SDR (Software Defineret Radio) - eller direkte konverterende modtager?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDR (Software Defineret Radio) - eller direkte konverterende modtager?"

Transkript

1 Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm Aabenraa SDR (Software Defineret Radio) - eller direkte konverterende modtager? Det er såmænd ét og det samme. Dette gamle princip har fået et virkeligt "comeback" med digitalteknikken, idet det nu med simple midler er muligt at opnå 70dB spejlsignal undertrykkelse over et frekvensområde, hvor den analoge teknik lå omkring de 40 db. Dette har gjort den direkte konverterende fasemodtager med sin ukomplicerede konstruktion højaktuel igen. Opskriften på en sådan modtager er enkel. Læg et gratis program i Pc'en, køb en "black box" eller lod et par komponenter på en printplade, tilslut printpladen til computeren og man har en god og billig modtager med alle moderne modtagerfaciliteter. I dag findes der flere kommercielle SDR Radioamatør produkter på markedet, hvoraf SDR-1000 transceiveren[1], udviklet af K5SDR, vel nok er den mest kendte. Amatørerne har dog tilsyneladende svært ved at slippe den gammelkendte filter teknik og prøve faseteknikken selv om vi som eksperimenterende radioamatører vel burde være i front! For at hjælpe udviklingen på vej og vise hvor simpelt det er at bygge og benytte en SDR modtager i forbindelse med lydkortet i en Computer, så har den amerikanske QRP klub lavet et byggesæt [2] som efterhånden er udgivet i flere versioner, og som bl.a. OZ5RM har købt og beskrevet i [3]. Foto 3. SDR-modtageren i drift med DDS VFO og PC skærmbillede af et frekvensområde på 80 meter. Der ses to LSB signaler, og såvel deres signalniveau som frekvensindhold og båndbredde kan aflæses. Det grundlæggende byggesæt er til 40 meter båndet og krystalstyret. Frekvensområdet der kan aflyttes er halvdelen af lydkortets samplingsfrekvens, hvilket vil sige 48 khz for et lydkort med 96 khz sampling. Foto 1. Sådan så prototypen af SDR-modtageren ud! I denne artikel vil jeg så præsenteres min modtager version for 40 og 80 meter båndet. Den er opbygget på en printplade og gør ikke brug af SMD og "eksotiske" komponenter. Printpladen kobles direkte til stereoindgangen på lydkortet i en computer, som så i forbindelse med et softwareprogram udgør den komplette modtager. Den kan vist rolig betegnes som en begynderkonstruktion, så her kan alle være med, uanset om man indtil nu har været "ren" computerfreak. For at tilgodese alle er efterfølgende beskrivelse gjort meget detaljeret! Man bliver forbavset over alle de egenskaber man får i denne modtager, som ellers kun finder i dyre modeller, såsom filtre med stejle og variable flanker, fem modulationsarter, notch, noiseblanker, båndskop o.s.v. Diagrammet Se figur 1. Antennesignalet passerer et båndfilter hvortil komponentværdierne for 80m og 40 m er angivet på diagrammet. Herefter følger en MAR6 HF forstærker, IC6, til at kompensere for tabene i filter og blander. IC6 kan udelades sammen med de tilhørende få komponenter DR1, C20 og R19 og tilføjes senere hvis man ønsker. Signalet passerer herefter primærsiden på transformatoren T1, og udtages modsat rettet og symmetrisk i forhold til jord på sekundærsiden til kontakterne i blanderen IC1 der er en CMOS kreds med analoge kontakter, der fungerer som QSD (Quadrature Sampling Detektor). Virkemåden af blandingstrin og især forskellen imellem en QSD og en "traditionel blander" er nærmere forklaret i efterfølgende afsnit. OZ Juni

2 322 OZ Juni 2007

3 De ledende kontakter i IC1 vil så i takt med oscillatorfrekvensen, skiftevis koble det blandede HF signal faserigtig til de to sampling kondensatorer, C5 og C6 i henholdsvis "Q" og "I" LF kanaler. Herfra forstærkes og filtreres signalet i et par støjsvage operationsforstærkere IC2 inden det via potentiometrene POT 1 og POT 2, der tilpasser et rimeligt og ensartet LF output niveau i begge kanaler, tilføres Stereo Linie indgangen på lydkortet. Som oscillatorsignal, samplesignal, kan man vælge imellem en ekstern VFO, eller den indbyggede krystaloscillator med Tr1. Anvendes udelukkende VFO, kan krystallet og Tr1, R13, R14, R15, C14, C15 og C16 udelades. Oscillatorsignalet forstærkes og ændres fra sinus til firkantspænding med Tr2 og Tr3 inden det tilføres Flip-floppene IC4 og IC5 der fungerer som frekvensdeler og faseforskyder. Oscillatorsignalet skal være mindst 4 gange højere i frekvens, som den HF frekvens man vil lytte på. Konstruktionen giver mulighed for at neddele oscillatorsignalet med 4 eller 8 hvilket giver større frihed i valg af oscillatorfrekvens. Hvis man f.eks. vil lytte på 3,7 MHz så kan man enten benytte 14,8 MHz eller 29,6 MHz som oscillatorfrekvens. Igennem kombinering af outputtet fra flipfloppene i IC5 og IC6 og gatene i IC3, fremkommer de fire 90 graders faseforskudte signaler der vil aktivere de 4 kontakter i IC1 og skiftevis koble det blandede HF signal faserigtig Figur 2. Dobbeltbalanceret blander med dioder. til de to sampling kondensatorer, C5 og C6. Ulempen ved at anvende flipflop til at skabe de fire 90 graders faseforskudte signaler er, at hastigheden hvormed flipfloppene IC 5 og IC4 arbejder, sætter grænsen for hvor højt man kan komme op med oscillatorfrekvensen, men til gengæld har denne metode den store fordel i forhold til andre metoder, at den har meget præcise faseforhold over et stort frekvensområde. Hvad kræves der af modtagerens blandingstrin? Vi kræver normalt at modtagerens blandingstrin skal kunne læse svage signaler i nærheden af kraftige signaler på amatørbåndene, og dette kræver, at blanderen har et stort forvrængningsfrit område altså er meget lineær. Dette kan forekomme besynderligt, eftersom selve blandingen af oscillatorsignal og antennesignalet Figur 3. Dobbeltbalanceret blander med analoge switche OZ Juni

4 kræver en ulineære komponent, så lineariteten i blandingstrinnet refererer kun til signalvejen og her har IC'er med CMOS analoge kontakter noget at byde på, i forhold til en diodeblander. Kontakterne erstatter dioderne i en "normal" diode ringblander, og er meget lineære når de er sluttet, samtidig med at de giver en god isolation når de er afbrudt, hvilket resulterer i en signalblander med et stort lineært område, som samtidig også har mulighed for at afgive faseforskudte signaler. Figur 2 viser princippet i en diode ringblander, hvor HF-, MF- og Oscillator signalerne er tilkoblet med 2 transformatorer. Oscillator signalet tilføres de 4 dioder igennem transformatorerne der giver dette en 180 graders faseforskydning hvilket medfører at det ene par dioder A+ D vil lede i den positive del, og B + C i den negative del af oscillatorsignalets svingning. De ledende dioder vil så koble HF indgangssignalet til MF udgangen, med Oscillator signalets frekvens. For at dioderne fungerer tilfredsstillende som kontakt, skal oscillatorsignalet være væsentlig større end HF signalet. Til en højniveau blander på + 27dBm kræves et oscillatorsignal på 0,5 W for at opnå det eftertragtede store forvrængningsfrie område. Figur 3 viser princippet i en CMOS analog kontakt blander, eller QSD (Quadrature Sampling Detektor) med tilhørende impulsdiagrammer. Oscillatorsignalet er her et firkantsignal, med 4 gange højere frekvens end antennesignalet. Det aktiverer kontakterne D, A, B og C med 90 graders faseforskydning som vist på impulsdiagrammet. Diagrammet læses fra oven og viser først oscillatorsignalet, herefter det halverede oscillatorsignal og så følger de to firedelte oscillatorsignaler der skiftevis kobler HF indgangssignalet til Q og I LF -udgangenes to sampling kondensatorer C5 og C6, hvorfra det så kan anvendes i en traditionel fasemodtager eller tilsluttes lydkortets stereo indgang i en Computer, hvor et software program så fungerer som modtager. Kommentarer til printpladen i figur 4 Start med at se på billederne og komponentplaceringstegningen. L1 og L2 i båndfiltrene er almindelige færdigviklede standard værdier i drosselspoler, og værdierne for båndfilter til såvel 80 m som 40 m er angivet på diagrammet. HF forstærkeren IC 6 (MAR-6) er i et stripline hus der monteres direkte på undersiden af printpladen. Der bores et 5mm.hul i printpladen hvori stripline huset placeres og benene kan så loddes direkte til printbanerne. Transformatoren T1 er viklet på en rød Amidon kerne. Primærviklingen er mærket 1og 2 på diagrammet, består af 18 vindinger, 0,3 mm. tråd. Oven på denne vikles sekundærviklingen der består af 2 tråde på 8 vindinger, som snoes sammen (bifilart), inden de vikles ovenpå sekundærviklingen. Sekundærviklingerne forbindes herefter sammen, således at begyndelsen på den ene vinding forbindes med afslutningen af den anden vinding (mærket med 4 og 5 på diagrammet). Disse to tråde danner midtpunktet og forbindes på printet imellem R1 og R2. Som flipflop IC4 og IC5 skal man vælge en hurtig type f.eks. 74S74 eller 74F74 ellers kan man få problemer med at de kan følge med oscillatorsignalet. Komponenter i "I" og "Q" kanalerne vælges parvis så ens som muligt, for at opnå så nøjagtig Figur 4. Printulægget. Printets størrelse er 125 mm X 70 mm 324 OZ Juni 2007

5 en faseforskel imellem kanalerne. En lille forskel betyder mindre idet den fjernes i computerens software. Sluttelig monteres et stereokabel på terminalerne I - ka og Q - ka, og i kablets anden ende monteres et stereostik, som isættes computerens linieindgang til lydkortet. Jeg foretrækker at bygge på dobbeltsidet print, hvor oversiden er et ubrudt stelplan, men enkeltsidet print er også udmærket. Printpladen kan huses i en standard hvidblikæske med målene 125 x 70 mm. Der er ikke anvendt SMD komponenter. For at lette evt. fejlfinding monteres sokkel til alle IC. Start monteringen med alle ledningsstykker (strapper), IC sokler, modstande, kondensatorer, spoler, transistorer. Figur 5. Komponentplaceringstegningen Vent med at montere IC6 til resten er afprøvet. (se under afprøvning). Er man interesseret i at modtageren f.eks. skal være to bånds så undlad at montere båndfilter og krystal på printpladen og monter disse eksternt og omskiftelige evt. med VFO. Det samme gælder deleforholdet i forbindelse med IC5. Afprøvning Inden strømforsyningen tilsluttes så undersøg om der er kortslutninger eller dårlige lodninger på printpladen, det betaler sig rigeligt i tid og penge. Tilslut en 12 V strømforsyning og strømforbruget skal ligge omkring 13,5 ma, når krystallet ikke er monteret og IC1 til IC6 ikke er sat i soklerne. Monter krystallet og strømmen stiger til ca. 15 ma. Herefter monteres en ledning imellem pin 2 Foto 2. Det endelige produkt af SDR-modtageren OZ Juni

6 og 3, svarende til ben 5 og 3 på IC5, (4 gange reduktion af krystalfrekvensen), og IC5 sættes i soklen hvorved strømmen stiger til ca. 20 ma. Så isættes IC4 strømmen øges til ca. 34 ma, herefter IC3 og strømmen er nu steget til ca.38 ma. Figur 6. Soundcard oscilloskpopet viser et S6 signal på MHz med de to ens sinuskurver, én for I signalet og én for Q signalet, ca. 90 grader forskudt for hinanden Vises derimod en ellipse på skærmen i X-Y retningen, så er der forskel i signalernes amplitude, hvilket kan justeres ind på POT1/ POT2. Er det derimod en ellipse der hælder i forhold til X/Y akse, så er der forskel på signalernes fase. Drejer det sig kun om en mindre hældning som på figur 7 så kan det udlignes i modtagerens software, ellers må komponenterne undersøges, idet de åbenbart ikke er ens i begge kanaler. Har man nu et I og Q par med rimeligt korrekt 90 graders faseforskydning og ensartede amplitude kan man starte ét af SDR modtagerprogrammerne i computeren, ellers må der fejlrettes. Undersøg bl.a. følgende: Har lydkortet overhovedet en stereo indgang? Kommer der to signaler I og Q fra modtagerprintet over i lydkortets Linieindgang? Der kan også være problemer med lydkortets forskellige indstillinger og udvælgelse af den rigtige lydindgang i lydkortets "Mixer", men fortvivl ikke, det kan lade sig gøre. Herefter isættes IC1 og strømmen vil kun stige lidt til ca. 39 ma, hvilket også gælder når IC2 isættes, og strømmen hæves til 42 ma. Sluttelig loddes IC6 på printpladen og strømmen for hele opstillingen vil nu ligge omkring 60 ma. For at sikre at I og Q signalerne kommer ind i computeren og har den rimelig korrekte 90 graders faseforskydning og ensartede amplitude, kan man indledningsvis gennemføre en simpel test med f.eks. et LF- dobbeltstråle oscilloskop. Har man ikke et sådant til rådighed, kan man hente et glimrende program, der bl.a. også indeholder en generator, som hedder "Soundcard Oszillograph" på [6], programmet fungerer sammen med lydkortet. Programmet startes nu på computeren og der sendes et HF signal ind i antennebøsningen fra en målesender eller en anden bærebølge. Der skal nu dannes to sinuskurver på oscilloskopet, som vist på figur 6, én for I signalet og én for Q signalet, som er 90 grader forskudt for hinanden. Vær opmærksom på at sættes antennen på i stedet for målesenderen kan der være flere signaler, og det er svært at se en nøjagtig 90 graders forskydning imellem signalerne. "Soundcard Oszillograph" kan også vise signalerne i X-Y format. Klik på "X-Y Graph" fanebladet, og der skal dannes en cirkel på skærmen, hvis I og Q er eksakt 90 grader forskudt for hinanden og har samme amplitude. Figur 7. Soundcard oscilloskopet i position "X-Y Graph", viser et S6 signal på MHz og skulle vise en cirkel på skærmen, hvis I og Q kanalerne er eksakt 90 grader forskudt for hinanden og har ens amplitude. Som det ses" hælder" den lidt, se kommentarer hertil i teksten Nu er man så klar til at hente og starte ét af SDR modtagerprogrammerne i computeren. Fidusen er nu at programmet samarbejder med lydkortet og i forbindelse med printpladen udgør det så hele HF- modtageren. Her vil jeg kun omtale anvendelsen af de 2 programmer ROCKY [7] og SDRadio [5] som er typiske repræsentanter for øvrige radioamatør SDR programmer. Programmerne har hver deres fordele og f.eks. har ROCKY bl.a. automatisk fase og amplitudekorrektur over hele frekvensområdet, hvorimod SDRadio har manuel fase og amplitudekorrektur på én frekvens men har så flere modulationsarter og notch. 326 OZ Juni 2007

7 Figur 8. Her ses et signal på S9 +10 db i en afstand af +6 khz fra oscillatorfrekvensen 0 khz. Bemærk der er hak i "Correct balance" og spejlsignalet kan kun lige anes ved -6 khz ROCKY Vi starter med ROCKY programmet og foretager en kort indstilling af dette. Klik på "VIEW" og i rullegardinet på "SETTINGS". På fanebladet "Audio", kan man bl.a. bestemme lydkortet, hvis man har flere, og skifte stereo input hvis USB og LSB skulle ligge forkert. På "DSP" fanebladet kan man indtaste den ønskede oscillatorfrekvens der skal vises i midten af frekvensdisplayet. Alle "knapperne", S-meter og frekvensbånds angivelse er lige over frekvensskalaen. Tilpasning af lydniveauet til og fra lydkortet foretages i Windows lydkortets kontrolpanel. Skyderen på "Line - In" justeres lige netop til S - metret begynder at fjerne sig fra S2. Højtalerstyrken indstilles til behageligt niveau, hvorefter den indbyggede AGC holder højtalerstyrken konstant. ROCKY vinduet kan udvides lodret og vandret til at udfylde hele skærmen ved at "trække" i de lodrette og vandrette kanter eller i hjørnerne, med et tryk på venstre musetaste og hold den nede under trækket. Med et klik på "Start Radio" knappen ser man frekvensspektrets grundstøj på displayet, og en bærebølge ved oscillatorfrekvensen. Frekvensområdet kan forstørres med et klik-træk på "Zoom" knappen. Pilen i bunden af frekvensvinduet viser frekvensen der lyttes på, og så trækker man frekvensspektret forbi! (Lige omvendt af hvad man gør i en "normal" modtager). Afstemning over frekvensskalaen kan foretages på flere måder, med "musehjulet", piletasterne, eller klik i frekvensvinduet på det signal man vil lytte på. For hurtig båndafsøgning klikkes med venstre musetaste. Frekvenssteppene kan ændres imellem 12, 60 og 300 Hz med tastaturtasterne "PgUp" og "PgDn" og de anvendte vises lige under frekvensskalaen. Knappen "Mode" giver mulighed for skift imellem CW, LSB og USB og vises ligeledes under frekvensskalaen. Under pilen i bunden af frekvensvinduet findes en lille aflang, forskydeligt boks, der symboliserer filtrene. CW filtret har en variabel båndbredde imellem Hz og LSB/USB filtret kan varieres imellem Hz. Båndbredderne indstilles med tastaturtasterne "Home" og "End" eller ved at "trække" i den lille boks med venstre musetaste, der holdes nede under trækket. Boksen kan ved LSB/USB filtret trækkes enten i venstre eller højre side og dermed fjerne de lave eller høje toner, alt efter hvor forstyrrelserne ligger. Jeg har tjekket S- metret med 5 uv for S9, og det har 6 db imellem S graderne fra S3 og op til S9+20 når HF- trinnet med MAR-6 (IC6) er monteret, og skalaen er korrigeret med 13dB. Uden HF trin er S - meterkalibreringen lig med mange kommercielle stationer. Har man selv mulighed for at kalibrere S- metret med en målesender eller lign. så kan korrektion af skalaen foretages ved at trykke tastaturtasten "Ctrl" og klikke på den lille runde S-meter markør med venstre musetaste og hold den nede medens man træk- OZ Juni

8 ker til den ønskede position. Den automatiske korrektion af fase og amplitude fejlene i forhold til frekvensområdet der lyttes på kan ses med et klik på "TOOLS" og i rullegardinet på "I/Q BALANCE". Det fremkalder et lille vindue oven i frekvensskalaen der viser I/Q med de korrekturer af fase og amplitudefejlene som programmet foretager automatisk under drift af modtageren. Figur 8 og figur 9 viser et signal på S9 +10 db med og uden korrektion i en afstand af 6 khz fra oscillatorfrekvensen 0 khz. Korrektionen er snedigt udført og foregår ved hjælp af signaler i frekvensområdet som er mindst 30 db over støjen. Programmet opstiller en tabel med de optimale fase og amplitudeværdier for et antal fastlagte frekvenser, i forhold til en fastlagt spejlsignalundertrykkelse ca. 12kHz fra oscillatorfrekvensen. På signalerne foretages en synkron detektering af spejlsignalet, med det rigtige signal som reference oscillator. Synkrondetektoren er meget følsom og kan detektere signaler der ligger under støjgrænsen. Detektoren omsætter resultatet til en talværdi der indeholder amplituden og fasen af spejlsignalet i forhold til hovedsignalet. Programmet udregner og justerer løbende den ønskede talværdi for amplitude og fasekorrektion som funktion af frekvensen. Desto længere modtageren er tændt og der findes signaler som kan detekteres, desto bedre bliver fase og amplitudeforholdene. Udover den på "DSP" fanebladet indtaste oscillatorfrekvens der så angives i midten af frekvensdisplayet, kan man indstille yderligere 4 Fig. 9 forskellige frekvensområder, som så gemmes sammen med tilhørende oscillatorfrekvens og I/Q balancer. Frekvensområderne fremkaldes ved at klikke på den lille pil oppe i øverste højre hjørne, til højre for vinduet med frekvensangivelsen og der kommer et rullegardinet med de 4 frekvenser som kan tilpasses egne ønsker. Dette gøres ved at klikke på filen med Rocky' s konfigurationsindstillinger, der åbnes i tekstprogrammet WordPad. Øverst på siden står så alle 4 bånd med frekvensangivelser, som man kan ændre eller slette alt efter eget ønske. Programmet indeholder også muligheden for at teste om lydkortet fungerer korrekt med softwaren uden at modtagerens printkort er tilkoblet lydkortet. Man kan hente en I/Q lydfil f.eks. [8], hvor der ligger forskellige filer med QSO' er fra amatørbåndene, og lægge dem ind i WAV mappen, der hører til Rocky programmet. Med et klik på "FILE" og i rullegardinet på "Play I/Q from File" fremkommer WAV mappen med den gemte optagelse, som udvælges og startes med et klik. Man kan også selv optage en I/Q fil og afspille den igen som forklaret ovenfor. Dette gøres med et klik på "FILE" og i rullegardinet på " Record Input I/Q" når modtageren er aktiveret. Optagelsen afsluttes med et klik på "Stop" i rullegardinet, hvilket fremkalder WAV mappen hvor optagelsen gemmes. En tæller under frekvensskalaen angiver optagelsens længde. Er man interesseret i at gemme modtagerens LF output, f.eks. fra en QSO, så klik på "FILE" og i rullegardinet på "Record output audio ". Optagelserne kan herefter afspilles på computerens 328 OZ Juni 2007

9 "Multimedia Player". Hvis man vil mærke sin optagelse, kan man klikke på "VIEW" og i rullegardinet på "SETTINGS". Her kan man på fanebladet "Operator", skrive kaldesignal, navn og QTH, som så kan læses ved afspilning. For mere detaljeret information om ROCKY og beskrivelse af " Waterfall Displayet " se den engelske beskrivelse på hjemmesiden[6] SDRadio Det program er lidt anderledes opbygget. Start med et klik på teksten "OPTIONS", der er placeret på bjælken over frekvensdisplayet. I "rullegardinet" vælges først "audio input", hvor man kan skifte stereo input, hvis USB og LSB skulle ligge på den forkerte knap, og justere lydstyrken så lydkortet ikke overstyres. Herefter vælges "Sound Card Channel Skew Calibration", hvor finjusteringen af fase og amplitudefejl foretages manuelt. Med et klik på "Rx" ser man frekvensspektrets grundstøj på displayet omkring -95 db, men der er ingen oscillatorsignal, det er undertrykt i dette program. Man lægger nu en fast bærebølge ind på modtageren omkring +10 khz fra midten af frekvensskalaen og ser på frekvensen -10 khz hvor der givetvis vil ligge et spejlsignal, i lighed med fig. 9. Ved at grov- og finjustere på amplitude og fase skyderne minimeres spejlsignalet. Dette skal foregå langsomt og omhyggeligt og gentages flere gange idet der er sammenspil imellem justeringerne. En forskel på 90 db imellem bærebølge og spejlsignal er målet. Det var justeringen, så et par ord om betjeningen. Det lodrette blå felt inde i frekvensskalaen viser den anvendte båndbredde. Ved at trykke venstre musetaste og holde den nede kan man flytte modtagerens filter sammen med software oscillatoren hen over hele frekvensområdet, der som nævnt er 48 khz for et lydkort med 96 khz sampling. Filterbåndbredden kan også reguleres ved at trykke venstre musetaste og holde den nede ved det blå felts øvre eller nedre grænse, og en virkning som det kendes fra båndpas tuning i en traditionel modtager kan opnås. De fem "Freq. Span" knapper påvirker kun displayet og ikke signalet. De fem traditionelle modulationsarter kan indkobles med knapperne AM, USB, LSB, CW og FM. Den venstre lodrette skyder ved frekvensskalaen ændrer afstanden imellem kalibreringerne på den lodrette db skala, og med den højre skyder placeres det ønskede db område sigtbart. De øvrige knapper er vel nærmest selvforklarende, måske bortset fra ECSS. Når den trykkes demoduleres det aflyttede signal samtidig med at der indkobles en selvsynkroniserende notch med et indtrækningsområde på kun 48 Hz til at fjerne en uønsket bærebølge på frekvensen. Så fremgangmåden ved anvendelse af ECSS er at man øger filterbåndbredden til 6 khz og rykker den røde lodrette linie så tæt på den uønskede bærebølge som den så låser til. Ønsker man at ændre frekvensangivelsen på displayet, kan man klikke på bjælken lige under uret og der fremkommer et tastefelt, hvor man kan indtaste skalaens midterfrekvens. Krav til computeren De fleste nyere computere vil have rigelig med processorkapacitet til at håndtere SDR modtagerens software, selv mange gamle og langsommere computere kan anvendes med et godt resultat. Det eneste krav er faktisk at den skal indeholde et stereo lydkort til at håndtere de to lydsignaler "I" og "Q", hvilket mange af de ældre computere og moderne laptops ikke har. Som testet i [4], kan de små programmer Rocky og SDRadio fungere perfekt med en computer bestykket med en 400 MHz processor, Windows 98 og sample hastighed på 48 khz. Det mere avancerede program KGKSDR, kan dog kun køre perfekt når sample hastigheden nedsættes til 22 khz. Jeg benytter en 2,4 GHz processor med Windows XP og Soundblaster Augidy lydkort. Her er processor belastningen 20 % for Rocky og SDR. KGKSDR belaster med 40 %. Oplev glæden ved din nye konstruktion Nu er det bare med at få antennen sat på, lytte og afprøve alle knapper og nyde din nye modtager med alle faciliteter. Du bliver imponeret over hvor godt en sådan simpel SDR modtagerkonstruktion fungerer, selv på 40 meter om aftenen. Har man først afprøvet denne konstruktion, så vil interessen SDR uden tvivl være vakt, uanset om det skal være selvbyg eller ét af de kommercielle produkter på markedet. Afsluttende bemærkninger Denne modtager er et eksempel på hvordan man kan kombinere computer og amatørradio, til fremme af vores hobby blandt de mange computerfreaks. Konstruktion er et lille overkommeligt byggeprojekt som alle kan deltage i, og det er velegnet til at samarbejde om i en lokalafdeling. Tak til Sønderborg afdelings byggehold som har tilbudt at ætse og bore printpladen, hvis nogen ikke selv har mod på dette [9]. Har du spørgsmål, så er min adresse: OZ Juni

10 Litteratur og informationer [1] [2] [3] OZ April 2006, side 209 [4] Funkamateur September 2006, side 920 Software: Programmer kan hentes på adresserne: [5] SDRadio: [6] Oscilloskop: [7] Rocky: [8] Lydfiler: Nogen har større erfaring i opbygning og idriftsættelse af HF konstruktioner som andre, og dermed kan ting som jeg har taget for givet åbenbart give problemer. De fleste fejl skyldes fejlplacerede komponenter og glemte lodninger fordi flere komponenter er isat samtidig, og sidst men ikke mindst Transformatoren T1 der er viklet eller forbundet forkert. Montering af den dobbeltsidede printplade Man bør altid følge visse "standard" regler, som åbenbart ikke kan gentages for ofte. Hele ideen med at anvende en dobbeltsidet printplade er, at oversiden skal fungere som afskærmning for derved at undgå ustabilitet, og derfor skal oversiden også være forbundet til stel (minus). Alle komponenter der ligger til stel med den ene side skal derfor ikke kun loddes til stel på undersiden, men også på oversiden af printet! Hvis man ikke ønsker at bygge printet ind i en hvidblikkasse, hvor både over og underside af printet loddes til kassen, vil det være en god ide at føre en tråd igennem printet hver 2 cm. hele vejen rundt langs printets kant, og lodde denne tråd på begge sider. Det samme gælder for hvert af de to stelben på IC 6, MAR-6, hvor der føres en tråd igennem printet og loddes på begge sider. Følg med på diagrammet medens du monterer komponenterne så får en bedre forståelse af kredsløbet, samtidigt med at du undgår fejlplaceringer som bagefter kan koste både "sved og tårer"! Transformator T1 Transformatorer skal vikles på det angivne materiale, og korrekt forbindelse af viklingerne er meget afgørende for modtagerens egenskaber. Beskrivelsen kan måske forekomme rigelig detaljeret, men det er vigtigt at viklingen foretages korrekt for at opnå et fornuftigt resultat. /IQ wave files Komponent indkøbsmuligheder [9] Printpladen - Sønderborg afdeling, henv. OZ1IKW Tlf eller O. B. Carlsen Elektronik, Sønderborg: Tlf Vejle RC elektronik: Segor electronics: Funkamateur online-shop: Hari - Amidon kerner: Indhøstede erfaringer fra bygningen af SDR-modtageren af OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm, Åbenrå Transformatoren T 1 er viklet på en rød T-50-2 kerne fra Amidon. Primærviklingen er mærket 1og 2 på diagrammet, og den består af 18 vindinger, 0,3 mm tråd. En vikling er hver gang tråden er stukket igennem kernen. Afklip 1 stykker tråd på 30 cm. Stik tråden halvvejs igennem kernen, hvorefter den bøjes tråden i et "U" omkring kernen, og medens man fastholder den ene ende føres den anden 9 gange igennem ringen, hvorefter den anden ende føres 9 gange igennem. Dermed skal der nu være 18 viklinger igennem ringen som alle drejer samme vej rundt. Vindingerne fordeles nu jævnt på kernen så de fylder 3/4 af kernen, hvorefter trådenderne afisoleres i en længde af 5 mm og fortinnes. Sekundærviklingen består af 8 bifilarviklinger af 0,3 mm. tråd. Afklip 2 stykker tråd på 20 cm. Vrid trådene sammen med 4 vrid pr. 3 cm, og før trådene igennem ringen således at der er lige meget tråd på begge sider. Herefter bøjes tråden i et "U" omkring kernen, og medens man fastholder den ene ende føres den anden 4 gange igennem ringen, hvorefter den anden ende føres 4 gange igennem. Dermed skal der nu være 8 viklinger igennem ringen som alle drejer samme vej rundt. Vindingerne fordeles nu jævnt på kernen, ovenpå primærviklingen, hvorefter de 4 trådender afisoleres i en længde af 5 mm og fortinnes. Herefter finder man, ved hjælp af et ohmmeter, hvilke ender der hører til hvilken spole. På diagrammet og på komponentplaceringstegningen er den ene vikling mærket 3 og 4 og den anden 5 og 6. På diagrammet er vist en prik ud for mærket 6 på den ene vikling, og 4 på den anden vikling, det betyder at det er den samme ende af de to sammenvredne tråde. D.v.s. at 4 og 5 på diagrammet forbindes sammen. T1 er nu klar til montering på printet. OZ 330 OZ Juni 2007

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup.

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster med Yaesu FT-817 i baggrunden. Behovet. Med udbredelsen af Yaesus lille rejseradio FT-817 blandt EDR Ballerups medlemmer, opstod der samtidig

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere