de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division"

Transkript

1 D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013

2 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da nogle viste mig tillid for 9 år siden. Det var vist mit 2. divisionsrådsmøde, som jeg var med til. jeg havde ikke helt styr på, hvad det egentlig gik ud på, men der var god stemning og så blev reglerne grundigt gennemgået, for det var lige efter en masse ændringer i, hvordan DDs var organiseret og nu skulle vi for første gang vælge en samlet divisionsledelse, hvor vi før havde haft en divisionsstyrelse og en divisionsledelse. Der skulle vælges folk, og der blev kigget og spurgt rundt i lokalet. Haagensen fra ruds Vedby spurgte om det ikke var noget for mig, jeg kiggede rundt og Lisette fra Karl af riise nikkede til mig nå ja, hvis de mente jeg egnede mig, så turde jeg vel godt sige ja. Da mødet sluttede vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg havde sagt ja til, men jeg var spændt på at finde ud af det. efter 3 år i divisionsledelsen manglede vi en divisionschef og Michael, der var DC spurgte mig om jeg ikke havde lyst. Det måtte jeg lige tænke over, og til næste møde spurgte han igen og fortalte, at han mente, hvad han havde sagt, at han mente jeg egnede mig så igen stolede jeg på, at når andre mente jeg kunne, så turde jeg godt. Det er nu blevet til 6 år som divisionschef. Det har været 9 spændende år i divisionsledelsen, hvor jeg har lært en masse om DDs og jeg har fået udvidet mit netværk helt enormt. Det tydeligste eksempel er Blå sommer. Blå sommer i 2004 var kort efter jeg var blevet valgt. Her kendte jeg ikke så mange på lejren, men på Blå sommer i 2009 mødte jeg hele tiden nogle jeg kendte fra alle steder i landet. Divisionsledelsesstævner, korpsrådsmøder, DC-møder mm. har gjort at jeg kender spejdere fordelt over hele landet, og nu kribler det jo i hele kroppen for at komme på kurser, korpsrådsmøde mm., for så skal jeg gense nogle af alle de mennesker. Fortsætter på side 4... Invitation til divisionsrådsmøde 2013 Så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde. Datoen er i år onsdag den 17. april kl Mødet bliver holdt i Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Årsberetning 2012 fra divisionsledelsen (Bilag 1) 3. Fremlæggelse af årsregnskabet 2012 (Bilag 2) 4. Behandling af indkomne forslag (Bilag 3) 5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid (Bilag 4) 6. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan (Bilag 5) 7. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm. 8. Fremlæggelse af budget for 2013, samt budget og kontingent for (Bilag 2) 9. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer 10. Valg af medlemmer til divisionsledelsen På valg: DC Mads Bidstrup (genopstiller IKKE), DC Pia Jeppesen (genopstiller), DK Preben Lemann (genopstiller), DM Jeppe Lohse (genopstiller IKKE), DM Rune Wortmann Hansen (genopstiller), DM Isabella Rosten (genopstiller), DM Michael Andresen (genopstiller), DM Tina Andersen (genopstiller). 11. Valg af revisor & revisorsuppleant (begge genopstiller) 12. Beretning fra DDS s repræsentant i friluftsrådet 13. Beretning fra Nekselø Centret 14. Eventuelt»de grå«divisionsblad for Antvorskov division. Divisionen omfatter byerne skælskør, Korsør, ruds Vedby, Høng, Gørlev, slagelse, ringsted, sorø, jystrup og stenlille.»de grå«udsendes til alle ledere, assistenter, seniorer og bestyrelsesmedlemmer. Redaktør DC Pia jeppesen, Mullerupvej 29, 4200 slagelse, tlf , Grafisk arbejde: tlf »de grå«udkommer i 350 stk. stof til næste nummer indleveres senest den 1. februar De meninger, der udtrykkes i»de grå«s ledende artikler og stof i almindelighed, udtrykker ikke nødvendigvis divisionsledelsens eller korpsets holdning. se også vore hjemmeside: Forslag, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, skal sendes til en divisionschef senest den 3. april. Af hensyn til forplejning bedes alle grupper, samlet via gruppeleder, senest den 4. april give besked om, hvor mange de kommer. HUSK! Medbring selv krus, så sørger vi for kaffe og te. Spejderhilsen og på gensyn Divisionsledelsen 2 3

3 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Bilag 1 til DrM-indkaldelsen, dagsordenspunkt 2 se side 3 jeg er i hvert fald ikke i tvivl om at jeg kan anbefale andre at gå ind i divisionsarbejde. jeg har lært en masse, fået gode oplevelser og mødt utrolig mange spændende mennesker. årsberetning fra divisionsledelsen Da jeg startede i divisionsledelsen arbejde jeg primært med juniorgrenen. sammen med Lisbeth fra Trelleborg fik vi startet juniorturnering og PL-PA Kursus for juniorer. Det blev et kursus som vi lavede 5 gange, og det blev udviklet og det samme gjorde vi. som DC har jeg været rundt til mange grupper. Det har været skønt at komme på besøg hos jer og lære jer at kende. jeg har set grupperne gå både op og ned, og selvfølgelig er det sjovere at hjælpe grupper med fremgang end med krise, men begge dele knytter nogle bånd og giver ny viden til at hjælpe andre grupper. Det har især været på grupperådsmøder, men jeg har også haft fornøjelsen af at besøge grupper til jubilæer, sct. Hans fest og så har det været helt fantastisk at tage rundt og besøge grupperne på både Blå sommer og spejdernes Lejr. som DC har jeg både prøvet at sidde alene i 4 år og de sidste 2 år sammen med Pia. Det har været rigtig godt at være 2 DC er, så der var nogen at sparre med, både når det gjalt de gode og de triste opgaver. Tak for godt samarbejde til både Pia og alle de andre, som jeg har været i divisionsledelse med gennem årene. nu er tiden så kommet til at stoppe og kaste mig over nye opgaver. selv om jeg stopper i divisionsledelsen, så stopper jeg ikke med at arbejde for divisionen. jeg fortsætter med at passe Kobæk Hytten sammen med Karen og så stiller jeg op som lejrchef for vores divisionssommerlejr i Tak for 9 gode år i divisionsledelsen. Mads Bidstrup så er det igen blevet tid til at aflægge beretning for, hvad der er sket i Antvorskov Division gennem det sidste år. Vi har set sidste års kalender igennem og må sige, at det igen er et år, der har budt på mange gode oplevelser. årets nytårstaffel blev som noget helt nyt afholdt i Cirkusland ved Cirkus Arena. Dette var en ny og god men også kold oplevelse. Det rejste nogle økonomiske spørgsmål om pris og deltagelse, som vi i ledelsen har taget til efterretning for fremtiden. Vi så et søløve- og hesteshow, samt indtog vores velkomst drinks på karrusellen. Traditionen tro var det en rigtig hyggelig men også meget anderledes spejderaften. Udvalg nogle af opgaverne i divisionen er fordelt ud i udvalg. Der er naturligvis vores hytteudvalg, som tager sig af vores 3 ejendomme oldebjerg, Kobæk og spejd-niløse. Hytteudvalget mødes 2 gange om året, så vi sikrer kontakt mellem divisionsledelse og hytteudvalg. På hytteudvalgsmøderne bliver der også lagt budget og der bliver udvekslet idéer og ønsker til vores ejendomme. Det meste af arbejdet foregår dog ude ved de enkelte ejendomme. Vi har også vores web-udvalg, som sørger for vores hjemmeside og også ser på planer for De Grå. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret, og vi forsøger at lægge alle vores arrangementer her, så det er nemt at finde. De Grå er igen i år udkommet med 2 numre, dette vil dog fra 2013 reduceres til 1 nummer som vedtaget på divisionsrådsmødet. Pia jeppesen (DC) er blevet ny redaktør på De Grå og vi takkede pænt af til john Anderberg for det store arbejde. john fortsætter stadig i web-udvalget. De Grå vil i 2013 være 1 nummer som udkommer i starten af året, med optakt til divisionsrådsmøde, nyt fra hytter og grunde. i efterårsnumret 2012 indførte vi Gruppernes side, denne vil vi fortsætte med og opfordrer alle grupper til at komme med indlæg, så vi kan variere indholdet af bladet. Ledelsen i ledelsen har vi jævnligt holdt møder, så vi var orienterede om, hvad der sker i divisionen og samtidig arbejde med forskellige emner. især vores udviklingsplan har fået en del opmærksomhed, så vi sikrer at det der er vedtaget på divisionsrådsmødet også er det vi arbejder efter. i foråret var vi rundt til en del grupperådsmøder desværre ikke dem alle, men de 4 5

4 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision steder, hvor vi deltog, gav det god mulighed for at lære vores grupper bedre at kende. Besøgene gav både ny viden med hjem og nogle steder kunne vi heldigvis også bidrage med hjælp til grupperne. Vores ejendomme Der sker så meget hele tiden med vores hytte, så her kommer listerne på hvad der er sket i Kobæk: Madrasserne er udskiftet, nyt komfur, ny emhætte, nyt gulv i køkkenet, ny dør (lys og ikke utæt), udendørs er der begyndt og vil forsat komme flere planter, træer og buske. Desuden har Kobæk hytten fået sin egen Facebook gruppe. Behøver vi her at tilføje at udlejningen går godt? På spejd-niløse er der ved at blive gjort klar til Absalons divisionssommerlejr i 2013, så selve forhandlingerne med hvem der har ansvar for hvad og prisen har taget noget tid. i skoven er der ryddet et stykke jord, så der er plads til at bygge en overdækning til aktiviteter. Det bliver spændende at følge projektet og se det færdige resultat og måske kan vi lære noget til vores egen divisionssommerlejr i 2014 som også bliver på spejd-niløse. På oldebjerg har især planlægning fyldt en del. Det ser nu meget positivt ud for nye og bedre toiletforhold på grunden. Den 21. december modtog vi en bevilling på de ansøgte penge fra Friluftsrådet til toilet projektet og ser nu frem til at starte projektet i foråret. Desuden er der på oldebjerg også brugt tid på at tynde ud i gamle og døde træer, så grunden både er flot og sikker at færdes på. På findes informationer om udlejning af vores hytter og grunde. samlet må vi sige, at der igen er sket meget spændende omkring vores 3 ejendomme, og der er stadig masser af gode idéer til, hvordan der kan ske endnu mere. Det er dejligt, at vi har nogle hyttefolk, der knokler og heldigvis har der også været hjælp fra nogle af vo- res grupper, når der skulle laves større ting. Tak for det. Kurser Vi havde i årets løb planlagt førstehjælpskursus, lederbegejstringsarrangement og kassererkursus som alle måtte aflyses grundet manglende tilmelding. Vi vil arbejde videre med alle kurser og håber at få ramt et tidspunkt og en sammensætning, der gør at vi får nok deltagere. Vi arbejder videre med vores vidensbank i divisionen, med henblik på at skabe et overblik over hvem, der ved hvad. Vi har talt med gruppelederne om dette på sidste GL møde, og ser frem til et samarbejde omkring dette. Spejderarrangementer Der er igen kommet godt liv i klanarbejdet, dette skylder vi ikke mindst en stor tak til Laura (Trelleborg spejderne) og isabella (DL) for. Der er i årets løb både afholdt senior-turbospejd og julefrokost. Mikro/familiespejderne var en tur ved spejd - niløse i foråret hvor temaet prinsesser og riddere blev levet ud. i forbindelse med dette arrangement siger vi en stor tak til Anders fra Karl af riise der pustede ild for os (forsidefoto). Minierne var i sommer en tur på Fønixlejr og i efteråret stod den så på miniweekend. Miniweekenden blev afholdt på spejd-niløse og temaet var nordisk mytologi og Thors brudefærd. Første blev jætterne besøgt og eftersøgningen på Thors hammer var sat ind. Derefter skulle der pyntes brudekjole og laves smykker, så Thor kunne være klar til brylluppet. Der blev desuden bygget et langhus, hvor alle minier sov sammen. Dette gav et enormt godt sammenhold minierne imellem og langt mindre hjemve. i år har vi også brugt tid på at starte planerne for vores divisionssommerlejr i På fællesledermødet i efteråret 2012 kom grupperne med en masse input og idéer, som vi har arbejdet videre med. Det er en opgave, som kommer til at fylde meget mere i 2013, hvor vi rigtig sætter gang i arbejdsgrupper til at gøre lejren klar. Kæmpe tak Til sidste vil vi gerne slutte med en kæmpe tak til jer, der er med til at få det hele til at lykkes. Tak til divisionsledelsen for et godt samarbejde og for al den tid i bruger til gavn for os alle sammen. Tak til vores hyttefolk, der knokler med at vedligeholde og forbedre vores ejendomme. Tak til vores web-udvalg og vores redaktør. og måske vigtigst af alt tak til alle spejdere og ledere, som hver uge bruger tid på at skabe nogle fede oplevelser for spejdere, patruljekammerater, ledere og hvem der ellers får gavn af jeres indsats. På divisionsledelsens vegne Pia Jeppesen og Mads Bidstrup, DC er 6 7

5 DeT DAnsKe spejderkorps Giv en gave Hjælp os med at hjælpe andre! BLIV BLODDONOR VED BLODBANKEN PÅ Centralsygehuset i Slagelse Hvem kan blive bloddonor? For at blive donor skal du være mellem 18 og 60 år gammel, når du melder dig, og du kan fortsætte som donor, til du fylder 65 år. Bloddonorerne SLAGELSE KORSØR SKÆLSKØR Divisionschef søges DIVISIONSCHEFSØGES Til Antvorskov division søges pr. 17. april divisionschef, der sammen med Pia og de øvrige medlemmer i divisionsledelsen vil være med til at sikre tidssvarende metoder og laver meningsfulde aktiviteter til grupperne. HOVEDFORMÅL MED STILLINGEN Det overordnede formål med stillingerne er: At være ansvarlig for at divisionen til stadighed udvikler sig og anvender tidssvarende metoder og laver meningsfulde aktiviteter. At lede og koordinere divisionsledelsens arbejde. At være mødeleder på divisionsledelsens møder. At stå i spidsen for divisionens udviklingsarbejde. At være bindeled mellem korpset og grupperne i divisionen. SAMARBEJDSRELATIONER Du får en stor kontaktflade til divisionens grupper, de øvrige divisionsledelses medlemmer samt andre divisionschefer. Du vil referere til grupperne i Antvorskov Division og indgå i dagligt spejderarbejde med dine ni til ti kolleger divisionsledelsen. ANSVAR, ARBEJDSOPGAVER OG MØDE FREKVENS Dine primære arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt efter dine preferencer i samarbejde med de øvrige divisionsledelses medlemmer. Derudover kan oplyses at du skal forvente følgende møde frekvens og opgaver: 4 aftner om året på en hverdag (fra ca ) 1 weekend om året (fredag aften til lørdag kl. 12) Fælles-, gren- & gruppeledermøder efter behov Forberedelse og afholdelse af Divisionsrådsmøde Forberedelse og afholdelse af Nytårstaffel Arrangementer for grene og ledere alt efter interesse område KRAV TIL KVALIFIKATIONER Din spejdererfaring og uddannelsesmæssige baggrund op til dig, vi søger medlemmer som har lyst til at give lidt tid for at glæde og hjælpe andre. VI TILBYDER Vi er en divisionsledelse i rivende udvikling. Vi har en uformel omgangstone, og vi sætter faglighed, personlig udvikling og spejderaktiviteter i højsæde. Som ny i ledelsen vil du opleve, at der bliver taget seriøst og at alles meninger tæller. Desuden tilbyder vi: Mulighed for at skabe endnu bedre rammer for spejderarbejdet i divisionen. Mulighed for at prøve kræfter med ledelse af frivillige Mulighed for at skabe sociale relationer og netværk på tværs af grupper og divisionsgrænser Uddannelse Nye udfordringer SÅDAN GØR DU Send en mail med tilkendegivelse af interesse og evt. spørgsmål senest den 17. april 2013 til eller Eller kontakt os eller en anden fra ledelsen pr. telefon. Alle kontakt oplysninger findes bagerst i De Grå eller på divisionens hjemmeside 8

6 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 5 De grå 2013 Antvorskov Division Udviklingsplan Vision: Samle divisionen Måles på: Hvor mange ledere deltager i og giver besked vedr. vores arrangementer og hvor mange grupper og grene er repræsenteret. Målsætning: 70% har deltaget. 100% har givet svar. Medlemsvækst i divisionen på en 2 årig periode, med halvvejs opfølgning efter 1 år: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program Karlsvognen o Brugbart materiale skal være tilgængeligt på divisions hjemmeside i form af skema, bøger og ledervejledning. o Formidling skal ske til alle grupper om, hvor materialet findes og hvordan det bruges. o Vi vil lave små kurser/erfaringsudveksling i hvordan man kan bruge Karlsvognen til det daglige spejderarbejde Grenarrangementer o Der er forskel på behov for forskellige grene. o Vi vil støtte samarbejdet om arrangementer i divisionen eller mellem grupper samt formidle de tilbud der findes udefra. Stærke aktører i samfundet Værktøjer o Vi vil efter gruppernes ønsker og behov hjælpe med værktøjer til at blive set i samfundet Lederudvikling Leder arrangementer o Vi vil efter ønske og behov støtte op om: arbejdsstof kurser/erfaringsudveksling lokalt Små praktiske kurser/erfaringsudveksling lokalt Sociale arrangementer/lederpleje Kendskab til lokale ressourcer/netværkskendskab Gruppeliv Opbakning til ledelserne o Vi vil ønske og behov sætte fokus på at støtte grupperne med at skabe stærke ledelser Gåden om spejderen med sin alder En spejder, der ikke direkte ville røbe sin alder, men på den anden side heller ikke ville være uforskammet og nægte at svare, svarede da hun blev spurgt: - Min alder om tre år ganget med 3, minus min alder for tre år siden, ganget med 3, giver min alder i dag. Hvor gammel var hun? Bilag 3 Tilskudspulje? Forslag fra divisionsledelsen Divisionsledelsen stiller forslag om at afsætte en tilskudspulje i divisionen på kr ,-. Grupperne kan, såfremt de har økonomisk behov for det, søge denne pulje til: Lederkurser Valgberettigedes deltagelse på korpsrådsmøde Puljen er tænkt til en støtte til de grupper der ønsker uddannelse af deres ledere og ikke kan søge tilskud hos kommunen samt for at sikre størst mulig divisionsmæssig deltagelse på korpsrådsmøde, men mangler midler til det. Kurser som kan søges er ikke begrænset til divisions- og korpsmæssige kurser, ej heller med nogen krav om egenbetaling. Ansøgning om midler fra denne pulje, stiles til divisionschefen/erne og vil blive behandlet og udbetalt løbende til puljen er opbrugt. Divisionsledelsen GRAFIKER! TRYK & WEB B Ø G E R i små og store oplag BLANKETSÆT K O N V O L U T T E R H Æ F T E R B A N N E R E ROLL-UP O M S L A G W E B - D E S I G N

7 Bilag 2 Driftsregnskab 2012 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Tekst Kontingent pr. år Medlemstal Indtægter Kontingent fra grupperne Kontingent divisionsledelse Annoncer "De Grå" Salg af mærker Portoindtægter Renteindtægter Kurser og møder Anden indkomst 0 Divisionssommerlejr Grenaktiviteter Divisionens indtægter Udgifter Korpskontingent Kontogebyrer Kontorartikler Porto Gaver De Grå trykning Kurser og møder incl. Nytårstaffel Divisionsledelse Forbrug & hensæt. mærker Divisionens hjemmeside Leder-plejearrangement Grenaktiviteter incl. Hytteleje Diverse udgifter Divisionssommerlejr Nekselø Centret Kløverhuset Markedsføring ejendomme Divisionens drift Ejendommenes drift Kobæk, leje og el Kobæk, fond-tilskud Kobæk, drift Tinglysningsomk. 0 21xx Kobæk, shelter, grund, nyt Kobæk, renter Kobæk-hytten netto Oldebjerg, leje Oldebjerg, drift Oldebjerg, nyt Oldebjerg netto Spejd-Niløse, leje og el Divi-sommerlejr 2014 ind Divi-sommerlejr 2014 ud Spejd-Niløse, drift Spejd-Niløse, nyt Spejd-Niløse, renter Spejd-Niløse netto Ejendommenes drift Årets resultat De grå 2013 Antvorskov Division 13

8 Det Danske Spejderkorps De grå 2013 Antvorskov Division Status pr Aktiver: Kassebeholdning B-Alm. foreningskonto N-Nordea konto I-Spejd Niløse O-Kobæk Tilgodehavender Forudbetalinger Lagerværdi af mærker Ejendomsværdi, Kobækhytten Ejendomsværdi, Oldebjerg Ejendomsværdi, Spejd-Niløse Kobæk-byggeri Aktiver i Alt Passiver: Prioritetsgæld, Kobæk Prioritetsgæld, Niløse Byggelån Kobæk Kreditorer & hensættelse Forudbetalt depositum +leje xx Mellemværende Egenkapital primo Stigning, ejendomsværdi Kobæk Kobæk-byggeri reguleret Årets resultat Egenkapital ultimo Bilag 4 Divisionssommerlejr 2014 Da vi passerede nytårstaften kunne vi sige, at nu er det til næste år, at vi skal på divisionssommerlejr. Der sker mere på planlægningssiden og vi begynder at sætte struktur på arbejdet. Til divisionsrådsmødet bliver der nogle ting, som I som divisionsrådsmedlemmer skal godkende. Forslaget fra divisionsledelsen er at lejren kommer til at lægge på Spejd-Niløse i uge 30. En fuld lejr vil være fra juli (lørdag-lørdag) og halv lejr fra juli (onsdag-lørdag). Lejren bliver inklusiv forplejning og lejr t-shirt, så vi gør det nemmest muligt for grupperne. Vi har regnet groft på det og forventer at prisen kan ligge i niveauet ca kr. for fuld lejr og ca. 600 kr. for halv lejr. Da vi havde fællesledermøde i efteråret, kom der en masse idéer frem, og de har været grundlag for meget af arbejdet med lejren. Blandt de foreslåede temaer er det bedste pt. at lave et tema med forskellige lande. Vi ser på om temaet kan understøtte spændende aktiviteter og give nogle gode rammer på lejren. Det ovenstående er status pt. som vi i divisionsledelsen beder jer tage til efterretning, hvis I kan acceptere det. Vi har også nogle emner, som vi direkte vil bede om jeres godkendelse af. Valg af lejrchefer Divisionsledelsen foreslår Mads Bidstrup og Louise Andresen som lejrchefer. På divisionsrådsmødet vil I kunne få yderligere information, så I kan tage stilling inden I vælger lejrcheferne. Valg af formål Divisionsledelsens forslag til formål med lejren er: Divisionssommerlejren giver en fælles oplevelse for divisionens medlemmer, både store og små, og lejren styrker netværk på tværs af divisionens grupper

9 DeT DAnsKe spejderkorps Hej alle i friske familiespejdledere og mikroledere De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tilbud tilbud en dejlig dag på spejd-niløse Hermed referat fra vores mikro og familiespejdmøde lørdag den 5. januar Deltagere: 2. Hellig Anders gruppe: Pernille og Marlene, 12 børn Trelleborg familiespejd: Kristian, familier til 4 børn Karl af riise gruppe: Winnie, familiespejd med 4 familier og 20 mikroer Trelleborg mikro: Lisbeth, 13 børn repræsentant for Laurentius gruppe: Annette, 11 børn. referent et af de vigtigste punkter var at fastsætte, hvor langt vi var i planerne med vores fælles smølfer i skoven dag. Vi har aftalt følgende: 2. Hellig Anders gruppe deltager ikke. Alle grenene laver en smølfehue til alle børn og voksne, som medbringes på dagen. Kristian laver en løbsramme over en smølfehistorie til den 4. april. Kristian kontakter Brian fra ruds Vedby om han kan være Gargamel (den onde troldmand i smølfeuniverset) Vi mødes igen, minimum 1 fra hver gren, den 4. april, på oldebjerg grunden. smølfer i skoven foregår på oldebjerg grunden den 26. maj På mødet den 4. april fordeles opgaverne med indbydelse og løbsposter, (løb forstået meget bredt, måske er det små opgaver der skal til for at løse et problem.) Det vi ikke fik aftalt var om børnene skulle ha et mærke eller noget, men det arbejder jeg lidt videre med, og så hører i fra mig når jeg har nogle muligheder i kan tage stilling til. Håber det er ok. Det andet og nok så væsentlige formål med mødet var at se hinanden og det var dejligt der var så mange denne gang. Det er ulige lettere at ringe eller skrive til én man kender frem for et tilfældigt navn på en liste, hvis man skal ha hjælp eller svar på et spørgsmål. jeg har fået lavet en liste over lederne i jeres grupper. Hvis der er fejl på listen så kontakt din gruppeleder og få det rettet. filen findes på divisionens hjemmeside under Mikro og Mikrober og kan downloades som pdf-fil. se altid nyeste mødereferater og tiltag på divisionens hjemmeside. Mikro- og familiespejd-hilsner Annette Lemann Kom, giv os, på spejd-niløse, en hånd med nogle opgaver. Lørdag den 23. marts kl Vi starter dag kl med et stykke morgenbrød og en kop kaffe. Du har selv madpakke med til frokost. Vi giver en øl til frokost. Vi vil gerne have et tilsagn fra dig af hensyn til indkøb af morgenbrød mm. ring eller skriv til søren jul nerenst på eller mail På gensyn Med spejderhilsen søren juul nerenst 16 17

10 Få mere ud af dine penge! De grå 2013 Antvorskov Division Hej alle miniledere og -assistenter Tak for et godt grenledermøde på nytårstaflet, og for en hyggelig aften. Vi har nu taget hul på et nyt år som byder på 3 divisionsarrangementer for minierne. Den første bliver Fønikslejren som der står noget info om herunder. Fønikslejeren bliver den 1-2. juni hos Gørlev gruppe. De ingredienser der skal indgå i madlavningen er Bacon og Melon. Posterne fordeles således: Det koster kun ½ time af din tid at lade os kigge på din økonomi og finde nye muligheder. Kontakt os. Madlavning (2. Hellig Anders) Samarbejde (Trelleborg) Knob (Ringsted Gruppe) Kimsleg / Vand (Der mangler vi en gruppe, der er frisk på at stå for planlægningen) Koder (Laurentius) Husk at der skal kunne give Max 20 Point på hver post. I år er det Louise der står for årets fønikslejr. Så det er hende der sender indbydelserne ud i starten af april, og hende der skal have svar i midten af maj. Grunden til at det ikke er Rune der står for den i år er fordi han skal være far omkring slutningen af maj, så alt efter hvordan det går, er det ikke sikkert, at han kan deltag så meget. Det næste arrangement er Miniweekenden. Den bliver holdt den september i Ringsted. Temaet bliver Robin Hood. Vi skal snart i gang med planlægningen af den, så hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe må i meget gerne give besked til enten Louise eller Rune. Michael (2.hat) og Heine I er selvskrevet. På mødet blev der forslået at vi skulle have et dagsløb en lørdag formiddag til engang ud på eftermiddagen, hvor det ikke var lederne der skulle stå på post. Det forslag har vi tænkt os at afprøve, som i kan læse mere om senere i bladet. Vi glæder os til at lave nogle hyggelig, sjove og spændene arrangementer for jer. Mange mini-hilsner Louise og Rune Find nærmeste filial på 19

11 Det Danske Sp e j d e r k o r p s Førstehjælpsdag Førstehjæ ælpsd dag Kære Ju uniorer og miniledere m Vi er heer i divisioneen i gang med at støbee en førstehjælpsdag saammen for mini og jun nior. Løbet kommeer at strække sig over en e halv dag, hvor der viil være forskellige postter og nogett hygge. Postern ne kommer til at være førstehjælp f ps relaterede, altså førsstehjælp påå en sjov og anderleedes måde ssom er let forståeligt fo or netop deenne aldersggruppe. Arrangeementet bliver et hvor lederne ikkke skal tænkke på andett end at medbringe derres gode humør og en massse spejdere. Løbet bliver b et udee arrangeme ent som vil blive afhold dt den 2. no ovember Ved deltagelse i løbet vil spejderen n modtage grundmærk g et i førstehjjælp. Så meningen med dette løb er at udvikle e de færdigh heder, som i ledere alleerede har præsenterett for dem m. Nærmeere info og tilmelding t fø ølger De glad deste spejdeerhilsner Louise, Rune og Michael D e g r å A n tv o r s k o v D i v i s i o n DIVISIONSLEDELSES MEDLEMMER SØGES Til Antvorskov division søges pr. 17. april 2013 minimum 2 divisionsledelses mellemmer (gerne flere), der sammen med de øvrige medlemmer i divisionsledelsen vil være med til at sikre tidssvarende metoder og laver meningsfulde aktiviteter til grupperne. HOVEDFORMÅL MED STILLINGEN Det overordnede formål med stillingerne er at være med til at sikre at divisionen til stadighed udvikler sig og anvender tidssvarende metoder og laver meningsfulde aktiviteter, at være med til at sikre sammenhold, udvikling og vækst hos grupperne i divisionen samt at lave fede aktiviteter og tilbud til grupperne. SAMARBEJDSRELATIONER Du får en stor kontaktflade til divisionens grupper samt de øvrige divisionsledelses medlemmer. Du vil referere til Divisionschefen/erne for Antvorskov Division og indgå i dagligt spejderarbejde med dine ni til ti kolleger divisionsledelsen ANSVAR, ARBEJDSOPGAVER OG MØDE FREKVENS Dine primære arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt efter dine preferencer i samarbejde med de øvrige divisionsledelses medlemmer. Derudover kan oplyses at du skal forvente følgende møde frekvens og opgaver: 4 aftner om året på en hverdag (fra ca ) 1 weekend om året (fredag aften til lørdag kl. 12) Fælles-, gren- & gruppeledermøder efter behov Forberedelse og afholdelse af Divisionsrådsmøde Forberedelse og afholdelse af Nytårstaffel Arrangementer for grene og ledere alt efter interesse område KRAV TIL KVALIFIKATIONER Din spejdererfaring og uddannelsesmæssige baggrund op til dig, vi søger medlemmer som har lyst til at give lidt tid for at glæde og hjælpe andre. VI TILBYDER Vi er en divisionsledelse i rivende udvikling. Vi har en uformel omgangstone, og vi sætter faglighed, personlig udvikling og spejderaktiviteter i højsæde. Som ny i ledelsen vil du opleve, at der bliver taget seriøst og at alles meninger tæller. Desuden tilbyder vi: Mulighed for at lave fedt spejderarbejde for mange Mulighed for at skabe mere sammenhold mellem grupperne i divisionen Indflydelse på divisionens arbejde Mulighed for at skabe sociale relationer og netværk på tværs af grupper og divisionsgrænser Uddannelse Nye udfordringer SÅDAN GØR DU Send en mail med tilkendegivelse af interesse og evt. spørgsmål senest den 17. april 2013 til eller Eller kontakt os eller en anden fra ledelsen pr. telefon. Alle kontakt oplysninger findes bagerst i De Grå eller på divisionens hjemmeside

12 Det Danske Spejderkorps De grå 2013 Antvorskov Division Junior- og Tropnyt Seniornyt Det var rigtig fedt at fremmødet hos junior og trop var så talrigt på grenledermødet ved årets nytårstaffel. Vi havde valgt at slå de to grene sammen til et fælles møde da vi mener at behovet hos troppen ikke er så stort på grund af mange arrangementstilbud andre steder fra. Der bliver dog et løb for troppen til efteråret, som bliver afholdt af Gørlev. Så derfor har vi sammen valgt at bruge vores kræfter hos juniorerne. Der vil blandt andet blive afholdt Griffelejr den juni ved Rudsvedby spejdernes hytte. Info og tilmelding er sendt ud. Vi satser også stærkt på at få et PL/PA kursus afholdt for juniorerne en gang til efteråret, nærmere info følger. Juniorerne vil også få mulighed for at få førstehjælps grundmærket. Dette sker ved et arrangement som vil blive afholdt for mini og junior grenene. For begge grene vil der blive afholdt et bliv væk løb. Arrangørerne er 2. Hellig Anders Gruppe. Nærmere info om dette arrangement følger. Husk gå dag den 6. april ved Huset i Skoven. Spejderhilsner Michael og Mette Arrangementer som vi i divisionen selv står for. Søndag den 31. marts afholdes Påskefrokost for divisionens seniorer. Fredag den 10. maj til søndag den 12. maj afholdes der Forårsturnering. Et spejderløb over flere dage for divisionens tropsspejdere og seniorer. Arrangementer som afholdes i korpset Den april afholdes dette års Refleks. For seniorer læs mere på: nyheder/2013/01/7/invitation-til-refleks-2013 Ivitusløbet, afholdes 31. maj til 2. juni. For tropsspejdere Invictus er et nyt, krævende og innovativt spejderløb, for tropsspejdere. Det er et åbent løb, så alle kan tage med. Muligheder i Påsken 2013 Påsken Gilwell. 23. til 30. marts. Senior over 23 Gilwell er en uddannelse til udvikling af dig selv og dit spejderarbejde, som for mange er en stor personlig rejse, hvor både hjerte og hjerne bliver udfordret. læs mere: gilwell-paasken-2013 Påsken Patruljekursus, Rummet tur retur 23. til 30. marts. For trops spejdere Påskekursus 2013 er et tværkorpsligt patruljekursus med fokus på patruljens liv og samarbejde. På kurset skal patruljen i fællesskab vælge det projekt, de har lyst til at deltage i hele ugen. Der er mange lystige projekter at vælge mellem, fx pioner, håndværk, teater eller andre kreative udfoldelser. Da det er et kursus, skal du kunne deltage hele ugen for at kunne være med. læs mere: p13/ Påsken Ledelse i Praksis 22. til 27. marts. For ledere Et kursus for dig der gerne vil lære mere om ledelse og blive klogere på dig selv som spejderleder i dagligdagen. På en ekspedition ud i forskellige personlighedstyper og ledelsesstile får du forståelse for hvorfor andre ikke altid reagerer, som du havde forestillet dig. læs mere: ledelse-i-praksis Andet International senioroplevelse Moot 2013 i Canada. For senior læs mere: Hilsen Isabella 22 23

13 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision nyt fra vores ejendomme Hytteudvalget et af divisionens udvalg er hytteudvalget, som passer vores 3 ejendomme. selv om vi tænker, at det har da ikke været så travlt i år, så er der altid liiige et par ting, når vi tænker over, hvad vi dog har lavet i løbet af året. Oldebjerg Vores dejlige grund mellem slagelse og sorø. Det er et fredeligt sted, som ligger lige op af skoven og sidste år måtte vi konstatere, at skoven var kommet lidt for tæt på hvis man kan sige det sådan. Træer vokser jo, og de var efterhånden blevet for store, så de hang over lejrpladserne og grantræerne mod vejen havde nået deres levetid, så de skulle ned, og det samme gjalt en stor mængde asketræer, som desværre var ramt af sygdom. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Brian kontaktede teknisk skole, hvor læreren vidste en masse om spejder og vores grund (det viste sig at være Torben fra stenlillespejderne Laurentius). Det blev til et godt samarbejde for begge parter, for eleverne, der skulle lære om skoven og det at fælde træer. De fik et praktisk sted at øve sig, og vi fik hjælp til at få træerne ned. Det er jo fantastisk, når et samarbejde kan være til glæde for begge parter. når fældningsprojektet er færdigt, så skal der plantes nyt, og så er det jo rigtig godt at få hjælp fra nogen, der ved, hvilke træer, der vokser bedst i den jord vi har. et andet stort projekt på oldebjerg i året der er gået, har været nye toiletter. Brian har brugt en masse tid på at finde den rigtige løsning, som er muldtoiletter med kompostfrø (nysgerrig? så kom og kig, når de er færdige). Der er også brugt tid på at søge tilladelse hos kommunen og finde stedet, hvor bygningen skal være. Det er blevet et rigtig godt projekt, som vi har søgt penge til, og i skrivende stund har vi fået tilsagn om kr. fra Friluftsrådet. Vi glæder os til at kunne indvie den nye toiletbygning en gang i foråret/forsommeren. Spejd-Niløse På spejd-niløse, som ligger nord for Dianalund, har søren, jørgen og Annie passet hytte og grund, som bliver flittigt brugt. opgaverne har især bestået af rengøring og almindelig vedligeholdelse, som jo følger med, når der kommer mange lejere. Drømmene er også blevet mere konkrete, og nu er der ryddet et stykke jord i krattet i skoven og snart begynder, der at rejse sig et ly til aktiviteter, for det er jo en skøn grund til spejderarbejde mm., men nogen gange har vi brug for at søge ly mod vejret. en af sørens store opgaver i år har også været at forhandle med Absalon Division, som holder deres divisionssommerlejr i 2013 på spejdniløse. Det passer jo fint, for så er han i træning til at samarbejde med vores egen lejrledelse i 2014, hvor det bliver Antvorskov Division, der rykker ind på spejd-niløse til divisionssommerlejr. Kobæk-Hytten i skønne omgivelser med skov og strand ligger Kobæk-Hytten ved skælskør. i året der gik, fik Divisionens hytter og lejrpladser hytten ny dør, nye madrasser, nyt køkkengulv og nå ja, komfuret stod af og blev skiftet sammen med emhætten. Det blev året, hvor Mads fandt ud af, at en revisor også kan bruge værktøj og slippe godt fra det. Det er alt sammen fornyelser, som er med til at gøre hytten rigtig lækker. Vi er godt i gang med vores naturprojekt, hvor vi fik penge fra Friluftsrådet. Der er blevet plantet, renset rende og lavet stier, så vi er nået langt. Planen er, at få afsluttet projektet i løbet af i år, for vi skal aflægge regnskab for naturprojektet senest til sommer Der er virkelig kommet gang i udlejningen, så på et tidspunkt havde vi udfordring med, at få hytten set efter imellem udlejningerne, fordi de lå så tæt men det er jo et luksusproblem. Kobækhytten: Karen Christensen, Gormsvej 14, 4200 slagelse Oldebjerg: Brian Berthelsen, Østerbro 49, 4200 slagelse Spejd-Niløse: søren juul nerenst, søkrogen 16, 4281 Gørlev

14 DeT DAnsKe spejderkorps Arbejdsdag Kobæk idéer vrimler det med (nogle normale og andre lidt kryptiske) materialer skaffer jeg Men jeg har kun 2 hænder Derfor har Kobæk og jeg brug for din hjælp. nemmere at indkøbe materialer til de opgaver, som vi forventer at kunne gennemføre. invitation sendes også ud til grupperne på mail. Der skal rengøres, males, lakeres, repareres, plantes, sys, laves affaldsplads mm Medlemsstatistik pr jan-2013 jan-2012 jan-2011 jan-2010 jan-2009 Lørdag den 20. april 2013 er der arbejdsdag i Kobæk Hytten. Arbejdsopgaverne er meget forskellige. Der er både rengøring, oprydning, vedligeholdelse, havearbejde og nye projekter, så der er brug for mange evner (og skal vi lige minde om, at min profession er revisor, så du behøver ikke frygte, at dine håndværksevner ikke er gode nok ;-) Planen er, at vi starter kl. 9, hvor jeg sørger for noget franskbrød. Mens vi spiser, bliver der informeret om, hvad der skal laves, hvem der gør hvad, hvor materialerne er mm. Til frokost medbringer du selv madpakke, men der vil være øl og vand. Der vil være kaffe og te og så håber jeg at finde en venlig sjæl, som vil bage en kage til os. Dagen slutter omkring kl. 16, hvor vi siger tak for godt selskab. På divisionens hjemmeside kommer listen over arbejdsopgaver, så man kan give besked om, hvad man gerne vil hjælpe med. Det gør det 26 Hvis du kan deltage i arbejdsdagen, så giv besked på mail eller telefon. / spejderhilsen og på gensyn til arbejdsdagen. Mads Bidstrup Medlemsstatistik jan-2013 jan-2012 jan-2011 jan-2010 jan-2009 Fremgang Antvorskov Division % Hellig Anders Gruppe % 3304 Høngspejderne % 3306 Korsør Spejderne % 3307 Korsør Sø % 3308 Ruds Vedby Gruppe % 3309 Solskinstroppen % 3310 Trelleborg Spejderne % 3311 Gørlev Gruppe % 3313 Karl af Riise Gruppe % 3314 Ringsted Gruppe % og 2. Valdemar Sejr Gruppe % Valdemar Sejr Gruppe % 3317 Gyldenløve Gruppe % 3318 Stenlillespejderne Laurentius % TOTAL % Vi vil fra divisionsledelsens side gerne fremhæve den flotte procentvise fremgang i vores grupper, hvorfor vi nu, inspireret af Egedivision, indfører en vandrebamse og flødeboller til hele gruppen. Den første gruppe til at modtage denne anerkendelse er Gyldenløve Gruppe med en fremgang på 21% fra 1. januar 2012 til 1. januar Vi ser frem til at overrække anerkendelsen til gruppen ved et af deres kommende arrangementer.

15 Det Danske Spejderkorps De grå 2013 Antvorskov Division Turen over floden Opgave: Få alle menneskerne over på den side af floden :) REGLER: 1. Kun en eller to personer kan rejse ad gangen. 2. Faderen kan ikke være alene med pigerne uden at moderen er til stede. 3. Moderen kan ikke være alene med drengene uden at faderen er til stede. 4. Den arresterede pige (fangetøj) kan ikke være alene med nogle af familiemedlemmerne uden at politimanden er til stede. 5. Kun politimanden og forældrene kan sejle båden over

16 Det Danske Spejderkorps De grå 2013 Antvorskov Division Kan du dine knob: Kalender-blokken Udtræk fra kalenderen på - har du tilføjelser eller opdager fejl, så kontakt DC Mads Bidstrup, der vedligeholder kalenderen på hjemmesiden. Flere landsarrangementer er dog udeladt her. Spejdertur På en spejdertur deltog 72 personer. Der var dobbelt så mange piger som drenge, og dobbelt så mange voksne som børn. Hvor mange piger, drenge og voksne var med? mandag, 4. marts Gruppeledermøde (GL) Weekend, marts Mohrondoløb (Trop) lørdag, 23. marts Hoveridag Spejd-Niløse søndag, 31. marts Påskefrokost for Antvorskovs seniorer torsdag, 4. april Mikro- og familiespejdmøde (1 leder pr. gren) lørdag, 6. april Gådag hos 2. Hellig Anders Gruppe Weekend, april Forårsturnering (trop) onsdag, 17. april Divisionsrådsmøde (Divisionsrådsmedlemmer og andre interesserede) lørdag, 20. april Arbejdsdag Kobæk Hytten (Alle) Weekend, april Uddannelsesmarked (Forår) Weekend, maj Forårsturnering trop og seniorer i Antvorskov divi søndag, 26. maj Dividag (mikroer og familiespejd) tirsdag, 28. maj Gruppeledermøde (GL) Weekend, juni Fønikslejren (Mini) Til gruppeledere, -kasserere og -styrelsesformænd Weekend, juni Grif-lejr (Junior) mandag, 2. september Hytteudvalgsmøde (Hytteudvalg) søndag, 8. september Spejderne erobrer Naturens Dag Weekend, september Miniweekend (Mini) Ørneløbet (Junior) onsdag, 18. september Gruppeledermøde (GL) Weekend, november Korpsrådsmøde (DDS) torsdag, 21. november Gruppeledermøde (GL) Udnævnelser foretages i Blåt Medlem og børneattest sendes til korps kontoret. Ændring af leders funktion, adresse, tlf. nr. samt registrering af seniorer foretages i Blåt Medlem. Ved ændring af en leders navn kontaktes korps kontoret. Gruppeindberetninger sendes til: DC Pia Jeppesen senest 14 dage efter grupperådsmødet. Medlemsstatistik pr. 1. januar + 1. maj + 1. oktober sker i Blåt Medlem. Husk at holde gruppens oplysninger opdaterede

17 Afsender: Mads Bidstrup, Drosselvej 12, 4270 Høng B DIVISIONSLEDELSEN: DC Pia jeppesen Mullerupvej 29, 4200 slagelse DC Mads Bidstrup Drosselvej 12, 4270 Høng Tina Andersen Købmandsgården 25, 4130 Viby sj (Mikro) Annette Lemann rønnevej 4, stenmagle, 4295 stenlille (Mini) rune Wortmann Hansen Kragerupvej 2, 4293 Dianalund (Mini) Louise Frederikke Andresen Tyrengen 30 st.th., 4220 Korsør (Trop/junior) Michael Andresen Tyrengen 30 st.th., 4220 Korsør (Trop/junior) Mette H. olsen sct.jørgensgade 24, 4200 slagelse (senior) jeppe Lohse skodsborgvej 190, 1-804, 2850 nærum (senior) isabella rostén Fornetoftevej 10, 4230 skælskør Kasserer Preben Lemann rønnevej 4, stenmagle, 4295 stenlille HUSK AT SE

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

de grå med medlemsfortegnelse Antvorskov division

de grå med medlemsfortegnelse Antvorskov division D e T D A n s K e s p e j D e r K O r p s de grå med medlemsfortegnelse Antvorskov division nr. 2 oktober 2010 DeT DAnsKe spejderkorps Udviklingsplaner Til foråret skal alle grupper præsentere deres udviklingsplaner

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere