Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN for ventilations- og klimaanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN 13779 for ventilations- og klimaanlæg"

Transkript

1 i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Den nye europæiske standard EN (2) for ventilations- og klimaanlæg er et af de første europæiske direktiver, som på basis af Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) definerer nye udførelsesretningslinjer. Disse retningslinjer er en aktiv hjælp for planlæggere med hensyn til, hvordan kravene i EPBD kan efterleves. Totalt set kan energieffektiviteten i ventilationsog klimanalæg således øges væsentligt. De generelt formulerede artikler (1) i EPBD medfører et utal af tekniske konsekvenser for konstruktion, udstyr og energiforsyning af bygninger. De har indflydelse på alle energiforbrugende installationer, så som opvarmning, ventilation, varmt vand og også på elektriske brugsgenstande som lys og ventilatorer. Specielt ventilationsanlæg med deres høje energiforbrug skal tilpasses til nye regler. Med EN er der inden for dette område skabt en ny standard, som er et svar på artiklerne 4 og 5 i EPBD og som lover godt for en hurtig indvirkning på energiforbruget. EN 13779, en ny standard for dimensioneringen af ventilationsanlæg: Med ventilations- og klimaanlæg kan indeklimaet, indendørsluftkvaliteten, indendørsluftfugtigheden og rumakustikken påvirkes under hensyntagen til yderligere forhold (som f.eks. rumstørrelse, belysning eller indretning).

2 EN indeholder detaljerede bestemmelser for den operative temperatur, risiko for træk, den relative indendørsluftfugtighed og de A-vægtede lydtryksniveauer. Faktorer som luftmængder, tryktab, temperaturindstillingsværdier (setpunkter), indendørsluftkvalitet og en fleksibel regulering af alle parametre behandles i denne nye standard. EN beskriver teknikkens aktuelle stade og er dermed i kombination med forordningen for arbejdspladser af central betydning for projekteringen af ventilations- og klimaanlæg i bygninger, som ikke anvendes til beboelse. En interessant nyskabelse i standarden er den kendsgerning, at der for første gang foreskrives et samarbejde mellem planlægger og bygherre. Dette skal sikre en optimal energieffektivitet for de projekterede klima- og ventilationsanlæg, da alle væsentlige parametre allerede på et tidligt tidspunkt i forløbet skal fastlægges mellem de implicerede parter: I fællesskab skal planlægger og bygherre fastlægge driftsparametrene for ventilations-/klimaanlægget. Derigennem betones planlæggerens ansvar for overholdelsen af marginalbetingelserne. Fastlæggelsen af disse marginalbetingelser, så som indstillingsværdi (setpunkt) for dagstemperatur, luftkvalitet, luftmængder, elektrisk tilslutningseffekt og kanaldimensioner, er en garanti for maksimalt tilpassede driftsbetingelser, som så igen bevirker en energibesparende anvendelse. Indeluftkvaliteten og termisk komfort udgør således her hovedfunktionerne for anlæggene. EN definerer forskellige klassifikationer for kvaliteten af indendørsluften. Afhængigt af de udslagsgivende forureningskilder i indendørsluften og under hensyntagen til rumanvendelsen og brugerkravene kan de generelle klassifikationer så fortrinsvis kvantificeres ud fra kuldioxid-koncentrationen (i ppm), den opfattede luftkvalitet (i decipol), de personrelaterede luftvolumenstrømme, de gulvfladerelaterede luftvolumenstrømme eller koncentrationen af bestemte forureninger. Hjælp til fremgangsmåden ved projekteringen og tilpasningen findes i tillægget til standarden.

3 Den specifikke ventilatoreffekt (SFP-værdi) For forbruget af elektrisk energi forårsaget af lufttransporten definerer EN den såkaldte specifikke ventilatoreffekt. Den betegner den kombinerede mængde af den effekt, som alle ventilatorer i luftdistributionssystemet har forbrugt, divideret med den totale luftvolumenstrøm gennem bygningen ved dimensionerede belastninger i W/m³/s. Den afhænger endvidere af samtidigheden og det faktiske forbrug. Det vil sige, at koblingsbetingelserne og også den trinløse regulering direkte indgår i det specifikke forbrug og på ikke helt uvæsentlig vis er af betydning for konstruktionen af anlægget med dets lavere lufthastigheder og mindre tryktab. Også her gælder devisen: Bruger og planlægger fastlægger på forhånd anlæggets specifikke ventilatoreffekt for at få en definerbar størrelse for energiforbruget. Klassificering af den specifikke ventilatoreffekt: Kategori P FSP i W/m³/s SFP 1 < 500 SFP SFP SFP SFP SFP SFP 7 > 4500 Kilde: Tabel 9 i EN De første institutioner, som f.eks. byen Frankfurt am Main, anvender allerede bestemmelserne i den nye standard. Disse institutioner foreskriver i deres projekteringsbestemmelser for offentlige bygninger blandt andet indendørsluftkvaliteten samt variabelt drevne ventilatorer iht. EN

4 Luftkvalitet Forståeligt nok gælder det også her, at unødvendig lufttransport og unødvendig energi til opvarmning og køling skal undgås. Det er derfor helt nødvendigt at organisere og minimere luftmassestrømmene i overensstemmelse med de øjeblikkelige behov. Også her foreskriver EN 13779, at bruger og planlægger enes om et luftkvalitetsniveau (afhængigt af kravene til lokalerne), som så kan leveres af ventilationsanlægget med passende regulering. Her skal klassifikationerne, som er angivet i tabel 10, tillæg A til standarden, og arten af reguleringen iht. til tabel 6 fastlægges i fællesskab. Generel klassifikation af kvaliteten af indendørsluften (IDA): Kategori IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 Beskrivelse Høj indeluftkvalitet Middel indeluftkvalitet Moderat indeluftkvalitet Lav indeluftkvalitet Kilde: Tabel 5 i EN CO 2 -niveau i lokaler: Kategori CO 2 -niveau over niveauet i udeluften i ppm Normalområde Standardværdi IDA 1 < IDA IDA IDA 4 > Kilde: Tabel A.10 i EN Fig. 1: CO 2 -sensorer, som f.eks. sensorerne i Command-serien fra CentraLine, registrerer det præcise CO 2 -niveau i et lokale - og byder samtidig på designmæssig smuk funktionalitet.

5 Lufttemperatur Energien til opvarmning og køling kan anvendes overordentlig effektivt, hvis temperaturforskellen mellem inde- og udeluft er så lille som mulig. Dette betyder, at indstillingsværdier (setpunkter) ikke bør indstilles fast, men glidende afhængigt af udelufttemperaturen. Også her gælder det i første omgang om at tage hensyn til komforten og først derefter at finde den mest økonomiske løsning. I DIN EN foreslås her følgende temperaturer: Dimensioneringsværdier for den operative temperatur i kontorbygninger: Betingelser Normalområde Standardværdi for dimensionering Vinterdrift med opvarmning 19 til 24 C 21 C (1) Sommerdrift med køling 23 til 26 C 26 C (2) (1) ved dimensioneringsbetingelser om vinteren, min. temperatur om dagen (2) ved dimensioneringsbetingelser om sommeren, maks. temperaturen om dagen Kilde: Tabel 3 i EN (3) (1) Energy performance of buildings directive af (2) DIN EN 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden allgemeine Grundlagen und Anforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen, 2005, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems; German version EN 13779:2007) (3) DIN EN Bewertungskriterien für den Innenraum einschließlich Temperatur, Raumluftqualität, Licht und Lärm, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics; German version EN 15251:2007) Regulering Effektiviteten af avancerede reguleringsstrategier for energiforbruget må ikke undervurderes specielt ikke de her omtalte teknikker for den behovsstyrede ventilation med dens muligheder for regulering af luftkvaliteten og den behovsstyrede regulering af luftmængden ved hjælp af variable luftstrømme. Her ligger der besparelsesmuligheder, som langt overstiger mulighederne i forbindelse med nyetableringen af ventilationsanlæg og som også kan anvendes i eksisterende bygninger.

6 Mulige måder for regulering af indeluftkvaliteten (IDA-C): Kategori IDA C1 IDA C2 IDA C3 IDA C4 IDA C5 IDA C6 Beskrivelse Anlægget arbejder konstant. Manuel regulering (styring). Anlægget styres manuelt. Tidsafhængig regulering (styring). Anlægget arbejder efter en forud fastlagt tidsplan. Tilstedeværelsesafhængig regulering (styring). Anlægget arbejder afhængigt af tilstedeværelsen af personer (lysafbrydere, infrarøde sensorer, osv.). Behovsafhængig regulering (antal personer). Anlægget arbejder baseret på det antal personer, som er til stede i lokalet. Behovsafhængig regulering (gassensorer). Anlægget reguleres af sensorer, som måler indeluftparametre eller tilpassede kriterier (f.eks. CO2, blandingsgas- eller VOC-sensorer). De anvendte parametre skal være tilpasset til arten af de aktiviteter, som udøves i lokalet. Kilde: Tabel 6 i EN Fig. 2: Applikationsgrafik i projekterings-softwaren Coach Moderne projekterings-software, som f.eks. Coach fra CentraLine, stiller de ovenfor forklarede reguleringsstrategier for opvarmnings-, ventilations- og klimaanlæg til rådighed. Softwaren understøtter også anvendelsen af fornybare energikilder som f.eks. træpellets eller solenergi. I Coach kan disse funktioner med nogle få klik på musen lægges ind i projekteringen og udførelsen. Med et enkelt tryk på en knap stilles der anlægsdokumentation til rådighed, som udførligt beskriver, hvad der sker bag kulisserne.

7 by Honeywe l by Honeywe l by Honeywe l by Honeywell Energieffektivitet Facit En konsekvent anvendelse og amortisationsberegning af nye og eksisterende ventilations- og klimaanlæg bidrager til at realisere de ambitiøse mål om at skåne de endelige ressourcer og samtidig sikre høj komfort med et minimum af energiforbrug. Planlæggeren er dermed ansvarlig for funktionsdygtigheden og den økonomiske drift. Han har derudover med EN fået et værktøj i hænde, som gør det muligt for ham på forhånd og i samarbejde med brugeren af fastlægge de kritiske parametre og aktivt at delagtiggøre brugeren i beslutningsprocessen og funktionerne. Professionelle planlæggere finder her aktiv støtte hos CentraLines samarbejdspartnere. De er specialister i reguleringsteknik, har gennemgået omfattende træning inden for nye forordninger og råder over en bredt funderet detailviden. Forfatter: Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH CentraLine Honeywell GmbH Böblinger Straße 17 D Schönaich

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

Udkast til normen EN 15232 Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet 2012-1. Hannes Luetz

Udkast til normen EN 15232 Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet 2012-1. Hannes Luetz 2012-1 Hannes Luetz Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH Udkast til normen EN 15232 Den nye version af normen EN 15232 (2011-06) er en revision og udvidelse af den nuværende EN 15232-norm fra 2007.

Læs mere

Avanceret lejlighedskompleks med førende energikoncept MATRIX-Living i Berlin 2011-2. Edgar Mayer

Avanceret lejlighedskompleks med førende energikoncept MATRIX-Living i Berlin 2011-2. Edgar Mayer 2011-2 Edgar Mayer Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Avanceret Nul energiforbrug: Det er målet for nybyggeri fra og med 2019. Eksperterne arbejder på forskellige modeller, som skal

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN

KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN 4 SENSORER I 1 ENHED. DEN NYE ATMO SERIE FRA ESYLUX NÅR INDEKLIMAET ER I HØJSÆDE ESYLUX HAR SOM INNOVATIV PRODUCENT INDEN FOR INTELLIGENT SENSORTEKNIK

Læs mere

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation PSO-projekt nr. 343-019 Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation Forfattere: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut),

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

INDKØBSVEJLEDNING. Til ansvarlige for indkøb af energiforbrugende produkter

INDKØBSVEJLEDNING. Til ansvarlige for indkøb af energiforbrugende produkter 2013 INDKØBSVEJLEDNING Til ansvarlige for indkøb af energiforbrugende produkter Energistyrelsen anbefaler, at alle offentlige institutioner og private virksomheder bruger Indkøbsvejledningen, når I skal

Læs mere