementering og samarbejde Kaffepause Biomarkørprotokol DCB erfaringer Spørgsmål og diskussion 103

104 Spørgsmål og diskussion Alle Maj-Britt Juhl Poulsen ordstyrer 104

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD Kontrakt ID Indsamling ved Biobankcenter Klinisk afdeling Periode for indsamling Center: Afd.: Fra: Afd.:

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Indsamlende afdeling DCB center DCB lokal

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status for

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Nationale Biobanker. -Eksempler, perspektiver og faldgrupper. Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet. Biobank

Nationale Biobanker. -Eksempler, perspektiver og faldgrupper. Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet. Biobank Nationale Biobanker -Eksempler, perspektiver og faldgrupper Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Emner Hvorfor biobanker? Hvad er en national biobank? Typer af biobanker Sto nationale

Læs mere

INSTRUKS FOR REGISTRERING OG STATUSSKIFT, BLOD. Dansk Reuma Biobank

INSTRUKS FOR REGISTRERING OG STATUSSKIFT, BLOD. Dansk Reuma Biobank Instruks for registrering og statusskift, blod Formål At registrere blodfraktioner i registreringsmodulet tilhørende Regionernes Biobank (A: Daglig indregistrering af blod/blodmaterialer), samt at skifte

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen.

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen. Møde i: SFR Reumatologi Dato: 6. februar 2013 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Gentofte Hospital, Administrationsbygningen, 1. sal, Mødelokale 4 Deltagere: Lars Juhl Petersen Jesper Nørregaard Annette Hansen Andreas

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I ET SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSPROJEKT Foto: Shutterstock Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Regionernes Bio- og Genombank (RBGB) Organisation

Regionernes Bio- og Genombank (RBGB) Organisation ernes Bio- og Genombank (RBGB) Organisation Sundhedsdirektørkredsen Styregruppe Sekretariat for ernes Bio og GenomBank og Sekretariat for Patobank Patobank Repræsentantskab Danish CancerBiobank Faglig

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det?

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Ved cand.jur. specialkonsulent Kirsten Ingrid Lindeblad, Sekretariat &

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Katrine Hass Rubin, PhD Peter Bjødstrup Jensen, PhD Aalborg Universitet 03. Marts 2016 OPEN - Supports your research www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er Odense

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

5 Forskning i forebyggelse. Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes et forskningsprojekt

5 Forskning i forebyggelse. Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes et forskningsprojekt 5 Forskning i forebyggelse Mor_deltagernr: xxxxxxxx Barn_deltagernr: xxxxxxxx Fornavn Efternavn Gadevej 17 0000 Bynavn Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes et forskningsprojekt Kære Navn + barns

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Forsøgets titel: Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i Behandlingen af Ph- Negative Kroniske Myeloide Neoplasier

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Erfaringer med flere typer Brugerråd - fra Brugerråd til fire sygdomsspecifikke Dialogfora for Patientforløb

Erfaringer med flere typer Brugerråd - fra Brugerråd til fire sygdomsspecifikke Dialogfora for Patientforløb Erfaringer med flere typer Brugerråd - fra Brugerråd til fire sygdomsspecifikke Dialogfora for Patientforløb Camilla Meldia Stausholm, Konsulent til det tværsektorielle område Helle Tødt, Samordningskonsulent

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Resume Der findes knapt 1.000 mennesker i Danmark, som er diagnosticeret med en blødersygdom. En

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession G. Forskning på patienternes premisser Patientens perspektiv Gigthospitalet Gråsten 27-04-2015

Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession G. Forskning på patienternes premisser Patientens perspektiv Gigthospitalet Gråsten 27-04-2015 Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession G Forskning på patienternes premisser Patientens perspektiv Gigthospitalet Gråsten 27-04-2015 Kong Christian X s Gigthospital Baggrund Årgang 1947 Linieofficer

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Formalia - tilladelser, hvor og hvordan Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Datatilsynet Sundheds- Styrelsen Anmeldelse data- styrelsen for Patientsikkerhed Videnskabsetisk komité Good

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 25.08. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03a Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget.

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget. Vejle, 10. februar 2011 Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K I e-mail af 20. januar 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendt forslag til lov om videnskabsetisk

Læs mere