Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling"

Transkript

1 Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted (den brede sorte markering): klik [Ja] Vælg et alternativt orddelingssted: klik det nye sted og derefter [Ja] Afvis orddelingen: klik [Nej] Klik [OK] Word thoremil.dk

2 Stavekontrol Stavekontrol (enkeltord) Højreklik på et ord, som er understreget med en rød bølge Hvis den rigtige stavemåde vises øverst i menuen: Venstreklik på det korrekte ord Hvis ordet skal tilføjes til ordbogen, så det fremover ikke vil blive markeret som en fejl: Venstreklik på Føj til ordbog Stavekontrol (hele dokumentet) Vælg fanebladet [Gennemse] Klik på eller genvejstast [F7] For hvert ord, som Word mener, der er stavet forkert, vælges en af følgende handlinger: Klik på den rigtige stavemåde i boksen Forslag: og derefter på knappen [Erstat] Rediger det markerede ord og klik derefter på knappen [Erstat] Klik på knappen [Ignorer her], hvis ordet skal accepteres i dette tilfælde Klik på knappen [Føj til ordbog], hvis ordet skal accepteres nu og fremover Klik på [OK] Word thoremil.dk

3 Spalter / Kolonner Opret spalter Marker teksten, som skal deles op i spalter Vælg [Kolonner] Vælg antal spalter Avancerede spalter Marker teksten, som skal deles op i spalter Vælg [Kolonner] Vælg [Flere kolonner] Vælg Antal spalter Markér evt. Adskil af streg Hvis spalterne ikke skal have samme bredde skal markeringen fjernes fra feltet Samme spaltebredde Herefter kan bredden af de enkelte spalter samt afstanden mellem spalterne angives Word thoremil.dk

4 Tabeller Oprettelse af en tabel Vælg fanebladet [Indsæt] Vælg [Tabel] Markér det ønskede antal celler ved klik med venstre musetast Skift mellem celler i tabellen [] bruges til linjeskift indenfor cellen [] bruges til at gå til næste celle Justér bredden af en kolonne Placér markøren over en lodret streg i tabellen og symbolet vises Hold venstre musetast nede, mens musen flyttes mod venstre eller højre Indsæt rækker eller kolonner Klik i den række eller kolonne, hvor der skal indsættes Vælg fanebladet [Tabelværktøjer][Layout] Vælg den ønskede funktion på båndet Slet rækker eller kolonner Klik i den række eller kolonne, som skal slettes Vælg fanebladet [Tabelværktøjer][Layout] Vælg [Slet] Vælg den ønskede funktion Flet celler Markér de celler, som skal samles til en celle Vælg [Flet celler] Vis gitterlinjer i tabellen Klik i tabellen Vælg Fanebladet [Tabelværktøjer][Layout] Vælg [Vis gitterlinjer] på båndet Word thoremil.dk

5 Kanter Fjern eller indsæt kanter Markér de ønskede celler i en tabel eller et tekstområde Vælg Fanebladet [Startside] Klik på efter [Kanter]-ikonet Vælg den ønskede kant / ingen kant Avancerede kanter Vælg Fanebladet [Startside] Klik på efter [Kanter]-ikonet Vælg [Kanter og skygge ] Vælg Typografi, Farve og Bredde midt i dialogboksen Klik i Eksemplet til højre for at angive, hvor kanten skal indsættes Vandret streg Vælg Fanebladet [Startside] Klik på efter [Kanter]-ikonet Vælg [Kanter og skygge ] Vælg [Vandret streg ] Klik på de ønskede streg Klik [OK] Tilpas stregen i højde og bredde Word thoremil.dk

6 Margener og sideretning Margener Vælg [Margener] Vælg nu en af de foruddefinerede indstillinger Eller Vælg [Brugerdefinerede margener..] Skriv en ny margen indstilling i en eller flere af tekstboksene Øverst, Bund, Venstre og Højre. Vælg [OK] Sideretning Vælg [Retning] Skift imellem stående og liggende sideretning Word thoremil.dk

7 Sidehoved og sidefod Sidehoved / Sidefod Vælg fanebladet [Indsæt] Vælg [Sidehoved] Vælg [Rediger Sidehoved] Opbyg Sidehoved / Sidefod Indskriv og opbyg sidehovedet som en almindelig tekst Indsæt evt. specielle funktioner fra [Sidehovedog sidefodsværktøjer] Word thoremil.dk

8 Side- og sektionsskift Sideskift Placér markøren umiddelbart før det sted, hvor sideskiftet skal indsættes Tast [Ctrl]-[ ] eller Vælg [Skift] Vælg [Side] Spalteskift Placér markøren umiddelbart før det sted, hvor sideskiftet skal indsættes Vælg [Skift] Vælg [Spalte] Sektionsskift Placér markøren umiddelbart før det sted, hvor sideskiftet skal indsættes Vælg [Skift] Vælg [Næste Side] eller [Fortløbende] Word thoremil.dk

9 Sidekanter og vandmærker Sideramme Vælg [Sidekanter] Vælg et grafisk tegn i rullelisten Grafik: Vælg evt. [Boks/Skygge] i indstillinger Vælg [OK] Vandmærke Vælg [Vandmærke] Vælg evt. et af de viste muligheder eller Vælg [Brugerdefineret vandmærke] Udfyld dialogboksen Klik [OK] Word thoremil.dk

10 Typografi Anvend en typografi Marker teksten, som skal formateres med typografien Vælg fanebladet [Startside] Klik på efter Typografier-feltet Vælg den ønskede typografi i listen Rediger en typografi Højreklik på den ønskede typografi Vælg [Rediger ] Foretag de ønskede ændringer i typografiens format ved hjælp af værktøjslinjerne eller ved at vælge [Formater ] og derefter et af underpunkterne Klik på [OK] Opret en ny typografi Marker teksten, som indeholder den nye typografi Vælg fanebladet [Startside] Klik på efter Typografier-feltet Vælg [Gem markeringen som en ny hurtig typografi ] Navngiv typografien Vælg evt. [Rediger ] og tilpas typografien Klik [OK] Word thoremil.dk

11 Indholdsfortegnelse Opret en indholdsfortegnelse Placer markøren, hvor indholdsfortegnelsen skal placeres (indsæt evt. sideskift) Vælg fanebladet [Referencer] Vælg [Indholdsfortegnelse] Vælg [automatisk tabel 1] Vælg [Indsæt Indholdsfortegnelse] Tilpas evt. opbygningen af indholdsfortegnelsen Klik på [OK] Opdatér indholdsfortegnelse Højreklik på indholdsfortegnelsen og vælg [Opdater felt] Vælg punktet enten [Opdater kun sidetal] eller [Opdater alt] Klik på [OK] Word thoremil.dk

12 Autokorrektur Klik på [Filer] Vælg [Indstillinger] Vælg [Korrektur] Vælg [Indstillinger for autokorrektur] Markér de autofunktioner du ønsker Indskriv automatiske erstatninger Markér de autofunktioner du ønsker skal foregå automatisk under indskrivning Word thoremil.dk

13 Dokumentkomponenter (Autotekster) Indspilning af en dokumentkomponent Skriv den tekst, der ønskes som gemt. I teksten kan indgå tabeller, billeder m.v. Marker det ønskede område Start lagringen af teksten [Alt-F3] Navngiv komponenten med et kort, genkendeligt navn og klik [OK] Anvendelse af en dokumentkomponent Skriv autotekstens navn Tast [F3] Oversigt over dokumentkomponenter Vælg fanebladet [Indsæt] Vælg [Hurtige dele ] Vælg [Liste over dokumentkomponenter] I listen kan en komponent udpeges, hvorefter der er mulighed for: at redigere beskrivelsen af komponenten: vælg [Rediger egenskaber ] at slette komponenten: vælg [Slet] at indsætte komponenten: vælg [Indsæt] Word thoremil.dk

14 Brevfletning Start brevfletning Vælg fanebladet [Forsendelser] Vælg [Start brevfletning] Vælg [Breve] Vælg modtagere Vælg fanebladet [Forsendelser] Vælg [Vælg modtagere] Vælg [Brug en eksisterende liste] Vælg dit kartotek (Excel-regneark) ved hjælp af stifinderen Klik på [Åbn] Vælg arket med adresseoplysningerne Tryk på [OK] Word thoremil.dk

15 Brevfletning Indskriv brevet Hver gang, der skal indsættes adressedata i dokumentet gøres følgende: Vælg fanebladet [Forsendelser] Vælg [Indsæt Fletfelt] Vælg det ønskede fletfelt på listen Flet brevet Vælg fanebladet [Forsendelser] Vælg [Afslut og flet] Vælg [Rediger enkelte dokumenter] Vælg [Alle] Tryk [OK] Der er nu 2 dokumenter åbne: Flettebrevet med koderne (Dokument1) De flettede breve (Breve1) Du kan nu på normal vis: Redigere i de enkelte breve Udskrive brevene Gemme flettebrevet og/eller brevene Word thoremil.dk

16 A5-folder Indskrivning Fremstil de 4 sider på almindelige A4-ark. Da siderne senere skal ændres til halve ark (A5), skal tekst indskrives med en større skrift end normalt. Hvis resultatet skal være 12 pkt. skrift, skal man bruge 17 pkt. skrift under indskrivningen. Skriftstørrelsen skal ganges med 1,414 for at opnå den rigtige skriftstørrelse efter at siderne er blevet formindsket. Resultat i folderen Skriftstørrelse i A4-format , Udskrivning Vælg [Filer] Vælg [Udskrivning] Skriv 4,1,2,3 i feltet Sider Vælg Udskriv på begge sider Vend sider om den korte side Vælg 2 sider pr. ark Vælg [Udskriv] Word thoremil.dk

17 Genvejstaster Navigering En side op [Ctrl] + [Page Up] Slutningen af dokumentet [Ctrl] + [End] Et afsnit ned [Ctrl] + [] Slutningen af linjen [End] Et afsnit op [Ctrl] + [] Slutningen af tabelfelt [Alt] + [End] Foregående dokument [Ctrl] + [] + [F6] Slutningen af dokument [Ctrl] + [Page Down] Gå til side [F5] Starten af dokumentet [Ctrl] + [Home] Luk dokument [Ctrl] + [F4] Starten af forrige skærm [Page Up] Marker hele dokumentet [Ctrl] + A Starten af linjen i tabel [Alt] + [Home] Marker tekst [] + Piletaster([][][][]) Starten af linjen [Home] Næste dokument [Ctrl] + [F6] Starten af næste skærm [Page Down] Op, ned, højre, venstre Piletaster([][][][]) Åbn dokument [Ctrl] + O Ord til højre [Ctrl] + [] Ord til venstre [Ctrl] + [] Redigering Fortryd [Ctrl] + Z STORE/små bogstaver [] + [F3] Gendan fortryd [Ctrl] + Y Slet tegn til højre [Delete] Indsæt fra udklipsholder [Ctrl] + V Slet tegn til venstre [BackSp] Kopier til udklipsholder [Ctrl] + C Søg og erstat [Ctrl] + B Klip og gem i udklipsholder [Ctrl] + X Funktioner Dokumentkomponent, opret [Alt] + [F3] Luk udskrift [Ctrl] + [F2] Feltvisning til/fra [Alt] + [F9] Opdater felt [F9] Hjælp [F1] Stavekontrol [F7] Indsæt Bogmærke [Ctrl] + [] + [F5] Synonymordbog [] + [F7] Indsæt Felt [Ctrl] + [F9] Udskriv [Ctrl] + P Luk Værktøjslinje [Ctrl] + [F1] Vis udskrift [Ctrl] + [F2] Formatering Centrer afsnit [Ctrl] + E Kursiv [Ctrl] + K Dobbelt linjeafstand [Ctrl] + 2 Skriftstørrelse - forøge [Ctrl] + [] + > Dobbelt understregning [Ctrl] + [] + D Skriftstørrelse - formindsk [Ctrl] + [] + < Enkelt linjeafstand [Ctrl] + 1 Sænket skrift [Ctrl] + [] + [=] Fed skrift [Ctrl] + F Tvungen ny spalte [Ctrl] + [] + [] Halvanden linjeafstand [Ctrl] + 5 Tvungen ny side [Ctrl] + [] Hævet skrift [Ctrl] + [ + ] Tvungen ny linje [] + [] Højre justeret tekst [Ctrl] + R Understregning [Ctrl] + U Indsæt Dato [Alt] + [] + D Venstre justeret tekst [Ctrl] + L Indsæt Tid-felt [Alt] + [] + T Øgning af hængende indryk [Ctrl] + T Indsæt/fjern tom linje før [Ctrl] + 0 Øgning af indrykning [Ctrl] + M Kapitæler [Ctrl] + [] + I Word thoremil.dk

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER Vejledning Copyright 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OpenOffice.org...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org.1 1.2 Gode råd...3 1.3 Tilpasning af Writer...4

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01 2 KnowWare Øvelser til Word 97 Pia Hardy Pia Hardy og KnowWare.dk Indhold 3 Forord...2 Indledning: Orientering i skærmbilledet...4 Øvelse 1: Opret et dokument...7 Indskriv tekst...7 Gem dokument...7 Luk,

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2010

Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2010 Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2010 August 2011 virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 5 2 Deltagerinformationer... 7 2.1

Læs mere