SDR (Software Defineret Radio) - eller direkte konverterende modtager?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDR (Software Defineret Radio) - eller direkte konverterende modtager?"

Transkript

1 Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm Aabenraa SDR (Software Defineret Radio) - eller direkte konverterende modtager? Det er såmænd ét og det samme. Dette gamle princip har fået et virkeligt "comeback" med digitalteknikken, idet det nu med simple midler er muligt at opnå 70dB spejlsignal undertrykkelse over et frekvensområde, hvor den analoge teknik lå omkring de 40 db. Dette har gjort den direkte konverterende fasemodtager med sin ukomplicerede konstruktion højaktuel igen. Opskriften på en sådan modtager er enkel. Læg et gratis program i Pc'en, køb en "black box" eller lod et par komponenter på en printplade, tilslut printpladen til computeren og man har en god og billig modtager med alle moderne modtagerfaciliteter. I dag findes der flere kommercielle SDR Radioamatør produkter på markedet, hvoraf SDR-1000 transceiveren[1], udviklet af K5SDR, vel nok er den mest kendte. Amatørerne har dog tilsyneladende svært ved at slippe den gammelkendte filter teknik og prøve faseteknikken selv om vi som eksperimenterende radioamatører vel burde være i front! For at hjælpe udviklingen på vej og vise hvor simpelt det er at bygge og benytte en SDR modtager i forbindelse med lydkortet i en Computer, så har den amerikanske QRP klub lavet et byggesæt [2] som efterhånden er udgivet i flere versioner, og som bl.a. OZ5RM har købt og beskrevet i [3]. Foto 3. SDR-modtageren i drift med DDS VFO og PC skærmbillede af et frekvensområde på 80 meter. Der ses to LSB signaler, og såvel deres signalniveau som frekvensindhold og båndbredde kan aflæses. Det grundlæggende byggesæt er til 40 meter båndet og krystalstyret. Frekvensområdet der kan aflyttes er halvdelen af lydkortets samplingsfrekvens, hvilket vil sige 48 khz for et lydkort med 96 khz sampling. Foto 1. Sådan så prototypen af SDR-modtageren ud! I denne artikel vil jeg så præsenteres min modtager version for 40 og 80 meter båndet. Den er opbygget på en printplade og gør ikke brug af SMD og "eksotiske" komponenter. Printpladen kobles direkte til stereoindgangen på lydkortet i en computer, som så i forbindelse med et softwareprogram udgør den komplette modtager. Den kan vist rolig betegnes som en begynderkonstruktion, så her kan alle være med, uanset om man indtil nu har været "ren" computerfreak. For at tilgodese alle er efterfølgende beskrivelse gjort meget detaljeret! Man bliver forbavset over alle de egenskaber man får i denne modtager, som ellers kun finder i dyre modeller, såsom filtre med stejle og variable flanker, fem modulationsarter, notch, noiseblanker, båndskop o.s.v. Diagrammet Se figur 1. Antennesignalet passerer et båndfilter hvortil komponentværdierne for 80m og 40 m er angivet på diagrammet. Herefter følger en MAR6 HF forstærker, IC6, til at kompensere for tabene i filter og blander. IC6 kan udelades sammen med de tilhørende få komponenter DR1, C20 og R19 og tilføjes senere hvis man ønsker. Signalet passerer herefter primærsiden på transformatoren T1, og udtages modsat rettet og symmetrisk i forhold til jord på sekundærsiden til kontakterne i blanderen IC1 der er en CMOS kreds med analoge kontakter, der fungerer som QSD (Quadrature Sampling Detektor). Virkemåden af blandingstrin og især forskellen imellem en QSD og en "traditionel blander" er nærmere forklaret i efterfølgende afsnit. OZ Juni

2 322 OZ Juni 2007

3 De ledende kontakter i IC1 vil så i takt med oscillatorfrekvensen, skiftevis koble det blandede HF signal faserigtig til de to sampling kondensatorer, C5 og C6 i henholdsvis "Q" og "I" LF kanaler. Herfra forstærkes og filtreres signalet i et par støjsvage operationsforstærkere IC2 inden det via potentiometrene POT 1 og POT 2, der tilpasser et rimeligt og ensartet LF output niveau i begge kanaler, tilføres Stereo Linie indgangen på lydkortet. Som oscillatorsignal, samplesignal, kan man vælge imellem en ekstern VFO, eller den indbyggede krystaloscillator med Tr1. Anvendes udelukkende VFO, kan krystallet og Tr1, R13, R14, R15, C14, C15 og C16 udelades. Oscillatorsignalet forstærkes og ændres fra sinus til firkantspænding med Tr2 og Tr3 inden det tilføres Flip-floppene IC4 og IC5 der fungerer som frekvensdeler og faseforskyder. Oscillatorsignalet skal være mindst 4 gange højere i frekvens, som den HF frekvens man vil lytte på. Konstruktionen giver mulighed for at neddele oscillatorsignalet med 4 eller 8 hvilket giver større frihed i valg af oscillatorfrekvens. Hvis man f.eks. vil lytte på 3,7 MHz så kan man enten benytte 14,8 MHz eller 29,6 MHz som oscillatorfrekvens. Igennem kombinering af outputtet fra flipfloppene i IC5 og IC6 og gatene i IC3, fremkommer de fire 90 graders faseforskudte signaler der vil aktivere de 4 kontakter i IC1 og skiftevis koble det blandede HF signal faserigtig Figur 2. Dobbeltbalanceret blander med dioder. til de to sampling kondensatorer, C5 og C6. Ulempen ved at anvende flipflop til at skabe de fire 90 graders faseforskudte signaler er, at hastigheden hvormed flipfloppene IC 5 og IC4 arbejder, sætter grænsen for hvor højt man kan komme op med oscillatorfrekvensen, men til gengæld har denne metode den store fordel i forhold til andre metoder, at den har meget præcise faseforhold over et stort frekvensområde. Hvad kræves der af modtagerens blandingstrin? Vi kræver normalt at modtagerens blandingstrin skal kunne læse svage signaler i nærheden af kraftige signaler på amatørbåndene, og dette kræver, at blanderen har et stort forvrængningsfrit område altså er meget lineær. Dette kan forekomme besynderligt, eftersom selve blandingen af oscillatorsignal og antennesignalet Figur 3. Dobbeltbalanceret blander med analoge switche OZ Juni

4 kræver en ulineære komponent, så lineariteten i blandingstrinnet refererer kun til signalvejen og her har IC'er med CMOS analoge kontakter noget at byde på, i forhold til en diodeblander. Kontakterne erstatter dioderne i en "normal" diode ringblander, og er meget lineære når de er sluttet, samtidig med at de giver en god isolation når de er afbrudt, hvilket resulterer i en signalblander med et stort lineært område, som samtidig også har mulighed for at afgive faseforskudte signaler. Figur 2 viser princippet i en diode ringblander, hvor HF-, MF- og Oscillator signalerne er tilkoblet med 2 transformatorer. Oscillator signalet tilføres de 4 dioder igennem transformatorerne der giver dette en 180 graders faseforskydning hvilket medfører at det ene par dioder A+ D vil lede i den positive del, og B + C i den negative del af oscillatorsignalets svingning. De ledende dioder vil så koble HF indgangssignalet til MF udgangen, med Oscillator signalets frekvens. For at dioderne fungerer tilfredsstillende som kontakt, skal oscillatorsignalet være væsentlig større end HF signalet. Til en højniveau blander på + 27dBm kræves et oscillatorsignal på 0,5 W for at opnå det eftertragtede store forvrængningsfrie område. Figur 3 viser princippet i en CMOS analog kontakt blander, eller QSD (Quadrature Sampling Detektor) med tilhørende impulsdiagrammer. Oscillatorsignalet er her et firkantsignal, med 4 gange højere frekvens end antennesignalet. Det aktiverer kontakterne D, A, B og C med 90 graders faseforskydning som vist på impulsdiagrammet. Diagrammet læses fra oven og viser først oscillatorsignalet, herefter det halverede oscillatorsignal og så følger de to firedelte oscillatorsignaler der skiftevis kobler HF indgangssignalet til Q og I LF -udgangenes to sampling kondensatorer C5 og C6, hvorfra det så kan anvendes i en traditionel fasemodtager eller tilsluttes lydkortets stereo indgang i en Computer, hvor et software program så fungerer som modtager. Kommentarer til printpladen i figur 4 Start med at se på billederne og komponentplaceringstegningen. L1 og L2 i båndfiltrene er almindelige færdigviklede standard værdier i drosselspoler, og værdierne for båndfilter til såvel 80 m som 40 m er angivet på diagrammet. HF forstærkeren IC 6 (MAR-6) er i et stripline hus der monteres direkte på undersiden af printpladen. Der bores et 5mm.hul i printpladen hvori stripline huset placeres og benene kan så loddes direkte til printbanerne. Transformatoren T1 er viklet på en rød Amidon kerne. Primærviklingen er mærket 1og 2 på diagrammet, består af 18 vindinger, 0,3 mm. tråd. Oven på denne vikles sekundærviklingen der består af 2 tråde på 8 vindinger, som snoes sammen (bifilart), inden de vikles ovenpå sekundærviklingen. Sekundærviklingerne forbindes herefter sammen, således at begyndelsen på den ene vinding forbindes med afslutningen af den anden vinding (mærket med 4 og 5 på diagrammet). Disse to tråde danner midtpunktet og forbindes på printet imellem R1 og R2. Som flipflop IC4 og IC5 skal man vælge en hurtig type f.eks. 74S74 eller 74F74 ellers kan man få problemer med at de kan følge med oscillatorsignalet. Komponenter i "I" og "Q" kanalerne vælges parvis så ens som muligt, for at opnå så nøjagtig Figur 4. Printulægget. Printets størrelse er 125 mm X 70 mm 324 OZ Juni 2007

5 en faseforskel imellem kanalerne. En lille forskel betyder mindre idet den fjernes i computerens software. Sluttelig monteres et stereokabel på terminalerne I - ka og Q - ka, og i kablets anden ende monteres et stereostik, som isættes computerens linieindgang til lydkortet. Jeg foretrækker at bygge på dobbeltsidet print, hvor oversiden er et ubrudt stelplan, men enkeltsidet print er også udmærket. Printpladen kan huses i en standard hvidblikæske med målene 125 x 70 mm. Der er ikke anvendt SMD komponenter. For at lette evt. fejlfinding monteres sokkel til alle IC. Start monteringen med alle ledningsstykker (strapper), IC sokler, modstande, kondensatorer, spoler, transistorer. Figur 5. Komponentplaceringstegningen Vent med at montere IC6 til resten er afprøvet. (se under afprøvning). Er man interesseret i at modtageren f.eks. skal være to bånds så undlad at montere båndfilter og krystal på printpladen og monter disse eksternt og omskiftelige evt. med VFO. Det samme gælder deleforholdet i forbindelse med IC5. Afprøvning Inden strømforsyningen tilsluttes så undersøg om der er kortslutninger eller dårlige lodninger på printpladen, det betaler sig rigeligt i tid og penge. Tilslut en 12 V strømforsyning og strømforbruget skal ligge omkring 13,5 ma, når krystallet ikke er monteret og IC1 til IC6 ikke er sat i soklerne. Monter krystallet og strømmen stiger til ca. 15 ma. Herefter monteres en ledning imellem pin 2 Foto 2. Det endelige produkt af SDR-modtageren OZ Juni

6 og 3, svarende til ben 5 og 3 på IC5, (4 gange reduktion af krystalfrekvensen), og IC5 sættes i soklen hvorved strømmen stiger til ca. 20 ma. Så isættes IC4 strømmen øges til ca. 34 ma, herefter IC3 og strømmen er nu steget til ca.38 ma. Figur 6. Soundcard oscilloskpopet viser et S6 signal på MHz med de to ens sinuskurver, én for I signalet og én for Q signalet, ca. 90 grader forskudt for hinanden Vises derimod en ellipse på skærmen i X-Y retningen, så er der forskel i signalernes amplitude, hvilket kan justeres ind på POT1/ POT2. Er det derimod en ellipse der hælder i forhold til X/Y akse, så er der forskel på signalernes fase. Drejer det sig kun om en mindre hældning som på figur 7 så kan det udlignes i modtagerens software, ellers må komponenterne undersøges, idet de åbenbart ikke er ens i begge kanaler. Har man nu et I og Q par med rimeligt korrekt 90 graders faseforskydning og ensartede amplitude kan man starte ét af SDR modtagerprogrammerne i computeren, ellers må der fejlrettes. Undersøg bl.a. følgende: Har lydkortet overhovedet en stereo indgang? Kommer der to signaler I og Q fra modtagerprintet over i lydkortets Linieindgang? Der kan også være problemer med lydkortets forskellige indstillinger og udvælgelse af den rigtige lydindgang i lydkortets "Mixer", men fortvivl ikke, det kan lade sig gøre. Herefter isættes IC1 og strømmen vil kun stige lidt til ca. 39 ma, hvilket også gælder når IC2 isættes, og strømmen hæves til 42 ma. Sluttelig loddes IC6 på printpladen og strømmen for hele opstillingen vil nu ligge omkring 60 ma. For at sikre at I og Q signalerne kommer ind i computeren og har den rimelig korrekte 90 graders faseforskydning og ensartede amplitude, kan man indledningsvis gennemføre en simpel test med f.eks. et LF- dobbeltstråle oscilloskop. Har man ikke et sådant til rådighed, kan man hente et glimrende program, der bl.a. også indeholder en generator, som hedder "Soundcard Oszillograph" på [6], programmet fungerer sammen med lydkortet. Programmet startes nu på computeren og der sendes et HF signal ind i antennebøsningen fra en målesender eller en anden bærebølge. Der skal nu dannes to sinuskurver på oscilloskopet, som vist på figur 6, én for I signalet og én for Q signalet, som er 90 grader forskudt for hinanden. Vær opmærksom på at sættes antennen på i stedet for målesenderen kan der være flere signaler, og det er svært at se en nøjagtig 90 graders forskydning imellem signalerne. "Soundcard Oszillograph" kan også vise signalerne i X-Y format. Klik på "X-Y Graph" fanebladet, og der skal dannes en cirkel på skærmen, hvis I og Q er eksakt 90 grader forskudt for hinanden og har samme amplitude. Figur 7. Soundcard oscilloskopet i position "X-Y Graph", viser et S6 signal på MHz og skulle vise en cirkel på skærmen, hvis I og Q kanalerne er eksakt 90 grader forskudt for hinanden og har ens amplitude. Som det ses" hælder" den lidt, se kommentarer hertil i teksten Nu er man så klar til at hente og starte ét af SDR modtagerprogrammerne i computeren. Fidusen er nu at programmet samarbejder med lydkortet og i forbindelse med printpladen udgør det så hele HF- modtageren. Her vil jeg kun omtale anvendelsen af de 2 programmer ROCKY [7] og SDRadio [5] som er typiske repræsentanter for øvrige radioamatør SDR programmer. Programmerne har hver deres fordele og f.eks. har ROCKY bl.a. automatisk fase og amplitudekorrektur over hele frekvensområdet, hvorimod SDRadio har manuel fase og amplitudekorrektur på én frekvens men har så flere modulationsarter og notch. 326 OZ Juni 2007

7 Figur 8. Her ses et signal på S9 +10 db i en afstand af +6 khz fra oscillatorfrekvensen 0 khz. Bemærk der er hak i "Correct balance" og spejlsignalet kan kun lige anes ved -6 khz ROCKY Vi starter med ROCKY programmet og foretager en kort indstilling af dette. Klik på "VIEW" og i rullegardinet på "SETTINGS". På fanebladet "Audio", kan man bl.a. bestemme lydkortet, hvis man har flere, og skifte stereo input hvis USB og LSB skulle ligge forkert. På "DSP" fanebladet kan man indtaste den ønskede oscillatorfrekvens der skal vises i midten af frekvensdisplayet. Alle "knapperne", S-meter og frekvensbånds angivelse er lige over frekvensskalaen. Tilpasning af lydniveauet til og fra lydkortet foretages i Windows lydkortets kontrolpanel. Skyderen på "Line - In" justeres lige netop til S - metret begynder at fjerne sig fra S2. Højtalerstyrken indstilles til behageligt niveau, hvorefter den indbyggede AGC holder højtalerstyrken konstant. ROCKY vinduet kan udvides lodret og vandret til at udfylde hele skærmen ved at "trække" i de lodrette og vandrette kanter eller i hjørnerne, med et tryk på venstre musetaste og hold den nede under trækket. Med et klik på "Start Radio" knappen ser man frekvensspektrets grundstøj på displayet, og en bærebølge ved oscillatorfrekvensen. Frekvensområdet kan forstørres med et klik-træk på "Zoom" knappen. Pilen i bunden af frekvensvinduet viser frekvensen der lyttes på, og så trækker man frekvensspektret forbi! (Lige omvendt af hvad man gør i en "normal" modtager). Afstemning over frekvensskalaen kan foretages på flere måder, med "musehjulet", piletasterne, eller klik i frekvensvinduet på det signal man vil lytte på. For hurtig båndafsøgning klikkes med venstre musetaste. Frekvenssteppene kan ændres imellem 12, 60 og 300 Hz med tastaturtasterne "PgUp" og "PgDn" og de anvendte vises lige under frekvensskalaen. Knappen "Mode" giver mulighed for skift imellem CW, LSB og USB og vises ligeledes under frekvensskalaen. Under pilen i bunden af frekvensvinduet findes en lille aflang, forskydeligt boks, der symboliserer filtrene. CW filtret har en variabel båndbredde imellem Hz og LSB/USB filtret kan varieres imellem Hz. Båndbredderne indstilles med tastaturtasterne "Home" og "End" eller ved at "trække" i den lille boks med venstre musetaste, der holdes nede under trækket. Boksen kan ved LSB/USB filtret trækkes enten i venstre eller højre side og dermed fjerne de lave eller høje toner, alt efter hvor forstyrrelserne ligger. Jeg har tjekket S- metret med 5 uv for S9, og det har 6 db imellem S graderne fra S3 og op til S9+20 når HF- trinnet med MAR-6 (IC6) er monteret, og skalaen er korrigeret med 13dB. Uden HF trin er S - meterkalibreringen lig med mange kommercielle stationer. Har man selv mulighed for at kalibrere S- metret med en målesender eller lign. så kan korrektion af skalaen foretages ved at trykke tastaturtasten "Ctrl" og klikke på den lille runde S-meter markør med venstre musetaste og hold den nede medens man træk- OZ Juni

8 ker til den ønskede position. Den automatiske korrektion af fase og amplitude fejlene i forhold til frekvensområdet der lyttes på kan ses med et klik på "TOOLS" og i rullegardinet på "I/Q BALANCE". Det fremkalder et lille vindue oven i frekvensskalaen der viser I/Q med de korrekturer af fase og amplitudefejlene som programmet foretager automatisk under drift af modtageren. Figur 8 og figur 9 viser et signal på S9 +10 db med og uden korrektion i en afstand af 6 khz fra oscillatorfrekvensen 0 khz. Korrektionen er snedigt udført og foregår ved hjælp af signaler i frekvensområdet som er mindst 30 db over støjen. Programmet opstiller en tabel med de optimale fase og amplitudeværdier for et antal fastlagte frekvenser, i forhold til en fastlagt spejlsignalundertrykkelse ca. 12kHz fra oscillatorfrekvensen. På signalerne foretages en synkron detektering af spejlsignalet, med det rigtige signal som reference oscillator. Synkrondetektoren er meget følsom og kan detektere signaler der ligger under støjgrænsen. Detektoren omsætter resultatet til en talværdi der indeholder amplituden og fasen af spejlsignalet i forhold til hovedsignalet. Programmet udregner og justerer løbende den ønskede talværdi for amplitude og fasekorrektion som funktion af frekvensen. Desto længere modtageren er tændt og der findes signaler som kan detekteres, desto bedre bliver fase og amplitudeforholdene. Udover den på "DSP" fanebladet indtaste oscillatorfrekvens der så angives i midten af frekvensdisplayet, kan man indstille yderligere 4 Fig. 9 forskellige frekvensområder, som så gemmes sammen med tilhørende oscillatorfrekvens og I/Q balancer. Frekvensområderne fremkaldes ved at klikke på den lille pil oppe i øverste højre hjørne, til højre for vinduet med frekvensangivelsen og der kommer et rullegardinet med de 4 frekvenser som kan tilpasses egne ønsker. Dette gøres ved at klikke på filen med Rocky' s konfigurationsindstillinger, der åbnes i tekstprogrammet WordPad. Øverst på siden står så alle 4 bånd med frekvensangivelser, som man kan ændre eller slette alt efter eget ønske. Programmet indeholder også muligheden for at teste om lydkortet fungerer korrekt med softwaren uden at modtagerens printkort er tilkoblet lydkortet. Man kan hente en I/Q lydfil f.eks. [8], hvor der ligger forskellige filer med QSO' er fra amatørbåndene, og lægge dem ind i WAV mappen, der hører til Rocky programmet. Med et klik på "FILE" og i rullegardinet på "Play I/Q from File" fremkommer WAV mappen med den gemte optagelse, som udvælges og startes med et klik. Man kan også selv optage en I/Q fil og afspille den igen som forklaret ovenfor. Dette gøres med et klik på "FILE" og i rullegardinet på " Record Input I/Q" når modtageren er aktiveret. Optagelsen afsluttes med et klik på "Stop" i rullegardinet, hvilket fremkalder WAV mappen hvor optagelsen gemmes. En tæller under frekvensskalaen angiver optagelsens længde. Er man interesseret i at gemme modtagerens LF output, f.eks. fra en QSO, så klik på "FILE" og i rullegardinet på "Record output audio ". Optagelserne kan herefter afspilles på computerens 328 OZ Juni 2007

9 "Multimedia Player". Hvis man vil mærke sin optagelse, kan man klikke på "VIEW" og i rullegardinet på "SETTINGS". Her kan man på fanebladet "Operator", skrive kaldesignal, navn og QTH, som så kan læses ved afspilning. For mere detaljeret information om ROCKY og beskrivelse af " Waterfall Displayet " se den engelske beskrivelse på hjemmesiden[6] SDRadio Det program er lidt anderledes opbygget. Start med et klik på teksten "OPTIONS", der er placeret på bjælken over frekvensdisplayet. I "rullegardinet" vælges først "audio input", hvor man kan skifte stereo input, hvis USB og LSB skulle ligge på den forkerte knap, og justere lydstyrken så lydkortet ikke overstyres. Herefter vælges "Sound Card Channel Skew Calibration", hvor finjusteringen af fase og amplitudefejl foretages manuelt. Med et klik på "Rx" ser man frekvensspektrets grundstøj på displayet omkring -95 db, men der er ingen oscillatorsignal, det er undertrykt i dette program. Man lægger nu en fast bærebølge ind på modtageren omkring +10 khz fra midten af frekvensskalaen og ser på frekvensen -10 khz hvor der givetvis vil ligge et spejlsignal, i lighed med fig. 9. Ved at grov- og finjustere på amplitude og fase skyderne minimeres spejlsignalet. Dette skal foregå langsomt og omhyggeligt og gentages flere gange idet der er sammenspil imellem justeringerne. En forskel på 90 db imellem bærebølge og spejlsignal er målet. Det var justeringen, så et par ord om betjeningen. Det lodrette blå felt inde i frekvensskalaen viser den anvendte båndbredde. Ved at trykke venstre musetaste og holde den nede kan man flytte modtagerens filter sammen med software oscillatoren hen over hele frekvensområdet, der som nævnt er 48 khz for et lydkort med 96 khz sampling. Filterbåndbredden kan også reguleres ved at trykke venstre musetaste og holde den nede ved det blå felts øvre eller nedre grænse, og en virkning som det kendes fra båndpas tuning i en traditionel modtager kan opnås. De fem "Freq. Span" knapper påvirker kun displayet og ikke signalet. De fem traditionelle modulationsarter kan indkobles med knapperne AM, USB, LSB, CW og FM. Den venstre lodrette skyder ved frekvensskalaen ændrer afstanden imellem kalibreringerne på den lodrette db skala, og med den højre skyder placeres det ønskede db område sigtbart. De øvrige knapper er vel nærmest selvforklarende, måske bortset fra ECSS. Når den trykkes demoduleres det aflyttede signal samtidig med at der indkobles en selvsynkroniserende notch med et indtrækningsområde på kun 48 Hz til at fjerne en uønsket bærebølge på frekvensen. Så fremgangmåden ved anvendelse af ECSS er at man øger filterbåndbredden til 6 khz og rykker den røde lodrette linie så tæt på den uønskede bærebølge som den så låser til. Ønsker man at ændre frekvensangivelsen på displayet, kan man klikke på bjælken lige under uret og der fremkommer et tastefelt, hvor man kan indtaste skalaens midterfrekvens. Krav til computeren De fleste nyere computere vil have rigelig med processorkapacitet til at håndtere SDR modtagerens software, selv mange gamle og langsommere computere kan anvendes med et godt resultat. Det eneste krav er faktisk at den skal indeholde et stereo lydkort til at håndtere de to lydsignaler "I" og "Q", hvilket mange af de ældre computere og moderne laptops ikke har. Som testet i [4], kan de små programmer Rocky og SDRadio fungere perfekt med en computer bestykket med en 400 MHz processor, Windows 98 og sample hastighed på 48 khz. Det mere avancerede program KGKSDR, kan dog kun køre perfekt når sample hastigheden nedsættes til 22 khz. Jeg benytter en 2,4 GHz processor med Windows XP og Soundblaster Augidy lydkort. Her er processor belastningen 20 % for Rocky og SDR. KGKSDR belaster med 40 %. Oplev glæden ved din nye konstruktion Nu er det bare med at få antennen sat på, lytte og afprøve alle knapper og nyde din nye modtager med alle faciliteter. Du bliver imponeret over hvor godt en sådan simpel SDR modtagerkonstruktion fungerer, selv på 40 meter om aftenen. Har man først afprøvet denne konstruktion, så vil interessen SDR uden tvivl være vakt, uanset om det skal være selvbyg eller ét af de kommercielle produkter på markedet. Afsluttende bemærkninger Denne modtager er et eksempel på hvordan man kan kombinere computer og amatørradio, til fremme af vores hobby blandt de mange computerfreaks. Konstruktion er et lille overkommeligt byggeprojekt som alle kan deltage i, og det er velegnet til at samarbejde om i en lokalafdeling. Tak til Sønderborg afdelings byggehold som har tilbudt at ætse og bore printpladen, hvis nogen ikke selv har mod på dette [9]. Har du spørgsmål, så er min adresse: OZ Juni

10 Litteratur og informationer [1] [2] [3] OZ April 2006, side 209 [4] Funkamateur September 2006, side 920 Software: Programmer kan hentes på adresserne: [5] SDRadio: [6] Oscilloskop: [7] Rocky: [8] Lydfiler: Nogen har større erfaring i opbygning og idriftsættelse af HF konstruktioner som andre, og dermed kan ting som jeg har taget for givet åbenbart give problemer. De fleste fejl skyldes fejlplacerede komponenter og glemte lodninger fordi flere komponenter er isat samtidig, og sidst men ikke mindst Transformatoren T1 der er viklet eller forbundet forkert. Montering af den dobbeltsidede printplade Man bør altid følge visse "standard" regler, som åbenbart ikke kan gentages for ofte. Hele ideen med at anvende en dobbeltsidet printplade er, at oversiden skal fungere som afskærmning for derved at undgå ustabilitet, og derfor skal oversiden også være forbundet til stel (minus). Alle komponenter der ligger til stel med den ene side skal derfor ikke kun loddes til stel på undersiden, men også på oversiden af printet! Hvis man ikke ønsker at bygge printet ind i en hvidblikkasse, hvor både over og underside af printet loddes til kassen, vil det være en god ide at føre en tråd igennem printet hver 2 cm. hele vejen rundt langs printets kant, og lodde denne tråd på begge sider. Det samme gælder for hvert af de to stelben på IC 6, MAR-6, hvor der føres en tråd igennem printet og loddes på begge sider. Følg med på diagrammet medens du monterer komponenterne så får en bedre forståelse af kredsløbet, samtidigt med at du undgår fejlplaceringer som bagefter kan koste både "sved og tårer"! Transformator T1 Transformatorer skal vikles på det angivne materiale, og korrekt forbindelse af viklingerne er meget afgørende for modtagerens egenskaber. Beskrivelsen kan måske forekomme rigelig detaljeret, men det er vigtigt at viklingen foretages korrekt for at opnå et fornuftigt resultat. /IQ wave files Komponent indkøbsmuligheder [9] Printpladen - Sønderborg afdeling, henv. OZ1IKW Tlf eller O. B. Carlsen Elektronik, Sønderborg: Tlf Vejle RC elektronik: Segor electronics: Funkamateur online-shop: Hari - Amidon kerner: Indhøstede erfaringer fra bygningen af SDR-modtageren af OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm, Åbenrå Transformatoren T 1 er viklet på en rød T-50-2 kerne fra Amidon. Primærviklingen er mærket 1og 2 på diagrammet, og den består af 18 vindinger, 0,3 mm tråd. En vikling er hver gang tråden er stukket igennem kernen. Afklip 1 stykker tråd på 30 cm. Stik tråden halvvejs igennem kernen, hvorefter den bøjes tråden i et "U" omkring kernen, og medens man fastholder den ene ende føres den anden 9 gange igennem ringen, hvorefter den anden ende føres 9 gange igennem. Dermed skal der nu være 18 viklinger igennem ringen som alle drejer samme vej rundt. Vindingerne fordeles nu jævnt på kernen så de fylder 3/4 af kernen, hvorefter trådenderne afisoleres i en længde af 5 mm og fortinnes. Sekundærviklingen består af 8 bifilarviklinger af 0,3 mm. tråd. Afklip 2 stykker tråd på 20 cm. Vrid trådene sammen med 4 vrid pr. 3 cm, og før trådene igennem ringen således at der er lige meget tråd på begge sider. Herefter bøjes tråden i et "U" omkring kernen, og medens man fastholder den ene ende føres den anden 4 gange igennem ringen, hvorefter den anden ende føres 4 gange igennem. Dermed skal der nu være 8 viklinger igennem ringen som alle drejer samme vej rundt. Vindingerne fordeles nu jævnt på kernen, ovenpå primærviklingen, hvorefter de 4 trådender afisoleres i en længde af 5 mm og fortinnes. Herefter finder man, ved hjælp af et ohmmeter, hvilke ender der hører til hvilken spole. På diagrammet og på komponentplaceringstegningen er den ene vikling mærket 3 og 4 og den anden 5 og 6. På diagrammet er vist en prik ud for mærket 6 på den ene vikling, og 4 på den anden vikling, det betyder at det er den samme ende af de to sammenvredne tråde. D.v.s. at 4 og 5 på diagrammet forbindes sammen. T1 er nu klar til montering på printet. OZ 330 OZ Juni 2007

SDR (Software Defineret Radio) sender

SDR (Software Defineret Radio) sender Af OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Aabenraa. SDR (Software Defineret Radio) sender Efter flere mere eller mindre heldige forsøg, er det nu lykkedes at opbygge en SDR-sender der er let at efterbygge

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Tidsskrift for amatør-radio 79. årgang. Juni 2007 Udgivet af experimenterende danske radioamatører 6/2007

Tidsskrift for amatør-radio 79. årgang. Juni 2007 Udgivet af experimenterende danske radioamatører 6/2007 Tidsskrift for amatør-radio 79. årgang. Juni 2007 Udgivet af experimenterende danske radioamatører 6/2007 Tidsskrift for amatør-radio 79. årgang juni 2007 Udgivet af experimenterende danske radioamatører

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber Indhold Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber... 1 Indhold... 2 Lyd er trykforandringer i luftens molekyler... 3 Frekvens,

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

To-tone generator med lav forvrængning

To-tone generator med lav forvrængning To-tone generator med lav forvrængning Af OZ1BXM Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com Indledning Denne artikel beskriver en to-tone generator, som frembringer sinustoner på 700 Hz og 1900 Hz. Tonerne tilføres

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 Et PIC16F876 basereret, automatisk 1,8 60 MHz SWR & Watt meter. OZ9F Denne artikel er

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK Bent Sehested Odense Video Klub Side 15 Manuel farvekorrigering. Tidligere (side 13) er der vist en indstilling, hvor du kunne lave en automatisk farvekorrektion. Der er også en mulighed for at gennemføre

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Ombygning af PC strømforsyninger

Ombygning af PC strømforsyninger Ombygning af PC strømforsyninger Jørgen Kragh OZ7TA Rev. 18. marts 2009 Hvad skal vi høre om? PC strømforsyningens virkemåde AT og ATX forsyninger Ombygningen Højere strøm eller spænding Omvikling Støjer

Læs mere

L & C Meter. Et klubprojekt i EDR Frederikssund. Digitalt LC meter af VK3BHR

L & C Meter. Et klubprojekt i EDR Frederikssund. Digitalt LC meter af VK3BHR L & C Meter Et klubprojekt i EDR Frederikssund Digitalt LC meter af VK3BHR Først en stor TAK til Phil Rice VK3BHR, som har stillet sin konstruktion til vor disposition. Min korrespondance med Phil, har

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 Dette er den helt store tekniske forklaring skrevet til Tips & Tricks området på Småbådsklubbens hjemmeside. Du kender det sikkert godt du har skruet

Læs mere

En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt

En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt 1 En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt Efteråret 2017, af OZ6YM, Palle A. Andersen Ved et tilfælde, medens jeg en dag sat og surfede lidt på nettet, faldt jeg over en konstruktion af en VFO.

Læs mere

Digital LC Meter 2011

Digital LC Meter 2011 Digital LC Meter 2011 Klubprojekt i OZ6FRS-EDR Frederikssund Digitalt LC meter af VK3BHR Først en stor TAK til Phil Rice VK3BHR, som har stillet sin konstruktion til vor disposition. Min korrespondance

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015 Opgavesæt udviklet til kursus 48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2 Udviklet i 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (april, 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens

Læs mere

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29.

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29. ELA journal: Øvelse 3 Grundlæggende Op. Amp. Koblinger. Dato for øvelse:. nov. 00 & 9. nov. 00 Hold 6 Tirsdag Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe)

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Fluke ScopeMeter 190 serien

Fluke ScopeMeter 190 serien Fluke ScopeMeter 190 serien ScopeMeter 190 serien : Al denne kraft lige ved hånden! ScopeMeter 190C og 190B serierne har egenskaber, som man normalt kun finder i de bedste bordoscilloskoper. De byder på

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

L - C meter. Kapacitet målt i stilling NANO

L - C meter. Kapacitet målt i stilling NANO L - C meter. http://www.aade.com/lcmeter.htm Instrumentets Data. Måleområder: 0.001 µh to 100 mh 0.010 pf to 1 µf Med typisk 1% nøjagtighed. from 0.1uH to 100mH og 2.7pf til 1,6uF. De små værdier er ikke

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

24 DC til DC omformer

24 DC til DC omformer 24 DC til DC omformer Der er forskellige principper, der kan anvendes, når ønsket er at konvertere mellem to DC spændinger. Skal der reduceres en spænding, kan en lineær spændingsdeler med to modstande

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

OZ7TA. Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin

OZ7TA. Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin Jørgen Kragh OZ7TA OZ7TA Amatørtilladelse 1976 Teknisk redaktør af OZ 2002 Formand EDR Gladsaxe RM for EDR kreds 2 Interesseområder: Selvbyg HF Field

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

Vejledning til LoggerPro med Newtons 2. lov på luftpudebane + LabQuest + Smart Pulley

Vejledning til LoggerPro med Newtons 2. lov på luftpudebane + LabQuest + Smart Pulley Vejledning til LoggerPro med Newtons 2. lov på luftpudebane + LabQuest + Smart Pulley Til en start skal tingene forbindes rigtigt Tænd for LabQuest! ( On/Off i øverste venstre hjørne). Tænd for din computer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR ELBAPRINT SERVICE

BRUGERVEJLEDNING FOR ELBAPRINT SERVICE SOFTWARE FORUDSÆTNINGER TRIN 1: IDENTIFICER DIG, ELLER OPRET DIN SIDE TRIN 2: VÆLG FORMAT TIL DIN LABEL TRIN 3: VÆLG DIT DESIGN, ELLER ARBEJD PÅ EN TOM LABEL TRIN 4: IMPORTER DINE DATA I DINE LABELS, ELLER

Læs mere

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3 BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer Part 3 Der er taget udgangspunkt i en rigtig god monitor, men det kunne lige så godt have været en stor gulv-højttaler; princippet

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere